Menu


1879-1929


Lata 20-40 XX wieku


Lata 50–80 XX wieku


Historia linii

* * *

Hasło linii 87: Kołłątaja - Kormoranów lub Warszewo opublikowane na stronie portalu "Komis" - opracował Marek Pawlukowicz przy współpracy Pawła Pieńkowskiego.

Linia 87: Kołłątaja < -- > Kormoranów < -- >
Warszewo < -- > Podbórz < -- > Owocowa Dworzec

Trasa:
Kołłątaja – Rondo Sybiraków - Kołłątaja - Orzeszkowej - Krasińskiego - Duńska - Szczecińska - [Warszewo] - Rostocka - Kormoranów

Niektóre kursy na skróconej trasie do Warszewa.
Linia 87 jest jedną z najmłodszych linii autobusowych w Szczecinie. Uruchomiono ją 9 września 2002 roku, jednakże pod innym "szyldem".

Atrakcyjne, górzyste tereny, na których znajduje się osiedle Warszewo, zachęciły inwestorów do wybudowania osiedli mieszkaniowych. Prężnie rozwijające się osiedle na początku XXI wieku wymagało dostępu do komunikacji miejskiej, stąd uruchomiono linię 57 Bis na trasie Kołłątaja - Orzeszkowej - Krasińskiego - Duńska - Szczecińska - Warszewo Poznańska. Na linię skierowano dwa autobusy MAXI z SPA Klonowica, zapewniając częstotliwość 20 minut.

Niestety protesty mieszkańców ulicy Poznańskiej wymusił zmianę trasy. W dniu 2 lutego 2004 roku linię skierowano ulicami Szczecińską i Rostocką do pętli Kormoranów. Ze względu na wydłużenie trasy oraz brak dodatkowych środków, zmniejszono częstotliwość kursowania do 20-28 minut w szczycie i międzyszczycie oraz 40 minut w godzinach wieczornych.

Po prawie 3 latach, 2 stycznia 2007 roku ZDiTM wprowadził wiele istotnych zmian:
zmieniono oznaczenie linii z 57 Bis na 87,
zwiększono częstotliwość do 20 minut przez cały dzień oraz do 10 minut na odcinku Warszewo - Kołłątaja w porannym szczycie przewozowym,
wprowadzono wariantowe kursy do pętli "Warszewo" (wspólna pętla z linią 57).

Ze względu na zwiększenie częstotliwości, do obiegu wprowadzono 3 brygadę - szczytową. W związku z tym na linii coraz częściej można spotkać autobusy przegubowe - Ikarusy 280 lub Volvo B10MA.

Od 1 grudnia 2008 roku ponownie zwiększono częstotliwość w dni powszednie, tym razem w szczycie popołudniowym. Dodano autobus przegubowy przechodzący z 53/7 oraz kursy, który obsługuje autobus solowy jeżdżący na stałe na 82/1. Częstotliwość zwiększyła się dzięki temu do 12 minut.

Docelowo linia 87 ma kursować do nowo budowanej pętli przy skrzyżowaniu ulic Podbórzańskiej i Śródleśnej w celu zapewnienia dojazdu do centrum mieszkańcom osiedla domków jednorodzinnych.

Budowa kolektora deszczowego wymusiła w dniach 17 lutego - 20 marca 2009 roku zamknięcie dla ruchu skrzyżowanie ulic Chopina – Krasińskiego – Rapackiego na kierunku ulicy Krasińskiego. Uległa zmianie trasa linii autobusowej 87 i 530. Prace wykonywała Spółka ENERGOPOL – SZCZECIN.

• linie 87, 530 jeździły w obu kierunkach po częściowo zmienionej trasie. Od przystanku „Orzeszkowej” na ulicy Kołłątaja linie jechały ulicami Warcislawa – Przyjaciół Żołnierza - Duńską wg specjalnego rozkładu jazdy.

• przystanki „Łabedzia” w obu kierunkach z ulicy Duńskiej, zostały przeniesione na ulice Przyjaciół Żołnierza przy skrzyżowaniu z ulicą Duńską.

