Menu


1879-1929


Lata 20-40 XX wieku


Lata 50–80 XX wieku


Zmiany w komunikacji miejskiej

* * *


Opracowanie artykułu Kazimiera Grzybowska. Nr 2 z lutego 1993 roku


* * *

Opierając się o pomiary ruchu pasażerskiego, które omówiono w jednym z poprzednich Biuletynów, przystąpiono do opracowania propozycji zmian w obydwu trakcjach. Z pomiarów wynikało, że na części linii występują przepełnienia taboru, na innych natomiast uwidacznia się niepełne wykorzystanie oferowanej zdolności przewozowej. Dostosowując zdolności do występujących potrzeb przewozowych i zakładając skoordynowanie rozkładów jazdy oraz dążąc do racjonalizacji przewozów i minimalizacji kosztów zaproponowano szereg zmian, które sukcesywnie się wprowadza.

Największe natężenie ruchu pasażerskiego w trakcji tramwajowej występuje na ciągach Centrum - Basen Górniczy, Centrum - Dworzec Niebuszewo, Centrum - Pomorzany uwzględniając to oraz w/w założenia i możliwości techniczne ruchu tramwajowego wprowadzono modułową częstotliwość co 6 i 12 minut:
- na sześciu liniach numery 2, 7, 8, 9, 11 i 12 o największym napełnieniu wprowadzono częstotliwość kursowania w szczycie i po nim co 6 minut,
- na linii nr 6 utrzymano istniejącą częstotliwość w szczycie co 6 minut i 12 po szczycie,
- na trzech liniach nr 3, 4, 5 o najmniejszym napełnieniu założono częstotliwość kursowania co 12 minut w ciągu całego dnia.
Zwiększenie częstotliwości kursowania na sześciu liniach, sukcesywne wprowadzanie na linie nr 6 wielkopojemnego taboru 105N, poprawiającego o 50 % zdolność przewozową tej linii oraz pokrywanie się tras linii dały podstawę do:
- skrócenia linii nr 5 (Krzekowo-Ludowa) i ustalenia jej trasy z Krzekowa do Stoczni Szczecińskiej,
- likwidacji linii nr 10 (Gocław-Potulicka). Podstawą do tego jest sukcesywny wzrost zdolności przewozowej linii nr 6 oraz pokrywania się jej trasy z innymi liniami zapewniającymi dogodne warunki podróży. W wyniku tych zmian (bez zawieszonej linii nr 1):
- ilość linii zmalała z 11 do 10, długość linii uległa obniżeniu z 99,7 km do 88,3 km, liczba liniowych pociągów w ruchu zmalała ze 110 do 103. Obecnie kieruje się na linie 210 wagonów tramwajowych z czego po szczycie pozostają 124 wagony, co stanowi 59 % ogółu taboru kierowanego do ruchu.


* * *Lata 90 XX wieku


Wiek XXI


LinkiCopyright © Janusz Światowy, 2002
Wszelkie prawa zastrzeżone.