Menu


1879-1929


Lata 20-40 XX wieku


Lata 50–80 XX wieku


Komunikacja miejska w 1990 roku

* * *

Bilety komunikacji miejskiej w Szczecinie
obowiązujące w 1990 roku


Zmiana opłat za przewozy środkami komunikacji masowej na terenie województwa szczecińskiego od 01.02.1990 roku. Zarządzenie Nr 8/90 Wojewody Szczecińskiego z dnia 22.01.1990 roku.

* * *

Opłaty za jednorazowe przewozy osób i bagażu

Rodzaj biletu

Normalne

Ulgowe

Bagażowe

Na liniach normalnych i odc.taryfowych linii podmiejskich 240 zł 120 zł 240 zł
Na liniach nocnych 480 zł 240 zł 480 zł

* * *

Opłaty za bilety miesięczne
w granicach administracyjnych miast

Rodzaj biletu

Normalne

Ulgowe

Trasowany na jedną linie 9.600 zł 3.600 zł
Trasowany na 2 – 3 linie 16.800 zł 6.000 zł
Sieciowy imienny 24.000 zł 9.600 zł
Sieciowy na okaziciela 43.200 zł  

* * *

Opłaty za bilety miesięczne
na liniach podmiejskich i wiązanych

Rodzaj biletu

Normalne

Ulgowe

Trasowany na jedną linie 19.200 zł 7.200 zł
Trasowany na 2 – 3 linie 24.400 zł 9.600 zł
Sieciowy imienny 33.600 zł 13.200 zł
Sieciowy na okaziciela 57.600 zł  

Bilety trasowane o niekontrolowanej ilości przejazdów uprawniały do przjazdu najkrótszą trasą od miejsca zamieszkania do miejsca pracy, nauki, zasada ta nie dotyczyła emerytów i rencistów. Bilety sieciowe uprawniały w zależności od ich wartości do przejazdów wszystkimi liniami normalnymi, liniami pośpiesznymi i normalnymi, liniami wiązanymi (miejsko – podmiejskimi).

Bilety sieciowe imienne i na okaziciela były biletami ogólnodostępnymi. Bilety miesięczne wykupione na linie pośpieszne uprawniały również do przejazdów liniami normalnymi na pokrywających się trasach. Natomiast bilet miesięczny na linie normalne nie uprawniał do przejazdów liniami pośpiesznymi.

Opłata specjalna za przejazd be ważnego biletu osobowego i bagażowego wynosiła 20.000 zł.

Opłata manipulacyjna za czynności związane ze zwrotem lub anulowaniem opłaty specjalnej wynosiła 1.000 zł.

Opłata związana z dowiezieniem pasażera do placówki MO lub WPKM celem ustalenia danych personalnych wynosiła 20.000 zł.


* * *

Podział linii autobusowych na odcinki taryfowe

Teren miasta Szczecina

Linia

Odcinki taryfowe

Normalne

Ulgowe

Bagażowe

101

Pl.Rodła – Mścięcino Dorzec 240 zł 120 zł 240 zł
Mścięcino Dw. - Police ul.Broniewskiego 240 zł 120 zł 240 zł

102

Gocław - Mścięcino Park 240 zł 120 zł 240 zł
Mścięcino Park - Police Szkoła 240 zł 120 zł 240 zł

103

Głębokie - Police Szkoła 240 zł 120 zł 240 zł
Police Szkoła –Z-dy Chemiczne 240 zł 120 zł 240 zł

104

Podjuchy - Radziszewo /autostrada/ 240 zł 120 zł 240 zł
Radziszewo/autostrada/-Gryfino/wodociąg/ 240 zł 120 zł 240 zł
Gryfino/wodociąg/ –Dolna Odra 240 zł 120 zł 240 zł

105

Łukasińskiego - Bezrzecze/Pętla 240 zł 120 zł 240 zł
Bezrzecze/Pętla/ – Dobra Szczecińska 240 zł 120 zł 240 zł

106

Police/Drzymały/ – Jasienica 2400 zł 120 zł 240 zł

107

PL.Rodła – Mścięcino Dworzec 240 zł 120 zł 240 zł
Mścięcino Dw. – Police Os.Chemik 240 zł 120 zł 240 zł

108

Przecław – Przecław/Kombinat/ 240 zł 120 zł 240 zł
Przecław/Kombinat/ – Mierzyn 240 zł 120 zł 240 zł

109

Police Rynek – Police Szkoła 240 zł 120 zł 240 zł

110

Gryfino/Piastów – Dolna Odra 240 zł 120 zł 240 zł

111

Police Rynek – Police/Fabryczna/ 240 zł 120 zł 240 zł

Zmiana opłat za przewozy środkami komunikacji masowej na terenie województwa szczecińskiego wprowadzona 01.05.1990 r. Zarządzenie Nr 31/90 Wojewody Szczecińskiego z dnia 25.04.1990 r.

