Menu


1879-1929


Lata 20-40 XX wieku


Lata 50–80 XX wieku


Komunikacja miejska w 2010 roku

* * *

Stowarzyszenie dla metropolii

Jednorodny system komunikacji zbiorowej, spójne planowanie przestrzenne, wspólny system gospodarowania odpadami zintegrują Szczecin i gminy ościenne. Rozwiązaniem tych zagadnień zajmuje się Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

Informacja pochodzi z dodatku do Kuriera Szczecińskiego z dnia 30 grudnia 2010 roku pn: "Kurier Metropolitalny", którego partnerem jest również Miasto Szczecin. Więcej tutaj

* * *

Pilotażowy system zarządzania komunikacją miejską
prace wdrożeniowe systemu

Trwają prace wdrożeniowe nad uruchomieniem systemu sterowania ruchem, które wykonuje na zlecenie ZDiTM konsorcjum firm z Warszawy i Hiszpanii.

Firma GMV wyposażyła pilotażowo 10 autobusów (5 przegubowych i 5 solowych) w GPS, głośniki i mikrofony, przycisk antynapadowy, komputer a docelowo w bramki do zbierania potoków pasażerskich oraz w jednym autobusie kamery (2 w przedziale pasażerskim, 1 w kabinie kierowcy, 1 skierowana na tor jazdy autobusu).

Są to autobusy o numerach bocznych 1565, 1575, 1562, 1576, 1578, 1201, 1202 (kamery), 1203, 1204, 1449. Przekaz danych za pomocą GPS-u po łączach na razie firmy "Orange". Mogą też być testowane usługi za pomocą łącz "ERY".

Uzgodniono również, że autobusy zajezdni Klonowica będą wysyłane na wszystkie linie tej spółki aby sprawdzić czy znajdą się w zasięgu. Ustalono, że testy będą przeprowadzane na linii 75.

* * *

Pudła do modernizacji tramwajów

foto: Janusz Światowy, Moderus Alfa wjeżdża do hali Tramwajów Szczecińskich, 9 grudnia 2010
foto: Janusz Światowy
W dniach 9-10 grudnia do Szczecina przyjechały karoserie wagonów Moderus Alfa pomalowane w barwy Floating Garden.

Pod nazwą "modernizacja" kryje się praktycznie wykonanie nowych tramwajów. Nowe dziewicze pudła tramwajowe, zostaną wyposażone w:
• wózki napędowe,
• klimatyzacje w kabinie motorniczego oraz nagrzewnicy przedziału pasażerskiego,
• układ główny i sterowania wraz z przetwornicą,
• instalacje elektryczną,
• monitoring wagonów,
• informacje pasażerską,
• wyposażenie przedziału pasażerskiego.

foto: Janusz Światowy, Moderus Alfa na ulicy Klonowica, 10 grudnia 2010
foto: Janusz Światowy
Prace wykonają pracownicy spółki Tramwaje Szczecińskie.

Modernizacja tramwajów będzie kosztowała prawie 15 milionów złotych. Jest możliwa dzięki dofinansowaniu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

foto: Janusz Światowy, Moderus Alfa wjeżdża na teren Tramwajów Szczecińskich, 10 grudnia 2010
foto: Janusz Światowy
Skład o numerach bocznych 503 i 504 trafi do zajezdni przy alei Wojska Polskiego. Łącznie do Szczecina trafi 10 wagonów, które zostaną w Szczecinie wykończone i wyposażone (będą one kursować w pięciu dwuwagonowych składach). Zmodernizowane pojazdy trafią także do zajezdni przy ulicy Wiszesława.

To kolejne Moderusy, jakie będą jeździć po szczecińskich torowiskach. Pierwszy skład został wykonany w 2008 roku i z powodzeniem wozi pasażerów.

* * *

Kolejne nowe autobusy przyjadą wiosną

14 niskopodłogowych i ekologicznych Solarisów przyjedzie wiosną do Szczecina. Dziś w urzędzie miasta podpisano umowę na zakup nowych pojazdów. Autobusy trafią do Szczecińskiego Przedsiębiorstwa Autobusowego „Klonowica”.

W maju do Szczecina przyjedzie dziesięć 12 - metrowych pojazdów oraz cztery przegubowe o długości 18 m. Tak jak poprzednie autobusy, nowe zakupione przez SPA Klonowica będą wyposażone w silnik EEV, o wyższej niż obecnie dopuszczalna normie emisji spalin.

Pojazdy posiadać będą także m.in. klimatyzację, monitoring wewnętrzny i zewnętrzny, tablice elektroniczne, automatyczny system wykrywania i gaszenia pożaru w komorze silnika, rampę w drugich drzwiach ułatwiająca wejście i wyjście np. osobom niepełnosprawnym, automat do zakupu biletu, nową, zgodną z marką Szczecina kolorystykę siedzeń i poręczy. Nowe pojazdy zastąpią sprowadzone awaryjnie przed kilkoma laty używane autobusy z Niemiec.

Autobusy mają być dostarczone pomiędzy 16 a 20 maja 2011 roku Po ich dostawie wiek połowy eksploatowanych przez SPA Klonowica autobusów nie będzie przekraczał 3 lat!

Za kilka dni przetarg na dostawę 12 nowych autobusów rozstrzygnie SPA Dąbie. Otwarcie ofert nastąpi 14 grudnia.

15 grudnia SPA Dąbie ogłosiło wynik przetargu w sprawie dostawy 12 nowych autobusów niskopodłogowych. Wygrała firma Solaris Bus&Coach S.A.. Była to jedyna oferta złożona w postępowaniu przetargowym.

Od 2008 roku miasto sukcesywnie prowadzi wymianę taboru komunikacji miejskiej. W tym roku do dwóch miejskich spółek autobusowych SPA Klonowica i SPA Dąbie trafiło łącznie już 40 nowoczesnych Solarisów o długości 10, 12 i 18 metrów. W latach 2008 – 2010 Szczecin wzbogacił się łącznie o 70 nowoczesnych autobusów.

Informacja ze strony UM, 2 grudnia 2010 roku

* * *

Zmiany w tramwajach

Nowoczesne tramwaje, bezpieczne torowiska i wyspecjalizowana kadra – spółka miejska Tramwaje Szczecińskie zaprezentowała swoje plany na przyszłość. Podsumowała także dwa lata działalności.

foto: Janusz Światowy, Moderus przed MZK, 30 grudnia 2008
Zaproszeni goście mieli okazję obejrzeć i odbyć próbny przejazd jednym z dwóch zmodernizowanych przegubowych tramwajów Tatra KT4. Pojazd został gruntowanie zmodernizowany w wydziale remontowym spółki. Poza zmianami wizerunkowymi (nowe barwy Floating Garden i siedzenia zgodne z marką miasta). Wymienione zostały także aparatura elektryczna rozruchu i hamowania. Zmodernizowany został także pulpit motorniczego, który będzie obsługiwany za pomocą panelu dotykowego LCD. Tramwaj wyposażony został także w system monitoringu.

W ciągu najbliższych 3 lat zmodernizowanych zostanie łącznie 18 takich pojazdów. Zmodernizowany pojazd zadebiutuje prawdopodobnie w weekend na trasie linii 9. Poza Tatrą zaprezentowany został także jeżdżący od dwóch lat tramwaj Moderus Alfa, który w szczecińskim warsztacie powstał na bazie starego tramwaju typu 105 N. Wkrótce rozpocznie się montaż kolejnych 10 wagonów tego typu. Spółka pozyskała na ten cel środki zewnętrzne. Doświadczenie w modernizacji tramwajów pozwoli spółce ubiegać się o zlecenia na remont tramwajów od innych przewoźników tramwajowych w Polsce.

Ale to nie koniec zmian w taborze, który nastąpił w dwóch pierwszych latach działalności spółki. Zakupione zostały 22 pojedyncze wagony tatra T-6A2 oraz 11 wagonów Tatra KT4Dt. Łącznie z rodziny tatr po szczecińskich torowiskach jeździ już 86 takich wagonów zarówno przegubowych jak i pojedynczych. Spółka eksploatować będzie także niskopodłogowe tramwaje Swing. Pierwszy 13 listopada trafił do zajezdni na szczecińskim Pogodnie. Kolejnych pięć trafi do miasta do końca marca. Na ulicach pojazd powinien pojawić się na przełomie roku.

Dzięki inwestycjom w tabor sukcesywnie zmniejsza się jego średni wiek. W 2009 roku wyniósł 24,5 roku w obecnym 22, 9 roku a w 2013 roku ma wynieść 18,5 roku.

Spółka modernizuje także torowiska tramwajowe i sieć trakcyjną. W ostatnim czasie wyremontowane zostały torowiska:

• ul. Sikorskiego – Ku Słońcu – pętla Gumieńce – łącznie -11,0 mln zł, (łącznie 2.795 mtp),
• pl. Kościuszki – 3,8 mln zł, (łącznie 523 mtp),

• al. Boh. Warszawy – Żołnierska – Pętla Krzekowo - 12, 9 mln zł (łącznie 2.530 mtp),
• Inwestycje własne Spółki – 3,4 mln zł (Wydział Infrastruktury Torowo – Sieciowej) za lata 2009-2010.

W najbliższym czasie spółka realizować będzie szereg przedsięwzięć w związanych z modernizacją taboru, torowisk, zaplecza technicznego i szkolenia pracowników. Zadania będą współfinansowane ze środków Unii Europejskiej:

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, działanie 7.3:

• Projekt nr 7.3-24 pn. „Zakup taboru niskopodłogowego”- o wartości 198,6 mln zł. Projekt dotyczy zakupu 30 niskopodłogowych (wraz z zakupionymi Swingami) jednobryłowych tramwajów dla miasta Szczecina. Kwota dofinansowania 50% kosztów kwalifikowanych.
• Projekt nr 7.3-23 pn. „Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie” realizowany we współpracy z Miastem Szczecin - o wartości 222,3 mln zł. Kwota dofinansowania 50% kosztów kwalifikowanych.

Projekt obejmuje następujące zadania:
• przebudowa zajezdni „Pogodno”- 80 mln zł,
• remont podstacji prostownikowych zlokalizowanych przy ul. Kolumba i Kaszubska – 10 mln zł,
Przebudowa torowisk i sieci trakcyjnych w ciągu: al. Piastów, ul. Energetyków – Gdańska - Basen Górniczy, Brama Portowa – 102,0 mln zł, ul. Mickiewicza, ul. Wawrzyniaka, pl. Rodła, pl. Żołnierza, Al. Wyzwolenia – 43 mln zł, wymiana kabli zasilających podstacje – 8 mln zł.

Regionalny Program Operacyjny WZ. Działanie 6.4 w ramach którego Spółka pozyskała 14,7 mln zł na: modernizację 10 wagonów typu 105N do standardu Moderus Alfa.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Działanie 8.1 w ramach którego Spółka pozyskała 434,3 tys. zł na projekt pn. „Doskonalenie kompetencji zawodowych pracowników TS”. W okresie od 1 stycznia 2011 do 28 lutego 2012 zostanie przeszkolonych: 222 motorniczych w zakresie: przepisów dotyczących ruchu drogowego, praktycznych technik jazdy oraz zachowań motorniczych w kontaktach z pasażerami.

