Menu


1879-1929


Lata 20-40 XX wieku


Lata 50–80 XX wieku


Komunikacja miejska w 2020 roku

* * *

Przetarg na Kolumba


Tramwaje Szczecińskie 28 grudnia 2020 ogłosiły przetarg na wykonanie robót budowlanych przy przebudowie torowiska wraz z siecią trakcyjną w ciągu al. Powstańców Wielkopolskich, ul. Smolańskiej, Chmielewskiego, Kolumba, Nowej, Dworcowej, oraz Nabrzeże Wieleckiego wraz z rozbudową pętli Pomorzany.

Zadanie, jest wspólną inwestycją dla trzech zamawiających tj. Gminy Miasto Szczecin (GMS/TS)(przebudowa torowisk i trakcji), Szczecińskiej Energetyki Cieplnej (SEC)(remont istniejącego odcinka sieci ciepłowniczej wysokich parametrów z wymianą na sieć preizolowaną o średnicy 2x Dn 250 mm na wiadukcie przy ulicy Budziszyńskiej) oraz Zakładu Wodociągów i Kanalizacji (ZWiK) (przełożenie istniejących 2-ch magistral wodociągowych o średnicy dn 600 wraz z demontażem rurociągów i kładki w ulicy Budziszyńskiej).

Termin składania ofert wyznaczono na dzień 25 lutego 2021, 10 marca 2021 roku. Termin wykonania inwestycji w ciągu 720 dni od dnia podpisania umowy.

Źródło: Foto: ts, 28 grudnia 2020, 17 lutego 2021

Elektryczne “Gepardy”


To będzie kolejny zakup autobusów elektrycznych. Niezbędne dokumenty zostały wysłane do Europejskiego Biuletynu Zamówień Publicznych, co oznacza że przetarg zostanie opublikowany w najbliższych dniach. Miasto planuje kupić 6 nowych pojazdów.

Zamówienie obejmuje zakup 6 autobusów jednoczłonowych, niskopodłogowych, fabrycznie nowych, zeroemisyjnych, o napędzie elektrycznym. Pojazdy powinny mieć długość maksymalną 12,50 m i pojemność całkowitą na 75 osób. Układ napędowy powinien być wyposażony w system odzyskiwania energii podczas hamowania i jazdy z góry i wykorzystywania jej do doładowania magazynu energii (tzw. rekuperacji). Dodatkowo autobusy powinny być wyposażone w system ładowania plug-in, pantograf oraz panel fotowoltaiczny na dachu. Oświetlenie kabiny pasażerskiej ma być wykonane w technologii LED, ponadto znajdą się w niej ładowarki USB oraz system informacji dla pasażerów.

Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) - Gepard – Bezemisyjny transport publiczny, nazwa przedsięwzięcia: „Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza – zakup autobusów elektrycznych na potrzeby komunikacji miejskiej w Gminie Miasto Szczecin”.

28 grudnia 2020 roku Urząd Miasta ogłosił przetarg na zakup omawianych wyżej autobusów. Zainteresowane firmy mają czas na składanie ofert do 2 lutego 2021 roku. Autobusy powinny zostać dostarczone w terminie maksymalnie do 365 dni od dnia zawarcia umowy.

Źródło: Foto: ws, 23 grudnia, 28 grudnia 2020

1 stycznia nastąpi zmiana linii autobusowych?


Jak poinformował 15 grudnia na sesji Rady Miasta Grzegorz Ufniarz, na początku grudnia ZDiTM przesłał informacje o zmianie numeracji linii autobusowych kursujących między Policami a Szczecinem. Zmiany miałyby wejsć od 1 stycznia 2021 roku.

ZDiTM zmiany te tłumaczy swoimi wewnętrznym regulacjami, w oparciu o zarządzenie Prezydenta Szczecina. Propozycja jest taka aby linie 101, 102, 103, 107 zmienić odpowiednio na 201, 202, 203, 207.

Jest połowa grudnia a na stronie ZDiTM nie ma informacji na ten temat. Została złożona interpelacja w tej sprawie u Burmistrza Polic celem załatwienia sprawy.

Źródło: Police 24.pl, 16 grudnia 2020

Pierwszy tramwaj dwukierunkowy w mieście


14 grudnia 2020 dotarł do miasta pierwszy z zamówionych tramwajów dwukierunkowych Moderus Beta MF 29 AC BD. Dostawa w ramach umowy zawartej we wrześniu firmą Modertrans Poznań Sp. z o.o., która przewiduje dostawę dwóch takich pojazdów z możliwością skorzystania z prawa opcji na kolejne dwa tramwaje.

Montaż tramwaju został wykonany przez pracowników Tramwajów Szczecińskich w hali produkcyjnej u Wykonawcy, co pozwoli na szybsze włączenie pojazdu do eksploatacji.

Niektóre dane techniczne pojazdu:

• długość tramwaju 28 250 mm,
• szerokość tramwaju 2 354 mm,
• liczba miejsc ogółem 196 (w tym siedzących: stałych 40, uchylnych 6),
• udział niskiej podłogi wynosi 25%,
• system automatycznej klimatyzacji i ogrzewania przedziału pasażerskiego oraz kabiny motorniczego (klimatyzacja całopojazdowa),
• dwa wydzielone miejsca przeznaczone dla wózka inwalidzkiego lub dziecięcego w części niskopodłogowej (oznakowane na podłodze dużym znakiem graficznym) oraz dwie platformy ułatwiające wjazd na wózkach inwalidzki (po jednej dla każdego kierunku jazdy).
• system informacji pasażerskiej (wizualno-głosowy), monitoring wewnętrzny i zewnętrzny,
• w każdym członie, w przedziale pasażerskim będą zainstalowane po dwa podwójne gniazda zasilające typu USB do ładowania telefonu komórkowego.

Źródło: Foto: ws, 14 grudnia 2020

Nowe linie autobusowe


Wyborcza.pl z dnia 12 grudnia 2020 podaje za radnym Koalicji Obywatelskiej Łukaszem Kadłubowskim informację o nowych liniach autobusowych 89, 92 i 99, którą upublicznił na swojej stronie na Facebooku. Miałyby kursować na nowych trasach od lutego 2021 roku.

Linia autobusowa 89 połączy pętlę „Kołłątaja” z osiedlem Małe Błonia oraz osiedlem TBS, które powstało vis a vis niego przy ulicy Łącznej. Autobusy mają kursować trasą: Kołłątaja – Warcisława – Królewskiego (Trasa Północna) – Świergotki (os. Małe Błonia). Częstotliwość kursowania ma wynosić:

• w dni powszednie w godzinach szczytu co 15 minut, poza godzinami szczytu co 20 minut;
• w soboty przez cały dzień co 20 minut;
• w niedziele i święta w godz. 11–18 co 20 minut, w pozostałym okresie co 30 minut,
• Kursy będą wykonywane naprzemiennie z linią 69.

Linia autobusowa 92 pojedzie do pętli „Podbórz”, ale inną trasą niż linia 87. Autobusy linii 92 pojadą tak jak autobusy 51 i 78, przez ulice Orzeszkowej i Chopina (osiedle Arkońskie), i dalej do pętli „Osów”. Tam skręcą w prawo, w ulicę Miodową. którą dotrą do pętli "Podbórz". Częstotliwość kursowania linii:

• w dni powszednie w godzinach szczytu co 30 minut, poza godzinami szczytu co 40 minut;
• w soboty w godz. 10–18 co 30 minut, w pozostałym okresie co 40 minut.
• w niedziele i święta co 40 minut.
• Kursy będą wykonywane naprzemiennie z linią 51.

Linia autobusowa 99 pojedzie z „Kołłątaja” na Warszewo śladem linii 87, przez ulice Orzeszkowej, Krasińskiego i Duńską. Na rondzie koło warszewskiego kościoła skręcą w prawo, w ulice Rostocką, później skręci w lewo w ulice Łączną, która przechodzi w zmodernizowaną ulice Hożą. Dalej autobusy pojadą ulicami Robotniczą, Dębogórską do przystanku końcowego przy Zajezdni Golęcin. Częstotliwość kursowania:

• w dni powszednie: co 20 minut;
• w soboty: co 20 minut;
• w niedziele i święta: co 30 minut.
• jazda naprzemienna z linią 87 wzmacniając ją na zatłoczonym odcinku Kołłątaja-Warszewo.

Potwierdził powyższe ZDiTM 16 grudnia stosowanym komunikatem.

Źródło: Foto: wyborcza, 12 grudnia 2020 roku

Schematy sieci


Schematy tras linii na dzień 12 grudnia 2020 roku. Schematy komunikacja tramwajowa, komunikacja nocne, komunikacja dzienna

W styczniu 2021 zaczyna się przebudowa Wyzwolenia


W styczniu rozpocznie się kolejna inwestycja, tym razem związana z przebudową torowisk na odcinku od Dworca Niebuszewo do placu Rodła. W piątek 11 grudnia została podpisana umowa z dobrze znanym w naszym mieście wykonawcą — firmą ZUE S.A. Wykonawca ma 720 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. Wartość umowy to 174 429 663,24 zł.

Jest to jedna z największych inwestycji w naszym mieście, a z pewnością najbardziej skomplikowane logistycznie zadanie. Projekt przebudowy torowiska wraz z siecią trakcyjną w ciągu alei Niepodległości — placu Żołnierza Polskiego — Matejki — alei Wyzwolenia — placu Rodła — rondo Giedroycia — Dworzec Niebuszewo zakłada poprawę infrastruktury tramwajowej na łącznym odcinku około 8 kilometrów toru pojedynczego, ale także kompleksowo odpowie na potrzeby pasażerów komunikacji miejskiej, pieszych, rowerzystów i kierowców. Poprawi ich komfort i bezpieczeństwo.

Zadanie, ze względu na jego złożoność zostało podzielone na kilka etapów. W styczniu rozpocznie się pierwszy z nich i będzie realizowany odcinkowo w rejonie Dworca Niebuszewo oraz placu Żołnierza Polskiego. Trwają ostatnie prace przy projektowaniu optymalnych rozwiązań przy czasowych organizacjach ruchu. Utrudnień w tak newralgicznych punktach uniknąć się nie da, chodzi jednak o to, żeby uciążliwość dla mieszkańców — pasażerów komunikacji miejskiej oraz kierowców była jak najmniejsza.

Zakres robót obejmuje:

• przebudowę torowiska w al. Niepodległości oraz al. Wyzwolenia do ronda Giedroycia,
• przebudowę torowiska w ciągu ul. Kołłątaja, ul. Asnyka,
• przebudowę pętli Dworzec Niebuszewo,
• przebudowę torowiska w ciągu pl. Żołnierza Polskiego, ul. Matejki i ul. Piłsudskiego,
• przebudowę placu Rodła i placu Żołnierza Polskiego,
• przebudowę torowiska wraz z siecią trakcyjną w pasie rozdziału na odcinkach wydzielonych oraz przebudowa całej ulicy na odcinkach torowiska wbudowanego w jezdnię (łącznie ok. 8034 mtp),
• nadanie priorytetu dla komunikacji miejskiej na całym odcinku poprzez wykonanie pasów autobusowo-tramwajowych,
• budowę przystanków „wiedeńskich” tramwajowych/przebudowę peronów przystankowych,
• integrację przystanków autobusowych i tramwajowych,
• ułatwienie przesiadek, poprawę komfortu obsługi pasażerów,
• budowę wydzielonych miejsc postojowych,
• budowę pasów rowerowych,
• przebudowę chodników oraz zjazdów,
• przebudowę sieci trakcyjnej,
• przebudowę oświetlenia ulicznego,
• przebudowę sygnalizacji świetlnej wraz ze zmianą organizacji ruchu.

Źródło: Foto: zditm, 11 grudnia 2020 roku

Węzeł przesiadkowy Podjuchy


Zaawansowanie prac przy budowie węzła przesiadkowego w Podjuchach jest bardzo duże. Widać już część dla autobusów, jezdnie, chodniki, budynek kasowy i parking.

Na placu budowy wykonywane zostały regulacje włazów studni i wpustów deszczowych, zakończono prace związane z wykonaniem makroniwelacji w obrębie zatoki autobusowej i warstwy podbudowy z kruszywa łamanego w obrębie parkingu. Gotowe są już krawężniki i wyspa rozdzielająca na ulicy Metalowej.

Wykonawca kontynuuje prace związane z układaniem krawężników i obrzeży oraz podbudów na parkingu P&R oraz na zatoce autobusowej. Trwa układanie nawierzchni w miejscach postojowych oraz nawierzchni jezdni na parkingu i ciągach pieszych. Zakończono montaż stolarki okiennej i drzwi, rozpoczęto prace wykończeniowe w punkcie kasowym.

Dalej będą wykonywane prace, takie jak - roboty elektryczne i teletechniczne w rejonie zatoki autobusowej, kontynuowane będzie układanie krawężników oraz nawierzchni w rejonie parkingu, zatoki autobusowej i ulicy Metalowej, dalsze prace przy wykonywaniu konstrukcji i nawierzchni chodników, układanie nawierzchni z kostki kamiennej w rejonie zatoki autobusowej, kładzenie warstwy ścieralnej w ciągu ulicy Metalowej, kontynuowane będą prace elektryczne wraz z rozpoczęciem prac instalacyjnych, montażu poszycia dachu w budynku socjalno-kasowym.

Budowa węzła przesiadkowego stacja Podjuchy wraz z urządzeniami związanymi z integracją transportu na linii kolejowej 273, jest inwestycją w ramach projektu „Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351”. Koszt tego przedsięwzięcia, którego wykonawcą jest firma MUSING BUD Sp. z o.o. Sp.k. to 11,6 mln zł. Zlecającym pracę jest ZDiTM.

Źródło: Foto: zditm, 8 grudnia 2020 roku

Więcej środków na Międzyodrze


O dodatkowe 120 mln zł zwiększy się dofinansowanie na realizację projektu, związanego z poprawą dostępności do Portu w Szczecinie i przebudową układu drogowego na Międzyodrzu. Stosowne dokumenty w tej sprawie zostały podpisane z Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

Zwiększenie puli dofinansowania oznacza spełnienie założeń budżetowych Miasta Szczecin w zakresie zaplanowanych dochodów majątkowych. Miasto licząc na zwiększenie dofinansowania, zdążyło z wyprzedzeniem zamieścić stosowne zapisy w budżecie. Dzięki dodatkowym środkom, łączna pula dofinansowania z Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na realizację projektu wyniesie maksymalnie 220 879 574,95 zł. Kwota dofinansowania jest uzależniona od wartości wydatków kwalifikowalnych poniesionych w toku realizacji inwestycji.

Inwestycja jest już w fazie realizacji i została podzielona na etapy. Aktualnie realizowane są prace budowlane przy przebudowie ulicy Górnośląskiej oraz przy przebudowie Estakady Pomorskiej. Jednocześnie toczą się dwa kolejne postępowania przetargowe. Jedno dotyczy przebudowy układu drogowego w rejonie ulicy Energetyków, drugie związane jest z przebudową układu drogowego w rejonie ulic Hryniewieckiego i Kujota. W obu postępowaniach trwa analiza ofert złożonych przez firmy budowlane.

Przebudowa układu drogowego na Międzyodrzu to jedna z największych inwestycji komunikacyjnych, która będzie realizowana w Szczecinie w najbliższych latach. Projekt ma na celu poprawę bezpieczeństwa i organizacji ruchu oraz zapewnienie obsługi komunikacyjnej dla szczecińskiego portu. W ramach zadania zmodernizowane zostaną m.in. ulice: Gdańska, Energetyków, Górnośląska, Hryniewieckiego.

Źródło: Foto: ws, 7 grudnia 2020

Powrót tramwajów na "Głębokie"


Z dniem 1 grudnia 2020 przywrócony został ruch tramwajów na pętlę “Głębokie”, przebudowanej od podstaw na pętle tramwajowa - autobusową z prawdziwego zdarzenia, w związku z tym nastąpiły zmiany w kursowaniu linii 1, 9, 51, 103, 106 i 121. Tramwaje jeżdżą wg. nowych rozkładów jazdy bez zmian częstotliwość kursowania, natomiast autobusy wg. dotychczasowy rozkładów.

Od tej pory obowiązuje następująca organizacja przystanków na pętli „Głębokie”:
tor zewnętrzny – linia 9, tor środkowy – linia 1, tor wewnętrzny – rezerwowy, peron zewnętrzny – linia 103 na początku peronu, tj. od strony Polic, peron zewnętrzny – linia 106 na końcu peronu, tj. od strony centrum, peron środkowy – linia 51, peron wewnętrzny – linia 121.

