Menu


1879-1929


Lata 20-40 XX wieku


Lata 50–80 XX wieku


Komunikacja miejska w 1991 roku

* * *

Elektroniczne kasowniki na linii „A” i „B”

Stale wzrasta grono „gapowiczów", na co skarżą się przedsiębiorstwa komunikacji miejskiej w całym kraju, jednym ze skutecznych sposobów walkę z tym zjawiskiem jest wprowadzenie takich, kasowników, które uniemożliwią np. wielokrotny przejazd na skasowany bilet. Czytaj więcej Głos Szczeciński

Opracowanie: "at", Głos Szczeciński (230), 3 października 1991,

Kurier Szczeciński

Opracowanie: "su", Kurier Szczeciński (222), 18 listopada 1991

* * *

Linie tramwajowe

13 kwietnia zawieszono kursowanie linii 10 ze względu na małą frekwencję w dni świąteczne, a 20 kwietnia w pozostałe dni eksploatacyjne. Następnie, bo 18 maja zawieszono linie 1 i 4 też w dni świąteczne, a linie 1 od 10 czerwca w dni powszednie. Korekty nie uniknęła też linia 5, którą skrócono do Stoczni Szczecińskiej.

Linia

Trasa


2
DWORZEC NIEBUSZEWO - Asnyka - Kołłątaja - Wyzwolenia - Niepodległości - Wielka (Wyszyńskiego) - Energetyków - Gdańska - BASEN GÓRNICZY

Linia

Trasa


3
LAS ARKOŃSKI - Arkońska - Rewolucji Październikowej (Niemierzyńska) - Krasińskiego - Wyzwolenia - Niepodległości - 3 Maja - Dworcowa - Nowa - Kolumba - Smolańska - POMORZANY

Linia

Trasa


4
POTULICKA - Potulicka - Narutowicza - 3 Maja - Niepodległości - plac Żołnierza Polskiego - Matejki - Buczka (Piłsudskiego) - plac Lenina (Sprzymierzonych) - Piastów - Powstańców Wielkopolskich - POMORZANY

Linia

Trasa


5
STOCZNIA SZCZECIŃSKA - Dubois - Parkowa - Malczewskiego - Matejki - Buczka (Piłsudskiego) - plac Lenina (Sprzymierzonych) - Piastów - Jagiellońska - Bohaterów Warszawy - Mickiewicza - Żołnierska - KRZEKOWO

Linia

Trasa


6
GOCŁAW - Światowida - Dębogórska - Druckiego-Lubeckiego - Stalmacha - Nocznickiego - Jana z Kolna - Nabrzeże Weleckie - Kolumba - Smolańska - POMORZANY

Linia

Trasa


7
KRZEKOWO - Żołnierska - Mickiewicza - Bohaterów Warszawy - Krzywoustego - Wielka (Wyszyńdkiego) - Energetyków - Gdańska - BASEN GÓRNICZY

Linia

Trasa


8
GUMIEŃCE - Ku Słońcu - Sikorskiego - plac Kościuszki - Krzywoustego - Wielka (Wyszyńskiego) - Energetyków -Gdańska - BASEN GÓRNICZY

Linia

Trasa


9
POTULICKA - Potulicka - Narutowicza - 3 Maja - Krzywoustego - Bohaterów Warszawy - Wawrzyniaka - Wojska Polskiego - GŁĘBOKIE

Linia

Trasa


11
STOCZNIA REMONTOWA - Ludowa - Druckiego-Lubeckiego - Stalmacha - Firlika - Dubois - Parkowa - Malczewskiego - Matejki - Buczka (Piłsudskiego) - plac Sprzymierzonych (Lenina) - Piastów - Powstańców Wielkopolskich - POMORZANY

Linia

Trasa


12
POMORZANY - Powstańców Wielkopolskich - Piastów - plac Lenina (Sprzymierzonych) - Buczka (Sprzymierzonych) - plac Rodła - Wyzwolenia - Kołłątaja - Asnyka - DWORZEC NIEBUSZEWO

