Menu


1879-1929


Lata 20-40 XX wieku


Lata 50–80 XX wieku


Komunikacja miejska w 2016 roku

* * *

Dodatkowe autobusy na Sylwestra

Po imprezie sylwestrowej na Jasnych Błoniach, w celu odwiezienia uczestników zabawy, ZDiTM uruchomił 31 grudnia 2016 na 1 stycznia 2017 dodatkowe autobusy w kierunku Polic, Kołbaskowa, Dąbia Osiedle, Osiedla Bukowego, Osiedla Słonecznego. Są to linie 864, 865, 871, 880, 881.

Linia

Trasa


864
PIOTRA SKARGI — Wyszyńskiego — Gdańska — Basen Górniczy — Gdańska – Most Pionierów Miasta Szczecina – Eskadrowa – Leszczynowa – rondo Ułanów Podolskich — Batalionów Chłopskich — Gryfińska — Krzywoń — Gierczak — Newtona — Racławicka — Stacyjna — Pomorska — Goleniowska — Goplańska – DĄBIE OSIEDLE

Linia

Trasa


865
PIOTRA SKARGI — Wyszyńskiego — Gdańska — Basen Górniczy — Gdańska – Most Pionierów Miasta Szczecina – Eskadrowa – Leszczynowa – Batalionów Chłopskich – Gryfińska – Struga – Jasna – Przelotowa – Handlowa – Chłopska – Kolorowych Domów – OSIEDLE BUKOWE

Linia

Trasa


871
PIOTRA SKARGI — Wyszyńskiego — Gdańska — Basen Górniczy — Gdańska – Most Pionierów Miasta Szczecina – Eskadrowa – Leszczynowa – Batalionów Chłopskich – Gryfińska – Struga – Łubinowa – OSIEDLE SŁONECZNE

Linia

Trasa


880
PIOTRA SKARGI — Kołłątaja — Scznieckiej — Wilcza — Obotrycka — Bogumińska — Pokoju — Szosa Polska — Przęsocin: Szczecińska — Szczecin: Przęsocińska — Police: Asfaltowa — Piłsudskiego — rondo Pionierów Polic — Piłsudskiego — Wyszyńskiego — rondo Majdańskiego — Wyszyńskiego— POLICE OSIEDLE CHEMIK

Linia

Trasa


881
PIOTRA SKARGI — plac Rodła, — plac Zwycięstwa — Krzywoustego – plac Kościuszki – Aleja Piastów – Mieszka I – Cukrowa (z powrotem: Południowa) – Rondo Uniwersyteckie – Cukrowa – Przecław: PRZECŁAW/KOŁBASKOWO

* * *

Dobry rok dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego

Warto podkreślić to, o czym nigdy nie należy zapominać - współpraca buduje. Akcentuje to prezydent Szczecina Piotr Krzystek, który pełni jednocześnie funkcję Przewodniczącego Zarządu Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. We wstępie do publikacji poświęconej Zintegrowanym Inwestycjom Terytorialnym SOM pisze: „Mając świadomość korzyści płynących z partnerskiej współpracy, samorządy skupione wokół SSOM podjęły decyzję o wspólnym planowaniu i prowadzeniu działań rozwojowych, wychodząc poza pryzmat własnych granic administracyjnych. Czytaj więcej Kurier Szczeciński

Opracowanie: "Marek Osajda", Kurier Szczeciński (249), Kurier Metropolitalny, 27 grudnia 2016

* * *

Autobusy dla Szczecina i pętla w Policach za unijne pieniądze

Autobusy dla Szczecina i nowoczesna pętla autobusowa dla Polic - to kolejne dwie inwestycje komunikacyjne w Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym, które wesprą unijne dotacje.

Oba przedsięwzięcia mają poprawić warunki dla podróżujących. Na realizację zadań samorządy otrzymają ponad 16 mln zł. Fundusze zagwarantują umowy, które marszałek województwa Olgierd Geblewicz podpisał podczas konferencji prasowej, we wtorek, 27 grudnia 2016 roku. Po ubiegłotygodniowych inwestycjach w drogi samochodowe i trasy rowerowe tym razem unijne fundusze pomocą w realizacji przedsięwzięć komunikacji autobusowej w Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym.

Czytaj więcej Infobus.pl Opracowanie: "Infobus.pl", 27 grudnia 2016

* * *

Trzecie podejście na węzeł Podjuchy

Po raz trzeci ZDiTM w dniu 15 grudnia ogłosił przetarg na opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego dla zadania pn.: „Budowa węzła przesiadkowego stacja Podjuchy wraz z urządzeniami związanymi z integracją transportu na linii kolejowej 273 w ramach projektu „Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitarnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406,273,351. Oferty należy składać do 28 grudnia.

Pierwszy przetarg na wykonanie programu funkcjonalnego ogłoszono w dniu 14 czerwca, a w dniu 24 czerwca unieważnione to postępowanie, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższała kwotę, którą zlecający chciał przeznaczyć na wykonanie tego zadania (59.174 zł). Jedyna startująca firma SYSTRA Societe Anonyme z Paryża oddział polski we Wrocławiu zażądała kwoty 142.552 złotych.

20 września ogłoszono drugi przetarg na wspomniane opracowanie, a 29 września unieważniono go z powodu braku chętnych.

Zobaczymy, co stanie się z trzecią odsłoną przetargu.

* * * * * *

28 grudnia w siedzibie ZDiTM przy Klonowica otwarto oferty na wspomniane wyżej opracowanie. Wpłynęła tylko jedna od Pracowni Projektowej Maciej Sochanowski z ulicy Św. Ducha 5B/10 ze Szczecina na kwotę 111 315 zł.

* * * * * *

4 stycznia 2017 roku ZDiTM ogłosił odrzucenie złożonej oferty ze względu na brak wpłaty wadium w terminie przewidzianym w siwz.

* * *

Budowa pętli autobusowej

Gmina Police w projekcie budżetu na 2017 rok przewiduje między innymi budowę pętli autobusowej na terenie dzisiejszego piaskownika za budynkiem SM Odra w kierunku Siedlic. Chce przeznaczyć na ten cel 3,9 mln złotych.

Będzie to węzeł przesiadkowy z postojem Taxi, parkingiem dla rowerów i oczywiście końcowy przystanek dla linii 107, F.

Autobusy znikną spod Kingi, a główny ciężar wymiany pasażerów przejmą dzisiejsze przystanki Police Osiedle Chemik, które też będą przebudowane (powiększone).

Źródło: grzegorzufniarz.pl, 14 grudnia 2016

* * *

Tabor w SPPK na dzień 5 grudnia 2016

Stan taboru na 5 grudnia 2016 roku w zajezdni autobusowej w Policach wynosił 57 autobusów różnych marek. Są to autobusy - MAN NL 202 - 1, MAN NL 223 - 5, MAN NL 262 - 2, MAN NL 283 - 3, MAN NL 283 LIONS CITY M - 6, MAN NL 313 - 7, MAN NG 262 - 1, MAN NG 313 - 5, MAN SG 313 - 4, MAN NG 323 LIONS CITY G - 10, SOLARIS URBINO 12 - 8, SOLARIS URBINO 18 - 5. Zestawienie taboru

* * *

Schematy sieci na dzień 1 grudnia 2016 roku

Schematy tras linii w związku z wprowadzonymi zmianami tras ich przebiegu. Schematy komunikacja tramwajowa, komunikacja nocne, komunikacja dzienna

* * *

Przetarg na obsługę linii

ZDiTM ogłosił w dniu 1 grudnia przetarg na roczną obsługę linii dziennych i nocnych. Zwycięzca będzie m.in. obsługiwał pasażerów w Transporcie na Żądanie. Oferty należy złożyć do 19 grudnia w siedzibie organizatora komunikacji.

Przedmiotem przetargu jest wykonanie usług przewozowych w obsłudze linii autobusowych w dziennej i nocnej komunikacji miejskiej na obszarze działania Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego.

Zwycięzca przetargu zgodnie z zawartą umową przewozową będzie też świadczył dodatkowe usługi, np. uruchamianie nowych linii, wykonywania zleconych dodatkowych przewozów - obsługi imprez masowych, w tym sportowych, przewozów okazjonalnych, Dni Morza itp., jak też organizacji komunikacji zastępczej w związku z prowadzonymi robotami drogowymi i torowymi, uruchamianiu rezerwy, obsługę linii transportu na żądanie.

W grę wchodzi obsługa linii dziennych – 70, 81, 83, 88, 105, 108, 121, 122, 123, 124, oraz linii nocnych – 522, 523, 530, 531, 532, 535, 536.

* * * * * *

19 grudnia otwarto oferty z ogłoszonego przetargu na obsługę wybranych linii dziennych i nocnych. Wpłynęła tylko 1 oferta PKS-u Szczecin. Oferent chce wykonać zamówienie za kwotę 13,662 mln zł, podczas gdy ZDiTM zamierza przeznaczyć na to zamówienie kwotę 13,135 mln zł.

* * * * * *

ZDiTM na swojej stronie internetowej w dniu 28 grudnia, poinformował o wyborze oferty w przetargu na obsługę wybranych linii dziennych i nocnych oraz transportu na żądanie. Zwycięzcą przetargu jest jedyny oferent, PKS Szczecin Sp. z o.o.

* * *

Zmiany w rozkładach jazdy

Z dniem 1 grudnia, ZDiTM wprowadza zmiany na niektórych liniach prawobrzeżnej komunikacji autobusowej:

• na linii 52 uruchomiono dodatkowy przystanek „Przychodnia Portowa” w ciągu ulicy Energetyków,
• na linii pospiesznej G uruchomiono dodatkowy przystanek „Fiołkowa na żądanie”,
• wznowienie kursowania linii 65 na trasie Osiedle Bukowe <--> Rondo Ułanów Podolskich,
• zmiana rozkładu jazdy linii 856,
• zmiana trasy i rozkładu jazdy linii 896. Autobusy kursować będą na trasie Osiedle Kasztanowe - Emilii Gierczak - Gryfińska - Rondo Ułanów Podolskich (z pominięciem ul. Przestrzennej).

Autobusy linii 856, 896 i 65 kursują z jednakową częstotliwością - w dni powszednie co 24 min w godzinach szczytu, co 36 minut w okresie poszczytowym i co 40 min po godzinie 20:00.

Linia

Trasa


65
Osiedle Bukowe<—>Rondo Ułanów Podolskich
Kolorowych Domów — Chłopska — rondo Reagana — Handlowa — Łubinowa — Przelotowa (z powrotem: Przelotowa — Handlowa) — Jasna — Struga — Gryfińska — Batalionów Chłopskich — rondo Ułanów Podolskich

Linia

Trasa


896
Rondo Ułanów Podolskich<—>Osiedle Kasztanowe
rondo Ułanów Podolskich — Batalionów Chłopskich — Gryfińska — Krzywoń — Gierczak — Newtona — Goleniowska — rondo Gryfa — Lubczyńska — Goleniowska — Kniewska — Lubczyńska — Kablowa — Osiedle Kasztanowe

* * *

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Gryfina i Starego Czarnowa

Szczeciński Obszar Metropolitalny musi opierać się na sprawnym i zrównoważonym transporcie, w tym także na nowoczesnych i wielofunkcyjnych węzłach przesiadkowych, przystosowanych do wszystkich środków komunikacji. Musi zatem dysponować nowym taborem autobusowym, tramwajowym i kolejowym. A ten tabor powinien poruszać się po dobrej sieci drogowej. Szczecin, ale także inne miasta, nie może się już obejść bez parkingów typu Park &Ride, bez których trudno mówić o odciążeniu zatłoczonych centrów.

Najważniejsze projekty dotyczące komunikacji na terenie SOM są już przygotowane. Na niniejszych łamach przedstawialiśmy już te, które realizowane będą w: Szczecinie, Dobrej, Kołbaskowie, Stargardzie, Goleniowie, Stepnicy, Świnoujściu oraz w całym powiecie polickim. Dzisiaj czas na Gryfino i Stare Czarnowo. Czytaj więcej Kurier Szczeciński

Opracowanie: "Marek Osajda", Kurier Szczeciński (230), Kurier Metropolitalny, 29 listopada 2016

* * *

Sprawują kontrolę nad miastem i komunikacją

Sprawdziliśmy jak wygląda praca w Centrali Ruchu Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego

Pokażemy Wam pracę Centrali Ruchu w Zarządzie Dróg i Transportu Miejskiego. Opóźnienia tramwajów, przepełnione autobusy, kolizje i wypadki drogowe, sterowanie tablicami informacyjnymi - to tylko kilka zdarzeń, które są monitorowane w tym miejscu. Konkretnie chodzi o Centralę Ruchu w siedzibie Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego przy ulicy Klonowica 5. Czytaj więcej Głos Szczeciński

Opracowanie: "Celina Wojda", Głos Szczeciński (275), 25 listopada 2016

* * *

Przebudowa Hangarowej - zmiana trasy linii C

Na czas przebudowy skrzyżowania ulic Hangarowej, Struga, Gryfińskiej ZDiTM z dniem 16 listopada zmienił trasę linii pośpiesznej C. Sytuacja ta potrwa dwa tygodnie.

Autobusy linii jadące w kierunku Osiedla Kasztanowego jeździć będą z pominięciem ulicy Gryfińskiej. Od Basenu Górniczego trasa biegnie przez most Pionierów, ulicę Eskadrową, Przestrzenną, Emilii Gierczak i dalej stałą trasą.

Nieczynny będzie przystanek „Gryfińska”, a przystanek „Emilii Gierczak” przeniesiony zostanie z ulicy Emilii Krzywoń na ulicę Emilii Gierczak.

Kursy linii C na trasie Osiedle Kasztanowe — Plac Rodła pozostają bez zmian. Lokalizacja i trasy linii zwykłych nie zmieniają się.

Linia

TrasaC
Plac Rodła<—>Osiedle Kasztanowe
Piłsudskiego — plac Rodła — aleja Wyzwolenia — plac Żołnierza Polskiego (z powrotem: plac Żołnierza Polskiego — plac Hołdu Pruskiego — Matejki — Piłsudskiego) — aleja Niepodległości — plac Brama Portowa — Wyszyńskiego — most Długi — Energetyków — most Portowy — Gdańska — Estakada Pomorska — Gdańska — most Pionierów Miasta Szczecina — Eskadrowa — Hangarowa — Przestrzenna — Gierczak — Newtona — Goleniowska — rondo Gryfa — Lubczyńska — Goleniowska — Kniewska — Lubczyńska — Kablowa — Osiedle Kasztanowe

* * *

Zintegrowane centrum przesiadkowe - Stargard

Jak informuje prasa szczecińska w maju 2017 roku ma się rozpocząć w Stargardzie budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego w ramach Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

Inwestycja ma obejmować budowę ronda na skrzyżowaniu ulic Szczecińskiej, Towarowej, Bema i 11 Listopada, nowe parkingi dla około 50 aut i przystanki dla komunikacji autobusowej, przebudowę ulicy Towarowej na dwukierunkową wraz ze ścieżką rowerową, budowę parkingów Park&Ride i Kiss&Ride, przebudowę oświetlenia. Swoje inwestycje przeprowadzi też kolej między innymi przebudowę dworca. Planowana jest budowa przejścia podziemnego. Centrum przesiadkowe ma być gotowe do końca 2018 roku.

Jak na razie w Szczecinie nie udało się wdrożyć do realizacji budowy centrum przesiadkowego w Podjuchach - pomimo dwukrotnie ogłoszonego przetargu na opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego dla zadania pn.: „Budowa węzła przesiadkowego stacja Podjuchy wraz z urządzeniami" - z powodu braku chętnych.

* * *

Many dla Polic

29 października do zajezdni w Policach przyjechały 2 autobusy, jeden solowy i 1 przegubowy z przetargu ogłoszonego 15 marca tego roku. Dostawcą jest firma MAN Truck & Bus Polska Sp. z o.o. Następne przyjechały 2 listopada.

• 3053 - ZPL 55453 VIN WMAA21ZZ4HF003355
• 3054 - ZPL 55454 VIN WMAA21ZZ0HF003353
• 786 - ZPL 55386 VIN WMAA23ZZ7HF003331
• 787 - ZPL 55387 VIN WMAA23ZZ9HF003380

Są to autobusy Lions City i Lions City G. Nowe autobusy, to pojazdy niskopodłogowe na całej długości z przyklękiem w czasie postoju na przystanku. Mają automatyczną skrzynie biegów, silniki na olej napędowy i spełniają najwyższą normę emisji spalin Euro 6. Silnik został umieszczony w komorze wyposażonej w automatyczny system wykrywania i gaszenia pożaru.

W związku z dostawą nowych autobusów stan taboru na dzień 3 listopada w SPPK "Police kształtuje się następująco

* * *

Komunikacja na Wszystkich Świętych

5 punktów informacyjnych i kontrolnych, 130 osób zabezpieczenia, 45 zaplecza technicznego tramwajów, prawie 100 dodatkowych pojazdów na trasach. To tylko część ważnych danych związanych z organizacją Wszystkich Świętych.

To niektóre informacje przekazane prze ZDiTM na czas trwania wzmożonych przewozów pasażerskich w okolice cmentarzy.

W dniach 28 października - 1 listopada, Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego zaplanował zmiany rozkładów jazdy kilkunastu linii tramwajowych i autobusowych oraz uruchomienie dodatkowych linii między innymi.

Drugi raz uruchomiono linie 15 (pierwszy w roku 2015) na trasie Gumieńce <—> Dworzec Niebuszewo kursującą wg. specjalnego rozkładu jazdy, a linie 14 po raz trzeci, kursującą na trasie Gumieńce <—> Filharmonia (2013, 2015). Uruchomiono też dodatkowe linie autobusowe specjalne 853, 860, 867, 880.

Więcej w komunikacie, modyfikacja

SPPK "Police" 29, 30, 31 października oraz 1 listopada na zlecenie Gminy Police uruchomił dodatkową, bezpłatną linie autobusową (obsługującą cmentarz). Autobus kursować będzie co pół godziny począwszy od godziny 8:00 - przystanek przy ulicy Tanowskiej (obok starostwa). Ostatni kurs o godzinie 20:00 spod cmentarza.

