Menu


1879-1929


Lata 20-40 XX wieku


Lata 50–80 XX wieku


Historia linii

* * *

Hasło linii 87: Kołłątaja - Kormoranów lub Warszewo opublikowane na stronie portalu "Komis" - opracował Marek Pawlukowicz przy współpracy Pawła Pieńkowskiego.

Linia 87: Kołłątaja < -- > Kormoranów < -- >
Warszewo < -- > Podbórz < -- > Owocowa Dworzec

Trasa:
Kołłątaja – Rondo Sybiraków - Kołłątaja - Orzeszkowej - Krasińskiego - Duńska - Szczecińska - [Warszewo] - Rostocka - Kormoranów

Niektóre kursy na skróconej trasie do Warszewa.
Linia 87 jest jedną z najmłodszych linii autobusowych w Szczecinie. Uruchomiono ją 9 września 2002 roku, jednakże pod innym "szyldem".

Atrakcyjne, górzyste tereny, na których znajduje się osiedle Warszewo, zachęciły inwestorów do wybudowania osiedli mieszkaniowych. Prężnie rozwijające się osiedle na początku XXI wieku wymagało dostępu do komunikacji miejskiej, stąd uruchomiono linię 57 Bis na trasie Kołłątaja - Orzeszkowej - Krasińskiego - Duńska - Szczecińska - Warszewo Poznańska. Na linię skierowano dwa autobusy MAXI z SPA Klonowica, zapewniając częstotliwość 20 minut.

Niestety protesty mieszkańców ulicy Poznańskiej wymusił zmianę trasy. W dniu 2 lutego 2004 roku linię skierowano ulicami Szczecińską i Rostocką do pętli Kormoranów. Ze względu na wydłużenie trasy oraz brak dodatkowych środków, zmniejszono częstotliwość kursowania do 20-28 minut w szczycie i międzyszczycie oraz 40 minut w godzinach wieczornych.

Po prawie 3 latach, 2 stycznia 2007 roku ZDiTM wprowadził wiele istotnych zmian:
zmieniono oznaczenie linii z 57 Bis na 87,
zwiększono częstotliwość do 20 minut przez cały dzień oraz do 10 minut na odcinku Warszewo - Kołłątaja w porannym szczycie przewozowym,
wprowadzono wariantowe kursy do pętli "Warszewo" (wspólna pętla z linią 57).

Ze względu na zwiększenie częstotliwości, do obiegu wprowadzono 3 brygadę - szczytową. W związku z tym na linii coraz częściej można spotkać autobusy przegubowe - Ikarusy 280 lub Volvo B10MA.

Od 1 grudnia 2008 roku ponownie zwiększono częstotliwość w dni powszednie, tym razem w szczycie popołudniowym. Dodano autobus przegubowy przechodzący z 53/7 oraz kursy, który obsługuje autobus solowy jeżdżący na stałe na 82/1. Częstotliwość zwiększyła się dzięki temu do 12 minut.

Docelowo linia 87 ma kursować do nowo budowanej pętli przy skrzyżowaniu ulic Podbórzańskiej i Śródleśnej w celu zapewnienia dojazdu do centrum mieszkańcom osiedla domków jednorodzinnych.

Budowa kolektora deszczowego wymusiła w dniach 17 lutego - 20 marca 2009 roku zamknięcie dla ruchu skrzyżowanie ulic Chopina – Krasińskiego – Rapackiego na kierunku ulicy Krasińskiego. Uległa zmianie trasa linii autobusowej 87 i 530. Prace wykonywała Spółka ENERGOPOL – SZCZECIN.

• linie 87, 530 jeździły w obu kierunkach po częściowo zmienionej trasie. Od przystanku „Orzeszkowej” na ulicy Kołłątaja linie jechały ulicami Warcislawa – Przyjaciół Żołnierza - Duńską wg specjalnego rozkładu jazdy.

• przystanki „Łabedzia” w obu kierunkach z ulicy Duńskiej, zostały przeniesione na ulice Przyjaciół Żołnierza przy skrzyżowaniu z ulicą Duńską.

• kolejny etap prac w ciągu ulica Chopina w dniach 20 marca - 24 kwietnia 2009 roku spowodował znowu wyłączenie jej z ruchu na odcinku od ulicy Krasińskiego do Sportowej. Wyłączonym odcinkiem dopuszczono poruszanie się pojazdów komunikacji miejskiej oraz dojazd do posesji. Objazdy wytyczono przez ulice Sportową, Krasińskiego, Zakopiańską.

Budowa kolektora deszczowego z dniach 9 lipca - 21 września 2009 roku ulica Kołłątaja na odcinku od ulicy Ks. bpa Naruszewicza do Orzeszkowej była ulicą jednokierunkową. Uległy zmianie trasy linii autobusowych 51, 69, 78, 87, 523, 530, 532. Prace wykonywała spółka ENERGOPOL – SZCZECIN.

• linie 51, 78, 87, 530, 532 w kierunku ulic Orzeszkowej i Warcisława kursowały po stałych trasach wg obowiązującego rozkładu jazdy.

• w kierunku pętli Kołłątaja linie kursowały częściowo zmienioną trasą (z pominięciem ulicy Orzeszkowej i części Kołłątaja) od przystanku „Krasińskiego” jeździły ulicami Krasińskiego – Niemcewicza do ronda Sybiraków i dalej po stałych trasach wg obowiązującego rozkładu jazdy.

• liczne wnioski pasażerów wymogły na ZDiTM, z dniem 24 lipca 2009 roku uruchomienie tymczasowego przystanku dla linii nr 51, 78, 87 na ulicy Niemcewicza przed skrzyżowaniem z rondem Sybiraków. Przystanek był zlokalizowany na dotychczasowym przystanku dla linii nocnych.

• od 31 lipca 2009 roku linie autobusowe B, 51, 78, 87, 530, 532 na kierunku do ulicy Krasińskiego kursowały ulicami Kołłątaja – Warcisława – Rapackiego do skrzyżowania z ulicą Krasińskiego (z ominięciem ulicy Orzeszkowej) i dalej po stałych trasach wg dotychczasowego rozkładu jazdy.

1 września 2009 roku linie skierowano do nowo wybudowanej pętli autobusowej w Podbórzu. W związku z tym zmieniono trasę i rozkład jazdy. Długość trasy z Kołłątaja do Podbórza wynosi 5.460 metrów, Kołłątaja - Warszewo 3.830 metrów i z powrotem Podbórz - Kołłątaja 5.520 metrów i Warszewo - Kołłątaja 3.650 metrów. Długość trasy w obu kierunkach odpowiednio 10.980/7.780 metrów. Brygady obsługuje zajezdnia Klonowica.