* * *

Tramwajem przez 26 Kwietnia

Projekt inwestycji "26 Kwietnia" wykonało Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego ze Szczecina z ulicy Dworcowej. Ulica 26 Kwietnia była ulicą jednojezdniową o szerokości 7 metrów na odcinku od skrzyżowania z ulicą Bohaterów Warszawy /w tym czasie w przebudowie/ do skrzyżowania z ulicą Santocką, obsługiwała osiedla Przyjaźni i Kaliny liczące w tym okresie 20 tys. mieszkańców i stanowiła obok ulicy Witkiewicza najprostsze i bezpośrednie połączenie tych osiedli z centrum miasta. Więcej tutaj

* * *

Karty magnetyczne jako bilety

W 1991 roku MZK Szczecin wraz z firmą "Automatyzacja i Komputeryzacja - AUTOCOMP" istniejącą od 1987 roku, z siedzibą w Szczecinie przy ulicy Bohaterów Warszawy, próbowały wdrożyć do eksploatacji karty magnetyczne zastępujące bilety papierowe.

Karta ta miała być do wszystkiego, to znaczy spełniać rolę portmonetki elektronicznej, z której płaciłoby się nie tylko za bilety w komunikacji miejskiej ale także za rozmowy telefoniczne, za tankowanie benzyny itd. Miała również spełniać rolę klucza eletronicznego. Próby testowe z nową karta trwały przez kilka miesięcy. Do tego celu zamontowano na kilku autobusach linii pośpiesznej "A" elektroniczne kasowniki. Służby kontrolerskie wyposażono w specjalne czytniki tych kart. Czytniki te miały za zadanie odczytanie danych zawartych na karcie jak również napełnienie portmonetki.

Niestety próby z kartą i urządzeniami nią sterującymi nie wypadły najlepiej / duże przekłamania danych / jak również brak środków na dalsze badania. Wiadomo, że firma budżetowa jaką jest MZK Szczecin nie posiadała własnych środków, a dotacje na komunikację były w tym okresie bardzo małe. Próby zastosowania czegoś nowego w komunikacji umarły więc śmiercią naturalną.

multi.gif multio.gif multi1.gif

Zmiana opłat za przewozy środkami komunikacji miejskiej wprowadzona dnia 1.03.1991 roku. Zarządzenie nr 7/RK/91 Dyrektora WPKM z dnia 14.02.1991 roku.


* * *

Opłaty za jednorazowe przewozy osób i bagażu

Rodzaj biletu

Normalne

Ulgowe

Bagażowy

Na liniach normalnych w granicach administracyjnych miast 900 zł 450 zł 900 zł
Na odcinkach taryfowych linii podmiejskich 900 zł 450 zł 900 zł
Na liniach nocnych 1800 zł 900 zł 1800 zł
Na liniach pośpiesznych 2200 zł 1100 zł 2200 zł

* * *

Opłaty za bilety miesięczne
w granicach administracyjnych miast na liniach normalnych

Rodzaj biletu

Pracowniczy normalny

Szkolny i socjalny

Trasowany na 1 linie 36.000 zł 18.000 zł
Trasowany na 2 – 3 linie 63.000 zł 31.500 zł
Sieciowy imienny –ogólnodostępny 90.000 zł 45.000 zł
Sieciowy na okaziciela – ogólnodostępny 162.000 zł  

* * *

Opłaty za bilety miesięczne
na liniach podmiejskich i wiązanych
(miejsko – podmiejskich) normalnych

Rodzaj biletu

Pracowniczy normalny

Szkolny i socjalny

Trasowany na 1 linie 72.000 zł 36.000 zł
Trasowany na 2 – 3 linie 99.000 zł 49.500 zł
Sieciowy imienny –ogólnodostępny 126.000 zł 63.000 zł
Sieciowy na okaziciela – ogólnodostępny 198.000 zł  