Nadzór inwestorski


Tramwaje Szczecińskie w dniu 25 listopada, na platformie portalu plsmartpzp.pl ogłosiły przetarg na nadzór inwestorski dla robót przy przebudowie torowisk na odcinku od placu Żołnierza do dworca Niebuszewo. Termin składania ofert w powyższej sprawie do 12 stycznia 2021 roku.

Źródło: Foto: ts, 25 listopada 2020

Pora na przebudowę Al. Wojska Polskiego


Ta inwestycja całkowicie odmieni śródmieście Szczecina. Niezbędne dokumenty zostały wysłane do Europejskiego Biuletynu Zamówień Publicznych, co oznacza że przetarg na przebudowę Al. Wojska Polskiego wkrótce zostanie opublikowany.

Zadanie zostało podzielone na dwa etapy realizacyjne:

Etap I – obejmuje przebudowę układu drogowego alei Wojska Polskiego na odcinku od Placu Zwycięstwa do placu Szarych Szeregów, odcinka ulicy Jagiellońskiej na odcinku od al. Piastów do al. Wojska Polskiego oraz odcinka ulicy Śląskiej na odcinku od ulicy Więckowskiego do drogi wewnętrznej za budynkami Spółdzielni Mieszkaniowej „Śródmieście”. Inwestycja obejmie ponadto przebudowę kolidujących sieci uzbrojenia terenu, przebudowę sygnalizacji świetlnych, budowę oświetlenie ulicznego, budowę elementów małej architektury, budowę fontanny oraz zmianę organizacji ruchu w postaci wprowadzenia ruchu uspokojonego.

Istotną częścią prac będzie zagospodarowanie terenu w postaci nasadzeń drzew i krzewów. Aleja Wojska Polskiego, na odcinku od Placu Zwycięstwa do ronda Szarych Szeregów, stanie się „zielonym salonem” naszego miasta. W ramach nasadzeń pojawią się drzewa o randze reprezentacyjnej dla naszego miasta, długowieczne i monumentalne. Znajdą się tam m.in. kolumnowe platany, będą również charakterystyczne dla Szczecina przepiękne magnolie. Projekt zakłada nasadzenia w pasie środkowym na całej długości blisko kilometrowej ulicy, wzdłuż pierzei, w obrębie wnętrza projektowanego ronda na Placu Zgody czy wzdłuż wieżowców sąsiadujących z Placem Zgody. Nasadzenia roślinności obejmą niemal kilometr zupełnie nowej alei. Znajdą się w niej nowe krzewy, trawy i byliny.

ETAP II – obejmie wykonanie dokumentacji projektowej a następnie zrealizowanie prac budowlanych, polegających na przebudowie układu drogowego i torowego w rejonie placu Zwycięstwa. Zakres prac obejmie przebudowę układu torowego na odcinku od Bramy Portowej do włączenia w ulicę Krzywoustego, w celu wykonania na tym odcinku wspólnych pasów tramwajowo – autobusowych, przebudowę peronów przystankowych na wlocie północnym skrzyżowania Brama Portowa, budowę nowego przystanku tramwajowego na placu Zwycięstwa przed skrzyżowaniem z al. Wojska Polskiego i Krzywoustego w kierunku placu Kościuszki. Prace obejmą również przebudowę nawierzchni jezdni i chodników, budowę ścieżek rowerowych, usunięcie kolizji z istniejącą infrastrukturą, przebudowę i budowę sygnalizacji świetlnych, przebudowę tramwajowej sieci trakcyjnej i systemu sterowania rozjazdu, przebudowę oświetlenia ulicznego, budowę systemu informacji pasażerskiej, zagospodarowanie terenu elementami małej architektury oraz nasadzeniami drzew i krzewów.

Termin wykonania zamówienia nie może być dłuższy niż: 24 miesiące licząc od dnia podpisania umowy dla I i II etapu realizacyjnego. Nadzór nad realizacją inwestycji będzie sprawować Spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie.

Rewitalizacja Al. Wojska Polskiego

Projekt „Rewitalizacji obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka alei Wojska Polskiego w Szczecinie” jest realizowany w Szczecinie od 2014 roku. Z uwagi na unikatowe rozwiązania otrzymał dotację w konkursie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju pn. „Modelowa Rewitalizacja Miast”. Działania w ramach projektu koncentrują się wokół poprawy jakości przestrzeni publicznych w obszarze alei Wojska Polskiego, warunków życia mieszkańców oraz prowadzenia działalności gospodarczej. Towarzyszą im różnorakie przedsięwzięcia społeczne.

Projekt, przetarg, realizacja – tak, w skrócie można opisać etapy zadania inwestycyjnego związanego z nadaniem nowej jakości alei Wojska Polskiego. O tym, jak będzie wyglądała po przebudowie najdłuższa ulica w naszym mieście, zdecydowali sami mieszkańcy, którzy podczas licznych spotkań i konsultacji wskazali preferowany przez nich kierunek zmian. Późniejszy konkurs architektoniczny nadał tym wyobrażeniom realny kształt. Zwycięską wizję w konkursie architektonicznym na zagospodarowanie przestrzeni publicznych w obszarze alei Wojska Polskiego przedstawiła Pracownia Architektoniczna ARCHAID Jacek Szewczyk.

Źródło: Foto: ws, 20 listopada 2020

Stacje ładowania autobusów elektrycznych


SPA "Klonowica" 6 listopda ogłosiło przetarg na budowę sześciostanowiskowej stacji ładowania autobusów elektrycznych w ramach modernizacji zajezdni autobusowej. Termin wykonania zadania: nie dłużej niż 180 dni kalendarzowych od dnia przekazania placu budowy. Nadsyłanie ofert do 24 listopada 2 grudnia (zmiany w siwz i pytania). W tym dniu nastąpi otwarcie ofert.

15 września 2020 podpisano umowę z firmą SOLARIS Bus & Coach S.A., która ma 13 miesięcy na dostawą tych autobusów. Urząd Miasta 5 maja 2020 ogłosił przetarg na zakup 8 autobusów.

* * * * * *

2 grudnia 2020, otwarto oferty. Była tylko jedna oferta konsorcjum firm Ekoenergetyka Sales Sp. z o.o z Łodzi i Westa Building Sp. z o.o z Sieradza, które zaproponowały 1.646.392,46 złotych za wykonanie zadania, SPAK zarezerwował kwotę 2.144.895,06 złotych. 7 stycznia 2021 wybrano ofertę konsorcjum firm j.w.

Budynek socjalno - kasowy na pętli Szafera


Osobnym przetargiem, 6 listopada „Tramwaje Szczecińskie” zaprosiły chętnych do budowy budynku socjalno - kasowego, wraz z infrastrukturą na powstającej pętli "Szafera" obok „Netto Areny”.

W budynku znajdą się kasy biletowe, dyspozytornia oraz toalety publiczne. Będzie budynkiem parterowym, niepodpiwniczonym, przykrytym stropodachem płaskim pełnym. Termin składania ofert do 23 30 listopada 2020 roku w siedzibie TS. Termin zmieniono ze względu na zmiany w siwz.

* * * * * *

1 grudnia 2020 otwarto oferty. Zgłosiło się 9 firm, które zaproponowały kwoty za wykonanie prac od 780 - 1.400 tysięcy złotych. Tramwaje Szczecińskie przeznaczyły na ten cel 900 tysięcy brutto.

Montaż i uruchomienie Wi-Fi SPA „Dąbie”


Przedmiotem zamówienia ogłoszonego 5 listopada jest dostawa, instalacja, uruchomienie i konfiguracja systemu bezprzewodowego, darmowego dostępu do internetu dla pasażerów komunikacji miejskiej. Montaż i uruchomienie dotyczy wybranych 30 pojazdów komunikacji miejskiej, które będą wpięte do istniejącego oprogramowania obsługującego pozostałe pojazdy wyposażone w wi-fi. W każdym pojeździe zamontowany będzie zestaw urządzeń: router, switch, zasilacz, antena, zestaw montażowy. Termin składania ofert do dnia 17 listopada.

* * * * * *

17 listopada wybrano jedyną ofertę, która wpłynęła. Firma KFK Sp. z o.o. ze Szczecina zaproponowała wykonanie zadania za cenę 156 210,00 zł brutto. SPAD przeznaczył na zadanie 157 317,00 zł brutto.

Powrót do "normalności"


Po okresie zakazu wstępu na cmentarze powrócono do organizacja komunikacji miejskiej w podobnym zakresie, co z przed w dniach 3 - 8 listopada.

• w dniach 3 - 6 listopada (wtorek – piątek) komunikacja miejska funkcjonuje zgodnie z wcześniejszym planem na 2 listopada.
• uruchomienie linii D10 w dniach 3 - 6 listopada
• 7 listopada (sobota) obowiązywać będzie organizacja jak 24 października
• 8 listopada (niedziela) – jak 25 października
• uruchomienie dodatkowej linii D15 (Gumieńce – Dworzec Niebuszewo) z częstotliwością 24 minuty w godz. 9–17.
• w dniach 7 i 8 listopada uruchomienie w Policach linii cmentarnej.

Zamknięcie cmentarzy


Z godnie z decyzją premiera Mateusza Morawieckiego z dnia 30 października (późne godziny popołudniowe) zostały zamknięte wszystkie na terenie kraju cmentarze w dniach 31 października - 2 listopada 2020. Z tego powodu odwołano zaplanowane wcześniej kursowanie linii szczecińskiej komunikacji w rejony cmentarzy. Decyzję podjęto z powodu szalejącej pandemii covid-19 na terenie kraju.

Schematy sieci


Schematy tras linii na dzień 30 października 2020 roku. Schematy komunikacja tramwajowa, komunikacja nocne, komunikacja dzienna

Ustawa o elektromobilności jest martwa


Jeśli rządowi zależy na rozwoju rynku zbytu dla elektrycznych lub wodorowych autobusów miejskich, powinien zagwarantować pokrycie różnicy ceny w stosunku do pojazdów spalinowych – uważają władze Szczecina. Samorządy mogą wprawdzie pozyskiwać na własną rękę fundusze unijne, pula tych ostatnich jest jednak zbyt małą w stosunku do potrzeb. Szczeciński Urząd Miasta za bardziej strategiczne uważa poza tym inwestycję w kolej aglomeracyjną oraz tramwaje. Komunikacji miejskiej w Szczecinie nie obsługuje dziś ani jeden autobus elektryczny lub wodorowy. Więcej: Foto: transport pubkiczny

Opracowanie: Roman Czubiński, 29 października 2020

Zmiany w numeracji linii


Od 24 października rozpoczęły się zmiany nazw linii tramwajowych i autobusowych. Na początek poszła linia tramwajowa 14 pochodna linii 10 kursującej w ostatnich latach na trasie Gumieńce - Filharmonia na D10, linia 15, którą przemianowano na D15, tudzież linie autobusowe jeżdżące tylko w dniach Wszystkich Świętych 853 na D53, 860 na D60, 862 na D62, 867 na D67, 877 na D97 i 880 na D07.

Jest, to zgodne z zarządzenie nr 384/19 Prezydenta miasta z dnia 4 września 2019 roku, które zmieniło regulamin przewozu osób, i wprowadziło zmiany w zakresie dozwolonej numeracji linii komunikacji miejskiej. Najistotniejszą cechą jest rozszerzenie zakresu numerów dla linii zwykłych. Nowe zakresy umożliwiają uporządkowanie numeracji linii kursujących po terenie powiatów ościennych, i przewidują miejsce na uruchomienie nowych linii tego typu.

Linia

TrasaD10
Gumieńce < - > Fiharmpnia
Kwiatowa — Okulickiego — rondo Gierosa (z powrotem: rondo Gierosa — Ku Słońcu — Kwiatowa) — Ku Słońcu — rondo Pileckiego — Sikorskiego — rondo Siwka — Sikorskiego — plac Kościuszki — Krzywoustego — plac Zwycięstwa — plac Brama Portowa — aleja Niepodległości — plac Żołnierza Polskiego — aleja Wyzwolenia — plac Rodła — Piłsudskiego — Matejki (z powrotem: Matejki — plac Hołdu Pruskiego — plac Żołnierza Polskiego)
Historia linii tutaj

Linia

TrasaD15
Gumieńce < - > Dworzec Niebuszewo
Kwiatowa — Okulickiego — rondo Gierosa (z powrotem: rondo Gierosa — Ku Słońcu — Kwiatowa) — Ku Słońcu — rondo Pileckiego — Sikorskiego — rondo Siwka — Sikorskiego — plac Kościuszki — Krzywoustego — plac Zwycięstwa — plac Brama Portowa — aleja Niepodległości — plac Żołnierza Polskiego — aleja Wyzwolenia — plac Rodła — aleja Wyzwolenia — rondo Giedroycia — Kołłątaja — rondo Sybiraków — Asnyka — Orzeszkowej (z powrotem: Orzeszkowej — Boguchwały — Asnyka)
Historia linii tutaj

Linia

TrasaD53
Ludowa<—>Dworska
Ludowa — Blizińskiego — Druckiego-Lubeckiego (z powrotem: Druckiego-Lubeckiego — Ludowa) — Stalmacha — Nocznickiego — Firlika (z powrotem: Firlika — Antosiewicza — Nocznickiego) — Plater — Staszica — rondo Giedroycia — aleja Wyzwolenia — Słowackiego — Zaleskiego — aleja Wojska Polskiego — Unii Lubelskiej — Klonowica — Wernyhory — rondo Karskiego — Reduty Ordona — Łukasińskiego — Roweckiego — Witkiewicza (z powrotem: Witkiewicza — Żwirki i Wigury — Czorsztyńska — Mickiewicza — rondo Karskiego) — Derdowskiego — rondo Gierosa — Europejska — Dworska
Historia linii tutaj

Linia

TrasaD60
Stocznia Szczecińska <—> Cukrowa
Firlika — Antosiewicza — Nocznickiego — Firlika — (z powrotem: Firlika) — 1 Maja — Sczanieckiej — Plater — Staszica — rondo Giedroycia — aleja Wyzwolenia — Słowackiego — Zaleskiego — aleja Wojska Polskiego — Unii Lubelskiej — Klonowica — Wernyhory — rondo Karskiego — Żołnierska (z powrotem: Żołnierska — Klonowica) — Szeroka — Sosabowskiego — Taczaka — Derdowskiego — rondo Gierosa — Europejska — Dworska — plac Słowińców — Dworska — Krakowska — rondo Uniwersyteckie — Cukrowa
Historia linii tutaj

Linia

TrasaD62
Plac Kościuszki <—> Cmentarz Zachodni
plac Kościuszki — aleja Piastów — plac Szyrockiego — Mieszka I — Południowa — Janiszewskiego — rondo Uniwersyteckie — Krakowska — Bronowicka — Smoleńskiej (z powrotem: Smoleńskiej — Husarów — Cukrowa — rondo Uniwersyteckie — Południowa)
Historia linii tutaj

Linia

TrasaD67
Ludowa <—> Karola Miarki
Ludowa — Blizińskiego — Druckiego-Lubeckiego (z powrotem: Druckiego-Lubeckiego — Ludowa) — Rugiańska — Przyjaciół Żołnierza — Warcisława I — Kołłątaja — rondo Sybiraków (z powrotem: rondo Sybiraków — Asnyka — Kadłubka — Kołłątaja) — Kołłątaja — rondo Giedroycia — Skargi — Wawrzyniaka — Mickiewicza (z powrotem: Mickiewicza — Soplicy — Gorkiego — aleja Wojska Polskiego — Skargi) — Poniatowskiego — Santocka — Świerczewska — Miarki (z powrotem: Miarki — Ku Słońcu — Santocka)
Historia linii tutaj

Linia

Trasa


D97
Turkusowa <—> Dąbie Osiedle
Walecznych — Mączna — Kolorowych Domów — Chłopska — rondo Reagana — Handlowa — Łubinowa — Struga — Gryfińska — Krzywoń — Gierczak — Newtona — Goleniowska — Goplańska
Historia linii tutaj

Linia

Trasa
D07
Karola Miarki <—> Police Wyszyńskiego Polana
Szczecin: Miarki — Ku Słońcu — Santocka (z powrotem: Santocka — Witkiewicza — Żwirki i Wigury — Czorsztyńska — Mickiewicza — rondo Karskiego (z powrotem: rondo Karskiego — Reduty Ordona — Witkiewicza) — Wernyhory — Klonowica — Unii Lubelskiej — aleja Wojska Polskiego — Zaleskiego — Pawła VI — Niemierzyńska — Wszystkich Świętych — Przyjaciół Żołnierza — Obotrycka — Bogumińska — Pokoju — Szosa Polska — Przęsocin: Szczecińska — Szczecin: Przęsocińska — Police: Asfaltowa — Piłsudskiego — rondo Pionierów Polic — Piłsudskiego — Wyszyńskiego — rondo Majdańskiego — Wyszyńskiego
Historia linii tutaj

Tabor w SPPK na dzień 20 października 2020


Stan taboru na 20 października 2020 roku w zajezdni autobusowej w Policach wynosił 52 autobusy różnych marek.