Do 31 sierpnia 2009 roku linię obsługiwały następujące brygady:

dzień powszedni:
• 87/1 (4:54-23:14),
• 87/2 (5:09-23:04, brygada niskopodłogowa),
• 87/3 (6:34-8:44).
dni świąteczne kursują:
• 87/1 (4:54-23:14),
• 87/2 (5:09-23:04, brygada niskopodłogowa).
Boże Narodzenie, Nowy Rok i Wielkanoc:
•87/1 (5:11-23:11),
• 87/2 (9:42-10:10, 16:39-17:11) łatająca dziurę posiłkową, obsługiwana autobusem ściągniętym z 82/1.

Trasa:
Kołłątaja – Rondo Sybiraków – Kołłątaja – Orzeszkowej – Duńska – Warszewo – Szczecińska – Podbórzańska – Podbórz

brygady (dzień powszedni):
• 87/1 (4:59-8:56;14:09-23:09)
• 87/2 (6:29-18:16)
• 87/3 (5:19-9:16;14:29-22:54)
• 87/4 (6:09-17:56)

dni świąteczne i soboty:
• 87/1 (4:59-22:54)
• 87/2 (5:19-23:09)
• 87/3 (8:28-8:58;18:28-18:58)
Wielkanoc, Boże Narodzenie i Nowy Rok: • 87/1 (4:59-22:02)
• 87/2 (5:30-22:32)
• 87/3 (6:00-23:03)

Remont skrzyżowania ulic Krasińskiego, Niemierzyńska i Niemcewicza, z dniem 18 lipca 2011 roku. (w komunikacji nocnej od 18/19 lipca 2011 roku), ZDiTM wprowadził zmiany w komunikacji autobusowej.

• autobusy linii 51, 78, 87, B, 525 i 532 kursowały objazdem ulicami Krasińskiego – Orzeszkowej – Kołłątaja, z pominięciem przystanku „Niemcewicza” (na ulicy Niemcewicza).

• autobusy linii 51, 78, 87, 525 i 532 zatrzymywały się na dodatkowym przystanku „Orzeszkowej”, a linia „B” na tymczasowym przystanku „Niemcewicza” (ulica Kołłątaja) zlokalizowanym vis-a-vis pętli autobusowej „Kołłątaja”.

ZDiTM przygotowywał zmiany na przełomie 4 października - 4 listopada 2013 roku w rejonie Kołłątaja, Asnyka i sąsiadujących z nimi ulicami. Dotyczyły zarówno kierowców jak i pasażerów komunikacji miejskiej. Faktycznie nowa organizacja ruchu obowiązywała od 4 listopada 2013 roku.

Najważniejszą zmianą było stworzenie węzła przesiadkowego na ulicy Asnyka pomiędzy Rondem Sybiraków a ulicą Kadłubka dla linii tramwajowych 2, 12 oraz autobusowych 51, 57, 63, 69, 78, 82, 87 i B (linie 69 i B będą korzystały z tego węzła wyłącznie w kierunku Osiedla Arkońskiego i ulicy Rugiańskiej).

• linia 51, 78 i 87 w obu kierunkach będą kursować przez ul. Orzeszkowej i Asnyka (z pominięciem dotychczasowego odcinka ul. Kołłątaja pomiędzy ul. Orzeszkowej i Rondem Sybiraków. W kierunku Osowa, Warszewa, Podbórza i Osiedla Arkońskiego autobusy zatrzymają się dodatkowo na przystanku Dworzec Niebuszewo, który zlokalizowano na ulicy Orzeszkowej na wysokości pętli tramwajowej.

Z dniem 25 sierpnia 2014 roku ZDiTM wydłużył trasę linii 87 od „Kołłątaja” przez Rondo Giedroycia – Staszica – Lubomirskiego – Wyzwolenia – Felczaka – Wąska – Wielkopolska – Plac Szarych Szeregów – Wojska Polskiego – Plac Zwycięstwa – Brama Portowa – 3 Maja – Owocowa Dworzec (powrót przez Owocowa – Nowa – Dworcowa – Brama Portowa).

Celem wydłużenia linii była chęć zasypania dziury komunikacyjnej śródmieścia. Celem jest również ułatwienie mieszkańcom Warszewa i okolic bezprzesiadkowego dotarcia w rejon placu Szarych Szeregów, alei Wojska Polskiego, placów Zgody, Zwycięstwa i Brama Portowa aż do przystanku końcowego na ulicy Owocowej przy dworcu kolejowym PKP.

Linia kursuje na trasie Podbórz – Owocowa Dworzec w dni robocze, soboty, niedziele i dni świąteczne w godzinach 5:00 - 23:00 co 20 minut, zaś w rozkładzie specjalnym w godzinach 5:00 - 23:00 co 30 minut.

W godzinach szczytów przewozowych kursy na trasie Kołłątaja – Warszewo skierowane są na trasę Kołłątaja – Podbórz i wykonywane są w godzinach 6:10 - 8:30 i 14:10 - 17:30 co 20 minut.

Autobusy zatrzymują się na przystankach:

• „Kołłątaja” – przystanek w kierunku Owocowa Dworzec, wspólny z linią „B” w kierunku Osiedla Słonecznego. Przystanek w kierunku Podbórza na ulicy Staszica wspólny z liniami 53, 60, 67 i „B” w kierunku Ronda Giedroycia,
„Kołłątaja” – przystanek końcowy dla szczytowych kursów relacji Kołłątaja – Podbórz, zlokalizowany na dotychczasowym peronie pętli,
• „Wąska Floating Arena” – nowe przystanki w obu kierunkach (w kierunku Owocowa Dworzec i w kierunku Podbórz), zlokalizowane na ulivy Felczaka przy skrzyżowaniu z ulicą Wąska w kierunku Owocowa Dworzec i na ulicy Wąskiej przy skrzyżowaniu z ulicą Felczaka w kierunku Podbórza,
• „Św. Jana Pawła II nż” – nowe przystanki w obu kierunkach (w kierunku Owocowa Dworzec i w kierunku Podbórza), zlokalizowane na ulicy Wielkopolskiej przy skrzyżowaniu z aleją Św. Jana Pawła II,
• „Plac Szarych Szeregów” – przystanek w kierunku Owocowa Dworzec zlokalizowany za placem w ciągu alei Wojska Polskiego. W kierunku Podbórza obecny przystanek wspólny z linią „E”,
• „Plac Zgody” – przystanek w kierunku Owocowa Dworzec wspólny z linią „E” w kierunku Osiedla Bukowego. W kierunku Podbórza nowy przystanek, wspólny z linią 86 w kierunku Osiedla Kaliny,
• „Plac Zwycięstwa” – przystanki wspólne z linią „E” w obu kierunkach,
• „Brama Portowa” – nowy przystanek w kierunku Owocowa Dworzec zlokalizowany przy byłej Galerii Centrum. W kierunku Podbórza przystanek wspólny z linią tramwajową 7 (trasa tymczasowa) w kierunku Krzekowa,
• „Plac Zawiszy” – przystanek w kierunku Owocowa Dworzec, wspólny z linią 529 w kierunku Jaworowej,
• „Owocowa Dworzec” – przystanek końcowy (nr 22921), zlokalizowany na ulicy Owocowej przy wyjściu z dworca kolejowego,
• „Plac Tobrucki” – przystanek w kierunku Podbórza, wspólny z linią tramwajową 3 w kierunku Lasu Arkońskiego.