* * *

Opłaty za bilety miesięczne
na linie pośpieszne, pośpieszne łączone z normalnymi

Rodzaj biletu

Pracowniczy normalny

Szkolny i socjalny

Trasowany na 1 linie 88.000 zł 44.000 zł
Trasowany na 2 – 3 linie 115.000 zł 57.500 zł
Sieciowy imienny –ogólnodostępny 142.000 zł 71.000 zł
Sieciowy na okaziciela – ogólnodostępny 214.000 zł  

Bilety na linie pośpieszne uprawniały do przejazdów odcinków trasy, pokrywających się z liniami normalnymi. Opłata specjalna za przejazd osoby, przewóz bagażu, sanek, roweru dziecięcego, wózka lub psa bez ważnego biletu wynosiła 75.000 zł.

* * *

Zmiana opłat za przewozy środkami komunikacji miejskiej
wprowadzonej dnia 01.07.1991 roku

Zarządzenie nr 21/RK/91 Dyrektora Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Komunukacji Miejskiej w Szczecinie z dnia 17.06.1991 roku.

* * *

Opłaty za jednorazowe przewozy osób i bagażu

Rodzaj biletu

Normalne

Ulgowe

Bagażowy

Na liniach normalnych w granicach administracyjnych miast 1.500 zł 750 zł 1.500 zł
Na odcinkach taryfowych linii podmiejskich 1.500 zł 750 zł 1.500 zł
Na liniach nocnych 4.500 zł 2.250 zł 4.500 zł
Na liniach pośpiesznych 3.400 zł 1.700 zł 3.400 zł

* * *

Bilet jednorazowy

Bilet ten jeszcze w 1991 roku obowiązywał na terenie całego kraju

bj.gif bjo.gif

* * *

Opłaty za bilety miesięczne na linie pośpieszne,
pośpieszne łączone z normalnymi

Rodzaj biletu

Ogólnodostępny

Szkolny i socjalny

Imienny na 1 linie 109.000 zł 54.500 zł
Imienny na 2 linie 137.000 zł 68.500 zł
Sieciowy imienny 196.000 zł 98.000 zł
Sieciowy na okaziciela 245.000 zł  

bmp545.gif bmp685.gif bmp980.gif bmp1090.gif
bmp1370.gif bmp1960.gif bmp2450.gif

Bilety na linie pośpieszne uprawniały do przejazdu odcinków trasy pokrywających się z trasami linii normalnych. Opłata specjalna za przejazdy osób, przewóz bagażu itp. bez ważnego bilety wynosiła 120.000 zł. W przypadku sporadycznego korzystania z linii pośpiesznych dopuszczano możliwość dopłat do biletów miesięczny wystawionych na linie normalne poprzez dokasowanie biletów jednorazowych. Dopłata ta niezależnie od rodzaju biletu miesięcznego wynosiła 1.900 zł (normalny) lub 900 zł (ulgowy).

* * *

Opłaty za bilety miesięczne w granicach
administracyjnych miast na liniach normalnych

Rodzaj biletu

Ogólnodostępny

Szkolny i socjalny

Imienny na 1 linie 48.000 zł 24.000 zł
Imienny na 2 linie 84.000 zł 42.000 zł
Sieciowy imienny 120.000 zł 60.000 zł
Sieciowy na okaziciela 150.000 zł  

bmz24.gif bmz42.gif bmz48.gif bmz60.gif
bmz63.gif bmz84.gif bmz90.gif bmz96.gif
bmz120.gif bmz126.gif bmz150.gif bmz180.gif
bmz120.gif

* * *

Opłaty za bilety miesięczne na liniach
podmiejskich i wiązanych (miejsko – podmiejskich) normalnych

Rodzaj biletu

Ogólnodostępny

Szkolny i socjalny

Imienny na 1 linie 96.000 zł 48.000 zł
Imienny na 2 linie 126.000 zł 63.000 zł
Sieciowy imienny 180.000 zł 90.000 zł
Sieciowy na okaziciela 225.000 zł  

