Menu


1879-1929


Lata 20-40 XX wieku


Lata 50–80 XX wieku


Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej


* * *

Patrz również na opracowania z lat 70 XX wieku tutaj

* * *

SKM Stołczyn Północny (Nad Odrą) - przetarg


Ogłoszony został przetarg na wykonanie infrastruktury Przystanku Szczecin Stołczyn Północny (Nad Odrą). To kolejna z inwestycji realizowanych przez Miasto Szczecin w ramach budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej. Termin składania ofert mija 7 lipca 2021

Przedmiot zamówienia obejmuje „Wykonanie infrastruktury Przystanku Szczecin Stołczyn Północny (Nad Odrą), przebudowę i budowę układu drogowego ul. Stołczyńskiej w Szczecinie wraz z infrastrukturą techniczną w ramach Budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351”. Prace budowlane obejmą w szczególności:

• budowę chodników i dojść do peronów przystanku kolejowego;
• wykonanie elementów małej architektury;
• przebudowę istniejącego oświetlenia ulicznego;
• przebudowę sieci i urządzeń elektroenergetycznych;
• zagospodarowanie zieleni;
• budowę schodów terenowych na gruncie;
• budowę zasilania urządzeń małej architektury tj. pylonu informacyjnego, tablic SIP i wiat przystankowych;
• budowę powiązań komunikacji teletechnicznej z urządzeniami systemu informacji pasażerskiej w rejonie ulic Stołczyńskiej i Nad Odrą w Szczecinie.

Termin wykonania zamówienia wynosi 210 dni od daty podpisania umowy.

Szczegóły na stronie postępowania przetargowego

Zamówienie współfinansowane z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach działania 5.2. Rozwój Transportu Kolejowego poza TEN-T, oś priorytetowa V Rozwój transportu kolejowego w Polsce, pod nazwą: „Budowa węzłów i przystanków przesiadkowych wraz z urządzeniami związanymi z integracją transportu, na liniach kolejowych 273, 351, 401 i 406 w ramach Budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitarnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351. dla projektu pn. „Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351”,

Źródło:  Foto: gs, 4 czerwca 2021

Szansa dla SKM


Jest szansa, że skończą się kłopoty na budowie Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej. Rządowa agencja i partner projektu - PKP PLK SA chcą wykupić generalnego wykonawcę dwóch opóźnionych zadań - firmę TRAKCJA SA. Oznacza to, że rząd RP i PKP PLK będzie miało bezpośrednią kontrolę nad postępem prac

O kłopotach firmy TRAKCJA SA wiadomo już od pewnego czasu. W ocenie samorządowych partnerów projektu budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej wielomiesięczne opóźnienia w realizacji zadań A i B, których wykonania partner odpowiedzialny - PKP Polskie Linie Kolejowe SA - wybrał właśnie TRAKCJĘ SA, uniemożliwiają terminowe zakończenie budowy, a nawet mogą oznaczać utratę dofinansowania unijnego, w tym wartym ponad 700 milionów projekcie. W sprawie opóźnień na inwestycjach PKP PLK prezydent Piotr Krzystek, jako przewodniczący zarządu Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego (SSOM jest liderem projektu budowy SKM) doprowadził do okrągłego stołu z udziałem partnerów samorządowych, PKP PLK SA oraz TRAKCJI SA, uzyskał także wsparcie ze strony Centrum Unijnych Projektów Transportowych nadzorujących wszystkie tego typu przedsięwzięcia.

Wczoraj TRAKCJA SA poinformowała, że rządowa Agencja Rozwoju Przemysłu wraz z PKP Polskie Linie Kolejowe SA chcą wykupić 32,85 proc. Akcji TRAKCJI z rąk dotychczasowego właściciela - hiszpańską firmą COMSA. Zdaniem komentatorów to część planu ratunkowego dla firmy, która poza szczecińską metropolią realizuje w Polsce szereg istotnych dla kolei inwestycji. Dla budowy SKM oznacza to, że PKP PLK nie tylko będzie zlecać prace na zadaniach A i B, ale także bezpośrednio kontrolować ich wykonanie.

„W końcu dobra wiadomość dla projektu SKM w Szczecinie” - mówi Piotr Krzystek, prezydent Szczecina i przewodniczący zarządu SSOM. „Rządowa agencja i PKP PLK SA przejmują wykonawcę części kolejowej inwestycji. Teraz powodzenie projektu w jednych, rządowych rękach. Miejmy nadzieję że sprawy pójdą w dobrym kierunku. My samorządowcy robimy swoje. Czekamy na część kolejową.”

Źródło:  Foto: gs, 25 maja 2021

Ofensywa samorządowców w sprawie SKM.
Wkracza Centrum Unijnych Projektów Transportowych


Odbyło się kolejne spotkanie w sprawie zagrożonej budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej. Tym razem z udziałem rządowego Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Czy to szansa na uratowanie inwestycji?

Najnowsza informacja przekazana przez prezydenta Szczecina wygląda jak światełko w tunelu.

Czytaj więcej  Foto: wyborcza, "akr", 18 kwietnia 2021

Okrągły stół w sprawie SKM


Prezydent Piotr Krzystek w imieniu zarządu SSOM zaprosił przedstawicieli PKP PLK SA, Trakcji SA oraz samorządów uczestniczących w projekcie Budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej do spotkania przy okrągłym stole. Ma ono doprowadzić do szybkiego i efektywnego zakończenia sporów i podjęcia prac przy budowie SKM

W ubiegłym tygodniu prezydent Piotr Krzystek, w imieniu Zarządu Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego jako lidera projektu Budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej zwrócił się do PKP Polskie Linie Kolejowe SA w sprawie podjęcia działań mających zapewnić zrealizowanie projektu w terminie zakreślonym w Umowie o Dofinansowaniu środkami unijnymi (ponad 500 mln złotych). W opinii SSOM brak postępów na zadaniach, za które odpowiedzialna jest spółka PKP PLK SA oznacza krytyczne ryzyko dla całego przedsięwzięcia i może oznaczać nie tylko utratę dofinansowania, ale długofalowe konsekwencje dla rozwoju całego obszaru metropolitalnego Szczecina.

Czytaj więcej:  Foto: gs, 31 marca 2021

Dramatyczny apel samorządowców do kolei.
Chcą ratunku dla Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej


To co na początku roku stało pod znakiem zapytania teraz jest już pewne. Pociągi w ramach SKM na pewno nie pojadą w 2022 roku. Grozi nam także utrata kilkuset milionów dofinansowania unijnego na tę największą inwestycję komunikacyjną w regionie

Za część prac (np. węzły przesiadkowe) odpowiadają samorządy. I tu budowy trwają. Drugą część prac realizuje zaś PKP PLK. I niestety w części torowej dzieje się niewiele albo wcale, i to od długiego czasu.

Czytaj więcej:  Foto: gs, "Marek Jaszczyński", 24 marca 2021

Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej zapadła w zimowy sen.
Kiedy możliwy finał prac? ZDJĘCIA


PKP Polskie Linie Kolejowe przyznają, że spadło zaangażowanie wykonawcy prac w realizację projektu

Jak idą prace na budowie Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej? Zamawiający, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., wykorzystuje wszystkie możliwe kontraktowo działania, by egzekwować terminową realizację prac związanych z budową Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej. Podobne działania prowadzone z innymi wykonawcami pozwalają skutecznie rozwiązywać problemy, a przede wszystkim uzyskiwać oczekiwane efekty w realizacji inwestycji – zapewnia Bartosz Pietrzykowski z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Czytaj więcej:  Foto: gs, "Marek Jaszczyński", 18 lutego 2021

Byliśmy na "budowie" Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej.
Przygnębiający widok sztandarowej inwestycji


Pół roku po ultimatum inwestora na szczecińsko-polickim odcinku SKM niemal nie widać zmian. Przeszliśmy całą trasę na piechotę. To, co zobaczyliśmy, źle wróży temu projektowi

O tym, że modernizacja linii kolejowej między Szczecinem a Policami dla potrzeb Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej ma półroczne opóźnienie, informowaliśmy we wrześniu 2020 roku. Zamiast zaawansowanych prac budowlanych widzieliśmy jedynie wycięte drzewa, które rosły wzdłuż trasy, oraz zdemontowany jeden tor. Drugi jest utrzymywany, by zapewnić spory ruch pociągów towarowych.

Czytaj więcej  Foto: wyborcza, "Andrzej Kraśnicki jr ", 22 stycznia 2021

Nowe rondo i parking powstaną na Niebuszewie. To plany związane z SKM-ką


Przystanek Szczecin Niebuszewo będzie jedną z ważniejszych stacji Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej. Mocno zmieni się również jego otoczenie. W ramach budowy węzła przesiadkowego planowane jest nowe rondo na skrzyżowaniu ulic Kołłątaja i Orzeszkowej oraz parking na 169 miejsc od strony ul. Kułakowskiego

Infrastrukturę kolejową na potrzeby SKM-ki wyremontuje PKP PLK. Miasto odpowiada natomiast za budowę wokół niej węzłów przesiadkowych, czyli parkingów, dróg dojazdowych i przystanków komunikacji miejskiej, które pozwolą wygodnie przesiadać się do pociągu.

