Menu


1879-1929


Lata 20-40 XX wieku


Lata 50–80 XX wieku


Komunikacji miejska w 1979 roku

* * *

Pętla autobusowa Borysza

Projekt budowy pętli autobusowej "Śródmiejska"w rejonie ulicy Borysza na zlecenie TK-2983/78 WPKM Szczecin wykonał inżynier K. Piątek z Biura Projektów Budownictwa Komunalnego ze Szczecina z ulicy Dworcowej. Wiecej tutaj

* * *

Pociągiem do Słonecznego i Płoni?

O komunikacji miejskiej Szczecina mówi się nie szczędząc krytycznych słów. Faktem jest jednak, że zarządzające nią przedsiębiorstwo znajduje się w niezmiernie trudnej sytuacji, spowodowanej brakiem taboru, części zamiennych, ogumienia oraz środków do realizacji zamierzeń inwestycyjnych.

Oto realia dnia codziennego, z którymi WPKM bez pomocy z zewnątrz uporać się nie jest w stanie. Na baczną uwagę zasługuje więc projekt częściowego wykorzystania obwodnicy kolejowej Szczecina jako środka wspomagającego miejskiego przewoźnika. Wiecej tutaj

Opracowanie "ten", "Kurier Szczeciński (279)", 14/16 grudnia 1979 roku

* * *

Z Krzekowa do Stoczni przez Niebuszewo

Szczecińscy projektanci tworzą obecnie nową koncepcję układu komunikacyjnego naszego miasta, polegającą m. in. na znacznie większym wykorzystaniu trakcji elektrycznej. Jednym z elementów jest pomysł połączenia linią tramwajową Krzekowa ze Stocznią Szczecińską im. Adolfa Warskiego przez Niebuszewo. Jego założenia opracowano już w Biurze Studiów i Projektów Rozwoju Województwa.

Mówiąc w największym skrócie chodzi o przesunięcie pętli tramwajowej linii „5" i „7" w głąb Krzekowa. Następnie nowe połączenie pobiegnie starym torowiskiem al. Wojska Polskiego do wysokości ul. Szafera. W tym miejscu skierowane ono zostanie wzdłuż ul. ul. Szafera i Arkońskiej do obecnej pętli „3".
Następnie trasa nowej linii pokryje się z dotychczasową trasą „3" aż do ul. Krasińskiego. Największe zmiany nastąpią dopiero od tego miejsca. Projektuje się bowiem wybudowanie nowej ulicy, pomiędzy skarpą a ogródkami działkowymi {biegnącej mniej więcej równolegle do ul. Staszica) — której wylot umieszczony zostanie na wprost ul. 1 Maja. W ten sposób nowa część torowiska będzie doprowadzona do bezpośredniego sąsiedztwa bramy stoczniowej przy ul. Nocznickiego.

Co uzyskujemy przez taką i trasę? Przede wszystkim poprawę komunikacji z osiedlami Zawadzkiego, Arkońskim i budynkami zlokalizowanymi na Niecce Niebuszewskiej. Unikamy także dwóch bardzo ostrych uciążliwych dla otoczenia zakrętów na dwóch łukach torowiska wzdłuż ul. Krasińskiego i ul. Rewolucji Październikowej. Warto przypomnieć, że prowadzone tu przed dwoma laty pomiary natężenia hałasu wykazywały, iż liczba decybeli zbliża się do niebezpiecznych granic.

Kolejnym "plusem tej koncepcji jest fakt, że nie wymaga ona zbyt wielkich nakładów inwestycyjnych. Spora część nowej trasy biegnie bowiem już istniejącymi torowiskami. Ich obciążenie (zarówno w przypadku „3" jak i — „5" oraz „7") jest niewielkie. Wprowadzenie tu nowej linii nie utrudni więc ruchu kołowego.

Najtrudniejsze zadanie czeka budowniczych dopiero w rejonie ul. Krasińskiego. Niezbędne jest tam dokonanie tzw. przebicia przez zabudowę mieszkalną. Jest to jednak przedsięwzięcie niezbędne dla poprawy komunikacji w mieście. Służyć ono będzie zresztą nie tylko tej linii. Po poszerzeniu al. Wyzwolenia na odcinku od ul. Malczewskiego do Szpitala Kolejowego, zmieni się bowiem dotychczasowy bieg „2". Skręci ona w ul. Lubomirskiego i dotrze do swojej pętli przy Dworcu Niebuszewo odcinkiem nowo projektowanej ulicy i skrzyżowania z ul. Kołłątaja właśnie w miejscu przebicia. Wiąże się to z zamierzeniem uruchomienia bezpośredniego połączenia tramwajowego między Niebuszewem a Basenem Górniczym, co może nastąpić dopiero po poszerzeniu torów i skierowaniu tu nowego taboru.

Wspomniane wyżej zmiany układu komunikacyjnego znajdują się jeszcze na etapie programowania koncepcji. Dopiero po jej zatwierdzeniu można będzie przystąpić do sporządzania dokumentacji technicznej, co — jak wiadomo — jest dopiero wstępem do rozpoczęcia inwestycji.

Opracowanie "ten", "Kurier Szczeciński (269)", 1/2 grudnia 1979 roku

* * *

Zajezdnia na Pogodnie - kiedy koniec budowy?

Im bliżej końca roku, tym na budowle zajezdni Pogodno panuje bardziej nerwowa atmosfera. Wczoraj kolejny raz odwiedziliśmy teren tej ważnej dla miasta inwestycji. Co do jednego wszyscy się zgadzają: inwestor, główny wykonawca i podwykonawcy — chcieliby jak najszybciej zakończyć prace i zapomnieć o ciągnącej się bez końca budowie zgodnie i poprzednimi ustaleniami, podstawowe prace miały być zakończone do końca 1979 roku. Czy termin zostanie dotrzymany?