Trasa autobusu: Tanowską, Józefa Piłsudskiego, Kardynała Wyszyńskiego, Piaskową, Grzybową, Józefa Piłsudskiego, Dębową, Cisową, Asfaltową, Wojska Polskiego, Grunwaldzką, Tanowską.

Linia

Trasa14
GUMIEŃCE — Kwiatowa — Okulickiego — rondo Gierosa (z powrotem: rondo Gierosa — Ku Słońcu — Kwiatowa) — Ku Słońcu — rondo Pileckiego — Sikorskiego — rondo Siwka — Sikorskiego — plac Kościuszki — Krzywoustego — plac Zwycięstwa — plac Brama Portowa — aleja Niepodległości — plac Żołnierza Polskiego — aleja Wyzwolenia — plac Rodła — Piłsudskiego — Matejki (z powrotem: Matejki — plac Hołdu Pruskiego — plac Żołnierza Polskiego) — FILHARMONIA

Linia

Trasa


15
GUMIEŃCE – ulica Okulickiego – ulica Ku Słońcu – ulica Sikorskiego – ulica Krzywoustego – aleja Niepodległości – aleja Wyzwolenia – ulica Kołłątaja – ulica Asnyka – DWORZEC NIEBUSZEWO

Linia

Trasa853
LUDOWA — Blizińskiego — Druckiego-Lubeckiego (z powrotem: Druckiego-Lubeckiego — Ludowa) — Stalmacha — Nocznickiego — Firlika (z powrotem: Firlika — Antosiewicza — Nocznickiego) — Plater — Staszica — rondo Giedroycia — aleja Wyzwolenia — Słowackiego — Zaleskiego — aleja Wojska Polskiego — Szafera — rondo Szczecińskich Olimpijczyków — Zawadzkiego — Klonowica — Wernyhory — Reduty Ordona — Łukasińskiego — Roweckiego — Witkiewicza (z powrotem: Witkiewicza — Żwirki i Wigury — Czorsztyńska — Mickiewicza — Wernyhory) — Derdowskiego — rondo Gierosa — Europejska — DWORSKA

Linia

Trasa860
STOCZNIA SZCZECIŃSKA — Firlika — Antosiewicza — Nocznickiego — Firlika — (z powrotem: Firlika) — 1 Maja — Sczanieckiej — Plater — Staszica — rondo Giedroycia — aleja Wyzwolenia — Słowackiego — Zaleskiego — aleja Wojska Polskiego — Unii Lubelskiej — Klonowica — Wernyhory — Żołnierska (z powrotem: Żołnierska — Klonowica) — Szeroka — Sosabowskiego — Taczaka — Derdowskiego — rondo Gierosa — Europejska — Dworska — plac Słowińców — Dworska — Krakowska — rondo Uniwersyteckie — CUKROWA

Linia

Trasa867
LUDOWA — Blizińskiego — Druckiego-Lubeckiego (z powrotem: Druckiego-Lubeckiego — Ludowa) — Rugiańska — Komuny Paryskiej — Wilcza — Sczanieckiej — Plater — Staszica — rondo Giedroycia (z powrotem: rondo Giedroycia — Kołłątaja — rondo Sybiraków — Asnyka — Kadłubka — Kołłątaja — Warcisława I — Przyjaciół Żołnierza — Komuny Paryskiej) — aleja Wyzwolenia — Słowackiego — Zaleskiego — aleja Wojska Polskiego — Traugutta — Poniatowskiego — Santocka — Świerczewska — Miarki (z powrotem: Miarki — Ku Słońcu — Santocka) — KAROLA MIARKI

Linia

Trasa880
Szczecin: KAROLA MIARKI — Ku Słońcu — Santocka (z powrotem: Santocka — Świerczewska — Miarki) — Poniatowskiego — Traugutta — aleja Wojska Polskiego — Zaleskiego — Pawła VI — Arkońska — Wszystkich Świętych — Przyjaciół Żołnierza — Obotrycka — Bogumińska — Pokoju — Szosa Polska — Przęsocin: Szczecińska — Szczecin: Przęsocińska — POLICE: Asfaltowa — Piłsudskiego — rondo Pionierów Polic — Piłsudskiego — Wyszyńskiego — rondo Majdańskiego — Wyszyńskiego — POLICE OSIEDLE CHEMIK

Linia

Trasa

LC POLICE TANOWSKA - Józefa Piłsudskiego - Kardynała Wyszyńskiego - Piaskową - Grzybową - Józefa Piłsudskiego - Dębową - Cisową - Asfaltową - Wojska Polskiego - Grunwaldzką - POLICE TANOWSKA

* * *

Zakupy i modernizacja taboru - plany miasta

W najbliższych latach do Szczecina trafią kolejne nowe pojazdy komunikacji miejskiej. W sumie w planach miasta jest zakup ponad 40 nowoczesnych autobusów, a także modernizacja i kupno blisko 70 tramwajów. Dzięki temu wzrośnie komfort jazdy pasażerów.

foto: Janusz Światowy
Obecnie po Szczecinie jeździ kilkaset pojazdów komunikacji miejskiej. W posiadaniu Tramwajów Szczecińskich, spółek autobusowych w Dąbiu oraz Klonowica jest ich prawie 450. W ciągu ostatnich kilku lat wymieniona została prawie połowa autobusów i zakupiono 28 tramwajów. Kolejnymi nowymi autobusami pojedziemy już w lutym 2017 roku.

7 nowych autobusów niskopodłogowych (w tym 5 autobusów jednoczłonowych 12 m i 2 autobusy dwuczłonowe o długości 18 m) zakupi ze środków własnych SPAD.

Obok standardowo już stosowanych urządzeń wyposażenia, jak np. alkomat, system automatycznego wykrywania i gaszenia pożaru w komorze silnika (system detekcji i gaszenia pożaru), wprowadzone zostaną nowe elementy.

Pierwszym jest urządzenie działające na zasadzie obserwacji autobusu w zakresie 360° w tzw. „Systemie 360° VIU”, dodatkowo w pojazdach znajdą się porty USB zamontowane na poręczy autobusu — przy każdych drzwiach — na słupkach, umożliwiające podróżnym doładowanie baterii telefonów, tabletów i innych urządzeń mobilnych w czasie podróży.

Będzie także wyodrębniona na podłodze przestrzeń przystosowana do przewozu wózka inwalidzkiego i wózka dziecięcego. Spółka zamontuje dodatkowe własne monitory LCD wyświetlające przebieg linii autobusowej. Łączna cena 7 szt. pojazdów z 7-letnią gwarancją to 9 274 000 zł netto. Umowa podpisana została z firmą Solaris Bus & Coach SA. Pierwsza dostawa planowana jest pomiędzy 16 stycznia a 15 lutego przyszłego roku.

Dodatkowo miasto stara się o zakup 16 nowoczesnych autobusów hybrydowych. Wniosek o dofinansowanie zakupu z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 został złożony pod koniec września.

Zaletą silników o napędzie hybrydowym (połączenie silnika spalinowego i elektrycznego) jest to, że mogą pracować na przemian lub jednocześnie — w zależności od potrzeb, mają mniejsze zużycia paliwa i emisji szkodliwych spalin oraz hałasu. Nowe autobusy spełniać będą ekologiczną normę Euro VI. Zakup przyjaznych środowisku pojazdów jest zgodny z marką miasta FG 2050.

Pojazdy wyposażone zostaną w instalacje poprawiające bezpieczeństwo i komfort pasażerów, w tym klimatyzację czy systemy informacji pasażerskiej. Dostosowane będą również do obsługi osób niepełnosprawnych. Koszt zakupu 16 autobusów to 39 261 600,00 zł. Miasto stara się o dofinansowanie w wysokości 27 132 000,00 zł.

Wraz z zakupem hybryd, miasto planuje nabycie kolejnych 20 autobusów (10 przegubowych i 10 jednoczłonowych) z silnikami diesla, także spełniających normę emisji spalin EURO VI. Wniosek o dofinansowanie zakupu z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 również został złożony z końcem września. Koszt zakupu 20 autobusów to 35 065 010,11 zł Miasto stara się o dofinansowanie w wysokości 13 398 825,00 zł.

Nowości nie ominą także tramwajów. W 2010 roku zakupiono nowoczesne, niskopodłogowe wagony marki PESA, a najstarsze pojazdy objęte zostały programem gruntownej modernizacji. W latach 2017-2020 zmodernizowanych będzie 36 TATR KT4Dt. W tym okresie planowany jest także zakup 4 wagonów częściowo niskopodłogowych.

Nowe plany zakupowe zakładają również, że do roku 2022 tabor powiększy się o kolejnych 30 wagonów. Aktualnie projekt znajduje się na liście rezerwowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego.

Miasto stawia na transport zrównoważony i inwestuje nie tylko w infrastrukturę drogową, ale także tabor. Ważnym elementem jest także dbałość o środowisko, a dzięki nowym pojazdom nie tylko nie będzie pogarszała się jakość wdychanego przez nas powietrza, ale także poprawi się komfort podróżowania naszych pasażerów.

Źródło: "ZDiTM", 26 października 2016

* * *

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Goleniowa, Stepnicy i Świnoujścia

Szczeciński Obszar Metropolitalny musi mieć nie tylko sprawny i zrównoważony transport, ale także nowoczesne i wielofunkcyjne węzły przesiadkowe przystosowane do wszystkich środków komunikacji, nowy tabor autobusowy, tramwajowy i kolejowy, nie mówiąc już o sieci drogowej i absolutnie już niezbędnych parkingach typu Park&Ride, bez których trudno mówić o odciążeniu zatłoczonych centrów miast, w tym Szczecina. Najważniejsze projekty dotyczące komunikacji na terenie SOM są już przygotowane. Przedstawiamy Czytelnikom „Kuriera” Goleniów, Stepnicę i Świnoujście. Czytaj więcej Kurier Szczeciński

Opracowanie: "Marek Osajda", Kurier Szczeciński (207), Kurier Metropolitalny, 25 października 2016

* * *

Schematy sieci na dzień 24 października 2016 roku

Schematy tras linii w związku z wprowadzonymi zmianami tras ich przebiegu. Schematy tramwaje, autobusy nocne, autobusy dzienne

* * *

Zmiany w rozkładach jazdy tramwajów

Jak podaje ZDiTM od 24 października nastąpią zmiany w tramwajowych rozkładach jazdy. Zmiany uwidoczniono w rozkładach jazdy w zakładce "według linii" bez oficjalnego komunikatu (komunikat ukazał się dopiero 22 października o godzinie 11:52). Zmiany dotyczą linii 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12. Jednocześnie podano, że od tego dnia linia 4 wraca na swoją stałą trasę Krzekowo — Pomorzany.

Powodem cięć w tramwajowych rozkładach jazdy jest chroniczny brak motorniczych i w związku z tym od kilku miesięcy nie są wykonywane niektóre kursy na liniach. Zdecydowano więc, że korekta rozkładów jazdy umożliwi w miarę normalną komunikację tramwajową.

Najbardziej ucierpią pasażerowie linii 4, która w związku z cięciami będzie jeździła:

• od godziny 7 - 8 co 24 minuty - 3 kursy,
• w godzinach 8 - 10 co 25, 36 minut po 2 kursy,
• od godziny 11 - 12 co 24 minuty - 3 kursy,
• od godziny 12 - 13 co 24 minuty - 2 kursy,
• od godziny 13 - 14 co 24 minuty - 3 kursy,
• od godziny 14 - 15 co 24 minuty - 3 kursy,
• od godziny 15 - 16 co 24 minuty - 2 kursy,
• od godziny 16 - 17 co 24 minuty - 3 kursy.

Linia 7 na trasie Krzekowo - Turkusowa nie będzie wykonywała połowy swoich kursów i będzie jeździła co 12 minut w szczycie, a po nim co 20 minut.

Linia

Trasy


4
Krzekowo — Żołnierska — Mickiewicza — aleja Bohaterów Warszawy — Jagiellońska — aleja Piastów — plac Kościuszki — aleja Piastów — plac Szyrockiego — aleja Powstańców Wielkopolskich — Budziszyńska — Pomorzany

* * *

Przebudowa skrzyżowania ulic Przelotowej, Łubinowej, Nałkowskiej i Handlowej

6 października ZDiTM ogłosił przetarg na wykonanie przebudowy skrzyżowania ulic Przelotowej, Łubinowej, Nałkowskiej i Handlowej. Inwestycja ma być wykonana w ciągu 45 dni od chwili podpisania umowy. Termin składania ofert do 21 października.

Na skrzyżowaniu tych ulic ma powstać rondo o średnicy zewnętrznej 22 metrów. Przedstawione w dokumentacji projektowej rozwiązania są tymczasowe do czasu realizacji budowy (wydłużenia) trasy Szybkiego Tramwaju o odnogę do osiedla Słonecznego, osiedla Bukowego i Kijewa i budowy docelowego układu drogowo - torowego.

Plany miejscowe dla powyższego terenu i ulicy Handlowej dopuszczają lokalizację nowego zagospodarowania tymczasowego warunkując to:

• brakiem kolizji z sieciami i urządzeniami podziemnymi,
• nie powodowaniem ograniczeń dla komunikacji szynowej, kołowej, rowerowej i pieszej,
• możliwością łatwej likwidacji projektowanego zagospodarowania terenu w przypadku realizacji docelowego układu komunikacyjnego zgodnie z ustaleniami planu miejscowego.

Projekt budowlano wykonawczy wykonała firma "TRASKO" PRACOWNIA PROJEKTOWA Zygmunt Sobolewski ze Szczecina.

* * * * * *

21 października ZDiTM poinformował o unieważnieniu przetargu na wykonanie wspomnianych wyżej prac z powodu braku chętnych na wykonanie tego zadania.

* * *

Hybrydy w mieście

Miasto stara się o zakup 16 nowoczesnych autobusów hybrydowych. Wniosek o dofinansowanie zakupu z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 został złożony z końcem minionego miesiąca.

Wraz z rozwojem motoryzacji i w odpowiedzi na proekologiczną politykę transportową Gmina Miasto Szczecin zdecydowała się na zakup pojazdów o napędzie hybrydowym (połączenie silnika spalinowego i elektrycznego). Zaletą tych silników jest to, że mogą pracować na przemian lub jednocześnie, w zależności od potrzeb. Silnik elektryczny może być prądnicą i ładować akumulatory lub kondensator w wyniku napędzania silnikiem spalinowym lub w wyniku hamowania silnikiem. W takich układach całość sterowana jest przez system elektroniczny zapewniający optymalne wykorzystanie energii.

Zaletą układów hybrydowych jest zmniejszenie zużycia paliwa i emisji szkodliwych spalin oraz hałasu. Nowe autobusy spełniać będą ekologiczną normę Euro VI. Po zastosowaniu napędu hybrydowego część energii można gromadzić w akumulatorach i wykorzystać przy ponownym ruszaniu. Istnieje również możliwość wyłączania silnika spalinowego podczas częstych postojów co również wpływa na powstawanie oszczędności. Autobusy hybrydowe posiadają ponadto możliwość wyłączenia silnika spalinowego np. podczas przejazdu przez zabytkowe części miasta w celu ochrony zabytków przed niszczącym wpływem zanieczyszczeń.

Autobusy wyposażone zostaną w instalacje poprawiające bezpieczeństwo i komfort pasażerów, w tym klimatyzację czy systemy informacji pasażerskiej. Dostosowane będą również do obsługi osób niepełnosprawnych. Koszt zakupu 16 autobusów to 39 261 600,00 zł. Miasto stara się o dofinansowanie w wysokości 27 132 000,00 zł.

Wraz z zakupem hybryd, miasto planuje zakup kolejnych 20 autobusów (10 przegubowych i 10 jednoczłonowych) z silnikami diesla, spełniających normę emisji spalin EURO VI. Wniosek o dofinansowanie zakupu z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 również został złożony z końcem minionego miesiąca. Koszt zakupu 20 autobusów to 35 065 010,11 zł. Miasto stara się o dofinansowanie w wysokości 13 398 825,00 zł.

Źródło: szczecin.eu, 6 października 2016

* * *

Czas teraźniejszy i plany Tramwajów Szczecińskich

Tramwaje Szczecińskie od kilku lat prowadzą odnowę swojego taboru poprzez nowe zakupy - (14 nowych tramwajów typu 105N2k/S/2000 w 2001 roku), (6 doczep czynnych 105N2k/2000 z Wrocławia w 2007 roku), (tramwaje niskopodłogowe Swing z bydgoskiej Pesy w ilości 28 sztuk), wagonów używanych z firmy BVG Berlin - Tatra KT4D czy T6A2D, które od 2006 roku sprowadzano do Szczecina w ilości 128 sztuk, bądź modernizację istniejących na podwoziu tramwajów typu 105 między innymi, "Moderusy Alfa", czy "Moderusy Beta" kupione w częściach do złożenia w swoich warsztatach naprawy taboru pod nadzorem inżynierów z poznańskiej firmy "Modertrans".

Jednocześnie spółka złomuje lub sprzedaje najstarsze wagony typu 105. Tramwaje Szczecińskie od 2008 roku zdjęły ze stanu 134 najstarsze wagony tego typu. Z tej puli wagonów, 3 wagony przekazano do Muzeum Techniki.

W tej chwili na stanie spółki jest jeszcze 18 wagonów typu 105 i pochodnych w tym 2 najstarsze z 1984 roku. Planowane jest w tym roku wycofanie z eksploatacji ostatnich 6 wagonów trzydrzwiowych.

Spółka w latach 2017 - 2023 planuje zakupić 42 nowe tramwaje w tym 30 całkowicie niskopodłogowych i 12 z częścią niskiej podłogi. Planuje też modernizację 37 wagonów przegubowych Tatra, które w tej chwili są eksploatowane na szczecińskich trasach.

Na liście rezerwowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko i Regionalnego Programu Operacyjne Województwa Zachodniopomorskiego ma się znaleźć wniosek Tramwajów Szczecińskich złożony do prezydenta na dofinansowanie w perspektywie finansowej UE na lata 2014 - 2020 projektu zakupu 42 tramwajów częściowo i niskopodłogowych oraz modernizacji przegubowych 37 wagonów Tatra.