Czytaj więcej  Foto: wsz, "Marcin Gigiel", 20 stycznia 2021

Kolej metropolitalna, węzły przesiadkowe i nowa perspektywa unijna.
Rok 2021 to czas wyzwań dla obszaru metropolitalnego


Dla gospodarki był to najtrudniejszy czas od wielu lat. Szczęśliwie pandemia koronawirusa nie zatrzymała planów inwestycyjnych założonych przez Szczeciński Obszar Metropolitalny oraz zrzeszone w stowarzyszeniu gminy. Inwestycje dofinansowane mechanizmem Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego postępują. Widać to w Goleniowie, Świnoujściu, Gryfinie, ale i w Szczecinie, gdzie budowa węzła Łekno weszła w decydującą fazę. – Nasz region dynamicznie się rozwija i choć pandemia rzuca się cieniem na wielu projektach, to my konsekwentnie idziemy do przodu – mówi Roman Walaszkowski, dyrektor biura SOM

Rok 2020 za nami. Jaki to był rok dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego i realizatorów strategii rozwojowej ZIT SOM? To był bardzo ciężki rok i to nie tylko ze względu na zadania jakich się podjęliśmy, ale na całą sytuację zdrowotną w społeczeństwie. Miała ona ogromny wpływ na realizację wszelkich planów i zamierzeń.

Czytaj więcej  Foto: wsz, "artykul partnera", 13 stycznia 2021

W przyszłym roku ruszy budowa drugiego toru kolei metropolitalnej


Po kłopotach wykonawcy prac w ramach Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej, o których było głośno kilka miesięcy temu, sprawdzamy aktualny stan prac na jednej z największych inwestycji komunikacyjnych w regionie

Na części linii kolejowej nr 406 ze Szczecina Głównego do Polic rozebrano już tory i sieć trakcyjną. Zakończono remont mostu nad Przęsocińską Strugą, na którym następnie będą wymieniane tory - mówi Bartosz Pietrzykowski z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - Między przystankiem Szczecin -Skolwin i Policami budowane jest nowe odwodnienie torów. Czytaj więcej Głos Szczeciński

Opracowanie: "Marek Jaszczyński", "Głos Szczeciński (264)", 10 - 11 listopada 2020

Kolej mobilizuje wykonawcę prac przy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej


W siedzibie PKP Polskich Linii Kolejowych w Warszawie odbyło się spotkanie dotyczące stanu prac w ramach jednej z największych inwestycji kolejowych w regionie. Rozmawiano także o modernizacji szlaku Szczecin - Berlin

O przestoju na placu budowy SKM informowaliśmy już naszych łamach. PKP PLK poinformowały, że mimo przekazania placu budowy wykonawcy, zatwierdzonej dokumentacji technicznej, udzieleniu zamknięć torowych generalny wykonawca - firma Trakcja S.A. nie wywiązuje się z realizacji kontraktu - dotyczy to stacji Gryfino oraz odcinka między Szczecinem Głównym a Szczecin Turzyn. Opóźnienie wynosi około 6 miesięcy. Pojawiły się jednak pomyślne wieści dotyczące prac. Czytaj więcej Głos Szczeciński

Opracowanie: "Marek Jaszczyński", "Głos Szczeciński (221)", 21 września 2020

Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej zagrożona. Prace utknęły


Wykonawca modernizacji torów i peronów dla Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej przerwał prace na etapie rozbiórki części starej infrastruktury. Na budowie nic się nie dzieje. Spółka PKP Polskie Linie Kolejowe przyznaje, że jest poważny problem

W czwartek i piątek odwiedziliśmy kilka miejsc na trasie SKM między Szczecinem, a Policami. Krajobraz nie zmienił się tu od miesięcy. Jedynym efektem dotychczasowych prac jest wycięcie drzew wzdłuż torów i rozbiórka części jednego z nich. W kilku miejscach są też zwiezione nowe szyny i podkłady. I to wszystko. Czytaj więcej wyborcza.pl

Opracowanie: "akr", "wyborcza.pl", 7 września 2020

Integracja taryfowa kolei i komunikacji miejskiej w 2022 roku


Powstający system szczecińskiej SKM ma być docelowo w pełni zintegrowany taryfowo z komunikacją organizowaną przez miasta i gminy, przez które wieść będą trasy kolei metropolitalnej. Jednolita oferta biletowa ma zostać wprowadzona za około dwa lata. Aktualnie trwa dopracowywanie projektowanych rozwiązań

W aglomeracji szczecińskiej trwają przygotowania do uruchomienia systemu Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej (SKM). Na razie jednak istniejące połączenia regionalne, które obsługują szereg szczecińskich i podszczecińskich przystanków kolejowych i mogłyby być szerzej wykorzystywane w przewozach wewnątrzmiejskich i aglomeracyjnych, nie są zintegrowane taryowo z systemem komunikacji miejskiej. To sytuacja coraz rzadsza w dużych miastach Polski: w ostatnich latach na stworzenie jednolitego systemu biletowego zdecydowano się m.in. w Łodzi. Czytaj więcej transport-publiczny.pl

Opracowanie: "Kasper Fiszer", "transport-publiczny.pl", 2 września 2020

Szczecińska Kolej Metropolitalna: po rozbiórce toru na placu budowy zapadła cisza. Co dalej?


Budowa SKM zapadła w letni sen? Po rozbiórce torów nie widać postępu prac. Zapytaliśmy inwestora o długa przerwę w pracach na jednej z największych inwestycji komunikacyjnych w regionie

Podejrzana cisza panuje na linii kolejowej nr 406 ze Szczecina do Polic. Już wiosną na części wspomnianej linii rozebrano tory i sieć trakcyjną. Jedynie na przystanku Żelechowa widać, że są składowane nowe podkłady pod tory. Ale co poza tym?

Czytaj więcej gs24.pl

Opracowanie: "Marek Jaszczyński", "gs24.pl", 2 września 2020

Wsiąść do pociągu metropolitalnego


Jeśli nic nie pokrzyżuje planów, to dokładnie za dwa lata o tej porze powinniśmy już korzystać w pełni z regularnych kursów wyczekiwanej od dawna Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej. Z siatką połączeń i stacji przesiadkowych po Police, Goleniów, Gryfino i Stargard

Przedsięwzięcie wyszło już z etapu koncepcji i przygotowań jakiś czas temu. Do finału zbliża się sporządzanie dokumentacji projektowych, wydawanie zgód i pozwoleń. Te zabrały w sumie 7 lat. Czytaj więcej Kurier Szczeciński

Opracowanie: "Mirosław Winconek", "Kurier Szczeciński (158)", 14 sierpnia 2020

Dwa nowe ronda. Zmieni się układ drogowy w ramach przygotowań do kolei metropolitalnej. ZDJĘCIA i MAPY


Projektowanie infrastruktury pod Szczecińską Kolej Metropolitalną ma zakończyć się do sierpnia tego roku. Jeszcze w tym roku mają być ogłoszone przetargi na wykonawców prac

Do końca sierpnia powinniśmy mieć gotową dokumentację projektową - mówi Krzysztof Kuśnierz, naczelnik wydziału Techniczno-Inwestycyjnego Urzędu Miejskiego w Policach. Jesienią ogłosimy postępowania o zamówienie publiczne. Będą to raczej dwa oddzielne zadania. Czytaj więcej gs24.pl

Opracowanie: "Marek Jaszczyński", "gs24.pl", 7 lipca 2020

Poślizg przy projektach


Pomimo epidemii koronawirusa budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej jest kontynuowana. Nie oznacza to jednak, że nie ma zmian w harmonogramie. - Projektowanie węzłów dla Szczecina zostało wydłużone do września. Wcześniej termin końcowy dla dokumentacji był w czerwcu, jednak wirus i inne komplikacje utrudniły wykonawcy jego dotrzymanie - informuje Artur Ratuszyński, rzecznik prasowy Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego

A. Ratuszyński zaznacza jednak, że projekty oddawane są sukcesywnie. Tam gdzie będzie dokumentacja z pozwoleniem na budowę, tam będą ogłaszane przetargi. Monitorujemy również sytuację w związku z koronawirusem u innych partnerów. Na razie deklarują, że problemów nie ma - dodaje. Czytaj więcej Kurier Szczeciński

Opracowanie: "kn", "Kurier Szczeciński (91)", 12 maja 2020

Budowa SKM odsłania zapomnianą historię linii kolejowej,
a wycięte drzewa zmieniły krajobraz


Na Pogodnie doskonale widać dawny peron. Na Niebuszewie po usunięciu krzaków są jeszcze pozostałości z czasów świetności tej stacji. Są też już przygotowane nowe szyny i tłuczeń. Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej ruszy na dobre w czerwcu

N a całym szlaku od Polic do Pomorzan i dalej Dworca Głównego trwają obecnie przygotowania do wielkiej inwestycji, która na tym odcinku warta jest 479,8 mln zł. Czytaj więcej wyborcza.pl

Opracowanie: "Andrzej Kraśnicki jr.", "wyborcza.pl", 23 kwietnia 2020

Szczecińska Kolei Metropolitalna. Zima jest łaskawa i sprzyja pracom - 30.01.2020


Na odcinku Szczecin Skolwin - Police trwają prace związane z budową Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej. Wykonawca zdemontował już jeden tor wraz z siecią trakcyjną. W jego miejscu ułożona zostanie nowa nawierzchnia. Następnie prace obejmą sąsiedni tor - poinformował GS24.pl Radosław Śledziński z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Zniknął już jeden tor na linii kolejowej nr 406 ze Szczecina Głównego do Polic. Jednocześnie trwają prace projektowe i uzyskiwanie pozwoleń na budowę. Jesteśmy na końcowym etapie projektowania przystanków. Czytaj więcej gs24.pl

Opracowanie: "Marek Jaszczyński", "gs24.pl", 30 stycznia 2020

Inwestycje kolejowe w Policach.
Perony i tory do wymiany, ale budynek stacji nie przejdzie remontu [ZDJĘCIA]


Na wiosnę przyszłego roku PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zapowiadają modernizację infrastruktury kolejowej w Policach

Modernizacja stacji Police będzie prowadzona w drugim kwartale 2020 roku. Zmodernizowany zostanie peron numer 1 i 2. Na stacji zamontowane zostanie nowe oświetlenie i zadaszenie, a perony będą w pełni dostosowane do potrzeb osób o ograniczonych możliwościach poruszania się - tłumaczy Marta Burczyk z zespołu prasowego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Czytaj więcej naszemiasto.pl

Opracowanie: "Marek Jaszczyński", "naszemiasto.pl", 20 grudnia 2019

Trzeci, przystanek na trasie SKM. Wreszcie konkretne spotkania


W początkach przyszłego roku zaplanowano spotkania dotyczące uruchomienia przystanku kolejowego przy zakładach chemicznych w Policach. Miałby to być jeden z trzech przystanków w ramach Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej.