Być może roboty przeciągną się kilka dni z powodów naprawdę obiektywnych — mówi Aleksandra Borochowska z Nadodrzańsklego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego. Brakuje nam osiemnastu tysięcy cegieł. Gdybyśmy je dostali, można by było szybko zakończyć prace murarskie i przystąpić do wyposażania wnętrza.

Zaoewniono nas, że dyrekcja NPBP dokłada wszelkich starań, żeby na budowę zajezdni trafiał odpowiedni sprzęt, materiały i oczywiście ludzie. Mimo to są braki.

Na co dzień dochodzi do konfliktów między inwestorem — Wojewódzkim Przedsiębiorstwem Komunikacji Miejskiej — i wykonawcami. Wszystkie roboty są wykonywane bez wyłączania zajezdni z ruchu. Nie można sobie przecież pozwolić żeby przez długi czas nie wyjeżdżały stąd „jedynki" l „dziewiątki". Utrudnia to jednak prace wykonawcom.

Innym punktem spornym jest dokumentacja NPBP twierdzi, że projekty nie są kompletne, a poza tym WPKM zalega z dostarczaniem protokołów robót dodatkowych.

Podstawowym zadaniem "Instalu" na obecnym etapie jest zamontowanie urządzeń w kotłowni. Krystyna Zalewska z „lnstalu" skarży się, że już dwukrotnie na placu budowy zdarzyły się kradzieże m. in. zaworów.

Właśnie wczoraj podłączono moc do trafostacjl. W tych dniach będzie więc można przystąpić do tym czasowego ogrzewania najważniejszych pomieszczeń. Hale i łącznik między nimi mają być oddane do eksploatacji pod koniec stycznia. Mamy nadzieję, że na budowle zajezdni - Pogodno utrzymane zostanie przynajmniej dotychczasowe tempo prac.

Opracowanie "mat", "Głos Szczeciński (289)", 22 grudnia 1979 roku

* * *

Stargard Szczeciński - nowy dzień rozkładowy

3 grudnia (niedziela) WPKM Szczecin w swoim oddziale firmy w Stargardzie Szczecińskim uruchomił dodatkowe kursy rozkładowe w dni świąteczne na linii autobusowej 10, które będą obowiązywały już na stałe.

Autobusy będą kursowały na trasie: ul. Moniuszki (Osiedle XXX-lecia PKL - plac Wolności — Stare Miasto w godzinach od 6.25 do 21.25 z 25~30-minutowa częstotliwością.

Jak każdy wie, linia 10 powstała w połowie lat 70 XX wieku w związku z zakończeniem budowy dużego osiedla mieszkaniowego "Zachód". Powstanie tego osiedla wymusiło uruchomienie tzw. linii okólnej obsługującej zachodnią część Stargardu Szczecińskiego. Do tej pory linia jeździła w dni powszednie.


Linia

Trasa

10 Moniuszki – Szczecińska – Słoneczna – 11 listopada – pac Wolności – Kazimierza Wielkiego – Krzywoustego – Czarnieckiego – plac Wolności – Wyszyńskiego – 11 listopada – Szczecińska – Moniuszki

* * *

Którędy pojedzie tramwaj na Warszewo

Pierwsi mieszkańcy Osiedla Słonecznego narzekają na komunikację. Niestety, WPKM — z braku autobusów — nie było w stanie spełnić swych obietnic i stworzyć odpowiednich warunków dojazdu. Tymczasem już dziś wiadomo, że miasto rozwijać się będzie w kierunku północnym. Nowa dzielnica mieszkaniowa dla 40 —50 tysięcy osób powstanie na Warszewie, przy czym — jak zapowiada DRMS — pierwszy blok na Odolanach powstać ma już w przyszłym roku.

Aby więc nie powtórzyć komunikacyjnego błędu popełnionego w prawobrzeżnej części miasta, od szeregu już miesięcy toczy się dyskusja na temat koncepcji uruchomienia nowej linii tramwajowej, która połączyłaby Warszewo z centrum, a konkretniej — z Niebuszewem.

Sprawa nie okazała się taka prosta, jak początkowo myślano. Problemem numer 1 bowiem stała się sprawa włączenia nowego torowiska do systemu istniejącego już w ciasnych uliczkach Niebuszewa.

Rozwiązaniem najbardziej logicznym byłoby — sądząc z planu miasta — poprowadzenie „2" na wprost ul. Kołłątaja i połączenie jej z ul. Warcisława. Niestety, okazało się to niemożliwe do rozwiązania z uwagi na zbyt wielki spadek do pokonania do którego nie jest przystosowany nowoczesny tabor.

W tych warunkach powstała koncepcja zupełnie nowa zakładająca szereg usprawnień w układzie komunikacyjnym miasta. Proponuje ona dokonanie przebicia pomiędzy skrzyżowaniem ul. ul. Staszica, Kołłątaja i Piotra Skargi z al. Wyzwolenia, poprzez istniejącą zabudowę aż do ul. Rewolucji Październikowej. Stamtąd torowisko, pobiegłoby ul. Krasińskiego i nowo projektowaną ul. Przyjaciół Żołnierza do Warcisława. Ten projekt odpowiada parametrom technicznym nowego taboru, ale zmusza do szeregu wyburzeń domów przy ul. Krasińskiego (przy przyjęciu koncepcji drogi dwujezdniowej) i wybudowania specjalnego muru oporowego tłumiącego hałasy przy nowych, 11-kondygnacyjnych blokach.