Wprowadzane zmiany mają także wpływ na sytuację finansową spółki. Przychód spółki wyniosą w tym roku 61,5 miliona złotych z przewozów oraz 840 tys. zł. za reklamy. W 2007 przychód spółki wynosił niewiele ponad 47 miliony złotych oraz 500 tys. za reklamy. Spółka Tramwaje Szczecińskie zatrudnia dziś 664 osoby.

Opracowanie "Tramwaje Szczecińskie", "informacja ze strony UM", 1 grudnia 2010 roku

* * *

System Informacji Miejskiej w Szczecinie

W dniu 30 listopada na stronach Urzędu Miasta (szczecin.eu) pokazano tzw. szczeciński System Informacji Miejskiej. Jest on zgodny z marką Szczecina "Floating Garden 2050" tzn. - wygląd tablic z nazwami ulic i numerami budynków, jak również oznakowanie komunikacji miejskiej, szlaków turystycznych, rowerowych i elementy małej architektury.

Szczecin stworzył spójny projekt Systemu Informacji Miejskiej. Pilotażowo wdrożony został na osiedlu „Brzozowy Zakątek” przy ul. Jana Kazimierza, które wybudowało Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego.

System informacji miejskiej to zbiór elementów składających się na oznakowanie miasta. Prace nad stworzeniem szczecińskiego SIM prowadziła firma Loża A5 z Gdańska, wybrana przez miasto w postępowaniu przetargowym. Stworzony przez nią System jest uniwersalnym rozwiązaniem, który pozwoli na sprawne odnalezienie poszukiwanych miejsc w ikonografii miejskiej. System oddaje jednocześnie unikalny charakter miasta.

Wdrożenie Systemu na terenie miasta planowane jest od 2011 roku i jest uzależnione od przyjęcia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego, w którym zaplanowano środki na realizację tego zadnia. Na najbliższe dwa lata w projekcie WPI założono 2 mln zł. Miasto chce także pozyskać środki na ten cel z funduszy europejskich. Więcej tutaj

* * *

Zmiana numerów "Moderusa"

W dniu 27 listopada "moderus" otrzymał nowe numery taborowe. Wagon 696II dostał numer 501, a wagon 712II - 502. Zmiana ta miała na celu uporządkowanie numeracji. Modernizowane (będzie następny moderus) wagony będą dostawały numery taborowe zaczynające się na 5xx.

* * *

Budżet na 2011 rok dotyczący inwestycji w komunikację - projekt

15 listopada został przedłożony projekt budżetu na 2011 rok dotyczący inwestycji na rzecz komunikacji miejskiej miasta. Między innymi na budowę i przebudowę torowisk - 40 mln złotych, przebudowę ulic Arkońska-Niemierzyńska - 49 mln złotych. Więcej tutaj

* * *

Od LHB do Swinga

foto: Andrzej Jańczuk, wyładunek - zajezdnia Pogodno, 13 listopada
foto: Andrzej Jańczuk
foto: Andrzej Jańczuk, po wyładunku - przed zajezdnią Pogodno, 13 listopada
foto: Andrzej Jańczuk
Po osiemdziesięciu latach [1930] w dniu 13 listopada zawitał do Szczecina pierwszy już całkowicie niskopodłogowy i na stałe, tramwaj wyprodukowany przez bydgoską firmę "PESA". Oznaczono go numerem taborowym 801.Trochę historii

foto: Janusz Światowy, prezentacja nowo zakupiongo tramwaju - zajezdnia Pogodno, 13 listopada
W 1930 roku trafiła do Szczecina jedyna partia 15 wagonów typu LHB. Wagony oznaczono numerami od 165-179. LHB były pojazdami motorowymi, dwukierunkowymi, wyposażonymi w jedną parę dwuskrzydłowych drzwi z każdej strony, usytuowanymi na środku pudła.

Wagony te można było nazwać niskopodłogowymi, gdyż posiadały część niskiej podłogi stanowiącą około 20% całej podłogi. Pojazdy wyposażone były w dwa silniki USL-311a o mocy 62,5 kW każdy. Wagon tramwajowy mógł przewozić 74 pasażerów w tym 24 pasażerów na miejscach siedzących i 50 na miejscach stojących.

foto: Janusz Światowy, prezentacja nowo zakupiongo tramwaju - zajezdnia Pogodno, 13 listopada
Swing [120NaS] jest tramwajem w 100% niskopodłogowym przystosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych i przyjaznym dla starszych pasażerów. Jest pojazdem pięcioczłonowym o długości 31,8 metra. Może przewozić 211 pasażerów w tym 61 na miejscach siedzących.

foto: Janusz Światowy, prezentacja nowo zakupiongo tramwaju - zajezdnia Pogodno, 13 listopada, wnętrze wagonu.
Porusza się z prędkością 70 km/h. Tramwaj wyposażony został w system informacji pasażerskiej i emisji reklam. Wprawiają go w ruch silniki asynchroniczne o mocy 4x105 kW. W środku pojazd jest bardzo przestronny i wygodny w podróżowaniu, dający również poczucie bezpieczeństwa nad którym czuwa zamontowany system monitoringu.

Pojazd zostanie oddany do eksploatacji na przełomie grudnia i stycznia (2011) po uzyskaniu homologacji i przeszkoleniu motorniczych. Również po jazdach próbnych na trasach linii 7 relacji Krzekowo - Basen Górniczy i linii 8 relacji Gumieńce - Basen Górniczy.

* * *

Przetarg w Dąbiu

2 listopada na stronie SPA Dąbie pojawiło się ogłoszenie o przetargu na do stawę 12 autobusów niskopodłogowych solowych i przegubowych wyprodukowanych w 2011 i 2012. Otwarcie ofert ma nastąpić 14 grudnia. Więcej tutaj

* * *

Linia specjalna M

W dniu 22 października nastąpi oficjalne otwarcie Muzeum Techniki i Komunikacji – Zajezdnia Sztuki. Z tego powodu na weekend 23 i 24 października 2010 roku Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego uruchamia bezpłatną linię tramwajową oznaczoną literą M.

Linia ma jeździć co 60 minut w godzinach 10:50-18.20. Obsługę linii zapewnią zajezdnia Golęcin i Pogodno, które wyślą na trasę tabor zabytkowy (zajezdnia Golęcin (M/1 - 4N1+4ND1 293II+343)) i zajezdnia Pogodno (M/2 - 167).

Linia będzie zatrzymywać się na wybranych przystankach: Potulicka, Potulicka dla wysiadających (tylko w kierunku pętli ”Potulicka”, Brama Portowa, Plac Żołnierza Polskiego, Plac Rodła, Muzeum Techniki, Las Arkonski dla wysiadających (tylko w kierunku pętli ”Las Arkoński”, Las Arkoński.

Linia

Trasa

M

Potulicka – Potulicka – Narutowicza – 3-go Maja – Niepodległości – Wyzwolenia – Krasińskiego – Niemierzyńska – Arkońska – Las Arkoński

Rozkład jazdy linii M - dojazdy


POTULICKA 10:56 11:56 12:56 13:56 14:56 15:56 16:56
BRAMA PORTOWA 11:02 12:02 13:02 14:02 15:02 16:02 17:02
PLAC ŻOŁNIERZA 11:04 12:04 13:04 14:04 15:04 16:04 17:04
PLAC RODŁA 11:06 12:06 13:06 14:06 15:06 16:06 17:06
MUZEUM TECHNIKI 11:14 12:14 13:14 14:14 15:14 16:14 17:14
LAS ARKOŃSKI 11:21 12:21 13:21 14:21 15:21 16:21 17:21

Rozkład jazdy linii M - powrót


LAS ARKOŃSKI 11:53 12:53 13:53 14:53 15:53 16:53 17:53
MUZEUM TECHNIKI 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00
PLAC RODŁA 12:08 13:08 14:08 15:08 16:08 17:08 18:08
PLAC ŻOŁNIERZA 12:10 13:10 14:10 15:10 16:10 17:10 18:10
BRAMA PORTOWA 12:12 13:12 14:12 15:12 16:12 17:12 18:12
POTULICKA 12:18 13:18 14:18 15:18 16:18 17:18 18:18

* * *

Przetarg na automaty biletowe dla Swinga

19 października na stronie Tramwajów Szczecińskich ukazało się ogłoszenie o przetargu na zakup i montaż 6 mobilnych automatów do sprzedaży biletów dla nowo zakupionych tramwajów niskopodłogowych z bydgoskiej Pesy.

Pierwszy automat miałby być dostarczony do 11 listopada 2010 roku, a pozostałe pięć do 20 marca 2011 roku zgodnie z harmonogramem ustalonym z Tramwajami Szczecińskimi. Więcej tutaj

Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. w dniu 19 listopada poinformowała o wyniku przetargu na dostawę i montaż w tramwajach niskopodłogowych 6 sztuk mobilnych automatów biletowych.

Dostawcą będzie firma PIXEL SP. Z O.O., ul. Jana Pawła II 28, Osielsko, która zaoferowała cenę 230.140,80 zł netto i, która brała jako jedyna udział w przetargu. Umowę popisano 23.11.2010.

Pierwszy automat biletowy zostanie dostarczony i zamontowany w siedzibie zamawiającego, a pozostałe u wykonawcy tramwajów w firmie PESA w Bydgoszczy.

* * *

Przetarg na nowe autobusy w SPAK

Na stronie internetowej SPAK w dniu 12 października pojawiło się ogłoszenie na dostawę 10 autobusów solowych i 4 przegubowych. Głównym kryterium wyboru ofert jest cena - 90%, a warunki techniczno-eksploatacyjne - 10%. Otwarcie ofert ma nastąpić 23 listopada. Zamówienie będzie zrealizowane między 16 a 20 maja 2011 roku. Więcej tutaj

* * *

Nowe terminale do sprzedaży biletów

W październiku Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego wyposażył w terminalne płatnicze kolejne dwie kasy biletowe znajdujące się na pętli Słoneczne i pętli Pomorzany.

Obecnie za pomocą karty płatniczej można dokonywać płatności za bilety komunikacji miejskiej w punktach kasowych, które znajdują się przy:

- ul. Wyszyńskiego,
- na przystanku końcowym Police Osiedle Chemik,
- na pętli Kołłątaja,
- na pętli Słoneczne,
- pętli Pomorzany,
oraz za opłaty dodatkowe za jazdę bez ważnego biletu w siedzibie ZDiTM przy ul. Niedziałkowskiego 20a.

* * *

Druga oferta sprzedaży wagonów tramwajowych

8 października ukazało się na stronie Tramwajów Szczecińskich drugie ogłoszenie o sprzedaży wagonów tramwajowych - 7 sztuk. Sprzedaż ma nastąpić w formie aukcji. Więcej tutaj

* * *

Stan taboru na Klonowica

Stan taboru na 14 września 2010 roku w zajezdnii Klonowica. Dane techniczne i zdjęcia ze strony SPA "Klonowica". Więcej tutaj

* * *

65 lat powojennej komunikacji miejskiej

18 września 2010 roku staraniem Szczecińskiego Towarzystwa Miłośników Komunikacji Miejskiej, Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki w Szczecinie, Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie, Tramwajów Szczecińskich, Województwa Zachodniopomorskiego, Przewozów Regionalnych oraz Gminy Miasto Police zostały zorganizowane obchody 65 rocznicy komunikacji miejskiej w powojennym Szczecinie oraz 100 lecia linii kolejowej do Trzebieży.

