Menu


1879-1929


Lata 20-40 XX wieku


Lata 50–80 XX wieku


Komunikacja miejska w 1997 roku

* * *

Skąd się wzięło... „Ucho Sternickiego”

Uważni Czytelnicy relacji prasowych z konferencji zorganizowanej przed rozpoczęciem modernizacji ul. Kardynała Wyszyńskiego zauważyli, że przy podawaniu zmian w komunikacji miejskiej użyto tam nazwy: „Ucho Sternickiego“. Nie wszyscy pamiętają skąd taka nazwa, funkcjonująca bardziej w środowisku inżynierów komunikacji, niż w języku potocznym mieszkańców. Czytaj więcej Głos Szczeciński

Opracowanie: "wan", Głos Szczeciński (159), 9 lipca 1997

* * * * *

Odezwał się patron

Pisząc o przebudowie ul. Kardynała S. Wyszyńskiego informowaliśmy, że niektóre autobusy pojadą tzw. uchem Sternickiego. Wielu Czytelników, zwłaszcza młodszych, zastanawiało się skąd ta nazwa. Miło nam donieść, że z rozwikłaniem zagadki pospieszył sam patron „ucha” - Andrzej Stemicki. Czytaj więcej Kurier Szczeciński

Opracowanie: "Andrzej Sternicki", Kurier Szczeciński (133), 10 lipca 1997

* * *

Tramwaje mimo wszystko bezpieczne

Ostatnio zbulwersowała opinię społeczną w mieście - wiadomość o wypadnięciu z torów w tramwaju linii „4“ na al. Powstańców Wielkopolskich w pobliżu skrzyżowania z ul. Mieszka I. Na szczęście nikomu nic się nie stało, ale ruch komunikacyjny na Pomorzanach był bardzo utrudniony. Czytaj więcej Głos Szczeciński

Opracowanie: "wan", Głos Szczeciński (62), 14 marca 1997

* * *

Tramwaje i autobusy - trasy

Trasy linii tramwajowych, autobusowych i nocnych na terenie Szczecina i Polic oraz inne informacje. Stan na październik 1997 roku. Więcej tutaj

* * *

Trasy linii nocnych

Trasy linii nocnych na terenie Szczecina i Polic. Więcej tutaj

* * *

Szkic linii nocnych

Szkic linii nocnych na terenie Szczecina i Polic. Więcej tutaj

* * *

Opłaty w komunikacji

Opłaty w komunikacji miejskiej ważne od 1 lutego 1997 roku. Więcej tutaj

* * *

Kompleksowa modernizacja trakcji tramwajowej

W opracowaniu omówione zostały problemy z jakimi w najbliższym czasie musi się zmierzyć Zarząd i Rada Miasta Szczecina chcąc rozwiązać kompleksowo problem modernizacji trakcji tramwajowej, która przez szereg ostatnich lat była permanętnie niedofinansowywana w związku z tym uległa znacznej dekapitalizacji. Problem stał się na tyle „głośny", że rajcy miejscy (idąc po najmniejszej linii oporu), postanowili do 1 grudnia 1996 roku zrezygnować z nocnej komunikacji tramwajowej i zastąpić ją trakcją autobusową.

Postępująca degradacja trakcji może doprowadzić z uwagi na bezpieczeństwo pasażerów i zagrożenia wibroakustyczne do konieczności podjęcia przez rajców miejskich kolejnych niepopularnych decyzji o wyłączeniu z ruchu całych odcinków torowisk, linii tramwajowych a nawet ich likwidacji. Wysiłek finansowy na jaki zdobyło się Miasto w 1996 roku zakupując 32 tramwaje typu Gt-6 oraz 4 przyczepy do tego typu tramwajów (wycofywanych z eksploatacji w bogatych miastach Niemiec) jest małym krokiem we właściwym kierunku lecz nadal nie rozwiązuje problemu kompleksowej modernizacji szczecińskiej trakcji tramwajowej.

Od niezwłocznych decyzji władz Miasta zależy czym i w jakim stanie szczecińska trakcja tramwajowa licząca sobie już ponad 100 lat (4.07.1897 roku uruchomiono pierwszą linię elektryczną, natomiast 12.08.1945 roku uruchomiono pierwszą linię w powojennym Szczecinie czyli 52 lata temu) wjedzie w 21 wiek. Więcej tutaj

Opracowanie materiału dr inż. Władysław Wdowiak , mgr Zbigniew Wicik, inż. Kazimierz Bogacki.

* * *

Bilety jednorazowe czasowe.
Na linie tramwajowe lub autobusowe 10, 40, 120 minutowe

jedn.gif

* * *

Opłata dodatkowa za jazdę
bez ważnego biletu osobowego lub bagażowego

oplbag.gif

oplzpbwo.gif

* * *

Bilety miesięczne na linie
i sieciowe imienne z fotografią

bms.gif

bmnl.gif

* * *

Bilety miesięczne na wszystkie linie
zwykłe i pośpieszne

bnok.gif

bpnok.gif

* * *

Bilety okresowe na okaziciela.
Na wszystkie linie - zwykłe i pośpieszne

bsdnok.gif

* * *

Bilety okresowe na okaziciela na linie zwykłe

slz.gif

* * *

Bilety 3 miesięczne na linie zwykłe i pośpieszne

zsiep.gif

zsiez.gif

* * *

Bilety 3 miesięczne na linie zwykłe i pośpieszne
obowiązujące do zmiany taryfy do dnia 01.02.1997 roku

zsip.gif

zsiz.gif

* * *

Rozmieszczenie kas na terenie miasta w 1997 roku

kasy.gif

* * *

Powołanie nowej spółki

1lutego powołano nową spółkę "Szczecińsko – Polickiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego" z siedzibą w Policach przy ulicy Fabrycznej. Spółka świadczy usługi komunikacyjne na terenie gmin Szczecin, Police i gmin sąsiednich. Więcej tutaj

* * *

"Trójką do Lasu Arkońskiego" i inne

W styczniu 1994 r. r powodu złego stanu technicznego torów tramwajowych w ul. Nienierzyńsklej i Arkońskiej decyzją dyrektora MZK został wstrzymany ruch tramwajowy. Więcej tutaj

* * *

Kącik hobbysty - "O Szybkiej Kolei Miejskiej w Szczecinie"

Otwarcie w Poznaniu linii szybkiego tramwaju skłoniło mnie do odszukania projektu naszej szczecińskiej kolei miejskiej, której pomysł, choć narodził się już na początku lat 70, wciąż nie może doczekać się realizacji.. Dzięki uprzejmości Pani Kazimiery Grzybowskiej chciałbym tym razem krótko przybliżyć historię I linii Szybkiej Kolei Miejskiej w Szczecinie. Więcej tutaj

* * *

Modernizacja ulicy Wyszyńskiego

Pogarszający się w ostatnich latach stan techniczny torów tramwajowych w ulicy Wyszyńskiego w postaci zapadnięć, odkształceń i zużycia szyn powodował liczne awarie, co groziło wykolejeniem tramwajów. Więcej tutaj

* * *

Wagony doczepne z Niemiec

Na przełomie pażdziernika i listopada dostarczono z Frankfurtu nad Menem ostatnie 2 wagony doczepne do dziesięciu, które zakupiono w Niemczech. Więcej tutaj

* * *Lata 90 XX wieku


Wiek XXI


Linki


Copyright © Janusz Światowy, 2002
Wszelkie prawa zastrzeżone.