W tej puli ma być, oprócz zakupu 42 tramwajów częściowo i niskopodłogowych wraz z pakietem naprawczym i modernizacji wagonów przegubowych Tatra, zakup specjalistycznego wielozadaniowego tramwaju technicznego, w którym znajdą się specjalistyczne narzędzia, zakup wagonu dwutorowego spełniającego rolę holownika, pchacza czy też wykorzystywanego do odśnieżania torowisk.

Do tej pory koszt inwestycji w zakupy i odnowienie taboru wyniósł ca 265 milionów złotych przy unijnych dotacjach w wysokości ponad 151 milionów złotych.

Na razie Tramwaje Szczecińskie nie mają planów na kontynuację montażu tramwajów zakupionych w częściach z firmy "Modertrans" w swoich warsztatach naprawy taboru, bo firma ma tylko około 7,5 mln złotych na ten rok.

Kwota ta, ma zostać wydana na modernizację 10 tramwajów typu 105Ng, 3 typu 105N2K/S, wymianę wózków jezdnych w ilości 10 sztuk w 6 tramwajach Moderus Alfa, czy wymianę 56 przekładni w tramwajach Tatra.

Spółka planuje, że wydatki na remonty taboru tramwajowego mają opiewać w przyszłym roku na kwotę 17 mln złotych. W między czasie został spłacony zaciągnięty w 2011 roku kredyt w wysokości 80 mln złotych na zakup tramwajów niskopodłogowych.

Tak szybka spłata nastąpiła w lipcu tego roku i była możliwa, dzięki temu że spółka otrzymała dodatkowe pieniądze z dofinansowania UE. Spłata kredytu miała nastąpić w latach 2016 - 23.

Do listy sukcesów odniesionych przez Tramwaje Szczecińskie należy zaliczyć remonty torowisk w mieście na niespotykaną skalę od dziesięcioleci. Po zapaści finansowej w latach 70, 80 i 90 XX wieku nakłady na komunikację miejską znacznie się zwiększyły. W ciągu ostatnich lat wyremontowano takie trasy tramwajowe i obiekty jak:

• remont torowisk i ulicy Krzywoustego,
• remont torowiska w ciągu ulicy Ku Słońcu i budowa ronda Derdowskiego,
• remont torowiska w ciągu ulicy Bohaterów Warszawy,
• remont torowisk na ulicy Sikorskiego i Ku Słońcu wraz z budową ronda,
• remont torowiska w alei Piastów,
• budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju,
• remont torowisk na Potulickiej, Narutowicza i 3 Maja,
• przebudowa torowisk na ulicy Energetyków, Gdańskiej wraz z Basenem Górniczym,
• przebudowa skrzyżowania Wernyhory, Żołnierska, Janickiego wraz z częścią torowiska,
• przebudowa torowisk na ulicy Niemierzyńskiej, Arkońskiej wraz z pętlą w Lesie Arkońskim,
• remont torowisk węzła na Bramie Portowej,
• remont torowisk na placu Kościuszki,
• remont torowiska na ulicy Wawrzyniaka,
• remont zajezdni Pogodno,

Przygotowywane są też następne inwestycje torowo-drogowe i obiektów, między innymi takie jak:

• rozbudowa zajezdni Golęcin wraz z przebudową układu drogowego ulicy Wiszesława,
• przebudowa ulicy Szafera i budowa torowisk tramwajowych wraz z pętlą,
• budowa torowisk do pętli tramwajowo-autobusowej Mierzyn,
• przebudowa węzła przesiadkowego Głębokie wraz z przebudową pętli tramwajowo-autobusowego,
• budowa torowiska w ciągu ulicy Arkońskiej (Spacerowej) na odcinku od pętli w Lesie Arkońskim do alei Wojska Polskiego.
• remont torowisk w ciągu ulicy Mickiewicza od mostu Akademickiego do przystanku Wernyhory,
• przebudowa torowisk na placu Szarych Szeregów,

Warto też dopytać, jakie zamiary mają Tramwaje Szczecińskie i Urząd Miasta w sprawie rozbudowy zajezdni Pogodno o teren przyległy ogródków działkowych przy ulicy Szafera. Co dalej z pełną wersją rozbudowy o stanowiska postojowe 23 - 40?

Oczekują też na realizację w latach następnych inwestycje remontowe, jak też związane z rozwojem komunikacji miejskiej takie jak:

• budowa torowiska II etapu SST od pętli Turkusowa z odnogą w osiedle Słoneczne, Bukowe i do Kijewa z wybudowanie tam nowej zajezdni tramwajowej,
• budowa torowiska w ciągu ulicy 26 kwietnia,
• budowa torowiska w ciągu ulicy Mieszka I,
• przebudowa torowiska od ulicy Niepodległości poprzez Dworcową, Plac Tobrucki, Nową, Plac Grodnicki, Kolumba, Chmielewskiego, Smolańską,
• przebudowa torowiska w ciągu ulicy Powstańców Wlkp. wraz z pętlą na Pomorzanach,
• przebudowa torowiska w ciągu ulicy Wyzwolenia od placu Żołnierza do ronda Giedrojcia,
• przebudowa torowiska do ronda Giedrojcia poprzez ulice Kołłątaja, Asnyka wraz z pętlą przy Dworcu Niebuszewo,
• przebudowa torowiska od placu Żołnierza przez plac Hołdu Pruskiego, Matejki, Malczewskiego, Parkową aż do pętli na Gocławiu,
• przebudowa torowisk na węźle Wyszyńskiego,
• przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną w ciągu ulicy Jagiellońskiej od alei Bohaterów Warszawy do alei Piastów.

* * *

Szczecińska kolej miejska coraz bliżej realizacji

Pod koniec 2014 roku wicemarszałek województwa zadeklarował, że zrealizowany zostanie pomysł kolei aglomeracyjnej w Szczecinie. Przed stowarzyszeniem, które odpowiada za realizację projektu, konkurs na pozyskanie dofinansowania unijnego. Z kolei PKP PLK rozpisały już przetarg na kierownika projektu budowy SKM Szczecin. Wszystko wskazuje zatem, że szczecinianie za kilka lat będą mieli własną kolej miejską.


Szczecin pochwalić się może rozbudowanym układem linii kolejowych. Na terenie miasta znajdują się 24 stacje i przystanki kolejowe, z czego obecnie jedynie osiem jest wykorzystywanych w przewozach pasażerskich. Stolica województwa zachodniopomorskiego posiada też obwodnicę kolejową – okalającą centrum – która przebiega od Szczecina Głównego, przez Szczecin Turzyn, Szczecin Niebuszewo, Police, do Trzebieży. Znajduje się na niej dwanaście nieczynnych od 2002 r. przystanków. Ruch zawieszono na tej trasie z przyczyn ekonomicznych.

Niewielkie zainteresowanie podróżnych przewozami wynikało przede wszystkim ze znacznie dłuższego czasu przejazdu pomiędzy Policami a Szczecinem w porównaniu do komunikacji autobusowej, niskiej częstotliwości kursowania pociągów, a także braku integracji taryfowej z komunikacją miejską.

Kolejny ważny przetarg

Pomysł powstania Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej znany jest już od 2014 roku. Wtedy wicemarszałek województwa zachodniopomorskiego – Wojciech Dróżdż – zapowiedział, że projekt zostanie zrealizowany. Sieć SKM ma objąć połączenie kolejowe Szczecina z Policami, Goleniowem, Gryfinem i Stargardem.

Na potrzeby realizacji pomysłu powstało Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego (SSOM), które zostało koordynatorem działań. Z kolei sygnatariuszami umowy partnerstwa zostali marszałek województwa, prezydenci Szczecina i Stargardu, burmistrzowie Goleniowa, Gryfina i Polic, wójtowie Kobylanki i gminy Stargard oraz przedstawiciele Polskich Kolei Państwowych i Polskich Linii Kolejowych SA.

Obecnie projekt jest już coraz bliżej realizacji. PKP PLK ogłosiła już przetarg na kierownika projektu budowy SKM Szczecin. Jednak nie oznacza to jeszcze zapewnienia, że projekt powstanie. – Projekt nie jest pewny realizacji do czasu otrzymania dofinansowania – mówi Roman Walaszkowski, dyrektor Biura SSOM.

Starania o dofinansowanie

Budowa kolei miejskiej w Szczecinie z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273 i 351 to przedsięwzięcie, które ma szansę być objęte unijnym dofinansowaniem w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. I to właśnie na te pieniądze liczą pomysłodawcy pomysłu. – Poszukiwanie kierownika kontraktu dla projektu przez PKP PLK odbieramy jako przejaw zaufania, którym spółka darzy Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego jako partnera-lidera w przygotowaniu projektu do realizacji – informuje Walaszkowski.

Zgodnie z harmonogramem o ubieganie się o dofinansowanie z Projektu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, w grudniu bieżącego roku ma zostać ogłoszona informacja o rozpoczęciu naboru w konkursie. – SSOM planuje w odpowiednim czasie złożyć wniosek o dofinansowanie, oparty na przygotowywanej dokumentacji przedprojektowej i wszystkich niezbędnych dokumentach. W tej chwili trwa etap aktualizacji dokumentacji przedprojektowej wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych dokumentów. Pozwoli to przygotować wniosek o dofinansowanie – wyjaśnia dyrektor Stowarzyszenia.

Dalsze etapy, jak projektowanie czy roboty budowlane, zrealizowane będą po ewentualnym podpisaniu umowy o dofinansowanie. – Domyślamy się, że nabór wniosków zakończy się w I kwartale roku 2017. Dopiero po tym terminie spodziewamy się ewentualnego zatwierdzenia dofinansowania zewnętrznego – mówi Walaszkowski. SSOM szacuje, że zakończenie inwestycji oraz uruchomienie przewozów mogłoby się odbyć pod koniec II kwartału 2022 roku.

Źródło: "Martyn Janduła","Rynek Kolejowy", 1 października 2016

* * *

Przebudowa zajezdni tramwajowej Golęcin

Urząd Miasta 27 września 2016 ogłosił przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej: Przebudowa torowisk tramwajowych w Szczecinie – Etap II, Rozbudowa i przebudowa układu drogowego ulicy Wiszesława dla zadania pn. Przebudowa zajezdni tramwajowej Golęcin.

Przedmiotem tego zamówienia jest rozbudowa i przebudowa układu drogowego ulicy Wiszesława dla zadania pn. Przebudowa zajezdni tramwajowej Golęcin.

W zakres zadania wchodzi wykonanie dokumentacji umożliwiającej budowę nowego budynku administracyjno – biurowego, przebudowę istniejących obiektów kubaturowych, w tym podstacji trakcyjnej wraz z wymianą kompletnego wyposażenia w urządzenia elektroenergetyczne, przebudowę i rozbudowę o nowe tory układu torowego z siecią trakcyjną na zajezdni, rozbudowę i przebudowę ulicy Wiszesława przed zajezdnią zakładająca wybudowanie pętli objazdowej obejmującej obszar torowiska, jezdni oraz chodników zgodnie z koncepcją i dokumentacją budowlaną będącą w posiadaniu TS sp. z o.o.

Dokumentacja projektowa musi uwzględniać budowę niezbędnej infrastruktury podziemnej i nadziemnej wskazaną w uzyskanych wytycznych, warunkach, opiniach, a także usunięcie wszelkich kolizji. Przedmiot zamówienia obejmuje również sprawowanie nadzoru autorskiego na zasadach opisanych we wzorze umowy. Otwarcie ofert nastąpi 8 listopada. Tutaj siwz

* * * * * *

8 listopada otwarto oferty na wykonanie wspomnianej wyżej dokumentacji. Ofert złożyły dwie firmy:
• Studio Ag Sp. z o.o. ze Szczecina, która chce wykonać dokumentacje za 1 088 000,00 zł w teminie 120 dni,
• Konsorcjum firm: Schuessler – Plan Inżynierzy Sp. z o.o. z Warszawy, SAFEGE S.A.S. Nanterre, za kwotę 1 557 303,00 zł w ciągu 60 dni.

Do realizacji dokumentacji wybrano firmę Studio Ag Sp. z o.o. ze Szczecina.

* * *

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Powiatu Stargardzkiego

Szczeciński Obszar Metropolitalny musi dysponować dobrą siecią drogową i nowoczesną komunikacją na miarę XXI wieku. To jest niezbędny warunek jego rozwoju.

Dobre drogi i sprawny transport publiczny potrzebny jest mieszkańcom obszaru, większym i mniejszym przedsiębiorcom oraz rzecz jasna inwestorom, dla których pewność „płynnego” transportu jest podstawowym elementem rozpoczęcia działalności. Okazuje się, że najważniejsze projekty dotyczące komunikacji na terenie SOM są już przygotowane.

Przedstawialiśmy już Czytelnikom „Kuriera Metropolitalnego” te, które będą realizowane w stolicy naszego regionu i na terenie powiatu polickiego. Dzisiaj natomiast chcemy przedstawić projekty w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w powiecie stargardzkim. Czytaj więcej Kurier Szczeciński

Opracowanie: "Marek Osajda", Kurier Szczeciński, Kurier Metropolitalny, 26 września 2016

* * *

SKM - węzeł przesiadkowy na stacji Podjuchy

20 września ZDiTM w sekcji zamówienia publiczne do 30 tysięcy euro, ogłosił przetarg na opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego dla zadania pn.: „Budowa węzła przesiadkowego stacja Podjuchy wraz z urządzeniami związanymi z integracją transportu na linii kolejowej 273 w ramach projektu „Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitarnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406,273,351. Chętni do wykonania opracowania mają czas na złożenie oferty do dnia 28 września. Tutaj siwz

Jest to drugi ogłoszony przetarg na wykonanie tego opracowania. Pierwszy ogłoszono 14 czerwca, a 24 czerwca unieważniono postępowanie przetargowe, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższała kwotę, którą zlecający chciał przeznaczyć na wykonanie tego zadania (59.174 zł).

Jedyną startującą firmą była SYSTRA Societe Anonyme z Paryża, oddział polski we Wrocławiu, która zażądała kwoty 142.552 złotych.

* * * * * *

29 września ZDiTM ogłosił unieważnienie drugiego już podejścia na opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego dla zadania pn.: „Budowa węzła przesiadkowego stacja Podjuchy wraz z urządzeniami" z powodu braku chętnych.

* * *

Opcja na nowe autobusy

Podpisana w lipcu umowa mówi o 4 pojazdach, teraz spółka autobusowa z Dąbia skorzystała z prawa opcji, czyli możliwości zakupu kolejnych autobusów w tej samej cenie. Łącznie na początku przyszłego roku pasażerowie będą mieli do dyspozycji 7 nowych.

Przypominamy, że chodzi o zakup 7 nowych autobusów niskopodłogowych (w tym 5 autobusów jednoczłonowych 12 m i 2 autobusy dwuczłonowe o długości 18 m).

Autobusy 12 m: całkowita liczba miejsc: min.85 osób, w tym siedzących: 30 miejsc pasażerskich + 1 miejsce (kierowca), w tym minimum 10 miejsc pasażerskich dostępnych bezpośrednio z poziomu podłogi, o pojemności min. 9 200 cm3 do max. 12 000 cm3.

Autobusy 18 m: całkowita: min. 140 osób, w tym siedzących: 40 miejsc pasażerskich + 1 miejsce (kierowca), w tym minimum 14 miejsc pasażerskich dostępnych bezpośrednio z poziomu podłogi, o pojemności min. 9 200 cm3 do max. 12 000 cm3.

Całość finansowana będzie z posiadanych i bieżących środków własnych spółki. SPAD informuje, że obok już standardowo stosowanych urządzeń wyposażenia przez Spółkę, jak np. alkomat, system automatycznego wykrywania i gaszenia pożaru w komorze silnika (system detekcji i gaszenia pożaru), wprowadzone zostaną nowe elementy.

Pierwszym jest urządzenie działające na zasadzie obserwacji autobusu w zakresie 360° w tzw. „Systemie 360° VIU”, dodatkowo w pojazdach znajdą się porty USB zamontowane na poręczy autobusu – przy każdych drzwiach - na słupkach, umożliwiające podróżnym doładowanie baterii telefonów, tabletów i innych urządzeń mobilnych w czasie podróży.

Będzie także wyodrębniona na podłodze przestrzeń przystosowana do przewozu wózka inwalidzkiego i wózka dziecięcego. Oprócz wyświetlaczy linii zamontowanych w ramach istniejącego już systemu (GMV) Spółka zamontuje dodatkowe własne monitory LCD wyświetlające przebieg linii autobusowej.

Łączna cena wariantu rozszerzonego - 7 szt. pojazdów z 7-letnią gwarancją to 9.274.000 zł netto. Umowa podpisana została z firmą Solaris Bus & Coach SA. Pierwsza dostawa planowana jest pomiędzy 16 stycznia, a 15 lutego przyszłego roku.

Źródło: szczecin.eu 16.09.2016

* * *

GMV: Kalibracja systemów informacji trwa do trzech miesięcy

Zainstalowanie inteligentnego systemu spinającego komunikację miejską to dopiero połowa sukcesu. Dalej następuje pełna kalibracja, która nadwyręża cierpliwość niejednego pasażera. O mobilności w ujęciu technologii pomocnych w transporcie rozmawiamy z firmą GMV, która te rozwiązania wdraża na światowe rynki.

Martyn Janduła, Transport-publiczny.pl: Jakie rozwiązania GMV dostarcza dla branży transportu publicznego?

Rafał Krzysiak, menadżer ds. rozwoju w GMV Polska: Nasza firma dostarcza kompleksowe, zintegrowane rozwiązania dla organizatorów i operatorów transportu publicznego od systemu zarządzania flotą dla transportu publicznego po systemy poboru opłat i systemy dla transportu morskiego i kolejowego. Czytaj więcej: transport publiczny.pl

Opracowanie: "Martyn Janduła", transport publiczny.pl, 15 września 2016

* * *

Nowa odsłona strony ZDiTM

12 września ZDiTM wystawił nową odsłonę swojej strony. Nowy design strony, pozwala użytkownikom na intuicyjne poruszanie się po niej.

Wystawiono tu mapę sieci komunikacyjnej aktualizowanej co 30 sekund, gdzie system pokazuje zarejestrowane zalogowane pojazdy w czasie rzeczywistym. Pasażerowie mogą uzyskać informację o rozkładach jazdy w różnych układach - wg. przystanków, linii, można też skorzystać z wyszukiwarki umożliwiającej określenie trasy według podanych adresów.