* * *

Opłaty za jednorazowe przewozy osób i bagażu

Rodzaj biletu

Normalne

Ulgowe

Bagażowe

Na liniach normalnych i odcinkach
taryfowych linii podmiejskich
480 zł 240 zł 480 zł
Na liniach nocnych 960 zł 480 zł 960 zł

* * *

Opłaty za bilety miesięczne
w granicach administracyjnych miast

Rodzaj biletu

Normalne

Ulgowe

Trasowany na jedną linie 19.200 zł 7.620 zł
Trasowany na 2 – 3 linie 33.600 zł 12.000 zł
Sieciowy imienny 48.000 zł 19.200 zł
Sieciowy na okaziciela 86.400 zł  

* * *

Opłaty za bilety miesięczne
na liniach podmiejskich i wiązanych

Rodzaj biletu

Normalne

Ulgowe

Trasowany na jedną linie 38.400 zł 14.400 zł
Trasowany na 2 – 3 linie 52.800 zł 19.200 zł
Sieciowy imienny 67.200 zł 26.400 zł
Sieciowy na okaziciela 115.200 zł  

Zmiana opłat za przewozy środkami komunikacji miejskiej wprowadzona dnia 15.10.1990 r. Uchwała Rad Miejskich i Gminnych na obszarze, której funkcjonowała komunikacja WPKM.

* * *

Opłaty za jednorazowe przewozy osób i bagażu

Rodzaj biletu

Normalne

Ulgowe

Bagażowe

Na liniach normalnych i odc.taryfowych linii podmiejskich 600 zł 300 zł 600 zł
Na liniach nocnych 1.200 zł 600 zł 1.200 zł

* * *

Opłaty za bilety miesięczne
w granicach administracyjnych miast

Rodzaj biletu

Normalne

Ulgowe

Trasowany na jedną linie 24.000 zł 12.000 zł
Trasowany na 2 – 3 linie 42.000 zł 21.000 zł
Sieciowy imienny 60.000 zł 30.000 zł
Sieciowy na okaziciela 108.000 zł  

* * *

Opłaty za bilety miesięczne
na liniach podmiejskich i wiązanych

Rodzaj biletu

Normalne

Ulgowe

Trasowany na jedną linie 48.000 zł 24.000 zł
Trasowany na 2 – 3 linie 66.000 zł 33.000 zł
Sieciowy imienny 84.000 zł 42.000 zł
Sieciowy na okaziciela 144.000 zł  

* * *

Nowe oznakowanie przystanków

a1.gif1 października 1989 roku wprowadzono przepisy dotyczące nowego oznakowania i wyposażenia przystanków tramwajowych, autobusowych i trolejbusowych w komunikacji miejskiej (norma branżowa nr BN-89/9396-01). Realizację tego przedsięwzięcia rozpoczęto w 1990 roku. Więcej tutaj


* * *

Nowy dyrektor firmy

Wojewoda Szczeciński powołał na stanowisko Dyrektora Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Komomunikacji Miejskiej w Szczecinie pana Witolda Dąbrowskiego - wyłonionego w konkursie. Nowy dyrektor obowiązki zaczął pełnić od dnia 1 maja 1990 roku.

* * *

45 rocznica powstania firmy

W dniu 12 sierpnia firma obchodziła 45 rocznicę powstania firmy. Dla uczczenia tej rocznicy, w intencji pracowników została odprawiona Msza Święta w kościele pod wezwaniem św. Andrzeja Boboli w dniu 10 sierpnia o godzinie 16.15. Po mszy przewieziono pracowników do klubu "Korab", gdzie obyła się uroczysta akademia. Wręczono na niej odznaczenia regionalne i zakładowe.
Foto Janusz Światowy - opakowanie medalu
Foto Janusz Światowy - medal zasłużonego pracownika WPKM
Szczególnie zasłużonych pracowników wpisano do Księgi Zasłużonych dla WPKM. Są to: Antoni Ćwikliński, Kazimiera Grzybowska, Mieczysław Kaszyński, Edward Olekiewicz.