Organizatorzy imprezy serdecznie zapraszają mieszkańców Szczecina.
W związku z tym ZDiTM na ten dzień uruchamia linie tramwajowe 801 i 802, które będą dowozić chętnych na wspomniane uroczystości i tak:

• linia 801 przewiezie wszystkich chętnych składem wagonów zabytkowych 4N1+4ND1 293II+343. Trasa przejazdu: Dworzec Główny - ulica Kolumba - ulica Chmielewskiego - ulica Smolańska - aleja Powstańców Wielkopolskich - aleja Piastów - ulica Piłsudskiego - aleja Wyzwolenia - ulica Krasińskiego - ulica Niemierzyńska - Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki. Przystanki obowiązujące na trasie wraz z godzinami odjazdów:
• Dworzec Główny (kierunek Pomorzany) - 10:10
• Pomorzany dla wysiadających - 10:16
• Plac Kościuszki - 10:25
• Plac Szarych Szeregów - 10:29
• Plac Grunwaldzki - 10:30
• Plac Rodła - 10:32
• Muzeum Techniki - 10:40

• linia 802 zawiezie wszystkich chętnych z Basenu Górniczego do Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki i ma pojawić się na niej skład 105N 720+701. Trasa: Basen Górniczy - ulica Gdańska - ulica Energetyków - ulica Wyszyńskiego - aleja Niepodległości - aleja Wyzwolenia - ulica Krasińskiego - ulica Niemierzyńska - Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki.
Niżej przystanki na których zatrzymywał się będzie skład wraz z godziną odjazdu:
• Basen Górniczy - 10:21
• Wyszyńskiego - 10:28
• Brama Portowa - 10:30
• Plac Żołnierza Polskiego - 10:32
• Plac Rodła - 10:34
• Muzeum Techniki - 10:42

Tramwajowe i kolejowe przejazdy specjalne są bezpłatne. Więcej o imprezie tutaj

* * *

Schemat sieci komunikacji dziennej

Schemat sieci tramwajowej i autobusowej zwykłej i pośpiesznej na dzień 15 września 2010 roku został wykonany przez Macieja Kubienia. Podgląd tutaj

* * *

Kolejne dostawy autobusów dla Dąbia i Klonowica

W dniu 7 i 8 września dostarczono do zajezdni Dąbie 10 autobusów SU 18 wyposażonych w automaty biletowe.
foto: Janusz Światowy
foto: Janusz Światowy
Na pokładzie pojazdów znajdują się również 2 wyświetlacze informacji pasażerskiej. Oznaczono niektóre fotele znakami dla niepełnosprawnych. Pojazdy dostaną numery boczne 2059 - 2068.

Dostawa w dniu 7 września:
• 2059   ZS 7228T   vin SUU341211AB008848,
• 2067   ZS 7238T   vin SUU341211AB008856,
• 2068   ZS 7236T   vin SUU341211AB008857

Dostawa w dniu 8 września:
• 2060   ZS 7229T   vin SUU341211AB008849,
• 2061   ZS 7230T   vin SUU341211AB008850,
• 2062   ZS 7231T   vin SUU341211AB008851,
• 2063   ZS 7232T   vin SUU341211AB008852,
• 2064   ZS 7233T   vin SUU341211AB008853,
• 2065   ZS 7234T   vin SUU341211AB008854,
• 2066   ZS 7235T   vin SUU341211AB008855,

10 września przyjechały na Klonowica 2 autobusy SU 10 numery taborowe 1010 - 1011 i 8 autobusów przegubowych niskopodłogowych SU 18 numery taborowe 1058 - 1065. Wszystkie wyposażone w automaty biletowe.

Numery boczne, taborowe i vin:

Solaris Urbino 10

• 1010   ZS 7945T   vin SUU241103AB008870
• 1011   ZS 7947T   vin SUU241103AB008871

Solaris Urbino 18

• 1058   ZS 7943T   vin SUU341211AB008858
• 1059   ZS 7944T   vin SUU341211AB008859
• 1060   ZS 7946T   vin SUU341211AB008860
• 1061   ZS 7948T   vin SUU341211AB008861
• 1062   ZS 7949T   vin SUU341211AB008862
• 1063   ZS 7950T   vin SUU341211AB008863
• 1064   ZS 7941T   vin SUU341211AB008864
• 1065   ZS 7942T   vin SUU341211AB008865

foto: Janusz Światowy, jazda próbna, przystanek Urząd Wojewódzki w jesiennej aurze
14 września odbył się przejazd próbny Solarisa Urbino 10 numer boczny 1010 po trasie linii 70, który miał na celu sprawdzenie czy autobus dłuższy o 2,6 metra od Autosana H6 (dotychczas obsługujący tą linie) zmieści się na newralgicznych nawrotach przy Urzędzie Wojewódzkim i zjeździe z tarasów Wałów Chrobrego przy Szkole Morskiej w ulicę Małopolską w dół do ulicy Jana z Kolna.

foto: Andrzej Machrowicz, prezentacja nowo zakupionych autobusów na Wałach Chrobrego - ulica Admiralska, stare i nowe
Próba wypadła pomyślnie z małymi uwagami między innymi: - trzeba będzie wydłużyć uliczne przystanki, spowodować zakaz parkowania samochodów osobowych na zakrętach (przy wjeździe na taras przy budynku Urzędu Wojewódzkiego - zbyt wąsko i przy zjeździe z tarasów w ulicę Małopolską na wysokości Ogólniaka). Poprawienie przejazdu przez torowisko (wybrzuszenie płyt) w ulicę Admiralską ze względu na niskie zawieszenie pojazdu.

Prezentacja autobusów dąbskich i klonowickich nastąpiła w dniu 15 września na Wałach Chrobrego, która będzie początkiem inaugurującym w Szczecinie ogólnopolską akcję Tygodnia Zrównoważonego Transportu. Był również festyn i możliwość dokładnego oglądania nowo zakupionych pojazdów.

* * *

Czy zarządzanie komunikacją miejską?

ZDiTM opublikował w dniu 24 sierpnia ogłoszenie o przetargu na realizację zadania o nazwie "Wykonanie i wdrożenie systemu zarządzania flotą pojazdów komunikacji miejskiej Miasta Szczecin - etap I, II, stanowiący element realizacji projektu pn. poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych".

Z ogłoszenia zamieszczonego na stronie firmy wynika, że zamówienie obejmuje m.in. wdrożenie Centralnego Systemu Zarządzania Komunikacją Miejską, którego elementami składowymi są:

• System Zarządzania Flotą (obejmujący całość taboru),
• System Lokalizacji Pojazdów Technicznych,
• System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej (obejmujący całość taboru),
• System Monitoringu Wizyjnego w Pojazdach (w 10 wybranych przez zamawiającego autobusach),
• System Zliczania Potoków Pasażerskich (w 10 wybranych przez zamawiającego autobusach), wyposażenie centrum dyspozytorsko-operatorskiego oraz serwerowni.

W ogłoszeniu o przetargu ujęto także m.in. dostawę 15 tablic przystankowej informacji pasażerskiej LED, uruchomienie systemu dostępu do informacji pasażerskiej poprzez SMS i stronę internetową oraz wdrożenie systemu elektronicznego biletu okresowego. Termin składania ofert upływa 15 września. Więcej informacji tutaj

Z zamieszczonej 26 sierpnia na stronie ZDiTM specyfikacji do przetargu na wdrożenie wspomnianego wyżej systemu zarządzania flotą pojazdów komunikacji miejskiej dowiadujemy się o wymaganiach, które powinni spełnić wybrani oferenci we wdrożeniu systemu.

Oto niektóre elementy systemu. Tablice elektroniczne, prezentujące rzeczywiste godziny odjazdów, mają zostać umieszczone w następujących miejscach:

• Basen Górniczy - 3 szt.
• Kołłątaja - 2 szt.
• Plac Rodła
• Potulicka
• Pomorzany
• Głębokie
• Krzekowo
• Osiedle Bukowe
• Osiedle Słoneczne
• Podjuchy
• Emilii Gierczak
• Gumieńce.

Więcej informacji o tablicach informacji pasażerskiej tutaj

Tablice prezentować mają również zapowiedzi głosowe, uruchamiane przyciskiem lub pilotem. Przewiduje się rozbudowę systemu do 200 tablic.

Dostępne mają być informacje o rzeczywistym czasie odjazdu poprzez SMS, po wysłaniu pod określony numer wiadomości zawierającej numer słupka przystankowego, oraz dzięki tzw. Bezprzewodowemu Punktowi Dostępu do Informacji Pasażerskiej, kontaktującemu się dzięki technologii bluetooth. Uruchomiona ma być strona internetowa, która będzie podawała informację o bieżącej sytuacji dla wskazanego przez pasażera przystanku, pojazdu lub linii.

Pojazdy mają być wyposażone w system tekstowy lub głosowy umożliwiający kontakt dyspozytora z kierowcą. Będą posiadać będą tzw. przycisk bezpieczeństwa, którego użycie będzie natychmiast sygnalizowane na monitorze dyspozytora. W siedzibie firmy zarządzającej komunikacją zamontowany ma być Monitor Centralny, czyli monitor o przekątnej minimum 140", na którym prezentowane będzie położenie i ruch wszystkich pojazdów.

Będzie również system monitoringu wizyjnego (w 10 określonych przez ZDiTM autobusach) oprócz archiwizacji nagrywanego materiału musi także umożliwiać bieżący podgląd przez dyspozytora.

System okresowego biletu elektronicznego musi umożliwiać zakodowanie na karcie biletu okresowego, ale jednocześnie zapewniać w przyszłości możliwość rozszerzenia funkcjonalności o tzw. Kartę Miejską. System powinien obsługiwać karty imienne i na okaziciela. Posiadacz karty będzie miał dostęp do informacji o niej poprzez stronę internetową.

Ze względu na ogrom materiału zawartego w w specyfikacji przedstawiłem tylko niektóre założenia. Więcej informacji w specyfikacji zamówienia tutaj

* * * * *

Do prezentowanego wyżej przetargu napłynęło od przyszłych wykonawców około 60 zapytań. W związku z tym zamawiający udzielił w 8 września odpowiedzi. Więcej tutaj

* * * * *

Ogłoszono 17 września wyniki przetargu - wykonanie i wdrożenie systemu zarządzania flotą pojazdów komunikacji miejskiej miasta Szczecin - etap I i II, stanowiący element realizacji projektu pn: Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych. tutaj

* * * * *

4 listopada o godzinie 13:00 w Urzędzie Miasta została podpisania umowa na wdrożenie systemu zarządzania komunikacją miejską i systemu dynamicznej informacji pasażerskiej. Wykonawcą będzie wyłonione w przetargu konsorcjum firm GMV Innovating Solutions Sp. z o.o. z Warszawy i Grupo Mecanica del Vuelo Sistemas S.A. z Tres Cantos w Hiszpanii.

Umowa została podpisana między Gminą Miasto Szczecin i konsorcjum firm: GMV Sistemas i GMV Innovating Solutions na „ Wykonaniu i wdrożeniu systemu zarządzania flotą pojazdów komunikacji miejskiej Miasta Szczecin – etap I, II, stanowiącego element realizacji projektu pn.: Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych”.

