Menu


1879-1929


Lata 20-40 XX wieku


Lata 50–80 XX wieku


Komunikacja miejska w 1992 roku

* * *

Nowe linie pośpieszne D i E

Wzrastające przewozy liniami pośpiesznymi A i B wymusiły na MZK uruchomienie nowych linii pośpiesznych D i E. W poniedziałek 10 lutego uruchomione zostały następne linie wspomagające na trasie Os. Słoneczne - Pl. Rodła (D) i Os. Bukowe - Pl. Rodła (E).

Kursowanie autobusów linii D i E przewidziano w dni powszednie (bez sobót roboczych), w okresie szczytów przewozowych z częstotliwością co 11 minut (D) i 12 minut (E). Jednocześnie zmieniono rozkłady jazdy linii A i B, które będą kursowały w dni powszednie co (A) 11 minut a (B) 12 minut. W okresach poza szczytowych będą kursowały co 15 minut a w okresie wieczornym co 20 minut.

* * *

104 i 110 zlikwidowane

Decyzją władz gminy Gryfino o nie przedłużaniu umowy z Miejskim Zakładem Komunikacyjnym od 1 lutego zostają zlikwidowane dwie linie autobusowe - 104 jeżdżące na trasie Podjuchy - Dolna Odra i 110 (Gryfino - Dolna Odra).

* * *

Zmiana wprowadzona z dniem 01.02.1992 roku na podstawie Uchwały nr XX/242/91 Rady Miasta Szczecina z dnia 30.12.1991 roku.


* * *

Opłaty za jednorazowe przewozy osób i bagażu

Rodzaj biletu Normalne Ulgowe Bagażowe
Na linie zwykłe 2.000 zł 1.000 zł 2.000 zł
Na linie pospieszne 4.400 zł 2.200 zł 4.400 zł
Na linie nocne 6.000 zł 3.000 zł 6.000 zł
Odc.taryf.linii podmiejskich 2.000 zł 1.000 zł 2.000 zł

bj300.gif bj500.gif bj1000.gif
bj2000.gif bj2200.gif bj4400.gif

* * *

Opłaty za bilety miesięczne na liniach normalnych

Rodzaj biletu Ogólnodostępny Szkolny socjalny
Imienny 1 linia 60.000 zł 30.000 zł
Imienny 2 linie 100.000 zł 50.000 zł
Sieciowy imienny 140.000 zł 70.000 zł
Sieciowy na okaziciela 180.000 zł  

bmln30.gif bmln50.gif bmln60.gif
bmln70.gif bmln100.gif bmln140.gif bmln180.gif

* * *

Utworzenie stanowiska rzecznika prasowego

W dniu 1 lutego tego roku utworzono w firmie stanowisko rzecznika prasowego podlegającemu bezpośrednio dyrektorowi naczelnemu. Do zadań rzecznika nalężą kontakty z mediami. Informowanie o działalności firmy i udzielanie odpowiedzi. Rzecznikiem prasowym został pan Kazimierz Trojnacki. Więcej tutaj

* * *

Opłaty za bilety miesięczne na liniach podmiejskich /miejsko - podmiejskich/normalnych

Rodzaj biletu Ogólnodostępny Szkolny socjalny
Imienny 1 linia 120.000 zł 60.000 zł
Imienny 2 linie 150.000 zł 75.000 zł
Sieciowy imienny 210.000 zł 105.000 zł
Sieciowy na okaziciela 270.000 zł  

bmlmp60.gif bmlmp75.gif bmlmp105.gif
bmlmp120.gif bmlmp150.gif bmlmp210.gif bmlmp270.gif

* * *

Opłaty za bilety miesięczne na linie pośpieszne,
pośpieszne łączone z normalnymi

Rodzaj biletu Ogólnodostępny Szkolny socjalny
Imienny 1 linia 132.000 zł 66.000 zł
Imienny 2 linie 160.000 zł 80.000 zł
Sieciowy imienny 220.000 zł 110.000 zł
Sieciowy na okaziciela 288.000 zł  

bmp60.gif bmp80.gif bmp110.gif
bmp132.gif bmp160.gif bmp220.gif bmp288.gif

* * *

Kasowniki elektroniczne KRG-1

W dniu 6 marca 1992 roku zostały zamontowane w trzech składach tramwajowych elekroniczne kasowniki KRG - 1 celem testów. W składach tramwajowych o numerach bocznych nr 1001-1002, 1005-1006, 1009-1010 zainstalowana 18 kasowników i 3 sterowniki. Składy te jeździły na lini 6 obsługiwanych przez zajezdnię Golęcin.