Pracownicy odznaczeni "Gryfem Pomorskim":
Henryk Dubois, Bogusław Rogalski, Włodzimierz Dziegiński, Krystyna Wiśniewska, Irena Kapusta.
Pracownicy wyróżnieni odznaką "Zasłużony Pracownik WPKM"
Foto Janusz Światowy - odznaka zasłużonego pracownika WPKM
Foto Janusz Światowy - okładka legitymacji zasłużonego pracownika WPKM
Stanisław Aberbuch, Annalore Adamczewska, Stanisław Ancerowicz, Bladyna Barańska, Lech Bartkowiak, Janina Bernasiuk, Marek Bibrowski, Wlżbieta Chmielewska, Wanda Danowska, Jan Drejwa, Henryk Dziedzić, Bronisław Ferra, Ryszard Galewski, Andrzej Głodowski, Józef Górka, Kazimiera Grochocińska, Maria Hładki, Zbigniew Hortyński, Józef Ignor, Czesław Jaśkiewicz, Antoni Jedynasty, Regina Jodko, Ryszard Jurczyński, Czesław Kazimierzowski, Wanda Kobielska, Marian Kopeć, Elżbieta Kowalczyk, Janina Kozłowska, Halina Krupa, Zygmunt Kwiatkowski, Roman Lickiewicz, Jan Malicki, Jadwiga Massalska, Daniela Michalczyk, Halina Michalska, Zbigniew Mończak, Jadwiga Muntowska, Bernard Nowak, Leonarda Pawłowska, Stefania Pollowska, Mieczysław Porek, Feliks Pisulski, Julana Prażmo, Zdzisław Prewicz, Edmund Purzycki, Zenon Rojkowski, Maria Siwek, Jan Sujka, Helena Urban, Stanisław Urbański, Czesław Wasilewska, Tadeusz Wawrowski, Regina Widnicka, Czesław Wotkiewicz, Emilia Wróblewska, Czesława Ziółkowska, Krystyna Zuber, Józef Zychowicz, Władysław Żywica.

Złotą odznaką "Zasłużony dla Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej" otrzymał Mieczysław Perek.
Srebrną odznakę "Zasłużony dla Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej" otrzymali:
Helena Adamska, Andrzej Boloch, Wiktor Czerniak, Edward Dombrowski, Halina Drzewuska, Jan Gajownik, Sylwester Grobelny, Jan Hochajzer, Barbara Hołowacz - Zagórska, Jóżef Ignor, Władysław Jstrzębski, Zygmunt Jastrzębski, Irena Kapusta, Antoni Kocuń, Józef Kowarski, Stefan Krauz, Cecylia Kunawicz, Zygmunt Kwiatkowski Mieczysław Leszczyński, Teresa Marciszewska, Halina Michalska, Stanisław Mugowski, Anna Owczarek, Paweł skuratowski, Bronisław Smaga, Tadeusz Spociński, Alina Świtalska, Olimpia Tandel, Czesław Uszpulewicz, Zenon Wąłdowski, Józef Zychowicz.

* * *

Sprawy firmy na posiedzeniu rady pracowniczej

Z-ca dyrektora, d/s ruchu mgr Eugeniusz Zając przedstawił wyniki działalności przedsiębiorstwa za I kwartał 1990 roku.

Poinformował o tym, że wskaźniki gotowości technicznej w obu trakcjach zostały wykonane. Wykonano zaplanowaną ilość wozokilometrów. Wykonanie zaplanowanych kursów jest w obu trakcjach wyższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego, a wskaźnik wykorzystania taboru jest niższy od planowanego. Szybkość eksploatacyjna w trakcji tramwajowej jest wyższa od założonej w planie, natomiast w autobusowej jest niższa.

Zmalała ilość przewiezionych pasażerów, zwiększyła się w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku ilość ujawnień pasażerów jadących bez ważnego biletu o 25 %. Sprzedaż w I kwartale br. wykonano w wysokości 9 364 min zł, tj. 102 % przyjętego planu. W porównaniu do roku ubiegłego koszty za I kwartał br. wzrosły dziesięciokrotnie, tj. z 3 mld do 30 mld zł.

Koszt wykonania 1 wozokm w I kwartale w trakcji tramwajowej - wynosi 2.936 zł, wpływy na 1 wozokm 861 zł, w trakcji autobusowej koszt wykonania 1 wozokm wynosi 2.9B0 zł, a wpływy za 1 wozokm 802 zł.

Planowana dotacja na I kwartał wynosiła 24.850 mld zł, a dotychczas otrzymaliśmy 23.750 min zł. Utrzymuje się tendencja spadkowa w zatrudnieniu pracowników na stanowiskach nierobotniczych. Zmniejsza się też zatrudnienie w ostatnim okresie wskutek odchodzenia do wojska. Podjęto decyzję o przyjęcia do zajezdni Klonowica 10 kierowców, od 21 kwietnia. Szkoli się 13 motorniczych do obsługi wagonów 102Na.

