Menu


1879-1929


Lata 20-40 XX wieku


Lata 50–80 XX wieku


Komunikacja miejska w 2013 roku

* * *

Koniec Autosanów w szczecińskiej komunikacji

Autobusy "Autosan H6" zakupione zostały dla spółek miejskich świadczących usługi komunikacyjne w Szczecinie w styczniu 1997 roku. Zakupiono osiem sztuk. Cztery trafiły do zajezdni w Dąbiu, a cztery do zajezdni Klonowica. Przeważnie wykorzystywano je na liniach nocnych, lub na liniach o małym ruchu.

Autobusiki te były niewygodne dla pasażerów z uwagi na wąskie drzwi, ciasne wnętrze i silnik powodujący hałas. Ostatnio obsługiwały linię 70 i 76.

Pełniły również role ruchomych dyspozytorni lub kas biletowych w okresie Wszystkich Świętych i Dnia Zadusznych. Powoli wycofywano je z eksploatacji. W ostatnim okresie pozostały 2 autobusiki, ale i na nie przyszedł kres, jeden sprzedano na złom, a drugi spółka autobusowa "Klonowica" chce oddać do Muzeum Techniki - trwają rozmowy.

Charakterystka

Autosan H6 jest pojazdem o długości 6,20 m i 2,28 m szerokości. Napędzany jest turbodoładowanym 4-cylindrowym silnikiem Perkins Phaser. W autobusie zastosowano 5-stopniową skrzynie biegów TS5-30 firmy EPS Tczew. Dzięki zastosowaniu wielu elementów z tworzyw sztucznych i aluminium, łączonych metodą klejenia, pojazd jest odporny na korozje.

* * *

Przebudowa Energetyków i Gdańskiej

W dniu 20 grudnia Tramwaje Szczecińskie ogłosiły ogłoszenie o przetargu na wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie torowisk tramwajowych wraz z siecią trakcyjną w ciągu komunikacyjnym: Energetyków – Gdańska – Basen Górniczy wraz z pętlą Basen Górniczy w ramach projektu pn. Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Otwarcie ofert nastąpi 7 lutego 2014. Wykonawca będzie miał 270 dni na zrealizowanie zadania.

Najwięcej zmian będzie pomiędzy mostem Długim a zjazdem z Trasy Zamkowej, koło Baltony. Na tym odcinku powstanie PAT ze wspólnymi przystankami: przy Baltonie i przy ul. Energetyków.

W związku z powyższym zmieni się organizacja ruchu przy wjeździe na most Długi od strony prawobrzeża. Kierowcy pojadą po dwóch pasach. Nad każdym, jeszcze przed mostem będą sygnalizatory. Pojazdy komunikacji miejskiej będą wykrywane przez pętlę indukcyjną wbudowaną w PAT. Komunikacja miejska będzie miała pierwszeństwo i płynny wjazd na most.

Przewidziano również obniżenie poziomu torowiska pod wiaduktem kolejowym na ulicy Gdańskiej. Teraz tramwaje zwalniają pod nim do 10 km na godzinę.

Zmieni się też pętla na Basenie Górniczym. Torowiska będą połączone z trasą SST. Perony mają być zadaszone, a budynki znajdujące się na pętli zostaną przebudowane. Wszystkie przystanki na całej trasie i na pętli będą takie same jak na Bramie Portowej. Więcej w ogłoszeniu

* * *

Częściowo niska podłoga

Tramwaje Szczecińskie w dniu 19 grudnia ogłosiły przetarg na dostawę nowych elementów, podzespołów, wyposażenia, części mechanicznych i elektrycznych niezbędnych do montażu przez firmę 1 tramwaju przegubowego, wieloczłonowego, częściowo niskopodłogowego wraz z niezbędnym specjalistycznym wyposażeniem obsługowym oraz nadzorem wykonawcy nad montażem.

Wagon winien mieć długość od 28 do 32 metrów, a udział niskiej podłogi ma wynosić od 25 do 50% (wysokość podłogi max 350 mm od poziomu główki szyny). Otwarcie ofert nastąpi 30 stycznia 2014.
Więcej w siwz

* * *

Zmiany w komunikacji miejskiej

Nową siatkę połączeń komunikacji miejskiej wprowadzi w pierwszym kwartale 2014 roku Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego. Część autobusów i tramwajów pojedzie nowymi trasami, zmienią się rozkłady jazdy. Będzie także nowa linia.