Starsi mieszkańcy pamiętają przystanek Police Zakład, który działał tuż obok zakładów. W latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX w. do tego przystanku dojeżdżali pracownicy. Historia ma zatoczyć koło. Czytaj więcej Głos Szczeciński

Opracowanie: "Marek Jaszczyński", "Głos Szczeciński (293)", 17 grudnia 2019

Unikatowa wiata na Pogodnie wpisana do rejestru zabytków. Nie zostanie zburzona


Żelbetowa wiata na przystanku kolejowym Szczecin Pogodno została wpisana do Wojewódzkiego Rejestru Zabytków – poinformował na swoim Facebooku Igor Podeszwik z Inicjatywy Nowy Szczecin

Przystanek kolejowy Szczecin Pogodno zostanie wkrótce przebudowany w ramach przygotowania infrastruktury dla SKM. Według pierwotnej koncepcji autorstwa PKP Polskie Linie Kolejowe SA, żelbetowa konstrukcja, która powstała w latach 70. XX wieku, miała zostać zastąpiona przez nową wiatę. Dlatego kilka miesięcy temu architekt Tomasz Sachanowicz zainicjował dyskusję o możliwości zachowania oryginalnego, pozginanego niczym origami zadaszenia, wykonanego z nagiego betonu. Czytaj więcej wszczecinie.pl

Opracowanie: "redakcja", "wszczecinie.pl", 10 grudnia 2019

Rozpoczęto budowę Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej


Najpierw przebudowana zostanie stacja w Gryfinie, a następne będą: Szczecin Dąbie, Daleszewo i Czepino. Łącznie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wybudują i zmodernizują 27 stacji oraz przystanków. W 2022 r. zatrzymywać się będą przy nich pociągi Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej

Projekt współfinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ma wartość 530 mln zł. Zakłada on prace na odcinku linii kolejowej Stargard – Szczecin Główny (nr 351), linii Gryfino – Szczecin Główny (nr 273), Szczecin Dąbie - Goleniów (nr 401) oraz na odcinku Szczecin Główny – Police (nr 406). Czytaj więcej wszczecinie.pl

Opracowanie: "Marcin Gigiel", "wszczecinie.pl", 2 grudnia 2019

SKM zmieni Gryfino nie do poznania


Realizacja projektu Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej rozpoczęła się od stacji Gryfino. Od poniedziałku prace trwają na peronach drugim i trzecim. Do końca przyszłego roku ta mała stacja zmieni się w węzeł przesiadkowy SKM. Podobnie jak inne dworce w „satelickich” miastach szczecińskiego obszaru metropolitalnego, które będą częścią SKM, stacja Gryfino stanie się nowoczesnym centrum komunikacyjnym, które połączy różne środki transportu i ułatwi podróżowanie, a sama inwestycja zmieni standard niedoinwestowanego od lat rejonu stacji kolejowej

Marta Burczyk z zespołu prasowego PKP PLK SA poinformowała nas, że przebudowane zostaną perony nr 2 i 3. Będą one wyższe, co ułatwi podróżnym korzystanie z pociągów. Na peronach zamontowane zostanie nowe oznakowanie, gabloty informacyjne, ławki oraz nowe wiaty. Czytaj więcej Kurier Szczeciński

Opracowanie: "R.K. Ciepliński", "Kurier Szczeciński (226)", 22 listopada 2019

Ruszyła budowa węzłów przesiadkowych


Projekt Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej, która gotowa ma być jako całość w czerwcu 2022 roku, wchodzi w etap realizacji. Prawie gotowe są już projekty przystanków i węzłów przesiadkowych nie tylko w Szczecinie, ale i na terenie tzw. miast satelickich wchodzących w obszar szczecińskiej aglomeracji. Trwa ich uzgadnianie z PKP PLK. W Gryfinie zaczęła się już przebudowa części przyszłego węzła przesiadkowego, czyli ul. Kolejowej. W przyszłym roku rozpoczną się prace, których celem jest generalna przebudowa okolic stacji kolejowej, w tym ulic Sprzymierzonych oraz 1 Maja

W sumie do modernizacji lub przebudowy są prawie 24 km linii i 40 przystanków. Od kilku miesięcy prace trwają w rejonie stacji Łękno w Szczecinie. To co prawda odrębny projekt budowy obwodnicy śródmiejskiej, ale element kolejowy tej inwestycji jest właśnie częścią SKM-ki. Czytaj więcej Kurier Szczeciński

Opracowanie: "R.K. Ciepliński", "Kurier Szczeciński (209)", 28 października 2019

SKM udrożni miasto


Wiele drogowych inwestycji korkuje miasto, wiele kolejnych spowoduje jeszcze większe utrudnienia. Jednak nawet najwięksi optymiści nie wierzą, że dzięki temu za kilka lat przejazd przez Szczecin stanie się płynny. Być może uda się skrócić przejazd przez miasto, o ile część mieszkańców i osób pracujących w Szczecinie zdecyduje się na transport zbiorowy. Uzupełnieniem istniejącej sieci ma być Szczecińska Kolej Metropolitalna.

W 2002 r. zawieszono przewozy osobowe na trasie Szczecin - Police - przypomina Roman Walaszkowski, dyrektor Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. Od 2009 r. pracujemy nad projektem uruchomienia w aglomeracji szczecińskiej SKM i wszystko wskazuje na to, że w 20. rocznicę zawieszenia kursów pociągi osobowe do Polic pojadą ponownie. Czytaj więcej Kurier Szczeciński

Opracowanie: "Tomasz Tokarzewski", "Kurier Szczeciński (206)", 23 października 2019

Co dzieje się na budowie Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej? Kiedy ruszą prace?


Do tej pory były prowadzone prace przy wycince drzew. Według najnowszych informacji PKP Polskie Linie Kolejowe wykonawca prac torowych w ramach projektu budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej rozpocznie roboty we wrześniu. Ekipy mają pojawić się na linii 406 na odcinku Skolwin - Police oraz na linii 273. Tam zacznie się modernizacja stacji Gryfino

Wykonawcą prac jest spółka Trakcja SA, które zajmuje się pracami na linii nr 406 (Szczecin Główny - Police) oraz zmodernizuje wybrane elementów linii 273 (tzw. "Nadodrzanka do Gryfina), 351 (Szczecin - Stargard) oraz 401 (Szczecin - Goleniów).

Wykonawca jest w trakcie przygotowywania projektu, a także gromadzi materiały niezbędne do budowy nowego toru w kierunku Polic. Rozpoczęcie pierwszych robót zaplanowano na wrzesień - mówi Magdalena Janus z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Czytaj więcej gs24.pl

Opracowanie: "Marek Jaszczyński", gs24.pl", 25 sierpnia 2019

Szczecińska Kolej Metropolitalna: pierwsze prace torowe we wrześniu w Gryfinie i do Polic


Kończą się prace projektowe i postępowania związane z uzyskaniem pozwoleń na budowę

Według najnowszych informacji, PKP Polskie Linie Kolejowe, wykonawca prac torowych, w ramach projektu budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej rozpocznie roboty we wrześniu. Ekipy mają pojawić się na linii 406 na odcinku Skolwin - Police oraz na linii 273- Tam zacznie się modernizacja stacji Gryfino. Czytaj więcej gs24.pl

Opracowanie: "Marek Jaszczyński", gs24.pl", 19 sierpnia 2019

Jak mógłby wyglądać dworzec Pomorzany?
Zobacz spektakularny projekt doktorantki ze Szczecina [ZDJĘCIA]


Nie tylko peron z wiatą postojową, ale mnóstwo zieleni, przestrzeń coworkingowa, klub muzyczny w piwnicach obiektu oraz galeria upamiętniającą dzieje osiedla - tak mógłby wyglądać dworzec Pomorzany w Szczecinie. Projekt stworzyła Dominika Zawojska, na potrzeby swojej pracy doktorskiej

Celem doktorantki było pokazanie możliwości ukształtowania otoczenia obiektu oraz jego wnętrz z zachowaniem szacunku do historii. Autorka zdecydowała się również na wprowadzenie oryginalnych elementów, jak np. dominującej bryły wejścia. W rezultacie nowa architektura wewnątrz i na zewnątrz jest utrzymana we współczesnym stylu, a dwie historyczne części pozostają utrzymane w przeszłości. Czytaj więcej gs24.pl

