Menu


1879-1929


Lata 20-40 XX wieku


Lata 50–80 XX wieku


Komunikacja miejska w 2014 roku

* * *

Stan taboru w Policach

Stan taboru w Szczecińsko - Polickim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym na dzień 23 grudnia 2014 roku. Więcej w zestawieniu

* * *

Odstawione na żyletki

19 grudnia na tyły warsztatów przy ulicy Klonowica przyjechały dwa pudła tramwajowe 105Na 1003 i 1004 celem złomowania. Również zajezdnia autobusowa na Klonowica zdjęła ze stanu autobus Volvo B10MA - 1586. Jest to koniec służby w szczecińskiej komunikacji.

* * *

Sprzedaż 105

Tramwaje Szczecińskie Spółka z o.o. wystawiła w dniu 11 grudnia na swojej stronie ogłoszenie, o sprzedaży 4 wagonów typu 105N o numerach 655, 716, 1049, 1050 za kwotę 14.320,00 zł brutto każdy. Wagony można oglądać w zajezdni Golęcin do dnia 29 stycznia 2015 roku.

* * *

10 lat portalu

11 grudnia mija 10 lat od powstania portalu miłośników komunikacji miejskiej w Szczecinie Komis (11 grudnia 2004). Przez okres dziesięciolecia portal zyskał wielu użytkowników interesujących się komunikacją nie tylko miejską ale też kolejową.

Między innymi z inicjatywy portalu powstało Muzeum Techniki i Komunikacji w starej zajezdni tramwajowej Niemierzyn, pozyskano wiele artefaktów muzealnych dotyczących komunikacji miejskiej. Doprowadzono do remontu starego tramwaju Bremen (144), autobusu SAN, jak również wagonów doczepnych sprowadzonych swego czasu z Niemiec.

W śród mieszkańców Szczecina portal propaguje informacje o historii komunikacji miejskiej, jednocześnie podpowiada decydentom o rozwiązaniach, które mogą wpłynąć na ułatwienia w korzystaniu z niej, jak i rozwoju komunikacji szczecińskiej. Powodzenia w dalszej działalności.

* * *

Klonowica szuka podwykonawców

9 grudnia na stronie SPA "Klonowica" ukazało się zaproszenie do składania ofert na świadczenie usług przewozowych w ramach własnej działalności gospodarczej. Inaczej mówiąc Klonowica potrzebuje kierowców do prowadzenia autobusów. Oferty należy składać do 22 grudnia do godziny 11. Więcej w zaproszeniu

* * *

Komunikacja w aglomeracji szczecińskiej

Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego na swojej stronie przedstawiło ankietę pn: "Badanie preferencji i zachowań komunikacyjnych mieszkańców szczecińskiego obszaru metropolitalnego", która na celu zdobycie wiedzy na temat preferencji i satysfakcji mieszkańców aglomeracji z podróżowania transportem zbiorowym.

Badanie jest elementem pogłębionej diagnozy mającej na celu integrację systemu transportu publicznego na obszarze Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. W ramach zadania powstanie studium wykonalności dla projektu integracji taryfowej, organizacyjnej i biletowej oraz studium wykonalności Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej.

Jak przewiduje SOM, pierwsze prace budowlane mogłyby ruszyć za około trzy lata, a całość prac zakończyłaby się do 2022 roku. Szacunkowe koszty powstania SKM to około 600 mln złotych wraz z zakupem nowych pociągów.

* * *

Kolejny etap konsultacji w sprawie siatki
połączeń komunikacyjnych po uruchomieniu SST

ZDiTM na swojej stronie internetowej zamieścił w dniu 2 grudnia informację o kolejnym etapie konsultacji dotyczących planowanych zmian w siatce połączeń komunikacyjnych po uruchomieniu pierwszego odcinka Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju.

Ankiety w wersji papierowej dotyczące tych zmian, dostępne są w pięciu kasach biletowych Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego. Można je otrzymać i wypełnić w:

• w kasie biletowej na pętli na Osiedlu Słonecznym;
• w kasie biletowej przy Bramie Portowej;
• w kasie biletowej na pętli ul. Kołłątaja;
• w kasie biletowej na Placu Rodła;
• w kasie biletowej w Turzynie.

Ankiety wraz z trzema wariantami tras zostały przygotowane przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny. Opinie wyrażone przez pasażerów komunikacji miejskiej zostaną wzięte pod uwagę przy opracowaniu nowej siatki połączeń komunikacyjnych na prawobrzeżu, jak również pomiędzy prawo a lewobrzeżem. Ankiety będą dostępne do lutego 2015 roku.

Oczywiście swoje opinie i propozycje można także składać drogą elektroniczną, wysyłając e-maila na adres konsultacje@zditm.szczecin.pl

* * *

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020

Czy Szczeciński Obszar Metropolitalny ma szanse na szybki i dynamiczny rozwój i może być kołem zamachowym w rozwoju regionu Pomorza Zachodniego? Pozytywną odpowiedź na to pytanie dają nie tylko fachowcy, którzy pod kierunkiem profesora Dariusza Zarzeckiego opracowali Strategię rozwoju Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, ale także przedstawiciele samorządów, które do niego dobrowolnie przystąpiły, widząc w tym nie tylko własny, ale także wspólny interes. Więcej w artykule, który opracował Marek Osajda z Kuriera Szczecińskiego - Kurier Metropolitarny

* * *

Opóźnienia II etapu CSZKM

Znowu ZDiTM kupił czas firmie GMV (o następny kwartał) - brak decyzji radnych w sprawie przygotowanej uchwały o bilecie elektronicznym z powodu błędów. W związku z tym przesunięto podjęcie uchwały na pierwsze posiedzenie nowej rady w 2015 roku.

foto: Janusz Światowy - 6 grudnia 2014, pętla Bukowe, posadowiony jako drugi. Pierwszy został ustawiony na pętli Podjuchy półtora miesiąca temu
Gdyby tylko o to chodziło. Firma GMV ma również trudności z instalacją urządzeń w nowych i starych autobusach. Ma również trudności z posadowieniem dodatkowych tablic informacyjnych (80 sztuk) na przystankach w różnej lokalizacji i ich włączeniem do już istniejącego systemu, nie mówiąc już o 35 automatach do sprzedaży biletów na terenie miasta. Nie będę znęcał się nad pozostałymi składowymi tego systemu. Więcej I etap, II etap

Jak długo będzie trwała ta kołomyjka? System ten jest współfinansowany przez UE i ciekawi mnie jak z tego wybrnie miasto pozwalając na takie praktyki.

* * *

Wielki projekt - rewitalizacja Wojska Polskiego

Śródmiejski odcinek al. Wojska Polskiego, od pl. Zwycięstwa do pl. Szarych Szeregów, zmieni się nie do poznania. Urząd Miasta Szczecin rozpoczął właśnie szeroko zakrojoną debatę na temat określenia nowego charakteru ulicy i planowanych zmian. W parze z dyskusją idą już pierwsze działania.

Czwartkowym popołudniem, w sali sesyjnej Rady Miasta spotkali się przedstawiciele miejskich spółek, prywatnych przedsiębiorców, organizacji pożytku publicznego, Urzędu Miasta oraz specjaliści w zakresie architektury, urbanistyki i rewitalizacji. Celem spotkania było rozpoczęcie debaty na temat al. Wojska Polskiego, będącej pokłosiem tegorocznego Westivali Architektiry.

Przybyłym gościom Zastępca Prezydenta Szczecina Piotr Mync i Architekt Miasta Jarosław Bondar przedstawili pierwsze wnioski i pomysły wypracowane po Westivalu.

Zmiany wzdłuż al. Wojska Polskiego mają stać się kołem zamachowym zmian rewitalizacyjnych w obrębie historycznego śródmieścia naszego miasta. Z tego powodu do dyskusji zaprosiliśmy wielu partnerów, potencjalnych beneficjentów tego projektu – mówił podczas spotkania Piotr Mync. Pomysłów jest wiele. Oczywiście nie wszystkie da się zrealizować, niektóre są sprzeczne. Nie zmienia to faktu, że nadszedł czas na zmiany.

O poważnym podejściu do problemu świadczyć mogą nie tylko słowa i deklaracje, ale i pierwsze działania.

Zleciliśmy już wykonanie badań komunikacyjnych. Zakładamy sprawdzenie skutków 12 koncepcji zmian organizacji ruchu – począwszy od stworzenia deptaka, poprzez spowolnienie ruchu, wprowadzenie tramwaju, aż po zróżnicowanie funkcji poszczególnych fragmentów alei – wyjaśniał Architekt Szczecina Jarosław Bondar. Firma, która rozpoczęła już analizy tych koncepcji przedstawi nam wtępne argumenty „za” i „przeciw” każdej z nich. Finałem badań ma być wyłonienie 3 koncepcji, które zostaną szczegółowo przeanalizowane i przedyskutowane. Konkluzji spodziewamy się na przełomie II i III kwartału przyszłego roku.

Kolejnym etapem będzie przygotowanie i przeprowadzenie konkursu na wizje nowego wizerunku alei. W czasie tych prac prowadzone będą także szeroko zakrojone konsultacje społeczne i badania socjologiczne dążące do określenia potrzeb i idei. Magistrat zamierza uruchomić specjalny, stały punkt konsultacyjny przy Wojska Polskiego. O zdanie mają być pytani nie tylko okoliczni mieszkańcy, ale i wszyscy szczecinianie. W planach jest także strona internetowa poświęcona projektowi i papierowy biuletyn. Uwzględnione mają też być oczekiwania turystów.

Aleja Wojska Polskiego ma zmienić się właściwie pod każdym względem – począwszy od kwestii komunikacyjnych, poprzez remonty kamienic i chodników, dostosowanie oświetlenia, stworzenia elementów małej architektury (mebli miejskich), zmiany w polityce parkingowej, uatrakcyjnienie oferty lokali użytkowych, wprowadzenie różnych form zieleni, uporządkowanie szyldów reklamowych, kończąc na wprowadzeniu wystaw ulicznych, jarmarków i murali na ścianach szczytowych budynków. Kluczem do zmian ma być szeroko zakrojona współpraca.

Możemy uzyskać wsparcie osób zaangażowanych tylko wtedy, kiedy te osoby będą widziały, że to jest dla nas ważne. Wszyscy, z którymi rozmawiam mówią, że to zaczyna być ciekawe, pasjonujące, że warto się w to angażować. Przyjdą trudne czasy – konflikty są nieuniknione, nie wszystko da się zrealizować, ale decyzje powinny być wynikiem rozważenia wszystkich głosów – to proces ważny dla interesu miasta – mówił Zastępca Prezydenta Piotr Mync.

Reakcje gości świadczyły o tym, że są oni gotowi na zaangażowanie się w projekt i przychylnie spoglądają na tę inicjatywę.

Wszyscy oczekujemy, że ta ulica będzie miała jakiś charakter. Nie chodzi o to, żeby zadeklarować np. „będzie deptak”, ale żeby postawić pytanie „po co?”. I to jest wg mnie najważniejsza wizja na dzisiaj – jeżeli odgadniemy prawdziwe, nowe przeznaczenie alei, to za tym pójdzie sukces, bo wszyscy czujemy, że w al. Wojska Polskiego drzemie potencjał – mówił Jacek Lenart, Zastępca Prezesa pracowni projektowej Studio A4, mającej swoją siedziby właśnie przy Wojska Polskiego.

Jestem pod wrażeniem niezwykłej dynamiki – miesiąc temu pierwszy raz o tym rozmawialiśmy podczas Westivalu, a dzisiaj mówimy już o konkretnych działaniach. To imponujące – podsumował spotkanie Prezes Stowarzyszenia Architektów Polskich o. Szczecin Marek Orłowski.

W kolejnych miesiącach planowane są następne spotkania nt. Wielkiego Projektu - „Wojska Polskiego”, podczas których omawiane będą postępy prac. Utworzone mają zostać także zespoły merytoryczne, które analizować będą określone zagadnienia zmian (np. dotyczące komunikacji publicznej, remontów kamienic, problemów społecznych).

Ze wstępnych analiz wynika, że zmiany wzdłuż śródmiejskiego odcinka al. Wojska Polskiego dokonać by się miały do roku 2020.

Źródło "http://www.szczecin.eu", 27 listopada 2014 roku

* * *

Przetarg na części zamienne do Tatr

Tramwaje Szczecińskiego w dniu 27 listopada ogłosiły przetarg na sprzedaż i dostawy części do hamulców i wózków wagonów tramwajowych typu Tatra KT4Dt oraz T6A2. Oferty należy składać do dnia 9 grudnia do godziny 11.00. Firma, która wygra przetarg będzie miała 12 miesięcy na dostawę zamówionych części składowych wspomnianych tramwajów od chwili podpisania umowy.

* * * * * *

W 17 grudnia zostały ogłoszone wyniki przetargu. Wygrała firma SKD TRADE a.s., Kolbenova 917/5d, 190 00 Praha 9, z Czech.


* * *

Nowe zatoki autobusowe

W ramach przebudowy fragmentu ulic Bogumińskiej i Hożej wybudowano nowe zatoki autobusowe oraz perony, które dostosowano do potrzeb osób niepełnosprawnych. Inwestycja została przeprowadzona przez ZDiTM w ramach poprawy bezpieczeństwa na tym skrzyżowaniu w zadaniu pod nazwą „Dostosowanie skrzyżowania ulic Bogumińska – Hoża do nowej organizacji ruchu wraz z przebudową sygnalizacji świetlnej” .

W związku z powyższym od 17 listopada autobusy linii A, 63, 101, 107 i 524 zatrzymywały się będą w nowych zatokach. Jednocześnie zostanie przywrócony przystanek Ogrody Przyjaźń w kierunku Polic.

* * *

Nowe schematy sieci

W dniu 10 listopada ukazały się nowe schematy tras linii w związku z wprowadzonymi zmianami rozkładów jazdy i tras.
Schematy tramwaje, autobusy nocne, autobusy dzienne

* * *

Przystanek 3D

foto: Janusz Światowy - 7 listopada 2014, ulica Chmielewskiego kierunek Pomorzany, przystanek Św.Józefa
Modernizacja przystanków wprowadzana jest z inicjatywy Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego, a partnerami tego przedsięwzięcia jest również spółka Tramwaje Szczecińskie oraz Akademia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Koszt prac to ok. 2,3 miliona złotych. Umowę na realizację zadania ZDiTM zawarł z firmą Strabag.

Firma "Strabag" zmodernizowała pierwszy przystanek przy ulicy Chmielewskiego. Zmodernizowany przystanek 3D pokryty jest nawierzchnią w kolorze zielono – niebiesko – białym. Zmiana kolorystyki nawierzchni przystanków niewydzielonych ma wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa pasażerów.

Jak informuje ZDiTM, w sumie ma być zmodernizowanych 34 przystanki. Na całej długości przystanku układane są kolorowe maty, a sposób ułożenia mat daje efekt 3D. Kierowca dojeżdżający do przystanku, wizualnie odniesie wrażenie, że jest przed przystankiem wyniesionym. Montaż mat poprzedzany jest wymianą nawierzchni na niemal wszystkich modernizowanych przystankach, a także wymianą płyt w torowisku.