Są to autobusy - MAN NL 283 - 2, MAN NL 283 LIONS CITY - 12, MAN NG 313 - 2, MAN SG 313 - 4, MAN NG 323 LIONS CITY G - 14, SOLARIS URBINO 12 - 11, SOLARIS URBINO 18 - 7.

Zestawienie taboru

Szczecin obniża stawki za bilety nawet o 25%


Podczas, gdy największe miasta w Polsce planują podwyższenie cen biletów, Szczecin zamierza obniżyć opłatę między innymi za bilety okresowe. Rewolucja taryfowa ma zostać wprowadzona w życie wiosną przyszłego roku.

Komunikacja miejska jest jednym z najważniejszych elementów żywej, miejskiej tkanki. Rozwój miast uzależniony jest właśnie od polityki zrównoważonego transportu. W Szczecinie proces zmian rozpoczął się kilka lat temu i wciąż trwa. Jego kulminacja jeszcze przed nami, dlatego wynikiem szerokiej dyskusji na ten temat są planowane zmiany w strefie płatnego parkowania, co pociąga za sobą następne decyzje.

Podczas, gdy w trudnym czasie pandemii władze metropolii, szukając oszczędności, podnoszą ceny biletów, Szczecin przyjmuje odwrotną strategię.

Zmniejszenie opłat za bilety kresowe ma być zachętą do korzystania z komunikacji miejskiej - mówi Hanna Pieczyńska, rzecznik prasowy ZDiTM. Działania są spójne i zawierają się nie tylko w polityce transportu zrównoważonego, ale także części parkingowej. Plany są długofalowe, a ich kierunek został już nadany.

Szereg inwestycji w komunikację miejską w ostatnich latach pokazuje, że zrównoważony transport jest priorytetem. Szczeciński Szybki Tramwaj i plany jego przedłużenia, modernizacja zajezdni, budowa pętli Turkusowa, przebudowa ulicy Szafera, placu Szarych Szeregów i Wyszyńskiego, ale przede wszystkim rozpoczęcie tworzenia Szczecińskiej Kolei Metropolitarnej pokazuje jednoznacznie trend i kierunek, w jakim idzie miasto.

Szczecin rozpoczął komunikacyjną rewolucję, której skutki odczuwalne są już teraz. Przypominamy, że samo zadanie SKM to przebudowa lub modernizacja linii kolejowych o długości 23,75 km, budowa zintegrowanych węzłów i przystanków z parkingami P&R i B&R (windy, podjazdy dla osób niepełnosprawnych) i urządzeniami integracji transportu takich jak tablice informacji pasażerskiej, biletomaty i kasowniki. To jeden z największych projektów dotyczących komunikacji miejskiej w Europie.

Kolejne przykłady zmian w komunikacji miejskiej to dodatkowe linie autobusowe i tramwajowe, zmiany w siatce połączeń. Pojazdy komunikacji miejskiej przejeżdżają o ponad 2 miliony kilometrów więcej niż jeszcze 8 lat temu. Powstało ponad 20 dodatkowych linii i prawie 200 przystanków. Innowacyjna na skalę całego kraju okazała się propozycja jaką jest Transport na żądanie.

Te wszystkie zmiany pozostały bez finansowych konsekwencji dla pasażerów. Ceny biletów od 2012 roku nie zmieniły się - pomimo inflacji i zwiększających się nakładów na komunikację miejską. Porównując ceny podstawowych produktów codziennego użytku z pewnością zauważalny byłby wzrost.

Analiza taryf i opłat za komunikację miejską w największych aglomeracjach jest trudna ze względu na zróżnicowany obszar, liczbę mieszkańców oraz wprowadzone strefy. Nie zmienia to jednak faktu, że liczby mówią same za siebie, a Szczecin wypada w zestawieniu najlepiej:

Szczecin (2012) - bilet miesięczny na 1 linie - 60 zł, na wszystkie linie 100 zł
Gdańsk (2012,2020) - bilet miesięczny na wszystkie linie 88 zł (tylko w granicach miasta)
Kraków (2018, 2019) - bilet miesięczny na wszystkie linie 106zł /158zł (w zależności od stref)
Lublin (2012, 2017) - bilet miesięczny na 1 linie 87/128 zł (w zależności od stref), bilet miesięczny na wszystkie linie 119/172zł (w zależności od stref)
Łódź (2013, 2017) - bilet miesięczny na 1 linie 86 zł, bilet miesięczny na wszystkie linie 96 zł
Poznań (2014, 2019, 2020) - bilet miesięczny na wszystkie linie 133/272,64 (w zależności od stref)
Warszawa (2014, 2017) - bilet miesięczny na wszystkie linie 110/180 zł (w zależności od stref)
Wrocław (2018, 2021) - bilet miesięczny na wszystkie linie 110 zł

 Foto: ZDiTM
foto: ZDiTM
Nowe ceny biletów1 kwietnia 2021 roku Szczecin ucieknie największym miastom jeszcze bardziej. Podczas, gdy większość już teraz zapowiada podwyżki, u nas będzie taniej. Potanieją bilety okresowe, dobowe i wielodobowe od 10-25%.


* * * * * *

20 października prezydent Krzystek zdjął projekt obniżki cen biletów z obrad sesji miasta odbywającej się tego dnia. Powodem, jak twierdzi jest sprzeciw radnych opozycyjnych, jaki koalicji wspierającej prezydenta, że to za mało. Małe obniżki, jak twierdzą nie zachęcą kierowców do podróżowania komunikacją miejską. Prezydent twierdzi, że jest jeszcze czas na dodatkowe przemyślenia, i że sprawą po uzgodnieniach radni zajmą się na następnej sesji w listopadzie.

* * * * * *

24 listopada na odbywającej się sesji RM radni zgodzili się na obniżkę (nowa wersja) cen biletów miesięcznych na wszystkie linie kursujące po mieście z wyjątkiem pospiesznych. Tańsze będą między innymi bilety okresowe:

• Imienny na linię zwykłą dzienną: 60,00 zł N, 30,00 zł U
• Imienny sieciowy na linie zwykłe dzienne i nocne z wyjątkiem turystycznych: 80,00 zł N, 40,00 zł U
• Imienny na 1 linię pospieszną: 80,00 zł N, 40,00 zł U
• Imienny sieciowy na wszystkie linie z wyjątkiem turystycznych: 140,00 zł N, 70,00 zł U
• Sieciowy na okaziciela na wszystkie linie z wyjątkiem turystycznych: 150,00 zł.
Nowe ceny mają obowiązywać od kwietnia przyszłego roku, w powiązaniu z podniesieniem opłat za parkowanie w wyznaczonych strefach miasta.

Źródło: Foto: ws, 14 i 20 października, 24 listopada 2020

Tabor w zajezdni Dąbie na dzień 7 października 2020 roku


Stan taboru w SPA "Dąbie" na dzień 7 października 2020 roku według danych ze strony zajezdni autobusowej wynosi 111 autobusów różnych marek takich jak:

MAN NG 313 - 1, MAN NL 313 - 1, SOLARIS URBINO 12 - 35, SOLARIS URBINO 18 - 52, MERCEDES BENZ - 22

wykaz autobusów

Tabor w zajezdni Klonowica na dzień 22 września 2020 roku


Stan taboru w SPA "Klonowica" na dzień 22 września 2020 roku według danych ze strony zajezdni autobusowej wynosi 109 autobusów różnych marek. Ich średni wiek to 9,65 lat. Były to autobusy takie jak:

MAN NL 223 - 2, MAN NL 283 - 1, MAN NG 313 - 11, MAN A21 - 1, MAN A23 - 6, MAN A35 - 3, SOLARIS URBINO 10 - 4, SOLARIS URBINO 12 - 28, SOLARIS URBINO 12 Hybrid - 8, SOLARIS URBINO 18 - 37, SOLARIS URBINO 18 Hybrid - 8

wykaz autobusów, dane techniczne - zdjęcia

Przetarg na przebudowę Międzydorza


11 września 2020 Szczecińskie Inwestycje Miejskie ogłosiły przetarg na przebudowę układu ulic na Łasztowni. Jest to pierwszy z dużych przetargów na przebudowę układu komunikacyjnego Międzyodrza. Termin nadsyłania ofert do 14 października.

Inwestycja wykonywana będzie w ramach projektu pn. „Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie Międzyodrza”. Prace budowlane obejmą przebudowę ulic: Energetyków, Władysława IV, Spichrzowej, Zbożowej, Celnej, Świętego Floriana, części ulicy Bytomskiej oraz Bulwaru Śląskiego i Gdańskiego.

Projekt współfinansowany ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020; Osi priorytetowej III Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego; działania 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych i będzie realizowany zgodnie z ogólnymi wytycznymi Programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2022.

Zakres prac na wspomnianej inwestycji obejmie między innymi: budowę skrzyżowań z ruchem okrężnym, ciągów pieszych, rowerowych i pieszo-rowerowych, przebudowę torowiska tramwajowego wraz z niezbędną infrastrukturą, przebudowę kolizyjnych sieci podziemnych i nadziemnych (m.in. sieci elektroenergetyczne, elektryczne, sanitarne, cieplne, gazowe, wodociągowe, teletechniczne), przebudowę i budowę zjazdów publicznych i indywidualnych, parkingów, kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami oczyszczającymi, oświetlenia ulicznego, sieci, wymianę konstrukcji i zmianę geometrii jezdni.

Drugim przetargiem ogłoszonym przez Szczecińskie Inwestycje Miejskie, był przetarg z 18 września 2020 roku na przebudowę następnych ulic na Łasztowni tj. ulic Rybnickiej, Kujota, Hryniewieckiego, Logistycznej oraz części ulicy Bytomskiej w ramach inwestycji związanej z modernizacją dostępu drogowego do portu i przebudową układu komunikacyjnego w rejonie Międzyodrza. Oferty należało złożyć do 21 października 2020 roku.

Zmieni się ich nawierzchnia, i geometria jezdni. U zbiegu Hryniewieckiego i Logistycznej zaplanowano rondo. Powstaną chodniki i drogi rowerowe, remont przejdą przejazdy kolejowe. Zakres prac obejmie także m.in. sieci podziemne i nadziemne, system odwodnienia i oświetlenie uliczne. Prace mają potrwać prawie 2 lata od dnia podpisania umowy z wybranym wykonawcą. Inwestycje dofinansowane ze środków unijnych.

Jednak przedłużono w obu przypadkach terminy składania ofert. W pierwszy do 6 listopada 2020, 13 listopada 2020 a w drugim do 30 października , 6 listopada 2020 ze względu na mnogość pytań od potencjalnych wykonawców łącznie 350 pytań w tych postępowaniach. Analiza pytań i czas konieczny na zapoznanie się z odpowiedziami, był powodem ich przedłużenia.

6 listopada otwarto oferty drugiego przetargu. Miasto zamierzało wydać na ten cel 77,5 mln zł. Zgłosiło się 8 firm, które zaproponowały dużo niższe kwoty:
• Firma Budowlano-Drogowa MTM SA z Gdyni – 45,6 mln zł,
• Korporacja Budowlana Doraco Sp. z o.o. z Gdańska – 47,3 mln zł,
• Konsorcjum Firm NDISp. z o.o. i NDI SOPOT SA z Sopotu – 49,4 mln zł,
• Konsorcjum Firm ROVERPOL Sp. z o.o. z Warszawy i ROVER Intraestructuras SA z Walencji – 50 mln zł,
• Strabag Sp. z o.o. z Pruszkowa – 51,6 mln zł,
• MUSING BUD Sp. z o.o. ze Szczecina – 52,4 mln zł,
• EUROVIA POLSKA S.A. – 52,9 mln zł,
• Pro-Tra Building Sp. z o.o. z Wrocławia – 54,2 mln zł.

Źródło: Foto: zditm, 11 września, 18 września, 20 października, 5, 6 listopada 2020 roku.

Police kupują hybrydy


Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne oczekuje na oferty do 9 października 2020 roku z ogłoszonego przez siebie przetargu (8 września) na zakup czterech autobusów hybrydowych, w tym dwóch 12-metrowych i dwóch przegubowych. Termin realizacji zamówienia w ciągu 9 miesięcy od podpisania umowy.

Autobusy mają być klimatyzowane, wyposażone w kasowniki, tablice informacyjne, instalację głośnomówiącą, moc silnika ma zapewnić odpowiednią dynamikę jazdy, zbiornik paliwa o pojemności dla zasięgu min. 600 km, napęd hybrydowy z magazynowaniem energii elektrycznej. Akumulacja energii może pochodzić z rekuperacji oraz nadmiaru chwilowej mocy silnika wysokoprężnego.

* * * * * *

16 października otwarto oferty na dostawę autobusów. Zgłosiły się 2 firmy - MAN Truck & Bus Polska Nadarzyn, zaoferował kwotę 5 997 480,00 zł i 48 miesięcy gwarancji, EvoBus Polska z Wolicy zaoferował kwotę 6 763 770,00 i 36 miesięcy gwarancji. Police przeznaczył na zakup autobusów kwotę 6 150 000 zł brutto.

* * * * * *

13 listopada 2020, SPPK wybrało dostawcę 4 autobusów, została nim firma MAN Truck & Bus Polska Nadarzyn.

Nowe połączenie autobusowe


Od 1 września uruchomiona została linia autobusowa 98, kursująca w relacji Kopańskiego – Osiedle Przyjaźni. Powstała ona w celu umożliwienia dojazdu uczniom z terenu osiedla Gumieńce do Szkoły Podstawowej 51 znajdującej się przy ulicy Jodłowej.

 Foto: ZDiTM
foto: ZDiTM
Trasa linii 98
W kierunku Osiedla Przyjaźni trasa linii przebiegać będzie ulicami: Polskich Marynarzy – Ku Słońcu – Santocka – 26 Kwietnia, z następującymi przystankami: Kopańskiego, Osiedle Kapitanów, Hrubieszowska, Gumieńce, Kręta, Ku słońcu, Piękna, Santocka, Osiedle Przyjaźni.

W kierunku Kopańskiego trasa linii przebiegać będzie ulicami: 26 Kwietnia – Derdowskiego – Ku Słońcu – Polskich Marynarzy, z następującymi przystankami: Osiedle Przyjaźni, Zielonogórska, Kmieca, Ku Słońcu, Kręta, Gumieńce, Polskich Marynarzy, Kopańskiego.

Linia kursować będzie wyłącznie w dni nauki w szkołach w godzinach 6:30–17:30 z częstotliwością co około 20 minut.

Źródło: Urząd Miasta, 28 sierpnia 2020

Linia

Trasa


98
Kopańskiego <—> Osiedle Przyjaźni
Polskich Marynarzy — Ku Słońcu — Santocka — 26 Kwietnia (z powrotem: 26 Kwietnia — Derdowskiego — Ku Słońcu)
Historia linii tutaj

Prace na węźle przesiadkowym


Prace na węźle przesiadkowym koło dworca kolejowego w Podjuchach idą dosyć sprawnie. Powstająca pętla autobusowa i jej budowa zmienia ten rejon miasta na bardziej przyjazny mieszkańcom. Trwają roboty ziemne i budowana jest infrastruktura podziemna.

Rozebrano już istniejące tam wiaty, blaszane magazyny i budynek składu opałowego. Rozebrano część betonowego placu i ogrodzenie. Kontynuowane są prace przy kanalizie i pracach energetycznych. Prace prowadzi firma "Müsing" ze Szczecina.

7 sierpnia 2020

Schematy sieci


Schematy tras linii na dzień 1 sierpnia 2020 roku. Schematy komunikacja tramwajowa, komunikacja nocne, komunikacja dzienna

Autobusy na sprzedaż


Do 31 sierpnia SPA "Klonowica" oczekuje na oferty z ogłoszenia wydanego 4 sierpnia na sprzedaż trzech autobusów MAN NM283 o numerach bocznych: 1610, 1611 i 1612. Cena minimalna każdego z nich to 35 000,00 zł netto. Autobusy wyprodukowane w 2006 roku.