Pierwsze zmiany wprowadzone zostaną już w styczniu z myślą o mieszkańcach rejonu ul. Robotniczej i Grzymińskiej, osobach dojeżdżających do szpitala onkologicznego na Golęcinie a także dzieci uczęszczających do szkoły przy ul. Strzałowskiej. Ten rejon miasta obsłużą linie 58 i 59, które zostaną wycofane z ul. Bogumińskiej (pomiędzy ul. Hożą a Pokoju). Linia 58 kursować będzie na trasie Gocław – Plac Rodła m.in. przez ul. Strzałowską (zatrzyma się w przy skrzyżowaniu z ul. Rolną) i Robotniczą. Oznacza to jednoczesne wycofanie tej linii spod byłem Stoczni Szczecińskiej.

Linia 59 pojedzie na trasie Plac Rodła – Nehringa Pomnik także przez ul. Robotniczą, Świętojańską i Pokoju. Na odcinku pomiędzy zajezdnią tramwajową na Golęcinie a skrzyżowaniem ul. Pokoju z ul. Bogumińską w kierunku Placu Rodła autobus będzie jechał w przeciwnym kierunku niż obecnie.

Obie linie będą zatrzymywać się także na przystanku tramwajowym „Robotnicza”, co ułatwi przesiadkę z tramwaju linii 6 jadącego od strony Dworca Głównego. Łatwiejszy dojazd do szpitala onkologicznego będą mieli także pasażerowie dojeżdżający od strony Polic. Autobusy linii 58 i 59 będą miały wspólne przystanki z linią 101 i 107 (przystanki „Pokoju” i „Nehringa Pomnik”).

Od 2 stycznia 2014 zmienione zostaną rozkłady jazdy linii pośpiesznych A, B, D i E. Linie będą kursowały w godzinach szczytu, co 12 minut oraz co 15 pomiędzy szczytem porannym a popołudniowym (dotyczy linii A i B linie D i E w tym czasie nie kursują). Dodatkowo autobusy linii A będą zatrzymywać się będą na przystanku „Matejki”.

Od 1 stycznia już na stałe na trasie Gumieńce - Las Arkoński kursować będą tramwaje linii 10 (linia testowo na wydłużonej trasie kursuje do 31 grudnia). W dni powszednie linie będą obsługiwały cztery tramwaje niskopodłogowe. Kursy te będą oznaczone na stałe na rozkładach jazdy.

W pierwszym kwartale zmiany czekają także pasażerów dojeżdżających do gmin ościennych.

Linia 74 kursować będzie z Bezrzecza przez ul. Łukasińskiego do nowej szkoły w Mierzynie. Uruchomiona zostanie także nowa linia 89, która pojedzie z pętli przy ul. Kwiatowej (końcowy linii 8 i 10) do ul. Grafitowej w Mierzynie.

Trasy zmienią także autobusy linii 83 i 88. Obecnie linia 83 kursuje z Placu Kościuszki do Będargowa. Po zmianie trasy obsłuży także Barnisław, Smolęcin i Karwowo. Linią 88 kursującą z CH Ster na Gumieńcach do Stobna dojedziemy przez Bobolin do Warnika. Linia 88 będzie kursować także w dni wolne od pracy.

W soboty i niedziele pojedziemy także linią 70, która kursuje na trasie Urząd Miasta - Dworzec Główny – Elektrownia Pomorzany – Kamieniec.

Linia 81 kursująca na trasie Dworzec Główny – Przecław (niektóre kursy wykonywane są do Kołbaskowa) w godzinach szczytu będzie kursować częściej. Więcej będzie także kursów do Kołbaskowa.

Zmiany rozkładów jazdy czekają także pasażerów linii 55, 55 bis (zmieniony zostanie numer linii na 85) 61, 61 bis (zmieniony zostanie numer linii na 62), 64, 66. W marcu zmieniona zostanie także trasa autobusu linii 80, który zamiast z Zakładów Piekarniczych przy ul. Łukasińskiego na Osiedle Arkońskie pojedzie do pętli przy ul. Rugiańskiej.