Kasowniki te mają niewielkie wymiary (130x175x75) i estetyczny wygląd. Przeznaczone są do kasowania biletów jednorazowych. Nowością jest fakt, że w 10-cio pozycyjnym kodzie kasownika uwzględniony został obok nr wagonu, daty i nr kursu, również dokładny czas kasowania biletu. Jest to krok w kierunku wprowadzenia biletów czasowych. Więcej tutaj

* * *

Zmiana wprowadzona z dniem 01.07.1992 roku na podstawie Uchwały nr XXVI/311/92 Rady Miasta Szczecina z dnia 15.06.1992 roku.

* * *

Opłaty za jednorazowe przewozy osób i bagażu

Rodzaj biletu Normalne Ulgowe Bagażowe
Na linie zwykłe 2.600 zł 1.300 zł 2.600 zł
Na linie pospieszne 5.600 zł 2.800 zł 5.600 zł
Na linie nocne 7.800 zł 3.900 zł 7.800 zł
Odc.taryf.linii podmiejskich 2.600 zł 1.300 zł 2.600 zł

* * *

Opłaty za bilety miesięczne na linie normalne

Rodzaj biletu Ogólnodostępny Szkolny socjalny
Imienny 1 linia 78.000 zł 39.000 zł
Imienny 2 linie 130.000 zł 65.000 zł
Sieciowy imienny 160.000 zł 80.000 zł
Sieciowy na okaziciela 234.000 zł  

* * *

Opłaty za bilety miesięczne na linie podmiejskie normalne

Rodzaj biletu Ogólnodostępny Szkolny socjalny
Imienny 1 linia 156.000 zł 78.000 zł
Imienny 2 linie 195.000 zł 97.000 zł
Sieciowy imienny 230.000 zł 115.000 zł
Sieciowy na okaziciela 351.000 zł  

* * *

Opłaty za bilety miesięczne na linie pośpieszne i normalne

Rodzaj biletu Ogólnodostępny Szkolny socjalny
Imienny 1 linia 168.000 zł 84.000 zł
Imienny 2 linie 205.000 zł 102.000 zł
Sieciowy imienny 250.000 zł 125.000 zł
Sieciowy na okaziciela 369.000 zł  

* * *

Opłaty za bilety okresowe - sieciowe na okaziciela

Bilety okresowe sieciowe na okaziciela na linie normalne drukowane były w kolorze niebieskim. Uprawniały one do przejazdu wyłącznie liniami normalnymi na terenie Szczecina i Polic.

Rodzaj biletu Normalne Ulgowe
Na 1 dzień 13.000 zł 6.500 zł
Na 3 dni 32.000 zł 16.000 zł
Na 7 dni 52.000 zł 26.000 zł
Na 10 dni 65.000 zł 32.500 zł

* * *

Opłaty za bilety okresowe sieciowe na wszystkie
linie MZK Szczecin /pośpieszne, podmiejskie, normalne/

Bilety okresowe sieciowe na wszystkie linie MZK Szczecin drukowane były w kolorze czerwonym. Uprawniały do przejazdu liniami pośpiesznym, podmiejskimi i normalnymi.

Rodzaj biletu Normalne Ulgowe
Na 1 dzień 20.000 zł 10.000 zł
Na 3 dni 50.000 zł 25.000 zł
Na 7 dni 82.000 zł 41.000 zł
Na 10 dni 100.000 zł 50.000 zł

* * *

Schemat linii podmiejskich – mapka

mapa.gif

* * *

Wnioski do "Planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Szczecina i Polic"

Podstawowym warunkiem prawidłowego rozwoju komunikacji miejskiej, a przede wszystkim infrastruktury komunikacyjnej jest wyprzedzające zarezerwowanie terenów na obszarze miejskim pod przyszłą jej realizację. Do obecnej chwili o lokalizacji obiektów komunikacyjnych decydują ustalenia "Planu ogólnego zagospadarowania przestrzennego miasta Szczecina i Polic", zatwierdzonego uchwałą WRN w Szczecinie z dnia 18.03.1977 roku. Więcej tutaj