Pętla tramwajowa na Głębokim wyłączona z ruchu


Przejście do następnego etapu przebudowy węzła przesiadkowego Głębokie wymusiło od 1 sierpnia 2020 wstrzymanie ruchu tramwajów linii 1 i 9 na odcinku Rondo Olszewskiego – Głębokie. Wprowadzone zostały na ten czas zmiany w niedostępności tych linii tramwajowych na tym odcinku:

 Foto: Janusz Światowy
ulica Arkońska
1 sierpnia 2020
 Foto: Janusz Światowy
ulica Arkońska
1 sierpnia 2020
Tramwaje linii 1 i 9 jeździły do odwołania na swoich normalnych trasach od pętli „Potulicka” do przystanku „Rondo Olszewskiego”, a następnie skierowane zostały przez Arkońską do pętli „Las Arkoński”. Linie jeździły według specjalnego rozkładu jazdy bez zmiany częstotliwości kursowania i z zachowaniem godzin odjazdów na stałej części trasy.

Jednocześnie uruchomiono zastępczą linie autobusową 809, kursująca na trasie Rondo Olszewskiego – al. Wojska Polskiego – Zegadłowicza – Głębokie Kąpieliskowa. Na trasie obowiązują przystanki Rondo Olszewskiego, Tor Kolarski nż, Goplana nż, Kasyno nż, Głębokie – przystanki po południowej stronie skrzyżowania, Głębokie Kąpieliskowa – przystanek na ulicy równoległej do Zegadłowicza, pomiędzy ulicami Majową a Kąpieliskową.

Linia

Trasa1
Las Arkoński <—> Potulicka
Arkońska — rondo Olszewskiego — aleja Wojska Polskiego — plac Szarych Szeregów — Piłsudskiego — plac Odrodzenia — Piłsudskiego — plac Grunwaldzki — Piłsudskiego — plac Rodła — Piłsudskiego — Matejki — plac Hołdu Pruskiego — plac Żołnierza Polskiego — aleja Niepodległości — plac Brama Portowa — aleja Niepodległości — 3 Maja — Narutowicza — Potulicka
Historia linii tutaj

Linia

Trasa


9
Las Arkoński <—> Potulicka
Arkońska — rondo Olszewskiego — aleja Wojska Polskiego — Wawrzyniaka — Mickiewicza — aleja Bohaterów Warszawy — Krzywoustego — plac Kościuszki — Krzywoustego — plac Zwycięstwa — plac Brama Portowa — aleja Niepodległości — 3 Maja — Narutowicza — Potulicka
Historia linii tutaj

Linia

Trasa


809
Głębokie Kąpieliskowa <—> Rondo Olszewskiego
Zegadłowicza — aleja Wojska Polskiego — rondo Olszewskiego
Historia linii tutaj

Linia 70 - objazdem


Od 27 lipca 2020 roku do odwołania linia jeździła będzie po zmienionej trasie na czas modernizacji alei Jana Pawła II na odcinku plac Grunwaldzki - skrzyżowanie Felczaka. Wykonawca modernizacji — LIDER KONSORCJUM: Roverpol Sp. z o.o., PARTNER KORSORCJUM: Rover Infraestructuras S.A. na wykonanie zadania ma 16 miesięcy. Termin umowny zakończenia inwestycji wartej 23 862 000,00 zł brutto przypada na drugą połowę października 2021 roku.

Oczywiście linia jeździła objazdem alternatywnymi trasami do Urzędu Miasta od Elektrownii Pomorzany, Kamieńca, Pargowa.

Linia

Trasa70
Dworzec Główny <—> Urząd Miasta
Kolumba — Nabrzeże Wieleckie — Admiralska — Wawelska — Wały Chrobrego — Szczerbcowa (z powrotem: Szczerbcowa — Wały Chrobrego — Jarowita — Komandorska — Jana z Kolna) — Starzyńskiego — Małopolska — Matejki — Piłsudskiego — plac Rodła — Piłsudskiego — plac Grunwaldzki — Piłsudskiego — plac Odrodzenia — Monte Cassino — Niedziałkowskiego — aleja Jana Pawła II
Historia linii tutaj

Jazda trójki na wydłużonej trasie


 Foto: Janusz Światowy
rondo Olszewskiego
1 sierpnia 2020
Zakończenie prac w rejonie ulicy Arkońskiej umożliwiło uruchomienie nowej trasy tramwajowej od pętli „Las Arkoński” do ronda Olszewskiego. Z tego powodu od 25 lipca linia 3 kursuje wg. nowego rozkładu jazdy, co drugim kursem od Lasu Arkońskiego do Zajezdni Pogodno.

Na wydłużonej trasie obowiązują przystanki w kierunku Zajezdni Pogodno: „Las Arkoński” nż, „Stadion Arkonia” nż, „Międzyparkowa” nż, „Rondo Olszewskiego”, „Zajezdnia Pogodno”.

w kierunku Pomorzan: „Rondo Olszewskiego”, „Międzyparkowa” nż, „Stadion Arkonia” nż, „Las Arkoński” nż (— przystanek przelotowy, poza pętlą).

Linia

Trasa3
Zajezdnia Pogodno <—> Pomorzany
Wojska Polskiego — rondo Olszewskiego — Arkońska — Niemierzyńska — Krasińskiego — aleja Wyzwolenia — rondo Giedroycia — aleja Wyzwolenia — plac Rodła — aleja Wyzwolenia — plac Żołnierza Polskiego — aleja Niepodległości — plac Brama Portowa — aleja Niepodległości — Dworcowa — Nowa — Kolumba — Chmielewskiego — Smolańska
Historia linii tutaj

EUROTRAKKER IVECO - na sprzedaż lub zamianę


Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. ma do sprzedania lub zamiany na mniejszy (bez HDS-a) holownik EUROTRAKKER IVECO 410 E42H W 8 X 8. Cena minimalna netto 500 000 zł. Pojazd posiada pełną dokumentację dozorową techniczną i eksploatacyjną, jest sprawny technicznie. Ogłoszenie o sprzedaży lub zamianie za rozliczeniem ukazało się na stronie SPPK 9 lipca 2020.

Źródło: Foto: sppk, 9 lipca 2020 roku

Naprawa torowiska SST


8 lipca Tramwaje Szczecińskie ogłosiły przetarg na remont torowiska tramwajowego w rejonie wschodniego przyczółka mostu nad rzeką Regalicą w Szczecinie. W jego rejonie nastąpiło wyboczenie boczne toru. Wyboczenie powstało ze względu na zmianę warunków termicznych w warstwach konstrukcyjnych przy przejściu z konstrukcji na obiekcie na konstrukcję posadowioną na nasypie gruntowym.

Roboty zlecone w tym przetargu mają za zadanie wykonanie montażu styków dylatacyjnych na obydwu torach, około 60 metrów na zachód od miejsca, gdzie doszło do wyboczenia, a także podbicie torowiska na całej długości wschodniego przyczółka Mostu Pionierów. Termin otwarcia ofert ma nastąpić 27 lipca 2020 roku, a wykonania robót do 1 października 2020 roku.

Schematy sieci


Schematy tras linii na dzień 6 lipca 2020 roku. Schematy komunikacja tramwajowa, komunikacja nocne, komunikacja dzienna

Autobusy na powrót w ciągu ulicy Szafera i Roweckiego


6 lipca 2020 roku zostały udostępnione dla ruchu nowo zbudowane jezdnie ulicy Szafera na odcinku rondo Olszewskiego - rondo Szczecińskich Olimpijczyków, jak też oddana po remoncie ulica Roweckiego. Na Szafera udostępnione dwie jezdnie po jednej w każdym kierunku. W związku z tym autobusy linii 53, 80, 529 i 531 wracają na swoje stałe trasy.

Schematy sieci


Schematy tras linii na dzień 27 czerwca 2020 roku. Schematy komunikacja tramwajowa, komunikacja nocne, komunikacja dzienna

Tramwaje dwukierunkowe


Do 31 lipca 2020 roku Tramwaje Szczecińskie oczekują na oferty zainteresowanych firm z ogłoszonego przetargu 24 czerwca na dostawę dwóch nowych nadwozi i elementów wyposażenia do montażu pod nadzorem wykonawcy, tramwajów dwukierunkowych, przegubowych, wieloczłonowych, częściowo niskopodłogowych.

Dostawa ma też obejmować niezbędne specjalistyczne wyposażenie obsługowo-naprawcze, wraz ze szkoleniem pracowników. Pierwszy komplet części powinien być dostarczony do 180 dni od momentu podpisania umowy, drugi do 240 dni. Przetarg obejmuje też opcję dostawy kolejnych dwóch nadwozi, przy czym zamawiający do 31 grudnia 2021 roku ma powiadomić wykonawcę o skorzystaniu z prawa opcji, w tym o ilości tramwajów dwukierunkowych przewidzianych do realizacji w ramach opcji. Więcej tutaj

* * * * * *

31 lipca otwarto oferty. Zgłosił się tylko "Modertrans" z oferta na kwotę 12,558 mln złotych przy budżecie określonym na 12,300 mln złotych brutto. "Modertrans" zaoferował 120 miesięcy gwarancji.

* * * * * *

26 sierpnia 20202, Tramwaje Szczecińskie zatwierdziły ofertę firmy Modertrans Poznań na dostawę dwóch częściowo niskopodłogowych, dwukierunkowych wagonów tramwajowych do samodzielnego złożenia przez pracowników firmy. Modertrans dostarczy nadwozia, elementy i podzespoły.

Następny etap przebudowy skrzyżowania na Wyszyńskiego


Od miesiąca trwa przebudowa skrzyżowania węzła przy moście Długim. Budowane jest od podstaw torowisko tramwajowe z nowymi rozjazdami. Pierwsze zmiany w ruchu zostały wprowadzone ponad miesiąc temu (23 maja). Teraz nadchodzą kolejne od 27 czerwca. Utrudnienia mają trwać przez dwa miesiące, które odczują nie tylko kierowcy poruszający się po mieście, ale także pasażerowie komunikacji miejskiej.

 Foto: UM
Foto: UM, mapa objazdów
od 27 czerwca 2020
Przejazd przez skrzyżowanie został zachowany, ale w tym etapie prac przewidziane jest całkowite zajęcie jezdni ulicy Wyszyńskiego w stronę Bramy Portowej oraz w podetapach - odcinkowo zewnętrznego pasa ulicy Wyszyńskiego. Ruch odbywał się dwukierunkowo, jezdnią ulicy Wyszyńskiego w stronę Mostu Długiego.

Dla pojazdów jadących z Prawobrzeża prawy pas na moście Długim będzie dawać możliwość tylko dla relacji skrętu w prawo, natomiast lewym pasem ruch będzie odbywać się na wprost. Dodatkowo Mała Odrzańska (tzw. Ucho Sternickiego) będzie wyłączona z ruchu. Na wysokości Sołtysiej pojazdy jadące z Bramy Portowej kierowane będą za pomocą zapory na południową jezdnię Wyszyńskiego.

Zaplanowano objazdy: dla pojazdów jadących z Bramy Portowej zaleca się objazd przez Trasę Zamkową. Objazd dla pojazdów nadjeżdżających z Niepodległości został wyznaczony przez Nową. Pojazdy jadące z Dworcowej kierowane będą na zalecany objazd przez Trasę Zamkową.

Od 27 czerwca (dla linii nocnych 27/28 czerwca) też do odwołania wstrzymano ruch tramwajów na odcinku Brama Portowa – Turkusowa. Wprowadzono też zmiany w kursowaniu linii autobusowych, których trasa przebiegała przez Wyszyńskiego.

• linia 2 została zawieszona,
• linia 7 kursuje na zmienionej trasie Krzekowo – Brama Portowa – Potulicka według specjalnego rozkładu jazdy, bez zmiany częstotliwości kursowania,
• linia 8 kursuje na zmienionej trasie Gumieńce – Brama Portowa – Dworzec Niebuszewo według specjalnego rozkładu jazdy, bez zmiany częstotliwości kursowania,
• linia 10 kursuje według specjalnego letniego rozkładu jazdy,
• uruchomiono też zastępcza linie autobusową 807, kursująca na trasie Turkusowa – Walecznych – rondo Ułanów Podolskich – Leszczynowa – Eskadrowa – most Pionierów Miasta Szczecina – Gdańska – Energetyków – Wyszyńskiego – Brama Portowa.
• autobusy linii 75, 521, 527 i 528 wycofane zostały z Wyszyńskiego i skierowane przez ulice Nową i Dworcową. Wyłączone z użytkowania dla tych linii zostaną przystanki „Dworcowa” (tylko linia 75) oraz „Wyszyńskiego”. W zamian uruchomiono przystanek „Plac Tobrucki” wspólny z linią 3. Na węźle „Brama Portowa” autobusy będą się zatrzymywać na przystankach wspólnych z liniami 61 i 87 (w obu kierunkach). Linie kursować będą według normalnych rozkładów jazdy.

Linia

Trasa7
Krzekowo <—> Potulicka
Żołnierska — rondo Karskiego — Mickiewicza — aleja Bohaterów Warszawy — Krzywoustego — plac Kościuszki — Krzywoustego — plac Zwycięstwa — plac Brama Portowa — aleja Niepodległości — 3 Maja — Narutowicza — Potulicka
Historia linii tutaj

Linia

Trasa8
Gumieńce <—> Dworzec Niebuszewo
Kwiatowa — Okulickiego — rondo Gierosa (z powrotem: rondo Gierosa — Ku Słońcu — Kwiatowa) — Ku Słońcu — rondo Pileckiego — Sikorskiego — rondo Siwka — Sikorskiego — plac Kościuszki — Krzywoustego — plac Zwycięstwa — plac Brama Portowa — aleja Niepodległości — plac Żołnierza Polskiego — aleja Wyzwolenia — plac Rodła — aleja Wyzwolenia — rondo Giedrojcia — Kołłątaja — rondo Sybiraków — Asnyka — Boguchwały — Orzeszkowej
Historia linii tutaj

Linia

Trasa

8
0
7
Turkusowa <—> Brama Portowa
Turkusowa – Walecznych – rondo Ułanów Podolskich – Leszczynowa – Eskadrowa – most Pionierów Miasta Szczecina – Gdańska – Energetyków – Wyszyńskiego – Brama Portowa
Historia linii tutaj

Linia

Trasa75
Krzekowo <—> Dworzec Główny
Żołnierska — rondo Prymy — Szeroka — Szafera — Romera — Marlicza — Zawadzkiego — Klonowica — Wernyhory — rondo Karskiego — Reduty Ordona — Witkiewicza (z powrotem: Witkiewicza — Żwirki i Wigury — Czorsztyńska — Mickiewicza — rondo Karskiego) — Santocka — 26 Kwietnia — Krzywoustego — plac Kościuszki — Krzywoustego — plac Zwycięstwa — plac Brama Portowa — Dworcowa — Nowa — Kolumba
Historia linii tutaj

Linia

Trasa521
Krzekowo <—> Dworzec Główny
Żołnierska — rondo Prymy — Szeroka — Szafera — Romera — Marlicza — Zawadzkiego — Klonowica — Wernyhory — rondo Karskiego — Reduty Ordona — Witkiewicza (z powrotem: Witkiewicza — Żwirki i Wigury — Czorsztyńska — Mickiewicza — rondo Karskiego) — Santocka — 26 Kwietnia — Krzywoustego — plac Kościuszki — Krzywoustego — plac Zwycięstwa — plac Brama Portowa — Dworcowa — Nowa — Kolumba
Historia linii tutaj

Linia

Trasa


527
Krzekowo <—> Dworzec Główny
Żołnierska — Klonowica — Wernyhory — rondo Karskiego — Mickiewicza — aleja Bohaterów Warszawy — Krzywoustego — plac Kościuszki — Krzywoustego — plac Zwycięstwa — plac Brama Portowa — Dworcowa — Nowa — Kolumba
Historia linii tutaj

Linia

Trasa528
Gumieńce <—> Pomorzany Dobrzyńska
Kwiatowa — Okulickiego — rondo Gierosa (z powrotem: rondo Gierosa — Ku Słońcu — Kwiatowa) — Ku Słońcu — rondo Pileckiego — Sikorskiego — rondo Siwka — Sikorskiego — plac Kościuszki — Krzywoustego — plac Zwycięstwa — plac Brama Portowa — Dworcowa — Nowa — Kolumba — Chmielewskiego — Smolańska — Budziszyńska — Inowrocławska — Dobrzyńska (z powrotem: Dobrzyńska — Budziszyńska)
Historia linii tutaj

Końcowe odbiory


16 czerwca kilka minut po godzinie 9 rozpoczęły się kolejne testy na nowo zbudowanym odcinku torowiska w ciągu ulicy Arkońskiej. Uczestniczył w nich wagon 120NaS2 807 oraz służby techniczne.