* * *

Bilety sieciowe dobowe - ulgowe na okaziciela

bsu1.gif bsu1o.gif
bsu10.gif bsu10o.gif

* * *

Bilety 10 - cio przejazdowe normalne i ulgowe

k10n.gif k10u.gif k10up.gif

* * *

Legitymacja do biletów miesięcznych

leg.gif lego.gif

* * *

Bilet z automatu "MERONA"

merona.gif

Automaty były rozstawione na najważniejszych węzłach przesiadkowych takich jak: Plac Grunwaldzki, Wyszyńskiego, Plac Zwycięstwa, Plac Rodła /koło "LOTU"/, ul.Wilcza itp. Biletów można było używać na terenie całego kraju.

* * *

46 rocznica powstania Komunikacji Miejskiej

Dnia 4 października 1991 roku w klubie zakładowym MZK odbyła sią uroczysta akademia z okazji 46 rocznicy uruchomienia komunikacji miejskiej na terenie polskiego Szczecina.

Na wstępie kierownik Działu Ekonomicznego Jerzy Stychlerz powitał wszystkich przybyłych, a szczególnie dostojnych gości w osobach szefa UOP-u Andrzeja Milczanowskiego i o. Józefa Łągwę z Parafii Św. Andrzeja Boboli przy ulicy Pocztowej.

Okolicznościowe przemówienie wygłosił dyrektor MZK Witold Dąbrowski, który przypomniał trudne lata odbudowy komunikacji ze zniszczeń wojennych, uruchamianie pierwszych linii, oddawanie do użytku kolejnych nowych zajezdni i obiektów. Mówiąc o osiągnięciach naszego zakładu w ciepłych słowach podkreślił rolę, jaką we wszystkich sukcesach odegrała pracowita załoga MZK.
Po oficjalnych uroczystościach dyrektor firmy i przewodniczący byłej Rady Pracowniczej wręczyli n/w pracownikom odznakę "Zasłużony Pracownik WPKM" są to pracownicy:

Teresa Adaśko, Stanisława Bylicka, Marcelina Dagil, Janina Dziewierz, Elżbieta Dziuniak, Barbara Fijałkowska, Józef Graczykowski, Antoni Gruszczyński, Józef Herdzik, Jadwiga Iwanów, Adam Jabłoński, Piotr Janoch, Alfreda Jaworska, Tadeusz Jeznak, Andrzej Kapłoń, Józef Kępa, Jerzy Kończyński, Jadwiga Kruzel, Jan Krzywicki, Halina Kuklińska, Czesław Lewicz, Sergiusz Łukaszewlcz, Irena Mosur, Ryszard Mrozek, Michał Niedźwiecki, Barbara Nomiejska, Zbigniew Nycz, Eugeniusz Odorski, Ryszard Pierściński, Jadwiga Przygoda, Franciszek Richert, Ryszard Sienkiewicz, Władysław Wasilewski, Halina Wilczek, Maria Wojciechowska, Tadeusz Wojdalski, Janina Wójcik, Anastazja Wytrykus, Bronisława Ziarkowska, Jadwiga Ziarno, Lucyna Żebrowska, Jan Żuchowski, Zofia Żyszkiewicz.

Następujących pracowników o szczególnych zasługach dla funkcjonowania komunikacji miejskiej wyróżniono wpisaniem do Księgi Zasłużonych są to:

Władysław Bilski, Antoni Ćwikliński, Mieczysław Dziemiańczuk, Zdzisław Kamionka, Bożena Sobiech, Eustachy Zawojski.

* * *

Śmierć zbiera żniwo

W bieżącym roku odnotowaliśmy znaczny wzrost zagrożenia na ulicach i torowiskach naszego miasta. Przyczynami tego stanu są zwiększony ruch kołowy oraz niedostosowanie się prowadzących pojazdy i pieszych do istniejących warunków drogowych. Jest to pewno uproszczenie przyczyn, lecz dopiero szczegółowa analiza przebiegu poszczególnych zdarzeń wskazuje na ich złożoność.