Linia obsługiwana przez SPA „Klonowica”:
• 6 autobusów MAXI niskopodłogowych w dni robocze,
• 4 autobusy MAXI niskopodłogowe w soboty, niedziele i dni świąteczne
• 3 autobusy MAXI niskopodłogowe w rozkładzie specjalnym.

Obsługa taborowa

Dzień powszedni
• 87/1 - (05:00 - 22:46)
• 87/2 - (06:05 - 23:06)
• 87/3 - (05:05 - 23:09)
• 87/4 - (05:25 - 22:26)
• 87/5 - (06:10 - 17:23)
• 87/6 - (06:30 - 17:43)

Dzień świąteczny
• 87/1 - (05:00 - 22:46)
• 87/2 - (06:05 - 23:06)
• 87/3 - (05:05 - 23:09)
• 87/4 - (05:25 - 22:26)

Z dniem 1 grudnia 2014 roku linia w dni powszednie jest obsługiwana wyłącznie przez autobusy przegubowe. Dotyczy to zarówno kursów na trasie Podbórz – Owocowa Dworzec, jak i kursów wykonywanych w godzinach w szczytów przewozowych na trasie Podbórz – Kołłątaja. W godzinach wieczornych oraz w niedziele i dni świąteczne ZDiTM dopuścił obsługę linii taborem solowym.

Bieg kobiet “ALKALA” w dniu 8 marca 2015 roku wymusił wprowadzenie zmian w organizacji ruchu oraz zmian tras autobusów linii 67 i 87.

• w godzinach 12:30 – 15:00 zmianie uległa trasa autobusu linii 87. Trasa objazdu przebiegała przez aleje Wojska Polskiego, Niedziałkowskiego, Unisławy. Uruchomiono dodatkowe przystanki na ulicy Niedziałkowskiego (przed aleją Jana Pawła II), Niedziałkowskiego (przed ulicą Wąską) oraz na Unisławy (przed ulicą Felczaka).

Z dniem 1 lipca 2015 roku przystanki "Św. Jana Pawła II" oraz "Podbórzańska Ogrody" stają się przystankami stałymi.

W okresie od 21 lutego 2015 - 30 czerwca 2016 roku z powodu remontu Dworca Głównego i tworzących się przez to korków na ulicach Nowej i Dworcowej trasa linii została zmieniona - od Bramy Portowej przez ulice Wyszyńskiego i Nabrzeże Wieleckie do Dworca Głównego. Z dniem 1 lipca 2016 roku wróciła na swoją trasę z przed remontu.

Prowadzone prace na ulicy Felczaka za skrzyżowaniem z ulicą Unisławy, na zlecenie Szczecińskiej Energetyki Cieplnej, w dniach 17 lipca - 29 sierpnia 2015 roku autobus linii 87 kursował zmienioną trasą.

• linia 87 w obu kierunkach jeździła częściowo zmienioną trasą od ulicy Wielkopolskiej, ulicą Wąską, Niedziałkowskiego, Unisławy. Zmieniono lokalizacje przystanków Wąska Floating Arena, w obu kierunkach. Przystanek w kierunku Dworca Głównego zlokalizowany był na ulicy Felczaka przed skrzyżowaniem z ulicą Unisławy, a w kierunku Podbórza na ulicą Niedziałkowskiego na wysokości Teatru Lalek ,,Pleciuga’’.

• później bo od 28 lipca 2015 roku znowu zmieniono trasę, w obu kierunkach autobusy jechały zmienioną trasą ulicami Wielkopolską, Wąską, Niedziałkowskiego, Unisławy. Zmieniono też lokalizacje przystanków Wąska Floating Arena w obu kierunkach. Przystanek w kierunku Dworca Głównego zlokalizowany został na ulicy Felczaka przed skrzyżowaniem z ulicą Unisławy a w kierunku Podbórza na ulicy Niedziałkowskiego na wysokości Teatru Lalek „Pleciuga”.

W dniach 6 - 28 sierpnia 2015 roku prowadzono prace remontowe jezdni i chodników ulicy Wielkopolskiej, wymusiło to wyłączenie z ruchu odcinka ulicy od placu Szarych Szeregów do alei Papieża Jana Pawła II. Prace obejmowały regulację krawężników, uzbrojenia podziemnego, wymianę warstwy ścieralnej jezdni oraz przełożenie płyt kamiennych w celu poprawy nawierzchni chodnika.

• autobusy linii 87 kierowano objazdem przez ulicę Niedziałkowskiego. Linia w obu kierunkach jeździła przez plac Szarych Szeregów, Wojska Polskiego, Niedziałkowskiego, Papieża Jana Pawła II i dalej stała trasą, według obowiązującego rozkładu jazdy.

• na czas trwania prac przystanek "Świętego Jana Pawła II nż” dla autobusów jadących w kierunku Dworca Głównego został przeniesionym na ulice Wielkopolską przed skrzyżowanie z al. Papieża Jana Pawła II. Prace prowadzi firma Strabag na zlecenie ZDiTM w ramach bieżącego utrzymania dróg. Do czasu zakończenia prac kursy na trasie Dworzec Główny – Podbórz nie były wykonywane autobusami przegubowymi.

Koniecznością usunięcia awarii przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji na skrzyżowaniu ulic Kołłątaja, Warcisława, Orzeszkowej w dniach 13 - 16 listopada 2015 roku, skrzyżowanie zostało wyłączone z ruchu. Dopuszczono jedynie ruch pojazdów komunikacji miejskiej.

• autobusy linii 51 i 87 jadące w kierunku ulicy Krasińskiego od przystanku „Niemcewicza” jechały ulicami Kadłubka, Kołłątaja, Warcisława, Rapackiego z pominięciem przystanku „Dworzec Niebuszewo”. Od przystanku „Krasińskiego Wiadukt” autobusy jeździły stałą trasą.

Wymiana nawierzchni na ulicy Staszica 22 lipca 2016 roku wymusiła zamknięcie od godziny 20:00 dla ruchu autobusowego skrzyżowania ulic Staszica i Lubomirskiego i z tego powodu zmienione zostały trasy autobusów linii B i 87.

• linia 87 kursowała z ulicy Felczaka w lewo w aleję Wyzwolenia i dalej do ronda Giedroycia stałą trasą

• w kierunku przystanku Owocowa z ronda Giedroycia autobusy wjeżdżały w aleję Wyzwolenia i Felczaka. Pomijały przystanki "Kołłątaja" zlokalizowane w ciągu ulicy Staszica ( linia B w kierunku Dworca Niebuszewo, linia 87 w obu kierunkach). Uruchomiono dodatkowy przystanek na pętli Kołłątaja. Występowały też czasowo utrudnienia pozostałych linii autobusowych.

