Menu


1879-1929


Lata 20-40 XX wieku


Lata 50–80 XX wieku


"Trójką do Lasu Arkońskiego"

* * *Opracowanie: Henryk Waszczuk, Zbigniew Wicik, Krzysztof Putiatycki. Nr 3-6 1997 rok


* * *

W styczniu 1994 roku z powodu złego stanu technicznego torów tramwajowych w ul. Nienierzyńsklej i Arkońskiej decyzją dyrektora MZK został wstrzymany ruch tramwajowy.

Brak środków na remont kapitalny torowiska uniemożliwiał eksploatację tego odcinka toru. W bieżącym roku zapadła decyzja przeprowadzenia remontu średniego torów tramwajowych i sieci trakcyjnej. Remont średni torów obejmuje wymianę 1.360 m szyn i regulację 800 m toru pojedynczego. Prace prowadzone są przez Wydział Drogowy, przy udziale 15 osób pozyskanych przez MZK w Rejonowym Urzędzie Pracy w ramach wykonywania robót publicznych. Oprócz remontu torów remontowana będzie sieć trakcyjna o długości 4.700 m z wymianą 24 sztuk słupów trakcyjnych.

Ogólny koszt remontu torów i sieci trakcyjnej wyniesie około miliona złotych. Środki finansowe na remont przekazane zostały przez Urząd Miejski. Prace remontowe Wydział Drogowy rozpoczął 1 kwietnia br. zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Zarządem Zakładu a Trakcją Tramwajową. Zakończenie robót nastąpi 15 sierpnia br. Z tempa wykonywanych prac wnioskuję, że termin zakończenia robót będzie przyspieszony o jeden miesiąc. Umożliwi to przywrócenie ruchu tramwajowego do pętli "Las Arkońskl" szybciej niż planowano.

Dzięki temu ulegną poprawie warunki pracy w Zajezdni Niemierzyn. Zmniejszy się również uciążliwość przewozu pasażerów do Lasu Arkońsklego spowodowana przesiadkami z tramwaju do autobusu i odwrotnie.


* * *

V Pielgrzymka Papieża Jana Pawła II w Polsce

W dniu 2 czerwca 1997 roku Gorzów Wielkopolski odwiedził Ojciec Święty. Zakład nasz na zlecenie MZK Gorzów w dniu tym wzmocnił komunikację miejską w tym mieście 17 autobusami przegubowymi. Wykonaliśmy 7.231 wozokilometrów uzyskując wpływy w wysokości 26.031,6 zł.
Dodatkowo uzyskaliśmy zapłatę za przewóz pielgrzymów na trasie Szczecin - Gorzów - Szczecin w wysokości 5.094 zł.

Wszystkim pracownikom, którzy brali udział w przygotowaniu i wykonaniu tego zadania za duże zaangażowanie, troskę i bezpieczne wykonane przewozy pielgrzymów w bardzo trudnych warunkach serdecznie dziękujemy.

* * *

Konkurencja MZK

Obecnie od 1.02.1997 roku na terenie aglomeracji szczecińsko-polickiej funkcjonuje trzech przewoźników tj. MZK, SPPK Sp.z o.o., PPKS. Nie mam nic przeciwko konkurencji ale na normalnych, zdrowych zasadach. Obecnie funkcjonujący układ Jest zaiste "dziwny". Właściwie bez komentarza" mógłbym przytoczyć cenę płaconą przewoźnikom przez ZKM za jeden przejechany wozokm autobusowy :

MZK Szczecin - 2,20 zł
PPKS Szczecin - 2,43 zł
SPPK Sp.z o.o. - 2,46 zł.
Dziwne jest wobec tych cen wygranie przetargu na linie nocne przez PPKS za cenę brutto 2,03 zł za 1 wozokm.

Ale wracając do konkurencji to nie można nie zauważyć, że w Szczecinie /chyba w jednym w Polsce, mieście/ wprowadza się konkurencyjne firmy świadczące usługi droższe od przewoźnika komunalnego. Przykładowo Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie płaci przewoźnikom tzw. pozostałym ok. 64 % ceny, którą płaci Miejskiemu Zakładowi Autobusowemu w Warszawie. Oczywiście, wytłumaczenie takiego stanu rzeczy w Szczecinie na pewno się znajdzie - "fachowców" od komunikacji miejskiej wszak w mieście nie brakuje

* * *Lata 90 XX wieku


Wiek XXI


LinkiCopyright © Janusz Światowy, 2002
Wszelkie prawa zastrzeżone.