Zakres umowy obejmuje dostawę, instalację, uruchomienie i doprowadzenie do pełnej funkcjonalności Centralnego Systemu Zarządzania Komunikacją Miejską.

Realizacja zamówienia będzie składała się z dwóch etapów.

Pierwszy etap realizowany w ciągu 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy obejmować będzie realizację projektu pilotażowego w ramach, którego wykonawca:

• w ciągu 45 dni od dnia zawarcia umowy wyposaży 10 wybranych przez zamawiającego autobusów w autokomputery, interfejsy kierowcy, zestaw do komunikacji głosowej i tekstowej oraz przycisk alarmowy, dostarczy i uruchomi serwer do obsługi projektu pilotażowego,
• dostarczy i uruchomi jedno stanowisko dyspozytorskie (ZDiTM),
• wyposaży jeden autobus w system monitoringu wizyjnego (urządzenie rejestrujące + cztery kamery).

W ramach realizacji etapu I wykonawca także dostarczy, uruchomi i doprowadzi do pełnej sprawności:

• 2 stanowiska dyspozytora nadrzędnego Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego,
• wszystkie urządzenia pokładowe niezbędne do realizacji funkcji systemu zarządzania flotą i dynamicznej informacji pasażerskiej tj. autokomputery, przyciski alarmowe, czujniki otwarcia drzwi, zestaw do komunikacji głosowej w 250 autobusach,
• autokomputery i zestawy do komunikacji głosowej w 10 pojazdach technicznych,
• wszystkie urządzenia pokładowe niezbędne do realizacji funkcji systemu zarządzania flotą,
• dynamicznej informacji pasażerskiej (czujniki lub bramki montowane we wszystkich drzwiach pojazdu) i systemu monitoringu wizyjnego w 10 wybranych przez zamawiającego pojazdach (urządzenie rejestrujące + kamery),
• 10 tablic dynamicznej informacji pasażerskiej LED, m.in. pętla Kołłataja, pętla Basen Górniczy, pętla Głębokie, przystanek końcowy Pl. Rodła,
• stronę internetową dla pasażerów,
• monitor centralny umieszczony w Centrali Ruchu w siedzibie ZDiTM (tzw. video – ściana obejmująca 9 ekranów o przekątnej min. 47”).
Ponadto przeprowadzone zostaną szkolenia dla 100 kierowców/ motorniczych, dyspozytorów nadrzędnych.

Wykonawca w ramach II etapu tj. w ciągu 8 miesięcy od podpisania umowy dostarczy, uruchomi i doprowadzi do pełnej sprawności:

• wszystkie pozostałe stanowiska dyspozytorskie,
• wszystkie urządzenia pokładowe niezbędne do realizacji funkcji systemu zarządzania flotą i dynamicznej informacji pasażerskiej tj. autokomputery, przycisk alarmowy, czujniki otwarcia drzwi, zestaw do komunikacji głosowej w 110 pociągach tramwajach,
• autokomputery i zestaw do komunikacji głosowej w 50 pojazdach technicznych,
• wszystkie urządzenia pokładowe niezbędne do realizacji funkcji systemu zliczania potoków pasażerskich (czujniki lub bramki montowane we wszystkich drzwiach pojazdu) – będą to pojazdy, które w etapie I zostały wyposażone w urządzenia obsługujące system monitoringu wizyjnego (urządzenie rejestrujące + kamery) w 10 autobusach,
• 5 tablic dynamicznej informacji pasażerskiej LED,
• dynamiczną informację pasażerską przez SMS,
• bezprzewodowy punkt dostępu do informacji pasażerskiej (bluetooth),
• 3 stanowiska do personalizacji, (trzy punkty do wyrabiania okresowego biletu elektronicznego),
• 30 stanowisk doładowań (tj. 30 punktów kasowych ZDiTM zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin),
• 70 czytników kontrolerskich,
• 50.000 sztuk kart.

Ponadto przeprowadzone zostanie szkolenia dla 50 kierowców/ motorniczych, pracowników punktów personalizacji, pracowników punktu sprzedaży, kontrolerów. Wartość umowy 6 868 484,73 zł brutto.

* * *

Linia 8 Bis

Z dniem 1 września zostaje uruchomiona linia 8 Bis na trasie Gumieńce - Dworcowa. Obsługiwana będzie przez zajezdnie Pogodno 4 brygadami. W związku z tym zmieniono również rozkład jazdy linii 8 oraz dostosowano rozkład jazdy linii 7 do zaistniałej zmiany.

Linia

Trasa

8 BIS

GUMIEŃCE - Kwiatowa - Ku Słońcu - Sikorskiego - Plac Kościuszki - Krzywoustego - Brama Portowa - Wyszyńskiego - DWORCOWA

* * *

Dofinansowanie spółek autobusowych

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego 26 lipca podjął decyzję o dofinansowaniu projektów umieszczonych na liście rankingowej w ramach konkursu nr RPOWZ/6.4/2010/1 - Działanie 6.4 Zintegrowany system transportu publicznego na obszarze metropolitalnym.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie wynosi wynosi 48 911 199,03 zł, z czego na zakup nowych autobusów:
SPAK otrzyma 17,95 mln zł (całkowita wartość projektu wynosi 25,76 mln zł),
SPAD otrzyma 18,68 mln zł (całkowita wartość projektu wynosi 31,11 mln zł),
SPPK otrzyma 10,67 mln zł (całkowita wartość projektu wynosi 15,32 mln zł).

Dofinansowanie (w wysokości 1,59 mln zł) otrzymała również zakończona już inwestycja - przebudowa pętli autobusowej w rejonie skrzyżowania ulic Goplańskiej i Goleniowskiej w Szczecinie.

Źródło "RPO WZP"

* * *

Muzeum Techniki i Komunikacji gotowe

W dniu 26 lipca w MTiK o godzinie 11 zaprezentowano wyremontowane pomieszczenia byłej zajezdni tramwajowej Niemierzyn. Przeprowadzony gruntowny remont przedstawia się imponująco.

Główna hala zajezdni jest nie do poznania. Przestrzeń jest porażająca. Wykonano świetliki w dachu, które dają dużo światła. Podłoga zajezdni pomiędzy kanałami z torowiskami została wyłożona przezroczystym szkłem zbrojonym o wytrzymałości 500 kg. Boczna hala wygląda jak studio fotograficzne, które chciało by się mieć na własność. Nad boczną halą wybudowano pomieszczenie pod przyszłą kawiarenkę i sklepik z pamiątkami, do których wchodzić się będzie od zewnątrz po schodach. Całość sprawia pozytywne wrażenie.

W czasie prezentacji odnowionej zajezdni pokazano kilka egzemplarzy motocykli zgromadzonych przez muzeum, były to między innymi: Sokół 125, WFM-ki, Harley, Osa itp.

Teraz załogę Muzeum czeka ogrom pracy przy ustawianiu eksponatów. Oficjalne otwarcie Muzeum ma nastąpić w III dekadzie października (22).

Na renowacje budynku mieszkalnego i biurowego musimy jeszcze poczekać. Środki są w trakcie załatwiania.* * *

Modernizacja zajezdni Pogodno

Hala na 250 tramwajów, miejsca parkingowe na 95 samochodów, nowoczesne zaplecze techniczne i tor wokół zajezdni – tak wkrótce może wyglądać zajezdnia tramwajowa w al. Wojska Polskiego.

foto: UM - wizualizacja. Tak ma wyglądać w przyszłości zajezdnia Pogodno
wizualizacja:
Urząd Miasta
Zakres przebudowy obejmuje prace rekonstrukcyjne wraz z przebudową budynków oraz budowę nowych obiektów. Mają być one dostosowane do obsługi nowoczesnego taboru tramwajowego. Budynki będące pod ochroną konserwatora zabytków zostaną odrestaurowane wg wytycznych.

Wybudowana zostanie:

• nowa hala postojowa (odstawcza) o wymiarach ok. 68,5 x 133,5 m na 18 torów,
• wiata postojowa/odstawcza,
• budynek stacji prostownikowej,
• silos na piasek wraz z osprzętem,
• budynek ochrony.

Rozbudowie o 2 tory zostanie objęta istniejąca hala obsługowo-naprawcza. Docelowa ilość jednostkowa szacowana jest na 250 jednostek taborowych. Na terenie zlokalizowane zostanie 94 miejsc parkingowych dla samochodów osobowych oraz 2 miejsca dla wozów obsługi technicznej. Dodatkowo zostanie wybudowany tor umożliwiający objazd całej zajezdni, może on być przeznaczony na tor prób hamowania. Rozbudowana zajezdnia będzie miała połączenia torowe z istniejącą miejską siecią torową i trakcyjną. Umożliwiony zostanie wjazd i wyjazd w kierunku centrum i pętli Głębokie.

Finansowanie

Środki na współfinansowanie modernizacji i przebudowy Zajezdni ujęte są w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Projekt 7.3-23 Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie. Łączna wartość projektu to 222 mln zł, a wielkość dofinansowania stanowi 50% kosztów kwalifikowanych.

Stan obecny

Zajezdnia Tramwajowa „Pogodno” zlokalizowana przy alei Wojska Polskiego 200 została oddana do użytku w 1938 roku jako zajezdnia czołowa. W latach 1973-83 dokonano częściowej przebudowy starych hal, wybudowano nową halę obsługowo-naprawczą oraz wybudowano tory objazdowe.

Na terenie zajezdni znajdują się:
1. Obiekty technologiczne:
• hala obsługowo-naprawcza (2 tory i sieć trakcyjna) z kanałami rewizyjnymi,
• hala postojowo - naprawcza (10 torów i sieć trakcyjna) z kanałami rewizyjnymi,
• hala postojowa (5 torów i sieć trakcyjna) bez kanałów rewizyjnych.

2. Obiekty towarzyszące:
• zaplecze warsztatowe,
• zaplecze higieniczno-sanitarne,
• budynek administracyjny,
• budynek wartowni straży przemysłowej,
• budynek dla pracowników ustawiających tabor.

Pełną obsługę tramwajów zapewniają jedynie 2 tory (18,19 hala obsługowo naprawcza) z kanałami rewizyjnymi i dwoma niewielkimi pomostami roboczymi umożliwiającymi dostęp do urządzeń na dachu pojazdu. Zajezdnia nie posiada myjni mechanicznej oraz tokarki podtorowej. Wymiana wózków jezdnych dokonywana jest przy użyciu zapadni. Zajezdnia „Pogodno” obsługuje obecnie 135 jednostek taborowych (typu 105N). Modernizacja zajezdni jest konieczna - w obecnym kształcie może zagwarantować obsługę techniczną jedynie w podstawowym zakresie.

"za szczecin.eu", 26 lipca 2010 roku

* * *

Umowa na niskopodłogowe tramwaje podpisana

Na terenie zajezdni Pogodno w dniu 22 lipca została popisana umowa na dostawę 6 niskopodłogowych tramwajów. Umowę podpisali Krystian Wawrzyniak prezes "Tramwajów Szczecińskich" i prezydent Szczecina Piotr Krzystek oraz Tomasz Zaboklicki - Prezes Zarządu bydgoskiej Pesy. Obecny był również Marek Goc jako jedyny radny - wiceprzewodniczący Komisji Budżetu i Finansów, który był motorem tego przedsięwzięcia.