Opracowanie: "Agata Maksymiuk", "gs24.pl", 22 lipca 2019

Zaciskają pasa i "odchudzają" projekt Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej.
Urzędnicy mówią, że to racjonalizacja projektu


Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej to wciąż jedno z najważniejszych przedsięwzięć inwestycyjnych, które chcemy zrealizować w tej perspektywie unijnej. Ostanie zmiany w wieloletnich dokumentach finansowych miasta, są zmianami technicznymi - zapewnia Michał Przepiera, zastępca prezydenta Szczecina ds. inwestycji. Jednak Szczecin odchudził projekt budowy węzłów przesiadkowych o 30 mln zł

W przypadku Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej po analizie kosztów i mając na uwadze obecne uwarunkowania rynkowe, zdecydowaliśmy się dokonać optymalizacji dokumentacji projektowych pod kątem ograniczenia zakresu rzeczowego planowanych inwestycji - tłumaczy Michał Przepiera, zastępca prezydenta Szczecina. Czytaj więcej gs24.pl

Opracowanie: "Marek Jaszczyński", "gs24.pl", 27 czerwca 2019

Zyskają gminy


Projekt Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej, która ma być gotowa jako całość w czerwcu 2022 roku, wchodzi w etap realizacji.

Jego głównym beneficjentem i adresatem są mieszkańcy aglomeracji, w tym głównie Szczecina. Okazuje się jednak, że projekt SKM zmieni nie tylko system komunikacji Szczecina i okolic, ale również układy komunikacyjne miejscowości położonych wokół Szczecina, w tym takich gmin, jak: Police, Stargard, Gryfino czy Goleniów. Czytaj więcej Kurier Szczeciński

Opracowanie: "R.K.Ciepliński", "Kurier Szczeciński (108", 5 czerwca 2019

Szczecińska Kolej Metropolitalna. Do Polic i z powrotem.
To była próbka tego, co nas czeka w ramach SKM [ZDJĘCIA, WIDEO]


Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego zorganizowało w czwartek specjalny przejazd pociągiem "Stanisław Moniuszko"

Pociąg pojechał do Polic malowniczą linią kolejową nr 406. W trakcie podróży mogliśmy poznać aktualny stan prac. Wydarzenie było jednym z punktów konferencji „Kolej aglomeracyjna jako przyjazny system transportu publicznego”. Czytaj więcej gs24.pl

Opracowanie: "Marek Jaszczyński", "gs24.pl", 16 maja 2019

Kolej metropolitalna w Gryfinie


W Gryfinie powstanie jeden z ważnych elementów infrastruktury Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej. Za kilkanaście milionów złotych stanie tam nowoczesne centrum przesiadkowe -w rejonie dworca kolejowego oraz sąsiednich ulic

Niebawem rozpocznie się pierwszy etap tej inwestycji, który polegać będzie na przebudowie południowej części ulicy Kolejowej. Kończy się właśnie procedura przetargowa dotycząca wyboru wykonawcy prac budowlanych. Zamawiający, czyli gmina Gryfino, bliski jest wyboru wykonawcy przebudowy ulicy Kolejowej. Czytaj więcej Kurier Szczeciński

Opracowanie: "rc", "Kurier Szczeciński (86)", 6 maja 2019

Goleniów doczeka się nowego dworca?


Blisko 25 milionów złotych kosztować może wybudowanie nowego dworca kolejowo-autobusowego w Goleniowie. Na taką właśnie kwotą opiewa najniższa oferta, złożona w przetargu na wykonanie tej inwestycji

W postępowaniu wzięty udział trzy firmy, najkorzystniejszą cenę zaproponowała szczecińska firma Multi Projekt. To prawdopodobnie z nią władze gminy podpiszą kontrakt, ostateczne decyzje zapadną jednak dopiero za kilka tygodni. Czytaj więcej Kurier Szczeciński

Opracowanie: "lbp", "Kurier Szczeciński (86)", 6 maja 2019

Prace na linii kolejowej nr 406 ruszą w ciągu dwóch miesięcy


Nie udało się rozpocząć prac na Szczecińską Koleją Metropolitalną w kwietniu. Zanim dojdzie do wycinki drzew przy torach, ornitolog sprawdzi czy nie ma w pobliżu siedlisk ptaków

Prace faktycznie miały ruszyć już kwietniu, ale trwają poprawki przy dokumentacji. Zamawiający i inżynier kontraktu mieli uwagi do dokumentacji, którą złożył wykonawca - mówi Artur Ratuszyński ze Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. Czytaj więcej Głos Szczeciński

Opracowanie: "Marek Jaszczyński", "Głos Szczeciński (101)", 30 kwietnia 2019

SKM się rozpędza


Komisja Europejska zdecydowała ostatecznie o dofinansowaniu kilkudziesięciu ważnych projektów w 10 krajach członkowskich. Na tej liście wśród kilku zgłoszonych przez Polskę zadań znalazła się także Szczecińska Kolej Metropolitalna. Komisja podała, że wesprze to zadanie kwotą 126 min euro. SKM ma połączyć główne miasta województwa zachodniopomorskiego, w tym: Stargard, Police, Goleniów i Gryfino. Z nowych połączeń będzie mogło korzystać 687 tys. mieszkańców regionu

To potwierdzenie, że nasze starania, prowadzone od kilkunastu lat, są słuszne - cieszy się Roman Walaszkowski, dyrektor Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. Spokojnie możemy realizować wszystkie projekty, których się podjęliśmy SKM to jedyny tak rozbudowany i zaawansowany projekt tego typu w Polsce. Czytaj więcej Kurier Szczeciński

Opracowanie: "Tomasz Tokarzewski", "Kurier Szczeciński (67)", 4 kwietnia 2019

Aż 9 firm chce pełnić ważną funkcję przy budowie SKM


Aż 9 podmiotów, wśród nich firmy z Francji i Hiszpanii, chce pełnić funkcję inżyniera kontraktu przy budowie węzłów przesiadkowych Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej. Ich wymagania cenowe są jednak bardzo wysokie, nawet 5 mln zł wyższe niż budżet przygotowany na ten cel

I nżynier kontraktu ma patrzeć na ręce projektantom i wykonawcom. Przy tak ogromnym zakresie prac, to bardzo ważna funkcja. Poprawnie wykonywana może pozwolić uniknąć błędów i opóźnień. Czytaj więcej wszczecinie.pl

Opracowanie: "Marcin Gigiel", "wszczecinie.pl", 27 grudnia 2018

Kolej metropolitalna jedynym środkiem transportu? Taka przyszłość jest możliwa


O Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej rozmawiamy z dr. inż. Krystianem Pietrzakiem, prodziekanem Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu Akademii Morskiej w Szczecinie, wiceprezesem Zarządu Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Oddział w Szczecinie

Jak zmienić przyzwyczajenia transportowe mieszkańców? Na trasie z Polic do Szczecina kursuje linia nr 107 wspomagana linią pospieszną F. Wielu korzysta też z własnego transportu. To jest wygodniejsze. Czytaj więcej gs24.pl

Opracowanie: "Marek Jaszczyński", "gs24.pl", 4 grudnia 2018

Jest umowa na zaprojektowanie 24 węzłów przesiadkowych przy kolei metropolitalnej


Tylko trzynaście miesięcy ma biuro projektowe BPBK z Gdańska na zaprojektowanie 24 różnych węzłów przesiadkowych przy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej W czwartek podpisana została w tej sprawie umowa

To trudne zadanie – nie krył w rozmowie z dziennikarzami Jan Kosiedowski, prezes BPBK. To ponad dwadzieścia różnych projektów, dotyczących różnych miejsc, z inną procedurą uzgodnień. Czytaj więcej wyborcza.pl

Opracowanie: "Andrzej Kraśnicki jr.", "wyborcza.pl", 18 października 2018

Opuszczone szczecińskie stacje


W ciągu najbliższych dwóch tygodni dowiemy się, kiedy miasto podpisze umowę z firmą, która przedłuży o kolejne kilkaset metrów obwodnicę śródmiejską w Szczecinie. To ważna informacja. Bo dopiero kiedy umowa zostanie podpisana, inwestycja będzie się mogła rozpocząć

Na razie jednak wciąż kompletowane są wszelkiego rodzaju dokumenty potrzebne do rozpoczęcia budowy. Strony na ich uzupełnienie mają czas do połowy października. Kiedy wszystko będzie dopięte na ostatni guzik (a musi to się stać nie później niż za czternaście dni) zostanie ogłoszony termin zawarcia umowy. Czytaj więcej Kurier Szczeciński

Opracowanie: "Leszek Wójcik", "Kurier Szczeciński (192)", 3 października 2018

Opuszczone szczecińskie stacje


Zaniedbane, zardzewiałe, pokryte chwastami - tak prezentują się dzisiaj stacje kolejowe, przez które kiedyś kursowały pociągi na linii Szczecin - Trzebież. Jednak za cztery lata znów mają tętnić życiem

Ostatnio, za sprawą trzech studentów, zrobiło się głośno o stacji Szczecin Pogodno. Znajduje się ona na trasie dawnej linii 406, która ma zostać zmodernizowana w ramach Szczecińskiej Kolei Metropolitarnej.