Modernizacja zostanie wykonana na następujących przystankach:

• Parkowa - kierunek Krzekowo
• Parkowa - kierunek Stocznia Szczecińska
• Niemcewicza - kierunek Dworzec Niebuszewo
• Niemcewicza - kierunek Pomorzany
• Odzieżowa - kierunek Dworzec Niebuszewo
• Odzieżowa - kierunek Pomorzany
• Plac Tobrucki - kierunek Las Arkoński
• Plac Tobrucki - kierunek Pomorzany
• Kolumba - kierunek Pomorzany
• Kolumba - kierunek Las Arkoński
• Nadodrzańska - kierunek Las Arkoński
• Nadodrzańska - kierunek Pomorzany
• Świętego Józefa - kierunek Pomorzany
• Świętego Józefa - kierunek Las Arkoński
• Tama Pomorzańska - kierunek Las Arkoński
• Tama Pomorzańska - kierunek Pomorzany
• Frysztacka - kierunek Pomorzany
• Frysztacka - kierunek Dworzec Niebuszewo
• Szpitalna - kierunek Pomorzany
• Szpitalna - kierunek Dworzec Niebuszewo
• Piastów - kierunek Stocznia Szczecińska
• Bohaterów Warszawy - kierunek
• Antosiewicza - kierunek Gocław
• Lubeckiego - kierunek Gocław
• Lubeckiego - kierunek Pomorzany
• Stocznia Remontowa - kierunek Ludowa
• Zajezdnia Golęcin - kierunek Gocław
• Zajezdnia Golęcin - kierunek Pomorzany
• Strzałowska - kierunek Gocław
• Strzałowska - kierunek Pomorzany
• Światowida - kierunek Gocław
• Światowida - kierunek Pomorzany
• Lipowa - kierunek Pomorzany
• Lipowa - kierunek Gocław.

W niektórych miejscach modernizacja będzie wiązać się także, z wyznaczeniem nowej lokalizacji przejść dla pieszych czy przystanku (np. przystanki Św. Józefa w kierunku Pomorzan czy Lubeckiego w kierunku Gocławia). Jedynym przystankiem, na którym nie będą wykonane prace modernizacyjne jest przystanek „Dworcowa”. Obecnie to końcowy linii 7.


* * *

Używane autobusy dla Klonowica

28 października SPA "Klonowica" ogłosiła przetarg na dostawę 4 używanych autobusów niskopodłogowych. Jednym z warunków kupna pojazdów jest rok produkcji czyli 1 stycznia 2005 roku. Autobusy muszą być jednej marki i spełniać wymogi techniczne i wyposażenia jak również muszą być zarejestrowane na terenie Polski i mieć aktualne badania techniczne. Termin składania ofert upływa z dniem 8 grudnia.

* * * * * *

8 grudnia nastąpiło otwarcie ofert w przetargu na dostawę 4 używanych autobusów przegubowych. W postępowaniu została złożona tylko 1 oferta przez firmę ABP Bus & Coach Sp. z o.o. Spółka komandytowa. Wykonawca chce dostarczyć 4 autobusy MAN Lion's City G (2 wyprodukowane w 2005 roku i 2 w 2006 roku).

* * *

Montaż tablic na przystankach

foto: Janusz Światowy - 27 października 2014, Brama Porowa kierunek Plac Żołnierza
Najwyraźniej brygady GMV przyśpieszyły prace przy montażu tablic informacyjnych na wybranych przystankach tramwajowych. Mają czas do końca listopada aby system informacji zaczął działać, o ile znowu się coś nie zmieni.

Pierwsze tablice z zaplanowanych osiemdziesięciu stanęły na na placach Szarych Szeregów, Kościuszki, Rodła, Żołnierza Polskiego, przy alei Piastów oraz ulicach Niemcewicza, Kołłątaja i Krzywoustego.

Tablice zamontowane zostaną na lewobrzeżu i prawobrzeżu na następujących przystankach:

• Basen Górniczy – 1 tablica;
• Brama Portowa – 7
• Dąbrowskiego - 4
• Dworzec Główny - 4
• Emilii Gierczak – 2
• Kołłątaja – 2
• Komuny Paryskiej – 2
• Krzywoustego – 1
• Niemcewicza – 2
• Osiedle Przyjaźni – 2
• Pasterska – 2
• Piastów – 3
• Plac Grunwaldzki – 2
• Plac Kościuszki – 6
• Plac Rodła – 5
• Plac Zwycięstwa – 1
• Plac Szarych Szeregów – 2
• Plac Żołnierza Polskiego – 4
• Płocka Uniwersytet – 2
• Sczanieckiej – 4
• Wawrzyniaka – 2
• Wernyhory – 2
• Struga / Wiosenna – 2
• Wyszyńskiego – 8
• Zawadzkiego – 2
• Zawadzkiego Kościół – 2
• Zdroje Krzyżówka – 4.

Do prawidłowego działania tablic potrzebne jest wyposażenie całego taboru autobusowo – tramwajowego kursującego na zlecenie ZDiTM w system lokalizacji pojazdów. W tej chwili trwa wyposażanie taboru w urządzenia. Do końca roku każdy autobus i tramwaj wyposażony zostanie w tablice elektroniczne, automat do sprzedaż biletów i kasowniki do biletu elektronicznego.

W pierwszej transzy jak każdy wie zamontowano 15 tablic w różnych rejonach miasta. Pasażerowie przyzwyczaili się do nich i korzystają z informacji wyświetlanych na tablicach. Tablice są jednym z elementów systemu zarządzania komunikacją, w którą zainwestowało miasto z pomocą funduszy europejskich. Montowane obecnie tablice różnią się wyglądem od poprzednio zamontowanych w ramach pierwszego etapu systemu.

* * *

Drugi wagon "beta moderus" w mieście

foto: Jarosław Rynkiewicz - 24 października 2014, ulica Klonowica
foto: Jarosław Rynkiewicz


24 października w godzinach rannych z Poznania przyjechał drugi częściowo niskopodłogowy wagon "beta" numer 602, do samodzielnego złożenia przez pracowników Tramwajów Szczecińskich pod nadzorem inżynierów firmy "Modertrans". Jest to 200 - ne pudło wyprodukowane przez firmę z Poznania.

* * *

Tymczasowa pętla autobusowa Most Cłowy

Pętla Basen Górniczy od dnia 18 października zostaje wyłączona z eksploatacji na czas jej przebudowy. Obsługę pasażerów i linii autobusowych przejmie tymczasowa pętla znajdująca się na ulicy Eskadrowej na wysokości lotniska w kierunku centrum.

Przygotowano tam 12 stanowisk dla obsługi pasażerów i taboru, postawiono wiaty przystankowe, załatano dziury w chodniku, postawiono słupki przystankowe z oznaczeniem linii i rozkładami jazdy.

Dla ułatwienia przy przystankach zamontowano również dodatkowe oznaczenia kolorystyczne. Kolor żółty oznacza przystanki, z których autobusy będą odjeżdżać w kierunku centrum, kolor niebieski oznaczają przystanki, z których autobusy będą odjeżdżały w kierunku Zdrojów, a zielonym w kierunku Dąbia. Uruchomiono również tymczasową dyspozytornię.

Na tymczasowej pętli będą zatrzymywały się autobusy obsługujące linie prawobrzeża, dowożące pasażerów chcących udać się do centrum. Są to linie 54, 55, 56, 65, 73D i Z, 79 i 807. Dla większości linii autobusowych rozkład jazdy pozostanie taki sam jak dotychczas, jedynie linie 65, 71 i 807 będą jeździły według rozkładu specjalnego.

Natomiast linie pospieszne będą jeździły jak dotychczas, tylko z tą różnicą, że będą zatrzymywały się dalej na Basenie Górniczym w zatoce autobusowej w stronę prawobrzeża w ciągu ulicy Gdańskiej.

Linia

Trasa


54
MOST CŁOWY – Eskadrowa – Leszczynowa – Walecznych – Pszenna – Handlowa – Osiedle Słoneczne – Handlowa – Dąbska – Zoologiczna – Niedźwiedzia – KIJEWO [– Zwierzyniecka – Pomorska – Potok – ZAKŁADY MIĘSNE]

Linia

Trasa


55
MOST CŁOWY – Eskadrowa – Leszczynowa – Batalionów Chłopskich – Granitowa – Plac Wolności – Metalowa – Przodowników Pracy – Rymarska – AUTOSTRADA

Linia

Trasa

56 MOST CŁOWY – Przestrzenna – Gierczak – Plac Słowiański – Goleniowska – DĄBIE OSIEDLE

Linia

Trasa


65
MOST CŁOWY – Eskadrowa – Leszczynowa – Batalionów Chłopskich – Gryfińska – Struga – Jasna – Przelotowa – Handlowa – Chłopska – Kolorowych Domów – OSIEDLE BUKOWE

Linia

Trasa

71 MOST CŁOWY – Eskadrowa – Leszczynowa – Batalionów Chłopskich – Gryfińska – Struga – Łubinowa – OSIEDLE SŁONECZNE

Linia

Trasa


73D
MOST CŁOWY – Przestrzenna – Gierczak – Plac Słowiański – Goleniowska – Tczewska – Bryczkowskiego – Bałtycka – Żuka – Sokołowskiego – Przytorze – Przylesie – Szosa Stargardzka – Struga – Gryfińska – Batalionów Chłopskich – Leszczynowa – Eskadrowa – MOST CŁOWY

Linia

Trasa


73Z
MOST CŁOWY – Eskadrowa – Leszczynowa – Batalionów Chłopskich – Gryfińska – Struga – Szosa Stargardzka – Przylesie – Przytorze – Sokołowskiego – Żuka – Bryczkowskiego – Bałtycka – Struga – Gryfińska – Batalionów Chłopskich – Leszczynowa – Eskadrowa – MOST CŁOWY

Linia

Trasa


79
MOST CŁOWY – Eskadrowa – Przestrzenna – Gierczak – Krzywoń – Gryfińska – Struga – Zwierzyniecka – Szosa Stargardzka – Przyszłości – Pyrzycka – Topolowa (z powrotem: Topolowa – Mostowa – Topolowa) – JEZIERZYCE

Linia

Trasa


84
KIJEWO – Niedźwiedzia – Zoologiczna – Chłopska – Nad Rudzianką – Gwarna – Dąbska - Kolorowych Domów – Mączna – Walecznych – Leszczynowa – MOST CŁOWY

Linia

Trasa

807 MOST CŁOWY - Księżnej Anny - Gdańska - Energetyków - Wyszyńskiego - BRAMA PORTOWA

* * *

Autobusem po gminie Dobra Szczecińska

Wszystko wskazuje na to, że od 1 stycznia 2015 roku po gminie Dobra Szczecińska będą kursowały autobusy szczecińskiej komunikacji.

Trwają właśnie rozmowy obu zainteresowanych stron o ilości kursów, częstotliwości ich kursowania. Czy będą to już istniejące linie 74 i 89, których kursy zostaną wydłużone, czy powstaną nowe.

Radni szczecińscy już zezwolili ZDiTM-owi na rozszerzenie usług na gminę Dobra podejmując stosowną uchwałę w dniu 13 października. Porozumienie międzygminne zostało podpisane przez Wójta Gminy Dobra Teresę Derę i Prezydenta Miasta Szczecin Piotra Krzystka.

Gmina Dobra już korzystała kiedyś z usług komunikacji szczecińskiej. Była to linia 105, którą 14 stycznia 1983 roku wydłużono do Dobrej Szczecińskiej, jeździła do 1 stycznia 1994 roku. Jeździła również linia 108 zlikwidowana 1 kwietnia 1994 roku. Powodem likwidacji tych linii był brak partycypacji w kosztach jej utrzymania przez gminę Dobra Szczecińska.

* * * * * *

Prezydent Szczecina Piotr Krzystek i Wójt Gminy Dobra Teresa Dera w dniu 14 listopada podpisali uroczyście porozumienie międzygminne. Dzięki porozumieniu od 1 stycznia 2015 roku komunikacja miejska na terenie Gminy Dobra, oraz pomiędzy tą gminą a Szczecinem organizowana będzie przez Miasto Szczecin.

To kolejne połączenie w ramach Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego zaproponowane przez Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie. Wcześniej zgodę na zawarcie porozumienia w formie uchwał wyrazili radni zarówno Gminy Dobra, jak i Miasta Szczecin.

Porozumienie międzygminne zostało podpisane w autobusie na pętli przy ul. Kwiatowej – to właśnie z tego miejsca odjeżdża uruchomiona w 1 marca tego roku linia 89, która kursuje do ul. Grafitowej w Mierzynie. Także od 1 marca wybrane kursy linii 74 jeżdżącej z Bezrzecza do ul. Łukasińskiego wykonywane są aż do nowej szkoły w Mierzynie.

Dzięki temu rozwiązaniu, mieszkańcy zarówno Szczecina jak i Gminy Dobra, zyskają możliwość przemieszczania się szybką oraz sprawną komunikacją – powiedział Piotr Krzystek Prezydent Szczecina. Teraz komunikacja miejska organizowana przez Miasto Szczecin obejmie obszar całej Gminy Dobra. Dla pasażerów oznacza to, że na terenie obu gmin obowiązywać taryfa biletowa ZDiTM Szczecin.

Cieszymy się, że możemy zaoferować mieszkańcom naszej Gminy takie rozwiązania, które pozwolą im zaoszczędzić cenny czas oraz pieniądze – powiedziała Teresa Dera Wójt Gminy Dobra. Ideą połączeń pomiędzy Gminą Dobra a Szczecinem jest dowóz pasażerów do węzłów przesiadkowych: Głębokie, Krzekowo i Gumieńce i tym samym umożliwienie im dojazdu do centrum miasta tramwajami, które na większości tras poruszają się wydzielonymi torowiskami.

Dodatkowo wewnątrz gminy będą utworzone węzły przesiadkowe m.in. w Dobrej czy Lubieszynie, na których możliwa będzie przesiadka na autobus jadący w kierunku Szczecina. Kursy będą ze sobą zsynchronizowane.

Obecnie wspólnie z przedstawicielami Gminy Dobra przedstawiciele Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego ustalają ostateczny przebieg linii pomiędzy poszczególnymi miejscowościami.

Na pewno na trasy powrócą autobusy linii 105 i 108, które kursowały do Dobrej i Lubieszyna do 31 grudnia 1993 roku kiedy to Gmina Dobra zdecydowała o samodzielnej organizacji komunikacji miejskiej.

Linia 105 kursować będzie na trasie Klonowica Zajezdnia (ul. Wernyhory) – Krzekowo – Bezrzecze – Wołczkowo – Dobra a linia 108 pojedzie z pętli przy ul. Kwiatowej na Gumieńcach do Lubieszyna drogą krajową numer 10. Funkcjonowanie dotychczasowych linii 74 i 89 zostanie zachowane.

Utworzone zostaną połączenia:

• Głębokie –Dobra z wybranymi kursami do Grzepnicy;
• Stolec – Kościno przez m.in. Rzędziny, Łęgi, Buk, Dobra, Grzepnica Lubieszyn; Dołuje;
• Stolec – Kościno przez Rzędziny, Łęgi, Buk, Dobra, Grzepnica Wołczkowo, Bezrzecze, Redlicę, Wąwelnicę, Dołuje.

Na terenie Gminy Dobra komunikacja w całości finansowana będzie przez tę gminę, na terenie Szczecina przez Miasto Szczecin.

To nie jedyne porozumienie międzygminne, które Miasto Szczecin zawarło z gminami ościennymi w sprawie komunikacji miejskiej opartej na taryfie biletowej ZDiTM.

Zawarte są porozumienia z Gminą Police dotyczące zapewnienia komunikacji pomiędzy Szczecinem a tą gminą oraz na terenie gminy (linie A, 101, 102, 103, 106, 107, 109, 110, 111, 524 i 526) oraz Gminą Kołbaskowo w zakresie zapewnienia transportu publicznego pomiędzy Szczecinem a Gminą Kołbaskowo oraz na terenie gminy (linie 70, 81, 83, 88 i 523).

Źródło "szczecin.eu" 14 listopada 2014 roku

* * * * * *

Komentarz

Podpisane porozumienie międzygminne zawarte zostało na czas nieokreślony. Porozumienie, to jest próbą ustanowienia jednego spójnego systemu taryfowego w Szczecinie i gminach ościennych w ramach obszaru metropolitalnego.

