Menu


1879-1929


Lata 20-40 XX wieku


Lata 50–80 XX wieku


Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego
w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie
systemów telematycznych - II etap

* * *

Informacje na temat poprawy funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych - II etap ze strony ZDiTM.

Przetarg został ogłoszony w dniu 27.12 2012 roku na II etap projektu pn.: „Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych – etap II”.

12 czerwca 2013 roku ZDiTM podpisał umowę na realizację projektu pn. j.w. W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego najkorzystniejszą ofertę złożyło konsorcjum firm w składzie GMV Innovating Solutions Sp. z o.o. i Grupo Mecanica del Vuelo Sistemas S.A.U., które zrealizowało I etap ww. projektu.

Umowa zawarta została na łączną kwotę 46 273 266,09 zł. Zakończenie realizacji inwestycji, przewidzianych dla II etapu, planowane jest na połowę 2014 roku.

Po zakończeniu pierwszego etapu projektu pn.: „Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych” przewiduje się wdrożenie drugiego etapu w okresie do połowy 2014 roku. Jego realizacja będzie kolejnym krokiem w kierunku poprawy funkcjonowania szczecińskiego transportu publicznego. Dzięki systemowi przede wszystkim polepszy się nadzór nad kursowaniem autobusów i tramwajów. Zwiększy się też bezpieczeństwo podróżnych.

Realizacja II etapu będzie możliwa, ponieważ Szczecin znalazł się na liście miast, które otrzymają dofinansowanie w ramach konkursu „Rozwój inteligentnych Systemów Transportowych” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Rozbudowa Systemu Okresowego Biletu Elektronicznego

Rozbudowa Systemu Okresowego Biletu Elektronicznego o system elektronicznego biletu jednorazowego. W ramach rozbudowy zostanie zakupione:

kolejne 150 000 kart,
oprogramowanie zarządzające systemem jednorazowego biletu elektronicznego zintegrowane z oprogramowaniem okresowego biletu elektronicznego;
komplet urządzeń do zamontowania we wszystkich pojazdach komunikacji miejskiej, w tym:

kasowniki – min. jedna sztuka na każde drzwi,
moduły sterujące kasownikami stanowiące doposażenie zamontowanych autokomputerów,
mobilne urządzenia do sprzedaży biletu papierowego (biletomat mobilny) – po jednym urządzeniu na pojazd, z wyjątkiem pojazdów posiadających już zainstalowane biletomaty;
stacjonarne urządzenia do doładowań biletu elektronicznego i sprzedaży biletu papierowego (biletomat stacjonarny). oprogramowanie służące do doładowywania karty elektronicznej biletem okresowym, jednorazowym i punktami na usługi Systemu Karty Miejskiej (m.in. SPP i kupno biletów papierowych w biletomatach mobilnych) oraz do uzyskania informacji o aktualnych doładowaniach kart, które zostanie zainstalowane w punktach doładowania i personalizacji biletu elektronicznego.

Nośnikiem jednorazowego biletu elektronicznego będzie karta elektroniczna, która obecnie wykorzystywana jest jako nośniki okresowego biletu.

Dostosowanie karty i oprogramowania nastąpi w taki sposób, aby pasażer nie musiał wymieniać nabytej do tej pory karty, będącej nośnikiem biletu elektronicznego okresowego.

Karta, tak jak obecnie, będzie imienna lub na okaziciela.

Funkcje realizowane za pomocą karty:

Funkcje biletu komunikacji miejskiej: jednorazowego i okresowego oraz elektronicznego biletu uprawniającego do bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej.
Funkcje karty miejskiej: opłata za wybrane usługi miejskie.
Funkcje elektronicznej portmonetki.

Rozbudowa Systemu Zliczania Potoków Pasażerskich

W ramach realizacji zamówienia wykonawca dostarczy, zainstaluje i uruchomi system zliczania potoków pasażerskich w 40 pojazdach. System montowany będzie w pojazdach, które posiadają od dwóch do sześciu drzwi na pojazd.