Tylko na przestrzeni ostatnich miesięcy doszło do trzech tragicznych wydarzeń, w czasie których poniosło śmierć pod kołami trzech mężczyzn. W dniu 24.09.1991 roku o godzinie 13,57 na ulicy Piłsudskiego na przejściu dla pieszych pod koła jadącego tramwaju linii nr 5 dostał się 65-letni mężczyzna ponosząc śmierć na miejscu, w dniu 15.10.1991 roku o godzinie 18,37 na Bramie Portowej dostał się pod koła drugiego wagonu tramwajowego linii nr 10 59-letni mężczyzna również ponosząc śmierć. Kolejny śmiertelny wypadek miał miejsca w dniu 17.11.1991 roku o godzinie 19,32 na Al. Wyzwolenia w obrębie przejścia podziemnego, podczas którego zginął 59-letni mężczyzna.

Analiza powyższych wydarzeń wskazuje na to, że jedną z ich głównych przyczyn było niewłaściwe zachowanie się osób bezpośrednio poszkodowanych. Zawsze jednak w takich sytuacjach nasuwa się myśl czy uczynione zostało wszystko, żeby zapobiec tym wypadkom teraz i w przyszłości.
Wśród konkretnych działań, które należałoby wprowadzić w życie i to jak najszybciej są:

konieczność dokonania wygrodzeń miejsc szczególnie niebezpiecznych oraz ponowne zamontowanie sygnalizacji dźwiękowych na przejściach dla pieszych przez torowiska. Jednak szczególną ostrożność muszą zachować wszyscy prowadzący pojazdy tzn. kierowcy i motorniczy podczas przejazdów przez przejścia dla pieszych oraz wszędzie tam, gdzie ruch taki odbywa się pomimo zakazów. Życie ludzkie jest bezcenne.

* * *

Ochrona środowiska

Ochrona środowiska jest nieodłącznym elementem gospodarowania w każdym zakładzie pracy. Stąd działania prowadzone w MZK a mianowicie:
*dokonywanie przeglądów stanu istniejących urządzeń do podczyszczania ścieków przemysłowych oraz ocenienie możliwości dalszej ich eksploatacji,
*zlecenie Szczecińskiemu Biuru Projektów Budownictwa Przemysłowego projektu kompleksowego rozwiązania oczyszczalni ścieków przemysłowych dla obiektów zlokalizowanych przy ulicy Klonowica 5,
*zlecenie Przedsiębiorstwu Ekspertyz i Usług Technicznych "Ekolog" opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę spalarni odpadów ropopochodnych na terenie zajezdni autobusowej w Policach.
Realizację tych przedsięwzięć przyśpieszały rosnące kary z odprowadzanie ścieków.

I tak za okres od lutego do września 1991 roku firma zapłaciła 120 milionów złotych, podczas gdy w poprzednim roku kara była czterokrotnie mniejsza. Największy udział w generowaniu kar miała zajezdnia Klonowica i Police. Przyczyną tak dużych kar była zła eksploatacja istniejących urządzeń do podczyszczania ścieków (osadniki błota, tłuszczów, neutralizatory ścieków kwaśnych) lub ich brak z jednej strony, a z drugiej ostrzejsze wymagania co do stężenia wprowadzonych do kanalizacji zanieczyszczeń ( zgodnie z DZ.U Nr 26 z 1989 r.).

Żródło Biuletyn Informacyjny MZK nr 2 z listopada 1991 roku.