Ta koncepcja może się wydać zbyt skomplikowana, należy jednak pamiętać o tym, że planuje się wprowadzenie całego systemu zmian w układzie linii tramwajowych miasta. Otóż „2" miałaby biec z Niebuszewa aż do Basenu Górniczego. W ciągu 2 lat bowiem aleja Wyzwolenia ulegnie poszerzeniu aż do Szpitala kolejowego a następnie torowisko pobiegnie ul. Lubomirskiego aż do ul. Staszica, którędy dotrze do starej trasy na ul. Kołłątaja. Ten nowy odcinek będzie również wykorzystywany przez kolejną linię tramwajową, która połączyć ma Krzekowo ze Stocznią Szczecińską.

Wspomniane więc wyżej przebicie przez istniejącą zabudowę do ul. Rewolucji Październikowej dokonywane ma być w interesie mieszkańców wielu dzielnic i służyć będzie kilku liniom tramwajowym. Ostatnio w Zjednoczeniu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej zrodziła się trzecia koncepcja, zakładająca ominięcie newralgicznego odcinka ul. Krasińskiego pomiędzy ul. Rewolucji Październikowej a wiaduktem kolejowym. Mówiąc krótko polega ona na wykorzystaniu nasypu kolejowego i terenów kolejowych ogródków działkowych przylegających do ul. Orzeszkowej. Następnie włączyłaby się ona w ul. Krasińskiego na krótkim odcinku pomiędzy ul. Orzeszkowej a wiaduktem kolejowym.

Koncepcja ta zakłada budowę jednego wiaduktu drogowo-kolejowego, ale pozwala oszczędzić istniejącą zabudowę oraz ułatwia przyspieszenie prac, które mogłoby wykonać nie przedsiębiorstwo specjalizujące się w przebudowie torowisk, lecz np. PBKol.

Oba te projekty mają na pewno dobre i złe strony. Wzbudziły też wiele emocji wśród uczestników dyskusji, którą w ub. piątek zorganizowano w Urzędzie Miejskim. Zważywszy jednak, że nowa koncepcja nie została bliżej sprecyzowana pod względem technicznym, postanowiono kontynuować opracowywanie wariantów modernizacji ul. Krasińskiego (w mniej optymalnym wariancie: jedna zamiast dwóch jedno kierunkowych jezdni, co pozwoli uniknąć wyburzeń). Nie oznacza to jednak, że propozycja ZGKiM nie zostanie wzięta pod uwagę.

Po opracowaniu inżynieryjnym tego pomysłu, po dokonaniu rachunku ekonomicznego — władze miejskie rozpatrzywszy wszystkie argumenty — dokonają ostatecznego wyboru.

Opracowanie "ten", "Kurier Szczeciński (264)", 26 listopada 1979 roku

* * *

Zajezdnia „Golęcino" - zakończenie prac

Siedem milionów złotych kosztowało unowocześnienie zajezdni tramwajowej na Golęcinie. Obecnie w golęcińskiej zajezdni znajdzie miejsce 20 dodatkowych wagonów. Odciążona zostanie w ten sposób zajezdnia na Pogodnie. Głównym wykonawcą robót na Golęcinie było Komunalne Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych. Brygady KPRI wymieniły m. in. kilkaset metrów torów tramwajowych wraz z rozjazdami, poszerzyły odcinek ulicy Wiszesława. Założono tak że nowe oświetlenie.

* * *

Trochę optymizmu - zajezdnia na Pogodnie

Gdy na początku września pisaliśmy o przebudowie zajezdni tramwajowej na Pogodnie, nie mieliśmy do przekazania optymistycznych wieści.

Przedstawiciel inwestora — (WPKM) — dyr. Eugeniusz Zając — niepokoił się o dotrzymanie kolejnych terminów zakończenia prac. Od tamtego czasu główny wykonawca Nadodrzańskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego - i podwykonawcy zabrali się energiczniej do roboty. Kierownik, budowy — Aleksandra Borchowska ma zadowoloną minę.

Kryzys z czerwca i lipca mamy już za sobą — mówi. Obecnie pracuje tutaj 24 ludzi z „Nadodrzańskiego" i „Instalu". Szyki mieszają nam trochę, niedokładności w dokumentacji, ale jakoś sobie radzimy z tymi kłopotami.

Obchodzimy plac budowy. Brygada z NPBP betonuje strop nad kotłownią. Równocześnie pracownicy „Instalu" montują kotły. Na ciepło z tych kotłowni trzeba będzie jednak jeszcze trochę, poczekać. Wcześniej, na kilka tygodni, uruchomione zostanie ogrzewanie elektryczne. Na razie zaś we wszystkich pomieszczeniach panuje jeszcze chłód.
W obszernej hali obsługi codziennej przygotowywane jest podłoże pod beton i asfalt. Zakończono już natomiast cześć prac torowych na zapleczu zajezdni. Roboty drogowe potrwają do przyszłego tygodnia. Inżynier Borchowska zapewnia, że wszystkie podstawowe prace zakończone zostaną do końca tego roku. Postęp prac świadczy, że kolejny termin będzie dotrzymany. Ci, którzy znają historię budowy zajezdni twierdzą jednak, że na pełny optymizm jest jeszcze za wcześnie. Załoga zajezdni „Pogodno" pracuje aktualnie w bardzo ciężkich warunkach, liczy już niecierpliwie dni do momentu, w którym pechowa inwestycja zostanie zakończona. Mamy nadzieję, że nie będzie tych dni więcej, niż kartek w tegorocznym kalendarzu.

