Menu


1879-1929


Lata 20-40 XX wieku


Lata 50–80 XX wieku


Komunikacja miejska w 1993 roku

* * *

Już wiercą

 foto: Cieślak, sprzęt wiertniczy Geoprojektu wykorzystany do prac na Bramie Portowej
foto: Cieślak
sprzęt wiertniczy
Geoprojektu wykorzystany
do prac na Bramie Portowej

Władze Szczecina podjęły kolejną, ważną dla rozwiązania problemów komunikacyjnych miasta decyzję. Dotyczy ona przebudowy jednego z najbardziej newralgicznych dla ruchu drogowego i pieszego punktów miasta — okolic Bramy Portowej.

Opracowany jest szczegółowy projekt. Jego autorami są specjaliści ze Studia A-4. Przewiduje wykonanie podziemnej linii tramwajowej w tunelu o kilkuset metrowej długości, łączącej ul. Krzywoustego i Kardynała Wyszyńskiego a także trzykondygnacyjny parking, usytuowany również w podziemiach. Prace wstępne, umożliwiające ukonkretnienie rozwiązań technicznych, zostały powierzone „Geoprojektowi” Szczecin.

Wykonaliśmy sześć wierceń, mogących być podstawą ustalenia możliwości prowadzenia prac podziemnych w tym rejonie stwierdził Marek Tarnawski, szef firmy. Według ich wyników i w oparciu o posiadane plany problemem dla projektantów i budowniczych będzie fakt, iż inwestycja ta przebiegnie na terenach dawnej zabudowy. Stąd np. wielometrowe podziemne nasypy gruzu. Nie dość tego. Cały ten obszar, na którym będą wykonywane prace był niegdyś częścią starych umocnień twierdzy Szczecin. Nie dość zatem, iż mamy do czynienia z zasypanymi, nawet przed ‘wiekami, elementami dawnej fortyfikacji, to jeszcze dochodzą wody gruntowe, pamiątka po fosie, która okalała miasto.

Nie będzie to jednak takie proste — podkreśla dyrektor M. Taranowski. Choćby ze względu na konieczność ograniczenia ruchu w tak newralgicznym punkcie miasta podczas trwania prąc. Nam, podczas wierceń, mimo wprowadzenia ciężkiego sprzętu, udało się uniknąć zakłóceń w ruchu drogowym. Realizatorzy inwestycji będą mieli znacznie bardziej skomplikowane zadania. Pojawia się jednak pytanie, stawiane przez szczecinian: Jak roboty ziemne wpłyną na kondycję Bramy Portowej. Dziś trudno jest odpowiedzieć. Jedno jest niewątpliwe: nikt nie myśli choćby o uszkodzeniu tego symbolu miasta.

Opracowanie "koc", "Głos Szczeciński" październik 1993 roku

* * *

Komunikacja nocna w święta

24 grudnia tramwaje i autobusy kursowały do godziny 18.00, a w pozostałe dni patrz tutaj

* * *

Likwidacja linii 105 i 108

Linie autobusowe 105 (Łukasińskiego - Dobra Szczecińska) i 108 (Ku Słońcu - Lubieszyn) zostają zlikwidowane. Gmina Dobra Szczecińska rezygnuje z usług MZK. Od stycznia 1994 roku mieszkańców gminy woził będzie PKS.

Na terenie miasta do Bezrzecza wprowadzona zostaje nowa linia autobusowa 74. Jej trasa biegnie od Łukasińskiego (skąd dotychczas wyjeżdżały 105 i 108) do ul. Zaściankowej.

15 grudnia przedstawiciele dyrekcji MZK rozmawiali z wójtem Dobrej na temat ewentualnych poprawek w rozkładach i warunków dalszej współpracy. Nic nie wskazywało na to, że gmina wycofa się.

Zmieniając system opłat za przejazdy MZK wydrukowało schematy tras, teraz firma musi dodrukować korekty ponosząc dodatkowe koszty. Firma poniosła koszty nagłego wycofania się gminy.

Wójt Dobrej Wojciech Wiśniewski motywował rezygnację z usług MZK zbyt wysokimi kosztami. Tańszym przewoźnikiem jest PKS. Pasażerowie płacić będą zamiast 8800 zł, 4400, czyli połowę.