* * *

Finansowanie komunikacji inaczej

W latach poprzednich szczecińskie MZK, jak większość firm komunikacji miejskiej w Polsce, były finansowane przez wojewodę z budżetu państwa. Od 1 stycznia 1992 roku firma stała się w pełni miejskim zakładem budżetowym i wszelkie środki na prowadzenie działalności firmy pochodzą z budżetu miasta, czyli głównie z podatków od ludności. Więcej tutaj

* * *

Rozbudowa i modernizacja Centralnych Warsztatów

W dniu 25 września 1991 roku dokonano odbioru technicznego I etapu budowy nowego budynku administracyjno - socjalnego i warsztatowego oraz robót towarzyszących jak: drogi i place, tory tramwajowe, sieć trakcyjna, zewnętrzne sieci wodociągowe, gazowe, cieplne, teletechniczne, sprężonego powietrza itd.

Inwestycja kontynuowana była od grudnia 1984 roku a generalnym wykonawcą było Szczecińskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego.

Wybudowano:
* budynek administracyjno - socjalny z łącznikiem o powierzchni użytkowej 3.804,9 m2, kubatura 15.796 m3,
* budynek warsztatowy o powierzchni użytkowej 1.689,1 m2, kubatura 14.199,7 m3
* drogi i place o powierzchni 2.149 m2 w tym nowe 1.157 m2
* tory tramwajowe 184,8 m. Wartość inwestycji 11,4 mld złotych.
W IV kwartale 1991 roku zostały wykonane roboty dodatkowe wynikające zaleceń komisji odbiorczych. Obecnie trwa zagospodarowanie obiektów.
W 1992 roku zostanie rozpoczęty II etap budowy tj. modernizacja i rozbudowa budynku warsztatowego. Na bieżący rok zaplanowano na realizację środki finansowe w wysokości 10 mld złotych. Zakończenie modernizacji centralnych warsztatów na nastąpić w końcu 1993 roku.

* * *

Restrukturyzacja firmy

Od 1 lipca 1992 roku wprowadzone zostaną zmiany w systemie organizacji Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Szczecinie. W nowej strukturze organizacyjnej przewiduje się oddzielenie funkcji zarządu od funkcji wykonawczych. Podstawowe zadania realizowane będą w utworzonych oddziałach budżetowych. Więcej tutaj

* * *

Automatyczna myjnia autobusowa

W 14 kwietnia 1992 roku uruchomiona została w zajezdni autobusowej "Klonowica" stacjonarną dwuszczotkową myjnię typu "Hamburg" do automatycznego mycia czołowych, bocznych i tylnych powierzchni autobusów podczas ich przejazdu przez to stanowisko. Więcej tutaj

* * *

Likwidacja szkoły przyzakładowej MZK

Uczniowie klas trzecich zasadniczej szkoły zawodowej i klasy czwartej Liceum zawodowego otrzymali wypowiedzenia umów o naukę zawodu ze względu na reorganizację zakładu pracy, uniemożliwiającą ich zatrudnienie po ukończeniu nauki. Uczniowie klas pierwszych i drugich zasadniczej szkoły zawodowej i klasy trzeciej liceum otrzymają wypowiedzenia z dniem 1 lipca 1992 roku z tego samego względu co wyżej. Wszyscy dotychczasowi uczniowie będą kontynuować naukę w tej samej szkole ale już przejętej przez Kuratorium Okręgu Szkolnego w Szczecinie. Są to pierwsze zwolnienia grupowe w firmie. Z absolwentów czwartej klasy liceum 8 osób podjęło pracę w Wydziale Koordynacji Ruchu na różnych stanowiskach, a 1 osoba w WTiS w charakterze kierowcy samochodu ciężarowego.

Źródło "Biuletyn Informacyjny" MZK nr 9 z czerwca 1992 roku. Opracowanie Elżbieta Lasocka.

* * *

Budynek dyspozytorni dla zajezdni autobusowej "Klonowica"

W okresie od lipca 1991 roku do kwietnia 1992 roku wybudowana została dyspozytornia autobusowa przy ulicy Klonowica 5. Generalnym wykonawcą robót było Szczecińskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego "ESPEBEPE" S.A. Jest to budynek dwu kondygnacyjny, częściowo podpiwniczony, wykonany w technologii tradycyjnej (cegły i bloczki betonowe, stropy prefabrykowane).