Rozbudowa Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej

W ramach realizacji II etapu zostanie zakupionych:

80 tablic informacji przystankowej wykonanych w technologii LED – w nowych 80 tablicach zostanie zachowana funkcjonalność tablic zakupionych w I etapie projektu
system informacji internetowej i informacji przez telefon komórkowy – serwis Internetowy i komórkowy dla pasażerów, przystosowany będzie również do obsługi przez urządzenia mobilne z wyszukiwarką internetową (HTML/XHTML)

Serwis internetowy będzie zapewniać pasażerom:

rozkłady jazdy, informacje o odjazdach w czasie rzeczywistym
wgląd do danych teleadresowych, komunikatów, informacji o cenach biletów, itd.
wyszukiwarkę, pozwalającą na szybkie i sprawne odnajdowanie rozkładów jazdy
zakładanie kont przez nadanie loginu i hasła, użytkownicy na spersonalizowanych kontach będą mogli zapisywać swoje ustawienia, rozkłady itd.

Rozbudowa Systemu Monitoringu Wizyjnego w Pojazdach

Obejmie doposażenie całego taboru należącego do przewoźników m.in. w:

kamery (5 sztuk) na pojazd
rejestrator
oprogramowanie do prezentacji/wizualizacji obrazu przesyłanego przez rejestrator do systemu centralnego CSZKM za pośrednictwem łączności GSM/Wi-Fi
mobilne stanowisko do odczytu obrazu z autokomputera w trybie off-line.

System Lokalizacji pojazdów technicznych obsługujących „Akcję Zima” – 40 pojazdów

System Lokalizacji i Monitoringu Pojazdów Technicznych obsługujących “Akcję Zima” umożliwi lokalizację, śledzenie i kontrolę wszystkich pojazdów realizujących pracę przy odśnieżaniu i posypywaniu dróg. Dyspozytor będzie miał możliwość obserwowania w czasie rzeczywistym na mapie, jakie ulice są odśnieżane oraz komunikacji z kierowcą poprzez wiadomości tekstowe i głosowe.

System będzie zapewniać zapis danych stanowiących źródło statystyk dotyczących przejechanych przez poszczególne pojazdy tras.

Zainstalowane czujniki opuszczenia/podniesienia pługu oraz czujniki posypywania są źródłem informacji o długości odcinków dróg odśnieżonych i posypanych.

Całość poprzez zintegrowanie z Systemem Zarządzania Flotą da możliwość dostosowania pracy pługów i posypywarek do istniejącej sytuacji na drogach i pozycji pojazdów transportu publicznego.

System transportu „na żądanie”

Celem wprowadzenia Systemu Transportu „na żądanie”, TnŻ, jest stworzenie możliwości dowozu do krańcowych przystanków komunikacji miejskiej pasażerów z obszarów peryferyjnych, słabiej zaludnionych, których nie obejmuje sieć tras komunikacji miejskiej, oddalonych od aglomeracji.

Pojazdy obsługujące transport na żądanie nie wjeżdżają do centrum miasta – są podpięte pod linie regularne. Wszystkie zgłoszenia od pasażerów będą obsługiwane przez pracowników Centrum Zamawiającego znajdujących się w siedzibie przy ul. Klonowica 5.

System działać będzie w określonej strefie – obszarze, na którym zdefiniowane będą konkretne przystanki. Trasy przejazdów TnŻ będą zbiorem odcinków łączących przystanek początkowy z przystankiem końcowym w dowolnym kierunku.

Przyjęto, że TnŻ będzie realizowany w wariancie pół – dynamicznym, który ma określony przystanek początkowy i końcowy oraz przystanki, na które pasażer ma możliwość dokonać rezerwacji.

Czas odjazdu z przystanku początkowego oraz rozkład jest określany dynamicznie przez system – oprogramowanie Centrum i jest zależny od dokonywanych rezerwacji.

System Optymalizacji Sieci Komunikacyjnej

System Optymalizacji Sieci Komunikacyjnej będzie miał charakter systemu integrującego. Na podstawie danych zebranych z wszystkich systemów i urządzeń, korzystając z nowoczesnego serwera i dedykowanego oprogramowania, system dokona optymalizacji sieci i wskaże (zaproponuje) nowe linie, trasy, objazdy itp., które posłużą usprawnieniu ruch i skróceniu czasu podróży pasażerów (dostosowanie przesiadek, itp.).