* * *

Przetarg na nowe autobusy - Klonowica


Spółka autobusowa "Klonowica" ogłosiła przetarg w dniu 9 czerwca na dostawę 2 sztuk autobusów przegubowych, niskopodłogowych, fabrycznie nowych, klimatyzowanych, wyprodukowanych przez jednego producenta w 2015 roku, przeznaczonych do wykonywania przewozów w publicznej komunikacji miejskiej. Termin dostawy autobusów ma nastąpić w okresie w dniach 09 - 26.02.2015 roku.

Dodatkowo autobusy mają zostać wyposażone w urządzenia niezbędne do prowadzonego i realizowanego projektu w ramach Centralnego Systemu Zarządzania Komunikacją Miejską, takich jak: komputer pokładowy M20, ekran dotykowy kierowcy, rejestrator rec30, kamery IP - 5 sztuk, kasowniki elektroniczne GMV-CTC 4 sztuki, biletomat mobilny GMV-TRB, moduł audio - Miniaudio 20, antena GPRS/GPS/Wi-Fi, bateria zapasowa, zestaw audio kierowcy: głośnik, mikrofon, mikrofon ukryty i przycisk alarmowy. Urządzenia te ma dostarczyć ZDiTM wraz z firmą GMV, która realizuje ten projekt. Otwarcie ofert w dniu 19 sierpnia.

* * * * *

W dniu 26 września 2014 roku spółka autobusowa "Klonowica" ogłosiła wynik przetargu na dostawę 2 nowych autobusów przegubowych niskopodłogowych. Wygrała firma Solaris Bus& Coach S.A ulica Obornicka 46 z Bolechowa, która stanęła do przetargu jako jedyna.


* * *

Modernizacja i przebudowa zajezdni "Golęcin"


foto: Janusz Światowy - 30 października 2014, zajezdnia Golęcin

Tramwaje Szczecińskie w dniu 23 września w ramach przetargu na wykonanie dokumentacji modernizacji i przebudowy zajezdni "Golęcin", która przewidywała między innym wzmocnienie konstrukcji hal, wybrał wykonawcę tych robót.

Jest nim Krzysztof Piaszczyk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Krzysztof Piaszczyk Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „DOM-GAZ” z siedzibą w Częstochowie przy ulicy Rząsawskiej 13.

* * *

Szansa na kolejne nowe autobusy w Szczecinie

Szczecińskie spółki komunikacyjne starają się o przyznanie dofinansowania unijnego na zakup lub modernizację swojego taboru. SPA Dąbie ma największe szanse, bo jego wniosek zdobył najwięcej punktów w ocenie merytorycznej, przyznawanej przez niezależnych ekspertów i zajmuje pierwsze miejsce przed dokonaniem tzw. oceny strategicznej.

W kwietniu br. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Oś priorytetowa 6 Rozwój Funkcji Metropolitalnych Działanie 6.4 Zintegrowany system transportu publicznego na obszarze metropolitalnym. W ramach tego działania wspierane będą następujące działania:

• zakup nowego taboru autobusowego – wyłącznie autobusy spełniające, co najmniej wymogi normy emisji zanieczyszczeń Euro V (w przypadku pojazdów rejestrowanych po 1 stycznia 2014r. Euro VI).

• nabycie nowego lub modernizacja taboru szynowego, w ramach publicznego transportu miejskieg.

Łączna kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu to 2 mln zł. Maksymalny poziom dofinansowania projektów to 85 procent.

W naborze wystartowały: Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe „Dąbie”, Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe „Klonowica”, Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne oraz Tramwaje Szczecińskie, a także Gmina Miasto Stargard Szczeciński.

Wszystkie wnioski przeszły już pozytywnie ocenę formalną, a w tym tygodniu poinformowano Wnioskodawców o wynikach oceny merytorycznej, przyznawanej przez niezależnych ekspertów. W jej wyniku przyznano następujące liczbę punktów w kolejności:

1) SPA Dąbie - 82,5 pkt;
2) Gmina Miasto Stargard Szczeciński - 77,5 pkt;
3) Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – 76,5 pkt;
4) ex aequo SPA Klonowica i Tramwaje Szczecińskie. – 75,0 pkt.

Obecnie, Wnioskodawcy oczekują na przeprowadzenie przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego tzw. oceny strategicznej projektów, pod kątem ich wagi dla zrównoważonego rozwoju regionu. Po jej zakończeniu, ostateczna lista projektów dofinansowanych oraz projektów z listy rezerwowej zostanie podana do publicznej wiadomości.

Źródło "Urząd Miasta" 29 września 2014 roku

* * * * *

Całą pulę dofinansowania z UE zgarnął Stargard Szczeciński. 3 października prezydent miasta Stargard Szczeciński i marszałek województwa zachodniopomorskiego podpisali umowę na dofinansowanie zakupu autobusów dla komunikacji miejskiej.

* * *

Komunikacja pomiędzy Szczecinem a Gryfinem

W poniedziałek 8 września odbyła się XLIV sesja Rady Miasta Szczecin. Radni podjęli m.in. następującą uchwałę:

Uchwała 237/14 w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a Gminą Gryfino.

Zgodnie z ustawą o publicznym transporcie zbiorowym organizatorem publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich na obszarze gmin sąsiadujących jest gmina, której powierzono zadanie organizacji publicznego transportu publicznego na mocy porozumienia między gminami.

Z uwagi na strategiczne dla mieszkańców Gminy Gryfino znaczenie połączeń autobusowych na liniach komunikacyjnych łączących Szczecin z Gryfinem, niezbędne jest podjęcie stosownej uchwały wyrażającej zgodę na zawarcie porozumienia międzygminnego, w celu umożliwienia Gminie Gryfino zorganizowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie komunikacji autobusowej, na lata 2015-2016.

Źródło "Urząd Miasta" 8 września 2014 roku

Uchwała i porozumienie dotyczy utworzenia i obsługi nowych linii autobusowych na trasie:

• Szczecin - Nowe Czarnowo, przez Radziszewo - Daleszewo - Gryfino,
• Szczecin - Gryfino, przez Radziszewo - Chlebowo - Gardno - Wełtyń,
• Szczecin - Gryfino, przez Stare Brynki - Gardno - Wełtyń.

To Gmina Gryfino realizować będzie powierzone zadanie poprzez wybór operatora przewozów, a gmina Szczecin będzie partycypować w kosztach przedsięwzięcia.

Opłaty za przejazdy na liniach komunikacyjnych na terenie Gminy Miasto Szczecin uchwalane będą przez Radę Miejską w Gryfinie. Opłaty za przejazdy autobusami tych linii będą wpływem przewoźnika.

* * *

Remont torowiska na 3 Maja

Torowiska wydzielone w ciągu alei 3 Maja jest kolejnym odcinkiem sieci tramwajowej w Szczecinie, który zostanie wyremontowany. Tramwaje Szczecińskie ogłosiły przetarg w dniu 4 września na przebudowę torowiska i sieci trakcyjnej na odcinku od ulicy Drzymały do ulicy Dworcowej.

Otwarcie ofert nastąpi 22 września. Wykonawca wyłoniony w przetargu, po podpisaniu umowy będzie miał 120 dni roboczych na realizację inwestycji. Przewidywany okres gwarancji na wykonane roboty budowlane ma wynieść 36 miesięcy. Więcej w siwz

* * * * *

17 października Tramwaje Szczecińskie ogłosiły wybór wykonawcy robót na przebudowę torowiska i sieci trakcyjnej na odcinku od ulicy Drzymały do ulicy Dworcowej w ciągu ulicy 3 Maja. Jest nim firma Energopol ze Szczecina, która przebudowuje ulicę Potulicka i Narutowicza.

* * *

Drugi moderus beta i prezentacja pierwszego

Tramwaje Szczecińskie podpisały w dniu 4 września z poznańską firmą "Modertrans" umowę na dostawę elementów niezbędnych do samodzielnego montażu przez pracowników spółki kolejnego tramwaju częściowo niskopodłogowego. Wagon ma być zmontowany do końca roku w halach naprawczych przy ulicy Klonowica.

foto: Janusz Światowy - 11 września 2014, na terenie zajezdni Pogodno
Jednocześnie spółka tramwajowa zaprezentowała gotowy już wagon, złożony przez pracowników tramwajów pod nadzorem inżynierów z firmy "Modertrans". Nowy częściowo niskopodłogowy pojazd po uzyskaniu wszystkich niezbędnych pozwoleń dopuszczających do ruchu prawdopodobnie wyjedzie na trasę linii 3 w okolicach 20 - 25 września. Dostał numer 601.

Pojazd wewnątrz prezentuje się okazale. Miejsca siedzące są również zamontowane w części niskopodłogowej, która znajduje się w środkowej części pojazdu. To ułatwi korzystanie z wagonu osobom niepełnosprawnym i z wózkami. Wejdą do wnętrza z poziomu przystanku bez wchodzenia na schody. Niżej kilka zdjęć wnętrza moderusa bety.

* * * * * *

W dniu 9 października (czwartek) tramwaj wyjechał na trasę linii 3, która kursuje pomiędzy Lasem Arkońskim a Pomorzanami.

* * * * * *

Po czwartkowym debiucie "Beta" została odstawiona. Powodem było zderzenie na terenie zajezdni Pogodno z niskopodłogowym Swingiem. Uszkodzenia nie są poważne. Połamane zostały tylko plastikowe elementy w tylnej części wagonu, które jeszcze w piątek mają być wymienione. Od poniedziałku 13 października ma wrócić na trasę linii 3.

Teren zajezdni Pogodno
Teren zajezdni Pogodno
Teren zajezdni Pogodno
Teren zajezdni Pogodno
Nowy elektroniczny kasownik firmy GMV - teren zajezdni Pogodno

* * *

Nowe schematy tras linii

W dniu 1 września ukazały się nowe schematy tras linii w związku z wprowadzonymi zmianami rozkładów jazdy.
Schematy tramwaje, autobusy nocne, autobusy dzienne

* * *

Kolejna zmiana na linii A

foto: Janusz Światowy - 25 sierpnia 2014, Basen Górniczy

W ciągu miesiąca ZDiTM drugi raz zmienił trasę linii A. Linia od 1 września 2014 roku jeździ na trasie Osiedle Bukowe - Plac Rodła - Police Osiedle Chemik.

Jest to zgodne z zapowiedziami organizatora komunikacji miejskiej, kiedy 1 sierpnia skrócił trasę linii do Placu Rodła, tłumacząc że spadły przewozy pasażerskie w czasie wakacji na odcinku od Placu Rodła do Studziennej. Tabliczki linii A z 2014 roku - osiedle Bukowe

W międzyczasie nastąpiły protesty pasażerów osiedli Bukowego, Słonecznego, Majowego i Kijewa jak również pasażerów północnych dzielnic miasta, osiedla Książąt Pomorskich i okolic.

Według protestujących skrócenie trasy do Placu Rodła w czasie wakacji nie było problemem, ale od września autobus pośpieszny będzie potrzebny setkom pasażerów dojeżdżających do firm i szkół znajdujących się w tych okolicach. Linia A łączyła przecież prawobrzeże z centrum Szczecina z osiedlem Książąt Pomorskich i północnymi dzielnicami miasta.

Nie wiem na ile protesty mieszkańców miasta spowodowały wydłużenie linii A do Polic, ale chyba zarządca komunikacji miejskiej wziął to pod uwagę, ale nie mogę się zgodzić z tym, że likwiduje się linie autobusowe, skraca trasy, beż wiedzy pasażerów.

Jak już wspomniałem od 1 września linia A w godzinach szczytu będzie jeździła do Polic kosztem zawieszenia linii F.

Linia A jeździ w dni robocze w godzinach szczytu na trasie: Osiedle Bukowe – Plac Rodła – Police Osiedle Chemik co 24 minuty. Zatrzymuje się na następujących przystankach w kierunku Polic:

• Plac Rodła (przystanek wspólny z linią G),
• Matejki,
• Sczanieckiej,
• Komuny Paryskiej,
• Hoża,
• Pokoju,
• Police Mścięcino Krzyżówka,
• Police Mazurska,
• Police Przybora,
• Police Piłsudskiego Rondo,
• Police Wyszyńskiego,
• Police Osiedle Chemik

Na skróconej trasie Osiedle Bukowe – Plac Rodła autobusy jeżdżą z oznaczeniem jako linia A bis we wszystkie dni eksploatacyjne. W dni robocze w godzinach szczytu jeździ z częstotliwością co 24 minuty (na przemian z kursami z/do Polic).

Długość trasy z Osiedla Bukowego do Polic Osiedle Chemik wynosi 29.240 metrów a przelot w ciągu 55 minut, a w odwrotną stronę 29.720 metrów a przelot w ciągu 57 minut.

Linia obsługiwana taborem MEGA przegubowym, w dni robocze przez 8 brygad (wszystkie niskopodłogowe oprócz brygady 3),

• brygady 1-5 obsługiwane przez SPA DABIE (brygady całodzienne),
• brygady 6-8 obsługiwane przez SPPK POLICE (brygady szczytowe),
• w pozostałe dni obsługa jak dotychczas na linii A czyli przez SPA DABIE.

Linia

Trasy

A

A bis
POLICE OSIEDLE CHEMIK - Wyszyńskiego - Piłsudskiego - Asfaltowa - Przęsocińska - Szczecińska - Szosa Polska - Pokoju – Bogumińska – Obotrycka – Wilcza – Scanieckiej – Gontyny – Matejki – PLAC RODŁA (powrót Matejki - Plac Hołdu Pruskiego - Plac Żołnierza Polskiego) – Aleja Wyzwolenia – Plac Żołnierza Polskiego – Aleja Niepodległości – Plac Brama Portowa – Wyszyńskiego – Most Długi – Energetyków – Most Portowy – Gdańska – Estakada Pomorska – Gdańska – Basen Górniczy – Most Pionierów Miasta Szczecina – Eskadrowa – Hangarowa – Struga – Jasna – Przelotowa – Handlowa – Chłopska – Kolorowych Domów – OSIEDLE BUKOWE

* * *

Uruchomienie nowej linii i inne zmianyZ dniem 25 sierpnia 2014 roku ZDiTM utworzył nową linię autobusową 86, która będzie obsługiwała śródmieście.

Celem utworzenia tej linii była chęć zasypania pustki komunikacyjnej sporego obszaru śródmieścia pomiędzy alejami Piastów a Wojska Polskiego i ulicami Jagiellońską, Piłsudskiego a Krzywoustego jak również skomunikowanie rejonu Pogodna ze Śródmieściem.

foto: Janusz Światowy - 26 sierpnia 2014, ulica Obrońców Stalingradu, przystanek św.Wojciecha

Utworzenie linii 86 mam nadzieje spowoduje ożywienie podupadającego ścisłego centrum miasta tak aby mógł rozwijać się handel i usługi i inne kulturotwórcze obiekty - (po likwidacji komunikacji tramwajowej 1 grudnia 1973 roku na odcinku od placu Szarych Szeregów w ciągu alei Wojska Polskiego do placu Zwycięstwa również na odcinku od alei Piastów do alei Wojska Polskiego w ciągu ulicy Jagiellońskiej, jak również na odcinku od placu Zgody do placu Żołnierza Polskiego w ciągu ulicy Obrońców Stalingradu).

Linia jeździ na trasie:

Osiedle Kaliny – Witkiewicza – Jagiellońska – Plac Lotników – Mazurska – Piłsudskiego – Plac Rodła – Wyzwolenia – Obrońców Stalingradu – Plac Zgody – Wojska Polskiego – Jagiellońska – Witkiewicza – Osiedle Kaliny.

• w dni robocze w godzinach 5:00 - 18:00 z częstotliwością co 15 minut,
• w dni robocze w godzinach 18:00 - 23:00 z częstotliwością co 20 minut,
• w soboty, niedziele i dni świąteczne w godzinach 5:00 - 23:00 z częstotliwością co 20 minut.