Dyrektor Zając poinformował ponadto o prowadzonych rozmowach z Zakładami Chemicznymi "Police" w sprawie uruchomienia od czerwca przewozu ich pracowników w ramach linii pracowniczych zamkniętych, co przyniosłoby określony zysk.
W trakcie wynikłej dyskusji skoncentrowano uwagę na możliwościach zmniejszenia kosztów i wprowadzenia oszczędności. Poruszono sprawę oszczędności energii elektrycznej poprzez założenie liczników zużycia energii w tramwajach, jednak w Polsce dotąd takich się nie produkuje.

Wyrażono zgodę na przystąpienie WPKM do Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej.

* * *

Oddano po remoncie Kolumba

21 stycznia oddano do eksploatacji ulicę i torowisko tramwajowe w ciągu ulicy Koluma po długotrwałym remoncie (od 1985), kierując linie 3 i 6 do pętli na Pomorzanach.

Linia

Trasa


1
STOCZNIA SZCZECIŃSKA - Dubois - Parkowa - Krasińskiego - Malczewskiego - Matejki - Buczka (Piłsudskiego) - plac Lenina (plac Sprzymierzonych) - Piastów - Jagiellońska - Bohaterów Warszawy - Wawrzyniaka - Wojska Polskiego - GŁĘBOKIE

Linia

Trasa


2
DWORZEC NIEBUSZEWO - Asnyka - Kołłątaja - Wyzwolenia - Niepodległości - Wielka (Wyszyńskiego) - Energetyków - Gdańska - BASEN GÓRNICZY

Linia

Trasa


3
LAS ARKOŃSKI - Arkońska - Rewolucji Październikowej (Niemierzyńska) - Krasińskiego - Wyzwolenia - Niepodległości - 3 Maja - Dworcowa - Nowa - Kolumba - Smolańska - POMORZANY

Linia

Trasa


4
POTULICKA - Potulicka - Narutowicza - 3 Maja - Niepodległości - plac Żołnierza Polskiego - Matejki - Buczka (Piłsudskiego) - plac Lenina (Sprzymierzonych) - Piastów - Powstańców Wielkopolskich - POMORZANY

Linia

Trasa


5
STOCZNIA REMONTOWA - Ludowa - Druckiego-Lubeckiego - Stalmacha - Stocznia Szczecińska - Dubois - Malczewskiego - Matejki - Buczka (Piłsudskiego) - plac Lenina (Sprzymierzonych) - Piastów - Jagiellońska - Bohaterów Warszawy - Mickiewicza - Żołnierska - KRZEKOWO

Linia

Trasa


6
GOCŁAW - Światowida - Dębogórska - Druckiego-Lubeckiego - Stalmacha - Nocznickiego - Jana z Kolna - Nabrzeże Weleckie - Kolumba - Smolańska - POMORZANY

Linia

Trasa


7
KRZEKOWO - Żołnierska - Mickiewicza - Bohaterów Warszawy - Krzywoustego - Wielka (Wyszyńdkiego) - Energetyków - Gdańska - BASEN GÓRNICZY

Linia

Trasa


8
GUMIEŃCE - Ku Słońcu - Sikorskiego - plac Kościuszki - Krzywoustego - Wielka (Wyszyńskiego) - Energetyków -Gdańska - BASEN GÓRNICZY

Linia

Trasa


9
POTULICKA - Potulicka - Narutowicza - 3 Maja - Krzywoustego - Bohaterów Warszawy - Wawrzyniaka - Wojska Polskiego - GŁĘBOKIE

Linia

Trasa


10
GOCŁAW - Światowida - Dębogórska - Druckiego-Lubeckiego - Stalmacha - Stocznia Szczecińska - Dubois - Parkowa - Malczewskiego - Matejki - plac Żołnierza Polskiego - Niepodległości - 3 Maja - Narutowicza - Potulicka - POTULICKA

Linia

Trasa


11
STOCZNIA REMONTOWA - Ludowa - Druckiego-Lubeckiego - Stalmacha - Firlika - Dubois - Parkowa - Malczewskiego - Matejki - Buczka (Piłsudskiego) - plac Sprzymierzonych (Lenina) - Piastów - Powstańców Wielkopolskich - POMORZANY

Linia

Trasa


12
POMORZANY - Powstańców Wielkopolskich - Piastów - plac Lenina (Sprzymierzonych) - Buczka (Sprzymierzonych) - plac Rodła - Wyzwolenia - Kołłątaja - Asnyka - DWORZEC NIEBUSZEWO

* * *Lata 90 XX wieku


Wiek XXI


Linki


Copyright © Janusz Światowy, 2002
Wszelkie prawa zastrzeżone.