Podpisana umowa zakłada dostawę 6 pięcioczłonowych, w pełni niskopodłogowych i klimatyzowanych wagonów. Prawdopodobnie będą to tramwaje nowszej generacji niż zakładane w umowie.

Wreszcie skończył się serial pod nazwą przetarg na dostawę tramwajów niskopodłogowych dla Szczecina.

* * *

Wagony tramwajowe na sprzedaż

Tramwaje Szczecińskie 12 lipca dały ogłoszenie (strona internetowa)o licytacji 11 wagonów 105N. Do sprzedania są wagony: 668, 704, 631, 688, 685, 718, 717, 726, 725, 698, 677. Cena wywoławcza każdego z nich to 15 070 zł. Więcej tutaj

* * *

Police organizują przetarg na autobusy

Szczecińsko Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w dniu 14 lipca ogłosiło przetarg na zakup 8 autobusów solowych i 5 przegubowych. Pojazdy mają być wyposażone w klimatyzację przedziału pasażerskiego i automaty biletowe. Oferty trzeba składać do 19 sierpnia 2010 roku, kryteria ocen to 90% cena i 10% warunki techniczno-eksploatacyjne. Zakup uzależniony jest od otrzymania dofinansowania. Jest to pierwszy ogłoszony przetarg od czasu zawirowań finansowych w spółce.

* * * * *

30 sierpnia SPPK wybrało ofertę złożoną przez konsorcjum MAN Truck & Bus Polska sp. z o.o. i MAN Bus sp. z o.o. na dostawę 13 autobusów niskopodłogowych. Oferta MAN-a uzyskała w sumie 91,66 pkt, a Solarisa 90,5 pkt. MAN zdobył przewagę w warunkach techniczno-eksploatacyjnych. Jeśli nie będzie protestu Solarisa po Policach będą jeździły nowe Many. Więcej tutaj

* * *

Zerówka w wakacje

Na okres wakacji (4 lipca do 29 sierpnia 2010) uruchomiona zostaje tramwajową linię turystyczną „0” obsługiwaną taborem historycznym przez Tramwaje Szczecińskie.

Linia kursować będzie tylko w niedziele. Bilet normalny kosztuje 3,00 zł, a ulgowy 2,00 zł. Bilety będzie można kupować bezpośrednio w pojazdach a od 1 lipca 2010 roku w punkcie kasowym na ul. Wyszyńskiego.

Trasa linii:
Dworzec Główny – Nowa – Dworcowa – Brama Portowa – al. Niepodległości – Matejki – al. Piłsudskiego – al. Piastów – Jagiellońska – al. Bohaterów Warszawy – Wawrzyniaka – al. Wojska Polskiego – al. Piastów – Pomorzany – Chmielewskiego – Kolumba – Dworzec Główny.

Przystanki obowiązujące na trasie przejazdu to: „Dworzec Główny”, „Brama Portowa” (peron linii 1, 3), „Plac Żołnierza Polskiego”, „Plac Rodła”, „Plac Grunwaldzki”, „Plac Szarych Szeregów”, „Bohaterów Warszawy”, „Plac Kościuszki”, „Pomorzany” (peron linii 11), „Dworzec Główny”.

Godziny odjazdu z przystanku „Dworzec Główny”: 14:33, 15:46.

Harmonogram jazdy poszczególnych wagonów:
04.07 – wagony 293+343 z EZG
11.07 – wagon 167 z EZP
18.07 – wagon 216N z EZP
25.07 – wagony 293+343
01.08 – wagon 167
08.08 – wagon 216N
15.08 – wagony 293+343
22.08 – wagon 167
29.08 – wagon 216N.

Mapka trasy linii turystycznej tutaj

* * *

Przetarg na pudła tramwajowe - modernizacja

Spółka "Tramwaje Szczecińskie" 6 czerwca ogłosiła przetarg pn. "Kompleksowa dostawa dwóch sztuk nowych trójdrzwiowych nadwozi wagonu tramwajowego wraz z czterema sztukami nowych wózków napędowych".

Otwarcie ofert nastąpi 17 czerwca. Cena, jedynie będzie stanowiła kryterium wyboru. Na realizację zamówienia wykonawca będzie miał 90 dni.

* * *

Stan taboru na dzień 27.04.2010

Zdjęcia i informacje ze strony internetowej SPA "Klonowica". Więcej tutaj

* * *

Stan taboru na dzień 15.04.2010

Zdjęcia i informacje ze strony internetowej SPA "Klonowica". Więcej tutaj

* * *

Dodatkowe skręty?

Na podstawie interpelacji jednego z radnych, w ramach Programu "Modernizacja infrastruktury tramwajowej" ujmuje się w programie wybudowanie dwóch dodatkowych skrętów tramwajowych:

• Na skrzyżowaniu ulicy Jagiellońskiej z aleją Bohaterów Warszawy wykonanie skrętu w lewo z ulicy Jagiellońskiej w aleję Bohaterów Warszawy,
• Na Placu Rodła wykonanie skrętu z alei Wyzwolenia w lewo w ulicę Piłsudskiego i skrętu z ulicy Piłsudskiego w prawo w aleję Wyzwolenia.

Ponadto na ulicy Nowej/Nabrzeże Wieleckie planowana jest budowa osobnego toru i przystanku końcowego dla linii jeżdżącej przez ulicę Dworcową.

"za bip.um.szczecin.pl", 19 kwietnia 2010 roku

* * *

Bilety w nowych barwach

Od maja zostały wprowadzone do obiegu bilety miesięczne na linie zwykłe i pospieszne w barwach "pływających ogrodów". Również w tym samym czasie zostały wprowadzone bilety dziesięcioprzejazdowe o następujących nominałach: 9,90, 15,30, 19,80, 30,60, 39,60, 61,20. Wprowadzono również do obiegu bilety 24, 120 i 240 godzinne jak również bilet rodzinny weekendowy rodzinny, grupowy dla 15 i 25 osób.

W nowych barwach są również blankiety do biletu okresowego na jedną linie i sieciowego. Grafikę biletów wykonał pan Maciej Kubień. Zostały one wydrukowane w drukarni "GRAF-ART" w Lublinie na ulicy Inżynierskiej. Niżej wzory biletów i blankietów.* * *

Dostawy Tatr z Berlina

Zgodnie z umową podpisaną w dniu 17 marca pomiędzy Tramwajami Szczecińskimi a BVG z Berlina na kupno 11 używanych tramwajów Tatra KT4Dt i 20 używanych tramwajów Tatra T6A2D właśnie następuję realizacja dostaw.

Zostały wyprodukowane w Czechosłowacji w latach 1986-1991, a w latach 1995-97 gruntownie je zmodernizowano w fabryce Bombardiera.

• w dniu 13 kwietnia /godziny wieczorne/ dostawa wagonu Tatra T6A2D - numer berliński 5116, szczeciński 1211,
• w dniu 14 kwietnia /godziny wieczorne/ dostawa wagonu Tatra T6A2D - numer berliński 5124, szczeciński 1212,
• w dniu 20 kwietnia /godziny wieczorne/ dostawa wagonu Tatra KT4Dt - numer berliński 7013, szczeciński 122,
• w dniu 21 kwietnia /godziny wieczorne/ dostawa wagonu Tatra KT4Dt - numer berliński 7019, szczeciński 123,
• w dniu 27 kwietnia /godziny wieczorne/ dostawa wagonu Tatra T6A2D - numer berliński 5119, szczeciński 223,
• w dniu 28 kwietnia /godziny wieczorne/ dostawa wagonu Tatra T6A2D - numer berliński 5153, szczeciński 224,
• w dniu 10 maja /godziny wieczorne/ dostawa wagonu Tatra T6A2D - numer berliński 5121, szczeciński 1213,
• w dniu 11 maja /godziny wieczorne/ dostawa wagonu Tatra T6A2D - numer berliński 5129, szczeciński 1214,
• w dniu 19 maja /godziny wieczorne/ dostawa wagonu Tatra T6A2D - numer berliński 5132, szczeciński 225,
• w dniu 20 maja /godziny wieczorne/ dostawa wagonu Tatra T6A2D - numer berliński 5165, szczeciński 226,
• w dniu 25 maja /godziny wieczorne/ dostawa wagonu Tatra T6A2D - numer berliński 5120, szczeciński 227,
• w dniu 26 maja /godziny wieczorne/ dostawa wagonu Tatra T6A2D - numer berliński 5126, szczeciński 228,
• w dniu 7 czerwca /godziny wieczorne/ dostawa wagonu Tatra T6A2D - numer berliński 5147, szczeciński 1215,
• w dniu 8 czerwca /godziny wieczorne/ dostawa wagonu Tatra T6A2D - numer berliński 5144, szczeciński 1216,
• w dniu 16 czerwca /godziny wieczorne/ dostawa wagonu Tatra T6A2D - numer berliński 5146, szczeciński 230,
• w dniu 17 czerwca /godziny wieczorne/ dostawa wagonu Tatra T6A2D - numer berliński 5130, szczeciński 229,
• w dniu 23 czerwca /godziny wieczorne/ dostawa wagonu Tatra T6A2D - numer berliński 5111, szczeciński 231,
• w dniu 24 czerwca /godziny wieczorne/ dostawa wagonu Tatra T6A2D - numer berliński 5134, szczeciński 232,
• w dniu 7 lipca /godziny wieczorne/ dostawa wagonu Tatra KT4Dt - numer berliński 7020, szczeciński 124,
• w dniu 8 lipca /godziny wieczorne/ dostawa wagonu Tatra KT4Dt - numer berliński 7026, szczeciński 125,
• w dniu 21 lipca /godziny wieczorne/ dostawa wagonu Tatra KT4Dt - numer berliński 7032, szczeciński 126,
• w dniu 22 lipca /godziny wieczorne/ dostawa wagonu Tatra KT4Dt - numer berliński 7015, szczeciński 127,
• w dniu 29 lipca /godziny wieczorne/ dostawa wagonu Tatra KT4Dt - numer berliński 7014, szczeciński 128,
• w dniu 30 lipca /godziny wieczorne/ dostawa wagonu Tatra KT4Dt - numer berliński 7097, szczeciński 129,
• w dniu 5 sierpnia /godziny wieczorne/ dostawa wagonu Tatra T6A2D - numer berliński 5140, szczeciński 233,
• w dniu 6 sierpnia /godziny wieczorne/ dostawa wagonu Tatra T6A2D - numer berliński 5115, szczeciński 234,
• w dniu 18 sierpnia /godziny wieczorne/ dostawa wagonu Tatra KT4Dt - numer berliński 7004, szczeciński 130,
• w dniu 19 sierpnia /godziny wieczorne/ dostawa wagonu Tatra KT4Dt - numer berliński 7091, szczeciński 131,
• w dniu 25 sierpnia /godziny wieczorne/ dostawa wagonu Tatra KT4Dt - numer berliński 7095, szczeciński 132,
• w dniu 26 sierpnia /godziny wieczorne/ dostawa wagonu Tatra T6A2D - numer berliński 5127, szczeciński 235,
• w dniu 27 sierpnia /godziny wieczorne/ dostawa wagonu Tatra T6A2D - numer berliński 5145, szczeciński 238,
• w dniu 3 września /godziny wieczorne/ dostawa wagonu Tatra T6A2D - numer berliński 5131, szczeciński 236,
• w dniu 7 września /godziny wieczorne/ dostawa wagonu Tatra T6A2D - numer berliński 5113, szczeciński 237,
Koniec dostaw. Łącznie 33 wagony. Umowa na dodatkowe wagony.