• kolejny etap prac w ciągu ulica Chopina w dniach 20 marca - 24 kwietnia 2009 roku spowodował znowu wyłączenie jej z ruchu na odcinku od ulicy Krasińskiego do Sportowej. Wyłączonym odcinkiem dopuszczono poruszanie się pojazdów komunikacji miejskiej oraz dojazd do posesji. Objazdy wytyczono przez ulice Sportową, Krasińskiego, Zakopiańską.

Budowa kolektora deszczowego z dniach 9 lipca - 21 września 2009 roku ulica Kołłątaja na odcinku od ulicy Ks. bpa Naruszewicza do Orzeszkowej była ulicą jednokierunkową. Uległy zmianie trasy linii autobusowych 51, 69, 78, 87, 523, 530, 532. Prace wykonywała spółka ENERGOPOL – SZCZECIN.

• linie 51, 78, 87, 530, 532 w kierunku ulic Orzeszkowej i Warcisława kursowały po stałych trasach wg obowiązującego rozkładu jazdy.

• w kierunku pętli Kołłątaja linie kursowały częściowo zmienioną trasą (z pominięciem ulicy Orzeszkowej i części Kołłątaja) od przystanku „Krasińskiego” jeździły ulicami Krasińskiego – Niemcewicza do ronda Sybiraków i dalej po stałych trasach wg obowiązującego rozkładu jazdy.

• liczne wnioski pasażerów wymogły na ZDiTM, z dniem 24 lipca 2009 roku uruchomienie tymczasowego przystanku dla linii nr 51, 78, 87 na ulicy Niemcewicza przed skrzyżowaniem z rondem Sybiraków. Przystanek był zlokalizowany na dotychczasowym przystanku dla linii nocnych.

• od 31 lipca 2009 roku linie autobusowe B, 51, 78, 87, 530, 532 na kierunku do ulicy Krasińskiego kursowały ulicami Kołłątaja – Warcisława – Rapackiego do skrzyżowania z ulicą Krasińskiego (z ominięciem ulicy Orzeszkowej) i dalej po stałych trasach wg dotychczasowego rozkładu jazdy.

1 września 2009 roku linie skierowano do nowo wybudowanej pętli autobusowej w Podbórzu. W związku z tym zmieniono trasę i rozkład jazdy. Długość trasy z Kołłątaja do Podbórza wynosi 5.460 metrów, Kołłątaja - Warszewo 3.830 metrów i z powrotem Podbórz - Kołłątaja 5.520 metrów i Warszewo - Kołłątaja 3.650 metrów. Długość trasy w obu kierunkach odpowiednio 10.980/7.780 metrów. Brygady obsługuje zajezdnia Klonowica.

Do 31 sierpnia 2009 roku linię obsługiwały następujące brygady:

dzień powszedni:
• 87/1 (4:54-23:14),
• 87/2 (5:09-23:04, brygada niskopodłogowa),
• 87/3 (6:34-8:44).
dni świąteczne kursują:
• 87/1 (4:54-23:14),
• 87/2 (5:09-23:04, brygada niskopodłogowa).
Boże Narodzenie, Nowy Rok i Wielkanoc:
•87/1 (5:11-23:11),
• 87/2 (9:42-10:10, 16:39-17:11) łatająca dziurę posiłkową, obsługiwana autobusem ściągniętym z 82/1.

Trasa:
Kołłątaja – Rondo Sybiraków – Kołłątaja – Orzeszkowej – Duńska – Warszewo – Szczecińska – Podbórzańska – Podbórz

brygady (dzień powszedni):
• 87/1 (4:59-8:56;14:09-23:09)
• 87/2 (6:29-18:16)
• 87/3 (5:19-9:16;14:29-22:54)
• 87/4 (6:09-17:56)

dni świąteczne i soboty:
• 87/1 (4:59-22:54)
• 87/2 (5:19-23:09)
• 87/3 (8:28-8:58;18:28-18:58)
Wielkanoc, Boże Narodzenie i Nowy Rok: • 87/1 (4:59-22:02)
• 87/2 (5:30-22:32)
• 87/3 (6:00-23:03)

Remont skrzyżowania ulic Krasińskiego, Niemierzyńska i Niemcewicza, z dniem 18 lipca 2011 roku. (w komunikacji nocnej od 18/19 lipca 2011 roku), ZDiTM wprowadził zmiany w komunikacji autobusowej.