Nowością na stronie jest umieszczona mapa pokazująca ruch na ulicy, dzięki umieszczonej kamerze w rejonie Mostu Długiego. Z mapy można dowiedzieć się też, jakie umieszczono komunikaty na tablicach informacji pasażerskiej na przystankach.

Na stronie znajdują się stałe, niezbędne pasażerom i kierowcom informacje takie jak schematy sieci, informacje o biletach i opłatach, zniżkach, przepisach, strefie płatnego parkowania i autach odholowanych. W dziale aktualności, umieszczane są najważniejsze wiadomości.

Udogodnienia te, powstały z kilkunastomiesięcznym opóźnieniem już po przyjęciu całej inwestycji Centralnego Systemu Zarządzania Komunikacją Miejską wartej 54 miliony złotych.

* * *

Wycieczka do Szeged, Bośni-Hercegowiny i Salzburga

Do Szeged (Węgry) trafiliśmy 3 września po prawie 11 godzinach jazdy, przez Niemcy, Czechy, Słowację przebywając prawie 1200 kilometrów. Szeged, to trzecie pod względem liczby ludności miasto Węgier, leżące nad Cisą w południowej części kraju, ma około 170 tysięcy mieszkańców. Szeged jest miastem uniwersyteckim

Trochę historii

Pierwszy tramwaj w mieście wyruszył na trasę 1 października 1908. Oprócz przewozu osób miasto miało także tramwaje towarowe. W czasie II wojny światowej firma zawiesiła funkcjonowanie komunikacji tramwajowej z powodu zniszczeń infrastruktury. Po zakończeniu wojny i po remoncie uszkodzonej trakcji i torów tramwaje powróciły na ulice miasta.

W 1950 roku zmieniono nazwę firmy z Szegedi Villamos Vasút Vállalat (Segedyńskie Przedsiębiorstwo Tramwajowe), która od 1955, używa nazwy Szegedi Közlekedési Vállalat (Segedyńskie Przedsiębiorstwo Transportowe). Od tego czasu zaczęła ona zarządzać również transportem autobusowym w mieście.

Teraźniejszość

 Foto: Janusz Światowy
Po Szeged jeżdżą bydgoskie Swingi, pierwszy z dziewięciu zamówionych wagonów dotarł do nabywcy w nocy 29/30 września 2011 roku, zamówionych przez miasto w 2009 roku w Bydgoszczy. Pojazd ma oznaczenie 120Nb Swing Szeged, jest wyposażony w pulpit manewrowy umieszczony z tyłu wagonu co pozwala na używanie go na liniach bez pętli. Pojazd nie posiada skosów.

 Foto: Janusz Światowy
Został zaprezentowany w dniu 5 października 2011, w obecności władz miasta i przedstawicieli producenta. Po testach i uzyskaniu pozwoleń na dopuszczenie do ruchu na węgierskich torowiskach wyjechał na trasę linii 5, w barwach tamtejszego przewoźnika - Szegedi Közlekedési Vállalat Rt, 6 października.

 Foto: Janusz Światowy
Kolejne wagony tramwajowe dostarczono w połowie 2012 roku. Za wszystkie pojazdy przewoźnik zapłacić 18 mln euro.

Węgierskie Swingi różnią się nieco od wagonów eksploatowanych w Polsce. Gabarytowo, układem sterowania, wyglądem wnętrza, a także malowaniem, które będzie typowo szegedyńskie. Swingi przeznaczone dla miasta Szeged, to wagony pięcioczłonowe, mogące pomieścić 209 pasażerów. Są nowocześnie wyposażone, m.in. w system informacji pasażerskiej, klimatyzację i monitoring wnętrza.

 Foto: Janusz Światowy
Oprócz Swigów firma komunikacyjna w Szeged ma tramwaje Tatra KT4 , Tatra T6A2.

 Foto: Janusz Światowy
Wybudowano też nową trasę dla linii 5, po której jeżdżą nowe tramwaje Swingi Szeged. Swingi jeżdżą też na nowo wyremontowanej trasie linii 3 o długości 2,4 km, którą oddano do eksploatacji na początku 2011 roku. W czasie remontu wymieniono sieć trakcyjną oraz tory, na długości ok. 700 metrów, dobudowano drugi tor.

Po pobycie w Szeged przekroczyliśmy granice Bośni i Hercegowiny i udaliśmy się do Sarajewa stolicy tego kraju. Sarajewo ma największe po Istambule skupisko zabytków architektury muzułmańskiej w Europie. Znajduje się tu ponad 60 meczetów. Jest miastem wielokulturowym i wielonarodowym, gdzie przenikają się różne kultury i religie.

Później udaliśmy sie do Mostaru, miejscowości Blagaj, gdzie znajduje się klasztor derwiszów, ciekawy obiekt architektury osmańskiej. Później byliśmy w miejscowości Pocitejl - miasteczka położonego tarasowo nad rzeką Neretwą.

Następnego dnia przemieściliśmy się do miasta Trebinje najładniejszego miasta Bośni i Hercegowiny. Zwiedzaliśmy też miejscowości takie jak Cavtatu, Ston. Przejechaliśmy półwysep Peljesac, który ma 65 km długości i 7 km szerokości w najszerszym miejscu, którego zbocza okolicznych wzgórz porastają winorośla. Byliśmy na degustacji miejscowego wina. Przeprawiliśmy się na wyspę Korcula, gdzie w miasteczku o tej samej nazwie zwanym Dubrownikiem w miniaturze zwiedzaliśmy najlepiej zachowaną infrastrukturę miejską w basenie Morza Śródziemnego.

W drodze powrotnej do Szczecina zahaczyliśmy o Salzburg w Austrii. Wędrówkę po mieście zaczęliśmy od Starego Miasta, zobaczyliśmy twierdzę Hohensalzburg, wjeżdżając tam naziemną kolejką linową, gdzie roztacza się przepiękny widok na miasto, później udaliśmy się do katedry i kościoła franciszkanów, zobaczyliśmy dom narodzin Mozarta oraz dawny pałac arcybiskupi. Na prawobrzeżnej starówce byliśmy też w ogrodach Mirabell. Salzburg zamieszkuje niespełna 150 tysięcy mieszkańców.

 Foto: Janusz Światowy
Miasto ma rozwiniętą komunikację trolejbusową oraz kursująca od niedawna kolej miejska łączą ze sobą poszczególne dzielnice Salzburga, która pozwalają na szybkie przemieszczanie się w obrębie miasta.

 Foto: Janusz Światowy
Po mieście kursują tez autobusy. Kiedyś po mieście kursowały również tramwaje, ale zostały zastąpione "trolejem".

 Foto: Janusz Światowy
Pierwsze trolejbusy wyjechały na ulice Salzburga w październiku 1940 roku. Miesiąc później ostatnie tramwaje zniknęły z miasta. Sieć trolejbusowa szybko się rozrastała. Firma przewozowa w 2015 roku obchodziła jubileusz 75 lecia.

Obecnie po mieście jeździ ponad 100 trolejbusów przegubowych jeżdżących po 113 km długości sieci, jeżdżą też autobusy przewoźnika Salzburg Verkehr (Salzburger Verkehrsverbund GmbH), to firma, która jest w 100% własnością landu Salzburg i jest koordynatorem zarządzającym transportem.

Trolejbusy obsługują linie o numerach 1-8, 10,12 i linia 14 jeżdżąca tylko w dni nauki w szkołach. Linie autobusowe to, linia A, linia 20-25, 27-28, 34-35, 37, 151 i 840.

* * *

Kompleksowe Badanie Ruchu dla Miasta Szczecina – KBR 2016

W daniach od 6 września do 28 października na terenie Szczecina przeprowadzone zostanie Kompleksowe Badanie Ruchu.

Celem Kompleksowego Badania Ruchu jest uzyskanie danych o zachowaniach komunikacyjnych mieszkańców miasta i okolic, uzyskanie danych o komunikacji publicznej i indywidulanej a także o ruchu pojazdów dostawczych i ciężarowych w Szczecinie.

Otrzymane informacje posłużą do planowania przyszłych ulic, tras tramwajowych oraz linii autobusowych oraz pozwolą na poprawę funkcjonowania i lepsze dopasowanie komunikacji w mieście do potrzeb i oczekiwań mieszkańców.

Na podstawie wyników badań opracowany zostanie komputerowy model ruchu dla Miasta Szczecina i okolic, stanowiący narzędzie do wykonywania analiz, prognoz ruchu i przewozów pasażerskich w pracach studialnych, planistycznych oraz projektowych dotyczących rozwoju systemu transportowego w mieście. Będzie również wykorzystywany do bieżących prac dotyczących funkcjonowania układu drogowego oraz organizacji przewozów środkami transportu publicznego.

Zakres KBR 2016 jest bardzo szeroki. W jego ramach przewidziano badania natężenia ruchu występującego na ulicach miasta i drogach dojazdowych, badanie napełnień w komunikacji publicznej, pomiar liczby pasażerów korzystających z dworców i stacji kolejowych, pomiary ruchu generowanego przez centra handlowe oraz zbieranie informacji na temat ruchu towarowego.

Kolejną bardzo istotną częścią tego opracowania będzie zbieranie opinii mieszkańców i osób korzystających z komunikacji publicznej. Do losowo wybranych domów i mieszkań zgłoszą się ankieterzy, którzy zapytają skąd, dokąd, jak często i w jaki sposób odbywają podróże ich mieszkańcy. Ankieterów będzie można również spotkać w komunikacji miejskiej (w autobusach, tramwajach, na przystankach i dworcach).

Ostatnie kompleksowe badanie ruchu w Szczecinie odbyło się w roku 2010. Zbudowany na jego podstawie model ruchu służył m.in. do prac dotyczących układu drogowego miasta i organizacji przewozów środkami transportu zbiorowego, a także wykonywania prognoz i analiz ruchu w ramach prac planistyczno-projektowych nad rozwojem systemu transportowego Szczecina.

Prowadzone obecnie badanie pozwoli na aktualizację uzyskanych uprzednio danych oraz budowę modelu ruchu uwzględniającego bieżące uwarunkowania. Całość zadania na zlecenie Gminy Miasta Szczecin wykona wyłoniona w przetargu firma WYG International Sp. z o.o.

Źródło: Urząd Miasta 1 września 2016

* * *

Schematy sieci na dzień 1 września 2016 roku

Schematy tras linii w związku z wprowadzonymi zmianami tras ich przebiegu. Schematy tramwaje, autobusy nocne, autobusy dzienne

* * *

Koniec wakacji - zmiany w komunikacji

Wraz z zakończeniem wakacji i okresu urlopowego z dniem 1 września, ZDiTM przywraca kursowanie zawieszonych na czas tego okresu linii patrz komunikaty.

Między innymi linia 4 na zmienionej trasie Pomorzany - Plac Gałczyńskiego z powodu trwającej budowy ronda przy ulicy Wernyhory, przed wakacjami kursowała na trasie Pomorzany - Krzekowo.

Uruchomiono też nową linie 124 kursującą na trasie Gumieńce – Kwiatowa – Ku Słońcu – Mierzyn: Welecka – Długa – Zeusa – Mierzyn Pod Lipami – Zeusa – Lubieszyńska – Welecka – Szczecin: Ku Słońcu – Kwiatowa – Gumieńce.

Linia

Trasa


4
POMORZANY – Powstańców Wlkp. – Piastów – Plac Kościuszki – Piastów – Jagiellońska – Bohaterów Warszawy – Wawrzyniaka – Plac Gałczyńskiego – al. Wojska Polskiego – Plac Szarych Szeregów – Piastów – Plac Kościuszki – Piastów – Powstańców Wlkp. – POMORZANY

Linia

Trasa

124 GUMIEŃCE – Kwiatowa – Ku Słońcu – Mierzyn: Welecka – Długa – Zeusa – Mierzyn Pod Lipami – Zeusa – Lubieszyńska – Welecka – Szczecin: Ku Słońcu – Kwiatowa – GUMIEŃCE

* * *

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Powiatu Polickiego

Szczeciński Obszar Metropolitalny musi mieć nowoczesną komunikację. To jest potrzebne wszystkim od mieszkańców począwszy, na przedsiębiorcach i inwestorach skończywszy.

Te słowa nabierają jednak konkretnych kształtów, dopiero wtedy gdy ma się przed oczyma gotowe już projekty dotyczące komunikacji na terenie SOM. Będą one realizowane w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. W ostatnim numerze „Kuriera Metropolitalnego” przedstawiliśmy 8 projektów komunikacyjnych dotyczących Szczecina. Teraz czas na region. Zaczynamy od projektów, które będą realizowane na terenie powiatu polickiego. Czytaj więcej Kurier Szczeciński

Opracowanie: "Marek Osajda", Kurier Szczeciński, Kurier Metropolitalny, 26 sierpnia 2016

* * *

ZUE wymienia krzyżownice

Od 1 sierpnia w rejonie ulic Nocznickiego i Stalmacha firma ZUE z Krakowa rozpoczyna remont dwóch przejazdów kolejowych przy Szczecińskim Parku Przemysłowym. Zakres prowadzonych robót w obrębie tych przejazdów jest następujący:

• remont torowiska tramwajowego wraz z jezdnią i chodnikami (ca 27 mb),
• remont krzyżownic tramwajowo-kolejowych,
• remont torowiska kolejowego,
• remont zjazdów, zabezpieczenie istniejącej infrastruktury podziemnej.

Na czas trwania remontu wstrzymana zostanie komunikacja tramwajowa na odcinku Stocznia Szczecińska – Ludowa. Zastąpią ją autobusy. Komunikacja tramwajowa zostanie przywrócona 16 sierpnia, a cała inwestycja ma być zakończona 31 sierpnia.

W związku z niniejszym organizacja ruchu będzie przebiegać w następujący sposób:

• linia 5 jeździ stałą trasą, ale według specjalnego rozkładu jazdy,
• linia 6 jeździ na skróconej trasie od Pomorzan do pętli przy ul. Firlika według specjalnego rozkładu jazdy,,
• uruchomiona zostaje linia 6BIS, która kursować będzie na odcinku od Gocławia do pętli przy ul. Ludowej według specjalnego rozkładu jazdy,,
• linia 11 z kursami na trasie Stocznia Szczecińska – Pomorzany według specjalnego rozkładu jazdy,,
• uruchomiona została zastępcza linia autobusowa 806 na trasie Ludowa – Stocznia Szczecińska z kursami co 6 minut według następującego rozkładu jazdy,

* * * * * *

Ze względu na niebezpieczne manewry przy zawracaniu tramwajów w kierunku Gocławia i zapewnieniu pasażerom bezpieczeństwa na pętli Ludowa, jak tez uciążliwym przesiadkom, z dniem 5 sierpnia ZDiTM wprowadził zmiany na odcinku Gocław - Ludowa. Zlikwidowano linie tramwajową 6BIS kursująca dotychczas na trasie Gocław – Ludowa.

Wydłużono trasę zastępczej linii autobusowej 806, która jeździła na odcinku Gocław - Stocznia Szczecińska, z 12 minutową częstotliwością według nowego rozkładu jazdy,. Autobusy jeżdżące w kierunku Stoczni Szczecińskiej zatrzymywały się na przystanku "Konarskiego", nie wjeżdżając na pętlę Ludowa.

* * * * * *

Od 16 sierpnia miały wrócić tramwaje w kierunku Gocławia, ale wkradło się drobne opóźnienie. 18 sierpnia mają być przeprowadzone próby po nowej krzyżownicy i jak wszystko pójdzie dobrze, to od 19 sierpnia pojadą tramwaje.

* * * * * *

20 sierpnia tramwaje pojechały w stronę Gocławia po oddaniu po próbach wymienionej krzyżownicy tramwajowo-kolejowej w okolicach bramy wjazdowej Stoczni Szczecińskiej.

* * * * * *

Jak informuje ZDiTM (31 sierpnia), nie dotrzymano kolejnego terminu zakończenia przebudowy krzyżownic w rejonie ulic Nocznickiego i Stalmacha. W czasie przebudowy natrafiono na kanał deszczowy o średnicy 3 metrów. Roboty przesunięte o co najmniej 2 tygodnie. Będzie obowiązywał dalej ruch wahadłowy.

Linia

Trasa

6 POMORZANY – Smolańska – Chmielewskiego – Kolumba – Nabrzeże Wieleckie – Jana z Kolna – Łady – Firlika – Antosiewicza – Nocznickiego – Firlika – STOCZNIA SZCZECIŃSKA

Linia

Trasa

6
BIS
GOCŁAW – Lipowa – Światowida – Wiszesława – Dębogórska – LUDOWA

Linia

Trasa


11
POMORZANY – aleja Powstańców Wielkopolskich – aleja Piastów – plac Kościuszki – aleja Piastów – plac Szarych Szeregów – Piłsudskiego – plac Odrodzenia – Piłsudskiego – plac Grunwaldzki – Piłsudskiego – plac Rodła – Piłsudskiego – Matejki – Malczewskiego – Parkowa – Dubois – Firlika – STOCZNIA SZCZECIŃSKA

Linia

Tras

806 LUDOWA – Druckiego-Lubeckiego – Stalmacha – Firlika – STOCZNIA SZCZECIŃSKA

Linia

Trasa

806 GOCŁAW – Lipowa – Światowida – Wiszesława – Dębogórska – LUDOWA (Konarskiego) – Druckiego-Lubeckiego – Stalmacha – Firlika – STOCZNIA SZCZECIŃSKA

* * *

Szczeciński Obszar Metropolitalny - projekty Szczecina

40 projektów unijnych na terenie SOM realizowanych będzie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. W nowej perspektywie finansowej za pomocą instrumentu ZIT cały Szczeciński Obszar Metropolitalny realizował będzie ważne dla rozwoju gospodarczego i społecznego projekty finansowane z dwóch źródeł: z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego oraz Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Czy można wyobrazić sobie rozwój bez sprawnej, funkcjonalnej i komplementarnej komunikacji publicznej? Nie można. Jedno z drugim nierozerwalnie się łączy, dlatego wspólne przedsięwzięcia obszarów powiązanych ze sobą funkcjonalnie uwzględniają nowoczesne rozwiązania komunikacyjne. Koncepcja zintegrowanych inwestycji na terenach SOM nabiera konkretnych kształtów dopiero gdy ma się przed oczyma opracowane już projekty dotyczące komunikacji w stolicy Pomorza Zachodniego z jej całego obszaru metropolitalnego. Poniżej przedstawiamy te, które najbardziej interesują mieszkańców Szczecina - największego miasta regionu. Czytaj więcej Kurier Szczeciński

Opracowanie: "Marek Osajda", Kurier Szczeciński (143), Kurier Metropolitalny, 26 lipca 2016

* * *

Linia "0" na trasie

 Foto: Olaf Skrzymowski
Foto: Olaf Skrzymowski
Jak co roku, od piętnastu lat w okresie wakacji ZDiTM w uzgodnieniu z Tramwajami Szczecińskimi, od 3 lipca zabytkowy tramwaj linii turystycznej "0" będzie jeździł w każdą niedzielę tj. 3, 10, 17, 24, 31 lipca i 7, 14, 21, 28 sierpnia.