W budynku o powierzchni 712 m2 znajdować się będą pomieszczenia Oddziału Autobusowego "Klonowica", takie jak : dyspozytornia, administracyjne, socjalne, magazynowe i węzeł cieplny. Jest to budynek funkcjonalny, estetyczny o wysokich walorach użytkowych. Elewacja budynku wykonana jest z tynku szlachetnego - cyklinowanego. Cokół budynku oraz pionowe elementy klatki schodowej zostały wyłożone płytkami mrozoodpornymi.

Źródło "Biuletyn Informacyjny" MZK nr 9 z czerwca 1992 roku. Opracowanie artykułu Eugeniusz Marciniec.

* * *

Spalarnia odpadów

W listopadowym biuletynie (nr 2 z 1991 roku) powiedziano, że zlecono Przedsiębiorstwu Ekspertyz i Usług Technicznych "Ekolog" opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę spalarni odpadów ropopochodnych. Obecnie jesteśmy w posiadaniu tej dokumentacji. Przewidywany koszt inwestycji wynosi 1.800 mln złotych. Więcej tutaj

* * *

Bilety do kontroli proszę.....

W pierwszym półroczu br. 52 kontrolerów zawodowych i 124 społecznych w ramach swych obowiązków działało chroniąc wpływy firmy przed nieuczciwymi pasażerami próbującymi podróży "na gapę".
Łącznie przeprowadzono 137.699 kontroli biletowych (76.760 w autobusach i 60.939 w tramwajach). Podczas tych kontroli ujawniono 30.990 osób podróżujących bez ważnego biletu tj. o 21,8 % więcej niż w tym samym czasie roku ubiegłego.

Wpływy finansowe z tego tytułu wyniosły 1.365.796.300,- złotych. Nie jesteśmy w stanie ocenić jakie straty ponosi MZK z tytułu praktyk pasażerów nie płacenia za przejazdy. Przy przewozach około 500 tys. osób dziennie jedynie niewielka ich część objęta może być kontrolą (około 6 - 7 tysięcy).

Biorąc pod uwagę, że zjawisko jazdy na gapę rozszerza się, o czym świadczą powyższe liczby, przewiduje się zwiększenie stanu osobowego służby kontrolerskiej do około 150 osób. Wpłynie to na pewno na zwiększenie wykrywalności negatywnego zjawiska jazdy "na gapę", a drugim spodziewanym pozytywnym efektem winna być rosnąca sprzedaż biletów.

Częstsze kontrole, bardziej widoczne i zmasowane uświadomią miejmy nadzieję potencjalnym gapowiczom, że ryzyko zapłacenia za bilet 200.000,- złotych jest coraz bardziej realne i w każdej chwili może właśnie ich spotkać prośba "proszę bilet do kontroli".

Opracowanie Izabela Stępczyńska - Kierownik Działu Kontroli. "Biuletyn Informacyjny" MZK nr 10 i 11 z lipca i sierpnia 1992 roku.

* * *

Pomiary ruchu pasażerskiego

Wraz z rozwojem miasta, a przede wszystkim rozszerzania się budownictwa mieszkaniowego na znaczne odłegłości od śródmieścia, następował rozwój komunikacji miejskiej i wzrost przewozów pasażerskich. W 1987 roku osiągnęły one liczbę 290.302 tysiące pasażerów.

Po 1987 roku przewozy maleją i w 1991 roku wyniosły 175.847 tysięcy osób. Z stego względu przed przystąpieniem do analizy układu komunikacyjnego, na przełomie 1991/1992 roku Dział Rozkładów i Pomiarów Ruchu przeprowadził pomiary ruchu pasażerskiego na wszystkich liniach tramwajowych i autobusowych.