• autobusy linii 51, 78, 87, B, 525 i 532 kursowały objazdem ulicami Krasińskiego – Orzeszkowej – Kołłątaja, z pominięciem przystanku „Niemcewicza” (na ulicy Niemcewicza).

• autobusy linii 51, 78, 87, 525 i 532 zatrzymywały się na dodatkowym przystanku „Orzeszkowej”, a linia „B” na tymczasowym przystanku „Niemcewicza” (ulica Kołłątaja) zlokalizowanym vis-a-vis pętli autobusowej „Kołłątaja”.

ZDiTM przygotowywał zmiany na przełomie 4 października - 4 listopada 2013 roku w rejonie Kołłątaja, Asnyka i sąsiadujących z nimi ulicami. Dotyczyły zarówno kierowców jak i pasażerów komunikacji miejskiej. Faktycznie nowa organizacja ruchu obowiązywała od 4 listopada 2013 roku.

Najważniejszą zmianą było stworzenie węzła przesiadkowego na ulicy Asnyka pomiędzy Rondem Sybiraków a ulicą Kadłubka dla linii tramwajowych 2, 12 oraz autobusowych 51, 57, 63, 69, 78, 82, 87 i B (linie 69 i B będą korzystały z tego węzła wyłącznie w kierunku Osiedla Arkońskiego i ulicy Rugiańskiej).

• linia 51, 78 i 87 w obu kierunkach będą kursować przez ul. Orzeszkowej i Asnyka (z pominięciem dotychczasowego odcinka ul. Kołłątaja pomiędzy ul. Orzeszkowej i Rondem Sybiraków. W kierunku Osowa, Warszewa, Podbórza i Osiedla Arkońskiego autobusy zatrzymają się dodatkowo na przystanku Dworzec Niebuszewo, który zlokalizowano na ulicy Orzeszkowej na wysokości pętli tramwajowej.

Z dniem 25 sierpnia 2014 roku ZDiTM wydłużył trasę linii 87 od „Kołłątaja” przez Rondo Giedroycia – Staszica – Lubomirskiego – Wyzwolenia – Felczaka – Wąska – Wielkopolska – Plac Szarych Szeregów – Wojska Polskiego – Plac Zwycięstwa – Brama Portowa – 3 Maja – Owocowa Dworzec (powrót przez Owocowa – Nowa – Dworcowa – Brama Portowa).

Celem wydłużenia linii była chęć zasypania dziury komunikacyjnej śródmieścia. Celem jest również ułatwienie mieszkańcom Warszewa i okolic bezprzesiadkowego dotarcia w rejon placu Szarych Szeregów, alei Wojska Polskiego, placów Zgody, Zwycięstwa i Brama Portowa aż do przystanku końcowego na ulicy Owocowej przy dworcu kolejowym PKP.

Linia kursuje na trasie Podbórz – Owocowa Dworzec w dni robocze, soboty, niedziele i dni świąteczne w godzinach 5:00 - 23:00 co 20 minut, zaś w rozkładzie specjalnym w godzinach 5:00 - 23:00 co 30 minut.

W godzinach szczytów przewozowych kursy na trasie Kołłątaja – Warszewo skierowane są na trasę Kołłątaja – Podbórz i wykonywane są w godzinach 6:10 - 8:30 i 14:10 - 17:30 co 20 minut.

Autobusy zatrzymują się na przystankach:

• „Kołłątaja” – przystanek w kierunku Owocowa Dworzec, wspólny z linią „B” w kierunku Osiedla Słonecznego. Przystanek w kierunku Podbórza na ulicy Staszica wspólny z liniami 53, 60, 67 i „B” w kierunku Ronda Giedroycia,
„Kołłątaja” – przystanek końcowy dla szczytowych kursów relacji Kołłątaja – Podbórz, zlokalizowany na dotychczasowym peronie pętli,
• „Wąska Floating Arena” – nowe przystanki w obu kierunkach (w kierunku Owocowa Dworzec i w kierunku Podbórz), zlokalizowane na ulivy Felczaka przy skrzyżowaniu z ulicą Wąska w kierunku Owocowa Dworzec i na ulicy Wąskiej przy skrzyżowaniu z ulicą Felczaka w kierunku Podbórza,
• „Św. Jana Pawła II nż” – nowe przystanki w obu kierunkach (w kierunku Owocowa Dworzec i w kierunku Podbórza), zlokalizowane na ulicy Wielkopolskiej przy skrzyżowaniu z aleją Św. Jana Pawła II,
• „Plac Szarych Szeregów” – przystanek w kierunku Owocowa Dworzec zlokalizowany za placem w ciągu alei Wojska Polskiego. W kierunku Podbórza obecny przystanek wspólny z linią „E”,
• „Plac Zgody” – przystanek w kierunku Owocowa Dworzec wspólny z linią „E” w kierunku Osiedla Bukowego. W kierunku Podbórza nowy przystanek, wspólny z linią 86 w kierunku Osiedla Kaliny,
• „Plac Zwycięstwa” – przystanki wspólne z linią „E” w obu kierunkach,
• „Brama Portowa” – nowy przystanek w kierunku Owocowa Dworzec zlokalizowany przy byłej Galerii Centrum. W kierunku Podbórza przystanek wspólny z linią tramwajową 7 (trasa tymczasowa) w kierunku Krzekowa,
• „Plac Zawiszy” – przystanek w kierunku Owocowa Dworzec, wspólny z linią 529 w kierunku Jaworowej,
• „Owocowa Dworzec” – przystanek końcowy (nr 22921), zlokalizowany na ulicy Owocowej przy wyjściu z dworca kolejowego,
• „Plac Tobrucki” – przystanek w kierunku Podbórza, wspólny z linią tramwajową 3 w kierunku Lasu Arkońskiego.

Linia obsługiwana przez SPA „Klonowica”:
• 6 autobusów MAXI niskopodłogowych w dni robocze,
• 4 autobusy MAXI niskopodłogowe w soboty, niedziele i dni świąteczne
• 3 autobusy MAXI niskopodłogowe w rozkładzie specjalnym.

Obsługa taborowa

Dzień powszedni
• 87/1 - (05:00 - 22:46)
• 87/2 - (06:05 - 23:06)
• 87/3 - (05:05 - 23:09)
• 87/4 - (05:25 - 22:26)
• 87/5 - (06:10 - 17:23)
• 87/6 - (06:30 - 17:43)

Dzień świąteczny
• 87/1 - (05:00 - 22:46)
• 87/2 - (06:05 - 23:06)
• 87/3 - (05:05 - 23:09)
• 87/4 - (05:25 - 22:26)

Z dniem 1 grudnia 2014 roku linia w dni powszednie jest obsługiwana wyłącznie przez autobusy przegubowe. Dotyczy to zarówno kursów na trasie Podbórz – Owocowa Dworzec, jak i kursów wykonywanych w godzinach w szczytów przewozowych na trasie Podbórz – Kołłątaja. W godzinach wieczornych oraz w niedziele i dni świąteczne ZDiTM dopuścił obsługę linii taborem solowym.

Bieg kobiet “ALKALA” w dniu 8 marca 2015 roku wymusił wprowadzenie zmian w organizacji ruchu oraz zmian tras autobusów linii 67 i 87.

• w godzinach 12:30 – 15:00 zmianie uległa trasa autobusu linii 87. Trasa objazdu przebiegała przez aleje Wojska Polskiego, Niedziałkowskiego, Unisławy. Uruchomiono dodatkowe przystanki na ulicy Niedziałkowskiego (przed aleją Jana Pawła II), Niedziałkowskiego (przed ulicą Wąską) oraz na Unisławy (przed ulicą Felczaka).

Z dniem 1 lipca 2015 roku przystanki "Św. Jana Pawła II" oraz "Podbórzańska Ogrody" stają się przystankami stałymi.

W okresie od 21 lutego 2015 - 30 czerwca 2016 roku z powodu remontu Dworca Głównego i tworzących się przez to korków na ulicach Nowej i Dworcowej trasa linii została zmieniona - od Bramy Portowej przez ulice Wyszyńskiego i Nabrzeże Wieleckie do Dworca Głównego. Z dniem 1 lipca 2016 roku wróciła na swoją trasę z przed remontu.