* * *

Remont Bohaterów Warszawy

Na czas remontu od /10 kwietnia 2010/ torowiska tramwajowego w ciągu Bohaterów Warszawy na odcinku od ulicy Wawrzyniaka do ulicy Jagiellońskiej zostanie uruchomiona linia zastępcza 809.

• linia 5 będzie jeździła z Krzekowa przez Wawrzniaka, aleję Wojska Polskiego, plac Szarych Szeregów do Stoczni Szczecińskiej.
• linia 7 z Krzekowa przez Wawrzyniaka, plac Szarych Szeregów, Piłsudskiego, plac Rodła, plac Żołnierza, Brama Portowa, Wyszyńskiego do Dworcowej.

Jednocześnie również prowadzone będą prace przy modernizacji ulicy Bohaterów Warszawy na odcinku od ulicy Mickiewicza do ulicy Krzywoustego. Modernizacja ulicy obejmować będzie niżej podane prace:
• regulacja wysokościowa istniejących krawężników kamiennych,
• sfrezowanie istniejącej nawierzchni asfaltowej,
• wykonanie nakładki asfaltowej,
• wykonanie chodników i zjazdów do posesji i uporządkowanie terenów zielonych,
• wzdłuż jezdni zachodniej wykonanie zatoki - parkingi dla samochodów osobowych (parkowanie równoległe),
• rozbiórka istniejącej nawierzchni na chodnikach i peronach tramwajowych i ułożenie nowej na istniejącej podbudowie.

W 22 maja został zakończony remont torów w alei Bohaterów Warszawy na odcinku od ulicy Jagiellońskiej do ulicy Mickiewicza, linie tramwajowe 5, 7 i 9 powracają na swoje stałe trasy. Remont całej ulicy zostanie zakończony w czerwcu.

Linia

Trasa

809

Pl. Gałczyńskiego - Wawrzyniaka - Bohaterów Warszawy - Jagiellońska - Piastów - Krzywoustego - Bohaterów Warszawy - Wawrzyniaka - Pl. Gałczyńskiego


5

Krzekowo – Żołnierska – Mickiewicza – Wawrzyniaka – Wojska Polskiego - Szarych Szeregów /Sprzymierzonych/ - Piłsudskiego - Pl. Rodła - Matejki - Parkowa - Dubois - Antosiewicza /Hutnicza/ – Stocznia Szczecińska


7

Krzekowo – Żołnierska - Mickiewicza - Wawrzyniaka - aleja Wojska Polskiego – plac Szarych Szeregów (Sprzymierzonych) – aleja Piłsudskiego – plac Rodła – Matejki – plac Żołnierza – Brama Portowa – Wyszyńskiego – Dworcowa

* * *

Umowa na Tatry

Tramwaje Szczecińskie podpisały w dniu 17 marca z BVG Berlin umowę na dostawę 31 Tatr. Umowa obejmuje również duży pakiet części zamiennych. Koszty tego kontraktu wynoszą około 6 mln złotych.

Realizacja dostaw wozów tramwajowych zacznie się już w kwietniu a zakończy w sierpniu. Spółka za wagon przegubowy /KT4Dt/ zapłaci ok. 49,2 tys. euro i 35,9 tys. za wagon krótki /T6A2D/. Używane tramwaje zostały zakupione ze środków własnych Tramwajów Szczecińskich.

Tramwaje Szczecińskie wyekspediują wagony Tatra na linie w ciągu 3 tygodni od poszczególnych dostaw. W między czasie będą montowane kasowniki i oprogramowanie do wyświetlaczy, a każdy wagon zostanie przemalowany w barwy "pływających ogrodów" i nadane mu zostaną nowe numery taborowe.

* * *

Czy remont torowiska na Niemierzyńskiej i Arkońskiej?

Szczecin poszukuje wykonawcy V etapu Obwodnicy Śródmieścia. To jedna z najważniejszych drogowych inwestycji miasta. Kosztować będzie ok. 112 mln zł.

Przetarg na wykonawcę prac został ogłoszony dzisiaj. Otwarcie ofert przewidziano na 22 kwietnia br. V etap Obwodnicy Śródmieścia Szczecina obejmuje budowę nowego odcinka o długości około 1200 m od ulicy Duńskiej – Krasińskiego do ulicy Arkońskiej. Koszt inwestycji szacuje się na blisko 112 mln z czego miasto pozyska ok. 74 mln dofinansowania środków unijnych. Zadanie będzie dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. Od momentu przekazania placu budowy, wyłoniony w przetargu wykonawca będzie miał 26 miesięcy na realizację inwestycji.

Zakres projektu obejmuje:

• Budowę ulicy dwujezdniowej,
• Przebudowę skrzyżowania z ulicą Chopina wraz z odcinkiem około 470 m tej ulicy,
• Podłączenie skrzyżowania ulic Niny Rydzewskiej i Wszystkich Świętych,
• Przebudowę skrzyżowania z ulicami Arkońską i Niemierzyńską wraz z odcinkiem około 530 m ciągu tych ulic oraz skrzyżowaniem z ulicą Papieża Pawła VI,
• Przebudowę istniejącego wiaduktu kolejowego nad ulicą Niemierzyńską,
• Dostosowanie istniejącego układu drogowego do nowo projektowanej drogi tj. zapewnienie dojazdów do terenów przyległych, wykonanie parkingów, zatok autobusowych,
• Budowę przejścia podziemnego pod obwodnicą w rejonie ul. Łabędziej,
• Budowę chodników i ścieżek rowerowych,
• Budowę kanalizacji deszczowej,
• Wykonanie sygnalizacji świetlnej,
• Wykonanie oświetlenia ulicznego,
• Wykonanie murów oporowych,
• Usuniecie kolizji z istniejącymi sieciami,
• Rozbiórkę kolizyjnych obiektów: pięciu budynków mieszkalnych, obiektów gospodarczych, garaży, altanek działkowych,
• Wycinkę kolidujących drzew i krzewów,
• Nasadzenia zieleni,
• Wykonanie niezbędnych zabezpieczeń dla obszarów wymagających ochrony przed emisją hałasu (ekranów akustycznych),
• Wykonanie oznakowania pionowego oraz poziomego,
• Przebudowa infrastruktury teletechnicznej oraz sieci: kanalizacji sanitarnej, wodociągowej, gazowej, ciepłowniczej, energetycznych,
• Przebudowa infrastruktury technicznej kolejowej: układu torowego, kolejowej sieci trakcyjnej, kabli telekomunikacyjnych,
Przebudowa trakcji tramwajowej w obszarze przebudowy ul. Arkońskiej/Niemierzyńskiej.

* * * * * * *

Jest wykonawca V etapu Obwodnicy Gmina Miasto Szczecin wybrała wykonawcę V odcinka Obwodnicy Śródmiejskiej. Za 65 923 330,80 zł prace ma wykonać Energopol Szczecin. Aby mogła zostać podpisana umowa z wykonawcą wynik przetargu musi zaakceptować Urząd Zamówień Publicznych w Warszawie. Kontrola UZP jest konieczna, gdyż część środków na budowę piątego odcinka Obwodnicy Śródmiejskiej stanowi dofinansowanie zewnętrzne (ok. 71% całości kwoty).

Po przejęciu placu budowy wykonawca będzie miał 26 miesięcy na wybudowanie dróg zgodnie ze specyfikacją przetargową.

Projekt zakłada połączenie skrzyżowania ul. Krasińskiego / Duńskiej nową drogą z ul. Arkońską / Niemierzyńskiej. Przebudową ma być objęty odcinek o długości ponad 2 km. Jezdnie będą miały po dwa pasy ruchu w każdą stronę. Wybudowane zostaną ścieżki rowerowe, chodniki. Na wysokości ul. Łabędziej powstanie przejście podziemne, które pozwoli dzieciom na bezpieczne dotarcie do szkoły. Zmieni się także układ skrzyżowań znajdujących się w ciągu obwodnicy.

Przebudowane zostaną skrzyżowania obwodnicy z fragmentami przyległych ulic: z ul. Chopina (długość 450 m.), obwodnicy z ul. Arkońską / Niemierzyńską (długość 550 m.), ul. Papieża Pawła VI (długość ok. 100 m.). Zmodernizowany zostanie wiadukt kolejowy w ciągu ul. Arkońskiej oraz przebudowana będzie trakcja tramwajowa w obszarze skrzyżowania obwodnicy z ul. Arkońska i Niemierzyńską. W celach poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniach obwodnicy z: ul. Chopina, ul. Niny Rydzewskiej, ul. Arkońską / Niemierzyńską ruch sterowany będzie sygnalizacją.

Budowa piątego etapu obwodnicy współfinansowana jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007–2013.

Niezależnie od budowy obwodnicy prowadzone będą prace związane z modernizacją ul. Arkońskiej i Niemierzyńskiej (postępowanie zostało ogłoszone). Gmina Miasto Szczecin planuje także przebudowę skrzyżowania ul. Krasińskiego – Duńskiej z obwodnicą wraz z modernizacją skrzyżowań ul. Krasińskiego z ul. Zakopiańską, Łuczniczą i Łabędzią.

Opracowanie "aktualności", "Urząd Miasta" 10 marca i 5 sierpnia 2010 roku

* * *

Nowa dostawa Solarisów

W godzinach wieczornych 9 marca dotarły autobusy marki "Solaris" - 4 dwunastometrowe i 8 osiemnasto metrowych na teren zajezdni Dąbie. Mają numery rejestracyjne i taborowe:

foto: Janusz Światowy, SU 12 2011, 2013, 2014 na płycie zajezdni 10.03.2010.
Solaris Urbino 12

• ZS 6051S 2011 - vin SUU241161AB008457,
• ZS 6052S 2012 - vin SUU241161AB008458,
• ZS 6053S 2013 - vin SUU241161AB008459,
• ZS 6054S 2014 - vin SUU241161AB008460,

foto: Janusz Światowy, SU 18 2057 na płycie zajezdni 10.03.2010.
Solaris Urbino 18

• Z0 SPAD 2051 - vin SUU341211AB008197,
• Z1 SPAD 2052 - vin SUU341211AB008198,
• Z2 SPAD 2053 - vin SUU341211AB008199,
• Z3 SPAD 2054 - vin SUU341211AB008200,
• Z4 SPAD 2055 - vin SUU341211AB008201,
• Z5 SPAD 2056 - vin SUU341211AB008202,
• Z6 SPAD 2057 - vin SUU341211AB008203,
• Z7 SPAD 2058 - vin SUU341211AB008204.