Linia "0" wyrusza z przystanku Dworzec Główny, o godzinach 14:35, 15:59. Tramwaj zatrzymuje się na przystankach - Brama Portowa, Plac Żołnierza Polskiego, Plac Rodła, Kołłątaja, Muzeum Techniki, Las Arkoński, Muzeum Techniki, Kołłątaja, Plac Rodła, Plac Grunwaldzki, Plac Szarych Szeregów, Plac Kościuszki, Pomorzany (peron linii 3 i 6), Dworzec Główny.

Opłata za przejazd uiszczana w pojeździe, gdzie obowiązują bilety turystyczne. Koszt to 3,50 za bilet normalny i 2,50 ulgowy, dzieci do lat 4 jeżdżą bezpłatnie.

Rozkład jazdy linii 0

 Foto: SPPK
Foto: SPPK
Warto wspomnieć, że w minionych piętnastu latach (2001-7) kursowały też autobusowe linie turystyczne 50 i 100. Linie obsługiwała zajezdnia w Policach autobusem Jelcz 043 z 1978 roku. Ogórek swoją przygodę z liniami turystycznymi rozpoczął 16 września 2001 roku i był pierwszym w historii dniem kursowania autobusowej linii turystycznych.

"Ogórek" obsługiwał przejazdy turystyczne po Policach i Szczecinie organizowane przez SPPK i Szczecińskie Towarzystwo Miłośników Komunikacji Miejskiej. Pasażerowie otrzymywali specjalne pamiątkowe bilety.

Linie autobusowe zostały zlikwidowane, bo 28 grudnia 2007 "Ogórek" został sprzedany Muzeum Techniki i Komunikacji.

* * *

Węzeł przesiadkowy Głębokie – przetarg na dokumentację

Na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta ukazało się w dniu 29 czerwca ogłoszenie o przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania: Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego, Zegadłowicza, Kupczyka, Miodowa wraz z remontem ulicy Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina. Termin nadsyłania ofert mija 12 lipca tego roku.

Inwestycja obejmuje:

• przebudowę skrzyżowania ulic Kupczyka, Wojska Polskiego, Zegadłowicza, Miodowej wraz z zagospodarowaniem terenów wokół skrzyżowania i elementami małej architektury (budową oświetlenia, odwodnienia, dróg rowerowych i chodników),
• przebudowę pętli tramwajowo – autobusowej,
• rozbudowę „parkingu leśnego” przy ul. Kupczyka z zachowaniem charakteru parkingu „leśnego”,
• budowę stacji roweru miejskiego oraz parkingu dla rowerów,
• przebudowę ulicy Kupczyka.

Na wykonanie dokumentacji oraz uzyskanie decyzji na prowadzenie robót budowlanych, przyszły wykonawca będzie mieć 14 miesięcy do dnia podpisania umowy. Czytaj siwz

* * * * * *

Urząd Miasta Biuro ds. Zamówień Publicznych w dniu 27 lipca ogłosiło wybór oferty na wykonanie dokumentacji węzła przesiadkowego Głębokie została wybrana jedyna zgłaszająca się firma tj. Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego S.A. ul. Jana Uphagena 27 z Gdańska.

* * * * * *

W tym samym dniu ogłoszono też przetarg na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do al. Wojska Polskiego – etap III – Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej „Las Arkoński” do al. Wojska Polskiego). Otwarcie ofert w dniu 4 sierpnia tego roku. Czytaj siwz

Źródło "Urząd Miasta" 29 czerwca 2016 roku

* * *

Zmiany na liniach od lipca

Rozpoczynają się wakacje i okres urlopowy, jak corocznie ZDiTM wprowadza zmiany w komunikacji miejskiej.

 Foto: Janusz Światowy
Między innym linia B od 1 lipca będzie jeździła na skróconej trasie w dni powszednie poza godzinami szczytu oraz w soboty i dni świąteczne na trasie Osiedle Słoneczne - Dworzec Niebuszewo z dotychczasową częstotliwością. Na skróconej trasie w kierunku Osiedla Słonecznego dołożono dodatkowy przystanek "Niemcewicza".

Wprowadzone zostają na stałe zmiany tras i rozkładów jazdy na niżej podanych liniach.

 Foto: Janusz Światowy
Linia 61 - nastąpi zmiana trasy linii i rozkładu jazdy. Kursować będzie z Podjuch do przystanku Owocowa Dworzec.

Od przystanku Plac Zwycięstwa linia pojedzie przez Bramę Portową, aleję 3 Maja do ulicy Owocowej, a w kierunku Podjuch ulicami: Owocową, Nową, Dworcową do Bramy Portowej i dalej od przystanku Placu Zwycięstwa do Podjuch dotychczasową trasą. Częstotliwość kursowania linii oraz okresy obowiązywania organizacji przejazdów pozostają bez zmian.

Linia 62 - zostaje zmieniona trasa linii i rozkładu jazdy. Od przystanku "Reda" w kierunku Ustowo Auchan, linia pojedzie ulicami: Krakowską, Bronowicką, Janiny Smoleńskiej ps. Jachny, Husarów, Cukrową do przystanku "Radomska" i dalej swoją trasą.

Na nowym odcinku obowiązują przystanki: Bronowicka, Ogrody "Malwa", Cmentarz Zachodni, Smoleńskiej, Cukrowa. Linia kursować będzie wg skorygowanego rozkładu jazdy i obsługiwana taborem niskopodłogowym MAXI.
 Foto: Janusz ŚwiatowyLinia 87 - powraca na swoją stałą trasę z przed remontu Dworca Głównego. Zostają zmienione rozkłady jazdy. Linia w okresie lipiec - koniec sierpnia będzie jeździła wg. letniego rozkładu.

Linia

TrasaB
OSIEDLE ARKOŃSKIE – Wiśniowy Sad – Chopina – Krasińskiego – DWORZEC NIEBUSZEWO – Orzeszkowej – Kołłątaja – rondo Sybiraków – Kołłątaja – rondo Giedroycia – aleja Wyzwolenia – plac Witosa – aleja Wyzwolenia – plac Rodła – aleja Wyzwolenia – plac Żołnierza Polskiego – aleja Niepodległości – plac Brama Portowa – Wyszyńskiego – most Długi – Energetyków – most Portowy – Gdańska – Estakada Pomorska – Gdańska – most Pionierów Miasta Szczecina – Eskadrowa – Leszczynowa – Batalionów Chłopskich – Gryfińska – Struga – ŁubinowaOSIEDLE SŁONECZNE

Linia

Trasa


61
OWOCOWA DWORZECOwocowa – Nowa – Dworcowa – plac Brama Portowa – plac Zwycięstwa (z Podjuch – Brama Portowa – 3 Maja – Owocowa) – Krzywoustego – plac Kościuszki – aleja Piastów – Mieszka I – Cukrowa (z powrotem: Południowa) – rondo Uniwersyteckie – Cukrowa – Radomska – Południowa (z powrotem: Cukrowa / Południowa) – rondo Hakena – Autostrada Poznańska – Granitowa – plac Wolności – Metalowa – PODJUCHY

Linia

Trasa


62
PLAC ZWYCIĘSTWA – Krzywoustego – Piastów – Mieszka I – Cukrowa – Krakowska – Bronowicka – Janiny Smoleńskiej – Husarów – Radomska – Południowa – (z powrotem Południowa – Cukrowa – Południowa) Autostrada Poznańska – USTOWO AUCHAN

Linia

Trasa


87
OWOCOWA DWORZEC – Owocowa – Nowa – Dworcowa – plac Brama Portowa – (z Podbórza przez Bramę Portową – Aleję 3 Maja do Owocowej) – plac Zwycięstwa – aleja Wojska Polskiego – plac Zgody – aleja Wojska Polskiego – plac Szarych Szeregów – Wielkopolska – Wąska – Felczaka – aleja Wyzwolenia – Lubomirskiego – Staszica –] KOŁŁĄTAJA – rondo Sybiraków – Asnyka – Orzeszkowej (z powrotem: Orzeszkowej – Boguchwały – Asnyka) – Krasińskiego – Duńska – Szczecińska – Podbórzańska – PODBÓRZ

* * *

Zmiany w komunikacji na czas zamknięcia Mostu Cłowego

Konieczność rozbiórki Mostu Cłowego spowodowała duże perturbacje w organizacji ruchu i komunikacji miejskiej. Z istniejącego mostu zostaną tylko przyczółki i filary. Resztę zostanie rozebrana i zbudowana na nowo z powodu dużych uszkodzeń. Kable sprężające pękły, bo zaszkodziła im korozja, co spowodowało utratę nośności konstrukcji.

Z początkiem 1958 roku przystąpiono do budowy rusztowań dla przęsła wschodniego. Roboty postępowały planowo, gdy w połowie roku zaobserwowano pękanie lin w przęśle zachodnim.

Stwierdzono jednak, że liny użyte do budowy mostu posiadały niejednorodne własności, co spowodowało ich pękanie. Mosty kablobetonowe w tym okresie były konstrukcjami nowymi, wiele problemów było jeszcze nie zbadanych i przeanalizowanych.

W tamtym okresie nie przykładano wielkiej wagi do izolacji, szczelności, czy wpływu agresywnych środków, jak chemikalia i sól, którymi posypywano jezdnie i mosty w czasie zimy. Patrz historia budowy Mostu Cłowego

Ekspertyzę o stanie mostu przygotował wraz ze swoim zespołem prof. Krzysztof Żółtowski z Politechniki Gdańskiej z Katedry Transportu Szynowego i Mostów. Wynika z niej, że z powodu awarii 30 maja - odpadły fragmenty betonu a wędkarze przebywający nad brzegiem Reagalicy usłyszeli głośny huk.

Awarii uległy stalowe cięgna sprężające umieszczone w opasce żelbetowej, wykonanej pomiędzy belkami. Zniszczeniu uległa część cięgien w przęśle od strony centrum, pasmo po stronie południowej. Dodatkowo stwierdzono zarysowania poprzecznicy i pęknięcie opaski żelbetowej.

Zarekomendował wymianę konstrukcji nośnej, której koszt wyniesie 25 milionów złotych.

Po przeprowadzeniu wszelkich czynności związanych wyłonieniem wykonawców, który ma zrealizować inwestycję w formule zaprojektuj i zbuduj, budowa nowego mostu potrwa rok. Inwestycja zostanie przeprowadzona tzw. "warszawską formułą" polegająca na negocjacjach z wytypowanymi firmami. Zastosowana została po pożarze Trasy Łazienkowskiej w Warszawie.

W związku z tymi perypetiami ZDiTM z dniem 15 czerwca od godziny 23.15 wyłączył z eksploatacji Most Cłowy z powodu złego stanu technicznego, aż do odwołania i wprowadził nową organizację ruchu i komunikacji miejskie w rejonie prawobrzeża między innymi.

• wydłużona została linia 7, która będzie kursowała na trasie Krzekowo - Turkusowa, według nowego rozkładu jazdy, z częstotliwością co 12 minut w godzinach szczytu. Rozkłady jazdy pozostałych linii tramwajowych dostosowane zostaną do zmian związanych z wydłużeniem trasy tramwaju linii 7.

• od 18 czerwca (sobota) linie autobusowe 56, 65 i 96 zostaną zawieszone. Utworzone zostaną linie 856 i 896, które zapewnią komunikację na ulicy Przestrzennej i będą kursowały na trasie Osiedle Kasztanowe (linia 896) – Dąbie Osiedle (linia 856) – Osiedle Bukowe, przez ulice Przestrzenną, Leszczynowa, Gryfińska i Jasną. Patrz mapki 856, 896, patrz rozkłady 856, 896

Autobusy linii 856 i 896 będą zatrzymywać się na wszystkich istniejących przystankach, znajdujących się na trasie przejazdu. Zakaz poruszania się po Moście Cłowym dotyczy wszystkich użytkowników ruchu, w tym pieszych. Patrz inne zmiany komunikaty

• linia C, kursuje od Basenu Górniczego przez Most Pionierów w obu kierunkach ulicą Eskadrową, Hangarową, Gryfińską. Patrz mapka C, patrz rozkłady C

Linia

Trasa


7
KRZEKOWO – Żołnierska – Mickiewicza – aleja Bohaterów Warszawy – Krzywoustego – plac Kościuszki – Krzywoustego – plac Zwycięstwa – plac Brama Portowa – Wyszyńskiego – most Długi – Energetyków – most Portowy – Gdańska – Estakada Pomorska – Gdańska – BASEN GÓRNICZY – Eskadrowa – Hangarowa – Batalionów Chłopskich - TURKUSOWA

Linia

Trasa


856
OSIEDLE BUKOWE – Kolorowych Domów – rondo Reagana – Handlowa – Przelotowa – Jasna – Struga – Batalionów Chłopskich – rondo Ułanów Podolskich – Leszczynowa – Eskadrowa – Przestrzenna – Goleniowska – DĄBIE OSIEDLE

Linia

Trasa


896
OSIEDLE BUKOWE – Kolorowych Domów – rondo Reagana – Handlowa – Przelotowa – Jasna – Struga – Batalionów Chłopskich – rondo Ułanów Podolskich – Leszczynowa – Eskadrowa – Przestrzenna – Goleniowska – Kniewska – OSIEDLE KASZTANOWE

Linia

Trasa


C
PLAC RODŁA – Piłsudskiego – plac Rodła – aleja Wyzwolenia – plac Żołnierza Polskiego (z powrotem: plac Żołnierza Polskiego – plac Hołdu Pruskiego – Matejki – Piłsudskiego) – aleja Niepodległości – plac Brama Portowa – Wyszyńskiego – most Długi – Energetyków – most Portowy – Gdańska – Estakada Pomorska – Gdańska – Eskadrowa – Hangarowa – Gryfińska – Gierczak – plac Słowiański – Goleniowska – Kniewska – Lubczyńska – Kablowa – OSIEDLE KASZTANOWE

* * *

Budowa węzła przesiadkowego na stacji Podjuchy

14 czerwca ZDiTM ogłosił przetarg na opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego dla zadania pn.: „Budowa węzła przesiadkowego stacja Podjuchy wraz z urządzeniami związanymi z integracją transportu na linii kolejowej 273 w ramach projektu „Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitarnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406,273,351”. Otwarcie ofert nastąpi 23 czerwca.

* * * * * *

ZDiTM w informacji podanej w dniu 24 czerwca unieważnił powyższe postępowanie przetargowe, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę którą zlecający chciał przeznaczć na wykonanie tego zadania (59.174 zł). Jedyna startująca firma SYSTRA Societe Anonyme z Paryża oddział polski we Wrocławiu zażądała kwoty 142.552 złotych.

* * *

Ankieterzy w sprawie przebiegu II etapu SST

 Foto: Janusz Światowy
W dniach 15-17 i 20-22 czerwca ankieterzy będą odpytywać mieszkańców miasta w sprawie ich preferencji podróży środkami komunikacji miejskiej. Ankieterzy przeprowadzą to na grupie minimum 1500 osób (analiza komunikacyjna). Ankieterów można będzie spotkać między innymi na Placu Grunwaldzkim, Bramie Portowej, Basenie Górniczym czy w okolicy Pętli na Turkusowej.

Rozpoczyna się pierwszy z etapów opracowywania koncepcji na przebieg SST, pasażerowie mogą mieć realny wpływ na przebieg trasy tramwaju. Umowa na opracowanie dokumentacji wraz z wszelkimi uzgodnieniami, planowanymi kosztami prac projektowych oraz planowanymi kosztami robót budowlanych, w ramach zadania pn. „Koncepcja przebiegu drugiego etapu Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju (SST)” podzielona jest na kilka etapów.

Później badane będą potoki pasażerskie, wyznaczone zostaną główne generatory ruchu. Niezbędne jest to, aby sprawdzić jak duża liczba osób przemieszcza się najczęściej, w jakich kierunkach i jakimi trasami. Przeanalizowane zostaną także planowane inwestycje infrastrukturalne, przemysłowe i komercyjne mające wpływ na ruch pasażerski na Prawobrzeżu.

Następny etap prac, to wykonanie studium korytarzowego – opracowanie wstępne do pierwszego etapu konsultacji społecznych. Informacje zawarte w tym etapie prac posłużą do wyznaczenie optymalnych korytarzy przemieszczeń pasażerów w minimum trzech wariantach, analiza pozwoli na rozmieszczenie przystanków i węzłów przesiadkowych pod względem optymalnego dostępu do linii tramwajowej oraz sprawnych przesiadek pomiędzy różnymi środkami transportu.

Dodatkowo przeanalizowane ma być rozmieszczenie parkingów Park&Ride oraz Bike&Ride. Wykonana zostanie także prezentacja multimedialna na potrzeby konsultacji społecznych z przedstawieniem wyników analizy komunikacyjnej i studium korytarzowego. Całość koncepcji ma być uzupełniona o uwagi wynikłe z konsultacji społecznych. W ramach umowy jest także przygotowanie koncepcji technicznej.

Całość będzie omawiana także z Radami Osiedli: Słoneczne, Majowe, Kijewo, Bukowe-Klęskowo, Dąbie, Zdroje.