Opracowanie "mat", "Głos Szczeciński (253)", 9 listopada 1979 roku

* * *

Komunikaty WPKM

30 i 31 października br. w godz. 8.30 do 13.30 tramwaje linii nr „6" i „10" kursować będą na częściowo skróconej trasie,, tj. „6" w relacji: Pomorzany — Stocznia Remontowa (Ludowa), „10" w relacji Potulicka — Stocznia Remontowa (Ludowa). Na odcinku: Stocznią Remontowa — Gocław w miejsce tramwaju uruchomione zostanie zastępcze połączenie autobusowe.

Dział Analiz i Badań Ruchu WPKM w Szczecinie informuje o sposobie kursowania środków komunikacji WPKM w okresie poprzedzającym Święto Zmarłych oraz w dniu Święta Zmarłych (1 listopada br.).

W związku ze zwiększonym zapotrzebowaniem na usługi przewozowe w rejon Cmentarza Centralnego, do 31 października br., środki komunikacji WPKM kursować będą w sposób następujący:

Tramwaje

Wtorek, środa 30 i 31 października br. Pociągi tramwajowe wszystkich linii kursować będą wg. powszednich rozkładów jazdy. Natomiast wg. specjalnych rozkładów jazdy kursować będą w okresie międzyszczytowym (tj. godz. od 8.30 do 13.00) dodatkowe pociągi na linii „8".
W następstwie tego w relacji Basen Górniczy — Gumieńce do godz. 17.30 obowiązywać będzie 4-minutowa częstotliwość kursowania.
Czwartek 1 listopada (Święto Zmarłych)

Pociągi tramwajowe wszystkich linii kursować będą wg. świątecznych. rozkładów jazdy. Dodatkowo na trasie Wielka — Dworcowa — Gumieńce uruchomione zostanie specjalne połączenie tramwajowe o 2—3 minutowej częstotliwości kursowania w godzinach od 9.00 do 19.00.

Autobusy

Wtorek, środa 30 i 31 października br.

Autobusy wszystkich linii (z wyjątkiem linii nr „67") kursować będą wg. rozkładów jazdy obowiązujących w dni powszednie. Natomiast na linii nr „67" do godziny 18.00 obowiązywać będzie specjalny rozkład jazdy zakładający 4—5 minutową częstotliwość kursowania.

Czwartek 1 listopada br. — Święto Zmarłych.

Autobusy wszystkich linii (z wyjątkiem linii nr „67") kursować będą wg. świątecznych rozkładów jazdy. Natomiast na linii nr „67" obowiązywać będzie specjalny rozkład jazdy zakładający 2—3-minutową częstotliwość kursowania (do godziny 19.00).

Dodatkowo zostaną uruchomione następujące specjalne połączenia autobusowe pospieszne:
— Stocznia im. A. Warskiego — Gumieńce — ul. Ku Słońcu (trasą linii „60") gdzie w godzinach od 9.00 do 19.00 obowiązywać będzie 14-minutowa częstotliwość kursowania,

— w relacji ulice: Kołłątaja — Długosza — Wyzwolenia — pi. Żołnierza Polskiego — Brama Portowa — Krzywoustego — pl. Kościuszki — Piastów, — Ku Słońcu (Osiedle Akademickie),

powrót: ul. Sikorskiego — pl. Kościuszki — al. Piastów — pl. Lenina — ul. Buczka — al. Wyzwolenia — ul. Kołłątaja.

Przystanki usytuowane zostaną w sposób następujący:

Kołłątaja — (pętla WPKM), Szpital PKP, Świerczewskiego, pl. Rodła, Brama Portowa (poczta), Krzywoustego, Osiedle Akademickie, w drodze powrotnej: Jagiellońska, pl. Lenina, pl. Rodła, dalej bez zmian.

Autobusy w/w relacji kursować będą w miarę występujących potrzeb przewozowych z docelową częstotliwością co 4 — 5 minut. Opłata za przejazd autubusem połączenia pospiesznego wynosi 3 zł. Ponadto w miarę wzrastających potrzeb przewozowych w poszczególnych relacjach, wprowadzony zostanie do ruchu tabor dodatkowy.

* * *

Presja rosnących potrzeb

Jeszcze nie tak dawno mówiło się o pętli „dwójki", „ósemki" lub „dziewiątki". Jako pętle określaliśmy po prostu końcowe przystanki autobusowe lub tramwajowe. Dziś słowo to wyszło z użycia, ale w odniesieniu do komunikacji miejskiej pętla może symbolizować rosnące potrzeby zaciskające się na dość skromnych możliwościach. Takie porównanie nasuwa się zwłaszcza w godzinach szczytu, gdy przepełnione autobusy z ledwością zbierają ludzi z przystanków, a często trzeba czekać aż minie nas kilka wozów by do kolejnego jakoś się dostać. W niełatwych warunkach jedziemy do pracy, w niełatwych wracamy do domu, wydaje się nam, że w komunikacji miejskiej dzieje się coś niedobrego.

Obserwacje jednego, dwóch, m nawet większej grupy pasażerów niewiele mogą jednak wyjaśnić. Aktualnie w ciągu doby s komunikacji miejskiej na terenie wielkiego Szczecina korzysta 700 tys. osób. W ubiegłym roku autobusy i tramwaje przewiozły około 230 min ludzi, ale 8 lat temu było ich tylko 149 min.