Prowadzone prace na ulicy Felczaka za skrzyżowaniem z ulicą Unisławy, na zlecenie Szczecińskiej Energetyki Cieplnej, w dniach 17 lipca - 29 sierpnia 2015 roku autobus linii 87 kursował zmienioną trasą.

• linia 87 w obu kierunkach jeździła częściowo zmienioną trasą od ulicy Wielkopolskiej, ulicą Wąską, Niedziałkowskiego, Unisławy. Zmieniono lokalizacje przystanków Wąska Floating Arena, w obu kierunkach. Przystanek w kierunku Dworca Głównego zlokalizowany był na ulicy Felczaka przed skrzyżowaniem z ulicą Unisławy, a w kierunku Podbórza na ulicą Niedziałkowskiego na wysokości Teatru Lalek ,,Pleciuga’’.

• później bo od 28 lipca 2015 roku znowu zmieniono trasę, w obu kierunkach autobusy jechały zmienioną trasą ulicami Wielkopolską, Wąską, Niedziałkowskiego, Unisławy. Zmieniono też lokalizacje przystanków Wąska Floating Arena w obu kierunkach. Przystanek w kierunku Dworca Głównego zlokalizowany został na ulicy Felczaka przed skrzyżowaniem z ulicą Unisławy a w kierunku Podbórza na ulicy Niedziałkowskiego na wysokości Teatru Lalek „Pleciuga”.

W dniach 6 - 28 sierpnia 2015 roku prowadzono prace remontowe jezdni i chodników ulicy Wielkopolskiej, wymusiło to wyłączenie z ruchu odcinka ulicy od placu Szarych Szeregów do alei Papieża Jana Pawła II. Prace obejmowały regulację krawężników, uzbrojenia podziemnego, wymianę warstwy ścieralnej jezdni oraz przełożenie płyt kamiennych w celu poprawy nawierzchni chodnika.

• autobusy linii 87 kierowano objazdem przez ulicę Niedziałkowskiego. Linia w obu kierunkach jeździła przez plac Szarych Szeregów, Wojska Polskiego, Niedziałkowskiego, Papieża Jana Pawła II i dalej stała trasą, według obowiązującego rozkładu jazdy.

• na czas trwania prac przystanek "Świętego Jana Pawła II nż” dla autobusów jadących w kierunku Dworca Głównego został przeniesionym na ulice Wielkopolską przed skrzyżowanie z al. Papieża Jana Pawła II. Prace prowadzi firma Strabag na zlecenie ZDiTM w ramach bieżącego utrzymania dróg. Do czasu zakończenia prac kursy na trasie Dworzec Główny – Podbórz nie były wykonywane autobusami przegubowymi.

Koniecznością usunięcia awarii przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji na skrzyżowaniu ulic Kołłątaja, Warcisława, Orzeszkowej w dniach 13 - 16 listopada 2015 roku, skrzyżowanie zostało wyłączone z ruchu. Dopuszczono jedynie ruch pojazdów komunikacji miejskiej.

• autobusy linii 51 i 87 jadące w kierunku ulicy Krasińskiego od przystanku „Niemcewicza” jechały ulicami Kadłubka, Kołłątaja, Warcisława, Rapackiego z pominięciem przystanku „Dworzec Niebuszewo”. Od przystanku „Krasińskiego Wiadukt” autobusy jeździły stałą trasą.

Wymiana nawierzchni na ulicy Staszica 22 lipca 2016 roku wymusiła zamknięcie od godziny 20:00 dla ruchu autobusowego skrzyżowania ulic Staszica i Lubomirskiego i z tego powodu zmienione zostały trasy autobusów linii B i 87.

• linia 87 kursowała z ulicy Felczaka w lewo w aleję Wyzwolenia i dalej do ronda Giedroycia stałą trasą

• w kierunku przystanku Owocowa z ronda Giedroycia autobusy wjeżdżały w aleję Wyzwolenia i Felczaka. Pomijały przystanki "Kołłątaja" zlokalizowane w ciągu ulicy Staszica ( linia B w kierunku Dworca Niebuszewo, linia 87 w obu kierunkach). Uruchomiono dodatkowy przystanek na pętli Kołłątaja. Występowały też czasowo utrudnienia pozostałych linii autobusowych.