Przetarg na koncepcję wygrała firma WYG International Sp. z o.o. Z Warszawy. Na zrealizowanie całej umowy, której koszt wynosi 450 tysięcy, wykonawca ma czas do 15 listopada tego roku.

* * *

Linia 16 i 887 na Dni Morza

Na czas trwania Dni Morza 2016 ZDiTM uruchomił w nocy 10/11, 11/12 i 12/13 czerwca linie specjalną 887. Odjazdy z Placu Rodła odbywały się w godzinach 22:40 (noc 12/13 czerwca), 23:20 (noc 12/13 czerwca), 23:25, 23:45, 0:05, 0:25 i 0:45 (noc 11/12 czerwca). Autobusy kursowały co 20 minut. Linia kursowała tylko w jedną stronę.

 Foto: Janusz Światowy

Uruchomiono też linie tramwajową 16 na czas zamknięcia ulicy Jana z Kolna z okazji imprezy, która kursowała z Pomorzan po trasie linii 6 do Wyszyńskiego, a następnie przez Bramę Portową, plac Żołnierza Polskiego, plac Hołdu Pruskiego, Matejki, Malczewskiego, do przystanku Dubois, i dalej trasą linii 6 do pętli Gocław. Jak zwykle linie obsługuje zajezdnia Golęcin.

Linia

Trasa


16
POMORZANY – Smolańska – Chmielewskiego – Kolumba – Nabrzeże Wieleckie – Wyszyńskiego – Brama Portowa – Niepodległości –Plac Żołnierza Polskiego – Plac Hołdu Pruskiego – Matejki – Malczewskiego – Parkowa – Firlika – Dubois – Hutnicza – Nocznickiego (z powrotem: Nocznickiego – Firlika) – Stalmacha – Druckiego-Lubeckiego – Dębogórska – Wiszesława – Światowida – Lipowa – GOCŁAW

Linia

Trasa


887
Plac Rodła – aleja Wyzwolenia – ulica Malczewskiego – ulica Matejki – ulica Gontyny – ulicy Sczanieckiej – ulica Wilcza – ulica Przyjaciół Żołnierza – ulica Krasińskiego – ulica Duńska – ulica Szczecińska – ulica Podbórzańska – Podbórz

* * *

Schematy sieci na dzień 1 czerwca 2016 roku

Schematy tras linii w związku z wprowadzonymi zmianami tras ich przebiegu. Schematy tramwaje, autobusy nocne, autobusy dzienne

* * *

Zmiana rozkładów i trasy osiemdziesiątki

1 czerwca zostają zmienione rozkłady jazdy jak i trasa linii 80. Z tym dniem kursują na wydłużonej trasie. Od Zakładów Piekarniczych do przystanku "Rugiańska" autobus jedzie dotychczasową trasą, a dalej do przystanku "Ludowa" trasą linii 69. Od tego momentu obowiązuje następująca częstotliwość kursowania:

• dni powszednie do godziny 19:00 - ok. 24 minuty
• dni powszednie po godzinie 19:00 i w dni świąteczne co 40 minut.

Linia

Trasa


80
ZAKŁADY PIEKARNICZE – Łukasińskiego – Czorsztyńska – Mickiewicza – Wernyhory (z powrotem: Wernyhory – Reduty Ordona – Łukasińskiego) – Klonowica – Zawadzkiego – Szafera – Spacerowa – Arkońska – Wszystkich Świętych – Przyjaciół Żołnierza – Komuny Paryskiej – RUGIAŃSKA – Druckiego-Lubeckiego – Ludowa (z powrotem: Blizińskiego) – LUDOWA

* * *

Emką w Noc Muzeów

 Foto: Janusz Światowy
Na odbywającą się 21 maja imprezę pn: Noc Muzeów, ZDiTM uruchomił linie specjalną M mającą ułatwić dojazd zwiedzającym do Muzeum Techniki znajdującego się przy ulicy Niemierzyńskiej i muzeów w centrum miasta. Linia jeździła na trasie Potulicka - Las Arkoński.

Linia odjeżdżała z Potulickiej o godzinie 19, 20 i 21 i zatrzymywała się na przystankach Brama Portowa, plac Żołnierza Polskiego, plac Rodła, Muzeum Techniki, Las Arkoński. Z Lasu Arkońskiego o godzinie 19.33, 20.33 i 21.33. Długość trasy 6.430/6.440 metrów. Linie obsługuje zajezdnia Golęcin.

Linia

Trasa


M
POTULICKA - Potulicka - Narutowicza - 3 Maja - Brama Portowa - Niepodległości - plac Żołnierza Polskiego - Wyzwolenia - plac Rodła - Wyzwolenia - plac Witosa – Wyzwolenia – rondo Giedroycia – Wyzwolenia – Krasińskiego – Niemierzyńska – Arkońska – LAS ARKOŃSKI

* * *

Linia wspomagająca

Na czas "Juwenaliów" ZDiTM w dniach 19 – 22 maja uruchomił linie wspomagającą mająca na celu odwiezienie uczestników imprezy. Jest to linia 861, której przystanki znajdowały się następujących miejscach:

Energetyków, Wyszyńskiego, Plac Zwycięstwa, Krzywoustego, Plac Kościuszki, Narutowicza nż, Szwoleżerów nż, Dąbrowskiego, Starkiewicza, Dunikowskiego, Białowieska, Wierzbowa, Reda, Bronowicka, Ku Słońcu, Zielonogórska, Osiedle Przyjaźni, 26 Kwietnia, Turzyn Dworzec, Plac Kościuszki, Plac Zwycięstwa, Brama Portowa, Wyszyńskiego.

Linia kursowała tylko w jedną stronę. Odjeżdżała kursami nocnymi 19/20 i 20/21 maja o godzinie 0:45, a w noc 21/22 maja na polecenie Nadzoru Ruchu.

Linia

Trasa


861
Energetyków – Energetyków – Wyszyńskiego – Krzywoustego – Piastów – Milczańska – Mieszka I – rondo Uniwersyteckie – Krakowska – Europejska – Derdowskiego – 26 kwietnia – Krzywoustego – Wyszyńskiego – Wyszyńskiego

* * *

Remont posadzki hali na Golęcinie

19 maja Tramwaje Szczecińskie ogłosiły przetarg na „Remont posadzki betonowej w hali zajezdni tramwajowej Golęcin położonej przy Wiszesława 18. Oferty należy złożyć do dnia 3 czerwca do godziny 10.30 w siedzibie firmy na ulicy Klonowica 5.

Przedmiotem prac między innymi ma być:

• rozbiórka nawierzchni betonowo ceglanej,
• wykonanie izolacji przeciw wilgociowej i przeciw wodnej z folii polietylenowej,
• wykonanie zbrojenia z siatki posadzkowej,
• wykonanie podkładów betonowych na podłożu gruntowym z betonu B25 zatartym na gładko,
• wypełnienie szczelin dylatacyjnych o szerokości 10 mm.

* * *

Regeneracja krzyżownic na Bramie Portowej

Po prawie czterech latach od remontu torowisk na Bramie Portowej, Tramwaje Szczecińskie ogłosiły 16 maja przetarg zgodnie z dokumentacją graficzną na wykonanie:

„Regeneracji 58 sztuk krzyżownic tramwajowych wraz z rampami najazdowymi na węźle komunikacyjnym Brama Portowa metodą napawania elektrycznego za pomocą automatu spawalniczego”.

Oferty należy składać w spółce Tramwaje Szczecińskie do dnia 24 maja, do godziny 11:00.

* * * * * *

1 czerwca Tramwaje Szczecińskie ogłosiły wynik przetargu na regeneracje krzyżownic. Wygrała firma "Asmo" sp. z o.o z Gdyni. Oprócz wygrywającego udział w przetargu brała też firma "Bahn Technik" z Wrocławia.

* * *

Przebudowa na skrzyżowaniu Wernyhory, Reduty Ordona i Mickiewicza

10 maja ZDiTM ogłosił wyniki przetargu na wykonanie przebudowy na skrzyżowaniu Wernyhory, Reduty Ordona i Mickiewicza w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu w tym newralgicznym punkcie miasta.

Wykonawcą przebudowy została firma ZUE z Krakowa, która została wybrana za złożenie najkorzystniejszej oferty. W przetargu brały udział jeszcze trzy firmy - Eurowia Polska S.A, Strabag sp. z o.o i Tor-Kar-Sson.

Nieodłączną częścią przebudowy skrzyżowania, jest ułożenie 250 metrowego nowego torowiska od skrzyżowania ulicy Janickiego do ulicy Wernyhory, gdzie powstanie rondo o średnicy 22 metrów. W czasie przebudowy tego skrzyżowanie nie będzie wstrzymania kursowania tramwajów linii 4, 5, 7, bo firma ZUE z Krakowa znalazła rozwiązanie tego problemu.

Prace torowe prowadzone będą etapami, gdzie na przebudowywanym odcinku ruch będzie odbywał się po jednym torze tj. najpierw starym, a później przebudowanym. Firma ZUE na czas przebudowy torowisk i skrzyżowania zastosuje "rozjazdy nakładkowe", które ustawia się na istniejących, biegnących obok siebie torach i nawierzchni między nimi. W ten sposób tramwaje mogą przejechać z toru na tor. Jazda tramwajów na jednotorowym odcinku będzie sterowana sygnalizacją.

W związku z zaproponowany rozwiązaniem firma ZUE zaoszczędzi na kosztach komunikacji zastępczej, której nie będzie.

* * *

Linia 16 na czas Pikniku nad Odrą

 Foto: Janusz Światowy, Brama Portowa

Na czas trwania Pikniku w dniach 6 - 8 maja uruchomiona została linia tramwajowa 16, która kursowała z Pomorzan po trasie linii 6 do Wyszyńskiego, a następnie przez Bramę Portową, plac Żołnierza Polskiego, plac Hołdu Pruskiego, Matejki, Malczewskiego, do przystanku Dubois, i dalej trasą linii 6 do pętli Gocław. Tramwaje jeździły co 12 minut. Linie obsługuje zajezdnia Golęcin

Linia

Trasa16
POMORZANY – Smolańska – Chmielewskiego – Kolumba – Nabrzeże Wieleckie – Wyszyńskiego – Brama Portowa – Niepodległości –Plac Żołnierza Polskiego – Plac Hołdu Pruskiego – Matejki – Malczewskiego – Parkowa – Firlika – Dubois – Hutnicza – Nocznickiego (z powrotem: Nocznickiego – Firlika) – Stalmacha – Druckiego-Lubeckiego – Dębogórska – Wiszesława – Światowida – Lipowa – GOCŁAW* * *

Stan taboru na Klonowica na dzień 4 maja 2016 roku

Stan taboru na 4 maja 2016 roku w zajezdni Klonowica. Dane techniczne i zdjęcia ze strony SPA "Klonowica". Więcej tutaj

* * *

Schematy sieci na dzień 1 maja 2016 roku

Schematy tras linii w związku z wprowadzonymi zmianami tras ich przebiegu. Schematy tramwaje, autobusy nocne, autobusy dzienne

* * *

Tabor autobusowy SPA "Dąbie"

Tabor autobusowy SPA "Dąbie" - stan na 30.04.2016. Materiały ze strony internetowej spółki autobusowej. Więcej tutaj

* * *

Koncepcja przebiegu II etapu SST - przetarg

27 kwietnia na stronie ZDiTM ukazało się ogłoszenie o opracowanie dokumentacji wraz z wszelkimi uzgodnieniami, planowanymi kosztami prac projektowych oraz planowanymi kosztami robót budowlanych w ramach zadania pn. "Koncepcja przebiegu drugiego etapu Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju".

Opracowanie dokumentacji podzielono na trzy części i tak:

• część pierwsza obejmuje analizę komunikacyjną. W jej ramach wykonawca będzie zobowiązany do wykonania badania preferencji pasażerskich (na podstawie badania ankietowego na grupie minimum 1500 osób) oraz badania potoków pasażerskich. Wykonawca powinien wyznaczyć główne generatory ruchu, a następnie w oparciu o powyższe dane wyznaczyć więźbę ruchu. Wykonawca powinien przy tym przeanalizować również planowane na prawobrzeżu inwestycje infrastrukturalne, przemysłowe i komercyjne, które mogą mieć wpływ na ruch pasażerów.

• część druga to tzw. studium korytarzowe. W ramach tej części, na podstawie danych zebranych w części pierwszej, wykonawca na przygotować opracowanie graficzne i opisowe. Powinno ono zawierać wyznaczenie optymalnych korytarzy pod względem ruchu pasażerskiego w minimum trzech wariantach. Wykonawca ma przeanalizować rozmieszczenie przystanków i węzłów przesiadkowych pod względem optymalnego dostępu do linii tramwajowej oraz sprawnych przesiadek między różnymi środkami transportu, a także rozmieszczenie parkingów Park&Ride i Bike&Ride. Analiza powinna uwzględniać zapisy studium wykonalności Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej. Wykonawca ma również zaproponować lokalizację zajezdni tramwajowej i podstacji trakcyjnych, jak również ma wykonać analizę zmian w układzie komunikacyjnym.

• część trzecia to analiza techniczna, w ramach której wykonawca powinien przygotować koncepcję techniczną w trzech wariantach, wybranych na etapie studium korytarzowego. W ramach tej części przygotowany ma być opis techniczny, gdzie zostaną przedstawione wstępne opinie i uzgodnienia, a także przygotowany będzie kosztorys.

W ramach zamówienia wykonawca dokumentacji ma przeprowadzić konsultację społeczne, prowadzenia serwisu internetowego, w którym przedstawiane będą materiały dotyczące realizacji poszczególnych części zamówienia, a także utworzenia stałego punktu konsultacyjnego, czynnego przez minimum 4 godziny dziennie w dni robocze, w którym mieszkańcy będą mogli zapoznać się z materiałami z aktualnego etapu wykonywania zamówienia, a także będą mogli wnosić swoje uwagi i opinie.

Na wykonanie części pierwszej zamówienia wykonawca będzie miał 60 dni od dnia podpisania umowy, drugiej części - 120 dni, a części trzeciej - 150 dni, jednak nie później niż do 15 listopada 2016. Otwarcie ofert nastąpi 6 maja w siedzibie ZDiTM przy ulicy Klonowica. Czytaj więcej w siwz

* * * * * *

25 maja ZDiTM ogłosił wyniki przetargu na wykonanie dokumentacji przebiegu II etapu SST. Wygrała firma WYG Internatinal z Warszawy. Oprócz wygrywającego w przetargu startowało jeszcze 5 firm.

* * *

Budowa nowych tras tramwajowych w strategii rozwoju metropolitalnego

Dobra wiadomość dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego nadeszła kilka dni temu

Jest nią pozytywna opinia Ministerstwa Rozwoju dotycząca Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego”. Jest ona bowiem niezbędna do tego, by zostały uruchomione środki na realizację zadań w niej ujętych.

Do uruchomienia tych środków potrzebna jest także pozytywna opinia Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego, która powinna dotrzeć do Biura SOM już w najbliższych dniach. Te dwie opinie mają fundamentalne znaczenie, bo na ich podstawie można przystąpić do dalszych procedur umożliwiających nie tylko uruchomienie środków, ale także podpisanie konkretnych umów na realizację zadań, które zostały zidentyfikowane w Strategii ZIT SOM jako „zadania kluczowe”, czyli takie, bez których wykonania trudno sobie wyobrazić rozwój szczecińskiego obszaru metropolitalnego. Czytaj więcej Kurier Szczeciński

Opracowanie: "Marek Osajda", Kurier Szczeciński (80), 26 kwietnia 2016

* * *

20 lat temu sprowadzono Helmuty do Szczecina

Nie były to wozy nowe, ale w porównaniu z ówcześnie kursującymi tramwajami polskiej produkcji wydawały się nowoczesne. Chwalono ich cichą jazdę, wygodne podwójne siedzenia oraz przyciski do otwierania drzwi. Dwie dekady temu do Szczecina sprowadzono z Niemiec przegubowe Helmuty, które mieszkańcy grodu Gryfa od razu polubili. Dziś pozostało po nich tylko wspomnienie. Czytaj więcej wszczecinie.pl

Opracowanie: "Marcin Klasa", wszczecinie.pl, 25 kwietnia 2016

* * *

Do trzynastu lat za darmo

19 kwietnia odbędzie się XVIII zwyczajna sesja Rady Miasta Szczecin. Podczas sesji radni zajmą się między innymi następującym projektem uchwały:

Uchwała 221/15 zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasto Szczecin, określenia osób uprawnionych do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz zasad taryfowych.

A mówiąc normalnym językiem uchwała ta, ma pozwolić dzieciom do lat trzynastu na korzystanie z darmowych przejazdów w komunikacji miejskiej.

* * * * * *

Radni nie zgodzili się na obywatelski projekt uchwały o bezpłatnej komunikacji dla dzieci do lat trzynastu. Podjęli taką decyzje 19 kwietnia. 26 radnych było przeciw 1 za. Przeciwny też był prezydent Piotr Krzystek, który wystąpił przed głosowaniem stwierdzając, że miasta na to nie stać.

* * *

Przetarg Urzędu Miasta

15 kwietnia na stronie Urzędu Miasta ukazało się ogłoszenie o przetargu na wykonanie kompleksowych badań ruchu, aktualizacji modelu ruchu oraz prognoz ruchu dla miasta Szczecin (moduł I) wraz z wykonaniem studium wykonalności dla projektu "Budowa nowych tras tramwajowych w Szczecinie" oraz wykonaniem studium wykonalności dla projektu "Przebudowa torowisk tramwajowych w Szczecinie" – etap II (moduł II). Otwarcie ofert nastąpi 27 maja w siedzibie zamawiającego.

* * *

Remont krzyżownic w ciągu ulicy Nocznickiego i Stalmacha

15 kwietnia na stronie Tramwajów Szczecińskich ukazało się ogłoszenie na wykonanie remontu krzyżownic tramwajowo - kolejowych w ciągu ulicy Nocznickiego i Stalmacha. Termin wykonania remontu to, 180 dni kalendarzowych licząc od daty podpisania umowy na w/w prace. Ofertę należy złożyć w spółce Tramwaje Szczeciński do dnia 4 maja.

