Menu


1879-1929


Lata 20-40 XX wieku


Lata 50–80 XX wieku


Komunikacja miejska w 2003 roku

* * *

Uruchomienie linii turystycznych

Na czas wakacji w miesiącach czerwiec, lipiec i sierpień, jak co roku uruchomiono linie turystyczne. Jest to linia tramwajowa "0" i linie autobusowe 50 i 100. Linia turystycznej 0 kursowała w terminach:

• 1, 8, 15, 22, 29 czerwca
• 6, 13, 20, 27 lipca
• 3, 10, 17, 24, 31 sierpnia

Na trasie: Brama Portowa (Wyszyńskiego/al. Niepodległości) - al. Niepodległości - pl. Żołnierza Polskiego - Matejki - pl. Rodła - al. Piłsudskiego - pl. Grunwaldzki - pl. Sprzymierzonych - al. Wojska Polskiego - Wawrzyniaka - al. Bohaterów Warszawy - Jagiellońska - al. Piastów - pl. Sprzymierzonych - al. Piłsudskiego - pl. Grunwaldzki - pl. Rodła - Matejki - Malczewskiego - Parkowa - Dubois - Firlika - Hutnicza - Firlika - Łady - Jana z Kolna - Nabrzeże Wieleckie - Dworzec Główny - Kolumba - Chmielewskiego - Smolańska - Pomorzany pętla - Smolańska - Chmielewskiego - Kolumba - Dworzec Główny - Nabrzeże Wieleckie - Wyszyńskiego - Brama Portowa (Wyszyńskiego/al. Niepodległości).Odjeżdżała z Bramy Portowej o godzinie 14:30 i 16:00.

Uruchomiono też, ogólnodostępne autobusowe linie turystyczne o numerach 50 i 100 obsługiwane historycznym autobusem Jelcz 043 z zajezdni Police. Autobusy na liniach turystycznych 50 i 100 kursowały w dniach:

• 1, 8, 22, 29 czerwca
• 31 sierpnia

Na trasie: linia 50 - Brama Portowa (przystanek tramwajowy od ul. Wyszyńskiego) - al. Niepodległości - plac Żołnierza - Trasa Zamkowa - Jana z Kolna - Admiralska - Wawelska - Jarowita - Zygmunta Starego - Matejki - Piłsudskiego - plac Rodła - plac Grunwaldzki - al. Jedności Narodowej - Felczaka - Monte Cassino - Skargi - rondo Giedroycia - Kołłątaja pętla - Barbary - Długosza - Wyzwolenia - Słowackiego - Zaleskiego - al. Wojska Polskiego - Wawrzyniaka - Mickiewicza - Traugutta - Przybyszewskiego - Ostrawicka - Krasickiego - Traugutta - al. Wojska Polskiego - Zaleskiego - Wyspiańskiego - Monte Cassino - Wielkopolska - plac Sprzymierzonych - Piłsudskiego - plac Odrodzenia - plac Grunwaldzki - al. Jedności Narodowej - plac Lotników - plac Żołnierza - al. Niepodległości - Brama Portowa - Dworcowa - Nowa - Nabrzeże Wieleckie - Most Długi - Celna - Bulwar Gdański - Bulwar Śląski - Bytomska - Energetyków - Most Długi - Wyszyńskiego - Brama Portowa (przystanek tramwajowy od ul. Wyszyńskiego). Odjazdy z Bramy Portowej o godzinie 14:30 i 16:00.

linia 100 - Police Rynek - Grunwaldzka - Kołłątaja - Mazurska - Piłsudskiego - Wyszyńskiego - Osiedle Chemik pętla - Siedlice - Leśno Górne - Pilchowo - Szczecin: Zegadłowicza - Głębokie pętla - al. Wojska Polskiego - plac Sprzymierzonych - plac Zgody - plac Zwycięstwa - Brama Portowa - Dworcowa - Nowa - Nabrzeże Wieleckie - Wyszyńskiego - (z powrotem: al. Niepodległości - plac Żołnierza - Matejki - Piłsudskiego - plac Rodła - plac Grunwaldzki - plac Odrodzenia - plac Sprzymierzonych) - Brama Portowa (przystanek tramwajowy od ul. Wyszyńskiego). Odjazd z Polic Rynek o godzinie 13:38, a z Bramy Portowej o godzinie 17:25.