Ciekawostką są indywidualne tablice rejestracyjne w SU 18, które zafundował lesingodawca w związku z dobrą współpracą zajezdni Dąbie polegającą m.in na terminowym regulowaniu każdorazowych płatności. Zajezdnia nie poniosło dodatkowych kosztów z tym związanych.

foto: Janusz Światowy, automat biletowy 10.03.2010.
Autobusy dwunastometrowe zostały zakupione przez Spółkę z własnych środków. Mają na pokładzie zainstalowane automaty biletowe. Siedzenia w obydwu typach autobusów są już w barwach "pływających ogrodów", a poręcze w kolorze seledynowym.
Tradycyjnie, wozy wyposażono w autokomputery SRG 3000 i kasy fiskalne do sprzedaży biletów. W "jamnikach" z tyłu pojazdu zamontowano oko kamery.

* * *

Przetarg

W dniu 1 marca ZDiTM ogłosił przetarg na wykonanie remontu nawierzchni jezdni, chodników i peronów przystankowych w ciągu alei Bohaterów Warszawy, na odcinku od ulicy Adama Mickiewicza do ulicy Krzywoustego. Powyższy przetarg skoordynowano z modernizacja torowiska tramwajowego na odcinku od ulicy Mickiewicza do ulicy Jagiellońskiej. Zakres wykonywanych robót ma obejmować:
• regulacja wysokościowa istniejących krawężników kamiennych,
• sfrezowanie istniejącej nawierzchni asfaltowej,
• wykonanie nakładki asfaltowej,
• wykonanie chodników i zjazdów do posesji i uporządkowanie terenów zielonych,
• wzdłuż jezdni zachodniej wykonanie zatoki - parkingi dla samochodów osobowych (parkowanie równoległe),
• rozbiórka istniejącej nawierzchni na chodnikach i peronach tramwajowych i ułożenie nowej na istniejącej podbudowie. Przewidziany czas realizacji do 120 dni. Więcej w projekcie budowlano - wykonawczym, opracowanym w listopadzie 2008 roku tutaj

* * * * * * *

Dnia 29 marca ogłoszono wyniki przetargu na w/w roboty. Wykonawcą zastała firma "J. Rosiek & D. Sobczyński S.C." Zakład Usług Inżynieryjno-Budowlanych, ul. Lubelska 30, 71-043 Szczecin za cenę ofertową 3 220 891,34 zł brutto.

* * *

Autobusy VOLVO i AUTOSAN na sprzedaż

Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe "Klonowica" Sp. z o.o. w dniu 18 lutego podało informacje na swojej stronie internetowej o sprzedaży używanych autobusów komunikacji miejskiej.

Oferty pisemne z proponowaną ceną należy składać do dnia 10 marca 2010 roku w sekretariacie Spółki. Osobą wyznaczoną do udzielania informacji jest kierownik do spraw technicznych tel. 510 224 402. Decyzję o sprzedaży wspomnianych autobusów podjęto ze względu na duży przebieg, kratownice nadające się tylko do naprawy, silniki i skrzynie biegów również. Powoli zaczyna kończyć się era autobusów Volvo B10M i Autosan H-6 20.03.
Równocześnie podjęto decyzję o złomowaniu autobusu marki Jelcz 120M z 1994 roku SCI 9944 nr boczny 1413 VIN - SUJ120MAER0000134 ze względu na tragiczny stan tego pojazdu /kratownica, silnik/.

Numery VIN wszystkich autobusów VOLVO B10M z zajezdni Klonowica:

foto: Janusz Światowy, Meldekarte Neuer Kunde wystawione dla autobusu 1557 - przerobiony na techniczny - ucięty człon numer 100.
• 1550 - VIN – YV31M2B15SA042009
• 1551 - VIN – YV31M2B12SA042095
• 1552 - VIN – YV31M2B14SA042096
• 1553 - VIN – YV31M2B16SA042097
• 1554 - VIN – YV31M2B18SA042098
• 1555 - VIN – YV31M2B1XSA042099
• 1556 - VIN – YV31M2B18SA042151
1557 - VIN – YV31M2B1XSA042152
autobus przerobiony na techniczny “100”

• 1558 - VIN – YV31M2B11SA042153
• 1559 - VIN – YV31M2B13SA042154
• 1560 - VIN – YV31M2B14SA042230
• 1561 - VIN – YV31M2B16SA042231
• 1562 - VIN – YV31M2B18SA042232
• 1563 - VIN – YV31M2B1XSA042233
• 1564 - VIN – YV31M2B11SA042234
• 1565 - VIN – YV31M2B11SA042307
• 1566 - VIN – YV31M2B14SA042308
• 1567 - VIN – YV31M2B16SA042309
• 1568 - VIN – YV31M2B12SA042310
• 1569 - VIN – YV31M2B14SA042311
• 1570 - VIN – YV31M2B10SA042421
• 1571 - VIN – YV31M2B12SA042422
• 1572 - VIN – YV31M2B14SA042423
• 1573 - VIN – YV31M2B16SA042424
• 1574 - VIN – YV31M2B18SA042425
• 1575 - VIN – YV31M2B1XSA042443
• 1576 - VIN – YV31M2B11SA042444
• 1577 - VIN – YV31M2B13SA042445
• 1578 - VIN – YV31M2B15SA042446
• 1579 - VIN – YV31M2B17SA042447
• 1580 - VIN – YV31M2B11SA042539
• 1581 - VIN – YV31M2B18SA042540
• 1582 - VIN – YV31M2B1XSA042541
• 1583 - VIN – YV31M2B11SA042542
• 1584 - VIN – YV31M2B13SA042543
• 1585 - VIN – YV31M2B19SA042594
• 1586 - VIN – YV31M2B10SA042595
• 1587 - VIN – YV31M2B12SA042596
• 1588 - VIN – YV31M2B14SA042597
• 1589 - VIN – YV31M2B16SA042598
Powyższe dane spisane z tzw. „Meldekarte Neuer Kunde” wystawione przez firmę Volvo dla MZK Szczecin.

* * * * * * * *

30 marca opuściły macierzystą zajezdnie trzy autobusy marki Volvo B10MA: 1551, 1552 i 1564, przeznaczone do sprzedaży z partii 8 sztuk. Pozostałe autobusy również już zostały sprzedane.


TYP
AUTOBUSU
Rok
produkcji
Nr
autobusu
Przebieg Nr
rejestracyjny
VOLVO B10
(przegubowe)
1994 1550
VIN - YV31M2B15SA042009
1257142 km SCS 4528
VOLVO
B10 (przegubowe)
1994 1551
VIN - YV31M2B12SA042095
1233027 km SCR 7951
VOLVO
B10 (przegubowe)
1994 1552
VIN - YV31M2B14SA042096
1212789 km SCR 7952
VOLVO B10
(przegubowe)
1994 1553
VIN - YV31M2B16SA042097
1214958 km SCR 7953
VOLVO B10
(przegubowe)
1994 1559
VIN - YV31M2B13SA0422154
1237373 km SCR 7959
VOLVO B10
(przegubowe)
1994 1560
VIN - YV31M2B14SA0422230
1313264 km SCR 7960
VOLVO B10
(przegubowe)
1994 1561
VIN - YV31M2B16SA0422231
1194483 km SCR 7961
VOLVO B10
(przegubowe)
1994 1564
VIN - YV31M2B11SA0422234
1281852 km SCR 7964
AUTOBUSY
AUTOSAN H6 20.02
( miejskie mini )
1997 1743
VIN - SUABW1PPPVS510079
497529 km SMC 4982
AUTOBUSY
AUTOSAN H6 20.02
( miejskie mini )
1997 1744
VIN - SUABW1PPPVS510080
553073 km SMC 4983

* * *

Stan taboru na Klonowica

Stan taboru na 17 lutego 2010 roku w zajezdnii Klonowica. Dane techniczne i zdjęcia ze strony SPA "Klonowica". Więcej tutaj

* * *

SPPK dokapitalizowane

Rajcy policcy zdecydowali w dniu 16 lutego podczas nadzwyczajnej sesji Rady Miasta o podwyższeniu kapitału zakładowego oraz o przyznaniu środków na zakup nowych autobusów spółce autobusowej w Policach.

Dzięki zgodzie rajców spółka autobusowa chce kupić 13 nowych autobusów. Mogą one pojawić się na szczecińsko-polickich trasach w przyszłym roku. Rajcy zdecydowali również, o wydłużeniu spółce okresu dzierżawy na zajezdnie w Policach do 2016 roku. Nowe autobusy mają zastąpić wysłużone 15 i 20-letnie Jelcze. Pozostałe pieniądze mają pochodzić z Regionalnego Programu Operacyjnego.

* * *

Nowe "jamniki" na Klonowica

foto: Janusz Światowy, na płycie postojowej zajezdni.
W dniu wczorajszym (4 luty) przyjechały nowe "jamniki" niskopodłogowe autobusy Solaris Urbino 18 zamówione w roku 2009.

Oznaczono je numerami taborowym:
• ZS-4498S - 1050, • ZS-4497S - 1051, • ZS-4496S - 1052, • ZS-4495S - 1053, • ZS-4493S - 1054, • ZS-4492S - 1055, • ZS-4491S - 1056, • ZS-4490S - 1057.

foto: Janusz Światowy, siedzenia dla pasażerów w barwach pływających ogrodów.
Mają na pokładzie klimatyzacje i monitoring. Siedzenia dla pasażerów są już w barwach pływających ogrodów a poręcze w kolorze seledynowym. W kabinie kierowcy zamontowany jest autokomputer SRG 3000 i kasa fiskalna do sprzedaży biletów.
Autobusy wyposażono w tablice elektroniczne, automatyczny system gaszenia pożaru w komorze silnika, rampę ułatwiającą wejście i wyjście osobom niepełnosprawnym.
Silniki autobusów spełniają wszystkie europejskie wymogi a nawet je przewyższają (obecnie obowiązująca norma to Euro5).
Po przygotowaniu wyjechały na trasy linii 67/1 - 1056 i 67/6 - 1050, A/7 - 1054 w dniu 8 lutego a pozostała reszta autobusów w dniu 9 lutego.

* * *

Linie zastępcze 805 i 807

Na czas remontu torowiska tramwajowego w ciągu Bohaterów Warszawy na odcinku od ulicy Wawrzyniaka do ulicy Jagiellońskiej zostanie uruchomiona linia zastępcza 805 i 807 (wydłużona trasa). Natomiast linia 5 zostaje skierowana przez aleję Wojska Polskiego (zajezdnia Pogodno) do Stoczni Szczecińskiej.
Linia 5 będzie obsługiwana przez zajezdnie Golęcin 7 brygadami w dni robocze w tym zadania łączone (5/1+11/9, 5/7+11/8) oraz zajezdnie Pogodno, brygady łączone 4/2+5/11, 4/3+5/9, 4/5+5/10, 4/6+5/8. W soboty i dni świąteczne linie obsługuje tylko zajezdnia Pogodno - 6 brygadami.
W związku z tymi zmianami zostały zawieszone linie 7 i 9. W miejsce zawieszonych linii zwiększono ilość i częstotliwość kursowania brygad 1 i 8.
Linie 1 obsługuje zajezdnia Pogodno w dni robocze - 14 brygadami, soboty i dni świąteczne - 7 brygadami, Boże Narodzenie, Wielkanoc i Nowy Rok - 4 brygadami.
Linie 8 w dni robocze wspólnie zajezdnie Golęcin (brygady 1, 3, 6, 7, 11) i Pogodno (brygady 2, 4, 5, 8, 9, 10, 12). Również wspólnie obsługują pozostałe dni - sobota i świąteczne po trzy brygady każda. 1, 2, 4 Golęcin a 3, 5, 6 Pogodno. Data uruchomienia nie została jeszcze ustalona. Linie tramwajowe i autobusowe w tej konfiguracji nigdy nie wyjechały na trasy z powodu zakończenia remontu pętli na Krzekowie. Niżej trasy linii.