Długość przejazdu na trasie Osiedle Kaliny - Plac Rodła wynosi 3.620 metrów w przelocie 15 minut a w odwrotną stronę 4.000 metrów i 16 minut w przelocie.

Autobusy linii zatrzymują się na następujących przystankach:

• „Osiedle Kaliny”,
• „Witkiewicza Szkoła”,
• „Św. Jana Bosko nż”,
• „Jagiellońska Szpital”,
• „Strzelecka nż”,
• „Bohaterów Warszawy”,
• „Piastów”,
• „Plac Zamenhofa”,
• „Plac Lotników”,
• „Plac Rodła”,
• „Plac Rodła LOT”,
• „Plac Żołnierza Polskiego”,
• „Św. Wojciecha”,
• „Plac Zgody”

Linia obsługiwana przez SPA „Klonowica”:

• 3 autobusami MEGA przegubowymi w dni robocze (brygady niskopodłogowe – 2, 3),
• 2 autobusami MAXI niskopodłogowymi w soboty, niedziele i dni świąteczne.

foto: Janusz Światowy - 26 sierpnia 2014, ulica Owocowa, przystanek Owocowa Dworzec

Jednocześnie została wydłużona trasa linii 87, która do tej pory jeździła na trasie Podbórz - Kołłątaja. Celem wydłużenia linii, jak w przypadku linii 86 jest chęć zasypania dziury komunikacyjnej śródmieścia.

Wydłużenie linii spowoduje ułatwienie mieszkańcom Warszewa i okolic bezprzesiadkowego dotarcia w rejon placu Szarych Szeregów, alei Wojska Polskiego, placów Zgody, Zwycięstwa i Brama Portowa aż do przystanku końcowego na ulicy Owocowej przy dworcu kolejowym PKP.

Wydłużono ją od pętli Kołłątaja przez Rondo Giedroycia – Staszica – Lubomirskiego – Wyzwolenia – Felczaka – Wąska – Wielkopolska – Plac Szarych Szeregów – Wojska Polskiego – Plac Zwycięstwa – Brama Portowa – 3 Maja – Owocowa Dworzec (powrót przez Owocowa – Nowa – Dworcowa – Brama Portowa).

Przystanki, na których zatrzymywały się będą autobusy linii:

• Kołłątaja,
• Wąska Floating Arena,
• Św. Jana Pawła II nż,
• Plac Szarych Szeregów,
• Plac Zgody,
• Plac Zwycięstwa,
• Brama Portowa,
• Plac Zawiszy,
• Owocowa Dworzec,
• Plac Tobrucki.

Długość trasy na wydłużonych kursach z Owocowa Dworzec - Podbórz wynosi 10.150 metrów w przelocie 34 minuty a w odwrotną stronę 10.030 metrów i 34 minuty w przelocie.

Linia obsługiwana przez SPA „Klonowica”:

• 6 autobusmi MAXI niskopodłogowymi w dni robocze,
• 4 autobusami MAXI niskopodłogowymi w soboty, niedziele i dni świąteczne,
• 3 autobusami MAXI niskopodłogowymi w rozkładzie specjalnym.


Linia

Trasa


86
OSIEDLE KALINY – Witkiewicza – Jagiellońska – Plac Lotników – Mazurska – Piłsudskiego – Plac Rodła – Wyzwolenia – Obrońców Stalingradu – Plac Zgody – Wojska Polskiego – Jagiellońska – Witkiewicza – OSIEDLE KALINY

Linia

Trasa87
PODBÓRZ - Podbórzańska - Szczecińska - Warszewo - Złotowska - Duńska - Krasińskiego - Orzeszkowej - Kołłątaja - Rondo Sybiraków - Kołłątaja - Rondo Giedrojcia - Staszica – Lubomirskiego – Wyzwolenia – Felczaka – Wąska – Wielkopolska – Plac Szarych Szeregów – Wojska Polskiego – Plac Zwycięstwa – Brama Portowa – 3 Maja – OWOCOWA DWORZEC
(powrót przez Owocowa – Nowa – Dworcowa – Brama Portowa)

* * *

Uruchomienie roweru miejskiego

foto: Janusz Światowy - 28 sierpnia 2014, stacja rowerów Most Długi

System Roweru Miejskiego działa od 22 sierpnia. Powstanie przedsięwzięcia jest pochodną głosowania mieszkańców miasta nad budżetem obywatelskim na 2014 rok. Mieszkańcy zagłosowali za powstaniem komunikacji rowerowej w mieście, co jest zgodne ze strategią rozwoju miasta, a miasto w zgodzie z nią wykonało w znacznie większej skali niż to zakładał wniosek obywatelski. Więcej broszurze

SRM jest elementem składowym transportu zrównoważonego, który uzupełnia komunikację miejską. Niewielkie odległości pasażerowie będą mogli przemierzać na rowerach miejskich. Strzałem w dziesiątkę było uruchomienie i skumulowanie stacji rowerowych w obszarze od Ronda Giedrojcia - Ku Słońcu, tworzących 33 stacje wypożyczania rowerów.

Mam nadzieje, że na tym nie koniec tworzenia systemu rowerowej komunikacji miejskiej. Mieszkańcy miasta, oczekują dalszego tworzenia systemu roweru miejskiego na prawobrzeżu jak i w północnych dzielnicach miasta.

* * *

Etap II
montaż kasowników biletu elektronicznego i innych systemów

foto:Janusz Światowy, kasownik do biletu elektronicznego zamontowany w autobusie Solaris 2211

Jak informuje Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego (5 sierpnia) rozpoczął się montaż kasowników biletu elektronicznego. Urządzenia montowane są w autobusach i tramwajach, należących do wszystkich przewoźników, a ich zakończenie planowane jest na koniec września. Bilety elektroniczne będzie można kasować dopiero po wdrożeniu całego systemu.

Oprócz kasowników montowane są pojazdach komunikacji miejskiej również systemy monitoringu wizyjnego, systemu dynamicznej informacji pasażerskiej, systemu zarządzania flotą, czy tez systemu zliczania potoków pasażerskich.

W rejonie przystanków komunikacji miejskiej trwają prace związane z układaniem instalacji elektrycznej w związku z montażem 80 tablic dynamicznej informacji pasażerskiej i 35 automatów stacjonarnych do sprzedaży biletów.

* * *

Pętla "Turkusowa" - przetarg

Na stronie Urzędu Miasta w dniu 30 lipca ukazało się ogłoszenie o zamówieniu na wybudowanie w trybie "zaprojektuj i wybuduj" układu dróg dojazdowych do pętli tramwajowej "Turkusowa".

Program funkcjonalno-użytkowy przewiduje m.in. budowę pętli autobusowej, dróg dojazdowych (dojazd możliwy zarówno od strony ulicy Walecznych, jak i ulicy Turkusowej - przez przejazd kolejowy), parkingu dla samochodów osobowych (60 miejsc), zadaszonego parkingu Bike&Ride, zadaszeń peronów, dróg dla rowerów, ciągów pieszych, odwodnienia drogi, wykonanie nowej organizacji ruchu oraz zagospodarowaniu terenu i elementów systemu informacji pasażerskiej.

Na realizację zadania wykonawca będzie miał 16 miesięcy od momentu podpisania umowy (w tym 9 miesięcy na wykonanie projektu i uzyskanie niezbędnych zezwoleń). Otwarcie ofert nastąpi 18 sierpnia. Więcej w siwz

* * * * * *

Swoje oferty złożyły dwie firmy tj. Zakład Robót Inżynieryjno Budowlanych Andrzej Dykowski na kwote 8 488 888,87 zł oraz Musing sp. z o.o. na kwote 10 405 110,23 zł. Komisja przetargowa bada złożone oferty i poinformuje o wyborze najkorzystniejszej.

* * *

Gdańska i Energetyków - remont torów

28 lipca rozpoczyna się przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ulic Gdańskiej i Energetyków i w związku z tym nastąpiło wstrzymanie ruchu tramwajowego na odcinku od Basenu Górniczego do przystanku "Wyszyńskiego".

• zawieszono linie 2,
• linia 7 jeździła będzie po zmienionej trasie Krzekowo - Dworcowa z dotychczasową częstotliwością,
• linia 8 jeździła będzie po zmienionej trasie Gumieńce - Brama Portowa - Dworzec Niebuszewo z dotychczasową częstotliwością,
• na liniach 5, 10 i 12 nastąpi korekta rozkładu jazdy.

Uruchomiona została zastępcza linia autobusowa 807, kursująca na trasie Basen Górniczy - Brama Portowa. Autobusy będą się zatrzymywać na przystankach:

• Basen Górniczy - przystanek dla wysiadających zlokalizowany między wjazdem na pętlę tramwajową a przystankiem dla linii A i B w kierunku prawobrzeża, przystanek dla wsiadających wewnątrz pętli tramwajowej,
• Merkatora - przystanek dla linii nocnych,
• Parnica - przystanek dla linii nocnych,
• Baltona - przystanek dla linii nocnych,
• Energetyków - przystanek dla linii nocnych,
• Wyszyńskiego - w kierunku Bramy Portowej przystanek autobusowo-tramwajowy, w kierunku Basenu Górniczego przystanek wspólny z liniami 52 i 76,
• Brama Portowa - przystanek dla wysiadających wspólny z linią 2 i liniami pospiesznymi w kierunku placu Rodła, przystanek dla wsiadających wspólny z liniami pospiesznymi w kierunku prawobrzeża.

Kursy w dni powszednie w godzinach szczytu będą wykonywane co 4 minuty, pomiędzy szczytami przewozowymi oraz w soboty w godz. 9-18 i niedziele w godz. 11-18 co 6 minut, w pozostałym okresie co 10 minut.

Pasażerowie korzystający z biletów na linie 2, 7 i 8 upoważnieni są do korzystania z linii 807.

Linia

Trasa


7
KRZEKOWO - Żołnierska - Mickiewicza - Bohaterów Warszawy - Krzywoustego - plac Kościuszki - Krzywoustego - plac Brama Portowa - Wyszyńskiego - DWORCOWA - plac Brama Portowa - Krzywoustego - plac Kościuszki - Krzywoustego - Bohaterów Warszawy - Mickiewicza - Żołnierska - KRZEKOWO

Linia

Trasa


8
GUMIEŃCE - Kwiatowa - Ku Słońcu - Sikorskiego - plac Kościuszki - Krzywoustego - plac Brama Portowa - Niepodległości - plac Żołnierza Polskiego - Wyzwolenia - plac Rodła - Wyzwolenia - Rondo Giedroycia – Kołłątaja – Rondo Sybiraków – Asnyka – Orzeszkowej (z powrotem: Orzeszkowej – Boguchwały – Asnyka) – DWORZEC NIEBUSZEWO

Linia

Trasa


807
BASEN GÓRNICZY - Gdańska - Most Portowy - Energetyków - Wyszyńskiego - plac Brama Portowa - Niepodległości - (nawrót plac Żołnierza Polskiego) - plac BRAMA PORTOWA - Wyszyńskiego - Energetyków - Gdańska - BASEN GÓRNICZY

* * *

Czyżby przygotowania do SST?

Na rok przed oddaniem nowobudowanej trasy tramwajowej na prawobrzeże miasta - pętla Turkusowa, ZDiTM z dniem 1 sierpnia (piątek) wprowadza między innymi zmiany na linii autobusowej „A” - mimo trwania konsultacji w sprawie przebiegu linii po uruchomieniu tzw szybkiego tramwaju.

Jak twierdzi ZDiTM, wprowadzone od sierpnia zmiany na linii A nie mają związku z trwającymi obecnie konsultacjami. Firma twierdzi również, że ostateczny przebieg linii zarówno zwykłych, jak i pospiesznych będzie uzależniony od wyniku konsultacji i zostanie opracowany na początku 2015 roku.

Mam pewne wątpliwości odnośnie przywrócenia linii A na poprzednią trasę, skoro firma pozyskała środki ze skrócenia linii A, na utworzenie nowych jeżdżących w śródmieściu (Jagiellońska, Wielkopolska itd.).

Autobusy pospieszne „A” kursowały będą na skróconej trasie: Osiedle BukowePlac Rodła (przystanek końcowy wspólny z linią „G” w ciągu alei Piłsudskiego).

Powrót przez Matejki - Plac Hołdu Pruskiego - Plac Żołnierza Polskiego i dalej do Bramy Portowej i Osiedla Bukowego. Autobusy nie będą zatrzymywały się na przystanku „Plac Rodła” w ciągu alei Wyzwolenia. Linia obsługiwana wyłącznie przez tabor MEGA przegubowy z SPA „Dąbie”.

Obsługa taborowa

Dzień powszedni
• A/1 - (04:40 - 20:42)
• A/2 - (05:00 - 23:17)
• A/3 - (06:06 - 23:33)
• A/4 - (05:15 - 22:57)
• A/5 - (05:30 - 21:04)

Dni świąteczne
• A/1 - (04:52 - 17:48)
• A/2 - (05:22 - 23:10)
• A/3 - (14:02 - 20:27)
• A/4 - (07:52 - 23:33)

Boże Narodzenie, Nowy Rok, Wielkanoc
• kursowały będą 3 brygady

Jak widać z niniejszego ZDiTM wprowadził I wariant przebiegu linii, tylko z tą różnicą, że linia będzie jeździła nie przez Trasę Zamkową a przez aleje Niepodległości. Więcej w komunikacie

Linia

Trasa


A
PLAC RODŁA - (powrót Matejki - Plac Hołdu Pruskiego - Plac Żołnierza Polskiego) - Wyzwolenia - Niepodległości - Brama Portowa - Wyszyńskiego - Gdańska - Basen Górniczy - Eskadrowa - Hangarowa - Struga - Jasna - Przelotowa - Handlowa - Kolorowych Domów - OS. BUKOWE

* * *

Dodatkowe Wi-Fi w tramwajach

14 lipca ZDiTM opubikował na stronie internetowej zapytanie ofertowe dotyczące budowy sieci bezprzedowodowej Wi-Fi w pojazdach komunikacji miejskiej. Pilotażowe wdrożenie będzie miało miejsce w 30 przegubowych wagonach tramwajowych. Więcej tutaj

* * * * *

Jak informuję ZDiTM od listopada na szczecińskich torowiskach kursować będą kolejne tramwaje z dostępem do bezpłatnego internetu. Każdy tramwaj z WiFi jest oznaczony specjalnym piktogramem.

Dotychczas w bezpłatny internet spółka Tramwaje Szczecińskie wyposażyła 22 Swingi oraz tramwaj Moderus Beta. W przyszłym roku ZDiTM zamontuje darmowy internet w kolejnych pojazdach.

* * *

Modernizacja nawierzchni

Jak podaje na swojej stronie radny Polic a jednocześnie szef eksploatacji spółki autobusowej w Policach pan Grzegorz Ufniarz, że rozpoczęły się prace przy układaniu nawierzchni asfaltowej na terenie zajezdni autobusowej w Szczecińsko-Polickim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym. Wyasfaltowana zostanie część placu manewrowego obejmująca wjazd do bazy i dojazd do warsztatu i stacji paliw.

Prace wykonyje firma FDO z Leśna Górnego. Położenie 1800 metrów kwadratowych asfaltu wraz z wymianą krawężników, frezowaniem starej nawierzchni i regulacją studni Spółka finansuje ze środków własnych.

Jak podaje pan Ufniarz zakończono odnawianie elewacji budynku głównego Spółki. Budynek administracyjny wraz z przylegającym budynkiem warsztatu i zapleczem socjalnym został odnowiony i jest pomalowany zgodnie ze wzorem typowego malowania autobusów SPPK.