Z zestawienia i przeliczenia danych charakterystycznych dla komunikacji miejskiej wynika, że w dzień powszedni przewozi się 225 tysięcy pasażerów tramwajami i 284 tysięcy pasażerów autobusami. Średnia długość przejazdu 1 pasażera, zależna od powierzchni miasta i sposobu zagospodarowania przestrzennego w Szczecinie wynosi w trakcji tramwajowej 2,9 km i autobusowej 5,5 km.
Wielkości jak:
* udział 1 godziny szczytowej w przewozach całodziennych wynoszący w obydwu trakcjach ca 12 %,
* liczba pasażerów przypadająca n 1 wóz w ruchu, wynosząca w trakcji tramwajowej 1021 osób/wóz i autobusowej 1335 osób/wóz,
* liczba pasażerów przypadająca na wykonany 1 wozo-km i wynosząca w trakcji tramwajowej 5.43 osob/wozo-km i autobusowej 4.89 osób/wozo-km, są zbliżone do średniej krajowej dla tej wielkości miast w Polsce.
Przeprowadzone całodobowe pomiary ruchu pasażerskiego pozwoliły na wykreślenie natężenia ruchu pasażerskiego (przewozów) w poszczególnych godzinach w okresie kursowania pojazdów (5.00 - 23.00) na każdej lini i w obydwu kierunkach . Wykreślenie na poszczególnych liniach i całej sieci komunikacyjnej potoków pasażerskich całodobowych i 1 max godziny szczytu rannego i popołudniowego oraz dodatkowe naniesienie oferowanej zdolności przewozowej umożliwiło porównanie jej z potokami pasażerskimi (potrzebami).
W konsekwencji to stanowiło podstawę do przeprowadzenia przez Dział rozkładów i Pomiarów Ruchu oraz Dział Inwestycji i Rozwoju analizy układu komunikacyjnego i stopnia zaspokojenia potrzeb przewozowych mieszkańców naszego miasta.

Opracowanie artykułu Kazimiera Grzybowska. "Biuletyn Informacyjny" MZK nr 10, 11 lipiec, sierpień 1992 roku.

* * *

Działalność pomocnicza MZK a polityka Zarządu Miasta

Od początku br. firma zawarła 37 umów dotyczących, umieszczenia reklamy a wpływy z tego tytułu do końca miesiąca sierpnia wynosiły 441.833.000 zł. Ogółem w okresie 8 m-cy 1992 roku zawarto 65 umów, które dotyczyły reklamy, najmu, dzierżawy i inne, natomiast wpływy zamknęły się w kwocie 726.087.460 zł. Jednocześnie zawarliśmy umowy bezgotówkowe realizowane na zasadzie wzajemnie świadczonych usług. Umowy te niewątpliwie przynoszą naszemu zakładowi określone korzyści. Więcej tutaj

* * *

Remont kapitalny torów na alei Piłsudskiego

Poprzednio przebudowę torów w alei Piłsudskiego przeprowadzono w 1972 roku. Była to modernizacja układu torowo-drogowego, polegająca na likwidacji torów w jezdni i ułożeniu nowego torowiska w pasie wydzielonym w ich obecnym położeniu (tory z szyn kolejowych na podkładach żelbetowych). Na czas remontu w dniach 26 czerwca - 31 sierpnia (wakacje) linie 5, 11 i 12 jeździły do Potulickiej, a pozostałe linie bez zmian. Więcej tutaj

Linia

Trasa


5
POMORZANY - Powstańców Wielkopolskich - Piastów - Jagiellońska - Bohaterów Warszawy - Mickiewicza - Żołnierska - KRZEKOWO

Linia

Trasa


11
STOCZNIA REMONTOWA - Ludowa - Druckiego-Lubeckiego - Stalmacha - Firlika - Dubois - Parkowa - Malczewskiego - Matejki - Piłsudskiego - Wyzwolenia - Niepodłegłości - 3 Maja - Narutowicza - Potulicka - POTULICKA

Linia

Trasa


12
POTULICKA - Potulicka - Narutowicza - 3 Maja - Niepodległości - Wyzwolenia - Kołłątaja - Asnyka - DWORZEC NIEBUSZEWO

* * *

Po remoncie kapitalnym torów w ciągu alei Piłsudskiego 1 września tramwaje wróciły na swoje trasy.

Linia

Trasa

2 DWORZEC NIEBUSZEWO - Asnyka - Kołłątaja - Wyzwolenia - Niepodległości - Wielka (Wyszyńskiego) - Energetyków - Gdańska - BASEN GÓRNICZY

Linia

Trasa

3 LAS ARKOŃSKI - Arkońska - Rewolucji Październikowej (Niemierzyńska) - Krasińskiego - Wyzwolenia - Niepodległości - 3 Maja - Dworcowa - Nowa - Kolumba - Smolańska - POMORZANY

Linia

Trasa

4 POTULICKA - Potulicka - Narutowicza - 3 Maja - Niepodległości - plac Żołnierza Polskiego - Matejki - Buczka (Piłsudskiego) - plac Lenina (Sprzymierzonych) - Piastów - Powstańców Wielkopolskich - POMORZANY