Chociaż od roku 1970 powstało wiele nowych linii, chociaż trudno byłoby znaleźć relacje w komunikacji miejskiej, na których nie uległa zwiększeniu częstotliwość kursów tramwajów lub autobusów, to jednak wrażenie pogorszenia się warunków jazdy nie opuszcza tzw. przeciętnego pasażera. Jest to sąd subiektywny, ale trudno się z nim nie liczyć. Z drugiej strony pasażer rzadko widzi drugą stronę medalu, a bez tego nie sposób racjonalnie wyjaśnić przyczyny aktualnych komplikacji. Wiecej tutaj

Opracowanie "G. Dowlasz", "Głos Szczeciński (236)", 19 października 1979 roku

* * *

Komunikacja nie nadąża

Jednym z najczęściej podnoszonych tematów na zebraniach sprawozdawczo-wyborczych organizacji partyjnych w Szczecinie są sprawy komunikacji miejskiej. Generalnie stwierdza się, że trudności komunikacyjne rosną w miarę rozbudowy miasta, „wychodzenia" z budownictwem mieszkaniowym na odległe peryferie wielkiego Szczecina. Komunikacja wyraźnie nie nadąża za tym rozwojem, co wywołuje negatywne skutki społeczne i gospodarcze z racji niesprawnej komunikacji codziennie spóźniają się do pracy tysiące osób. Trudne warunki dojazdu obniżają fizyczną i psychiczną zdolność do pracy. Zła komunikacja powoduje straty czasu przeznaczonego na odpoczynek i rekreację.

foto: L. Kamiński
foto: L. Kamiński
Problem jest więc bardzo poważny i wymaga bardziej radykalnych rozwiązań. Wychodząc z tego założenia przeprowadziliśmy reporterski zwiad „Głosu", ukazując sytuację w komunikacji miasta Szczecina, zwłaszcza w okresie tzw. szczytów komunikacyjnych. Jednocześnie na tej kolumnie zamieszczamy artykuł próbujący ukazać głębsze podłoże sytuacji i kierunki działań zmierzających do poprawy stanu naszej komunikacji.

Sprawa jest tak ważna, że powracać do niej będziemy często na naszych łamach. W tych publicystycznych działaniach liczymy na udział Czytelników, oczekujemy więc na listy z uwagami i propozycjami na tematy komunikacyjne.

Przez dwa dni nasi reporterzy towarzyszyli ludziom, szczególnie mieszkańcom odległych dzielnic, nowych osiedli, w ich dojazdach do pracy i powrotach do domów. Korzystaliśmy, tak jak oni, ze środków komunikacji miejskiej: autobusów i tramwajów. Wiecej tutaj

Opracowanie "Krystyna Pohl, Krzysztof Matlak, Ryszard Witek", "Głos Szczeciński (236)", 19 października 1979 roku

* * *

Autobusy do placu Dziecka

WPKM z dniem 1 października 1979 roku wydłużył trasę linii autobusowej „61" do placu Dziecka. Autobusy tej linii jeździły al. Piastów przez pl. Kościuszki, ul. Krzywoustego, Kopernika do pl. Dziecka, a powracały ul. Narutowicza do al. Piastów i dalej bez zmian.

Nowe przystanki linii zostały zlokalizowane na al. Piastów w zatoce PKS, na ul. Krzywoustego przy sklepie „Rokpol", na ul. Kopernika (wspólny z linią „70") i przystanek końcowy na pl. Dziecka.

* * *

Nie widać końca robót - w zajezdni Pogodno

Przypomnijmy: zakończenie prac inwestycyjnych w zajezdni „Pogodno" miało pierwotnie nastąpić pod koniec 1978 roku. Zwłoka sięga już w tej chwili prawie trzech lat. A na zakończenie robót inwestor, Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej, będzie musiał jeszcze poczekać. Po przebudowie garażować tu ma 150 wagonów tramwajowych nowoczesnego typu. Dotychczas mieściło się tylko 90 wozów, do tego krótszych niż obecnie produkowane i eksploatowane. Znacznie poprawią się także warunki socjalne około 400 pracujących tu osób. Wiecej tutaj

Opracowanie "mat", "Głos Szczeciński (200)", 5 września 1979 roku

* * *

Rada zakładowa w działaniu

Za oknami biurowca Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej w Szczecinie leje jak z cebra, zresztą już któryś dzień z kolei. Przewodniczący Rady Zakładowej Zbigniew Dziedzic martwi się na równi z dyrektorami przedsiębiorstwa, czy tramwaje i autobusy WPKM poradzą sobie z kolejnym szczytem popołudniowym.

Widoczność słaba, nawierzchnia dróg śliska, co nie pozwala na szybką jazdę autobusem — oto tylko niektóre przyczyny wypadania z eksploatacji wozów tramwajowych i autobusowych. Cztery telefony w Radzie Zakładowej dzwonią na przemian: pytania, wyjaśnienia, prośby o interwencję, o poradę niemal każdy z 3400 pracowników WPKM ma do przewodniczącego jakąś swoją sprawę.

Taki koncert na telefon, może mieć tylko ten do kogo załoga ma bezgraniczne zaufanie. Wiecej tutaj

Opracowanie "Bogdan Nowak", "Człowiek i Miasto (17)", 15-28 sierpnia 1979 roku

* * *

Legitymacja i bilet miesięczny na jedną linię tramwajową
relacji Brama Portowa – Basen Górniczy

4079.gif leg4079.gif

* * *

Punkty sprzedaży biletów jednorazowych
wieloprzejazdowych
miesięcznych czynnych w ciągu całego miesiąca

Punkt

Roboczy

Sobota

Brama Portowa – Grzybek w godz. 7.00 – 21.00 w godz. 9.00 – 19.00
Basen Górniczy w godz. 7.00 – 21.00 w godz. 9.00 – 19.00
Kołłątaja w godz. 7.00 – 21.00 w godz. 9.00 – 21.00
Kolumba 86/89 w godz. 7.00 – 18.00  
Police – pl.B.Chrobrego w godz. 7.00 – 21.00 w godz. 9.00 – 19.00