Ponownie sprawdzano wjazd na pętlę „Las Arkoński”, a później pogotowie sieciowe przy obecności tramwaju poprawiało ułożenie sieci trakcyjnej na wjeździe na rondo Olszewskiego. Prace te były jednym z elementów prowadzonych końcowych odbiorów oddawanej inwestycji.

Linia 87 inaczej


W dniach 11 - 14 czerwca wyłączony z ruchu został plac Szarych Szeregów na czas układania nawierzchni na jezdni wokół ronda. Komunikacja tramwajowa kursowała normalnie, zgodnie ze swoimi rozkładami, a linia 87 po zmienionej trasie.

Linia 87 objazdem jeździła tylko 11 czerwca, w pozostałych dniach po swojej starej trasie.

• w kierunku przystanku Podbórz autobus od placu Zgody jechał Wojska Polskiego, Jagiellońską, Rayskiego, przez Plac Grunwaldzki, Jana Pawła II do Felczaka i dalej od przystanku Odrowąża stałą trasą.

• w kierunku przystanku Dworzec Główny Owocowa od przystanku Felczaka autobus jechał Wojska Polskiego, Mickiewicza, Bohaterów Warszawy, Jagiellońską do Wojska Polskiego od placu Zgody zgodnie z przebiegiem trasy. Na trasie objazdu obowiązywały wszystkie przystanki. Kursy były wykonywane zgodnie z obowiązującym w dzień świąteczny rozkładem jazdy.

Linia

Trasa
87
Dworzec Główny (Owocowa) <—> Podbórz
Owocowa — Nowa — Dworcowa — aleja Niepodległości (z powrotem: aleja Niepodległości — 3 Maja — Owocowa) — plac Brama Portowa — plac Zwycięstwa — aleja Wojska Polskiego — plac Zgody — aleja Wojska Polskiego — Jagiellońska — Rayskiego — plac Grunwaldzki — Jana Pawła II — Felczaka (w kierunku dworca — Wojska Polskiego — Mickiewicza — Bohaterów Warszawy — Jagiellońska — Wojska Polskiego i od placu Zgody swoją stałą trasą) — aleja Wyzwolenia — Lubomirskiego — Staszica — rondo Giedroycia — Kołłątaja — rondo Sybiraków — Asnyka — Orzeszkowej (z powrotem: Orzeszkowej — Boguchwały — Asnyka) — Krasińskiego — Duńska — Szczecińska — Podbórzańska
Historia linii tutaj

Schematy sieci


Schematy tras linii na dzień 1 czerwca 2020 roku. Schematy komunikacja tramwajowa, komunikacja nocne, komunikacja dzienna

Ruch tramwajowy w ciągu Piastów - wstrzymany


W ostatnim etapie (III), prace prowadzone są w rejonie alei Piastów. W dalszym ciągu zajęty jest wewnętrzny pas na rondzie. Od poniedziałku (1 czerwca) udostępniony został przejazd przez torowisko tramwajowe w ciągu Piłsudskiego.

W ramach zmian przejścia dla pieszych przez Piastów są przesunięte w stronę Jagiellońskiej. Na skrzyżowaniu ulic Jagiellońskiej i Piastów na relacji do Szarych Szeregów dopuszczony został manewr zawracania w stronę ronda. Ten etap będzie trwał około 1,5 miesiąca.

Wznowiony został też ruch tramwajowy na placu Szarych Szeregów w relacji Wojska Polskiego < -- > Piłsudskiego.

Linia

Trasa

5
Krzekowo <—> Stocznia Szczecińska
Żołnierska — rondo Karskiego — Mickiewicza — Wawrzyniaka — plac Gałczyńskiego — Wojska Polskiego — plac Szarych Szeregów — Piłsudskiego — plac Rodła — Piłsudskiego — Matejki — Malczewskiego — Parkowa — Dubois — Firlika — Antosiewicza — Nocznickiego — Firlika (z powrotem: Firlika)

Krzekowo <—> Ludowa
Żołnierska — rondo Karskiego — Mickiewicza — Wawrzyniaka — plac Gałczyńskiego — Wojska Polskiego — plac Szarych Szeregów — Piłsudskiego — plac Rodła — Piłsudskiego — Matejki — Malczewskiego — Parkowa — Dubois — Firlika — Antosiewicza — Nocznickiego (z powrotem: Nocznickiego — Firlika) — Stalmacha — Druckiego-Lubeckiego — Ludowa
Historia linii tutaj

Linia

Trasa11
POMORZANY < – > LUDOWA
Aleja Powstańców Wielkopolskich – Aleja Piastów – Plac Kościuszki – Aleja Piastów – Jagiellońska – Bohaterów Warszawy – Wawrzyniaka – plac Gałczyńskiego – Wojska Polskiego – Szarych Szeregów – Piłsudskiego – Plac Grunwaldzki – Piłsudskiego – Plac Rodła – Piłsudskiego – Matejki – Malczewskiego – Parkowa – Dubois – Firlika – Hutnicza – Nocznickiego (z powrotem: Nocznickiego – Firlika) – Stalmacha – Druckiego-Lubeckiego
Historia linii tutaj

Linia

Trasa12
Dworzec Niebuszewo <—> Pomorzany
Orzeszkowej — Boguchwały — Asnyka (z powrotem: Asnyka — Orzeszkowej) — rondo Sybiraków — Kołłątaja — rondo Giedroycia — aleja Wyzwolenia — plac Rodła — aleja Wyzwolenia — plac Żołnierza Polskiego — aleja Niepodległości — plac Brama Portowa — plac Zwycięstwa — Krzywoustego — plac Kościuszki — aleja Piastów — plac Szyrockiego — aleja Powstańców Wielkopolskich — Budziszyńska
Historia linii tutaj

Linia

Trasa
87
Dworzec Główny (Owocowa) <—> Podbórz
Owocowa — Nowa — Dworcowa — aleja Niepodległości (z powrotem: aleja Niepodległości — 3 Maja — Owocowa) — plac Brama Portowa — plac Zwycięstwa — aleja Wojska Polskiego — plac Zgody — aleja Wojska Polskiego — plac Szarych Szeregów — aleja Wojska Polskiego — Felczaka (w kierunku dworca — Wojska Polskiego — Szarych Szeregów — Piastów — Jagiellońska do Wojska Polskiego i dalej po swojej trasie) — aleja Wyzwolenia — Lubomirskiego — Staszica — rondo Giedroycia — Kołłątaja — rondo Sybiraków — Asnyka — Orzeszkowej (z powrotem: Orzeszkowej — Boguchwały — Asnyka) — Krasińskiego — Duńska — Szczecińska — Podbórzańska
Historia linii tutaj

Linia

Trasa
531
Krzekowo <—> Osiedle Bukowe
Żołnierska — Klonowica — Unii Lubelskiej — aleja Wojska Polskiego — rondo Olszewskiego — aleja Wojska Polskiego — plac Szarych Szeregów — Piastów — Jagiellońską — Zamenhofa — Rayskiego — plac Grunwaldzki — Piłsudskiego — plac Rodła — aleja Wyzwolenia — plac Żołnierza Polskiego — aleja Niepodległości — plac Brama Portowa — Wyszyńskiego — most Długi — Energetyków — most Portowy — Gdańska — Estakada Pomorska — Gdańska — most Pionierów Miasta Szczecina — Eskadrowa — Leszczynowa — rondo Ułanów Podolskich — Batalionów Chłopskich — Gryfińska — Struga — Jasna — Przelotowa — Handlowa (z powrotem: Handlowa — Łubinowa — Przelotowa) — rondo Reagana — Chłopska — Kolorowych Domów
Historia linii tutaj

Przebudowa węzła Wyszyńskiego


23 maja 2020 roku (sobota) zaczęły się prace przy pierwszy etap przebudowy węzła Wyszyńskiego. W tym etapie prac zaplanowano zdjęcie sieci trakcyjnej wzdłuż Nabrzeża Wieleckiego i na łuku w Kardynała Wyszyńskiego, demontaż słupów trakcyjnych oraz wiercenie i wykonanie nowych fundamentów słupów. Zawieszenie kursowania linii 6 umożliwiło rozbiórkę torowiska na Nabrzeżu Wieleckim od strony dworca, i od Jana z Kolna bez rozbiórki przejazdu na Małej Odrzańskiej. Z tego powodu linia 6 zmieniła trasę przejazdu, a w jej miejsce zorganizowano komunikację zastępczą uruchamiając linie 806.

Linia

Trasa6
Gocław <—> Pomorzany
Lipowa — Światowida — Strzałowska — Wiszesława — Dębogórska — Ludowa — Druckiego-Lubeckiego — Stalmacha — Nocznickiego — Firlika (z powrotem: Firlika — Antosiewicza — Nocznickiego) — Dubois — Parkowa — Malczewskiego — Matejki — plac Hołdu Pruskiego — plac Żołnierza Polskiego — aleja Niepodległości — plac Brama Portowa — aleja Niepodległości — Dworcowa — Nowa – Kolumba — Chmielewskiego — Smolańska
Historia linii tutaj

Linia

Trasa


806
Stocznia Szczecińska <—> Dworzec Główny
Firlika (z powrotem: Firlika — Antosiewicza — Nocznickiego — Firlika) — Łady — Jana z Kolna — Nabrzeże Wieleckie — Kolumba
Historia linii tutaj

Przejazd techniczny tramwajów

 Foto: Janusz Światowy
Foto: Janusz Światowy
pętla Las Arkoński
20 maja 2020
20 maja 2020 roku, odbył się przejazd techniczny tramwajów po nowo wybudowanym odcinku trasy tramwajowej Las Arkoński - rondo Olszewskiego. Współgrało, to z oddaniem do eksploatacji (po remoncie i unowocześnieniu stacji prostownikowej znajdującej się przy ulicy Międzyparkowej). Przejazd rozpoczął o godzinie 9.00 z zajezdni Pogodno. W przejeździe uczestniczyły dwa wagony - Moderus Beta MF 15 AC - 602 i Tatra KT4D - 134. Próby trwały około dwu godzin.

Jazda techniczna miała na celu sprawdzenie sieci trakcyjnej, torów wraz z rozjazdami i czy zachowane są ich parametry. Sprawdzano również, czy na krzyżownicach na sygnał z tramwaju poprzez kamerki zawieszone na sieci, zwrotnice automatycznie się przekładają. W niektórych przypadkach trzeba było doczyścić je, ale później wszystko szło jak po maśle.

Ale, nie był to pierwszy przejazd techniczny na tym odcinku trasy. Kilka miesięcy temu przeprowadzono próby sprawdzające ustawienie sieci trakcyjnej. A kiedy odcinek tej trasy zostanie wykorzystany liniowo, zależy od trwających uzgodnień zainteresowanych i odbioru wykonanej inwestycji.

Film: "Przejazd techniczny _Arkońska" tutaj

Przekazanie placu budowy pod węzeł przesiadkowy w Podjuchach


13 maja został przekazany plac budowy pod budowę nowego węzła przesiadkowego przy stacji Podjuchy wraz z urządzeniami związanymi z integracją transportu na linii kolejowej 273 w ramach projektu »Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351« w formie zaprojektuj i wybuduj”.

W ramach budowy węzła powstanie: parking park and ride, nowa pętla autobusowa z zagospodarowaniem terenu, nowe jezdnie, chodniki i oświetlenie, parking Bike&Ride, wiaty przystankowe, montaż elementów Systemu Informacji Pasażerskiej, zaplecze socjalno-kasowe.

Budowa węzła przesiadkowego jest elementem projektu realizowanego przez Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego związanego z budową Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej, która stanowić będzie oś transportu publicznego w obszarze funkcjonalnym miasta Szczecin. Węzły przesiadkowe realizowane w ramach projektu mają poprawić skomunikowanie pomiędzy poszczególnymi środkami transportu oraz przyczynić się do wzrostu zainteresowania transportem publicznym.

Będzie to ogromny skok jakościowy dla pasażerów i ułatwienia w ramach zrównoważonego transportu zbiorowego od czasu budowy pętli autobusowej w Podjuchach znajdującej się w okolicy ulic Metalowej i Floriana Szarego, którą oddano do eksploatacji w kwietniu 1972 roku.

Tzw. „dworzec autobusowy” czyli pętla, eksploatowana jest do dnia dzisiejszego. W tamtym czasie była jedną z nowocześniejszych w mieście. Posiadała cztery duże perony z nawierzchni z sześciokątnych płyt betonowych. Na każdym z nich znajdował się sygnalizator świetlny. Na wprost peronów stanęła dyspozytornia wraz z kasą biletową, wyposażona w wiatę. Dodatkowo, tuż obok pętli wybudowano kanał naprawczy.

Wykonawcą jest firma MÜSING BUD Sp. z o.o. Sp.K., a koszt przedsięwzięcia wynosi 11,6 mln zł. Zakończenie prac budowlanych przewidziany się na koniec tego roku.

Źródło: Foto: zditm, 13 maja 2020 roku

Komunikacja miejska mówi jednym głosem: chcemy dialogu z rządem!


Po raz pierwszy w historii organizacje zajmujące się komunikacją miejską w Polsce zwracają się do rządu ze wspólną prośbą o pomoc w zakresie zmiany dopuszczalnej liczby pasażerów w pojazdach komunikacji miejskiej oraz udzielenia wsparcia finansowego dla branży transportu publicznego, która bardzo mocno ucierpiała podczas pandemii COVID-19. To apel o dialog z rządem, a przede wszystkim z Ministerstwem Zdrowia. Czytaj więcej: "transinfo.pl",

Opracowanie: "transinfo.pl", 7 maja 2020

Dozownik do dezynfekcji w autobusie


Z powodu trwającej pandemii koronawirusa 6 maja na popołudniowy szczyt komunikacyjny na trasę wyjechał pierwszy w mieście autobus (2854) z bezdotykowym urządzeniem do dezynfekcji rąk. Na przetestowanie urządzenia zdecydowało Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe „Dąbie”.

Urządzenie będzie można spotkać na linii B, a później na innych trasach obsługiwanych przez spółkę. Jest wydajne i daje możliwość bezdotykowego, szybkiego oczyszczenia rąk z wszelkich wirusów i bakterii. Umieszczono je przy drugich drzwiach. W najbliższym czasie na liniach obsługiwanych przez SPAD pojawi się 6 pojazdów z dozownikami.

Jednorazowe napełnienie urządzenia powinno wystarczyć na dozowanie 2500–3000 razy. Uzupełniane będzie przed pierwszym porannym kursem. Wartość jednego urządzenia to około 1100 zł. Spółki SPAD, SPAK i Tramwaje Szczecińskie nie wykluczają zakupu kolejnych dozowników.

Źródło: Foto: zditm, 6 maja 2020 roku

8 autobusów elektrycznych, przegubowych dla Szczecina


Biuro Zamówień Publicznych Urzędu Miasta w Szczecinie 5 maja 2020 ogłosiło przetarg na zakup 8 autobusów elektrycznych. Firmy zainteresowane udziałem w postępowaniu mają czas na składanie ofert do 5 czerwca tego roku.

W ramach zamówienia i zgodnie z ogłoszoną specyfikacją mają zostać zakupione fabrycznie nowe, niskopodłogowe, przegubowe autobusy zeroemisyjne o napędzie elektrycznym. Autobusy powinny mieć m.in.: maksymalnie 18,1m długości, pojemność całkowitą na 120 osób, system odzyskiwania energii podczas hamowania i jazdy z góry i wykorzystania jej do doładowania magazynu energii, możliwość ładowania plug-in lub poprzez pantograf. Oświetlenie kabiny pasażerskiej ma być wykonane w technologii LED, ponadto na pokładzie pojazdu muszą być zainstalowane ładowarki USB oraz system informacji dla pasażerskiej.

Wymogi zamawiającego, to minimum 4-letni okres gwarancji bez limitu kilometrów. W ramach zamówienia, dostawca będzie musiał przeszkolić kierowców oraz techników odpowiedzialnych za naprawy i obsługę autobusów. Termin wykonania zamówienia: maksymalnie do 392 dni od dnia zawarcia umowy.

Zakup objęty dofinansowaniem w ramach projektu pn. „Zakup bezemisyjnego taboru autobusowego wraz z infrastrukturą” - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, działanie 6.1 Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach. Wysokość dofinansowania to 20 404 250,00 zł.

* * * * * *

7 lipca 2020 otwarto oferty na zakup autobusów elektrycznych. Wpłynęła jedna oferta z firmy SOLARIS Bus & Coach S.A., która zaproponowała kwotę 32.344.080,00 zł brutto. Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 29.583.345,00 zł brutto. Złożona oferta jest teraz analizowana przez komisję przetargową.