Linia

Trasa

5 STOCZNIA REMONTOWA - Ludowa - Druckiego-Lubeckiego - Stalmacha - STOCZNIA SZCZECIŃSKA - Dubois - Parkowa - Malczewskiego - Matejki - Buczka (Piłsudskiego) - plac Lenina (Sprzymierzonych) - Piastów - Jagiellońska - Bohaterów Warszawy - Mickiewicza - Żołnierska - KRZEKOWO

Linia

Trasa

6 GOCŁAW - Światowida - Dębogórska - Druckiego-Lubeckiego - Stalmacha - Nocznickiego - Jana z Kolna - Nabrzeże Weleckie - Kolumba - Smolańska - POMORZANY

Linia

Trasa

7 KRZEKOWO - Żołnierska - Mickiewicza - Bohaterów Warszawy - Krzywoustego - Wielka (Wyszyńdkiego) - Energetyków - Gdańska - BASEN GÓRNICZY

Linia

Trasa

8 GUMIEŃCE - Ku Słońcu - Sikorskiego - plac Kościuszki - Krzywoustego - Wielka (Wyszyńskiego) - Energetyków -Gdańska - BASEN GÓRNICZY

Linia

Trasa

9 POTULICKA - Potulicka - Narutowicza - 3 Maja - Krzywoustego - Bohaterów Warszawy - Wawrzyniaka - Wojska Polskiego - GŁĘBOKIE

Linia

Trasa

11 STOCZNIA REMONTOWA - Ludowa - Druckiego-Lubeckiego - Stalmacha - Firlika - Dubois - Parkowa - Malczewskiego - Matejki - Buczka (Piłsudskiego) - plac Sprzymierzonych (Lenina) - Piastów - Powstańców Wielkopolskich - POMORZANY

Linia

Trasa

12 POMORZANY - Powstańców Wielkopolskich - Piastów - plac Lenina (Sprzymierzonych) - Buczka (Sprzymierzonych) - plac Rodła - Wyzwolenia - Kołłątaja - Asnyka - DWORZEC NIEBUSZEWO

* * *

31 sierpnia - czy tylko koniec wakacji?

Dzisiaj, gdy na aleję Piłsudskiego wróciły tramwaje, zakończono tak istotny dla usprawnienia komunikacji w naszym mieście remont, rozpoczął się nowy rozdział szczecińskiej komunikacji. Więcej tutaj

* * *

MZK ma 47 lat

Tyle właśnie lat minęło od chwili kiedy to 12 sierpnia 1945 roku pierwszy tramwaj linii nr 3 wyjechał na ulice powojennego Szczecina i kursem na trasie Dworzec Główny - Las Arkoński otworzył nową kartę historii komunikacji miejskiej i pięknych życiorysów ludzi, którzy ją tworzyli. Więcej tutaj

* * *

Bandyci w tramwajach i autobusach

Wandalizm, chuligańskie wybryki w wyniku, których uszkodzeniom ulega mienie naszego zakładu to istna plaga. Uszkodzenia taboru, kasowników, urządzeń przystankowych, rozkładów jazdy itp. przynoszą idące w miliardy złotych straty MZK. Więcej tutaj

* * *

Tabor autobusowy

MZK Szczecin posiada na stanie 360 autobusów. Bilans taboru wg kryterium wieku przedstawia sie następująco: 166 "Ikarusów 280" o średniej wieju 7 lat, 129 "Jelczy M-11" o średniej wieku 6 lat i 67 "Jelczy PR-110M" eksploatowanych od ponad 8 lat. Więcej tutaj

* * *

Fałszywki w komunikacji

Mając na uwadze troskę o zabezpieczenie wpływów finansowych naszego zakładu, wcześniejsze doświadczenia z fałszowaniem biletów dziesięcioprzejazdowych oraz biorąc pod uwagę sygnały z innych miast, gdzie na szeroka skalę pojawił się problem fałszowania biletów komunikacji miejskiej np. Warszawa, Kraków, Wydział Kontroli Ruchu Pasażerskiego podjął działania mające na celu sprawdzenie czy problem ten dotyczy również "terenu naszego działania", w odniesieniu do masowo sprzedawanych biletów jednorazowych. Więcej tutaj

* * *Lata 90 XX wieku


Wiek XXI


Linki


Copyright © Janusz Światowy, 2002
Wszelkie prawa zastrzeżone.