Linia

Trasa

805

Krzekowo - Żołnierska - Mickiewicza - Bohaterów Warszawy - Jagiellońska - Piastów - Plac Szarych Szeregów

807

Krzekowo – Żołnierska – Mickiewicza – Bohaterów Warszawy – Krzywoustego – Plac Kościuszki


5

Zajezdnia Pogodno – aleja Wojska Polskiego – plac Szarych Szeregów (Sprzymierzonych) – aleja Piłsudskiego – plac Rodła – Matejki – Malczewskiego – Parkowa – Dubois – Antosiewicza (Hutnicza) – Stocznia Szczecińska

* * *

Nowe zakupy w spółkach autobusowych Szczecina

SPA Klonowica i Dąbie w dniach 26 i 27 stycznia ogłosiły przetargi na dostawę 18 nowych autobusów przegubowych (Dąbie 10, Klonowica 8). Autobusy będą miały klimatyzację przestrzeni pasażerskiej, miękkie siedzenia, automaty biletowe. Otwarcie ofert w obydwu przypadkach nastąpi w marcu. Termin dostawy autobusów ma nastąpić we wrześniu.

* * * * * * * * *
W dniu 19 marca SPA "Klonowica" ogłosiła wyniki przetargu na dostawę 8 autobusów niskopodłogowych. Jest nią firma "Solaris" z Bolechowa koło Poznania. W przetargu brała też udział firma "Volvo" z Goeteborga ze Szwecji, która przegrała minimalną ilością punktów.

* * *

XLIII Sesja Rady Miasta Szczecin

25 stycznia odbędzie się XLIII zwyczajna sesja Rady Miasta. W porządku obrad znalazła się m.in. następująca uchwała:
Uchwała nr 17/10 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w Szczecińsko – Polickim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym. Kapitał zakładowy spółki zostanie podwyższony o 700 tysięcy złotych. W 2009 roku Gmina Miasto Szczecin dokapitalizowała SPPK kwotą 2 mln zł.

* * * *
Radni przyjęli uchwałę o dokapitalizowaniu SPPK kwotą 700 tysięcy złotych.

* * *

Bilety w kolorystyce pływających ogrodów

W dniu 20 stycznia Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego ogłosił przetarg na druk i dostawę całej gamy biletów (miesięcznych, trzymiesięcznych, semestralnych, dobowych wielodobowych, 10-przejazdowych, rodzinnych weekendowych), również zlecono druk i dostawę blankietów do biletów i biletów wolnej jazdy na lata 2010 i 2011 (I kwartał). Bilety będą zgodne z marką pływających ogroddów (Floating Garden 2050). Przykładowe wzory biletów tutaj.

W dniu 2 lutego ogłoszono wyniki przetargu na dostawę biletów. Bilety będzie dostarczać firma ""GRAF ART DRUKARNIA” Sp. z o.o., z ulicy Inżynierskiej z Lublina

* * *

Plan rozwoju transportu publicznego

W dniu 14 stycznia wiceprezydent Beniamin Chochulski przedstawił radnym dokument pn "Zintegrowany plan rozwoju transportu publicznego w Szczecinie w latach 2007-2015". Między innym w dokumencie tym znalazły się plany dotyczące rozwoju sieci tramwajowej i autobusowej.

Wspomniano w opracowaniu między innymi o torowisku wzdłuż ulicy Mieszka I do ulicy Bronowickiej (nowy cmentarz). Jest też przewidziany tramwaj od ulicy Ku Słońcu do granic miasta, również linia w ciągu ulicy 26 Kwietnia na osiedla Zawadzkiego, trasa od Lasku Arkońskiego do alei Wojska Polskiego. W dokumencie wspomniano o uelastycznieniu sieci, "planując" wykonanie dodatkowych skrętów na skrzyżowaniach tramwajowych.

W planie jest też między innymi linia autobusowa z placu Rodła na ulicę Studzienną, wzdłuż ulicy Okulickiego do granic miasta, połączenie osiedla Arkońskiego przez Osów na Głębokie. W planach nie ma systemu "Park&Ride" na najbliższe lata, chociaż wspomina się o lokalizacjach dużych parkingów na obrzeżach centrum.

Czas pokaże czy plany te zostaną wypełnione treścią, czy tylko są pobożnymi życzeniami. O planach tych wspomina się już chyba około 4 dekad. Wiecej tutaj

* * * * *
W dniu 25 stycznia na XLIII zwyczajnej sesji Rady Miasta, radni przyjęli kontrowersyjny Plan Rozwoju Transportu Publicznego w Szczecinie na lata 2007-2015 w oparciu o fundusze europejskie tutaj.

* * *

Czy niskopodłogowce z Pesy?

Nakazem Sądu Okręgowego w Szczecinie Tramwaje Szczecińskie powtórnie rozpatrzyły oferty na zakup tramwajów niskopdłogowych w ilości 6 sztuk. Została wybrana ponownie oferta bydgoskiej firmy "PESA" jako spełniająca wymogi zawarte w siwz. Wg komisji przetargowej "Cegielski" nie spełnił tych wymogów.

Poszło o wysokość podłogi w strefie drzwi. Wymagana przez Tramwaje Szczecińskie wysokość to 350 mm, a oferta "Cegielskiego" proponowała 370mm. Właśnie z tego powodu dwucentymetrowej różnicy oferta Cegielskiego została odrzucona. Czy Cegielski będzie protestował czas pokaże. Werdykt ukazał się na stronie Tramwajów Szczecińskich w dniu 14 stycznia. Więcej tutaj

* * *

39 do 39-ciu

W styczniu 2010 roku ze stanu zajezdni Dąbie zdjęto autobus Volvo B10MA o numerze taborowym 2888. Powodem skreślenia autobusu jest poważna awaria układu napędowego, którego ze względu na koszty nie opłaca się remontować.

Jak wiadomo spółka autobusowa Klonowica w 2008 roku podjęła decyzję o skreśleniu z ewidencji też autobusu Volvo B10MA o numerze bocznym 1557 z powodu spalenia się instalacji elektrycznej.
Jednakże w tym przypadku podjęto decyzję o wykorzystaniu pojazdu jako wóz techniczny. Wszystkie prace zostały wykonane przez mechaników zajezdni. Po przeróbkach nadano mu numer taborowy 100. Do eksploatacji włączono go 24 lutego 2009 roku.

Sądzę, że ze względu na stan techniczny tych autobusów i wysokie koszty ich napraw będą podejmowane decyzję o ich złomowaniu przez szefostwo obu zajezdni.

* * *

Koło przetargowe

W dniu 8 stycznia Sąd Okręgowy w Szczecinie odrzucił skargę Tramwajów Szczecińskich na FPS "Cegielski". Tramwajowa spółka, zakwestionowała zdolność kredytową Cegielskiego na wykonanie 6 tramwajów niskopodłogowych dla Szczecina. Sąd orzekł, że skarga Tramwajów Szczecińskich była niezasadna, bo Cegielski wskazał bank, który pozytywnie ocenił możliwość spłacenia kredytu, który FPS zaciągnąłby na wykonanie zamówienia.

W związku z niniejszym spółka tramwajowa będzie musiała dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z ofert które wpłynęły do TS i nie zostały odrzucone, a potem ewentualnie skorzystać z dróg odwoławczych. I sprawa zakupu niskopodłogowy tramwajów dla Szczecina (6 szt.) zatoczyła koło, powracając do punktu wyjścia.

Mam nadzieję, że to przykre doświadczenie z tym przetargiem nie pójdzie na marne i następne zakupy tramwajów będą wolne od wad formalno-prawnych.

* * *

Pętla Dąbie Osiedle - czy zdążą?

W dniu 17 listopada 2009 roku pracownicy n/w konsorcjum przystąpili do prac przy budowie pętli autobusowej w Dąbiu u zbiegu ulic Goleniowskiej - Goplańskiej. Wykonawcą prac jest konsorcjum składające się z firm:
• FDO Spółka z o.o., Leśno Górne 11, 72-004 Tanowo
• Lider i ELBUD S.C. Jarosław Sajewicz, Elżbieta Tomasiak, ul. Hangarowa 2, 70-767 Szczecin - Partner.
Konsorcjum prace budowlane wykona za cenę brutto 1.363.796,50 zł.

W ramach tej kwoty konsorcjum musi wybudować:

• pętlę autobusową z dwoma peronami;
• zatokę autobusową w ciągu ulicy Goleniowskiej;
• kanalizację deszczową;
• przebudowa oświetlenia;
• skrzyżowanie ulic Goleniowskiej i Goplańskiej.

Termin realizacji tego przedsięwzięcia, to 90 dni od podpisania umowy. Wydaje się, że nie zostanie dotrzymany. Jeszcze nie wszystko jest wykonane. Nie ma pracowników na placu budowy. Nie wiem, czy jest to związane ze złymi warunkami atmosferycznymi, czy z brakiem ludzi. Niżej zdjęcia z placu budowy.

* * *

Dodatkowy kurs na Wyspę Pucką

Z dniem 1 lutego 18 stycznia ZDiTM uruchamia dodatkowy kurs w zimowym, powszednim rozkładzie jazdy (na wniosek pasażerów) na linii 52. Dodatkowy kurs od przystanku Tkacka o godzinie 12.51, zaś z Wyspy Puckiej o godzinie 13.15.

* * *

Stan taboru w Tramwajach Szczecińskich

Stan taboru na 1 stycznia 2010 roku w Tramwajach Szczecińskich. Dane na podstawie materiałów zawartych na stronach Tramwajów Szczecińskich i serwisu hobbystycznego "KOMIS" oraz materiałów własnych. Więcej tutaj

* * *

Stan taboru na Klonowica

Stan taboru na 1 stycznia 2010 roku w zajezdnii Klonowica. Dane techniczne i zdjęcia ze strony SPA "Klonowica". Więcej tutaj

* * *

Linie autobusowe, tramwajowe (zwykłe, pośpieszne i nocne)

Stan na dzień 01.01.2010 roku, tras linii tramwajowych, autobusowych zwykłych i pośpiesznych. Więcej tutaj

* * *

Linie autobusowe bezpłatne
(sponsorowane przez hipermarkety i targowiska)

Trasy linii bezpłatnych jeżdżących do największych hipermarketów i targowisk. Stan na dzień 01.01.2010 roku. Więcej tutaj

* * *

Kasy biletowe. Stan na dzień 01.01.2010 roku

Punkty sprzedaży biletów komunikacji miejskiej na terenie działania ZDiTM Szczecin. Więcej tutaj

* * *

Ceny biletów stan na dzień 01.01.2010 roku

Cennik opłat za przejazdy pojazdami lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie, obowiązujący od dnia 1 maja 2007 roku. Więcej tutaj

* * *Lata 90 XX wieku


Wiek XXI


LinkiCopyright © Janusz Światowy, 2002
Wszelkie prawa zastrzeżone.