* * * * * *

12 sierpnia 2020 ogłoszono wybór firmy SOLARIS Bus & Coach S.A, jako dostawcy 8 autobusów zeroemisyjnych - elektrycznych, przegubowych (jedyna złożona oferta). Termin wykonania zamówienia: maksymalnie do 392 dni od dnia zawarcia umowy.

* * * * * *

15 września 2020 podpisano umowę z firmą SOLARIS Bus & Coach S.A na dostawę tych autobusów. Solaris ma 13 miesięcy na ich dostawę.

Źródło: Foto: um Urząd Miasta, 5 maja, 7 lipca, 12 sierpnia, 15 września 2020 roku.

Ruch autobusowy na Szafera wstrzymany


Od 27 kwietnia 2020 roku, w odpowiedzi na postulaty pasażerów, dotyczące niedogodności związanych z przejazdem komunikacji miejskiej przez plac budowy (przyczyną był pył, który wdzierał się do autobusów, które przejeżdżają przez rozkopany odcinek ulicy Szafera), została podjęta decyzja o wycofaniu autobusów z ulicy Szafera, aż do odwołania. Linie 80, 529 i 531 pojadą objazdem. Pozwoli to także wykonawcy na sprawniejsze prowadzenie robót na odcinku, po którym do tej pory odbywa się ruch pojazdów.

Autobusy tych linii w obu kierunkach kursują zmienioną trasą od przystanku „Klonowica Zajezdnia” ulicami Klonowica, Unii Lubelskiej i alei Wojska Polskiego do ronda Olszewskiego i dalej bez zmian.

Linia

Trasa80
Zakłady Piekarnicze <—> Ludowa
Łukasińskiego — Czorsztyńska — Mickiewicza — rondo Karskiego (z powrotem: rondo Karskiego — Reduty Ordona — Łukasińskiego) — Wernyhory — Klonowica — Unii Lubelskiej — aleja Wojska Polskiego — rondo Olszewskiego — Arkońska — Wszystkich Świętych — Przyjaciół Żołnierza — Komuny Paryskiej — Rugiańska — Druckiego-Lubeckiego — Ludowa (z powrotem: Ludowa — Blizińskiego — Druckiego-Lubeckiego)
Historia linii tutaj

Linia

Trasa
529
Jaworowa <—> Plac Rodła
Zegadłowicza — aleja Wojska Polskiego — rondo Olszewskiego — aleja Wojska Polskiego — Unii Lubelskiej — Klonowica — Żołnierska — Klonowica — Wernyhory — rondo Karskiego — Reduty Ordona — Łukasińskiego (z powrotem: Łukasińskiego — Czorsztyńska — Mickiewicza — rondo Karskiego) — Taczaka — 26 Kwietnia — Santocka — Ku Słońcu — rondo Gierosa — Okulickiego — Wrocławska — Krakowska — rondo Uniwersyteckie — Cukrowa — rondo Uniwersyteckie — Południowa (z powrotem: Południowa — Janiszewskiego — rondo Uniwersyteckie) — Mieszka I — Milczańska — aleja Powstańców Wielkopolskich — plac Szyrockiego — Dąbrowskiego — Piekary — Potulicka — Czarnieckiego — Owocowa — 3 Maja — aleja Niepodległości — plac Brama Portowa — aleja Niepodległości — plac Żołnierza Polskiego — aleja Wyzwolenia (z powrotem: aleja Wyzwolenia — plac Rodła — aleja Wyzwolenia — plac Żołnierza Polskiego)
Historia linii tutaj

Linia

Trasa
531
Krzekowo <—> Osiedle Bukowe
Żołnierska — Klonowica — Unii Lubelskiej — aleja Wojska Polskiego — rondo Olszewskiego — aleja Wojska Polskiego — plac Szarych Szeregów — Piłsudskiego — plac Odrodzenia — Piłsudskiego — plac Grunwaldzki — Piłsudskiego — plac Rodła — aleja Wyzwolenia — plac Żołnierza Polskiego — aleja Niepodległości — plac Brama Portowa — Wyszyńskiego — most Długi — Energetyków — most Portowy — Gdańska — Estakada Pomorska — Gdańska — most Pionierów Miasta Szczecina — Eskadrowa — Leszczynowa — rondo Ułanów Podolskich — Batalionów Chłopskich — Gryfińska — Struga — Jasna — Przelotowa — Handlowa (z powrotem: Handlowa — Łubinowa — Przelotowa) — rondo Reagana — Chłopska — Kolorowych Domów
Historia linii tutaj

Brygady torowe na placu Grunwaldzkim


Do końca przyszłego tygodnia (18 kwietnia) na Placu Grunwaldzkim będą prowadzone prace torowe w ramach bieżącego utrzymania. Szczecińskie torowiska poddawane są codziennym kontrolom i jeśli wymaga tego sytuacja, pracom planowym i awaryjnym. Brygady torowe będą wymieniały zużyte szyny i wyrównana zostanie przylegająca do nich kostka.

Planowe prace na torowiskach prowadzone są głównie w nocy, tak aby nie powodować utrudnień w kursowaniu tramwajów. W przypadku tych robót jest możliwość prowadzenia ich w ciągu dnia dzięki wyłączeniu ruchu tramwajowego pomiędzy Placem Rodła, a Szarych Szeregów.

Wymiana szyn, czyli remont średni, polega na demontażu zabudowy torowiska, pocięciu starej szyny, wyciągnięciu jej i wstawieniu fabrycznie nowej. Później następuje przytwierdzenie, regulacja i w zależności od miejsca, odpowiednia zabudowa. Szyny w zależności od ich profilu mają różną wagę, ale metr najczęściej stosowanej waży około 60 kg. W nocy proces wymiany odcinka około 18 metrowego trwa mniej więcej 4 godziny. Jest to maksymalny czas jaki brygady torowe mają wykonanie prac nocnych podczas przerwy w ruchu tramwajów liniowych. Szyny z biegiem czasu ulegają zużyciu, co jest naturalnym skutkiem prowadzenia po nich ruchu tramwajowego.

Na Placu Grunwaldzkim wymienionych zostanie 5 szyn, a brygady torowe będzie można spotkać w ciągu dnia, do końca przyszłego tygodnia.

W strukturach TS Sp. z o. o. nieprzerwanie działają zarówno brygady torowe, jak i brygady pogotowia zajmujące się utrzymaniem bieżącym zwrotnic oraz wszelkimi pracami spawalniczymi i pracami interwencyjnymi polegającymi na usuwaniu awarii zgłaszanych przez Centralę Ruchu, obchodowych i motorniczych. Brygady pogotowia pracują 24/h na dobę i natychmiastowo reagują na każdą usterkę. W Szczecinie mamy 120 kilometrów torów i ponad 250 zwrotnic.

Źródło: Foto: ts, 14 kwietnia 2020 roku

Zerwanie kontraktu z Ursusem


Jak podaje portal infobus.pl, 26 marca 2020 miasto zerwało kontrakt na dostawę 11 autobusów niskopodłogowych z napędem elektrycznym klasy MAXI jednocześnie naliczając 2 miliony złotych kary za nie wykonanie zadania.

Dla przypomnienia przetarg ogłoszono 7 września 2018 roku. 18 października 2018 roku otwarto oferty na zakup tych autobusów elektrycznych. Wpłynęły dwie ofert od: SOLARIS Bus & Coach S.A. na kwotę zł 49.384.500,00 i Konsorcjum URSUS BUS z Lublina/Spółka Akcyjna “Kompania Samochodowa Bogdan Motors” – spółka prawa ukraińskiego na kwotę 38.289.900,00 zł. Miasto przeznaczyło na ten cel kwotę 33 450 000 zł brutto.

21 grudnia 2018 roku Urząd Miasta ogłosił wyniki przetargu. Wygrała oferta złożona przez Konsorcjum URSUS BUS. Termin realizacji zamówienia miał nastąpić w I kwartale 2020 roku. Operatorem autobusów miało być Przedsiębiorstwo Autobusowe Klonowica Sp. z o.o..

Pandemia koronawirusa - obostrzenia w komunikacji


Od 16 marca wprowadzone zostały ograniczenia w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej. Jak wiele miast w Polsce, Szczecin również opustoszał. Mniej osób jest na ulicach, i w pojazdach komunikacji miejskiej. Nie ma korków, nawet w godzinach szczytu komunikacyjnego. Ma to związek z pandemią koronawirusa, co wymusiło zamknięcie szkół, przedszkoli, szkół wyższych, kin, teatrów i innych obiektów kultury i zmniejszoną ilością pasażerów. Zalecono, kto nie musi siedzenie w domu.

Wiele osób opiekuje się dziećmi lub korzysta z pracy zdalnej, co znacząco wypłynęło na napełnienie autobusów i tramwajów. ZDiTM monitoruje i analizuje sytuację na bieżąco i nie wyklucza kolejnych zmian. Kasy Kaliny i Turzyn są zamknięte do odwołania.

Zawieszono kursowanie autobusów linii 109, 110. Linie 901, 904 i 908 nie wykonują kursów realizowanych w dni nauki w szkołach. Na liniach 53, 60, 69 i 107 wprowadzono letnie rozkłady jazdy.

Wprowadzono środki ostrożności dla kierujących jak i pasażerów pojazdami komunikacji miejskiej – wydzielono strefy bezpieczeństwa – strefy buforowe, polegających na wyłączeniu przednich siedzeń dla pasażerów i przednich drzwi znajdujących się przy kabinach kierowców i motorniczych.

Zakazano profilaktycznie aż do odwołania sprzedaży biletów przez kierowców i motorniczych zalecając ich zakup przez aplikacje mobilne bądź w automatach. Wstrzymanie się z ich zakupem w kasach stacjonarnych czy w punktach kasowo-dyspozytorskich.

Zobowiązano motorniczych i kierowców do wietrzenia pojazdów na pętlach i otwierania drzwi pasażerom aby nie dotykali tzw. gorących guzików, a służby zajezdni do czyszczenia częściej poręczy i uchwytów. Wprowadzono na ten okres, zatrzymywanie się pojazdów na wszystkich przystankach również na żądanie.

Schematy sieci


Schematy tras linii na dzień 14 marca 2020 roku. Schematy komunikacja tramwajowa, komunikacja nocne, komunikacja dzienna

Drugi etap prac na Szarych Szeregów


W pierwszym etapie przebudowy zostało wykonane torowisko tramwajowe w relacji aleja Wojska Polskiego – Piastów oraz tymczasowe połączenie umożliwiające przejazd tramwajów w kierunku alei Piastów. Gotowe jest też przejście dla pieszych przez torowisko w alei Piastów.

 Foto: UM
Foto: Urząd Miasta
W drugim etapie od 14 marca 2020 roku prowadzone będą prace związane z przebudową torowiska w obrębie alei Piłsudskiego do placu Odrodzenia.

Od tego dnia wstrzymany został ruch tramwajów w ciągu ulicy Piłsudskiego na odcinku od placu Szarych Szeregów do placu Rodła tudzież zmieniła się organizacja ruchu kołowego na przejeździe przy ulicy Piłsudskiego.

Czasowo wznowiono też ruch tramwajowy w ciągu alei Wojska Polskiego na odcinku od ulicy Wawrzyniaka do placu Szarych Szeregów. Tramwaje i autobusy przejeżdżające przez plac Szarych Szeregów zmieniły swoje trasy i rozkłady jazdy. Uruchomiono linię zastępczą 812 na czas przebudowy tego odcinka torowisk. Wzmocniono też linie 4 uruchamiają linie 14 na trasie Pomorzany <—> plac Gałczyńskiego.

Linia

Trasa
1
Głębokie <—> Pomorzany
aleja Wojska Polskiego — rondo Olszewskiego — aleja Wojska Polskiego — plac Szarych Szeregów — aleja Piastów — plac Kościuszki — aleja Piastów — plac Szyrockiego — aleja Powstańców Wielkopolskich — Budziszyńska

Zajezdnia Pogodno <—> Pomorzany
aleja Wojska Polskiego — plac Szarych Szeregów — aleja Piastów — plac Kościuszki — aleja Piastów — plac Szyrockiego — aleja Powstańców Wielkopolskich — Budziszyńska

Linia

Trasa

5
Krzekowo <—> Stocznia Szczecińska
Żołnierska — rondo Karskiego — Mickiewicza — aleja Bohaterów Warszawy — Krzywoustego — plac Kościuszki — Krzywoustego — plac Zwycięstwa — plac Brama Portowa — aleja Niepodległości — plac Żołnierza Polskiego — aleja Wyzwolenia — plac Rodła — Piłsudskiego — Matejki — Malczewskiego — Parkowa — Dubois — Firlika — Antosiewicza — Nocznickiego — Firlika (z powrotem: Firlika)

Krzekowo <—> Ludowa
Żołnierska — rondo Karskiego — Mickiewicza — aleja Bohaterów Warszawy — Krzywoustego — plac Kościuszki — Krzywoustego — plac Zwycięstwa — plac Brama Portowa — aleja Niepodległości — plac Żołnierza Polskiego — aleja Wyzwolenia — plac Rodła — Piłsudskiego — Matejki — Malczewskiego — Parkowa — Dubois — Firlika — Antosiewicza — Nocznickiego (z powrotem: Nocznickiego — Firlika) — Stalmacha — Druckiego-Lubeckiego — Ludowa

Linia

Trasa

11
Potulicka <—> Ludowa
Potulicka — Narutowicza — 3 Maja — aleja Niepodległości — plac Brama Portowa — aleja Niepodległości — plac Żołnierza Polskiego — aleja Wyzwolenia — plac Rodła — Piłsudskiego — Matejki — Malczewskiego — Parkowa — Dubois — Firlika — Antosiewicza — Nocznickiego (z powrotem: Nocznickiego — Firlika) — Stalmacha — Druckiego-Lubeckiego — Ludowa

Potulicka <—> Stocznia Szczecińska
Potulicka — Narutowicza — 3 Maja — aleja Niepodległości — plac Brama Portowa — aleja Niepodległości — plac Żołnierza Polskiego — aleja Wyzwolenia — plac Rodła — Piłsudskiego — Matejki — Malczewskiego — Parkowa — Dubois — Firlika — Antosiewicza — Nocznickiego — Firlika (z powrotem: Firlika)

Linia

Trasa12
Dworzec Niebuszewo <—> Pomorzany
Orzeszkowej — Boguchwały — Asnyka (z powrotem: Asnyka — Orzeszkowej) — rondo Sybiraków — Kołłątaja — rondo Giedroycia — aleja Wyzwolenia — plac Rodła — aleja Wyzwolenia — plac Żołnierza Polskiego — aleja Niepodległości — plac Brama Portowa — plac Zwycięstwa — Krzywoustego — plac Kościuszki — aleja Piastów — plac Szyrockiego — aleja Powstańców Wielkopolskich — Budziszyńska

Linia

Trasa


14
Pomorzany <—> plac Gałczyńskiego
Budziszyńska — aleja Powstańców Wielkopolskich — plac Szyrockiego — aleja Piastów — plac Kościuszki — aleja Piastów — Jagiellońska — aleja Bohaterów Warszawy — Wawrzyniaka — plac Gałczyńskiego — (nawrót przez) Wojska Polskiego — plac Szarych Szeregów — aleja Piastów — plac Kościuszki — aleja Piastów — plac Szyrockiego — aleja Powstańców Wielkopolskich — Budziszyńska

Linia

Trasa87
Dworzec Główny (Owocowa) <—> Podbórz
Owocowa — Nowa — Dworcowa — aleja Niepodległości (z powrotem: aleja Niepodległości — 3 Maja — Owocowa) — plac Brama Portowa — plac Zwycięstwa — aleja Wojska Polskiego — plac Zgody — aleja Wojska Polskiego — plac Szarych Szeregów — aleja Piłsudskiego — plac Odrodzenia (nawrót) — aleja Piłsudskiego — plac Szarych Szeregów — Felczaka — aleja Wyzwolenia — Lubomirskiego — Staszica — rondo Giedroycia — Kołłątaja — rondo Sybiraków — Asnyka — Orzeszkowej (z powrotem: Orzeszkowej — Boguchwały — Asnyka) — Krasińskiego — Duńska — Szczecińska — Podbórzańska

Linia

Trasa

8
1
2
Plac Rodła — Piastów

Piłsudskiego — plac Grunwaldzki — Piłsudskiego — plac Szarych Szeregów — aleja Piastów

Tabor w SPPK na dzień 2 marca 2020


Stan taboru na 2 marca 2020 roku w zajezdni autobusowej w Policach wynosił 54 autobusów różnych marek. Są to autobusy - MAN NL 262 - 1, MAN NL 283 - 2, MAN NL 283 LIONS CITY - 12, MAN NL 313 - 1, MAN NG 313 - 2, MAN SG 313 - 4, MAN NG 323 LIONS CITY - 14, SOLARIS URBINO 12 - 11, SOLARIS URBINO 18 - 7.