* * *

Stan zatrudnienia w MZK

Liczba pracowników - zatrudnienie ogółem w dniu 30 kwietnia 2003 roku wynosiło 698 osób w tym:

• zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy   695 osób
• zatrudnieni w niepełnym wymiarze czasu pracy  3 osoby
• zatrudnieni na stanowiskach nierobotniczych  122 osoby
• zatrudnieni na stanowiskach robotniczych     576 osób

Stanowiska nierobotnicze

• administracja   65 osób   w tym 1 w niepełnym wymiarze
• Zajezdnia Pogodno   15 osób
• Zajezdnia Niemierzyn   12 osób
• Zajezdnia Golęcin   12 osób
• Wydz.Sieci Elektr.i Torów   18 osób

Stanowiska robotnicze

• motorniczowie   264 osoby   w tym 1 w niepełnym wymiarze
• zaplecze tramwajowe   180 osób
• utrzymanie techniczne infrastruktury   130 osób
• pozostali   12 osób   w tym 1 w niepełnym wymiarze

Racjonalizacja zatrudnienia

W momencie zakończenia restrukturyzacji MZK (wyodrębnienie spółek autobusowych i CW ) stan zatrudnienia w Miejskim Zakładzie Komunikacyjnym wynosił 850 pracowników. Na przestrzeni lat 1999 – 2003 ogólny stan zatrudnienia obniżył się do 698 osób.

W MZK trwa proces racjonalizacji zatrudnienia i przy nie zmniejszonych zadaniach na przestrzeni lat 2003 – 2007 zatrudnienie winno ulec obniżeniu o 10-15% ogółu zatrudnionych. Istotne też będą zmiany w strukturze zatrudnienia, gdzie dominującą grupą pracowniczą będą prowadzący pojazdy, a ulegać zmniejszeniu winna grupa pracowników zaplecza w miarę pozyskiwania nowego taboru oraz grupa pracowników administracji.

* * *

Stan taboru MZK

Stan taboru tramwajowego Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego na dzień 30 kwietnia 2003 roku - wagony liniowe.

Baza

102N

105N

105Na

105Ng/S

105N2K/S

GT - 6

Razem

TW - I
Pogodno
  62 31 8 8   109
TW-II
Niemierzyn
23 5 6     7 41
TW-III
Golęcin
  17 26 4 6 9 62
Razem 23 84 63 12 14 16 212

* * *

Linie komunikacji miejskiej

Linie komunikacji miejskiej tramwajowe, autobusowe zwykłe, pospieszne i nocne oraz bezpłatne do hipermarketów. Stan na 1 września 2003 roku. Więcej tutaj

* * *

Bilety jednorazowe - czasowe

bj95.gif bj190.gif bj290.gif
bj380.gif bj385.gif bj580.gif bj770.gif

* * *

Rodzaj biletu

20 minut

60 minut

120 minut

Na linie zwykłe tramwajowe lub autobusowe      

Normalny

1.90 zł 2.90 zł 3.80 zł

Ulgowy

0.95 zł 1.45 zł 1.90 zł
Na linie pośpieszne z możliwością przesiadek      

Normalne

3.80 zł 5.80 zł 7.70 zł

Ulgowe

1.90 zł 2.90 zł 3.85 zł
Na linie nocne z możliwością przesiadek      

Normalne

    7.70 zł

Ulgowe

    3.85 zł

* * *

Karnety 10 - cio przejazdowe
z upustem z możliwością przesiadek


k10p.gif

Rodzaj biletu

20 minut

60 minut

Na linie zwykłe tramwajowe lub autobusowe    

Normalny

17.10 zł 26.10 zł

Ulgowy

8.55 zł 13.05 zł
Na linie pośpieszne z możliwością przesiadek    

Normalne

34.20 zł 52.20 zł

Ulgowe

17.10 zł 26.10 zł

* * *

Nowe karnety 10 - cio przejazdowe


dz855.jpg
dz1710.jpg

* * *

Bilety okresowe sieciowe na okaziciela
na linie zwykłe i pośpieszne


bsu.gif bs.gif
bsr.gif

* * *

Bilety miesięczne na liniach zwykłych.
Kolory i hologramy różne w poszczególnych miesiącach