Organizacja biegu XXXVII PKO Półmaratonu Szczecińskiego w dniu 28 sierpnia 2016 roku w godzinach 8:00 - 13:00 wymusiły zmiany na linii 87.

• autobusy linii 87 od godziny 4:30 do czasu zakończenia biegu jeździły przez ulice Felczaka, Wąską, Wielkopolską, Unisławy. Kursowały w obu kierunkach od przystanku ,,Kołłątaja’’ przez ulice: Wyzwolenia, plac Rodła, Piłsudskiego, plac Szarych Szeregów i dalej swoją trasą z pominięciem przystanków ,,Wąska Floating Arena’’ i ,,Św. Jana Pawła II’’.

Organizacją biegu w dniu 27 sierpnia 2017 roku w godzinach 8:00 - 14:00 XXXVIII PKO Półmaratonu Szczecińskiego wymusiła zmiany w komunikacji miejskiej.

• autobusy linii 87 od godziny 4:30 do czasu zakończenia biegu jeździły przez ulice Felczaka, Wąską, Wielkopolską, Unisławy i kursowały w obu kierunkach od przystanku ,,Kołłątaja’’: Wyzwolenia do placu Rodła dalej ulicami Piłsudskiego, plac Szarych Szeregów i dalej swoją trasą z pominięciem przystanków ,,Wąska Floating Arena’’, ,,Św. Jana Pawła II’’


W dniach 16 września - 24 października 2017 w związku z remontem torowiska, po 12 latach jego eksploatacji w ciągu ulicy Krzywoustego na odcinku od placu Zwycięstwa do placu Kościuszki wykonywano prace związane z uzupełnieniem ubytków podbudowy w strefie okołoszynowej i naprawiano nawierzchnie bitumiczną w obrębie torowiska.

Z powodu tych prac została zmieniona organizacja ruchu i autobusy zostały skierowane zostały objazdami do swoich punktów docelowych. Linia "87" z Podpórza na Owocowa Dworzec jechała przez Obrońców Stalingradu i aleje Niepodległości do placu Brama Portowa i dalej po swojej trasie. Wyłączony został z użytku przystanek plac Zwycięstwa.

Podbórz <—> Owocowa Dworzec
Podbórzańska — Szczecińska — Duńska — Asnyka — Bogusławy — Orzeszkowej — Asnycka — rondo Sybiraków — Kołłątaja — rondo Giedrojcia — Staszica — Lubomirskiego — aleja Wyzwolenia — Felczaka — Wąska — Wielkopolska — plac Szarych Szeregów — aleja Wojska Polskiego — plac Zgody — Obrońców Stalingradu — aleja Niepodległości — plac Brama Portowa — 3 Maja — Owocowa

Przewidywano zakończenie prac na 28 października 2017 roku, ale zakończono je 24 października 2017 i w związku z tym linia 87 powróciła na swoją stałą trasę.

Z powodu obchodów w rejonie placu Szarych Szeregów, 99 rocznicy Odzyskania Niepodległości, ZDiTM zmienił organizacje ruchu w jego rejonie. W związku z tym 11 listopada 2017 roku w godzinach 10:00-13:00 zmieniono trasę linii 87, która w tych godzinach jeździła przez:

• w kierunku pętli „Podbórz” kursowała od alei Wojska Polskiego przez Jagiellońską — pl. Grunwaldzki — al. Papieża Jana Pawła II — Wielkopolską;
• w kierunku Dworca Głównego kursowała od Wielkopolskiej przez aleję Papieża Jana Pawła II — Niedziałkowskiego — Mickiewicza — al. Bohaterów Warszawy — 5 Lipca — plac Szarych Szeregów.

Przystanek „Plac Szarych Szeregów” dla linii 87 jadącej w kierunku Podbórza został przeniesiony przed skrzyżowanie z ulicą Jagiellońską.


* * *Lata 90 XX wieku


Wiek XXI


LinkiCopyright © Janusz Światowy, 2002
Wszelkie prawa zastrzeżone.