Zestawienie taboru

Tabor w zajezdni Dąbie na dzień 27 lutego 2020 roku


Stan taboru w SPA "Dąbie" na dzień 27 lutego 2020 roku według danych ze strony zajezdni autobusowej wynosi 105 autobusy różnych marek takich jak:

MAN NG 313 - 1, MAN NL 313 - 1, SOLARIS URBINO 12 - 35, SOLARIS URBINO 18 - 46, MERCEDES BENZ - 22

wykaz autobusów

Tabor w SPPK na dzień 21 lutego 2020


Stan taboru na 21 lutego 2020 roku w zajezdni autobusowej w Policach wynosił 55 autobusów różnych marek. Są to autobusy - MAN NL 223 - 3, MAN NL 262 - 1, MAN NL 283 - 2, MAN NL 283 LIONS CITY - 9, MAN NL 313 - 3, MAN NG 313 - 3, MAN SG 313 - 4, MAN NG 323 LIONS CITY - 12, SOLARIS URBINO 12 - 11, SOLARIS URBINO 18 - 7. Zestawienie taboru

Prezentacja autobusu MAN Lions City CNG Hybrid


21 lutego na terenie zajezdni w Policach przedstawiciele firmy MAN Truck & Bus Polska sp. z o.o zaprezentowali swój nowy produkt - autobus MAN Lions City CNG Hybrid.

 Foto: Janusz Światowy
Foto: Janusz Światowy
prezentowany autobus
Man Lions City CNG Hybrid
Z prezentacji wynika, że nowy pojazd MAN-a jest projektem o nowym wnętrzu i nadwoziu, co spowodowało zmniejszenie ciężaru pojazdu o 850 kg, i co umożliwiło zwiększenie przestrzeni pasażerskiej. Pojazd dostał również nowe 9 litrowe silniki (seria D15 disel) oraz 9,5 litrowe silniki na gaz (seria E18 CNG) o jeszcze lepszych osiągach i napędzie.

Oświetlenie autobusu przednie i tylne w technologii LED. Oświetlenie wnętrza pojazdu również w technologii LED podświetla powierzchnię dachu. Światło podające z góry tworzy przyjemny efekt świetlny. Wnętrze autobusu wykończone w żywych i ciemnych kolorach. Inny montaż uchwytów przy siedzeniach i poręczy zwiększa komfort pasażerów, ale także ułatwia czyszczenie i konserwację autobusu. Niezależne zawieszenie przedniej osi jak też ułatwiony dostęp do podzespołów w czasie prac serwisowych. Przeprojektowano również stanowisko pracy kierowcy, zwiększając jego komfort. Ma moduł Efficient Hybrid.

 Foto: Janusz Światowy
Foto: Janusz Światowy
prezentowany autobusik
Man eTGE
Przy okazji zaprezentowano też busa MAN eTGE do przewozu pasażerów. Autobusik jest pojazdem elektrycznym, wyposażony w akumulator litowo-jonowy HV 35,8 kWh. Został wprowadzony do oferty firmy w 2018 roku. Budowa tych pojazdów jest przyszłością komunikacji wyposażonej w pojazdy zaopatrzone w silniki elektryczne.

Zakup tych pojazdów przez spółki jest melodią przyszłości. Pojazdy, te generują dodatkowe koszty, są droższe, a i trzeba wybudować odpowiednią infrastrukturę, jak stacja tankowania gazu ziemnego i ładowania elektrycznego. Bez wsparcia finansowego z zewnątrz spółki autobusowe nie dałyby rady.

W prezentacji uczestniczył burmistrz Polic Waładysław Diakun, jak też zainteresowani pracownicy spółki autobusowej na czele z prezesem Kazimierzem Trzcińskim.

foto: Janusz Światowy
foto:
foto:Janusz Światowy
foto:Janusz Światowy
foto:Janusz Światowy
foto:Janusz Światowy
foto:Janusz Światowy

Przetarg na rozbudowę Muzeum Techniki


21 lutego Szczecińskie Inwestycję Miejskie ogłosiły przetarg na „Rozbudowę, przebudowę i remont wraz ze zmianą sposobu użytkowania obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji – Zajezdnia Sztuki w Szczecinie wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną oraz rozbiórką tarasu zewnętrznego”.

Według dokumentacji opracowanej przez konsorcjum: CH2 ARCHITEKCI & NAAN ARCHITEKCI ze Szczecina, w ramach inwestycji ma nastąpić adaptacja istniejącej kamienicy na potrzeby Muzeum Techniki i Komunikacji oraz rozbudowę o łącznik pomiędzy kamienicą a obecnym budynkiem muzeum. Zakres prac obejmuje:

• Rozbudowę Muzeum o łącznik pomiędzy istniejącym obiektem Muzeum a istniejącą kamienicą zlokalizowaną przy ul. Niemierzyńskiej 18A;
• Remont i przebudowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku kamienicy na potrzeby Muzeum;
• Dostosowanie części prawej nawy budynku Muzeum Techniki i Komunikacji w zakresie niezbędnym do zaprojektowania połączenia tego budynku z nowym budynkiem łącznika oraz wymiana i remont posadzki prawej nawy Muzeum;
• Przebudowę infrastruktury technicznej w zakresie związanym z projektowaną rozbudową;

Firmy chcące zrealizować ten projekt mają czas na składanie ofert do 13 marca 27 marca 9 kwietnia 14 kwietnia 2020. Termin otwarcia ofert przedłużono ze względu na mnogość zapytań. Całość projektu powinna być zrealizowana do 1 października 2021 roku.

* * * * * *

Do 14 kwietnia 2020 wpłynęło siedem ofert w przetargu na przebudowę Muzeum Techniki i Komunikacji. Wszystkie mieszczą się też w zakładanym budżecie. Swoje oferty złożyły następujące firmy:

• HD Construction Sp. z o.o. ul. Jagiellońska 67, 70-382 Szczecin, Cena: 18.888.240,39 zł brutto
• ERBUD S.A. ul. Klimczaka 1, 02-797 Warszawa, Cena: 21.763.899,12 zł brutto
• Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „EBUD” – Przemysłówka Spółka z o.o. ul. Biskupińska 11, 85-375 Bydgoszcz, Cena: 18.265.500,05 zł brutto
• Korporacja Budowlana Doraco Sp. z o.o. ul. Opacka 12, 80-338 Gdańsk, Cena: 21.558.537,50 zł brutto
• EXPERT Sp. z o.o. ul. Pyrzycka 4, 73-115 Dolice, Cena: 22.866.561,00 zł brutto
• Lepiko Sp. z o.o. ul. Skórzewska 19, 60-185 Poznań - Skórzewo, Cena: 20.981.750,57 zł brutto
• Przedsiębiorstwo Budowlane Ciroko Sp. z o.o. ul. Gerarda Merkatora 7, 70-676 Szczecin, Cena: 18.899.988,91 zł brutto
Na realizację inwestycji zabezpieczono 24.252.765,97 zł brutto. Złożone oferty będą teraz analizowane.

* * * * * *

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „EBUD” – Przemysłówka Spółka z o.o., zajmie się przebudową Muzeum Techniki i Komunikcji. To oferta tej firmy opiewająca na kwotę 18.265.500,05 zł brutto, została uznana za najkorzystniejszą. Informacje o wyborze przekazano 30 kwietnia 2020 roku. Zanim dojdzie do podpisania umowy musi upłynąć termin na wniesienie ewentualnych odwołań. Pozostali oferenci mają na to 5 dni.

Źródło: , 21 lutego 2020, 14 kwietnia 2020, 30 kwietnia 2020 roku

Schematy sieci


Schematy tras linii na dzień 14 lutego 2020 roku. Schematy komunikacja tramwajowa, komunikacja nocne, komunikacja dzienna

Linia 3 i 10 wraca na pętle


Z dniem 14 lutego 2020 linie 3 i 10 wracają na pętlę w Lesie Arkońskim po oddaniu do ruchu zmodernizowanej ulicy Arkońskiej na odcinku od pętli Las Arkoński do ronda Olszewskiego.

W związku z tym trasy linii tramwajowych, autobusowych, autobusowych nocnych i specjalnych na dzień 14 lutego 2020 roku przedstawia się następująco: tutaj

Remont Estakady Pomorskiej


5 lutego 2020 roku Szczecińskie Inwestycje Miejskie ogłosiły przetarg na realizację zadania związanego z rozbudową i przebudową ulicy Gdańskiej w rejonie Estakady Pomorskiej. Termin składania ofert upływa 9 marca, 8 kwietnia 2020 roku. Przedłużenie terminu z powodu 7 modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz ponad 100 pytań od potencjalnych oferentów.

Według dokumentacji projektowej wykonanej przez firmę "Egis" Polska Inżynieria Sp. z o.o. z Warszawy wynika, że prace w ciągu Gdańskiej stanowią podzadanie nr 2. W ramach jego wyremontowana i wzmocniona zostanie Estakada Pomorska na całej jej długości.

Będzie się to wiązała z wyłączeniem/demontażem nowo położonego torowiska, które oddano do eksploatacji w 2015 roku i wstrzymaniem ruchu tramwajów linii 2, 7 i 8.

Z dokumentacji wynika też, że miasto już w 1998 roku wiedziało z ekspertyzy technicznej dla wiaduktu opracowanego przez Pracownię Projektową Dróg i Mostów dr inż. J. Hołowatego, o złym stanie obiektu, w którym określono niezbędny zakres robót do wykonania i miasto nic z tym nie zrobiło.

Była ku temu okazja przy remoncie torowiska w ciągu ulicy Energetyków i Gdańskiej aż do Basenu Górniczego wraz z pętlą, która trwała ponad rok. Służby miasta nie skoordynowały prac. I znowu mieszkańcy zapłacą za niefrasobliwość urzędników.

* * * * * *

8 kwietnia 2020 roku otwarto złożone oferty. Zgłosiło się sześć firm do przetargu na przebudowę ulicy Gdańskiej w rejonie Estakady Pomorskiej.

Złożone oferty opiewały na kwoty od 44 do 80 mln brutto zapewniające gwarancje na 72 miesiące, jak również kary umowne 10 tysięcy złotych za każdy dzień zwłoki. Inwestycje miejskie na realizację inwestycji zabezpieczyły 50 065 533,30 zł brutto. Wykaz ofert

* * * * * *

30 kwietnia 2020 roku, podano informację o wyborze oferty na przebudowę ulicy Gdańskiej w rejonie Estakady Pomorskiej. Inwestycję poprowadzi firma "Strabag" sp. z o.o z Pruszkowa, która zaoferowała 44.732.739,02 zł. brutto za wykonanie zadania.

Przetarg na przebudowę torowisk


 Foto: DIM Pracownia Projektowa Dróg i Mostów - dokumentacja projektowa
źródło: DIM Pracownia
Projektowa Dróg i Mostów,
dokumentacja projektowa,
plac Rodła po przebudowie
Tramwaje Szczecińskie w dniu 4 lutego ogłosiły przetarg na przebudowę torowisk wraz z siecią trakcyjną od placu Żołnierza poprzez Wyzwolenia, plac Rodła, Wyzwolenia, plac Giedrojcia, dalej plac Sybiraków, Asnyka do dworca Niebuszewo. W tym samym przetargu ujęto też trasę tramwajową w ciągu placu Żołnierza poprzez plac Hołdu Pruskiego małym odcinkiem Matejki i Piłsudskiego do placu Rodła. Termin składania ofert dla zainteresowanych firm ustalono na 29 kwietnia 2020 roku. Jednak ze względu na pytania potencjalnych wykonawców oraz modyfikacje dokumentacji spowodowały przesunięcie terminu przyjmowania ofert do 8 maja 2020 14 maja 2020 roku.

Remont torowisk i trakcji napowietrznej został podzielony na etapy ze względu na ich skomplikowanie. Roboty obejmą przebudowę torowisk w ciągu ulic Niepodległości, Wyzwolenia wraz z placami Żołnierza, Rodła, Giedrojcia dalej ulic Kołłątaja, Asnyka i przebudowę pętli koło dworca Niebuszewo.

Projekt również przewiduję przebudowę infrastruktury przystankowej, przebudowę wydzielonych peronów. Budowę miejsc postojowych, ścieżek rowerowych przebudowę chodników, oświetlenia, trakcji napowietrznej czy też sygnalizacji świetlnej na ciągach komunikacyjnych.

* * * * * *

14 maja 2020 roku, w siedzibie Tramwajów Szczecińskich otwarto oferty na przebudowę tego ciągu komunikacyjnego. Na sfinansowanie zadania zamawiający przeznaczył kwotę 185 233 158,07. W przetargu wzięły udział 3 firmy:

• TORPOL S.A z Poznania – 186 586 760,28 zł
• Budimex z Warszawy – 208 923 158,62 zł
• ZUE S.A z Krakowa– 174 429 663, 24 zł.

* * * * * *

1 września 2020 roku, Tramwaje Szczecińskie podały wynik wyboru oferty na tą inwestycję. Zgodnie z przewidywaniem została wybrana krakowska firma ZUE.

Tabor w zajezdni Klonowica na dzień 3 lutego 2020 roku


Stan taboru w SPA "Klonowica" na dzień 3 lutego 2020 roku według danych ze strony zajezdni autobusowej wynosi 110 autobusów różnych marek. Ich średni wiek to 9,68 lat. Były to autobusy takie jak:

MAN NL 223 - 2, MAN NL 283 - 1, MAN NG 313 - 11, MAN A21 - 1, MAN A23 - 7, MAN A35 - 3, SOLARIS URBINO 10 - 4, SOLARIS URBINO 12 - 28, SOLARIS URBINO 12 Hybrid - 8, SOLARIS URBINO 18 - 37, SOLARIS URBINO 18 Hybrid - 8

wykaz autobusów, dane techniczne - zdjęcia

Sprzedaż autobusów w Policach


Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o w dniu 21 stycznia 2020 roku wystawiło na swojej stronie internetowej ogłoszenie o sprzedaży wycofanych z eksploatacji następujących autobusów:

• autobus miejski MAN NL 313 rok produkcji 2002 nr rej. ZPL 25122, nr ewidencyjny - boczny 3022
• autobus miejski MAN NL 283 rok produkcji 2004 nr rej. ZPL 32328, nr ewidencyjny - boczny 3028
• autobus miejski MAN NG 313 rok produkcji 2004 nr rej. ZPL 32360, nr ewidencyjny - boczny 760

Oferty cenowe należało składać do 27 stycznia 2020 roku w siedzibie spółki do godziny 10:00. komunikat

Schematy sieci


Schematy tras linii na dzień 15 stycznia 2020 roku. Schematy komunikacja tramwajowa, komunikacja nocne, komunikacja dzienna

Prace na placu Szarych Szeregów - I Etap


Od 15 stycznia 2020 roku nastąpiła zmiana tras i rozkładów jazdy linii 1, 87, 523, 524 z powodu rozpoczynających się prac na placu Szarych Szeregów. W pierwszym etapie wykonywane będą prace na wyspie oraz na torowisku w kierunku pętli „Głębokie”. Nastąpią rozbiórki starych torowisk, sieci i słupów trakcyjnych. Usunięte zostaną kolizje w infrastrukturze podziemnej.

 Foto: Urzą Miasta
źródło: Urząd Miasta
Na węźle „Szarych Szeregów” nastąpi między innymi całkowita zmiana konstrukcji torów na trójwlotowej siatce rozjazdów, zabudowane zostaną torowiska wraz z przebudową przystanków w alei Piłsudskiego (do jezdni placu Odrodzenia), przebudowa torowiska w Wojska Polskiego oraz Piastów z rozjazdami.

W ramach prac wykonany zostanie także remont jezdni placu Szarych Szeregów oraz zagospodarowanie samej wyspy ronda i peronów przystankowych. Prace obejmą również sieć trakcyjną, system ogrzewania i sterowania zwrotnic, smarownice oraz częściowo uzbrojenie terenu. Układ relacji torowych na węźle trójwlotowym trójkątnym na placu Szarych Szeregów pozostanie niezmieniony. Długość przebudowywanych torów to prawie 900 metrów toru pojedynczego. I etap ma trwać do sześciu tygodni.