Organizacja biegu XXXVII PKO Półmaratonu Szczecińskiego w dniu 28 sierpnia 2016 roku w godzinach 8:00 - 13:00 wymusiły zmiany na linii 87.

• autobusy linii 87 od godziny 4:30 do czasu zakończenia biegu jeździły przez ulice Felczaka, Wąską, Wielkopolską, Unisławy. Kursowały w obu kierunkach od przystanku ,,Kołłątaja’’ przez ulice: Wyzwolenia, plac Rodła, Piłsudskiego, plac Szarych Szeregów i dalej swoją trasą z pominięciem przystanków ,,Wąska Floating Arena’’ i ,,Św. Jana Pawła II’’.

Organizacją biegu w dniu 27 sierpnia 2017 roku w godzinach 8:00 - 14:00 XXXVIII PKO Półmaratonu Szczecińskiego wymusiła zmiany w komunikacji miejskiej.

• autobusy linii 87 od godziny 4:30 do czasu zakończenia biegu jeździły przez ulice Felczaka, Wąską, Wielkopolską, Unisławy i kursowały w obu kierunkach od przystanku ,,Kołłątaja’’: Wyzwolenia do placu Rodła dalej ulicami Piłsudskiego, plac Szarych Szeregów i dalej swoją trasą z pominięciem przystanków ,,Wąska Floating Arena’’, ,,Św. Jana Pawła II’’


foto: Janusz Światowy
plac Zgody
17 września 2017
W dniach 16 września - 24 października 2017 w związku z remontem torowiska, po 12 latach jego eksploatacji w ciągu ulicy Krzywoustego na odcinku od placu Zwycięstwa do placu Kościuszki wykonywano prace związane z uzupełnieniem ubytków podbudowy w strefie okołoszynowej i naprawiano nawierzchnie bitumiczną w obrębie torowiska.

Z powodu tych prac została zmieniona organizacja ruchu i autobusy zostały skierowane zostały objazdami do swoich punktów docelowych. Linia "87" z Podpórza na Owocowa Dworzec jechała przez Obrońców Stalingradu i aleje Niepodległości do placu Brama Portowa i dalej po swojej trasie. Wyłączony został z użytku przystanek plac Zwycięstwa.

Podbórz <—> Owocowa Dworzec
Podbórzańska — Szczecińska — Duńska — Asnyka — Bogusławy — Orzeszkowej — Asnycka — rondo Sybiraków — Kołłątaja — rondo Giedrojcia — Staszica — Lubomirskiego — aleja Wyzwolenia — Felczaka — Wąska — Wielkopolska — plac Szarych Szeregów — aleja Wojska Polskiego — plac Zgody — Obrońców Stalingradu — aleja Niepodległości — plac Brama Portowa — 3 Maja — Owocowa

Przewidywano zakończenie prac na 28 października 2017 roku, ale zakończono je 24 października 2017 i w związku z tym linia 87 powróciła na swoją stałą trasę.

Z powodu obchodów w rejonie placu Szarych Szeregów, 99 rocznicy Odzyskania Niepodległości, ZDiTM zmienił organizacje ruchu w jego rejonie. W związku z tym 11 listopada 2017 roku w godzinach 10:00-13:00 zmieniono trasę linii 87, która w tych godzinach jeździła przez:

• w kierunku pętli „Podbórz” kursowała od alei Wojska Polskiego przez Jagiellońską — pl. Grunwaldzki — al. Papieża Jana Pawła II — Wielkopolską;
• w kierunku Dworca Głównego kursowała od Wielkopolskiej przez aleję Papieża Jana Pawła II — Niedziałkowskiego — Mickiewicza — al. Bohaterów Warszawy — 5 Lipca — plac Szarych Szeregów.

Przystanek „Plac Szarych Szeregów” dla linii 87 jadącej w kierunku Podbórza został przeniesiony przed skrzyżowanie z ulicą Jagiellońską.

Z dniem 2 września 2019 roku, na linii 87 w dni powszednie do odwołania przedłużono kursowanie autobusów wg. letniego rozkładu jazdy. Częstotliwość kursowania pozostaje bez zmian.

Od 1 grudnia 2019 roku, ZDiTM wprowadził zmiany w kursowaniu linii 54, 84, 91, 94, 56, 86, 87. Korekty dotyczą nowych czasów przejazdów, skrócenia lub wydłużenie wybranych kursów oraz zmian w częstotliwości kursowania w wybrane dni.

W niedziele i dni świąteczne autobusy linii 87 kursują przez cały dzień co 30 minut. Jednocześnie dla linii nastąpiła zmiana nazwy przystanku „Warszewo Szkoła” na „Wapienna”.

W związku z wprowadzeniem nowej organizacji ruchu w rejonie Posejdona od 20 grudnia 2019, zmieniona została lokalizacja przystanku „Brama Portowa” dla autobusów linii 61 i 87 jadących w kierunku przystanku „Owocowa Dworzec”. Przystanek został usytuowany w stałej lokalizacji w alei Niepodległości na wysokości biurowca. Przystanek funkcjonujący w tymczasowej lokalizacji został zlikwidowany.

Z dniem 15 stycznia 2020 roku, linia kursuje na częściowo zmienionej trasie, od Wyzwolenia przez Felczaka i Wojska Polskiego do placu Szarych Szeregów, według nowego, stałego rozkładu jazdy, bez zmiany częstotliwości kursowania. Na trasie uruchomione zostały przystanki, wszystkie zlokalizowane w ciągu ulicy Felczaka:

• „Wąska Floating Arena” (18022 w kierunku Podbórza), naprzeciwko przystanku w kierunku Dworca Głównego,
• „Odrowąża” na żądanie (18411 w kierunku Dworca Głównego i 18412 w kierunku Podbórza), przy skrzyżowaniu z ul. Odrowąża,
• „Urząd Miasta” (12522 w kierunku Dworca Głównego i 12521 w kierunku Podbórza), przy skrzyżowaniu z al. Jana Pawła II,
• „Felczaka” (12321 w kierunku Dworca Głównego i 12322 w kierunku Podbórza), przy skrzyżowaniu z al. Wojska Polskiego.

Wyłączone z obsługi zostały przystanki „Św. Jana Pawła II” (w obu kierunkach, nr 18121 i 18141) i „Wąska Floating Arena” (dotychczasowy przystanek w kierunku Podbórza, nr 18031). Przy okazji nastąpiła zmiana nazwy przystanku „Owocowa Dworzec” na „Dworzec Główny (Owocowa)”.

W komunikacie ZDiTM podał zakamuflowano informację, że linia na tej trasie będzie jeździła na stałe według nowego, stałego rozkładu jazdy po zakończeniu inwestycji. Czy tak będzie czas pokaże.