* * *

Punkty sprzedaży biletów okresowych
Czynne w dniach od 25 do 5 każdego miesiąca

Punkt

Roboczy

Sobota

Dąbie ul.E.Gierczak w godz. 11.00 – 18.00 w godz. 11.00 – 16.00
Głębokie – dw.autobusowy w godz. 11.00 – 18.00 w godz. 11.00 – 16.00
Gocław – dw.autobusowy w godz. 11.00 – 18.00 w godz. 11.00 – 16.00
Gumieńce – dw.tramwajowy w godz. 11.00 – 18.00 w godz. 11.00 – 16.00
Krzekowo – dw.autobusowy w godz. 11.00 – 18.00 w godz. 11.00 – 16.00
"Polmo" – ul.U.Lubelskiej w godz. 11.00 – 18.00 w godz. 11.00 – 16.00
Pomorzany – dw.tramwajowy w godz. 11.00 – 18.00 w godz. 11.00 – 16.00
Potulicka – dw.tramwajowy w godz. 11.00 – 18.00 w godz. 11.00 – 16.00
Ludowa – dw.autobusowy
przy St.Remontowej
w godz. 11.00 – 18.00 w godz. 11.00 – 16.00
Firlika – przy St.Warskiego w godz. 7.00 – 21.00 w godz. 9.00 – 19.00
Trentowskiego – róg Mickiewicza w godz. 11.00 – 18.00 w godz. 11.00 – 16.00
Podjuchy – dw.autobusowy w godz. 11.00 – 18.00 w godz. 11.00 – 16.00
Gryfino – dw.autobusowy w godz. 11.00 – 18.00 w godz. 11.00 – 16.00

Punkty sprzedaży biletów były nieczynne w niedziele i święta.

* * *

Linie tramwajowe trasy wg stanu na czerwiec 1979

Linia

Trasy


1

Jezioro Głębokie – Aleja Wojska Polskiego – pl.Lenina (obecnie Sprzymierzonych) – Buczka – Matejki – plac Hołdu Pruskiego – plac Żołnierza Polskiego – Brama Portowa – 3-go Maja – Narutowicza – Potulicka


2

Dw.Niebuszewo – Orzeszkowej – Boguchwały – Asnyka – Kołłątaja – Wyzwolenia – plac Żołnierza Polskiego – Niepodległości – Brama Portowa – Wielka (Wyszynskiego) – ( Nabrzeże Weleckie – Dworcowa ) – Wielka


3

Las Arkoński – Arkońska – Rew.Październikowej (Niemierzyńska) – Krasińskiego – Wyzwolenia – plac .Żołnierza Polskiego – Niepodległości – Brama Portowa – Dworcowa – Kolumba – Chmielewskiego – Pomorzany


4

Pomorzany – Powstańców Wielkopolskich – Piastów – plac Kościuszki – Piastów – plac Lenina (obecnie Sprzymierzonych) – Buczka – Wyzwolenia – Wyzwolenia – pl.Żoł.Polskiego – Niepodległości – Brama Portowa –
3-go Maja – Narutowicza – Potulicka – Potulicka


5

Krzekowo – Żołnierska – Mickiewicza – Bohaterów Warszawy – Jagiellońska – Piastów – plac Lenina ( obecnie Sprzymierzonych) – Buczka – Matejki – Malczewskiego – Parkowa – Dubois – Firlika – Nocznickiego – Stalmacha – Lubeckiego – Ludowa – Stocznia Remontowa


6

Gocław – Światowida – Dębogórska – Ludowa – Lubeckiego – Stalmacha – Nocznickiego – Firlika – Dubois – Parkowa – Malczewskiego – plac Hołdu Pruskiego – plac Żołnierza Polskiego – Brama Portowa – Dworcowa – Kolumba – Chmielewskiego – Pomorzany


7

Krzekowo – Żołnierska – Mickiewicza – Boh.Warszawy – Krzywoustego – pl.Kościuszki – Krzwoustego – Brama Portowa – Wielka (obecnie Wyszyńskiego) – Energetyków – Gdańska – Basen Górniczy


8

Gumieńce – Kwiatowa – Rosenbergów – Ku Słońcu – Sikorskiego – pl.Kościuszki – Krzywoustego – Brama Portowa – Wielka (obecnie Wyszyńskiego) – Energetyków – Gdańska – Basen Górniczy


9

Jezioro Głębokie – Aleja Wojska Polskiego – Wawrzyniaka – Bohaterów Warszawy – Krzywoustego – plac Kościuszki – Krzywoustego – Brama Portowa – 3-go Maja – Narutowicza – Potulicka – Potulicka


10

Gocław – Światowida – Dębogórska – Ludowa – Lubeckiego – Stalmacha – Nocznickiego – Firlika – Dubois – Parkowa – Malczewskiego – Matejki – plac Hołdu Pruskiego – plac Żołnierza Polskiego – Niepodległości – Brama Portowa – 3-go Maja – Narutowicza – Potulicka – Potulicka


11

Pomorzany – Powstańców Wielkopolskich – Piastów – plac Kościuszki – Piastów – plac Lenina (obecnie Sprzymierzonych) – Buczka – Matejki – Malczewskiego – Parkowa – Dubois – Firlika – Nocznickiego – Stalmacha – Lubeckiego – Ludowa – Stocznia Remontowa
   