* * *

Nowe schematy tras linii

W dniu 5 lipca ukazały się nowe schematy tras linii w związku z wprowadzonymi zmianami rozkładów jazdy jak również trwającym remontem ulicy Narutowicza i Potulickiej.
Schematy tramwaje, autobusy nocne, autobusy dzienne

* * *

Konsultacje rozpoczęte

Na stronie ZDiTM w dniu 4 lipca zostały przedstawione szczegółowe opisy trzech wariantów organizacji komunikacji miejskiej po uruchomieniu linii tramwajowej na prawobrzeże. Są, to nowe trasy linii, nowe numery linii, likwidacja niektórych autobusów pospiesznych i ankieta.

Przedstawione warianty przebiegu linii tramwajowych i autobusowych mają wspólne elementy. Tramwaje linii 2, 7 i 8 będą kończyły bieg na pętli "Turkusowa". Natomiast nowością jest nowy przebieg linii 4, która z Pomorzan pojedzie swoją trasą przez aleje Piastów, Piłsudskiego, Matejki, plac Żołnierza i dalej przez Bramę Portową i Wyszyńskiego do pętli "Turkusowa".

Wspólnym elementem jet również nowa siatka przebiegu linii autobusowych na prawym brzegu. Aby uniknąć zamieszania i dać sygnał pasażerom, że autobusy jeżdżą inaczej zaproponowano nową numerację. Autobusy na prawym brzegu mają mieć numery od 90 - 99.

Przyszłość linii pospiesznych też jest niepewna. Wariant pierwszy przewiduje ich zachowanie, a to i tak w bardzo okrojonej wersji. Miałyby jeździć tylko linie A, C i G. Linia A miałaby być skrócona do Placu Rodła a linia C i G jeździłyby jak dotychczas ale z jedną różnicą - jeździłyby przez Trasę Zamkową.

Natomiast jednym szczegółem różni się wariant 2 od 3. Przewidziano powstanie linii 96, która jeździłaby na trasie Osiedle Bukowe, Zdroje, Autostrada Poznańska, Europejska, Taczaka, Klonowica, Zawadzkiego, Arkońska i obwodnicą śródmiejską na ulicę Ludową.

* * *

Wariant I - przebiegu linii

Linia

Trasa


2
DWORZEC NIEBUSZEWO - Asnyka - Kołłątaja - Wyzwolenia - plac Rodła - Niepodległości - Brama Portowa - Wyszyńskiego - Energetyków - Gdańska - Basen Górniczy - Eskadrowa - Gryfińska - TURKUSOWA

Linia

Trasa4
POMORZANY - Powstańców Wielkopolskich - aleja Piastów - plac Kościuszki - aleja Piastów - plac Szarych Szeregów - aleja Piłsudskiego - plac Rodła - Matejki - plac Żołnierza - aleja Niepodległości - plac Brama Portowa - Wyszyńskiego - Energetyków - Gdańska - Basen Górniczy - Eskadrowa - Gryfińska - TURKUSOWA

Linia

Trasa


7
KRZEKOWO - Żołnierska - Mickiewicza - Bohaterów Warszawy - Krzywoustego - plac Kościuszki - Krzywoustego - plac Brama Portowa - Wyszyńskiego - Energetyków - Gdańska - Basen Górniczy - Eskadrowa - Gryfińska - TURKUSOWA

Linia

Trasa


8
GUMIEŃCE - Kwiatowa - Ku Słońcu - Sikorskiego - plac Kościuszki - Krzywoustego - plac Brama Portowa - Wyszyńskiego - Energetyków - Gdańska - Basen Górniczy - Eskadrowa - Gryfińska - TURKUSOWA

Linia

Trasa


A
PLAC RODŁA - Trasa Zamkowa - Gdańska - Basen Górniczy - Eskadrowa - Hangarowa - Struga - Jasna - Przelotowa - Handlowa - Kolorowych Domów - OS. BUKOWE

Linia

Trasa


C
PLAC RODŁA - Trasa Zamkowa - Gdańska - Basen Górniczy - Przestrzenna - Emilii Gierczak - Goleniowska - Kniewska - Lubczyńska - Kablowa - OS. KASZTANOWE

Linia

Trasa


G
PLAC RODŁA - Trasa Zamkowa - Gdańska - Basen Górniczy - Eskadrowa - Leszczynowa - Gryfińska - Struga - Zwierzyniecka - Szosa Stargardzka - prof. Żuka - Bałtycka - WIELGOWO

Linia

Trasa


90A
TURKUSOWA (SST) - Jasna - Struga - Botaniczna - Dąbrowskiej - Łubinowa - Handlowa - Kolorowych Domów - Mączna - Walecznych - TURKUSOWA (SST)

Linia

Trasa

90B TURKUSOWA (SST) - Walecznych - Mączna - Kolorowych Domów - Handlowa - Łubinowa - Dąbrowskiej - Botaniczna - Struga - Jasna - TURKUSOWA (SST)

Linia

Trasa

91 KLUCZ AUTOSTRADA - Rymarska - Przodowników Pracy - Podjuchy Dworzec (PKP) - Podjuchy Pętla - Granitowa - Batalionów Chłopskich - Zdroje Krzyżówka - GRYFIŃSKA (SST) - Emilii Gierczak - Dworzec Dąbie (PKP) - Goleniowska - Kniewska - Lubczyńska - Kablowa - OS. KASZTANOWE

Linia

Trasa

92 BASEN GÓRNICZY (SST) - Most Cłowy - Eskadrowa - Leszczynowa - Zdroje Dworzec (PKP) - TURKUSOWA (SST) - Przelotowa - Łubinowa - Struga - Zwierzyniecka - Szosa Stargardzka - Przyszłości - Pyrzycka - Topolowa - JEZIERZYCE

Linia

Trasa

93 GRYFIŃSKA (SST) - Gryfińska - Struga - Zwierzyniecka - Szosa Stargardzka - Przylesie - Zdunowo (PKP) - Bałtycka - Wielgowo Borsucza - Tczewska - Goleniowska - Dąbie Dworzec (PKP) - Emilii Gierczak - Przestrzenna - BASEN GÓRNICZY (SST)

Linia

Trasa

94 TURKUSOWA (SST) - Walecznych - Mączna - Kolorowych Domów - Chłopska - Nad Rudzianką - Gwarna - Dąbska - Niedźwiedzia - Zwierzyniecka - Goleniowska - Dąbie Dworzec (PKP) - Portowa - Szybowcowa - Goplańska - DĄBIE OSIEDLE

Linia

Trasa

95 TURKUSOWA (SST) - Walecznych - Pszenna - Dąbska - Niedźwiedzia - KIJEWO

Linia

Trasa

97 OSIEDLE BUKOWE - Kolorowych Domów - Handlowa - Łubinowa - Struga - Gryfińska - Emilii Gierczak - Dworzec Dąbie (PKP) - Goleniowska - Kniewska - Lubczyńska - Kablowa - OS. KASZTANOWE

Linia

Trasa

98 KLUCZ PĘTLA - Rymarska - Przodowników Pracy - Podjuchy Dworzec (PKP) - Podjuchy Pętla - Granitowa - Batalionów Chłopskich - Zdroje Krzyżówka - GRYFIŃSKA (SST) - Struga - Łubinowa - Handlowa - Kolorowych Domów - OSIEDLE BUKOWE

Linia

Trasa

99 PODJUCHY PĘTLA - Krzemienna - SMOCZA FALSKIEGO; Trasa dodatkowa na żądanie (TELEBUS) Olkuska - Wschodnia - Chojnicka - Morwowa - Żeliwna - Sąsiedzka - Sieradzka

* * *

Wariant II - przebiegu linii

Linia

Trasa


2
DWORZEC NIEBUSZEWO - Asnyka - Kołłątaja - Wyzwolenia - plac Rodła - Niepodległości - Brama Portowa - Wyszyńskiego - Energetyków - Gdańska - Basen Górniczy - Eskadrowa - Gryfińska - TURKUSOWA

Linia

Trasa4
POMORZANY - Powstańców Wielkopolskich - al. Piastów - plac Kościuszki - al. Piastów - plac Szarych Szeregów - Piłsudskiego - plac Rodła - Matejki - plac Żołnierza - Niepodległości - Brama Portowa - Wyszyńskiego - Energetyków - Gdańska - Basen Górniczy - Eskadrowa - Gryfińska - TURKUSOWA

Linia

Trasa


7
KRZEKOWO - Żołnierska - Mickiewicza - Bohaterów Warszawy - Krzywoustego - plac Kościuszki - Krzywoustego - Brama Portowa - Wyszyńskiego - Energetyków - Gdańska - Basen Górniczy - Eskadrowa - Gryfińska - TURKUSOWA

Linia

Trasa


8
GUMIEŃCE - Kwiatowa - Ku Słońcu - Sikorskiego - plac Kościuszki - Krzywoustego - Brama Portowa - Wyszyńskiego - Energetyków - Gdańska - Basen Górniczy - Eskadrowa - Gryfińska - TURKUSOWA

Linia

Trasa

90A TURKUSOWA (SST) - Jasna - Struga - Botaniczna - Dąbrowskiej - Łubinowa - Handlowa - Kolorowych Domów - Mączna - Walecznych - TURKUSOWA (SST)

Linia

Trasa

90B TURKUSOWA (SST) - Walecznych - Mączna - Kolorowych Domów - Handlowa - Łubinowa - Dąbrowskiej - Botaniczna - Struga - Jasna - TURKUSOWA (SST)

Linia

Trasa


91
KLUCZ AUTOSTRADA - Rymarska - Przodowników Pracy - Podjuchy Dworzec (PKP) - Podjuchy Pętla - Granitowa - Batalionów Chłopskich - Zdroje Krzyżówka - GRYFIŃSKA (SST) - Emilii Gierczak - Dworzec Dąbie (PKP) - Goleniowska - Kniewska - Lubczyńska - Kablowa - OS. KASZTANOWE

Linia

Trasa


92
BASEN GÓRNICZY (SST) - Most Cłowy - Eskadrowa - Leszczynowa - Zdroje Dworzec (PKP) - TURKUSOWA (SST) - Przelotowa - Łubinowa - Struga - Zwierzyniecka - Szosa Stargardzka - Przyszłości - Pyrzycka - Topolowa - JEZIERZYCE

Linia

Trasa


93
GRYFIŃSKA (SST) - Gryfińska - Struga - Zwierzyniecka - Szosa Stargardzka - Przylesie - Zdunowo (PKP) - Bałtycka - Wielgowo Borsucza - Tczewska - Goleniowska - Dąbie Dworzec (PKP) - Emilii Gierczak - Przestrzenna - BASEN GÓRNICZY (SST)

Linia

Trasa


94
TURKUSOWA (SST) - Walecznych - Mączna - Kolorowych Domów - Chłopska - Nad Rudzianką - Gwarna - Dąbska - Niedźwiedzia - Zwierzyniecka - Goleniowska - Dąbie Dworzec (PKP) - Portowa - Szybowcowa - Goplańska - DĄBIE OSIEDLE

Linia

Trasa

95 TURKUSOWA (SST) - Walecznych - Pszenna - Dąbska - Niedźwiedzia - KIJEWO

Linia

Trasa


96
OSIEDLE BUKOWE - Kolorowych Domów - Handlowa - Łubinowa - Struga - Gryfińska GRYFIŃSKA (SST) - Batalionów Chłopskich - Granitowa - Autostrada Poznańska - Cukrowa - Krakowska - Europejska - Derdowskiego - Witkiewicza - Taczaka - Klonowica - Zawadzkiego - Arkońska - Wszystkich Świętych - Przyjaciół Żołnierza - Komuny Paryskiej - LUDOWA

Linia

Trasa

97 OSIEDLE BUKOWE - Kolorowych Domów - Handlowa - Łubinowa - Struga - Gryfińska - Emilii Gierczak - Dworzec Dąbie (PKP) - Goleniowska - Kniewska - Lubczyńska - Kablowa - OS. KASZTANOWE

Linia

Trasa


98
KLUCZ PĘTLA - Rymarska - Przodowników Pracy - Podjuchy Dworzec (PKP) - Podjuchy Pętla - Granitowa - Batalionów Chłopskich - Zdroje Krzyżówka - GRYFIŃSKA (SST) - Struga - Łubinowa - Handlowa - Kolorowych Domów - OSIEDLE BUKOWE

Linia

Trasa

99 PODJUCHY PĘTLA - Krzemienna - SMOCZA FALSKIEGO; Trasa dodatkowa na żądanie (TELEBUS) Olkuska - Wschodnia - Chojnicka - Morwowa - Żeliwna - Sąsiedzka - Sieradzka

* * *

Wariant III - przebiegu linii

Linia

Trasa

2 DWORZEC NIEBUSZEWO - Asnyka - Kołłątaja - Wyzwolenia - plac Rodła - Niepodległości - Brama Portowa - Wyszyńskiego - Energetyków - Gdańska - Basen Górniczy - Eskadrowa - Gryfińska - TURKUSOWA

Linia

Trasa


4
POMORZANY - Powstańców Wielkopolskich - al. Piastów - plac Kościuszki - al. Piastów - plac Szarych Szeregów - Piłsudskiego - plac Rodła - Matejki - plac Żołnierza - Niepodległości - Brama Portowa - Wyszyńskiego - Energetyków - Gdańska - Basen Górniczy - Eskadrowa - Gryfińska - TURKUSOWA

Linia

Trasa


7
KRZEKOWO - Żołnierska - Mickiewicza - Bohaterów Warszawy - Krzywoustego - plac Kościuszki - Krzywoustego - Brama Portowa - Wyszyńskiego - Energetyków - Gdańska - Basen Górniczy - Eskadrowa - Gryfińska - TURKUSOWA

Linia

Trasa


8
GUMIEŃCE - Kwiatowa - Ku Słońcu - Sikorskiego - plac Kościuszki - Krzywoustego - Brama Portowa - Wyszyńskiego - Energetyków - Gdańska - Basen Górniczy - Eskadrowa - Gryfińska - TURKUSOWA

Linia

Trasa

90A TURKUSOWA (SST) - Jasna - Struga - Botaniczna - Dąbrowskiej - Łubinowa - Handlowa - Kolorowych Domów - Mączna - Walecznych - TURKUSOWA (SST)

Linia

Trasa

90B TURKUSOWA (SST) - Walecznych - Mączna - Kolorowych Domów - Handlowa - Łubinowa - Dąbrowskiej - Botaniczna - Struga - Jasna - TURKUSOWA (SST)

Linia

Trasa


91
KLUCZ AUTOSTRADA - Rymarska - Przodowników Pracy - Podjuchy Dworzec (PKP) - Podjuchy Pętla - Granitowa - Batalionów Chłopskich - Zdroje Krzyżówka - GRYFIŃSKA (SST) - Emilii Gierczak - Dworzec Dąbie (PKP) - Goleniowska - Kniewska - Lubczyńska - Kablowa - OS. KASZTANOWE

Linia

Trasa


92
BASEN GÓRNICZY (SST) - Most Cłowy - Eskadrowa - Leszczynowa - Zdroje Dworzec (PKP) - TURKUSOWA (SST) - Przelotowa - Łubinowa - Struga - Zwierzyniecka - Szosa Stargardzka - Przyszłości - Pyrzycka - Topolowa - JEZIERZYCE

Linia

Trasa


93
GRYFIŃSKA (SST) - Gryfińska - Struga - Zwierzyniecka - Szosa Stargardzka - Przylesie - Zdunowo (PKP) - Bałtycka - Wielgowo Borsucza - Tczewska - Goleniowska - Dąbie Dworzec (PKP) - Emilii Gierczak - Przestrzenna - BASEN GÓRNICZY (SST)

Linia

Trasa


94
TURKUSOWA (SST) - Walecznych - Mączna - Kolorowych Domów - Chłopska - Nad Rudzianką - Gwarna - Dąbska - Niedźwiedzia - Zwierzyniecka - Goleniowska - Dąbie Dworzec (PKP) - Portowa - Szybowcowa - Goplańska - DĄBIE OSIEDLE

Linia

Trasa

95 TURKUSOWA (SST) - Walecznych - Pszenna - Dąbska - Niedźwiedzia - KIJEWO

Linia

Trasa

96 OS. KASZTANOWE - Kablowa - Kniewska - Lubczyńska - Goleniowska - Dąbie Dworzec (PKP) - Emilii Gierczak - Przestrzenna - BASEN GÓRNICZY (SST)

Linia

Trasa

97 OSIEDLE BUKOWE - Kolorowych Domów - Handlowa - Łubinowa - Struga - Gryfińska - Emilii Gierczak - Dworzec Dąbie (PKP) - Goleniowska - Kniewska - Lubczyńska - Kablowa - OS. KASZTANOWE

Linia

Trasa


98
KLUCZ PĘTLA - Rymarska - Przodowników Pracy - Podjuchy Dworzec (PKP) - Podjuchy Pętla - Granitowa - Batalionów Chłopskich - Zdroje Krzyżówka - GRYFIŃSKA (SST) - Struga - Łubinowa - Handlowa - Kolorowych Domów - OSIEDLE BUKOWE

Linia

Trasa

99 PODJUCHY PĘTLA - Krzemienna - SMOCZA FALSKIEGO; Trasa dodatkowa na żądanie (TELEBUS) Olkuska - Wschodnia - Chojnicka - Morwowa - Żeliwna - Sąsiedzka - Sieradzka

* * *

Linia 1 i 9 - półokólne

Od 5 lipca ZDiTM wprowadza zmiany na liniach 1 i 9, które kursowały będą na jednokierunkowych trasach półokólnych.