Wiata na stacji PKP Pogodno, choć zaniedbana, to zawsze przyciągała naszą uwagę swoją ekspresyjną formą - mówią Igor Klyus, Krzysztof Zywucki i Sebastian Łabędź. Czytaj więcej Kurier Szczeciński

Opracowanie: "", "Kurier Szczeciński (187)", 26 września 2018

Szczecińska Kolej Metropolitalna.
Wiemy, kto zaprojektuje 24 nowe przystanki


Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego wybrało wykonawcę, który zaprojektuje 24 przystanki węzłowe w ramach Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej. Przetarg wygrało Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego S.A. z Gdańska

Z wycięska firma przygotuje projekt infrastruktury wokół planowanych przystanków kolejowych SKM na terenie Szczecina. Chodzi przede wszystkim o przystanki komunikacji miejskiej, parkingi samochodowe i rowerowe. Rozwiązania, które pozwolą komfortowo przesiadać się na pociągi. Czytaj więcej wszczecinie.pl

Opracowanie: "Marcin Gigiel", "wszczecinie.pl", 24 września 2018

Chcą projektować przystanki SKM


Dwa biura z Gdańska złożyły oferty na projektowanie 24 z 40 przystanków węzłowych Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej.

Architekci będą mieli rok na zaprojektowanie infrastruktury służącej przyszłym pasażerom - zarówno części samych przystanków, jak i węzłowych parkingów samochodowych i rowerowych. Na zadanie SSOM przeznaczył kwotę 3,14 mln złotych brutto. We wtorek, 23 sierpnia 2018 roku komisja przetargowa pod kierownictwem Elżbiety Ostatek- Zastępcy Dyrektora Biura SSOM, otworzyła koperty z ofertami.

Pierwszą złożyła firma Transprojekt Gdański Sp. z o.o. na kwotę 4,55 miliona złotych brutto - mówi przewodnicząca komisja. Druga propozycja także pochodzi z Trójmiasta. Złożyło ją Biuro Projektów Budownictwa S.A. z Gdańska. Chcą zrealizować to zadanie za 2,6 miliona złotych brutto.

W sumie na terenie Szczecina zostanie wybudowanych lub zmodernizowanych 26 z 40 węzłów przesiadkowych Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej, w tym 24 w ramach tego zamówienia. Większość z nich będzie połączeniem przystanku kolejowego, modernizowanego przez PKP PLK, z budowanym przez nas przystankiem komunikacji miejskiej oraz parkingiem rowerowym i samochodowym w modelu Park&Ride, Bike&Ride - tłumaczy Roman Walaszkowski, Dyrektor Biura SSOM. W sumie na terenie Szczecina powstanie 630 nowych miejsc parkingowych dla rowerów i 1879 dla samochodów osobowych.

Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego jest liderem projektu budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej. Partnerami są PKP Polskie Linie Kolejowe SA, Województwo Zachodniopomorskie, gminy: Szczecin, Police, Gryfino, Goleniów, Kobylanka, Stargard oraz Miasto Stargard.

Wartość przedsięwzięcia, obejmującego modernizację linii kolejowych oraz przebudowę i budowę węzłów przesiadkowych, wynosi 740 milionów złotych, z czego 85 procent, czyli 512 milionów złotych pochodzi z dofinansowania unijnego. Resztę pokryją proporcjonalnie partnerzy projektu.

Źródło: "UM", 23 sierpnia 2018

Chcą ratować wiatę na peronie Pogodno. Sprawdź pomysły architektów


Wiata na peronie Pogodno, to unikalny przykład nurtu w architekturze, modernistycznego ekspresjonizmu konstrukcyjnego. Teraz, gdy mają być przebudowywane przystanki Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej, wiata może zostać zniszczona

Głównym przedstawicielem tego nurtu w Europie był włoski inżynier i architekt Pier Luigi Nervi. Wiata na Pogodnie reprezentuje najlepsze wartości spotykane w realizacjach Nerviego - uważa arch. Tomasz Sachanowicz. Charakterystyczna, pozginana niczym origami forma zadaszenia pozwala na zastosowanie cienkościennej powłoki żelbetowej, ponieważ sztywność konstrukcji osiągnięta jest tutaj poprzez współdziałanie formy i materiału. Czytaj więcej gs24.pl

Opracowanie: "Marek Rudnicki", "gs24.pl", 20 sierpnia 2018

Gigantyczna kasa na Szczecińską Kolej Metropolitalną.
Ponad pół miliarda złotych - zobacz, co za to zrobią [WIZUALIZACJE]


Ponad pół miliarda złotych, tyle są warte umowy podpisane w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały umowy za 503 mln zł na modernizację linii na terenie aglomeracji szczecińskiej. Prace będą prowadzone na odcinku linii kolejowej Stargard - Szczecin Główny (nr 351), linii Gryfino - Szczecin Główny (nr 273), Szczecin Dąbie - Goleniów (nr 401) oraz na odcinku Szczecin Główny - Police (nr 406). Dobrze przygotowane trasy kolejowe, wyposażone w nowoczesne urządzenia sterowania, ułatwią mieszańcom regionu codzienne podróże m.in. do szkół i pracy. Czytaj więcej gs24.pl

Opracowanie: "Marek Jaszczyński", "gs24.pl", 24 lipca 2018

SKM, czyli miliony w wiadukty i przebudowy


Ponad 181 milionów złotych - tyle mają kosztować bezkolizyjne przejazdy nad torami kolejowymi dla samochodów oraz przejścia dla pieszych i rowerzystów, czyli w rejonach nowych miejsc przesiadkowych tzw. Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej

Takie wydatki zakłada koncepcja projektowa przebudów całej infrastruktury drogowej w ciągach ulic: Bałtyckiej, Pomorskiej, Wiosennej i Jagiellońskiej w Szczecinie. Chodzi o wiadukty kolejowo-drogowe. przebudowy układów dróg w tych miejscach, urządzenie parkingów i pozostałej infrastruktury. Za opracowanie koncepcji odpowiadało Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego - wyjaśnia Piotr Zieliński z Centrum Informacji Miasta UM Szczecin. Czytaj więcej 24Kurier.pl

Opracowanie: "mir", "24Kurier.pl", 13 czerwca 2018

Pociągiem, bez korków...


Pociągi do Szczecina z Gryfina i Polic co pół godziny albo i częściej? To już było. Połączenia stopniowo wygaszano w latach 90. Do Polic składy pasażerskie nie kursują już od 2002 r., na linii do Gryfina ruch udało się utrzymać. Ostatnio siatka połączeń została zagęszczona i tendencja ta ma być utrzymana. W kierunku Gryfina, Polic, ale także Stargardu i Goleniowa mają kursować pociągi w ramach Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej. Ma to być alternatywa dla transportu kołowego, z którym wiąże się coraz więcej problemów

Prace nad przygotowaniem projektu Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej prowadzone są przez Stowarzyszenie od 2011 roku. Wtedy powstała na zlecenie SSOM „Koncepcja rozwoju transportu publicznego w Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym” - przypomina Roman Walaszkowski, dyrektor stowarzyszenia. W następnych latach opracowano kolejne niezbędne dokumenty, czyli Zintegrowaną Strategię Transportu Publicznego SOM na lata 2014-2020, „Studium wykonalności integracji organizacyjnej, taryfowej i biletowej w SOM” oraz „Studium Wykonalności Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej”. Czytaj więcej Kurier Szczeciński

Opracowanie: "Tomasz Tokarzewski", "Kurier Szczeciński (110)", 8 czerwca 2018

Pół miliarda na Szczecińską Kolej Metropolitalną


W 2022 roku ma ruszyć Szczecińska Kolej Metropolitalna. Pieniądze na tory, dworce i parkingi już są zagwarantowane. Stowarzyszeniu Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego przyznano ponad 500 mln zł dotacji unijnej na infrastrukturalną część tej inwestycji. Umowę to potwierdzającą podpisano w środę (9 maja) w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie

Umowę, w obecności zaangażowanych w projekt samorządów i instytucji, podpisali Przemysław Gorgol – p.o. dyrektora Centrum Unijnych Projektów Transportowych oraz Piotr Krzystek – prezydent Szczecina, a zarazem przewodniczący Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. Wartość całego projektu wynosi 741 mln zł. Dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko to 512 mln zł. Czytaj więcej 24kurier.pl

Opracowanie: "ek", "24kurier.pl", 9 maja 2018

Firma Trakcja będzie budować Szczecińską Kolej Metropolitalną


PKP PLK rozstrzygnęły dwa przetargi dotyczące budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej. Linię 406 Szczecin Główny – Police, od lat pozbawioną ruchu pasażerskiego, przebuduje i zmodernizuje Trakcja PRKiI za 479,8 mln zł brutto. Ta sama firma zmodernizuje też wybrane elementy linii 273, 351 oraz 401

W czerwcu zeszłego roku PKP PLK rozpisały kluczowe przetargi dla budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej. Jeden z nich dotyczy wykonania projektu i modernizacji 24-kilometrowego odcinka linii kolejowej nr 406 na odcinku Szczecin Główny – Police, który od lat jest wyłączony z ruchu pasażerskiego. W jego ramach istniejące perony mają zostać gruntownie zmodernizowane, a niektóre przystanki zmienią lokalizację, pojawią się też zupełnie nowe. Czytaj więcej 24kurier.pl

Opracowanie: "k", "24kurier.pl", 1 maja 2018

Metro dla Szczecina


Pod takim tytułem - bez mała 20 lat temu - w 1999 roku w „Kurierze” ukazał się artykuł przedstawiający ideę wykorzystania oplatającej miasto obwodnicy kolejowej do szybkiej komunikacji między dzielnicami Szczecina - drugiej pod względem powierzchni po Warszawie aglomeracji Polski. Wówczas nie było jednak klimatu sprzyjającego rozbudowie komunikacji zbiorowej, choć korki w godzinach szczytu już zaczęły dawać się ludziom we znaki. Wtedy jeszcze w kraju było dwa razy mniej samochodów osobowych niż dziś i ambicją większości rodaków było poruszanie się własnym autem...