Prace obejmują remont krzyżownic tramwajowo-kolejowych wraz z odcinkami nawierzchni drogowej ulic Nocznickiego i Stalmacha w rejonie Szczecińskiego Parku Przemysłowego.

Długość remontowanej nawierzchni ulicy Nocznickiego wynosi 27 metrów, natomiast ulicy Stalmacha 26,70 metra. W przypadku nawierzchni kolejowej remontem objęto w pierwszym przypadku odcinek toru o długości ok. 33 metrów, natomiast w drugiej lokalizacji odcinki 2-ch torów 2x20 metrów.

* * * * * *

Tramwaje Szczecińskie w wyniku ogłoszonego przetargu na wykonanie wspomnianych wyżej prac w dniu 20 maja wybrało wykonawcę, jest nią firma ZUE z Krakowa, która jest znana w Szczecinie z kompleksowego remontu zajezdni Pogodno i torowisk na alei Piastów.

* * *

Zakupy w SPAD

14 kwietnia na stronie SPA"Dąbie" ukazało się ogłoszenie na zakup i dostawę 4 fabrycznie nowych autobusów niskopodłogowych, w tym 2 autobusy jednoczłonowe 12 metrowe i 2 autobusy przegubowe 18 metrowe wyprodukowane w 2017 roku. Wszystkie autobusy mają mieć klimatyzację. Otwarcie ofert nastąpi 15 czerwca w siedzibie spółki autobusowej ze względu na wprowadzenie przez spółkę zmian w siwz w zakresie kwestii technicznych oraz dokumentów, które należy załączyć do oferty.

Jednak najważniejszą wydaje się zmiana w której w poprzedniej wersji siwz nie było, to prawo opcji. W związku z ty SPAD może rozszerzyć zamówienie o sześć dodatkowych autobusów. Termin dostarczenia autobusów ma nastąpić w okresie 16 stycznia – 15 lutego 2017 roku.

* * * * * * *

23 czerwca, SPAD wybrał firmę "Solaris Bus & Coach S.A" z Bolechowa, jako jedyną startującą na dostawę 4 autobusów niskopodłogowych.

* * *

Przebudowa torowisk tramwajowych - etap II

13 kwietnia na stronie Urzędu Miasta ukazało się ogłoszenie o przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania "Przebudowa torowisk tramwajowych w Szczecinie - etap II".

Prace projektowe mają dotyczyć podanych niżej zadań:

• przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną w ciągu al. Niepodległości - pl. Żołnierza Polskiego - al. Wyzwolenia - pl. Rodła do ronda Giedroycia,
• przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną w ciągu ul. Kołłątaja - ul. Asnyka - pętla Dworzec Niebuszewo,
• przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną w ciągu pl. Żołnierza Polskiego - pl. Hołdu Pruskiego - ul. Matejki - ul. Piłsudskiego (do pl. Rodła),
• rozbudowa i przebudowa układu drogowego al. Powstańców Wielkopolskich dla zadania "Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną w ciągu al. Powstańców Wielkopolskich do pętli Pomorzany wraz z rozbudową pętli",
• przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną w ciągu ul. Mickiewicza od mostu Akademickiego do skrzyżowania z ul. Brzozowskiego (z przejazdem),
• przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną na pl. Szarych Szeregów,
• przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną w węźle Wyszyńskiego,
• rozbudowa i przebudowa układu drogowego ul. Wiszesława dla zadania "Przebudowa zajezdni tramwajowej Golęcin",
• remont podstacji prostownikowej Kolumba,
• budowa podstacji prostownikowej Chmielewskiego,
• przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną w ciągu ul. Nabrzeże Weleckie na wysokości ul. Podwale - Kolumba - Chmielewskiego - Smolańska - Budziszyńska do rozjazdów przed pętlą Pomorzany,
• przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną w ciągu ul. Nowej od wiaduktu kolejowego - pl. Ratuszowy - ul. Dworcowa na wysokości hotelu Novotel wraz z dodatkową relacją pod wiaduktem,
• przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną w ciągu ul. Jagiellońskiej od al. Bohaterów Warszawy do al. Piastów.

Projekty mają zawierać m.in. dodatkowe relacje: na placu Rodła i placu Żołnierza Polskiego oraz z ulicy Wyszyńskiego w kierunku Stoczni Szczecińskiej, a także przewidywać możliwość poprowadzenia linii tramwajowej od placu Szarych Szeregów przez aleję Wojska Polskiego w kierunku Bramy Portowej. Planowane jest również wykonanie dodatkowego toru postojowego na pętli "Dworzec Niebuszewo". Otwarcie ofert nastąpi 19 maja.

Opis przedmiotu zamówienia

* * * * * *

Biuro Zamówień Publicznych UM w dniu 3 sierpnia ogłosiło wyniki przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą ,,Przebudowa torowisk tramwajowych w Szczecinie – ETAP II” są to firmy:

• część I - DIM Pracownia Projektowa Dróg i Mostów Ryszard Kowalski ul. Sosnowa 6A, 71-468 Szczecin,
• część II - PROGREG Sp. z o.o ul. Dekarzy 7C, 30-414 Kraków,
• część III - Konsorcjum firm: PROJEKT INFRA Sp. z o.o ul. Aleja Niepodległości 13/6, 02-554 Warszawa oraz WPT PROJEKT Tomasz Żak ul. Marszałka Focha 1/13, 32-500 Chrzanów,
• część IV - PROGREG Sp. z o.o ul. Dekarzy 7C, 30-414 Kraków,
• część V - PROGREG Sp. z o.o ul. Dekarzy 7C, 30-414 Kraków,
• część VII - SESTO Sp. z o.o. ul. Struga 66, 90-557 Łódź,
• część VIII - SESTO Sp. z o.o. ul. Struga 66, 90-557 Łódź,
• część IX - Konsorcjum firm: SAFEGE 15-27 rue du Port, Parc de I’lle 92000 Nanterre, Francja oraz Schuessler – Plan Inżynierzy Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa,
• część X - PROGREG Sp. z o.o ul. Dekarzy 7C, 30-414 Kraków.

* * *

Transport na żądanie

11 kwietnia ZDiTM uruchomił „Transport na żądanie”. Mieszkańcy Podjuch będą mogli dojechać do pętli autobusowej znajdującej się przy ulicy Szlamowej. Wystarczy zadzwonić pod numer 91 48 00 401 i zamówić mikrobus, na wybrany z pośród 11 przystanków (patrz niżej). Przyjmowanie zgłoszeń rozpoczęto od 8 kwietnia od godziny 10:00.

 Foto: Janusz Światowy, pętla Podjuchy
„Transport na żądanie” jest formą wsparcia regularnej komunikacji miejskiej przewidzianej w ramach CSZKM. Wprowadzona usługa ma ułatwić mieszkańcom górzystych terenów dzielnicy dostęp do linii komunikacji miejskiej kursujących przez pętlę Podjuchy. Pasażerowie po skontaktowaniu się z dyspozytorem na Centrali Ruchu, a w maju po zalogowaniu się na specjalnie przygotowanej stronie, będą mogli zamówić na konkretną godzinę mikrobus, który później dowiezie ich z/na pętle lub na wybrany przystanek.

Mikrobusy będą mogły zabierać jednorazowo 20 osób. O godzinie planowanej podróży będzie decydowało pierwsze zgłoszenie. Czas i trasa przejazdu będzie różna, ponieważ godzina i start pierwszego kursu może być każdego dnia inny. Celem jest dowiezienie zainteresowanych pasażerów w miejsce dogodnej przesiadki na autobusy komunikacji miejskiej na pętli Podjuchy lub do domów z pętli w ciągu 15 minut.

W uzgodnieniu z Radą Osiedla wytypowano kilkanaście punktów, z których będą odjeżdżały mikrobusy na telefon, są to następujące przystanki:

• Pętla Podjuchy
• Granitowa (dla wysiadających)
• Chojnicka
• Mielecka
• Sąsiedzka
• Chromowa
• Ruda
• Grzegorzewskiej
• Wschodnia
• Chełmińska
• Miechowska (dla wysiadających)

Pierwsze tygodnie komunikacji mikrobusowej będą usługą testową. ZDiTM chce, aby mieszkańcy i Rada Osiedla przekazywali swoje uwagi dotyczące tej linii. W pierwszych dniach pracownicy ZDiTM będą nadzorowali trasę jazdy mikrobusu i będą odpowiadać na pytania pasażerów i pomagać kierowcom, jeśli będzie taka potrzeba. Na linii będzie można korzystać ze wszystkich biletów, które są oferowane w Szczecinie.

Umowa na tego typu przewozy została podpisana z firmą PKS Szczecin do końca roku. Na potrzeby tej formy transportu, PKS przygotował 3 mikrobusy, kursować będą 2 a 1 będzie w rezerwie. Realizacja usługi będzie realizowana przez 10 godzin w dni powszednie. ZDiTM obiecuje, że jeśli mieszkańcy Podjuch będą mieli taką potrzebę, to komunikacja mikrobusowa zostanie też uruchomiona w weekendy, ale w ramach ustalonego w umowie limitu godzin.

* * * * * *

Założenia systemu transportu „na żądanie”

Celem wprowadzenia Systemu Transportu „na żądanie”, jest stworzenie możliwości dowozu z/do krańcowych przystanków komunikacji miejskiej pasażerów z obszarów peryferyjnych, słabiej zaludnionych, których nie obejmuje sieć tras komunikacji miejskiej, oddalonych od centrum aglomeracji. Mikrobusy obsługujące transport na żądanie nie wjeżdżają do centrum miasta – są podpięte pod linie regularne.

Wszystkie zgłoszenia od pasażerów będą obsługiwane przez pracowników Centrali Ruchu znajdującego się w siedzibie ZDiTM przy ulicy Klonowica 5.

System działać będzie w określonej strefie – obszarze, na którym zdefiniowane będą konkretne przystanki. Trasy przejazdów będą zbiorem odcinków łączących przystanek początkowy z przystankiem końcowym w dowolnym kierunku. Przyjęto, że usługa będzie realizowana w wariancie pół dynamicznym, która ma określony przystanek początkowy i końcowy oraz przystanki, na które pasażer ma możliwość dokonać rezerwacji.

Czas odjazdu z przystanku początkowego oraz rozkład jest określany dynamicznie przez system – oprogramowanie Centrum i jest zależny od dokonywanych rezerwacji.

Linia

Trasa

TNŻ
95
PODJUCHY PĘTLA – Granitowa - Marmurowa - Radosna - Morwowa - Chojnicka - Mielecka - Drawska - Sąsiedzka - Sieradzka - Chromowa - Ruda - Olkuska - Wschodnia - Marii Grzegorzewskiej - Korczaka - Karola Pruszyńskiego - Wschodnia - Chełmińska - Krzemienna - PODJUCHY PĘTLA

* * *

Schematy sieci na dzień 1 kwietnia 2016 roku

Schematy tras linii w związku z wprowadzonymi zmianami tras ich przebiegu. Schematy tramwaje, autobusy nocne, autobusy dzienne

* * *

Tabor w SPPK na dzień 1 marca 2016

Stan taboru na 1 marca 2016 roku w zajezdni autobusowej w Policach wynosił 57 autobusów różnych marek. Są to autobusy - MAN NL 202 - 1, MAN NL 223 - 6, MAN NL 262 - 2, MAN NL 263 - 1, MAN NL 283 - 3, MAN NL 283 LIONS CITY M - 10, MAN NL 313 - 7, MAN NG 262 - 2, MAN SG 313 - 4, MAN NG 323 LIONS CITY - 8, SOLARIS URBINO 12 - 8, SOLARIS URBINO 18 - 5. Zestawienie taboru

* * *

Szczecin wyremontuje 18 km torowisk tramwajowych

W Szczecinie wciąż jednym z ważnych tematów są remonty infrastruktury tramwajowej. Planujemy drugi etap przebudowy torowisk tramwajowych. Chcemy przebudować ok. 18 km torów wraz z infrastrukturą towarzyszącą – zapowiada Krystyna Gawrońska, zastępca dyrektora ds. inwestycji i infrastruktury w Tramwajach Szczecińskich. Czytaj więcej w: Transport Publiczny

Opracowanie: "Witold Urbanowicz", Transport Publiczny, 22 marca 2016

* * *

Dąbie sprzedaje "Neoplana"

SPA „Dąbie” Sp. z o.o. 15 marca ogłosiła chęć sprzedaży autobusu marki NEOPLAN typ N 4011 o numerze bocznym 2807 - ZS 2054P. Oferty należy złożyć do dnia 21 marca w siedzibie spółki. Dane autobusu w zestawieniu

* * *

Police kupią 4 nowe autobusy

15 marca na stronie SPPK ukazało się zamówienie publiczne na dostawę 4 nowych autobusów niskopodłogowych z możliwością złożenia dodatkowego zamówienia na dwa kolejne. Mają to być, 2 autobusy solówki i 2 przegubowe. Oferty należy składać do 24 kwietnia w siedzibie spółki. Czytaj więcej w: siwz

* * * * * *

5 maja SPPK wybrało jedyną zgłoszoną ofertę na zakup nowych autobusów, jest nią MAN Truck & Bus Polska Sp. z o.o.

* * *

Szczecin kupi 42 nowe tramwaje

Tramwaje Szczecińskie w ramach perspektywy unijnej 2014-2020 zamierzają dalej odnawiać flotę tramwajową. Plany obejmują zakup 42 pojazdów w pełni bądź częściowo niskopodłogowych oraz dalszą modernizację Tatr.

Tramwaje Szczecińskie w ubiegłych latach postawiły na odnowę taboru z wykorzystaniem używanych wagonów. W sumie od 2006 r. sprowadzono 128 pojazdów Tatra typu Kt4Dt i T6A2D z Berlina. Spółka w minionej perspektywie unijnej zrealizowały trzy projekty taborowe. Pierwszy z nich zakładał modernizację 10 stopiątek, drugi natomiast dotyczył modernizacji 18 tramwajów Kt4Dt wraz z dostawą w częściach dwóch częściowo niskopodłogowych tramwajów do samodzielnego złożenia w zakładach Tramwajów Szczecińskich. Ostatni projekt obejmował dostawę 28 niskopodłogowych tramwajów w latach 2010-2014. Dwa kontrakty wygrała Pesa, oferując Swingi – w pierwszym przypadku 31,82-metrowe wagony typu 120NaS, a w drugim 30,12-metrowe wozy typu 120NaS2. Czytaj więcej: Transport Publiczny

Opracowanie: "Witold Urbanowicz", Transport Publiczny, 14 marca 2016

* * * * * *

Jak mówi Krystian Wawrzyniak, prezes spółki Tramwaje Szczecińskie, dyskusja o kupnie tramwajów niskopodłogowych mija się w tej chwili z celem, bo trzeba wiedzieć, na jakie trasy będzie można je skierować. Ważniejsze sprawą jest przebudowa i budowa nowych torowisk w mieście.

Na razie spółka rozpoznaje różne możliwości pozyskania dofinansowania takich zakupów. Tramwaje Szczecińskie starają się o środki unijne z aktualnej perspektywy, ale w tej chwili jesteśmy na liście rezerwowej. Plany są dalekosiężne, na konkrety przyjdzie czas, jak będzie wiadomo ile pieniędzy dostaniemy.

* * *

105 na sprzedaż

Tramwaje Szczecińskie 12 lutego ogłosiły chęć sprzedaży 2 wagonów tramwajowych typu 105N. Są to wagony o numerach bocznych 749 i 754, cena za wagon 10.139,50 zł. Wagony do odbioru na terenie Centralnych Warsztatów znajdujących się przy ulicy Klonowica.

* * * * * *

21 marca wagony zostały sprzedane i zabrane z CW na Klonowica.

* * *

Schematy sieci na dzień 15 lutego 2016 roku

Schematy tras linii w związku z wprowadzonymi zmianami tras ich przebiegu. Schematy tramwaje, autobusy nocne, autobusy dzienne

* * *

Podziemne przyjście na Wyzwolenia - 36 lat później

Firma "Energopol" na początku czerwca 1980 roku przystąpiła do wykopów pod przyszłe przejście podziemne pod jezdnią alei Wyzwolenia na wysokości byłego "Cezasu". Budowa ruszyła w kwietniu 1979 roku - rozpoczęto przebudowę alei Wyzwolenia. Budowa przejścia podziemnego była elementem przebudowy węzła komunikacyjnego na skrzyżowaniu ulic Wyzwolenia i Malczewskiego i przebudowy alei Wyzwolenia z jedno na dwujezdniową (po trzy pasy ruchu) ulicę aż do ulicy Lubomirskiego koło "Dany" z torami tramwajowymi po środku alei.

Przebudowę węzła i budowę przejścia podziemnego, tłumaczono bezpieczeństwem przechodniów i pasażerów komunikacji, pod którym można będzie dostać się do wysepki przystanku oraz przejść na drugą stronę ulicy. Przejście zostało oddane do użytku w styczniu 1984 roku i od tego czasu spełniało swoją rolę.

36 lat później ZDiTM ogłosił przetarg na przebudowa tego skrzyżowania. Przedmiotem tego przetargu jest projekt i wykonanie przebudowy tego węzła drogowego tj. wykonanie dodatkowych przejść dla pieszych i przejazdów rowerowych na każdym wlocie wraz z dostosowanie sygnalizacji świetlnej na powierzchni.

W ramach przebudowy wykonawca ma rozebrać schody prowadzące do przejścia podziemnego i schody od strony południowej oraz w części torowej, a przejście ma być zasypane.

Likwidacja przejścia podziemnego jest złym pomysłem. ZDiTM wraz z Urzędem Miasta poszedł na skróty. Moim zdaniem przejście to powinno być rozbudowane i na to powinny znaleźć się pieniądze. Jak widać na tym przykładzie miasto i zarządzających drogami nie mają przyszłościowej wizji rozwoju infrastruktury drogowej i zamiast tego fundują mieszkańcom utrudnienia w poruszaniu się po mieście.

Poprzednie władzę miasta miały jakiś cel budując to przejście, a dzisiejsze powinny to ciągnąć dalej i nie marnować wizji poprzedników. Chyba, że nie ma w mieście ciągłości władzy i rządzący nim, chcą Szczecin pozostawić następnym pokoleniom, jako miasto zapyziałe, nieeuropejskie nic nie znaczące, na peryferiach Polski i Europy.