* * *

Linie autobusowe trasy wg stanu na czerwiec 1979

Linia

Trasy

51

Kołłątaja – Orzeszkowej – Chopina – Chorzowska – Osów

51 bis

KołłątajaWiosny Ludów

52

Tkacka – Grodzka – Sołtysia – Wielka ( obecnie Wyszyńskiego )– Energetyków – Gdańska – Marynarska – Wyspa Pucka

53

Mieszka i – Stocznia Remontowa

54

Basen Górniczy – Gańska – Eskadrowa – Leszczynowa – Walecznych – Pszenna – Os.Słoneczne – Dąbska – Niedźwiedzia – Kijewo


55

Basen Górniczy – Gdańska – Eskadrowa – Leszczynowa – Bat.Chłopskich – Granitowa – Metalowa – Przodowników Pracy – Pokerska – Żydowce

56

Basen Górniczy – Gdańska – Przestrzenna – Gierczak – Goleniowska – Dąbie Osiedle

56 bis

Basen Górniczy – Przestrzenna – Gierczak – Goleniowska –
Dąbie Osiedle – Zakłady Drobiarskie – Zakłady Drobiarskie


57

Kołłątaja – Asnyka – Boguchwały – Cyryla i Metodego – Sczanieckiej – Wilcza – Bandurskiego – Roztocka – Szczecińska – Duńska – Perlista – Warszewo


58

Stocznia Warskiego – Firlika – Nocznickiego – 1-go Maja – Sczanieckiej – Wilcza – Obtrycka – Bogumińska – Pokoju – Szosa Polska – Policka – Nehringa – Kościelna – Nad Odrą – Lipowa – Gocław

59

Pl.Hołdu Pruskiego – Szpital Golęcin


60

Kombinat Ogrodniczy – Południowa – Wierzbowa – Dworska – Derdowskiego – Witkiewicza – Żwirki i Wigury – Czorsztyńska – Żołnierska – Wernyhory – Klonowica – Unii Lubelskiej – Aleja Wojska Polskiego – Zaleskiego – Słowackiego – Wyzwolenia – Staszica – Emilii Platter – Firlika – Stocznia Warskiego

61

Pl.Dziecka – Piastów – Mieszka I – Cukrowa – Autostrada Poznańska – Granitowa – Metalowa – Przodowników Pracy – Rymarska – Klucz

62

Basen Górniczy – Gdańska – Przestrzenna – Gierczak – Goleniowska – Tczewska – Bałtycka – Wielgowo


63

Kołłątaja – Asnyka – Boguchwały – Cyryla i Metodego – Sczanieckiej – Wilcza – Obotrycka – Bogumińska – Pokoju – Nehringa – (Policka – Szosa Polska) – Kościelna – Skolwin


64

Autostrada – Rymarska – Przodowników Pracy – Metalowa – Granitowa – Batalionów Chłopskich – Gryfińska – Anieli Krzywoń – Gierczak
Zakłady Drobiarskie

65

Plac Hołdu Pruskiego – Matejki – Gontyny – Sczanieckiej – Wilcza – Obotrycka – Bogumińska – Hoża ( Studzienna )

66

Osiedle Słoneczne – Klucz


67

Karola Miarki – Ku Słońcu – Santocka – Poniatowskiego – Traugutta – Aleja Wojska Polskiego – Piotra Skargi – Wyzwolenia – Staszica – Emilii Platter – Sczanieckiej – 1-go Maja – Nocznickiego – Stalmacha – Lubeckiego – Ludowa ( Blizińskiego ) – Stocznia Remontowa

68

Police Rynek – Police Szkoła

69

Basen Górniczy – Gdańska – Przestrzenna – E.Gierczak – Goleniowska – Zakłady Mięsne Dąbie


70

Gumieńce – Cukrowa – Mieszka I – Piastów – Narutowicza – plac Dziecka – Kopernika – plac Zwicięstwa – Brama Portowa – Wielka ( obecnie Wyszyńskiego ) – Energetyków – Celna – Leona Heyki – Heyki


72

Basen Górniczy – Gdańska – Przestrzenna – Gierczak – Krzywoń – Gryficka – Zwierzyniecka – Szosa Stargardzka – Szosa Pyrzycka – Śmierdnica – Jezierzyce

73

Basen Górniczy – Gdańska – Eskadrowa – Leszczynowa – Gryfińska – Andrzeja Struga – Zwierzyniecka – Szosa Stargardzka – Zdunowo


75

Krzekowo – Klonowica – Wernyhory – Reduty Ordona – Witkiewicza – Santocka – 26 Kwietnia – Krzywoustego – plac Zwycięstwa – Brama Portowa – Wielka ( obecnie Wyszyńskiego )– Nabrzeże Weleckie – Kolumba – Dworzec Główny


76

Os.Kaliny – Witkiewicza – Santocka – 26 Kwietnia – Krzywoustego – plac Zwycięstwa – Brama Portowa – Wielka ( obecnie Wyszyńskiego )– Energetyków – Świętego Floriana – Władysława IV – Bytomska – Rybnicka – Hryniewieckiego – Przejazd – Nabrzeże "Ewa"

77

Dw.Szczecin - Dąbie – Pomorska – Giercak – Krzywoń – Gryfińska – Nurkowa – Goleniowska – Kablowa – Załom


101

Plac Hołdu Pruskiego – Matejki – Gontyny – Sczanieckiej – Wilcza – Obotrycka – Bogumińska – Pokoju – Szosa Polska – ( Mścięcino Dworzec ) – Wojska Polskiego – ( Police Rynek ) – Kościuszki – Jasienica – ( Kombinat Krzyżówka ) – Jasienicka – Jasienica – Jasienica