Natomiast mieszkaniec Słonecznego, rzemieślnik Tadeusz Turek, pomyślał bardziej przyszłościowo - wpadł na pomysł, by nieczynne tory prowadzące wzdłuż osiedla na prawobrzeżu połączyć z biegnącą ponad nimi główną trasą kolei z Dąbia do Zdrojów, śródmieścia i dalej do Polic, czyli z trasą kolejowej obwodnicy miasta. Ów łącznik stworzyłby system komunikacji szynowej docierającej do ponad 70 procent dzielnic... Byłoby to w istocie szczecińskie naziemne metro, na wzór berlińskiego S-Bahnu. Czytaj więcej Kurier Szczeciński

Opracowanie: "Janusz Ławrynowicz", "Kurier Szczeciński (64)", 30 marca - 2 kwietnia 2018

Kiedy umowa na tory SKM?


W ciągu dwóch miesięcy zostanie sfinalizowany wart pół miliarda złotych przetarg na modernizację torów i stacji dla Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej - zadeklarował Arnold Bresch, członek zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe

Arnold Bresch, który odpowiada w PKP PLK za realizację inwestycji, gościł w Szczecinie na środowej prezentacji efektów modernizacji stacji Szczecin Główny. Tam spytaliśmy go o losy przetargu na modernizację torowi stacji dla SKM. Chodzi przede wszystkim o trasę ze Szczecina Głównego do Polic oraz przebudowę stacji w Podjuchach, modernizację stacji Gryfino, Daleszewo Gryfińskie i Czepino i budowę nowych przystanków: Żydówce i Łasztownia (na wysokości Kępy Parnickiej). Czytaj więcej Gazeta Wyborcza

Opracowanie: "Andrzej Kraśnicki jr.", "Gazeta Wyborcza (69)", 23 marca 2018

Police na trasie szczecińskiej kolei metropolitalnej. Pojedziemy za 4 lata


W ramach inwestycji ma m.in. zostać zmodernizowana linia kolejowa nr 406 do Polic, powstanie nowa linia łącząca Szczecin Turzyn ze Szczecinem Głównym, konieczna będzie też modernizacja istniejących przystanków

Szczecińska Kolej Metropolitalna stanowić ma wraz ze skomunikowanymi węzłami przesiadkowymi główną oś transportu publicznego w Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym, tworząc zintegrowany z innymi gałęziami transportu publicznego (autobusy) oraz indywidualnego (Parkingi „PR”) system transportowy. Czytaj więcej Głos Szczeciński

Opracowanie: "Marek Jaszczyński", "Głos Szczeciński (63)", 16 marca 2018

Szczecińska Kolej Metropolitalna otrzyma gigantyczne dofinansowanie.
Aż 512 mln złotych


512 mln zł dofinansowania na projekt budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej. Dziś listę projektów z dofinansowaniem ogłosiło Centrum Unijnych Projektów Transportowych

To świetna wiadomość dla całego obszaru metropolitarnego Szczecina – mówi Tomasz Hinc, wojewoda zachodniopomorski – To zupełnie zmieni oblicze komunikacyjne miasta, zwiększy dostępność transportu publicznego, skróci i ułatwi czasy przejazdu. Przyznane dofinansowanie to aż 85 proc. całości projektu, który łączny koszt to 741 203 584,08 zł. Czytaj więcej gs24.pl

Opracowanie: "red", "gs24.pl", 12 marca 2018

Koleją pilotażowo i na „sieciówce”


Wprawdzie od uruchomienia Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej dzielą nas jeszcze lata, ale już od najbliższej niedzieli będzie można pilotażowo korzystać z pierwszych połączeń w ramach SKM. Dodatkowe pociągi połączą Szczecin z Gryfinem i Goleniowem, co pozwoli skrócić czas przejazdu do 20-30 min

Mieszkańcy Szczecina, Goleniowa, Gryfina i mniejszych miejscowości na trasach łączących te miasta od niedzieli, 11 marca, będą mogli przekonać się o zaletach Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej. Tego dnia ruszają nowe połączenia. Nowoczesne pociągi mają wiele udogodnień dla osób niepełnosprawnych, rodziców z dziećmi i rowerzystów. Czytaj więcej 24kurier.pl

Opracowanie: "ToT", "24kurier.pl", 10 marca 2018

Kolej Metropolitalna pilotażowo. Gryfino i Goleniów zyskają


Rusza Kolej Metropolitalna. Na razie pilotażowo i tylko do Gryfina oraz Goleniowa, ale pasażerowie i tak powinni odczuć różnicę. Siatka połączeń "zagęści się" wraz z wiosenną korektą rozkłady jazdy PKP, czyli 11 marca

Marszałek Województwa we współpracy z gminami w marcu uruchomi nowe pociągi w ramach pilotażu Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej. Znacznie usprawni to podróż do podszczecińskich miejscowości, jak i dojazd z nich do stolicy województwa - informuje Radosław Soćko z biura prasowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. W rozkładzie pojawią się trzy nowe połączenia Szczecina i Goleniowa oraz sześć na trasie Szczecin – Gryfino. Czytaj więcej 24kurier.pl

Opracowanie: "ToT", "24kurier.pl", 2 marca 2018

To kolejny krok zbliżający nas do budowy kolei metropolitalnej
[WIZUALIZACJE]


Dziś w siedzibie Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego podpisano umowę porozumienia z gminą Szczecin w sprawie wybudowania 26 węzłów przesiadkowych

W artość przedsięwzięcia to 98 mln złotych, z tego 20 mln zł daje Szczecin, reszta będzie pochodzić z dofinansowania unijnego. W styczniu 2018 roku okaże się, czy projekt otrzyma dofinansowanie. To największy i najbardziej kompleksowy projekt dotyczący transportu zintegrowanego w Polsce - mówi Roman Walaszkowski, dyrektor SSOM. Czytaj więcej gs24.pl

Opracowanie: "Marek Jaszczyński", "gs24.pl", 13 grudnia 2017

Ważny krok do kolei metropolitalnej


Do Polic w 37 min, do Goleniowa w 38, do Gryfina w 24, a do Stargardu w 40 - takie mają być czasy przejazdu Szczecińską Koleją Metropolitalną, która ma być uruchomiona w połowie 2022 r. By rozpoczęła funkcjonowanie, uczyniono kolejny ważny krok: miasto Szczecin podpisało porozumienie ze Szczecińskim Obszarem Metropolitalnym, które będzie beneficjentem unijnych środków i koordynatorem poszczególnych projektów

Szczecińska Kolej Metropolitalna to nie jest nowy pomysł, pracujemy nad tym od lat - przypomina Piotr Krzystek, prezydent Szczecina. W wielu miastach takie rozwiązanie się sprawdza, w naszej metropolii, choć mniejsza, również powinno zdać egzamin. Atutem SOM jest istniejąca sieć kolejowa. Czytaj więcej 24kurier.pl

Opracowanie: "ToT", "24kurier.pl", 13 grudnia 2017

PKP PLK znajdą dodatkowe środki na SKM Szczecin


Wszystko wskazuje na to, że przetarg na modernizację nieczynnej w ruchu pasażerskim linii nr 406 na odcinku Szczecin Główny – Police, mającej wejść w skład Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej, zakończy się sukcesem, pomimo drogich ofert w przetargu. PKP PLK obiecały przeznaczyć dodatkowe środki na realizację zamówienia

W sierpniu PKP PLK otworzyły oferty w przetargach na wykonanie projektów i późniejszą przebudowę tras, mających wejść w skład tzw. Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej. Jedno z postępowań dotyczyło modernizacji wybranych elementów linii 273, 351 oraz 401, a drugie – modernizacji 24-kilometrowego odcinka linii kolejowej nr 406 na odcinku Szczecin Główny – Police, który od lat jest wyłączony z ruchu pasażerskiego. Więcej o zakresie planowanych tras pisaliśmy tutaj.

Problem pojawił się przy linii do Polic. Wpłynęły cztery oferty, opiewające na kwoty od 479,8 mln zł do 713,8 mln zł brutto, podczas gdy PKP PLK planowały przeznaczyć kwotę w wysokości 370,2 mln zł brutto. Oznacza to, że najtańsza oferta, złożona przez Trakcję PRKiI aż o 1/3 przekraczała założony kosztorys.

Jak poinformował szczecińską Gazetę Wyborczą Arnold Bresch, członek zarządu PKP PLK, zarządca infrastruktury dorzuci brakujące pieniądze na modernizację linii ze Szczecina do Polic. Polskie Linie Kolejowe czekają jeszcze na formalne rozstrzygnięcie konkursu na fundusze unijne przeznaczone na inwestycje kolejowe. Czytaj więcej Transport Publiczny

Opracowanie: "Witold Urbanowicz", "Transport Publiczny", 27 listopada 2017

Węzeł w poślizgu - wykonawca raczej nie odda pętli do 15 grudnia


Na dokończenie całej inwestycji będziemy musie poczekać do połowy 2018 roku. Nieoficjalnie wykonawca chce zakończyć prace przy pętli do końca roku.