Zmiany są wynikiem rozpoczynającego się I etapu przebudowy placu Szarych Szeregów, na którym między innymi nastąpi całkowita zmiana konstrukcji torów na trójwlotowych rozjazdach. Zostaną zabudowane torowiska wraz z przebudową przystanków w ciągu ulicy Piłsudskiego (do jezdni placu Odrodzenia). Nastąpiła też przebudowa torowiska w Wojska Polskiego oraz Piastów z rozjazdami.

W ramach prac wykonany został także remont jezdni placu Szarych Szeregów oraz zagospodarowanie samej wyspy ronda i peronów przystankowych. Prace objęły również sieć trakcyjną, system ogrzewania i sterowania zwrotnic, smarownice oraz częściowo uzbrojenie terenu. Układ relacji torowych na węźle trójwlotowym trójkątnym na placu Szarych Szeregów pozostanie niezmieniony. Długość przebudowywanych torów to prawie 900 metrów toru pojedynczego. Pierwszy etap prac zakończył się 14 marca 2020 roku.

Dworzec Główny (Owocowa) <—> Podbórz
Owocowa — Nowa — Dworcowa — aleja Niepodległości (z powrotem: aleja Niepodległości — 3 Maja — Owocowa) — plac Brama Portowa — plac Zwycięstwa — aleja Wojska Polskiego — plac Zgody — aleja Wojska Polskiego — plac Szarych Szeregów — aleja Wojska Polskiego — Felczaka — aleja Wyzwolenia — Lubomirskiego — Staszica — rondo Giedroycia — Kołłątaja — rondo Sybiraków — Asnyka — Orzeszkowej (z powrotem: Orzeszkowej — Boguchwały — Asnyka) — Krasińskiego — Duńska — Szczecińska — Podbórzańska

Kołłątaja <—> Podbórz
Kołłątaja — rondo Sybiraków — Asnyka — Orzeszkowej (z powrotem: Orzeszkowej — Boguchwały — Asnyka) — Krasińskiego — Duńska — Szczecińska — Podbórzańska. Wybrane kursy w dni powszednie w godzinach szczytu.

Z dniem 14 marca 2020 roku rozpoczął się drugi etap przebudowy torowisk na placu Szarych Szeregów. Roboty były skoncentrowane na przebudowie torowiska w obrębie alei Piłsudskiego do placu Odrodzenia. Od tego dnia wstrzymany został ruch tramwajów w ciągu ulicy Piłsudskiego na odcinku od placu Szarych Szeregów do placu Rodła tudzież zmieniła się organizacja ruchu kołowego na przejeździe przy ulicy Piłsudskiego. Od tego dnia zmieniono jej trasę i objazdem od Dworca Głównego (Owocowa) kursowała:

Dworzec Główny (Owocowa) <—> Podbórz
Owocowa — Nowa — Dworcowa — aleja Niepodległości (z powrotem: aleja Niepodległości — 3 Maja — Owocowa) — plac Brama Portowa — plac Zwycięstwa — aleja Wojska Polskiego — plac Zgody — aleja Wojska Polskiego — plac Szarych Szeregów — aleja Piłsudskiego — plac Odrodzenia (nawrót) — aleja Piłsudskiego — plac Szarych Szeregów — Felczaka — aleja Wyzwolenia — Lubomirskiego — Staszica — rondo Giedroycia — Kołłątaja — rondo Sybiraków — Asnyka — Orzeszkowej (z powrotem: Orzeszkowej — Boguchwały — Asnyka) — Krasińskiego — Duńska — Szczecińska — Podbórzańska

W związku z tym między przystankami „Dworzec Główny (Owocowa)” i „Plac Szarych Szeregów” kursy wykonywane były 2–3 minuty wcześniej w stosunku do normalnie obowiązującego rozkładu jazdy.

Z dniem 1 czerwca 2020 roku na linii przywrócony został stały rozkład jazdy. W kierunku pętli „Podbórz” autobusy kursują trasą jak w I etapie prac — od przystanku „Plac Szarych Szeregów” przez Szarych Szeregów i Wojska Polskiego do Felczaka i dalej bez zmian.

W kierunku pętli „Dworzec Główny (Owocowa)” nastąpiła zmiana trasy: od Felczaka autobusy kursują przez Wojska Polskiego, Szarych Szeregów, Piastów i Jagiellońską do Wojska Polskiego i dalej bez zmian. Nieczynny w tym kierunku jest przystanek „Plac Szarych Szeregów”. W zamian autobusy linii 87 zatrzymują się na przystanku „Piastów” (nr 11811) zlokalizowanym w ciągu Piastów (między Szarych Szeregów a Jagiellońską).

Dworzec Główny (Owocowa) <—> Podbórz
Owocowa — Nowa — Dworcowa — aleja Niepodległości (z powrotem: aleja Niepodległości — 3 Maja — Owocowa) — plac Brama Portowa — plac Zwycięstwa — aleja Wojska Polskiego — plac Zgody — aleja Wojska Polskiego — plac Szarych Szeregów — aleja Wojska Polskiego — Felczaka (w kierunku dworca — Wojska Polskiego — Szarych Szeregów — Piastów — Jagiellońska — Wojska Polskiego od placu Zgody stałą trasą) — aleja Wyzwolenia — Lubomirskiego — Staszica — rondo Giedroycia — Kołłątaja — rondo Sybiraków — Asnyka — Orzeszkowej (z powrotem: Orzeszkowej — Boguchwały — Asnyka) — Krasińskiego — Duńska — Szczecińska — Podbórzańska

W dniach 11 - 14 czerwca 2020 roku wyłączony z ruchu został plac Szarych Szeregów na czas układania nawierzchni na jezdni wokół ronda. W związku z tym linia 11 czerwca 2020, tylko przez jeden dzień jeździła objazdem przez:

Dworzec Główny (Owocowa) <—> Podbórz
Owocowa — Nowa — Dworcowa — aleja Niepodległości (z powrotem: aleja Niepodległości — 3 Maja — Owocowa) — plac Brama Portowa — plac Zwycięstwa — aleja Wojska Polskiego — plac Zgody — aleja Wojska Polskiego — Jagiellońska — Rayskiego — plac Grunwaldzki — Jana Pawła II — Felczaka (w kierunku dworca — Wojska Polskiego — Mickiewicza — Bohaterów Warszawy — Jagiellońska — Wojska Polskiego i od placu Zgody swoją stałą trasą) — aleja Wyzwolenia — Lubomirskiego — Staszica — rondo Giedroycia — Kołłątaja — rondo Sybiraków — Asnyka — Orzeszkowej (z powrotem: Orzeszkowej — Boguchwały — Asnyka) — Krasińskiego — Duńska — Szczecińska — Podbórzańska