105

Krzekowo – Żołnierska – Szeroka – Koralowa – Bezrzecze Pętla – Wołczkowo
Historia linii tutaj


108

Przecław – Kombinat Przecław – Szosa Poznańska – Południowa – Radomska – Cukrowa – Wierzbowa – Dworska – Ku Słońcu – Mierzyn
Historia linii tutaj

* * *

Opłaty z przejazdy środkami komunikacji miejskiej w Szczecinie od dnia 01.11.1993 br. do 31.12.1993 r. Zgodnie z uchwała Nr XLI/582/93 z dnia 04.10.1993 r. w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe świadczone przez MZK Szczecin. Więcej tutaj


* * *

Bilety jednorazowe - czasowe

Rodzaj biletu 10 minut 40 minut 120 minut
Na linie zwykłe 2.200 zł 4.400 zł 8.800 zł
Ulgowe 1.100 zł 2.200 zł 4.400 zł
Na linie pospieszne 4.400 zł 8.800 zł 17.600 zł
Ulgowe 2.200 zł 4.400 zł 8.800 zł
Na linie nocne     13.200 zł
Ulgowe     6.600 zł
Dopł.do biletu czasowego 4.400 zł 4.400 zł 4.400 zł
Ulgowe 2.200 zł 2.200 zł 2.200 zł
Dopł.do biletu nabywanego
u kierowcy
500 zł 500 zł 500 zł
Ulgowe 500 zł 500 zł 500 zł

* * *

Opłaty za jednorazowe przewozy osób i bagażu

Rodzaj biletu Normalne Ulgowe Bagażowe
Na linie zwykłe 3.600 zł 1.800 zł 3.600 zł
Na linie pospieszne 7.200 zł 3.600 zł 7.200 zł

* * *

Opłaty za bilety miesięczne na liniach normalnych.
Bilety sieciowe - okresowe

Rodzaj biletu Normalny Ulgowy
Jednodniowy 22.000 zł 11.000 zł
Trzydniowy 52.800 zł 26.400 zł
Pięciodniowy 70.400 zł 35.200 zł
Dziesięciodniowy 110.000 zł 55.000 zł

* * *

Opłaty za bilety na liniach normalnych, pośpiesznych, podmiejskich
Bilety sieciowe - okresowe

Rodzaj biletu Normalny Ulgowy
Jednodniowy 33.000 zł 16.500 zł
Trzydniowy 79.200 zł 39.600 zł
Pięciodniowy 105.600 zł 52.800 zł
Dziesięciodniowy 165.000 zł 82.500 zł

* * *

Opłaty za bilety miesięczne na liniach normalnych

Rodzaj biletu Ogólnodostępny Ulgowe Socjalne
Na 1 linie - imienny 120.000 zł 60.000 zł 48.000 zł
Na 2 linie - imienny 188.000 zł 94.000 zł 75.500 zł
Sieciowy - imienny 237.000 zł 118.000 zł 95.000 zł

* * *

Opłaty za bilety miesięczne na wszystkie linie MZK Szczecin
normalne, pośpieszne, podmiejskie

Rodzaj biletu Ogólnodostępny Ulgowe Socjalne
Na 1 linie - imienny 234.000 zł 117.000 zł 93.000 zł
Na 2 linie - imienny 305.000 zł 152.000 zł 122.500 zł
Sieciowy - imienny 352.000 zł 176.000 zł 141.000 zł
Imienny na okaziciela 600.000 zł    

* * *

Reaktywacja linii 69 i 74

1 lipca 1993 reaktywowano linię 69, ale na innej trasie, mianowicie: Kołłątaja przez Warcisława - Przyjaciół Żołnierza (do zbiegu ulic Rugiańska/Komuny Paryskiej) – Rugiańska o długości trasy 2.6 km z 8 minutową częstotliwością kursowania. Obsługiwały ją dwa autobusy przez cały dzień, a w dzień świąteczny dwa autobusy z rana i jeden po południu. Linię obsługiwała zajezdnia Klonowica.

Również 1 lipca reaktywowano linie 74. Skierowano ją na trasę Dworzec Główny przez Dworcową - Wyszyńskiego - plac Zwycięstwa - plac Zgody – Plac Sprzymierzonych. Długość trasy wynosiła 2,9 km, przelot wynosił 9 minut w szczycie i po szczycie, obsługiwana była 2 autobusami w ciągu całego dnia przez zajezdnię Dąbie z co 15 minutową częstotliwością. Jeździła w godzinach 9:00 – 18:00. Utworzono ją jako alternatywę dla płatnych parkingów w centrum zamiast jeździć na zakupy własnym samochodem. 1 sierpnia 1993 roku linia zostaje zawieszona.

* * *

Zmian trasy linii E

1 marca linia E pojedzie po częściowo zmienionej trasie. Z os. Bukowego do ulicy Wyszyńskiego po staremu, a od Wyszyńskiego przez Bramę Portową, plac Zwycięstwa, plac Zgody, aleja Wojska Polskiego do placu Sprzymierzonych. Na wydłużonej trasie obowiązywać będą przystanki plac Zwycięstwa (Medicus), plac Zgody, plac Sprzymierzonych (zatoka przy placu w ciągu alei Wojska Polskiego).

* * *

Reaktywacja linii 66

Z dniem 1 lutego MZK reaktywowała linie 66, która od tej pory będzie jeździła na trasie Os. Bukowe, Kolorowych Domów, Chłopska, Handlowa, Łubinowa, Gryfińska, Batalionów Chłopskich, Granitowa, Metalowa, Przodowników Pracy, Mechaniczna, Transportowa, Żydowce. Autobusy kursowały w szczycie co 30 minut, po szczycie w niedziele i święta co 60 minut.