Mamy poważny problem. Wykonawca prac nie podtrzymał terminu zakończenia prac przy pętli na 15 grudnia. Pierwotny termin zakończenia prac to koniec października i ten nadal obowiązuje. Natomiast zakończenie prac przy całym węźle ma nastąpić do połowy przyszłego roku. Czytaj więcej Głos Szczeciński

Opracowanie: "Marek Jaszczyński", "Głos Szczeciński (251)", 27 października 2017

Szykują teren pod centrum przesiadkowe. Buldożery w akcji [ZDJĘCIA]


W Stargardzie rozpoczęło się porządkowanie terenu pod największą inwestycję miejską w ostatnich latach. Chodzi o Zintegrowane Centrum Przesiadkowe, które ma powstać w okolicy dworca kolejowego

Na zlecenie PKP trwa wyburzanie pustostanów oraz usuwanie torów z miejsc, gdzie będzie nowe centrum. Czytaj więcej Polskie Radio Szczecin

Opracowanie: "Tobiasz Madejski", "Polskie Radio Szczecin", 27 września 2017

Szczecińska Kolej Metropolitalna droższa niż planowano


Prawie 30 milionów złotych więcej niż zakładano może kosztować modernizacja tras i przystanków kolejowych w ramach projektu budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej

Chodzi o remont odcinków ze Szczecina do Goleniowa, Stargardu i Gryfina oraz do Polic. W czerwcu PKP Polskie Linie Kolejowe ogłosiły dwa przetargi. Teraz otwarto oferty i zamiast zakładanych 450 milionów złotych, firmy zaproponowały prawie 480. Czytaj więcej Polskie Radio Szczecin

Opracowanie: "Radosław Jaczmiński", "Polskie Radio Szczecin", 25 sierpnia 2017

Bardzo drogie tory do Polic


PKP Polskie Linie Kolejowe SA otworzyły oferty na budowę Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej. Chętnych nie brakowało, ale za wykonanie jednego z zadań, czyli zmodernizowanie linii kolejowej nr 406 ze Szczecina Głównego do Polic, zaproponowali ceny przekraczające jego budżet i to znacznie! Zmieścili się w nim za to zainteresowani pracami na liniach 273, 351 oraz 401

Budowa SKM z wykorzystaniem istniejących odcinków linii nr 406, 351, 273 to wspólne przedsięwzięcie Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego (lider) oraz partnerów: PKP PLK SA, województwa zachodniopomorskiego, miast – Szczecin i Stargard, gmin: Goleniów, Gryfino, Kobylanka, Police i Stargard.

Projekt stworzenia SKM przewiduje przebudowę infrastruktury kolejowej, w tym modernizację mającej ponad 23 km linii 406 od Szczecina Głównego do stacji Police wraz z budową drugiego toru pomiędzy szczecińskim dworcem a Turzynem. Wskrzeszenie na tej trasie przewozów pasażerskich to najważniejszy element nowej sieci. W postępowaniu dotyczącym tego zadania wpłynęły cztery oferty, tyle że wszystkie znacznie przekraczają budżet PKP PLK SA - prawie 301 mln zł netto. Czytaj więcej 24kurier.pl

Opracowanie: "Mirosław Winconek", "24kurier.pl", 23 sierpnia 2017

Stargard. Umowa na budowę centrum przesiadkowego podpisana!


Na dniach wykonawca Zintegrowanego Centrum Przesiadkowego przejmie plac budowy i roboty ruszą

Dziś przedstawiciele miasta podpisali umowę z firmą Strabag, która będzie głównym wykonawcą Zintegrowanego Centrum Przesiadkowego. Postaramy się, by było ładniejsze niż na zdjęciach - obiecywał w magistracie Marek Płócienniczak z firmy Strabag. Inwestycja ma kosztować 26 mln zł. Czytaj więcej gs24.pl

Opracowanie: "Wioletta Mordasiewicz", "gs24.pl", 16 sierpnia 2017

Stargard. Jest wykonawca centrum przesiadkowego. Zbuduje je Strabag


O budowę Zintegrowanego Centrum Przesiadkowego w Stargardzie starały się cztery firmy. Zamówienie jest warte 26 mln zł

Budowa Zintegrowanego Centrum Przesiadkowego wraz z przebudową ulicy Towarowej w Stargardzie to potężna inwestycja. Przetarg wygrała firma Strabag. Mamy nadzieję, że jeszcze w sierpniu zostanie podpisana umową na realizację tej inwestycji - mówi Piotr Styczewski z biura prezydenta Stargardu. Czytaj więcej gs24.pl

Opracowanie: "Wioletta Mordasiewicz", "gs24.pl", 3 sierpnia 2017

Zakłady się upominają


Zakłady Chemiczne „Police” upominają się o uwzględnienie przystanku projektowanej Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej w ich pobliżu. Tymczasem policki radny, z rządzącego w gminie ugrupowania, stwierdził publicznie, że spółka odrzuciła już taką propozycję. Zdziwiło to przedstawicieli największego w gminie pracodawcy. W odpowiedzi więc wysyłają pisma do gminy, marszałka, Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego… Podkreślają, że zależy im, aby trasa SKM przebiegała w pobliżu ich zakładu

Ustalenie przebiegu SKM nie jest efektem czyjegoś „widzimisię”, tylko opiera się na wyliczeniach, założeniach zawartych w studium wykonalności projektu – napisał na popularnym polickim forum radny Grzegorz Ufniarz z rządzącego w gminie ugrupowania Gryf XXI. Na etapie tworzenia koncepcji i potem studium wykonalności (ma to przecież wpływ na wynik ekonomiczny przedsięwzięcia i na rozkłady jazdy) skierowano zapytanie do ZCh o to, czy fabryka widzi potrzebę i konieczność doprowadzenia SKM do przystanku przy Kuźnickiej. ZCh odpowiedziały, że nie ma takiej potrzeby. Czytaj więcej 24Kurier.pl

Opracowanie: "Agnieszka Spirydowicz" "24Kurier.pl", 24 lipca 2017

Krajobraz rodem z apokalipsy.
To szczecińskie stacje kolejowe, które wkrótce mają się bardzo zmienić


Chwasty, śmieci i rdza to elementy, które dziś dominują na stacjach kolejowych na linii Szczecin – Police. Trudno nawet wyobrazić sobie, jak te miejsca mają wyglądać za 5 lat, gdy będą nowoczesnymi węzłami komunikacyjnymi stworzonymi dla Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej

SKM-ka w 2022 roku ma zapewnić dogodne połączenie Szczecina z Policami, Stargardem, Goleniowem i Gryfinem. To olbrzymia inwestycja, której łączny koszt szacuje się na 741 mln zł. Dzięki niej powstanie siatka połączeń z 40 przystankami. Istotną zmianą będzie odtworzenie ruchu pasażerskiego na linii Szczecin – Police. Czytaj więcej wszczecinie.pl

Opracowanie: "Marci Gigiel" "wszczecinie.pl", 19 lipca 2017

Szczecińska Kolej Metropolitalna - jest podpis marszałka


SKM już bez oficjalnego spotkania w błysku fleszy. Dziś marszałek podpisał porozumienie w tej sprawie, dalsze podpisy - w tym włodarzy gmin - będą złożone obiegowo

Powstanie zwarta sieć połączeń, przywrócona zostanie trasa Szczecin-Police, pojawią się nowe przystanki, stare zostaną zmodernizowane. To tylko niektóre z elementów olbrzymiej inwestycji, jaką jest budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej, która odmieni komunikację w Szczecinie i okolicznych miejscowościach. Czytaj więcej gs24.pl

Opracowanie: "red" "gs24.pl", 10 lipca 2017

Nowa inwestycja do 2020 roku


Nowoczesny węzeł przesiadkowy na prawobrzeżu powstanie w ciągu dwóch lat Budowa rozpocznie się już za kilka miesięcy. Koszt inwestycji to osiem milionów złotych

0 takim węźle pomarzyć może niejedno miasto. Nowoczesny i stylowy obiekt już niedługo stanie w Warszowie, prawobrzeżnej dzielnicy Świnoujścia. Miasto zdobyło dofinansowanie kosztownej inwestycji. Czytaj więcej Głos Szczeciński

Opracowanie: "Joanna Maraszek" "Głos Szczeciński (158)", 10 lipca 2017

Czekamy na SKM - porozumienia nie ma


Wczoraj miała zostać podpisana umowa dotycząca Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej. Nie doszło do tego z winy PLK PKP

4 lipca miało dojść do podpisania umowy o partnerstwie zachodniopomorskich gmin i województwa, stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego i PKP Polskich Linii Kolejowych w sprawie budowy SKM. Z tych planów nic nie wyszło. Czytaj więcej Głos Szczeciński

Opracowanie: "Marek Jaszczyński" "Głos Szczeciński (154)", 5 lipca 2017

Kolej metropolitalna coraz bliżej. Będzie umowa z PKP


To konkretny krok w kierunku realizacji wielkiej inwestycji komunikacyjnej

4 lipca planowane jest zawarcie umowy partnerstwa w sprawie realizacji projektu Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej. W tym gronie obok gmin znajdą się Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, Województwo Zachodniopomorskie i PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Partnerzy wskażą lidera projektu - Stowarzyszenie SOM. Czytaj więcej Głos Szczeciński

Opracowanie: "Marek Jaszczyński" "Głos Szczeciński (148)"28 czerwca 2017

Szczecińska Kolej Metropolitalna - przetarg


Pod koniec czerwca (28) 2017, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ogłosiły dwa przetargi nr 9090/IREZA5/13498/04822/17/P pn: "Zaprojektowanie i wykonanie robót w ramach projektu Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351 Zadanie A pn. Modernizacji linii kolejowej nr 406 na odcinku Szczecin Główny – Police". Termin składania ofert do 7 sierpnia 2017.