102

Gocław – Lipowa – Nad Odrą – Stołczyńska – ( Mścięcino Park ) – Wojska Polskiego – ( Police Rynek ) – Grunwaldzka – Siedlecka – Asfaltowa – Police Szkoła


103

Jezioro Głębokie – Zegadłowicza – Pilchowo – Bartoszewo – Tanowo – Trzeszczyn – Pomnik – Trzeszczyn – Police Szkoła – Asfaltowa – Krasińskiego – Obrońców Stalingradu – Grunwaldzka – Police Rynek – Kościuszki – Jasienicka – Zakłady Chemiczne


104

Podjuchy – Metalowa – Przodowników Pracy – Rymarska – Radziszewo Autostrada – Radziszewo – Dalaszewo Dworzec – Nowe Brynki – Czepino – Gryfino – Staszica – Pomorska – Flisacza ( Szczecińska ) – B.Chrobrego – Kościuszki – Kościelna – B.Chrobrego – Bohaterów Stalingradu – Gryfino – Fornalskiej – Pniewo – Hotel Nowe Czarnowo – Dolna Odra

105

Krzekowo – Żołnierska – Szeroka – Koralowa – Bezrzecze Pętla – Wołczkowo

107

Plac Hołdu Pruskiego – Police Osiedle "Chemik"

108

Mierzyn – Przecław

* * *

Usługi sezonoweW okresie letnim uruchamiane były specjalne linie autobusowe tzw."zielone", które przewoziły chętnych do wypoczynku nad jeziorami znajdującymi się w okolicach miasta.

* * *

Atak zimy

W styczniu i lutym atak zimy sparaliżował komunikację miejską. Silne opady śniegu i mróz zdezorganizowały wyjazdy tramwajów i autobusów na trasy. Autobusy i tramwaje ulegały poważnym awariom. Przepalały się silniki i przetwornice w tramwajach. Psuły się blokady drzwi, rozruszniki, bloki nastawcze i styczniki.

Wskutek silnego oblodzenia sieci trakcyjnej łamały się pantografy. Pękały szyny a wiele zwrotnic elektromagnetycznych odmawiało posłuszeństwa.

W autobusach psuły się silniki, resory, zawieszenia kół. Wskutek oblodzenia siadała instalacja elektryczna i występowała niedrożność układów hamulcowych. Zamarzało paliwo i układy powietrzne.

Najwięcej kłopotów sprawiały tramwaje typu "105N" i autobusy Jelcz – Berliet PR – 110U.

Śnieżna i mroźna zima spowodowała dużo szkód w komunikacji miejskiej Szczecina. Sytuację pogarszały trudności w zaopatrzeniu części zamiennych do taboru, ograniczona ilość specjalistycznego sprzętu, częste wyłączenia energii elektrycznej. To wszystko rzutowało na pracę komunikacji.

Ale pomimo tych trudności i dużemu zaangażowaniu załogi udało się utrzymać choć w ograniczonym stopniu, funkcjonowanie komunikacji. Szkody jakie poniosła komunikacja miejska przez atak zimy to: uszkodzenie 202 silników tramwajowych, zniszczenie 132 odbiorników prądu, uszkodzenia 68 przetwornic tramwajowych, 261 pęknięć szyn tramwajowych, 40 km torów tramwajowych wymagało natychmiastowej naprawy i regulacji, 270 złamanych resorów w autobusach, szkody i okresowe wyłączenia z ruchu 129 autobusów i 64 składów tramwajowych spowodowanych kolizjami.

Brak części zamiennych spowodował postawienie na kołki 41 autobusów, a w szczególności Jelcz/Berliet PR-110 i Autosan. W celu likwidacji szkód firma podjęła decyzję o wydłużeniu czasu pracy zaplecza technicznego, zwiększono ilość regeneracji części zamiennych oraz produkcji części we własnym zakresie. Uruchamiano podstację energetyczne w kontenerach.

Wały Chrobrego w śniegu.
"6" jedzie w kierunku
Dworca Głównego

Szosa Poznańska.
Spychacz odgarnia śnieg.

Ul. Wyszyńskiego
Wjazd na most.

* * *

Autobusy bez ogumienia

W lipcu na placach postojowych zajezdni Klonowica i Dąbie stało 54 autobusy wyłączone z eksploatacji z powodu braku ogumienia. Nie nadchodziły zamówione przez firmę opony od producentów z Poznania, Olsztyna i Dębicy. Nie było to winą producentów opon. Zaczynał się kryzys gospodarczy w Polsce. W tamtym okresie zaczynało brakować wszystkiego, także surowców do produkcji opon.

* * *

Zajezdnia Golęcin – tor odstawczy
31 października oddano do użytku wybudowany tor odstawczy w zajezdni Golęcin. Długość pojedyńczego toru wynosi 467 metrów bieżących. Oddanie do eksploatacji toru usprawniło ekspedycję składów tramwajowych na linie.

* * *

Wyniki działalności firmy

W końcu roku stan posiadania firmy wynosił:
w Szczecinie:
– 11 linii tramwajowych o długości 99 km,
– 26 linii autobusowych o długości 306 km,
– linia mikrobusowa o długości 5 km.
W Stargardzie Szczecińskim:
– 18 linii autobusowych o długości 150 km.
W Świnoujściu:
– 8 linii autobusowych o długości 57 km.
Taborem firmy przewieziono 237.832 tys. pasażerów, w tym tramwajami 147.559 tys. a autobusami 90.273 tys. W zajezdniach tramwajowych Szczecina garażowało 354 wagony a w zajezdniach autobusowych 325 autobusów.

* * *Lata 90 XX wieku


Wiek XXI


Linki


Copyright © Janusz Światowy, 2002
Wszelkie prawa zastrzeżone.