Trasa linii 1 będzie przebiegać od pętli Głębokie przez pl. Rodła, Bramę Portową, pl. Kościuszki , al. Bohaterów Warszawy, ul. Wawrzyniaka do pętli Głębokie.

Linia 9 kursować będzie od pętli Głębokie, ul. Wawrzyniaka, al. Boh. Warszawy, pl. Kościuszki, Brama Portowa, pl. Rodła do pętli Głębokie.

Obie linie kursować będą z 12 minutową częstotliwością, a w godzinach zmniejszonego natężenia ruchu co 20 minut.

Linia

Trasa


1
Głębokie – aleja Wojska Polskiego – plac Szarych Szeregów – aleja Piłsudskiego – plac Grunwaldzki – aleja Piłsudskiego – plac Rodła – plac Żołnierza Polskiego – plac Brama Portowa – Krzywoustego – Plac Kościuszki – aleja Bohaterów Warszawy – Wawrzyniaka – aleja Wojska Polskiego – Głębokie

Linia

Trasa


9
Głębokie – aleja Wojska Polskiego – Wawrzyniaka – aleja Bohaterów Warszawy – plac Kościuszki – Krzywoustego – plac Brama Portowa – Niepodległości – plac Żołnierza Polskiego – plac Rodła – aleja Piłsudskiego – plac Grunwaldzki – aleja Piłsudskiego – plac Szarych Szeregów – aleja Wojska Polskiego – Głębokie

* * *

Konsultacje w sprawie zmian w komunikacji

Zarząd Dróg i Komunikacji Miejskiej od lipca uruchamia konsultacje dotyczące planowanych zmian w sieci komunikacji miejskiej po uruchomieniu Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju.

Jak zapowiada, konsultacje będą wieloetapowe i potrwają do końca 2014 roku. Będą one odbywały się w oparciu o przygotowaną na zlecenie ZD i TM przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny koncepcje zmian w sieci komunikacji miejskiej, która zostanie udostępniona na stronie www.zditm.szczecin.pl

Zgodnie z koncepcją opracowane zostały trzy warianty zmian. Materiał będzie podstawą do rozpoczęcia dyskusji na temat sieci komunikacji miejskiej po uruchomieniu SST. Przedstawione warianty będą propozycją zmian i nie będą stanowić ostatecznej sieci komunikacji miejskiej.

W pierwszym etapie na stronie ZDiTM zostanie umieszczona ankieta na temat planowanych zmian. Pasażerowie będą mogli także zgłaszać swoje uwagi i propozycje na adres konsultacje@zditm.szczecin.pl

W kolejnym etapie ankiety zostaną udostępnione pasażerom w miejscach gdzie znajdują się punkty socjalne ZDiTM oraz kasy biletowe.

* * *

"Zerówka" na czas wakacji

Miłośnicy starych tramwajów znów będą mogli wybrać się w podróż po Szczecinie zabytkowym pojazdem. W każdą niedzielę pomiędzy 6 lipca a 31 sierpnia na trasę wyruszy turystyczna linia "0".

Kursy będą rozpoczynały się z przystanku przy Dworcu Głównym o godzinach 14:33, 16:03. Trasa przebiegać będzie od Dworca Głównego trasą linii 3 do Lasu Arkońskiego i następnie z powrotem trasą linii 3 i 10 do Placu Rodła, następnie trasą linii 11 i 12 od Placu Rodła do pętli Pomorzany. Następnie z Pomorzan do Dworca Głównego trasą linii 3 i 6.

Linia 0 zatrzyma się na przystankach: Dworzec Główny, Brama Portowa (peron linii 1, 3), Plac Żołnierza Polskiego, Plac Rodła, Kołłątaja, Muzeum Techniki, Las Arkoński, Muzeum Techniki, Kołłątaja, Plac Rodła, Plac Grunwaldzki, Plac Szarych Szeregów, Plac Kościuszki, Pomorzany (peron linii 11 w 1 kursie, linii 12 w 2), Dworzec Główny.

Na linii "0" będzie obowiązywać specjalna taryfa dla linii turystycznych. Cena biletu normalnego 3,50 zł, ulgowego 2,50 zł. Sprzedaż biletów odbywać się będzie bezpośrednio w pojazdach u konduktorów.

Kursy będą wykonywane przez następujące tramwaje:

• 06.07 - wagony 293 + 343 z zajezdni Golęcin,
• 13.07 - wagon 167 z zajezdni Pogodno;
• 20.07 - wagon 216 z zajezdni Pogodno;
• 27.07 - wagony 293 + 343 z zajezdni Golęcin;
• 03.08 - wagon 167 z zajezdni Pogodno;
• 10.08 - wagon 216 z zajezdni Pogodno;
• 17.08 - wagony 293 + 343 z zajezdni Golęcin;
• 24.08 - wagon 167 z zajezdni Pogodno;
• 31.08 - wagon 216 z zajezdni Pogodno.

* * *

Wycieczka do Chorwacji - Zagrzeb

W dniach 20 - 27 czerwca byliśmy w Chorwacji. W ostatnim dniu zawitaliśmy do Zagrzebia. Zagrzeb stolica Chorwacji jest pięknym miastem, gdzie zamieszkuje 800 tysięcy ludzi, leżąca nad rzeką Sawą u podnóża gór Medvednica. Miasto jest rozległe i tłoczne. Gęstość zaludnienia w mieście, to 1215 os./km², a aglomeracja zagrzebska ma 1,2 mln mieszkańców.
foto: Janusz Światowy - wagon_tmk2200

Komunikacja miejska jest dobrze zorganizowana ma 15 dziennych linii tramwajowych (1 - 17 bez 10 i 16) oraz 4 linie nocne (31 - 34). Rozstaw torów tramwajowych 1000 mm. Oprócz tramwajów są również linie autobusowe.

Uruchomienie komunikacji tramwajowej w Zagrzebiu nastąpiło w 1891 roku, a więc 12 lat później niż w Szczecinie (1879). Zelektryfikowaną ją w 1910 roku. Przewoźnikiem jest firma ZET (Zagrzebiańskie Elektryczne Tramwaje). W 1978 roku wybudowano linię na drugą stronę Sawy, gdzie powstawały osiedla rozbudowującego się miasta.

Tramwaje TMK 2200 zostały zbudowane w chorwackim konsorcjum "Crotram" w skład którego wchodzą Končar-Električna vozila i Tvornica željezničkih vozila "Gredelj", które produkują tramwaje niskopodłogowe.

Dużym odbiorcą tych pięcioczłonowych, jednokierunkowych, 32 metrowych tamwajów i przystosowanych do rozstawu szyn 1000 mm są właśnie Zagrzebiańskie Elektryczne Tramwaje, które zakupiły 140 sztuk tych tramwajów w dwóch przetargach po 70 sztuk.

Komfort jazdy w TMK 2200 zapewniają - niskie wejście, klimatyzacja przestrzeni pasażerskiej, ergonomiczne siedzenia z tworzywa i hydrauliczne zawieszenie. 5-członowe nadwozie jest spawane ze stali. Trójfazowe silniki asynchroniczne, sterowane przez tranzystory IGBT, umożliwiają osiągnięcie prędkości maksymalnej 70 km/h. W TMK 2200 drzwi umieszczone są w członach z wózkami, które są dłuższe od członów wiszących. Wysokość podłogi w wejściu wynosi 300 mm. We wnętrzu nie ma stromych pochylni, natomiast siedzenia nad wózkami umieszczone są na podestach, przodem i tyłem do kierunku jazdy.

Koła zawieszone są niezależnie, hydraulicznie. Każdy wózek wyposażony jest w 2 trójfazowe silniki produkcji Končar o mocy 85 kW i masie 350 kg każdy. Producentem wózków jest niemiecka firma SAMES. Bardzo oryginalne jest rozwiązanie przeniesienia napędu, dostarczane przez firmę Henschel Antriebstechnik (napęd NF 70-7,5). Napęd z silnika umieszczonego w bocznej części wózka jest przenoszony na przekładnię o dwóch wyjściach, z których jedno jest połączone z kołem od strony przekładni, a drugie z przeciwległym kołem, poprzez nisko umieszoną oś i kolejną przekładnię. Rozwiązanie umożliwia obniżenie podłogi w przestrzeni pomiędzy osiami, przy zachowaniu mechanicznego połączenia kół po obu stronach wózka.

Zasilanie silników zapewnia chłodzony powietrzem falownik Končar PGP-130, zapewniający napięcie wyjściowe 3 x 320 A, 58 Hz. Urządzenie, podobnie jak przetwornice statyczne, dostosowane jest do pracy w temperaturze od -25 do +40 stopni Celsjusza. Nadzór nad pracą systemów pojazdu realizowany jest przez jednostkę kontrolną VCU.
foto: Janusz Światowy - wagon_tmk2200

W latach 90 XX wieku prowadzono prace modernizacyjne infrastruktury tramwajowej, a w 2000 roku oddano do eksploatacji dwa nowe odcinki linii na trasie Jarun - Prečko i Dubrava - Dubec.

W Zagrzebiu eksploatowane są obecnie wozy tramwajowe Tatry T4 i Kt4 z lat 70 i 80 XX wieku. Jeżdżą również wagony niskopodłogowe trzyczłonowe TMK 2300.

* * *

Kolejny częściowo niskopodłogowy tramwaj

Tramwaje Szczecińskie w dniu 17 czerwca ogłosiły przetarg na dostawę elementów, podzespołów, wyposażenia oraz części mechanicznych i elektrycznych niezbędnych do zmontowania przez spółkę jednego przegubowego, wieloczłonowego, częściowo niskopodłogowego wagonu tramwajowego oraz sprawowanie nadzoru nad montażem tego pojazdu.

Wagon powinien mieć długość 28-32 m. Udział niskiej podłogi powinien wynosić między 25 a 50%. Wymagany przez zamawiającego minimalny okres gwarancji wynosi 24 miesiące od dnia odbioru potwierdzonego protokołem. Zamówienia wraz z uzyskaniem homologacji na zmontowany tramwaj powinno być zrealizowane nie później niż do dnia 10 marca 2015 roku. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29 lipca w siedzibie spółki tramwajowej. Będzie, to drugi tramwaj tego typu. Pierwszy jest właśnie montowany w warsztatach spółki. Więcej w siwz


* * *

Reaktywacja linii

W dniu 14 czerwca 2014 roku ZDiTM na czas Dni Morza uruchomił linie 107 BIS. Linia jeździ na trasie Plac Rodła - Komuny Paryskiej, a jej długość wynosi 2,7 km. Autobus kursuje z 20 minutową częstotliwością w godzinach 18:05 - 23:05.

Poprzednio linię uruchomiono w dniach 22 - 23 września 2001 roku z uwagi na prace remontowe (kładzenie nakładki asfaltowej) ulicy Asfaltowej w Policach. Autobusy jeździły na trasie Fabryka Domów - Ofiar Stutthofu. Długość linii to 5,2 km, a czas przelotu wynosił 7-8 minut.

Linia

Trasa

107 BIS Plac Rodła – Matejki – Sczanieckiej – Wilcza – Komuny Paryskiej

* * *

Zakupy na Klonowica

Spółka autobusowa "Klonowica" w dniu 9 czerwca ogłosiła przetarg na dostawę 2 nowych autobusów przegubowych. Pojazdy mają być dostarczone w lutym 2015 roku. Otwarcie ofert przewidziano na dzień 19 sierpnia 2014 roku. Więcej w ogłoszeniu

* * * * * *

19 sierpnia w siedzibie spółki na Klonowica odbyło się otwarcie ofert na dostawę dwóch nowych przegubowych autobusów niskopodłogowych. Wykonaniem zamówienia zainteresowany jest tylko Solaris. Producent zaoferował autobusy z modelem Urbino 18 III. Prawdopodobnie zostanie wybrany jako dostawca.

* * * * * *

Jak było do przewidzenia spółka autobusowa "Klonowica" w dniu 26 września ogłosiła wynik przetargu na dostawę 2 autobusów. Dostawcą będzie firma "Solaris".

* * *

Przystanek na placu Zwycięstwa - przetarg

Urząd Miasta w dniu 29 maja ogłosił przetarg na projekt i budowę przystanku tramwajowo-autobusowego na placu Zwycięstwa. Wykonanie inwestycji w ciągu 21 miesięcy od dnia podpisania umowy. Termin składania ofert mija 13 czerwca. Jedynym kryterium wyboru jest cena. Więcej w siwz

* * * * *

Na stronie Urzędu Miasta w dniu 11 lipca opublikowano kolejne ogłoszenie o przetargu na budowę przystanku tramwajowo-autobusowego na placu Zwycięstwa. Poprzednie postępowanie zostało unieważnione ze względu na to, że złożone oferty przekroczyły kwotę przewidzianą na realizację zadania. Otwarcie ofert ma nastąpić 28 lipca.

* * *

Stan taboru na Klonowica

Stan taboru na 23 maja 2014 roku w zajezdni Klonowica. Dane techniczne i zdjęcia ze strony SPA "Klonowica". Więcej tutaj

* * *

Zakupy w Policach

Szczecińsko - Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w dniu 8 maja ogłosiło przetarg na kupno 3 fabrycznie nowych autobusów (2 przegubowe, 1 solówka). Kryteria wyboru stanowią cena (80%) i warunki techniczno-eksploatacyjne (20%). Oferty należy składać do 20 czerwca do godziny 11:00 w siedzibie spółki. Zwycięzca na zrealizowanie zamówienia będzie miał 5 miesięcy.

* * * * *

SPPK w dniu 24 czerwca poinformowało o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na dostawę 3 nowych autobusów. Wybrana została oferta MAN Truck & Bus Polska sp. z o.o. (jedyna oferta złożona w przetargu).

* * * * *

foto: Grzegorz Ufniarz - na płycie zajezdni
13 grudnia na płytę zajezdni Police został dostarczony pierwszy (solówka) z trzech zamówionych autobusów marki MAN. Jest pierwszym autobusem w szczecińsko-polickiej komunikacji spełniający normy emisji spalin Euro VI. Otrzyma on numer boczny 3051. Następne 2 przegubowe autobusy MAN dojechały do Polic 18 grudnia i mają numery boczne 782 i 783.