21.gif 26.gif
269.gif 365.gif
52.gif 73.gif

* * *

Rodzaj biletu

Ogólnodostępny

Ulgowe 50%

Socjalny 60%

Imienny na 1 linie 52.00 zł 26.00 zł 21.00 zł
Imienny sieciowy 73.00 zł 36.50 zł 29.20 zł

* * *

Bilety miesięczne na wszystkie linie normalne i pośpieszne

32p.gif 41p.gif
48p.gif 60p.gif
82p.gif 121p.gif
135p.gif

* * *

Rodzaj biletu

Ogólnodostępny

Ulgowe 50%

Socjalny 60%

Imienny na 1 linie 82.00 zł 41.00 zł 32.00 zł
Imienny sieciowy 121.00 zł 60.50 zł 48.40 zł
Sieciowy na okaziciela 135.00 zł    

* * *

Bilety 3 miesięczne na linie zwykłe

z57.gif z72.gif z82.gif
z102.gif z144.gif z205.gif

* * *

Rodzaj biletu

Ogólnodostępny

Ulgowe 50%

Socjalny 60%

Imienny na 1 linie 144.00 zł 72.00 zł 57.00 zł
Imienny sieciowy 205.00 zł 102.50 zł 82.00 zł

* * *

Bilety 3 miesięczne na wszystkie linie zwykłe i pośpieszne

p91.gif p114.gif p136.gif
p170.gif p228.gif p341.gif

* * *

Rodzaj biletu

Ogólnodostępny

Ulgowe 50%

Socjalny 60%

Imienny na 1 linie 228.00 zł 114.00 zł 91.00 zł
Imienny sieciowy 341.00 zł 170.00 zł 136.00 zł

* * *

Bilety dopłaty

d10.gif d15.gif
d20.gif d30.gif
d40.gif d60.gif
d20a.gif

* * *

Trasa linii pośpiesznej "G" – międzyszczytowej


Z dniem 24.02.2003 roku została wprowadzona nowa linia pośpieszna "G" na okres trzech miesięcy. Po tym okresie zostaną przeanalizowane wyniki testów. Jeśli wypadną pozytywnie linia może być wprowadzona na stałe. Ale zależeć, to będzie od stanu finansów miasta.

Linia jeździła będzie na trasie Zdunowo – Plac Rodła zatrzymując się na przystankach : – Zdunowo Szpital – Unikon – Płonia F-ka Domów – Zwierzyniecka – Wiosenna – Zdroje Krzyżówka – B.Górniczy – Wyszyńskiego – Niepodległości i z powrotem. Została zawieszona na okres wakacji z dniem 18.06.2003 roku. Po wakacjach linie "G" wprowadzono do eksploatacji na stałe jako linie szczytową.

* * *

Uchwała Rady Miasta

Uchwała Nr VI/105/03 Rady Miasta Szczecina z dnia 27.05.2003 r. w spawie opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego oraz wprowadzenia regulaminu przewozu osób i bagażu ręcznego. Opłaty za przejazdy lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie. Nowe opłaty za przejazdy weszły w życie w dniu 01.07.2003 roku.

* * *

Bilety jednorazowe - czasowe

Rodzaj biletu

Normalny

Ulgowy

Na linie zwykłe dzienne tramwajowe i autobusowe
z możliwością przesiadek ważny od momentu skasowania w czasie do:

   

20 minut:

1,90 zł

0,95 zł

60 minut:

2,90 zł

1,45 zł

120 minut:

3,80 zł

1,90 zł

Na linie pośpieszne
z możliwością przesiadek ważny od momentu skasowania w czasie do:

   

20 minut:

3,80 zł

1,90 zł

60 minut:

5,80 zł

2,90 zł

120 minut:

7,70 zł

3,85 zł

Na linie nocne z wyjątkiem linii indywidualnych
z możliwością przesiadek ważny od momentu skasowania w czasie do:

   

20 minut:

3,80 zł

1,90 zł

60 minut:

5,80 zł

2,90 zł

120 minut:

7,70 zł

3,85 zł

* * *

Karnety dziesięcioprzejazdowe - z upustem

Rodzaj biletu

Normalny

Ulgowy

Na linie zwykłe dzienne tramwajowe lub autobusowe
z możliwością przesiadek - ważny od momentu skasowania w czasie do:

20 minut:

17,10 zł

8,55 zł

60 minut:

26,10 zł

13,05 zł

Na linie pośpieszne z możliwością przesiadek
- ważny od momentu skasowania w czasie do:

20 minut:

34,20 zł

17,10 zł

60 minut:

52,20 zł

26,10 zł

* * *

Bilet dobowy - sieciowy na okaziciela.
Na wszystkie linie zwykłe i pośpieszne
z wyjątkiem indywidualnych

Okres ważności

Normalny

Ulgowy

24 godziny od skasowania:

9,50 zł

4,75 zł

* * *

Bilety miesięczne.