Jak już wspomniałem, zasypanie przejścia podziemnego po pewnym czasie odbije się czkawką miastu i mieszkańcom (tak jak likwidacja trasy tramwajowej w ciągu alei Wojska Polskiego od placu Szarych Szeregów do placu Zwycięstwa, czy też w ciągu ulicy Obrońców Stalingradu i Jagiellońskiej).

Budowa przejść dla pieszych na powierzchni jezdni stworzy zagrożenie dla bezpieczeństwa pieszych i wzrost zanieczyszczenia powietrza w tym rejonie z powodu spowolnienia ruchu na skrzyżowaniu oraz rosnącego z roku na rok ruchu samochodowego w mieście, jak tez spowoduje pogorszenie przepustowości poszczególnych skrzyżowań.

A już wszyscy myśleli, że przejście podziemne zostanie zmodernizowane, bo w 2015 roku projekt modernizacji przejścia zdobył poparcie Budżetu Obywatelskiego w kwocie 700 tysięcy złotych na jego realizację. Po prawie roku nic z tego nie wyszło, bo miasto realizuje likwidację tego obiektu nie bacząc na opinie mieszkańców.

I wyszło, jak zwykle. Była to jedynie zagrywka miasta na spacyfikowanie inicjatywy mieszkańców tylko z sobie wiadomych powodów. Jest jeszcze czas na wycofanie się z tego pomysłu i opracowanie nowego projektu renowacji i rozbudowy przejścia. Poza tym, można skorzystać z planów pozostawionych przez poprzedników, które oczekują na realizację od prawie czterech dekad - modyfikując je do dzisiejszych warunków.

* * * * * *

Przejście podziemne do likwidacji. A tutaj miała być stacja kolejki miejskiej

Rozmowa z Ireneuszem Taterką, szefem Kancelarii Patentowej Doradztwo Ekonomiczne i Techniczne, a przed laty specjalistą ds. techniki Zjednoczenia Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Czytaj więcej: Głos Szczeciński

Opracowanie: "Marek Rudnicki", Głos Szczeciński (35), 12 luty 2016.

* * * * * *

Niestety ZDiTM i miasto jest odporne na protesty mieszkańców i wybrał wykonawcę zasypania przejścia podziemnego w rejonie ulic Wyzwolenia, Rayskiego, Malczewskiego. Jest nim firma "Strabag" z Pruszkowa. Ogłoszenie o wyborze ukazało się 19 lutego 2016.

* * * * * *

1 marca 2016 podpisana została umowa z firmą Strabag na realizację zadania pn.: "Przebudowa układu komunikacyjnego na skrzyżowaniu ulic Wyzwolenia, Rayskiego i Malczewskiego w Szczecinie", na zasadzie zaprojektuj i zbuduj. Wykonawca za kwotę 1 613 570,47 zł zobowiązany został do opracowania dokumentacji projektowej wraz ze wszelkimi niezbędnymi pozwoleniami. Dokumentacja ta musi zostać opracowana w czasie nie dłuższym niż 6 miesięcy.

Kolejnym etapem będzie przystąpienie do robót budowlanych, które obejmą między innymi - likwidację schodów zewnętrznych po obu stronach alei Wyzwolenia oraz schodów prowadzących na przystanki tramwajowe, wykonanie dodatkowo dwóch przejść dla pieszych przez aleję Wyzwolenia w miejscu obecnego przejścia podziemnego i w rejonie CH Galaxy, przed skrzyżowaniem z ulicą Rayskiego, przebudowę ciągów pieszych i rowerowych, obniżenie krawężników na wysokości nowych przejść dla pieszych, przebudowę peronów tramwajowych w zakresie dojścia do nowego przejścia, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego oraz rozbudowę istniejącej sygnalizacji świetlnej. Wykonanie dokumentacji projektowej i prac budowlanych powinno zakończy się w ciągu 9 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Przedmiotowe prace nie będą wiązały się z likwidacją przejścia podziemnego. Przejście podziemne nadal będzie funkcjonować jedynie bez możliwości wejścia na perony tramwajowe, na które prowadzić będzie nowy ciąg pieszy, dostosowany dla osób niepełnosprawnych jak również osób z wózkami dziecięcymi. W ramach prac odświeżone zostanie przejście podziemne i schody zejściowe.

Niżej wizualizacja ze strony ZDiTM.

* * *

Komunikacja miejska na żądanie

W marcu ZDiTM ma uruchomić w szczecińskich Podjuchach tzw. "komunikację na żądanie". Jest to jeden z elementów systemu zarządzania komunikacją zbudowanego przez hiszpanów z GMV.

Trasy przejazdów będą zbiorem odcinków łączących przystanek początkowy z przystankiem końcowym w dowolnym kierunku (w założeniach będzie realizowany w wariancie pół – dynamicznym), gdzie pasażer ma możliwość dokonać rezerwacji.

Czas odjazdu z przystanku początkowego oraz rozkład jest określany dynamicznie przez system i jest zależny od dokonywanych rezerwacji. ZDiTM uruchomi usługę przewozu pasażerów na razie na ulicach Metalowej, Rudej, F. Krygiera (dawna Autostrada Poznańska).

Autobusik jeździł będzie pomiędzy pętlami (możliwość przesiadki do innych autobusów) i zatrzymywał się przy oznaczonych słupkach przystankowych dla tej usługi. Nie będzie odjazdów autobusiku bez pasażerów.

Celem wprowadzenia usługi „na żądanie”, jest ułatwienie dowozu do krańcowych przystanków komunikacji miejskiej pasażerów z obszarów peryferyjnych, słabiej zaludnionych, których nie obejmuje sieć komunikacji miejskiej, oddalonych od centrum.

* * * * * *

18 lutego ZDiTM ogłosił przetarg na "Świadczenie usług przewozu osób na telefon (Transport na Żądanie - TnŻ)" dając termin zgłoszenia 26 lutego. Zgłosiła się tylko jednia firma tj. PKS Szczecin, która che wykonywać tą usługę. Jeśli wszystko zostanie sprawdzone - zgodność z zapisami "siwz", ZDiTM podpisze umowę.

* * * * * *

7 marca ZDITM wybrał wykonawcę na świadczenia usług przewozu osób na telefon. Jest nim szczeciński PKS, który jako jedyny stanął do przetargu.

* * *

Umowa na świadczenie usług przewozowych

Szczecińscy rajcy w dniu 26 stycznia podjęli uchwałę (7/16) o zawarciu z Gminą Kołbaskowo porozumienia międzygminnego na świadczenie usług przewozowych lokalnym transportem zbiorowym na jej terenie. Usługi przewozowe na terenie gminy organizował będzie Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego we współpracy z spółkami autobusowymi. Porozumienie zostało zawarte na czas nieokreślony. Gmina Kołbaskowo będzie partycypować w kosztach przedsięwzięcia.

* * *

Zajezdnia Pogodno - dzień jak co dzień

Po przeprowadzonym remoncie praca w odremontowanej zajezdni stała się jakby łatwiejsza. Wiele miejsc na terenie obiektu stało się przyjazne dla pracowników. Są to między innymi - nowe okna, przeszklone hydraulicznie otwierane/zamykane wrota, antypoślizgowe posadzki, bardziej wydajne oświetlenie i nowe kanały rewizyjne do napraw taboru.

W ramach modernizacji część istniejących dotychczas kanałów wyburzono, a w ich miejsce postawiono podesty, z których możliwy jest dostęp do urządzeń znajdujących się na dachach składów.

Zbudowana została nowa podstacja zasilania zajezdni w miejscu dawnego basenu przeciwpożarowego. W halach powstały nowe warsztaty wyposażone w nowy sprzęt i meble np. ślusarski, elektryczny i elektroniczny. Są tez nowe suwnice i dźwigi, jest też silos pełniący rolę magazynu piasku, który ma zautomatyzowaną instalacje do napełniania piasecznic.

Ale szczególną dumą szefostwa i pracowników zajezdni jest tokarka podtorowa, której w obiekcie do tej pory nie było. Tokarka znajduje się w nowo zbudowanej hali poniżej toru. Hala stanęła w miejscu, gdzie wcześniej był zewnętrzny tor objazdowy 20. Teraz tę rolę pełni nowo zbudowany tor 21 znajdujący się przy skarpie.

Modernizację i przebudowę przeszedł też budynek administracyjno-socjalny, który jest w tej chwili sercem zarządzania zajezdni (serwerownia). Systemy zainstalowane na serwerach sterują między innym: CCTV (monitoringiem wizyjnym), SSWIN (sygnalizacją włamania i napadu), KD (kontrolą dostępu), SAP (alarmem pożarowym), SSZ (zarządzania) i BMS (kontroli i sterowania obiektem).

Modernizacja zajezdni była dużym wysiłkiem organizacyjnym dla ZUE z Krakowa (główny wykonawca) i podwykonawców tym bardziej, że obiekt jest pod opieką konserwatora zabytków, a trzeba było w mury obiektu zamontować ogromną ilość nowoczesnej elektroniki, jak również na fakt, że zajezdnia nie mogła być zamknięta.

I jeszcze jedno, na swoją kolej remontu i adaptacji oczekuje były budynek mieszkalny. Ogłoszono przetarg w dniu 3 listopada 2015 na remont kapitalny tego budynku znajdującego się w obrębie zajezdni, przekazanego przez UM na potrzeby Tramwajów Szczecińskich.

Otwarcie ofert nastąpiło 19 listopada 2015. Jest to inwestycja w osobnym przetargu nie ujęta w poprzednim. Tramwaje Szczecińskie na wykonanie remontu i adaptacji budynku wybrało ZUE z Krakowa. Firma jest zobowiązana do wykonania tych prac w ciągu 300 dni od podpisania umowy.


* * *

Ulice Gdańska i Energetyków bez tramwajów

Jak podają Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego i Tramwaje Szczecińskie z dniem 5 stycznia aż do odwołania, ze względów bezpieczeństwa pasażerów w trybie natychmiastowym wyłączone zostało torowisko na ulicach Gdańskiej i Energetyków (inwestycja zakończona w 2015 roku przez firmę Energopol Szczecin).

Spowodowano to zostało negatywnym wynikiem badań spawów szyn torowiska w ciągu tych ulic oraz występujących licznych awarii (pęknięcia). Ekspertyza wykazała nieprawidłowości w 108 na ponad 800 spawów torowisk.

W związku z niniejszym wstrzymano ruch tramwajów na tej trasie i tak:
• linia tramwajowa 2 została zawieszona,
• linia 7 kursować będzie na trasie Krzekowo – Dworcowa,
• linia 8 kursować będzie na trasie Gumieńce – Dworzec Niebuszewo,
• uruchomiono linie 807, która jeździć będzie na trasie Basen Górniczy – Brama Portowa,
• trasy autobusów linii 65 i 79 zostały wydłużone do Basenu Górniczego.

* * * * * *

27 stycznia po naprawach przywrócono komunikacje w kierunku Basenu Górniczego i dalej do pętli "Turkusowa". Tramwaje i autobusy powróciły na swoje trasy, a linie 807 zlikwidowano.

Linia

Trasa


7
KRZEKOWO – Żołnierska – Mickiewicza – aleja Bohaterów Warszawy – Krzywoustego – plac Kościuszki – Krzywoustego – plac Zwycięstwa – plac Brama Portowa – Wyszyńskiego – Nabrzeże Wieleckie – DWORCOWA - plac Brama Portowa - Krzywoustego - plac Kościuszki - Krzywoustego - Bohaterów Warszawy - Mickiewicza - Żołnierska - KRZEKOWO

Linia

Trasa


8
GUMIEŃCE – Kwiatowa – Okulickiego – Ku Słońcu (z powrotem: Ku Słońcu – Kwiatowa) – Sikorskiego – rondo Siwka – Sikorskiego – plac Kościuszki – Krzywoustego – plac Zwycięstwa – plac Brama Portowa – aleja Niepodległości – plac Żołnierza Polskiego – aleja Wyzwolenia – plac Rodła – aleja Wyzwolenia – plac Witosa – aleja Wyzwolenia – rondo Giedroycia – Kołłątaja – rondo Sybiraków – Asnyka – Orzeszkowej (z powrotem: Orzeszkowej – Boguchwały – Asnyka) – DWORZEC NIEBUSZEWO

Linia

Trasa


65
OSIEDLE BUKOWE - Kolorowych Domów - Chłopska – Handlowa – Przelotowa – Jasna – Struga – Gryfińska – Batalionów Chłopskich – RONDO UŁANÓW PODOLSKICH – Leszczynowa – Eskadrowa – Gdańska – BASEN GÓRNICZY

Linia

Trasa


79
JEZIERZYCE – Topolowa – Pyrzycka – Przyszłości – Szosa Stargardzka – Zwierzyniecka – Struga – Gryfińska – Batalionów Chłopskich – RONDO UŁANÓW PODOLSKICH – Leszczynowa – Eskadrowa – Gdańska – BASEN GÓRNICZY

Linia

Trasa

807 BASEN GÓRNICZY – Gdańska – Energetyków – Most Długi – Wyszyńskiego – (z powrotem Niepodległości, plac Żołnierza, Niepodległości) – BRAMA PORTOWA

* * *

Nowocześnie po mieście

Choć wielu pasażerów wciąż narzeka na miejską komunikację, faktem jest, że zmienia się ona na lepsze. Dobiegły końca odbiory Centralnego Systemu Zarządzania Komunikacją Miejską, jaki na zlecenie szczecińskiego Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego od kilku lat wdrażało konsorcjum firm GMV Innovating Solutions sp. z o.o. z Warszawy i Grupo Mecanica del Vuelo Sistemas S.A. z Tres Cantos z Hiszpanii.

Wart 54 261 332 zł projekt udało się zrealizować w ramach działania 8.3: Rozwój inteligentnych systemów transportowych Priorytetu VIII: Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013. Unijne dofinansowanie, jakie udało się pozyskać, to 37 498 455 zł. Czytaj więcej w atykułach.

Opracowanie: "t", Kurier Szczeciński, 5 stycznia 2016

* * *

Likwidacja bezpłatnych autobusów

Jak podaje Centrum Handlowe "STER" z dniem 1 stycznia został zlikwidowany darmowy dowóz klientów z terenu miasta do ich galerii znajdujący się przy ulicy Ku Słońcu autobusami linii 701 i 708.

Darmową linie 701 uruchomiono w 2000 roku a 708 dwa lata później. W obu przypadkach linie obsługiwał PKS Gryfice. Właściciel Centrum Handlowego "STER" wypowiedział umowę PKS Gryfice na świadczenie usług przewozowych do galerii z powodu ich nieopłacalności i cięcia kosztów.

W tej chwili do galerii można dojechać liniami autobusowymi komunikacji miejskiej 88 i 108, a w przyszłości linią tramwajową, którą miasto chce przedłużyć i wybudować nową pętlę na wysokości głównego wejścia do galerii. Przewiduje się, że przedłużona trasa tramwajowa zakończona pętlą ma być uruchomiona w 2019 roku.

Linie jeździły na trasach podanych niżej.

Linia

Trasy


701

 Foto: Janusz Światowy, bezpłatna linia 701
CENTRUM HANDLOWE "STER" (GEANT) - Ku Słońcu - Kwiatowa - Okulickiego - (Ku Słońcu) - Derdowskiego - Witkiewicza - Santocka - 26 Kwietnia - Krzywoustego - Brama Portowa - Niepodległości - Dworcowa - Nowa - PLAC TOBRUCKI


708

 Foto: Janusz Światowy, bezpłatna linia 708, 13 stycznia 2010
CENTRUM HANDLOWE "STER" - Ku Słońcu - Kwiatowa - Okulickiego - (Ku Słońcu) - Derdowskiego - Witkiewicza - Żwirki i Wigury - Czorsztyńska - Mickiewicza - (Reduty Ordona) - Wernyhory - Klonowica - ZAWADZKIEGO

* * *

Tabor autobusowy SPA "Dąbie"

Tabor autobusowy SPA "Dąbie" - stan na 30.04.2015. Materiały ze strony internetowej spółki autobusowej. Więcej tutaj

* * *

Schematy sieci na dzień 1 stycznia 2016 roku

Schematy tras linii w związku z wprowadzonymi zmianami tras ich przebiegu. Schematy tramwaje, autobusy nocne, autobusy dzienne

* * *

Tabor w Tramwajach Szczecińskich

Tabor na dzień 1 stycznia 2016 roku w Tramwajach Szczecińskich. Dane na podstawie materiałów zawartych na stronach Tramwajów Szczecińskich i serwisu hobbystycznego "KOMIS" oraz materiałów własnych. Więcej tutaj

* * *

Linie autobusowe, tramwajowe (zwykłe, pośpieszne i nocne)

Stan na dzień 01.01.2016 roku, tras linii tramwajowych, autobusowych zwykłych i pośpiesznych. Więcej tutaj

* * *

Linie autobusowe bezpłatne

Trasy linii bezpłatnych jeżdżących do największych hipermarketów i targowisk. Stan na dzień 01.01.2016 roku. Więcej tutaj

* * *

Kasy biletowe. Stan na dzień 01.01.2016 roku

Punkty sprzedaży biletów komunikacji miejskiej na terenie działania ZDiTM Szczecin. Więcej tutaj

* * *

Ceny biletów stan na dzień 01.01.2016 roku

Cennik opłat (obowiązuje od 01.03.2012) za przejazdy pojazdami lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie.

Podstawa prawna: Uchwała nr XIV/331/11 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 19 grudnia 2011 roku zmieniająca uchwałę Nr XXIX/736/08 z dnia 5 grudnia 2008 z późniejszymi zmianami w sprawie cen i opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasto Szczecin oraz określenia osób uprawnionych do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów. Więcej tutaj

* * *

Stan taboru na Klonowica na dzień 1 stycznia 2016 roku

Stan taboru na 23 grudnia 2015 roku w zajezdni Klonowica. Dane techniczne i zdjęcia ze strony SPA "Klonowica". Więcej tutaj

* * *


Lata 90 XX wieku


Wiek XXI


Linki


Copyright © Janusz Światowy, 2002
Wszelkie prawa zastrzeżone.