* * *

Testy Ikarusów z rodziny "400"

Z pewnością Państwo zuważyliście na ulicach i na trasach komunikacyjnych naszego miasta kursujące 2 autobusy, jeden solowy drugi przegubowy, o odmiennej kolorystyce niż nasz tabor i posiadające niemieckie napisy. Część z Państwa miała możliwość bezpośredniego nawet szczegółowego zapoznania się z tymi autobusami, część zaś na pewno słyszała o nich ze środków masowego przekazu. Więcej tutaj

* * *

Reorganizacja CW

Minęły czasy kiedy to niewielu martwiło się o zapewnienie Centralnym Warsztatom, działających w strukturze WPKM zamówień na remonty kapitalne, które są głównym źródłem dochodu dla zatrudnionych tam pracowników. Więcej tutaj

* * *

Zmiany w komunikacji tramwajowej

Opierając się o pomiary ruchu pasażerskiego, które omówiono w jednym z poprzednich Biuletynów, przystąpiono do opracowania propozycji zmian w obydwu trakcjach. Z pomiarów wynikało, że na części linii występują przepełnienia taboru, na innych natomiast uwidacznia się niepełne wykorzystanie oferowanej zdolności przewozowej. Więcej tutaj

* * *

Rzecznik prasowy informuje

Jak daleko sięgam pamięcią komunikacja miejska zawsze była i jest nadal w kręgu zainteresowania prasy, radia, a później i telewizji. Zjawisko to jest zrozumiałe zważywszy na rolę jaką komunikacja pełni w życiu miasta. Więcej tutaj

* * *

Zmiany w trakcji autobusowej

Z przeprowadzonej statystyki wynika, że przewozy pasażerskie ogółem w 1992 roku uległy obniżeniu w odniesieniu do 1991 roku. Pomimo tego na części linii autobusowych odnotowuje się ich wzrost. Więcej tutaj

* * *

Wymiana oznakowania przystanków

Zgodnie z obowiązującym Prawem o Ruchu Drogowym oraz związanym z tym nakazem Wydziału Komunikacji Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie w czerwcu 1992 roku przystąpiliśmy do zmiany oznakowania przystanków komunikacji miejskiej. Więcej tutaj

* * *

Wspomnienie o koledze

9 maja 1993 roku odszedł na zawsze z szeregów braci tramwajarskiej starszy dyspozytor ds kontroli Marian Jagiełko. Miał 55 lat. W sierpniu br. minęłoby 33 lata od rozpoczęcia pracy w komunikacji szczecińskiej. Więcej tutaj

* * *

Organizacja ruchu w okresie lata

Sezon wakacyjno-urlopowy stał się tego roku przyczynkiem do wprowadzenia zmian w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej w naszym mieście. Więcej tutaj

* * *

Instalacja autokomputerów

W październiku 1993 roku zawarto umowę pomiędzy MZK Szczecin a Zakładem Mechaniki Pojazdowej "R&G" oraz PZI "TARAN" z Mielca na dostawę i montaż 128 autokomputerów SRG 2000D w autobusach zajezdni Dąbie oraz systemu "Municom". Więcej tutaj

* * *

Budynek myjni samochodów osobowych, ciężarowych

W okresie od 15 października 1992 roku do września 1993 roku wybudowany został budynek myjni do samochodów osobowych, ciężarowych i specjalnych na terenie Gospodarstwa Samochodowego Transportu i Sprzętu MZK. Więcej tutaj

* * *

48 rocznica powstania komunikacji

Z okazji 48 rocznicy powstania komunikacji miejskiej w powojennym Szczecinie, 1 października 1993 roku w klubie "Pocztylion" odbyło się uroczyste spotkanie kierownictwa zakładu i przedstawicieli Zarządu Miasta z zasłużonymi pracownikami MZK. Więcej tutaj

* * *

Zmniejszone nakłady na komunikację w 1994 roku

Projekt dostosowania przedsięwzięć gospodarczych zakładu do zmniejszonych nakładów na komunikacje w przyszłym roku. Prezydent miasta zawiadomił zakład, że dotację budżetową na rok 1994 otrzymamy na poziomie roku bieżącego. Więcej tutaj

* * *

Realizacja zadań planowych za 1993 rok

W końcu roku 1993 firma posiadała 300 wagonów tramwajowych i 319 autobusów. W planie na 1993 rok przewidziano dostawę 4 tramwajów i 20 autobusów, nowego taboru jednak nie otrzymaliśmy. Więcej tutaj

* * *

Realizacja inwestycji w okresie jedenastu miesięcy 1993 roku

Plan inwestycji firmy na 1993 rok obejmował realizację 6-ciu zadań inwestycyjnych oraz zakupy maszyn, urządzeń i środków transportowych, na łączną kwotę 38.900 mln zł. Więcej tutaj

* * *


Lata 90 XX wieku


Wiek XXI


Linki


Copyright © Janusz Światowy, 2002
Wszelkie prawa zastrzeżone.