* * *

Beta przyjechała

foto: Janusz Światowy - przygotownie do rozładuku ulica Klonowica

W dniu 9 maja zgodnie z umową "Modertrans" dostarczył pudło i podzespoły do tramwaju Moderus beta MF 02 AC za pośrednictwem firmy transportowej "Panas". Wagon zostanie zmontowany w warsztatach Tramwajów Szczecińskich przy ulicy Klonowica. Niebawem rozpocznie się montaż. Przewiduje się, że w pełni wyposażony tramwaj pojawi się latem na trasach tramwajowych.

* * *

4 nową trasą

Otwarcie skrzyżowania alei Bohaterów Warszawy z ulicą Jagiellońską oraz wyjazdu z ulicy Jagiellońskiej od strony alei Bohaterów Warszawy w aleje Piastów spowoduje powrót linii 5 na swoją starą trasę.

Jednocześnie uruchomiona zostanie linia 4, która pojedzie nową trasą tj. Pomorzany - Krzekowo. Otwarcie skrzyżowania po remoncie planowane jest między 10 a 13 maja.

Linia

Trasa

4 POMORZANY – Aleja Powstańców Wielkopolskich – Aleja Piastów – Plac Kościuszki – Aleja Piastów – Jagiellońska – Aleja Bohaterów Warszawy – Mickiewicza – Żołnierska – KRZEKOWO

* * *

Skreślenia i przekazania, sprzedaż

Zajezdnia Pogodno przekazała, skasowała i sprzedała następujące wagony:

09.08.2013 - wagony 783 i 791 przekazanie na Golęcin,
12.08.2013 - wagony 790 i 792 przekazanie na Golęcin,
28.08.2013 - wagony 655 i 716 przekazanie na Golęcin,
01.11.2013 - wagony 789 i 793 przekazanie na Golęcin,
19.11.2013 - wagony 787 i 794 przekazanie na Golęcin,
02.12.2013 - wagony 765 i 766 kasacja,
15.01.2014 - wagony 201 i 202 przekazanie na Golęcin,
19.03.2014 - wagony 203 i 204 przekazanie na Golęcin,
11.04.2014 - wagony 706, 709, 741, 744, 747, 748 sprzedaż,
17.04.2014 - wagony 205, 206, 207, 208 przekazanie na Golęcin,
28.04.2014 - wagony 209 i 210 przekazanie na Golęcin,

* * *

Zmiany w komunikacji

Z dniem 15 kwietnia ZDiTM wprowadził zmiany w komunikacji miejskiej w związku z wstrzymaniem kursowania tramwajów w alei Bohaterów Warszawy i ulicy Potulickiej jak również rozpoczęcia modernizacji zajezdni Pogodno przy alei Wojska Polskiego. Więcej w komunikacie

Trasy tramwajów niżej.

Linia

Trasa


1
GŁĘBOKIE – Wojska Polskiego – Plac Szarych Szeregów – Piłsudzkiego – Plac Grunwaldzki – Piłsudzkiego – Plac Rodła – Matejki – plac Żołnierza – Brama Portowa – Wyszyńskiego – DWORCOWA

Linia

Trasa5
KRZEKOWO – Żołnierska – Mickiewicza – Wawrzyniaka – Plac Gałczyńskiego – Wojska Polskiego – Plac Szarych Szeregów – Piłsudzkiego – Plac Grunwaldzki – Piłsudzkiego – Plac Rodła – Matejki – Malczewskiego – Parkowa – Dubois – Antosiewicza – STOCZNIA SZCZECIŃSKA

Linia

Trasa


7
KRZEKOWO – Mickiewicza – Wawrzyniaka – Wojska Polskiego – Plac Szarych Szeregów – Piłsudzkiego – Plac Grunwaldzki – Piłsudzkiego – Plac Rodła – Matejki – plac Żołnierza – Brama Portowa – Wyszyńskiego – Energetyków – Gdańska –BASEN GÓRNICZY

Linia

Trasa

9 GŁĘBOKIE – Wojska Polskiego – Plac Szarych Szeregów – Piastów – Plac Kościuszki – Piastów – Powstańców Wlkp. – POMORZANY

Linia

Trasa


801
CZARNIECKIEGO – Owocowa – 3 Maja – Brama Portowa – Plac Zwycięstwa – aleja Wojska Polskiego – plac Zgody – Obrońców Stalingradu – plac Andersa – aleja Niepodległości – Brama Portowa – 3 Maja – Owocowa – Kaszubska – CZARNIECKIEGO

Linia

Trasa


804
PIEKARY (ulica Grudziądzka) – Dąbrowskiego – plac Szyrockiego – Dąbrowskiego (aleja Powstańców Wlkp.) – plac Szyrockiego – Dąbrowskiego – Mierosławskiego – Madalińskiego – Grudziądzka – PIEKARY (ulica Grudziądzka)

Linia

Trasa


809
PLAC GAŁCZYŃSKIEGO (ulica Piotra Skargi) – Wawrzyniaka – Bohaterów Warszawy – Krzywoustego – plac Szyrockiego – plac Kościuszki – Krzywoustego – Bohaterów Warszawy – Wawrzyniaka – Aleja Wojska Polskiego – PLAC GAŁCZYŃSKIEGO (ulica Piotra Skargi)

* * *

Tabor autobusowy SPA "Dąbie"

Tabor autobusowy SPA "Dąbie" - stan na 30.04.2014. Materiały ze strony internetowej. Więcej tutaj

* * *

Holownik z "Pesy"

foto: Andrzej Jańczuk - Tramwaje Szczecińskie
foto: Andrzej Jańczuk
Tramwaje Szczecińskie

Techniczne zaplecze Tramwajów Szczeciński wzbogaciło się o nowe urządzenie do przetoków i holowania tramwajów. Jest, to zdalnie sterowany pojazd przetokowy o nazwie NITEQ RRM-1500. Waży on 7,5 tony, a siła jego uciągu to 15 kN. Pojazd zasilany jest akumulatorami. Urządzenie jest pojazdem dwusystemowym, może przetaczać tramwaje po torach z prędkością 3,5 km/h jak i po jezdni z prędkością 5 km/h.

Pojazd dostarczono w ramach kontraktu z bydgoską Pesą na 22 niskopodłogowe tramwaje. Wszystkie Swingi zostały dostarczone na teren zajezdni Pogodno, która sukcesywnie wysyłała je na szczecińskie tory.

Oprócz najnowszego nabytku Tramwaje Szczecińskie zakupiły dodatkowy sprzęt do obsługi tramwajów. Są to dwa samochody tj. dźwig i pojazd do naprawy sieci trakcyjnej. Oba mają możliwość poruszania się po torach tramwajowych. Trzecim pojazdem jest samochód z osprzętem pozwalającym czyścić tory i zwrotnice.

Tramwaje Szczecińskie kupiły też dwa mniejsze pojazdy, które służą do napełniania piaskiem piasecznic w tramwajach.

* * *

Stan taboru na Klonowica

Stan taboru na 27 marca 2014 roku w zajezdni Klonowica. Dane techniczne i zdjęcia ze strony SPA "Klonowica". Więcej tutaj

* * *

Przetarg na inżyniera nadzoru

20 marca Tramwaje Szczecińskie ogłosiły przetarg na wykonywanie nadzoru inwestorskiego, który jest powiązany z robotami budowlanymi do zadania pn. „Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie torowisk tramwajowych wraz z siecią trakcyjną w ciągu komunikacyjnym Energetyków – Gdańska – Basen Górniczy wraz z pętlą Basen Górniczy.

Ogłoszony przetarg osadzony jest w ramach projektu pn. Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej”. Oferty należy składać do 29 kwietnia do godziny 8.30. Więcej w siwz

* * *

Bilet w komórce

Od 17 marca Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego wraz z operatorem „SkyCash” umożliwił pasażerom komunikacji miejskiej zakup biletów przez telefon za pośrednictwem drugiego operatora właśnie „SkyCash”.

Wprowadzenie dodatkowej usługi kupna biletu w systemie drugiego operatora miało na celu zwiększenie dostępności do biletów komunikacji miejskiej. System umożliwia kupno biletów jednorazowych – czasowych we wszystkich nominałach, biletów dobowych, wielodobowych oraz biletu rodzinnego, obowiązujących w komunikacji szczecińskiej. ulotka informacyjna

* * *

Od drewna po tramwaj z klocków

Jeszcze kilkanaście lat temu na szczecińskich torach można było ujrzeć tramwaje z rodziny N - małe, kanciaste, z wysokimi stopniami i drewnianymi siedzeniami.

Kilkudziesięcioletnie polskie wagony wycofano, sprowadzając „tymczasowo” równie wiekowe niemieckie GT6, szybko ochrzczone przez pasażerów „helmutami”. Tymczasowość trwała 13 lat, ale wagony pozwoliły przetrwać najcięższe czasy, w których w tabor praktycznie nie inwestowano.

Dziś pojedyncze egzemplarze obu typów można ujrzeć tylko w Muzeum Techniki i Komunikacji przy ul. Niemierzyńskiej. Ale choć na torach nadal można spotkać konstrukcje z lat 70. ub. wieku, to wbrew powszechnej opinii wiele się zmieniło. I to na lepsze.

Więcej w artykule opracowanym przez Tomasza Tokarzewskiego, który ukazał się w Kurierze Szczecińskim dnia 21.03.2014.

* * *

Sprzedaż "stopiątek" i przeniesienie wagonów

14 wagonów tramwajowych typu 105N chcą sprzedać Tramwaje Szczecińskie. Ogłoszenie o sprzedaży wystawiono na stronie TS 14.03.2014.

Są to wagony o numerach: 706, 709, 736II, 737II, 741, 744, 747, 748, 1008, 1009, 1023II, 1024II, 1027 i 1028. Oferty można składać do 9 kwietnia.

Jednocześnie zajezdnia Pogodno przekazuje na stan zajezdni Golęcin Tatry 203+204.

* * * * * *

9 kwietnia odbyła się aukcja na sprzedaż 14 wagonów typu 105. Do ich zakupu zgłosiły się dwie firmy, ale do licytacji stanęła tylko jedna bo konkurent zrezygnował sądząc, że będzie jedynym zainteresowanym. Nabywca to przedsiębiorca z Lubicza Dolnego pod Toruniem, który zapłacił za wszystkie wozy hurtem (sztuka po 18,3 tys złotych).

Tramwaje Szczecińskie mają na stanie jeszcze cztery wagony typu 105 i dwadzieścia sześć typu 105N, które jeszcze trochę pojeżdżą.

* * *

Częściowo niskopodłogowy tramwaj

wizualizacja - Tramwaje Szczecińskie
Wizualizacja
Tramwaje Szczecińskie

To będzie pierwszy, częściowo niskopodłogowy tramwaj. 11 marca Tramwaje Szczecińskie podpisały umowę z poznańskim producentem "Modertrans".

Oferta, która wpłynęła na tramwaj w częściach była jedyną. Zaproponowana cena to ok. 3,6 miliona złotych netto (4,5 mln brutto). Z dostarczonych części złożony zostanie wagon o nazwie handlowej Moderus beta MF 02 AC.

Zgodnie z umową "Modertrans" ma dostarczyć elementy i podzespoły do tramwaju, które zostaną zmontowane w warsztatach Tramwajów Szczecińskich. Elementy tramwaju zostaną dostarczone w ciągu 60 dni od dnia podpisania umowy. Po dostarczeniu podzespołów rozpocznie się montaż. Przewiduje się, że latem pojawi się na trasach tramwajowych.

Tramwajem jednorazowo pojedzie 206 osób, w tym (62 miejsc siedzących i 144 stojących). Miejsca siedzące zostaną także zamontowane w części niskopodłogowej, która będzie znajdowała się w środkowej części pojazdu. Będzie to pojazd jednobryłowy o długości 28,25 m.

Tramwaje Szczecińskie mają doświadczenie w samodzielnym montażu pojazdów. Po mieście kursuje 14 wagonów Moderus Alfa (połączonych w 7 składów), które zostały złożone od podstaw w warsztatach przy ul. Klonowica na bazie starych tramwajów 105 N. Pudła do tych wagonów także dostarczyła firma z Poznania. Wagony trafiły do zajezdni Golęcin przy ul. Wiszesława – kursują m.in. na liniach 5 czy 11. Są to jednak wagony w całości wysokopodłogowe.

* * *

Dostawy używanych Manów

foto: Janusz Światowy, autobus na kanale, przygotowania - 10 marca 2014

7 marca na teren zajezdni Klonowica przyjechał pierwszy z pięciu niskopodłogowych, przegubowych autobusów czwartej generacji MAN Lions City NG 313 (A23) zakupionych przez spółkę na Klonowica.

Pojazd dostał numer boczny 1599. Autobusy są z 2005 roku. Poprzedni użytkownik, to Geteborg w Szwecji. Pozostała czwórka przyjedzie na teren zajezdni do końca marca.

Pozostałe autobusy dostaną numeracje od 1595 - 98, a numery rejestracyjne, to ZS i prawdopodobnie 3 numery boczne oraz prawdopodobnie litery końcowe AE lub AX. Po rejestracji pierwszego wozu okaże się czy to prawda. Numeracja manów po skasowanych autobusach Volvo.

Pierwszy z Manów dostał numer rejestracyjny ZS 599AX

* * *

Nowa linia 89

ZDiTM z dniem 3 marca uruchamia nową linią autobusową 89 na okres próbny 3 miesięcy. Trasa linii: Gumieńce – Ku Słońcu – Welecka – Zgodna – Mierzyn Grafitowa.

Linia będzie zatrzymywała się na następujących przystankach:
• Gumieńce przystanek końcowy, wspólny z linią 88 w kierunku Warnika,
• Hrubieszowska – w obu kierunkach wspólne z linią 88,
• Mierzyn Spółdzielców,
• Mierzyn,
• Mierzyn Grafitowa.

Linia 89 kursować będzie wg następujących częstotliwości:
• w dni powszednie w godzinach 5:00-20:00 co 24-36 minut, w godzinach 20:00-23:00 co 40 minut,
• w soboty w godzinach 8:00-9:00 i 18:00-23:00 co 40 minut, w godzinach 9:00-18:00 co 36 minut,
• w niedziele i dni świąteczne w godzinach 8:00-11:00 i 18:00-23:00 co 40 minut, w godzinach 11:00-18:00 co 36 minut,
• w rozkładzie specjalnym w godzinach 8:00-11:00 i 18:00-23:00 co 48 minut, w godzinach 11:00-18:00 co 40 minut.
Obsługa linii autobusem MIDI niskopodłogowym ze SPA „Klonowica”.

Podział brygad:
Wielkanoc, Boże Narodzenie, Nowy Rok
• 89/1 - 08:05 - 22:50
Dzień świąteczny
• 89/1 - 08:19 - 23:08
Soboty
• 89/1 - 07:59 - 23:08
Dni powszednie i powszednie letnie
• 89/1 - 05:03 - 22:59

Linia

Trasa

89 Gumieńce – Kwiatowa – Welecka – Zgodna – Mierzyn Grafitowa

* * *

Komunikacja w Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym

Od 1 lutego autobusy na zlecenie ZDiTM pojadą do miejscowości Barnisław, Smolęcin, Karwowo, Bobolin czy Warnik. Skierowanie komunikacji miejskiej do kolejnych miejscowości w Gminie Kołbaskowo oznacza dla pasażerów możliwość korzystania z biletów ZDiTM a nie jak dotychczas innego operatora.

Do wspomnianych wyżej miejscowości skierowane zostaną autobusy linii 83 i 88, które kursują pomiędzy Szczecinem i Gminą Kołbaskowo i dojeżdżają do Będargowa (linia 83) i Stobna (linia 88).

Linia 83 kursować będzie na trasie Plac Kościuszki – al. Piastów – ul. Mieszka I – ul. Cukrowa – ul. Do Rajkowa – WarzymiceBędargowoBarnisławSmolęcin - Karwowo – Warzymice - Przecław – Warzymice – ul. Do Rajkowa – ul. Cukrowa - ul. Mieszka I - al. Piastów – Plac Kościuszki. Na trasie uruchomiono pogrubione nowe przystanki.