Roboty prowadzi firma ZUE S.A. z Krakowa, znana już z wykonywanych prac w Szczecinie między innymi z remontu kapitalnego zajezdni Pogodno, czy też budowy ronda Karskiego na przecięciu ulic Wernyhory, Żołnierskiej, Mickiewicza i Reduty Ordona w 2016 roku. Więcej w komunikacie

Linia

Trasa1
Głębokie <—> Potulicka
aleja Wojska Polskiego — rondo Olszewskiego — aleja Wojska Polskiego — Wawrzyniaka — Mickiewicza — aleja Bohaterów Warszawy — Jagiellońska — aleja Piastów — plac Szarych Szeregów — Piłsudskiego — plac Odrodzenia — Piłsudskiego — plac Grunwaldzki — Piłsudskiego — plac Rodła — Piłsudskiego — Matejki — plac Hołdu Pruskiego — plac Żołnierza Polskiego — aleja Niepodległości — plac Brama Portowa — aleja Niepodległości — 3 Maja — Narutowicza — Potulicka

Linia

Trasa87
Dworzec Główny (Owocowa) <—> Podbórz
Owocowa — Nowa — Dworcowa — aleja Niepodległości (z powrotem: aleja Niepodległości — 3 Maja — Owocowa) — plac Brama Portowa — plac Zwycięstwa — aleja Wojska Polskiego — plac Zgody — aleja Wojska Polskiego — plac Szarych Szeregów — aleja Wojska Polskiego — Felczaka — aleja Wyzwolenia — Lubomirskiego — Staszica — rondo Giedroycia — Kołłątaja — rondo Sybiraków — Asnyka — Orzeszkowej (z powrotem: Orzeszkowej — Boguchwały — Asnyka) — Krasińskiego — Duńska — Szczecińska — Podbórzańska

Linia

Trasa
523
Wiszesława <—> Cukrowa
Wiszesława — Dębogórska — Robotnicza — Studzienna — Zgorzelecka — Hoża (z powrotem: Hoża — Robotnicza) — Bogumińska — Obotrycka — Przyjaciół Żołnierza — Warcisława I — Kołłątaja — rondo Sybiraków (z powrotem: rondo Sybiraków — Asnyka — Kadłubka — Kołłątata) — Kołłątaja — rondo Giedroycia — aleja Wyzwolenia — plac Rodła — Piłsudskiego — plac Grunwaldzki — Piłsudskiego — plac Odrodzenia — Piłsudskiego — plac Szarych Szeregów — Wojska Polskiego — Mickiewicza — Bolesława Śmiałego — 5 Lipca — plac Szarych Szeregów — aleja Piastów — plac Kościuszki — aleja Piastów — plac Szyrockiego — aleja Powstańców Wielkopolskich — Milczańska — Mieszka I — Południowa — Janiszewskiego — rondo Uniwersyteckie (z powrotem: rondo Uniwersyteckie — Południowa) — Cukrowa

Linia

Trasa
524
Police Zajezdnia <—> Pomorzany Dobrzyńska
Police: Fabryczna — Tanowska — Siedlecka — rondo Pionierów Polic — Piłsudskiego — Wyszyńskiego — rondo Majdańskiego — Wyszyńskiego — Piaskowa — Grzybowa — rondo Pionierów Polic — Piłsudskiego — Mazurska — Kołłątaja — Grunwaldzka — plac Chrobrego — Wojska Polskiego — Asfaltowa — Szczecin: Przęsocińska — Przęsocin: Szczecińska — Szczecin: Szosa Polska — Policka — Nehringa — Pokoju — Bogumińska — Obotrycka — Wilcza — Sczanieckiej — Gontyny — Matejki — Piłsudskiego — plac Rodła — Piłsudskiego — plac Grunwaldzki — Piłsudskiego — plac Odrodzenia — Piłsudskiego — plac Szarych Szeregów — Wojska Polskiego — Mickiewicza — Bolesława Śmiałego — 5 Lipca — plac Szarych Szeregów — aleja Piastów — plac Kościuszki — aleja Piastów — plac Szyrockiego — aleja Powstańców Wielkopolskich — Budziszyńska — Inowrocławska — Dobrzyńska (z powrotem: Dobrzyńska — Budziszyńska)

Węzeł przesiadkowy w Załomiu


 Foto: goleniow.pl
wizualizacja: goleniow.pl,
Tak ma wyglądać nowe
centrum przesiadkowe
w Załomiu
Inwestycja zostanie dofinansowana ze środków Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. Po czterokrotnym podejściu do przetargu na budowę autobusowego węzła przesiadkowego w Załomiu, gminie Goleniów wreszcie udało się wybrać firmę "Elbud" ze Szczecina, która chce poprowadzić inwestycję za nieco ponad 10 mln zł.

"Elbud" do 30 września 2020 roku ma czas na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych pozwoleń, a budowa całości przedsięwzięcia ma być zrealizowana do 30 września 2021 roku.

Inwestycja została podzielona na dwa etapy. W pierwszym wykonany zostanie w nowym śladzie odcinek ulicy Leśnej, którym do węzła będą dojeżdżać autobusy szczecińskiej komunikacji miejskiej, a w drugim - samo centrum przesiadkowe. Wybudowana zostanie między innymi poczekalnia dla pasażerów, parking dla samochodów i rowerów oraz trzy perony dla autobusów. Cały obiekt będzie monitorowany.

Źródło: goleniow.pl, 13 stycznia 2020 roku

Bezpłatnym autobusem na WOŚP


12 stycznia uruchomiony został specjalny autobus, który dowoził chętnych pasażerów na teren Łasztowni, celem celebracji 28. szczecińskiego Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Autobus kursował wg poniższego rozkładu na trasie ul. Tkacka – ul. Grodzka – ul. Wyszyńskiego – Most Długi – ul. Bytomska – ul. Włdysława IV – ul. Zbożowa – ul. Wendy (Łasztownia):

• odjazdy z Tkackiej o godz.: 13.00; 13.30; 15.10; 15.40; 16.10; 16.40; 17.10; 17.40; 18.10; 18.40; 19.10; 19.40;
• odjazdy z Wendy o godz.: 13.20; 15.00; 15.30; 16.00; 16.30; 17.00; 17.30; 18.00; 18.30; 19.00; 19.30; 20.00; 20.25.

Odjazdy z ulicy Tkackiej odbywały się z przystanku linii 52, a z Łasztowni z parkingu na wysokości spółki Żegluga Szczecińska. Autobus będzie zatrzymywał się na istniejących przystankach na trasie przejazdu.

Linia

Trasa

W
O
Ś
P
Tkacka < — > Wendy
Grodzka - Sołtysia - Wyszyńskiego - Most Długi - Heyki/św.Floriana - Bulwar Gdański - Bytomska - Władysława IV - Zbożowa - Wendy (z powrotem Zbożowa - Władysława IV - św. Floriana - Energetyków - Most Długi - Wyszyńskiego - Tkacka)

Przetarg na podstację prostownikową


Tramwaje Szczecińskie ogłosiły 3 stycznia, przetarg na budowę podstacji prostownikowej "Chmielewskiego". Dokumentacje projektową opracowała firma "Sesto” Sp. z o. o. z Łodzi. Dokumentacja ta obejmuje:

• budowę podstacji trakcyjnej „Chmielewskiego” wraz z przyłączami: telekomunikacyjnym, wodno-kanalizacyjnymi oraz zewnętrznymi instalacjami: elektryczną i wodno-kanalizacyjną.

• budowę sieci kabli trakcyjnych niskiego napięcia zasilających linie tramwajowe w ciągu ulic Chmielewskiego, Kolumba, Smolańskiej i pętlę tramwajową Pomorzany w ramach tego zadania.

• budowę sieci kabli trakcyjnych niskiego napięcia zasilających linie tramwajowe w alei Powstańców Wielkopolskich w ramach zadania.

• budowę elektroenergetycznej sieci kablowej 1kV na skrzyżowaniu z linią kolejową nr 351 Poznań Główny – Szczecin Główny w km 211,539 oraz linią kolejową Szczecin Główny – Stobno w ramach zadania.

Obecnie sieć trakcyjna obejmująca ulice Kolumba, Chmielewskiego, Smolańska, Al.Powstańców Wielkopolskich, Al. Piastów wraz z pętlą Pomorzany zasilana jest z dwóch stacji trakcyjnych „Kolumba” i „Kordeckiego”.

Oferty należy złożyć w siedzibie Tramwajów Szczeciński na Klonowica do 7 lutego 14 lutego 18 lutego 2020 roku. Termin przedłużono ze względu na mnogość pytań.

* * * * * *

Otwarcie ofert odbyło się w dniu 18 lutego 2020 roku w siedzibie Tramwajów Szczeciński. Na sfinansowanie zamówienia firma zamierza przeznaczyć kwotę w wysokości 9 715 957,62 zł brutto. Zostały złożone 3 oferty na kwoty od prawie od 10 do 14,2 mln złotych brutto. Więcej o złożonych ofertach tutaj

* * * * * *

11 maja 2020, ogłoszono wybór oferty na budowę stacji prostownikowej "Chmielewskiego". Wybrano firmę Przedsiębiorstwa Usług Elektrycznych „IREL” Ireneusz Wingrowicz, z Klinisk Wielkich, które wykona zadanie za 9 987 600,00 zł brutto.

Zmiana numeracji linii i cięcia w komunikacji miejskiej


Z dniem 1 stycznia 2020 roku, zgodnie z zarządzeniem nr 384/19 Prezydenta miasta z 4 września 2019 roku zmieniającym regulamin przewozu osób, mówiący o zmianie dotychczasowej numeracji linii zwykłych kursujących dotychczas na terenie miasta, który został prawie w całości wykorzystany.

Nowe zakresy podane w zarządzeniu umożliwiają uporządkowanie numeracji linii kursujących po terenie powiatów ościennych, i przewidują miejsce na uruchomienie nowych linii tego typu. W związku z tym linia 95 zostaje zmieniona na 904, linii 98 na 908, linii 99 na 901.

Jednocześnie ze zmianą numeracji linii nż, zmieniono rozkłady jazdy linii 76, A, B i "zawieszono" kursowanie linii F. Są to poważne cięcia - nie bójmy się użyć tego słowa w rozkładach jazdy i kursowaniu tych linii, które padły pod naporem oszczędnościowych zapędów prezydenta Piotra Krzystka.

Jeśli chodzi o linie pospieszne A i B, ZDiTM tudzież miasto po raz kolejny udowadnia, że ma w głębokim poważaniu mieszkańców, pogarszając z każdą zmianą połączenia lewobrzeżnej i prawobrzeżnej części miasta. Później urzędnicy narzekają, że miasto jest zakorkowane, bo na czterystotysięczne miasto jest trzysta tysięcy samochodów.

Pytam, jak długo miasto i ZDiTM będą prowadziły taką politykę transportową? Mając za nic swoje wcześniejsze ustalenia - uchwały w sprawie polityki transportowej.

Trasy linii tramwajowych, autobusowych, autobusowych nocnych i specjalnych na dzień 1 stycznia 2020 roku. Dane ze strony Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego. Więcej tutaj

Linia

Trasa901
Warszewo <—> Osów
Złotowska — Perlista — Szwedzka (z powrotem: Szwedzka — Dzierżonia — Złotowska) — Duńska — Wapienna — Północna — Andersena — Miodowa
Warszewo <—> Jaworowa Las
Złotowska — Perlista — Szwedzka (z powrotem: Szwedzka — Dzierżonia — Złotowska) — Duńska — Wapienna — Północna — Andersena — Miodowa — Zegadłowicza — Jaworowa
Historia linii tutaj

Linia

Trasa

904
Kursuje w dni powszednie. Trasa jednokierunkowa
Podjuchy —> Podjuchy
Szlamowa — Metalowa — Granitowa — Marmurowa — Radosna — Ostowa — Lechicka — Ostowa — Radosna — Morwowa — Chojnicka — Brzeżańska — Mielecka — Drawska — Sąsiedzka — Chromowa — Ruda — Olkuska — Wschodnia — Grzegorzewskiej — Korczaka — Prószyńskiego — Wschodnia — Chełmińska — Krzemienna — Szarego — Szlamowa
Podjuchy —> Podjuchy
Szlamowa — Metalowa — Kołowska — Skalista — Krzemienna — Szarego — Szlamowa
Wybrane kursy w dni powszednie w okresie nauki w szkołach.
Podjuchy —> Podjuchy
Szlamowa — Metalowa — plac Wolności — Granitowa — Piwna — Zamieć — Piwna — Granitowa — plac Wolności — Szarego — Szlamowa Trasa jednokierunkowa. Wybrane kursy.
Historia linii tutaj

Linia

Trasa

908
Kursuje w dni powszednie.
Maczka <—> Kwiatkowskiego
Maczka — Ku Słońcu (z powrotem: Ku Słońcu — Polskich Marynarzy — Maczka) — Kwiatowa — Świętej Kingi — Krakowska — Samborska — Harnasiów — Zbójnicka — Europejska — Krakowska — rondo Uniwersyteckie — Południowa — rondo Hakena — Krygiera — Cukrowa (z powrotem: Cukrowa — rondo Uniwersyteckie)
Maczka <—> Chobolańska Szkoła
Maczka — Ku Słońcu (z powrotem: Ku Słońcu — Polskich Marynarzy — Maczka) — Kwiatowa — Świętej Kingi — Krakowska — Dworska — plac Słowińców — Wierzbowa — Chobolańska (z powrotem: Chobolańska — Braniborska — Krakowska) Wybrane kursy w dni powszednie w okresie nauki w szkołach.
Historia linii tutaj

Tabor tramwajowy w mieście


Tabor na dzień 1 stycznia 2020 roku w Tramwajach Szczecińskich. Dane na podstawie materiałów zawartych na stronach Tramwajów Szczecińskich oraz materiałów własnych. Więcej tutaj

Ceny biletów stan na dzień 1 stycznia 2020 roku

Cennik opłat (obowiązuje od 24 marca 2015) za przejazdy pojazdami lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie.
Podstawa prawna: Uchwała nr VI/78/15 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia z dnia 24 marca 2015 roku zmieniająca uchwałę Nr XXIX/736/08 z dnia 5 grudnia 2008 z późniejszymi zmianami w sprawie cen i opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasto Szczecin oraz określenia osób uprawnionych do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów. Więcej tutaj

Kasy biletowe

Kasy biletowe stan na 1 stycznia 2020. Dane na podstawie materiałów zawartych na stronach Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego. Więcej tutaj

Tabor w zajezdni Klonowica na dzień 1 stycznia 2020 roku


Stan taboru w SPA "Klonowica" na dzień 1 stycznia 2020 roku według danych ze strony zajezdni autobusowej wynosi 110 autobusów różnych marek. Ich średni wiek to 8,68 lat. Były to autobusy takie jak:

MAN NL 223 - 2, MAN NL 283 - 1, MAN NG 313 - 11, MAN A21 - 1, MAN A23 - 7, MAN A35 - 3, SOLARIS URBINO 10 - 4, SOLARIS URBINO 12 - 28, SOLARIS URBINO 12 Hybrid - 8, SOLARIS URBINO 18 - 37, SOLARIS URBINO 18 Hybrid - 8

wykaz autobusów, dane techniczne, zdjęcia

Tabor w zajezdni Dąbie na dzień 1 stycznia 2020 roku


Stan taboru w SPA "Dąbie" na dzień 1 stycznia 2020 roku według danych ze strony zajezdni autobusowej wynosi 104 autobusy różnych marek takich jak:

VOLVO 7700 - 1, MAN NL 313 - 1, SOLARIS URBINO 12 - 34, SOLARIS URBINO 18 - 46, SOLARIS URBINO 12 HYBRID - 1, MERCEDES BENZ 0530G EVOBUS - 2, MERCEDES BENZ 0530 EVOBUS- 2, MERCEDES BENZ 0530G CITARO - 7, MERCEDES BENZ 0530 CITARO - 9.

wykaz autobusów

Tabor w SPPK na dzień 1 stycznia 2020


Stan taboru na 1 stycznia 2020 roku w zajezdni autobusowej w Policach wynosił 58 autobusów różnych marek. Są to autobusy - MAN NL 223 - 3, MAN NL 262 - 1, MAN NL 283 - 3, MAN NL 283 LIONS CITY - 9, MAN NL 313 - 4, MAN NG 313 - 4, MAN SG 313 - 4, MAN NG 323 LIONS CITY - 12, SOLARIS URBINO 12 - 11, SOLARIS URBINO 18 - 7. Zestawienie taboru

* * *Lata 90 XX wieku


Wiek XXI


Linki


Copyright © Janusz Światowy, 2002
Wszelkie prawa zastrzeżone.