Od 25 lipca 2020 roku, po zakończonej modernizacją placu Szarych Szeregów autobusy linii 87 na stałe już będą jeździć ulicą Felczaka przy urzędzie miasta (w obu kierunkach). Autobusy zostały wycofane z ulic Wąskiej i Wielkopolskiej. Przywrócona został stała trasa przez aleję Wojska Polskiego wraz z przystankiem „Plac Szarych Szeregów”

Dworzec Główny (Owocowa)<—>Podbórz
Owocowa — Nowa — Dworcowa — aleja Niepodległości (z powrotem: aleja Niepodległości — 3 Maja — Owocowa) — plac Brama Portowa — plac Zwycięstwa — aleja Wojska Polskiego — plac Zgody — aleja Wojska Polskiego — plac Szarych Szeregów — aleja Wojska Polskiego — Felczaka — aleja Wyzwolenia — Lubomirskiego — Staszica — rondo Giedroycia — Kołłątaja — rondo Sybiraków — Asnyka — Orzeszkowej (z powrotem: Orzeszkowej — Boguchwały — Asnyka) — Krasińskiego — Duńska — Szczecińska — Podbórzańska

Od 9 stycznia 2021 roku do odwołania linia jeździła zmienioną trasą, z powodu prowadzonej przebudowy (I etap) torowisk tramwajowych na odcinku rondo Giedroycia - pętla Dworzec Niebuszewo. Prace prowadzi krakowska firma ZUE.

W ramach inwestycji przebudowane zostanie torowisko na tym odcinku, jak też cała infrastruktura podziemna i nadziemna, zamontowana zostanie informacja pasażerska, powstanie nowa aranżacja przestrzeni użytkowej, jak nasadzenia zieleni wysokiej, powstaną od nowa trawniki czy elementy małej architektury.

Pętla przy dworcu stanie się węzłem przesiadkowym powiązanym tunelem z dworcem kolejowym. Przebudowany zostanie układ drogowy w tej okolicy. Na pętli powstaną 2 perony tramwajowe o długości 65 m każdy. Zbudowany też będzie nowy odcinek toru technicznego pomiędzy ulicą Boguchwały i Asnyka zamykający pętlę uliczną.

Na pętli „Kołłątaja” nastąpiła zmiana kierunku ruchu — autobusy wjeżdżały od strony ronda Giedroycia, a wyjeżdżały przez ulice Barbary i Długosza. Autobusy linii 87 na kursach do pętli „Dworzec Główny (Owocowa)” kursowały według specjalnego rozkładu jazdy zmienioną trasą: od przystanku „Krasińskiego Wiadukt” przez Krasińskiego, Wyzwolenia, rondo Giedroycia do Staszica i dalej bez zmian; powrót tą samą trasą.

Nieczynne były przystanki „Niemcewicza” i „Dworzec Niebuszewo”. W zamian uruchomiono przystanek „Krasińskiego” (w obu kierunkach — wspólny z liniami tramwajowymi). Autobusy linii na kursach do pętli „Kołłątaja” kursowały też według specjalnego rozkładu jazdy zmienioną trasą, tak jak linie 51 i 78.

Dworzec Główny (Owocowa) <—> Podbórz
Owocowa — Nowa — Dworcowa — aleja Niepodległości (z powrotem: aleja Niepodległości — 3 Maja — Owocowa) — plac Brama Portowa — plac Zwycięstwa — aleja Wojska Polskiego — plac Zgody — aleja Wojska Polskiego — plac Szarych Szeregów — aleja Wojska Polskiego — Felczaka — aleja Wyzwolenia — Lubomirskiego — Staszica — rondo Giedroycia — Krasińskiego (powrót tą samą trasą) — Duńska — Szczecińska — Podbórzańska

Kołłątaja <—> Podbórz
Kołłątaja - Krasińskiego - Wyzwolenia, rondo Giedroycia (powrót przez Barbary - Długosza - Wyzwolenia - Krasińskiego) — Krasińskiego — Duńska — Szczecińska — Podbórzańska

Z dniem 1 lutego 2021 roku, ZDiTM na linii 87 we wszystkie dni tygodnia wprowadził nowy rozkład jazdy bez zmiany częstotliwości kursowania. Na pętli „Dworzec Główny (Owocowa)” nastąpiła zamiana peronów z linią 61 — autobusy zatrzymują się na przystanku zlokalizowanym bliżej ulicy 3 Maja (nr 22921).

Dworzec Główny (Owocowa) <—> Podbórz
Owocowa — Nowa — Dworcowa — aleja Niepodległości (z powrotem: aleja Niepodległości — 3 Maja — Owocowa) — plac Brama Portowa — plac Zwycięstwa — aleja Wojska Polskiego — plac Zgody — aleja Wojska Polskiego — plac Szarych Szeregów — aleja Wojska Polskiego — Felczaka — aleja Wyzwolenia — Lubomirskiego — Staszica — rondo Giedroycia — Krasińskiego (powrót tą samą trasą) — Duńska — Szczecińska — Podbórzańska

Kołłątaja <—> Podbórz
Kołłątaja - Krasińskiego - Wyzwolenia, rondo Giedroycia (powrót przez Barbary - Długosza - Wyzwolenia - Krasińskiego) — Krasińskiego — Duńska — Szczecińska — Podbórzańska

Z dniem 9 października 2021 roku nastąpiły kolejne zmiany w rejonie Niebuszewa z powodu remontu torowisk - zawieszono przystanki zlokalizowane na pętli autobusowej „Kołłątaja” oraz na ulicy Barbary (nr 12711–17).

W związku z powyższym autobusy linii 51, 78, 92 i 99 oraz 87 (kursy skrócone do Kołłątaja) od przystanku „Krasińskiego Wiadukt” kursowały przez ulice Krasińskiego, Niemcewicza, Długosza, Barbary, Kołłątaja, rondo Sybiraków, Niemcewicza, Długosza, Wyzwolenia, do Krasińskiego i dalej bez zmian. Przystanek „Krasińskiego” w kierunku Kołłątaja przeniesiony został na Naruszewicza na odcinek pomiędzy skrzyżowaniami z ulicami Krasińskiego i Niemcewicza (nr 14591). Przystanek końcowy „Kołłątaja” zlokalizowano w ciągu ulicy Kołłątaja na odcinku pomiędzy rondem Sybiraków a skrzyżowaniem z ul. Barbary:

• przystanek dla linii 51, 78 i 92 bliżej ronda Sybiraków (nr 12795),
• przystanek dla linii 87 i 99 bliżej ul. Barbary (nr 12794)

Z dniem 18 grudnia 2021 roku linie skierowano objazdem zmieniając jej trasę kursowania z powodu trwających prac przy przebudowie alei Wojska Polskiego na jej śródmiejskim odcinku, przez który linia jeździła. Zmiana trasy linii z wyłączeniem alei Wojska Polskiego spowodowana z wprowadzeniem na trasę nowych autobusów elektrycznych "Solaris". Uchronienie ich przed jazdą po wertepach po placu budowy. Linia jeździła na trasie:

Dworzec Główny (Owocowa) <—> Podbórz
Owocowa — Nowa — Dworcowa — aleja Niepodległości (z powrotem: aleja Niepodległości — 3 Maja — Owocowa) — plac Brama Portowa — Niepodległości — plac Lotników — aleja Jana Pawła II — plac Grunwaldzki — aleja Jana Pawła II — Felczaka — aleja Wyzwolenia — Lubomirskiego — Staszica — rondo Giedroycia — Kołłątaja — Orzeszkowej — Duńska — Szczecińska — Podbórzańska

Autobusy linii w kierunku Podbórza od przystanku „Brama Portowa” kursowały przez aleję Niepodległości, plac Lotników, aleję Jana Pawła II, plac Grunwaldzki, aleję Jana Pawła II i ulicę Felczaka do przystanku „Odrowąża” i dalej bez zmian.