W dni powszednie autobusy będą jeździły co 30-45 minut w godzinach szczytu a w pozostałym okresie co 70-90 minut. Natomiast w dni świąteczne autobusy będą kursować w godzinach 5:30 – 22:30 z częstotliwością co 70-90 minut.

Wydłużono również trasę linii 88, która kursować będzie na trasie CH Ster – Warnik przez Bobolin. Obecnie część kursów wykonywanych jest wyłącznie do Stobna. Nowością będzie, że linia 88 będzie jeździć w soboty, niedziele i dni świąteczne. Wykona 3 kursy z C.H. Ster (o godz. 9:15, 15:51 i 21:35) oraz 3 kursy z Warnika (o godz. 9:45, 16:22 i 22:05).

Również w dni świąteczne jeździć będzie linia 70. Autobusy pojadą na trasie Wyszyńskiego – Moczyły – Kamieniec – Wyszyńskiego. Odjazd z przystanku Wyszyńskiego o godz. 7:30, 14:00, 17:30 i 21:50 – z Kamieńca o godz. 8:14, 14:44, 18:14, 22:34).

Dodatkowo w dni powszednie nie będą wykonywane kursy z Urzędu Miasta o godz. 5:30 do Elektrowni Pomorzany oraz z Elektrowni Pomorzany o godz. 6:06 do Dworca Głównego. W dni powszednie uruchomiony będzie dodatkowy kurs z Urzędu Miasta o godz. 6:00 w kierunku Kamieńca.

ZDiTM zmienił częstotliwość kursowania autobusów linii 81, które jeżdżą na trasie Dworzec Główny – Przecław – Kołbaskowo. Linia ta w godzinach szczytu zostanie wzmocniona dodatkowym autobusem, dzięki czemu częstotliwość kursowania będzie wynosić w tym okresie 10 – 20 minut. Dodatkowo 5 kursów więcej niż obecnie będzie wykonywanych do Kołbaskowa.

Jak z powyższego wynika Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego idzie w stronę kolejnych połączeń w ramach Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. Oczekujemy kolejnych działań Zarządu w tym kierunku aby ułatwić życie mieszkańcom kolejnych gmin obszaru.

* * *

Stan taboru na Klonowica

Stan taboru na 16 stycznia 2014 roku w zajezdni Klonowica. Dane techniczne i zdjęcia ze strony SPA "Klonowica". Więcej tutaj

* * *

Autosan H6 - 1742 w MTiK

Ostatni z ośmiu małych autobusów (Autosam H6-20.03 ) o numerze bocznych 1742 został przekazany w dniu 29 stycznia w formie darowizny do Muzeum Techniki i Komunikacji przy ulicy Niemierzyńskiej w Szczecinie.

Autobusy te pojawiły się w Szczecinie w 1997 roku (rok produkcji tych pojazdów - 1997) z przeznaczeniem do obsługi linii o małym napełnieniu. Trafiły one do zajezdni Dąbie i Klonowica po 4 sztuki, a później stacjonowały tylko na Klonowica. Miłośnicy komunikacji nazywali je "melonami" i "kartoflakami".

* * *

Zmiana trasy linii 5

Od 1 lutego zmieniona została trasa tramwaju linii 5 związku z rozpoczęciem prac rozbiórkowych torowiska w alei Piastów na odcinku od placu Szarych Szeregów do ulicy Jagiellońskiej.

Linia 5 kursować będzie na trasie Krzekowo – Wawrzyniaka – al. Wojska Polskiego – Stocznia Szczecińska wg dotychczasowych rozkładów jazdy. Piątka ominie fragment alei Piastów, ulicy Jagiellońską oraz alei Bohaterów Warszawy.

Linia

Trasa


5
KRZEKOWO – Żołnierska – Mickiewicza – Wawrzyniaka – Plac Gałczyńskiego – Wojska Polskiego – Plac Szarych Szeregów – Piłsudzkiego – Plac Grunwaldzki – Piłsudzkiego – Plac Rodła – Matejki – Malczewskiego – Parkowa – Dubois – Antosiewicza – STOCZNIA SZCZECIŃSKA

* * *

Kolejne dostawy Swingów

Do sfinalizowania kontraktu pozostało jeszcze 9 tramwajów Swing, które powinny trafić do zajezdni Pogodno.

Dostawy pojazdów

• Swing 120NaS2  819 - dostawa 11 stycznia - wyjazd na linie 17 stycznia
• Swing 120NaS2  820 - dostawa 23 stycznia - wyjazd na linie 27 stycznia
• Swing 120NaS2  821 - dostawa 31 stycznia - wyjazd na linie 10 luty
• Swing 120NaS2  822 - dostawa 10 luty - wyjazd na linie 18 luty
• Swing 120NaS2  823 - dostawa 25 luty - wyjazd na linie 5 marzec
• Swing 120NaS2  824 - dostawa 28 luty - wyjazd na linie 5 marzec
• Swing 120NaS2  825 - dostawa 12 marzec - wyjazd na linie 18 marzec
• Swing 120NaS2  826 - dostawa 19 marzec - wyjazd na linie 25 marzec
• Swing 120NaS2  827 - dostawa 26 marzec - wyjazd na linie 3 kwietnia
• Swing 120NaS2  828 - dostawa 29 marzec - wyjazd na linie 10 kwietnia

* * *

Modernizacja Tatr

Tramwaje Szczecińskie w dniu 29 stycznia ogłosiły przetarg na dostawę części i urządzeń, które są niezbędne do modernizacji pojazdów tramwajowych. Zmodernizowanych zostanie czternaście tramwajów typu KT4Dt. Zakupione one zostały w latach poprzednich w firmie BVG Berlin. Więcej w ogłoszeniu

W tatrach zostanie zmodernizowany napęd (zmiana silników z prądu stałego na przemienny), zostaną przemalowane na barwy "pływających ogrodów" i dostaną nowe wyposażenie.

ZDiTM ma dostarczyć system monitoringu oraz nowe kasowniki na elektroniczne bilety. Modernizacja ma rozpocząć się w tym roku i będzie odbywała się na terenie warsztatów Tramwajów Szczecińskich przy ulicy Klonowica. Wszystkie wozy tramwajowe mają być zmodernizowane do marca 2015 roku.

* * *

Autobusy ZDiTM Szczecin w Mierzynie

Być może w 2014 roku do Mierzyna będą jeździć dwie linie autobusowe ZDiTM Szczecin. Trwają rozmowy na ten temat między dyrekcją szczecińskiego przewoźnika a przedstawicielami gminy Dobra. Do Mierzyna kursowałyby autobusy linii 74 z ul. Łukasińskiego oraz nowej linii z pętli przy ul. Kwiatowej do osiedla przy ul. Grafitowej w Mierzynie.

Na przełomie października i listopada Wójt Gminy Dobra Teresa Dera przesłała do Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie pismo, w którym zwróciła się z prośbą o analizę możliwości połączenia komunikacyjnego Szczecina z Mierzynem. Po przesłaniu dokumentu rozpoczęły się rozmowy między dyrekcją szczecińskiego przewoźnika a przedstawicielami gminy Dobra.

Radosław Tumielewicz, dyrektor Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie, poinformował kilka dni temu dziennikarzy Gazety Wyborczej, że w przypadku Mierzyna rozważane są dwie linie komunikacyjne. Pierwsza opcja to przedłużenie linii 74 z ul. Łukasińskiego przez ul. Nasienną do nowo wybudowanej szkoły podstawowej. Druga opcja to nowa linia autobusowa z pętli przy ul. Kwiatowej (pętla tramwajowa dla linii 8 i 10) do osiedla przy ul. Grafitowej w Mierzynie. Oba rozwiązania mogą być zrealizowane nawet na początku 2014 roku. Warunkiem jest jednak sfinansowanie przez gminę Dobra komunikacji na swoim terenie.

Wójt Gminy Dobra potwierdza prowadzone rozmowy z ZDiTM Szczecin. "Aktualnie analizujemy koszty związane z uruchomieniem dodatkowej komunikacji na terenie Mierzyna. Po analizie umieszczę te wydatki w projekcie budżetu na 2014 rok, który do 15 listopada przedstawię Radzie Gminy Dobra" - informuje Teresa Dera.

Decyzja zapewne będzie uzależniona od wielkości wydatków, które wiążą się z utrzymaniem dodatkowych linii autobusowych. Mieszkańcy Mierzyna z pewnością ucieszyliby się z nowych połączeń, które ułatwiłyby dojazd do Szczecina, tym bardziej, że mogliby kasować bilety, które obowiązują również na terenie metropolii.

Przypominamy też, że niedługo rozstrzygnięty zostanie przetarg na świadczenie usług komunikacyjnych w gminie Dobra. Zgodnie z warunkami przetargu, na terenie naszej gminy funkcjonować będą dotychczasowe linie 5,6 i 8. Nowością będzie linia autobusowa 7, łącząca Szczecin (Plac Kościuszki) - Mierzyn - Skarbimierzyce - Dołuje - Wąwelnicę - Redlicę - Bezrzecze - Szczecin (ul. Wernyhory). Nowa trasa stanowić będzie ciekawe połączenie między dwiema największymi miejscowościami w gminie: Mierzynem i Bezrzeczem. Niestety na razie autobus będzie jeździć z częstotliwością dwa razy w obie strony w ciągu dnia. Być może jednak, jeśli linia autobusowa będzie się cieszyć dużą popularnością, władze gminy rozważą zwiększenie liczby kursów autobusu linii 7.

Czytaj także na stronie: www.mierzyn24.pl »

Żródło: "www.mierzyn24.pl" 8 stycznia 2014 roku

* * *

Remont torowisk na Piastów8 stycznia 2014 roku ZDiTM uruchomił zastępczą linie 812, która kursować będzie na trasie plac Szarych Szeregów - Pomorzany Dobrzyńska. Jej uruchomienie wiąże się z rozpoczęciem wymiany torowiska i trakcji napowietrznej na alei Piastów na odcinku od placu Szarych Szeregów do ulicy Dąbrowskiego.

Linia jeździła z częstotliwością: - w dni robocze w szczycie co 3 minuty a poza szczytem co 6 minut. W dni świąteczne do godziny 11.00 co 10 minut, później co 6 minut i wieczorem ponownie co 10 minut. Natomiast w soboty do godziny 9.00 co 10 minut a później co 6 minut. Do jej obsługi skierowano autobusy z SPA Klonowica, SPA Dąbie, SPPK i PKS.

W dni robocze obsługa linii 14 brygadami, w soboty i dni świąteczne 7 brygadami.

Jednocześnie ulegnie zmianie kursowanie tramwajów. Linia 4 będzie zawieszona. "Jedenastka” pojedzie z pętli "Ludowa” przez plac Rodła – plac Kościuszki i dalej na Gumieńce. Natomiast linia 12 będzie uzupełniała nowa linia 13. "Dwunastką” pojedziemy z Dworca Niebuszewo przez plac Rodła – Szarych Szeregów – Wawrzyniaka – plac Kościuszki i stąd ponownie przez Bramę Portową i plac Rodła na Niebuszewo.

"Trzynastka” kursowała będzie w przeciwną stronę, tj. z Dworca Niebuszewo przez pl. Rodła, Bramę Portową, pl. Kościuszki, pl. Gałczyńskiego, a stąd przez Szarych Szeregów na pl. Rodła i następnie w kierunku Niebuszewa.

Linia

Trasa

812 POMORZANY – Aleja Powstańców Wielkopolskich – Aleja Piastów – Plac Kościuszki – Aleja Piastów – PLAC SZARYCH SZEREGÓW

Linia

Trasa


11
LUDOWA – Druckiego-Lubeckiego – Stalmacha – Nocznickiego – Firlika – Dubois – Parkowa – Malczewskiego – Matejki – plac Rodła – Wyzwolenia – plac Żołnierza Polskiego – Niepodległości – Brama Portowa – Krzywoustego – plac Kościuszki – Sikorskiego – Ku Słońcu – Kręta – GUMIEŃCE

Linia

Trasa12
DWORZEC NIEBUSZEWO – Asnyka – Orzeszkowej – Boguchwały – plac Sybiraków – Kołłątaja – Rondo Giedroycia – aleja Wyzwolenia – plac Rodła – aleja Piłsudskiego – plac Grunwaldzki – aleja Piłsudskiego – plac Odrodzenia – aleja Piłsudskiego – plac Szarych Szeregów – aleja Wojska Polskiego – plac Gałczyńskiego – Wawrzyniaka – Bohaterów Warszawy – Krzywoustego – plac Kościuszki – Brama Portowa – – Niepodległości – Wyzwolenia – plac Rodła – Wyzwolenia – Rondo Giedroycia – Kołłątaja – plac Sybiraków – Kołłątaja – Asnyka – Orzeszkowej (z powrotem: Orzeszkowej – Boguchwały – Asnyka) – DWORZEC NIEBUSZEWO

Linia

Trasa13
DWORZEC NIEBUSZEWO – Asnyka – Orzeszkowej – Boguchwały – plac Sybiraków – Kołłątaja – Rondo Giedroycia – aleja Wyzwolenia – plac Rodła – plac Żołnierza Polskiego – Niepodległości – Brama Portowa – Krzywoustego – plac Kościuszki – Bohaterów Warszawy – Wawrzyniaka – plac Gałczyńskiego – aleja Wojska Polskiego – plac Szarych Szeregów – Piłsudskiego – plac Odrodzenia – plac Grunwaldzki – plac Rodła – aleja Wyzwolenia – Rondo Giedroycia – Kołłątaja – plac Sybiraków – Kołłątaja – Asnyka – Orzeszkowej (z powrotem: Orzeszkowej – Boguchwały – Asnyka) – DWORZEC NIEBUSZEWO
Historia linii tutaj

* * *

Schematy sieci

Schematy sieci tramwajowej, autobusowej i autobusowej nocnej. tramwaje, autobusy nocne, autobusy dzienne.

* * *

Ceny biletów stan na dzień 01.01.2014 roku

Cennik opłat (obowiązuje od 01.03.2012) za przejazdy pojazdami lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie.

Podstawa prawna: Uchwała nr XIV/331/11 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 19 grudnia 2011 r. zmieniająca uchwałę Nr XXIX/736/08 z dnia 5 grudnia 2008 z późniejszymi zmianami w sprawie cen i opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasto Szczecin oraz określenia osób uprawnionych do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów. Więcej tutaj

* * *

Kasy biletowe
Stan na dzień 01.01.2014 roku

Punkty sprzedaży biletów komunikacji miejskiej na terenie działania ZDiTM Szczecin. Więcej tutaj

* * *

Linie autobusowe bezpłatne
(sponsorowane przez hipermarkety i targowiska)

Trasy linii bezpłatnych jeżdżących do największych hipermarketów i targowisk. Stan na dzień 01.01.2014 roku. Więcej tutaj

* * *

Linie autobusowe, tramwajowe (zwykłe, pośpieszne i nocne)

Stan na dzień 01.01.2014 roku, tras linii tramwajowych, autobusowych zwykłych i pośpiesznych. Więcej tutaj

* * *

Stan taboru na Klonowica

Stan taboru na 1 stycznia 2014 roku w zajezdni Klonowica. Dane techniczne i zdjęcia ze strony SPA "Klonowica". Więcej tutaj

* * *

Tabor w Tramwajach Szczecińskich

Stan taboru na 1 stycznia 2014 roku w Tramwajach Szczecińskich. Dane na podstawie materiałów zawartych na stronach Tramwajów Szczecińskich i serwisu hobbystycznego "KOMIS" oraz materiałów własnych. Więcej tutaj

* * *Lata 90 XX wieku


Wiek XXI


LinkiCopyright © Janusz Światowy, 2002
Wszelkie prawa zastrzeżone.