Komentarz

Termin zakończenia prac II etapu inwestycji minął w połowie 2014 roku, a jak jest każdy widzi (jest listopad). W związku z tym, skandalem jest ciągłe przedłużanie inwestycji Centralnego Systemu Zarządzania Komunikacją Miejską przez konsorcjum GMV Innovating Solutions sp. z o.o. Warszawa i Grupo Mecanica del Vuelo Sistemas S.A.U. Madryt.

Ta firma nie powinna wykonywać tych prac, a w szczególności nie powinna brać udziału w tym przetargu. Ciągłe aneksy do umowy na wykonanie prac zakrawa na kpiny z mieszkańców Szczecina, nie wspominam o I etapie bo było tak samo.

Logistycznie prace od samego początku były źle przygotowane. Ciągłe przestoje w montażu urządzeń, później nagłe zrywy i chęć do pracy powodowało rozjeżdżanie się uzgodnionego harmonogramu instalacji urządzeń na pokładach autobusów i tramwajów.

Teraz, jak czytam w prasie wypowiedzi przedstawiciela ZDiTM o niemożności instalacji urządzeń na niektórych autobusach Solaris, to ciśnie się na usta "grubsze słowo". Od samego początku było wiadomym ZDiTM i GMV, że autobusy Solaris są na gwarancji i nikt nie pozwoli na bezkarne "bebeszenie" pojazdów, tym bardziej, że ludzie GMV wykonują swoje prace niechlujnie.

W dalszym ciągu nie są zainstalowane urządzenia na starszych autobusach Volvo i Man. Też są na gwarancji?

Następną sprawą jest niespójny system informatyczny, który powoduję perturbacje w działaniu. GMV nie radzi sobie z własnym systemem, nie potrafi znaleźć błędów w kodzie oprogramowania.

Również miał być uruchomiony system informacji pasażerskiej na wyznaczonych przystankach (80 tablic), zamontowanych miało być 35 automatów do sprzedaży biletów w określonych lokalizacjach i co? prace są dalej w polu. Też pas drogowy i przystanki odjeżdżają?

15 tablic informacji pasażerskie zamontowanych w I etapie działały prawidłowo, jednak po prawie dwumiesięcznych przenosinach? danych na nowy serwer i ich synchronizacji, informacje nie są wyświetlane prawidłowo - brak wszystkich danych o liniach dla danej lokalizacji. Przykład tablica na osiedlu Bukowym, która wyświetla tylko informacje o odjazdach linii A i ABIS, 66 i E w szczytach przewozowych, brak natomiast informacji o odjazdach linii 65 i 84.

Przedstawiciel ZDiTM opanował do perfekcji opowiadanie bajek, z których nic nie wynika.

I znowu dowiaduję się z prasy lokalnej, że są opóźnienia w oddaniu do użytku jednorazowego biletu elektronicznego bo coś tam nie zostało dopatrzone. Opóźnień można było uniknąć. Sprawa elektronicznego biletu była znana co najmniej od roku. W ciągu tego okresu nie powstały na czas przepisy umożliwiające wprowadzenie go i przekazania ich w stosownej propozycji uchwały radnym, a kiedy już powstały to z błędami. W związku z tym przesunięto podjęcie uchwały na pierwsze posiedzenie rady w 2015 roku. Kto zawalił sprawę wiadomo.

Znowu ZDiTM kupił czas firmie GMV (o następny kwartał) - brak decyzji radnych w sprawie uchwały o bilecie elektronicznym z powodu błędów. Jak długo będzie trwała ta kołomyjka? System ten jest współfinansowany przez UE i ciekawi mnie jak z tego wybrnie miasto pozwalając na takie praktyki.


* * *Lata 90 XX wieku


Wiek XXI


LinkiCopyright © Janusz Światowy, 2002
Wszelkie prawa zastrzeżone.