Na zmienionej trasie uruchomione zostały przystanki: „Brama Portowa” (przy restauracji KFC – nr 10814), „Plac Żołnierza Polskiego” (w ciągu al. Niepodległości przed pl. Żołnierza Polskiego – nr 11330), „Plac Lotników” (na pl. Lotników – nr 17831), „Plac Grunwaldzki” (w ciągu al. Jana Pawła II za pl. Grunwaldzki – nr 11622), „Urząd Miasta” (w ciągu al. Jana Pawła II przed skrzyżowaniem z ul. Wielkopolską – nr 12592).

A w kierunku pętli „Dworzec Główny (Owocowa)” od przystanku „Wąska Floating Arena” kursowały przez ulicę Wąską, Wielkopolską, Śląską, plac Grunwaldzki, ulicę Piłsudskiego, Mazurską, plac Lotników, ulicę Kaszubską, Bałuki, aleję Niepodległości do przystanku „Brama Portowa” i dalej bez zmian.

Na zmienionej trasie uruchomione zostały przystanki: „Wąska” (w ciągu ul. Wąskiej za skrzyżowaniem z ul. Niedziałkowskiego – nr 18611), „Śląska” (w ciągu ul. Śląskiej za skrzyżowaniem z ul. Wielkopolską – nr 18722), „Plac Grunwaldzki” (na pl. Grunwaldzkim – nr 11631), „Mazurska” (w ciągu ul. Piłsudskiego przed skrzyżowaniem z ul. Mazurską – nr 18811), „Plac Lotników” (na pl. Lotników – nr 17851).

Na pętli „Dworzec Główny (Owocowa)” nastąpiła zamiana lokalizacji przystanków linii 61 i 87. Autobusy linii 61 zatrzymywały się w zatoce bliższej ulicy 3 Maja (nr 22921), natomiast autobusy linii 87 zatrzymywały się w zatoce bliższej ulicy Nowej

Autobusy linii 51, 78, 92, 99 i 87 (kursy skrócone do Kołłątaja) w obu kierunkach kursowały ulicami Kołłątaja i Orzeszkowej, z pominięciem przystanków „Krasińskiego”. Dla obu kierunków obowiązywały przystanki „Niemcewicza” i „Orzeszkowej”.

Autobusy linii 87 i B w kierunku Podbórza i Osiedla Arkońskiego od ronda Giedroycia kursowały ulicami Kołłątaja i Orzeszkowej, z pominięciem przystanku „Krasińskiego”. Obowiązywały przystanki „Niemcewicza” (linie 87 i B) i „Orzeszkowej” (linia 87).

Od 22 stycznia 2022 w związku z kolejnym etapem przebudowy alei Wyzwolenia, autobusy linii 87 w kierunku pętli „Dworzec Główny (Owocowa)” od ronda Giedroycia kursowały przez aleje Wyzwolenia i ulice Felczaka do przystanku „Wąska Floating Arena” i dalej bez zmian, z pominięciem ulic Staszica i Lubomirskiego. Przystanek „Kołłątaja” zlokalizowanow ciągu alei Wyzwolenia za rondem Giedroycia (nr 12733, wspólny z linią 812).

Rozpoczęcie kolejnego etapu przebudowy torowisk tramwajowych w rejonie placu Rodła wymusiło od dnia 16 czerwca 2022 roku zmiany na okres około dwóch tygodni wprowadzenie zmian w kursowaniu linii.

Na linii 87 likwidacji uległy przystanki „Plac Żołnierza Polskiego” w kierunku pętli „Podbórz” (nr 11330) oraz „Mazurska” w kierunku pętli „Dworzec Główny (Owocowa)” (nr 18811).

Od 8 sierpnia 2022 roku, Wykonawca – ROVER wprowadził kolejny etap organizacji ruchu na al. Papieża Jana Pawła II z powodu kontynuacji robót naprawczych. Prace naprawcze wykonywane będą na prawym pasie al. Papieża Jana Pawła II jezdnia wschodnia – przy placu Grunwaldzkim i przy ul. Felczaka.

W związku z powyższym nastąpiła zmiana trasy linii 87 w kierunku Podbórza od przystanku „Plac Lotników” do przystanku „Wąska”, autobusy jeździły przez ul. Śląską oraz ul. Wąską i dalej bez zmian. Przystanek „Plac Grunwaldzki”(11624) został zlokalizowany w ciągu ul. Śląskiej. Na trasie linii 87 został utworzony przystanek „Śląska”(18721) przed skrzyżowaniem z ul. Wielkopolską. Wzdłuż al. Jana Pawła II uległ tymczasowo likwidacji przystanek „Plac Grunwaldzki”(11622) i „Odrowąża”(18412).

Na czas całkowitego zamknięcia alei Wyzwolenia w obu kierunkach na odcinku od Ronda Giedroycia do ulicy Lubomirskiego, od 13 sierpnia 2022 roku wprowadzono kolejny etap czasowej organizacji w związku z przebudową torowisk tramwajowych na tym odcinku.

Autobusy linii w kierunku pętli „Dworzec Główny (Owocowa)” od ronda Giedroycia kursowały przez ulice Staszica, Lubomirskiego, Wyzwolenia, plac Witosa, ulice Unisławy do ulicy Felczaka i dalej bez zmian. Przystanek „Kołłątaja” zlokalizowano w ciągu ulicy Staszica za rondem Giedroycia (nr 12722). Dodatkowo uruchomiono przystanek „Odzieżowa” zlokalizowany w ciągu alei Wyzwolenia za skrzyżowaniem z ulicą. Lubomirskiego.

Z okazji organizacji imprezy „Żagle 2022” w dniach 19 - 20 sierpnia 2022, autobusy linii 87 wykonały dwa dodatkowe kursy na trasie Wyszyńskiego – Podbórz. Odjazdy odbywały się planowo w godz. 23:21 i 23:51 z przystanku „Wyszyńskiego” zlokalizowanego w zatoczce w kierunku Bramy Portowej.