* * *

Przekształcenia w firmie

30 kwietnia 1991 roku firma "Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej" zostaje podzielona na 3 samodzielne przedsiębiorstwa w Szczecinie, Stargardzie Szczecińskim i Świnoujściu. W związku z tym dnia 1 sierpnia tego roku utworzono zakład budżetowy o nazwie "Miejski Zakład Komunikacyjny". Również w tym okresie pojawiły się na ulicach Szczecina 2 wagony typu 106Na z tyrystorowym układem rozruchowym zbudowane na bazie wagonów typu 105Na.

* * *

Zatrudnienie w firmie

MZK w Szczecinie zatrudniała w dniu 31.12.1991r. 3.108 osób w pełnym wymiarze i 377 osób w niepełnym wymiarze czasu pracy. Ponad połowa niepełnozatrudnionych byli to emeryci i renciści, dla których praca w naszym firmie stanowiła dodatkowe źródło dochodu.

Poza wymienionymi kategoriami pracowników zatrudniano również 391 uczniów Zespołu Szkół Zawodowych, w ramach umowy o naukę zawodu. Dla większej przejrzystości prezentowanego materiału, w dalszej części opracowania podane "będą dane dotyczące wyłącznie pracowników zatrudnionych na pełnym etacie.

Analizując zatrudnienie wg grup zawodowych wymienić należy:
kierowców autobusów - 639 osób i motorniczych - 330 osób.

Od początku 1991 roku liczba kierowców wzrosła o przeszło 70 osób, natomiast liczba motorniczych utrzymywała się prawie na tym samym poziomie. Zatrudnienie na zapleczu wynosiło odpowiednio:
zajezdnie autobusowe - 501 pracowników, zajezdnie tramwajowe wraz z centralnymi warsztatami - 387 pracowników.

Z ogólnej liczby zatrudnionych 477 osób to pracownicy na stanowiskach nierobotniczych, stanowili oni około 15% załogi. Z tej liczby 128 pracowników zatrudnionych było w komórkach funkcjonalnych tzw. dyrekcji (pozostali to m.in. mistrzowie, dyspozytorzy, kontrolerzy biletowi i inni pracownicy wydziałów). W ciągu całego 1991 roku przyjęto do pracy 755 osób, w tym samym okresie odeszło z zakładu 670 osób. Przy wyższych przyjęciach niż zwolnieniach ogólna liczba zatrudnionych wzrosła o przeszło 80 osób. Jednocześnie systematycznie zmniejszała się liczba pracowników w niepełnym wymiarze czasu pracy.

* * *

Tramwaje typu 106 Na

Od listopada po szczecińskich ulicach jeżdżą 2 nowe wagony tramwajowe typu 106 Na. Wizualnie wagon ten niczym się nie różni od 105 Na. Zasadnicze różnice polegają na wprowadzeniu zmian w układzie elektrycznym oraz pulpicie motorniczego. Nowy wagom charakteryzuje się brakiem oporów rozruchowych oraz nowym układem odzysku energii elektrycznej, która oddawana jest do sieci trakcyjnej podczas hamowania. Aktualnie firma posiada 180 wagonów tramwajowych typu 105 N. W przyszłym roku jest przewidywana kasacja tych wagonów ( rocznie 20 - 25 sztuk ), których średnia wieku wynosi 40 lat. Wagony 106 Na zastąpią w przyszłości wycofane z eksploatacji wagony typu N. Modernizacja taboru tramwajowego potrwa do 1995 roku i pociągnie za sobą konieczność przebudowy zajezdni tramwajowych Niemierzyn i Golęcin.

* * *

Bezpieczeństwo w komunikacji miejskiej w 1991 roku

Koniec każdego roku jest okazją do różnego rodzaju podsumowań. Między innymi w naszej firmie sporządza się corocznie analizę kolizji i wypadków drogowych w trakcji tramwajowej i autobusowej na ulicach naszego miasta obrazująca stan bezpieczeństwa w danym roku.
Więcej tutaj

* * *Lata 90 XX wieku


Wiek XXI


Linki


Copyright © Janusz Światowy, 2002
Wszelkie prawa zastrzeżone.