I głoszenie nr 9090/IREZA5/13499/04823/17/P na "Zaprojektowanie i wykonanie robót w ramach projektu Budowa Szczecińskiej kolei metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351. Zadanie B PN. MODERNIZACJA WYBRANEJ INFRASTRUKTURY PASAŻERSKIEJ NA LINIACH KOLEJOWYCH NR 273, 351 ORAZ 401". Termin składania ofert do 8 sierpnia 2017.

Jest to przetarg na przebudowę i budowę nowych stacji i przystanków kolejowych. Wynika z tego, że po wielu dekadach oczekiwań jest realna szansa na powstanie Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej, a mieszkańcy Szczecina i gmin ościennych doczekali się jej realizacji. Koszt przedsięwzięcia to blisko 455 milionów złotych.

Pierwsze pomysły dotyczące SKM sięgają lat 70, jednak do tej pory wszystkie plany pozostawały jedynie w swerze marzeń i koncepcji.

Projekt zakłada przebudowę istniejących stacji i przystanków kolejowych wraz z przystosowaniem ich dla osób niepełnosprawnych. Mają powstać też dodatkowe cztery nowe przystanki: Szczecin Dunikowo i Szczecin Trzebusz w pobliżu Specjalnej Strefie Ekonomicznej oraz Szczecin Żydowce i Szczecin Nad Odrą.

Budowa SKM zakłada modernizację obiektów inżynieryjnych, które mają poprawić przepustowość. Ma także powstać lokalne centrum sterowania wraz z modernizacją urządzeń sterowania ruchem. Na przejazdach kolejowo-drogowych mają zostać zamontowane nowoczesne urządzenia zabezpieczenia i monitoring.

Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej obejmie większość linii kolejowych na terenie Szczecińskiego Okręgu Metropolitalnego. Prace będą prowadzone na odcinku linii kolejowej Stargard – Szczecin Główny (nr 351) wraz z odcinkiem linii Stargard – Stargard Kluczewo (nr 411) oraz linii Dolna Odra – Gryfino – Szczecin Główny (nr 273), Świnoujście – Goleniów – Szczecin Dąbie (nr 401) wraz z odcinkiem linii kolejowej do Portu Lotniczego Szczecin Goleniów (nr 402 i 434) oraz na odcinku Szczecin Główny – Police – Trzebież (nr 406) wraz z odgałęzieniem do Osiedla Police Chemik.

Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej w pełni zintegruje transport publiczny, zarówno na terenie Szczecina, jak i okolicznych gminach usytuowanych w obrębie metropolii.

Ogłoszenie o zamówieniu nr 9090/IREZA5/13498/04822/17/P tutaj
Ogłoszenie o zamówieniu nr 9090/IREZA5/13499/04823/17/P tutaj

Szczecin w oczekiwaniu na swój S-Bahn


Szczecin, a właściwie cała aglomeracja szczecińska, dąży do zorganizowania kolei miejskiej

Infrastruktura torowa daje możliwości, tylko trzeba ją wyremontować. Tym zajmują się Polskie Linie Kolejowe. Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego zawiaduje całą resztą. Pytamy zatem Romana Walaszkowskiego, dyrektora Biura Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego o perspektywy projektu oraz kiedy ruszy pierwszy pociąg. Czytaj więcej Transport Publiczny

Opracowanie: "Witold Urbanowicz", "Transport Publiczny" 8 czerwca 2017

Kolej metropolitalna w Szczecinie - najtrudniejsze rozmowy o kosztach


Samorządy leżące w aglomeracji szczecińskiej chcą do 2022 r. uruchomić Szczecińską Kolej Metropolitalną w oparciu o istniejące, choć częściowo niewykorzystywane trasy kolejowe.

Obecnie aktualizujemy studium wykonalności. Przygotowujemy się do konkursu, w ramach którego chcemy pozyskać środki na realizację tego przedsięwzięcia – mówi Roman Walaszkowski, dyrektor biura Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. Jak przyznaje, największym wyzwaniem są rozmowy o podziale kosztów związanych z funkcjonowaniem SKM, jak i wdrożeniem wspólnego biletu. Czytaj więcej Transport Publiczny

Opracowanie: "Witold Urbanowicz", "Transport Publiczny" 12 grudnia 2016

Pierwszy krok do modernizacji linii kolejowej do Polic


PKP PLK, jako jeden z podmiotów projektu dążącego do powstania w województwie zachodniopomorskim kolei aglomeracyjnej, złożyła w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie wniosek o decyzję środowiskową

Mowa tutaj o inwestycji modernizacji linii nr 406 na odcinku od Szczecina Głównego do Polic. Jest to jeden z najbardziej pożądanych odcinków na których ma w przyszłości powstać pierwsze połączenie Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej. Czytaj więcej Rynek Kolejowy

Opracowanie: "Martyn Janduła ", "Rynek Kolejowy" 9 grudnia 2016

Stargard zainwestuje w Centrum Przesiadkowe [WIZUALIZACJE]


Stargard planuje, by u zbiegu ulic Towarowej, Szczecińskiej, Bema i 11 listopada powstał obiekt, w którym podróżni będą mogli przesiąść się z pociągu do komunikacji miejskiej

Powstanie tam rondo, osiem zadaszonych peronów do obsługi autobusów, autokarów i busów, parking na 50 aut i zatoczka "kiss and ride", gdzie kierowcy będą mogli zatrzymać się maksymalnie na minutę, by wysadzić lub zabrać pasażerów. Czytaj więcej Polskie Radio Szczecin

Opracowanie: "Łukasz Rabikowski", "Polskie Radio Szczecin", 10 listopada 2016

Szczecińska Kolej Metropolitalna coraz bliżej realizacji


foto: Mat. Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego
Mat. Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego
Pod koniec 2014 r. wicemarszałek województwa zadeklarował, że zrealizowany zostanie pomysł kolei aglomeracyjnej w Szczecinie

Przed stowarzyszeniem, które odpowiada za realizację projektu, konkurs na pozyskanie dofinansowania unijnego. Z kolei PKP PLK rozpisały już przetarg na kierownika projektu budowy SKM Szczecin. Wszystko wskazuje zatem, że mieszkańcy Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego za kilka lat będą mieli własną kolej miejską. Czytaj więcej Rynek Kolejowy

Opracowanie: "Martyn Janduła ", "Rynek Kolejowy" 1 października 2016

Tramwajem, metrem czy Szybką Koleją Miejską do Polic?


Prace studialne nad projektem budowy tramwaju do Polic rozpoczęto na zlecenie Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej w Szczecinie.

Firma "Geoprojekt" ze Szczecina wykonała opracowanie pn "Badania geologiczno - inżynierskie do linii tramwajowej Szczecin - Police". Badania te oparto na wcześniejszych opracowaniach są to:
• Szczegółowe opracowanie fizjograficzne dzielnicy przyportowej Niebuszewo nr akt 87 i Dżetowo, Żelechowo, Górne Niebuszewo nr akt 130 wykonawca - "Geoprojekt" Szczecin z 1958 roku,
• Charakterystyka osuwisk skarpy Nadodrzańskiej w Szczecinie - wykonawca Zakład Geologii Inżynierskiej IG Warszawa z 1961 roku (archiwum IG Szczecin),
• Dokumentacja geologiczno - inżynierska do rurociągu ciepłowniczego na Niebuszewie - wykonawca "Geoprojekt" Szczecin z 1970 roku nr arch. 1332.

Wykonawcy tego opracowania stwierdzili, że dokumentacja na której się oparli jest niewystarczająca, gdyż nie zostały w nich uwzględnione nowowybudowane obiekty w tym co było bardzo istotne, linii energetycznych. Podsumowując powyższe, stwierdzono że trzeba podjąć szeroko rozumiane badania i roboty w związku z niewystarczającym rozpoznaniem geologiczno - inżynierskim terenów biegnących wzdłuż budowanej trasy tramwajowej. Czytaj więcej tutaj

Szybka kolej miejska w Szczecinie


W 1976 roku opracowano "Studium koncepcyjne szybkiej kolei miejskiej w Szczecinie". Koncepcja ta wysunięta przez Politechnikę Szczecińską - Instytut Architektury i Planowania Przestrzennego potwierdzała słuszność tego rozwiązania komunikacji dla naszego miasta. Wprowadzenie Szybkiej Kolei Miejskiej miało na celu skrócenie czasu przejazdu z Osiedla Słonecznego do Zakładów Chemicznych Police z 90 minut do 50 minut. Zakładano również powiązanie tej trasy z istniejącymi i projektowanymi trasami tramwajowymi i autobusowymi.

* * *Lata 90 XX wieku


Wiek XXI


LinkiCopyright © Janusz Światowy, 2002
Wszelkie prawa zastrzeżone.