Z powodu prac drogowych prowadzonych w ciągu ulicy Felczaka, od 13 września 2022 autobusy linii w kierunku pętli „Dworzec Główny (Owocowa)” od przystanku „Wąska Floating Arena” kursowały przez ulicę Wąską, ulicę Niedziałkowskiego i aleję Jana Pawła II do przystanku „Plac Grunwaldzki” i dalej bez zmian.

Przystanek „Urząd Miasta” przeniesiono na ulicę Niedziałkowskiego przed skrzyżowanie z aleją Jana Pawła II, zaś przystanek „Odrowąża” nie był obsługiwany.

5 listopada 2022 roku, aż do odwołania nastąpiła zmiana trasy linii 87 z powodu prac drogowych w obrębie placu Witosa oraz w ciągu ulicy Felczaka. Z tego powodu linia jeździła w kierunku pętli „Podbórz” od przystanku „Plac Lotników” przez Jana Pawła II, plac Grunwaldzki, Jana Pawła II, Felczaka, Monte Cassino, P. Skargi, rondo Giedroycia, Kołłątaja do przystanku „Niemcewicza” i dalej bez zmian.

Wyłączono z obsługi przez linię 87 były przystanki: „Plac Grunwaldzki” w ciągu ulicy Śląskiej, „Śląska”, „Wąska”, „Odzieżowa”, „Ofiar Oświęcimia”, „Kołłątaja” w ciągu ul. Staszica.

Uruchomiono dodatkowe przystanki: „Plac Grunwaldzki” w ciągu alei Jana Pawła II za placem Grunwaldzkim (nr 11622), „Felczaka” w ciągu ulicy Felczaka za skrzyżowaniem z aleją Jana Pawła II (nr 12522), „Jasne Błonia” w ciągu ulicy P. Skargi (nr 12612), „Kołłątaja” w ciągu ulicy P. Skargi przed rondem Giedroycia (nr 12741).

W kierunku pętli „Dworzec Główny (Owocowa)” od przystanku „Wąska Floating Arena” przez Felczaka i Jana Pawła II do przystanku „Plac Grunwaldzki” i dalej bez zmian. Przystanek „Urząd Miasta” zlokalizowano będzie w ciągu Jana Pawła II za skrzyżowaniem z Felczaka (nr 12511). Przywrócono funkcjonowanie przystanku „Odrowąża” nr 18411. Tymczasowy przystanek „Urząd Miasta” zlokalizowany w ciągu Niedziałkowskiego został zlikwidowany.

Dworzec Główny (Owocowa) < — > Podbórz
Owocowa — Nowa — Dworcowa — aleja Niepodległości (z powrotem: aleja Niepodległości — 3 Maja — Owocowa) — plac Brama Portowa — aleja Niepodległości — plac Żołnierza Polskiego — aleja Jana Pawła II — plac Lotników — aleja Jana Pawła II — plac Grunwaldzki — aleja Jana Pawła II — Felczaka — Monte Cassino — Skargi — rondo Giedroycia (z powrotem: rondo Giedroycia — Staszica — Lubomirskiego — aleja Wyzwolenia — plac Witosa — Unisławy — Felczaka — aleja Jana Pawła II) — rondo Giedroycia — Kołłątaja — rondo Sybiraków — Kołłątaja — Orzeszkowej — Krasińskiego (z powrotem: Krasińskiego — aleja Wyzwolenia — rondo Giedroycia) — Duńska — Szczecińska — Podbórzańska

Kolejne zmiany na alei Wyzwolenia nastąpiły 17 grudnia 2022 roku związane z przebudową torowiska tramwajowego. Autobusy linii 87 w kierunku pętli „Dworzec Główny (Owocowa)” od ronda Giedroycia kursowały przez aleję Wyzwolenia i ulicę Felczaka do przystanku „Wąska Floating Arena” i dalej bez zmian. Przystanek „Kołłątaja” zlokalizowano w ciągu alei Wyzwolenia za rondem Giedroycia (na wysokości przebudowywanego przystanku tramwajowego, nr 12734). Przystanek „Odzieżowa” został wyłączony z użytkowania.

Z dniem 8 lipca 2023 roku nastąpiła kolejna odsłona prac związanych z przebudową torowisk tramwajowych. Wznowiono także kursowanie tramwajów na odcinku plac Rodła – rondo Giedroycia i udrożniono na całej długości aleje Wyzwolenia.

W związku z tym autobusy linii 87 w kierunku pętli „Podbórz” od przystanku „Plac Grunwaldzki” kursowały przez aleje Jana Pawła II, ulice Felczaka i aleje Wyzwolenia do ronda Giedroycia i dalej bez zmian. Przywrócona została obsługa przystanków „Odrowąża” (na żądanie, nr 18412) i „Wąska Floating Arena” (nr 18022). Dodatkowo uruchomiony został tymczasowy przystanek „Kołłątaja” zlokalizowany w ciągu alei Wyzwolenia przed rondem Giedroycia (nr 12735). Nie były przez linię 87 obsługiwane przystanki: „Urząd Miasta” (nr 12522), „Jasne Błonia” (nr 12612) i „Kołłątaja” (nr 12741).

Dworzec Główny (Owocowa) < — > Podbórz
Owocowa — Nowa — Dworcowa — aleja Niepodległości (z powrotem: aleja Niepodległości — 3 Maja — Owocowa) — plac Brama Portowa — aleja Niepodległości — plac Żołnierza Polskiego — aleja Jana Pawła II — plac Lotników — aleja Jana Pawła II — plac Grunwaldzki — aleja Jana Pawła II — Felczaka — aleja Wyzwolenia — rondo Giedroycia — Kołłątaja — rondo Sybiraków — Kołłątaja — Orzeszkowej — Krasińskiego (z powrotem: Krasińskiego — aleja Wyzwolenia — rondo Giedroycia) — Duńska — Szczecińska — Podbórzańska

Zakończenie przebudowy pętli „Dworzec Niebuszewo” i przywróceniem ruchu ogólnego w ciągu ulic Asnyka, Boguchwały i Orzeszkowej, od 2 września 2023 roku linia 87 kursowała ulicami Kołłątaja – Asnyka – Orzeszkowej – Krasińskiego – Chopina do przystanku „Krasińskiego Wiadukt” i dalej bez zmian. Na trasie przywrócono dotychczasowe przystanki w lokalizacjach sprzed przebudowy oraz uruchomiono dodatkowe w kierunku centrum:

„Dworzec Niebuszewo” (nr 14712) zlokalizowany w ciągu ulicy Orzeszkowej przed skrzyżowaniem z ul. Boguchwały,
„Boguchwały” (nr 14631) zlokalizowany w ciągu ulicy Boguchwały przed skrzyżowaniem z ulicą Asnyka.


* * *Lata 90 XX wieku


Wiek XXI


LinkiCopyright © Janusz Światowy, 2002
Wszelkie prawa zastrzeżone.