Rodzaj biletu

Normalny

Ulgowy

Imienny na 1 linię zwykłą dzienną

52,00 zł

26,00 zł

Imienny sieciowy na linie zwykłe dzienne

73,00 zł

36,50 zł

Imienny na 1 linię pośpiszną

82,00 zł

41,00 zł

Imienny sieciowy na wszystkie linie:
dzienne,pośpiesne,nocne z wyj.indywidualnych

121,00 zł

60,50 zł

Sieciowy na okaziciela wszystkie linie.

135,00 zł

 

* * *

Bilety 3 miesięczne

Rodzaj biletu

Normalny

Ulgowy

Imienny na 1 linię zwykłą dzienną

144,00 zł

72,00 zł

Imienny sieciowy na linie zwykłe dzienne

205,00 zł

102,50 zł

Imienny na 1 linię pośpiszną

228,00 zł

114,00 zł

Imienny sieciowy na wszystkie linie:
dzienne,pośpieszne,nocne z wyj.indywidualnych

341,00 zł

170,00 zł

* * *

Opłata dodatkowa

Opłata za brak dokumentu przewozowego (ważnego biletu). W razie stwierdzenia braku ważnego biletu podróżny jest zobowiązany do uiszczenia należności przewozowej (opłata za przejazd) oraz dopłaty dodatkowej.

Osobowa

 

uiszczona u kontrolera lub w terminie 7 dni:

75,00 zł

uiszczona w terminie późniejszym:

107,00 zł

Bagażowa

 

uiszczona u kontrolera lub w terminie 7 dni:

30,00 zł

uiszczona w terminie późniejszym:

43,00 zł

Za spowodowanie zatrzymania lub zmiany trasy
środka transportu bez uzasadnionej przyczyny:

321,00 zł

Opłata manipulacyjna przy zwrocie zakupionego znaczka do biletu miesięcznego w terminie do 5-ciu dni od daty jego nabycia - 10% jego wartości. Cena biletu za bagaż podlegający opłacie odpowiada normalnej opłacie osobowej stosownie do rodzaju linii. Dopłata do biletu miesięcznego imiennego uprawniająca do przewozu bagażu wynosi 26,00 zł niezależnie od posiadanego biletu osobowego.

* * *

Bilety z nowym logiem ZDiTM.
Wprowadzone we wrześniu 2003.
Wydrukowane w Częstochowskich Zakładach Graficznych

n095.gif n145.gif n190.gif
n290.gif n380.gif

* * *

Szczecińska Kolej Miejska

Nawiązując do rozmowy uprzejmie informuję, że Instytutu Rozwoju i Promocji Kolei -Warszawa, w miesiącu wrześniu 2002 r. zwrócił się do „władz" Szczecina z propozycją wprowadzenie kolei do obsługi pasażerskiej aglomeracji szczecińskiej i połączenia komunikacyjnego między Szczecinem a Policami. Stwierdzić należy, że jest to powrót do koncepcji sprzed wielu lat, kiedy zapotrzebowanie na zbiorowe przewozy pasażerskie było wysokie, a wskaźnik motoryzacji indywidualnej niski. Mimo to nie udało się wykorzystać PKP do obsługi przewozów na obecnie proponowanych trasach.

Tak przedstawiał swoje uwagi do tej propozycji pełnomocnik prezydenta miasta ds. komunikacji pan Zbigniew Wicik ówczesnemu z-cy Prezydenta miasta panu Kazimierzowi Trzcińskiemu w lutym 2003 roku. Więcej tutaj

* * *


Lata 90 XX wieku


Wiek XXI


Linki


Copyright © Janusz Światowy, 2002
Wszelkie prawa zastrzeżone.