W związku z rozpoczynającym się w styczniu remontem torowisk wprowadzone zostaną także zmiany na trasach tramwajowych. O szczegółach zmian na poszczególnych liniach autobusowych i tramwajowych będziemy informować w odrębnych komunikatach.

* * *

Więcej biletów przez MoBILET

Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie zwiększył ofertę biletów, które można kupić za pomocą systemu moBILET, czyli za pośrednictwem telefonu komórkowego.

Za pomocą telefonu można zaopatrywać się także w bilety 5- dobowe, 10-dobowe oraz bilety rodzinne weekendowe. Dotychczas dostępne były wszystkie rodzaje biletów jednorazowych i bilet 24- godzinny.

System moBILET został uruchomiony w Szczecinie 15 stycznia 2009 roku. Można z niego korzystać we wszystkich autobusach i tramwajach kursujących na zlecenie ZDiTM.

Od chwili wprowadzenia tej usługi do końca października 2013 roku za pomocą telefonu komórkowego pasażerowie kupili blisko 200 tys. biletów. Z każdym miesiącem wzrasta popularność tego systemu a co się z tym wiąże ilość pasażerów zaopatrujących się w bilety za pomocą telefonu komórkowego. Tylko w październiku 2013 roku z moBILET-u skorzystało 3003 pasażerów (w październiku 2012 roku było ich 1622, a rok wcześniej 623).

Od stycznia do października tego roku sprzedanych zostało w sumie 82 736 biletów – w październiku aż 11 844 ( to więcej niż w całym roku 2009 kiedy za pomocą moBILET-u zakupiono 11 704 bilety). Najpopularniejszym rodzajem biletu kupowanym za pomocą tego systemu jest bilet za 2 zł.

* * *

Nowa perspektywa unijna - nowe inwestycje SOM

Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej, przebudowa infrastruktury transportu publicznego i zakupu taboru autobusowego a także termomodernizacja budynków użyteczności publicznej i w sektorze mieszkaniowym na terenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego to niektóre z inwestycji, które znalazły się na liście projektów, zgłaszanych do realizacji w perspektywie 2014-2020 przez Stowarzyszenie SOM.

Wytyczne na nową perspektywę UE (2014 - 2020), mówią o potrzebie integracji różnych funkcji w ramach dziedzin życia i obszarów geograficznych. Wskazują na potrzebę łączenia inicjatyw, tworzenia powiązań w celu uzyskania spójności w układzie geograficznym (gminy - miasta - metropolia - region), branżowym (produkcja - port - transfer), infrastrukturalnym (węzły komunikacyjne - transport publiczny - infrastruktura), społecznym (edukacja - miejsca pracy - migracje - usługi).

Ta integracja służy uzyskaniu spójności wynikającej ze wspólnego działania, w celu jak najbardziej efektywnego ekonomicznie i zrównoważonego rozwoju. To m.in. ta idea jest podstawą Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) - które samorządy będą mogły wspólnie realizować w nowej perspektywie UE, w powiązaniu z innymi programu wsparcia tj. RPO, POIŚ inwestycje krajowe.

W ramach przygotowania ZIT w nowej perspektywie UE 2014 - 2020, SOM przygotowało listę inwestycji do realizacji ze środków z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ). Kompleksowa informacja w tej sprawie trafi do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

Na liście projektów, które są planowane do realizacji w perspektywie 2014-2020 znajdują się:

• Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej,
• Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie oraz zakup taboru tramwajowego,
• Przebudowa infrastruktury transportu publicznego i zakupu taboru autobusowego na obszarze Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego,
• Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - etap II,
• Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej i w sektorze mieszkaniowym na terenie SOM,
• Modernizacja sieci ciepłowniczych i chłodniczych na obszarze Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

Inwestycje te są jednym z elementów składowych Nadodrzańskiego Korytarza Logistyczno - Przemysłowego, który planuje stworzyć Miasto Szczecin wraz z gminami Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. Korytarz będzie programem inwestycyjnym, który w oparciu dostęp do wody, (niezbędny dla istotnej grupy inwestycji gospodarczych jak produkcja wielkogabarytowa), a także o powiązania geograficzne, branżowe, infrastrukturalne i społeczne przyczynią się do rozwoju szczecińskiej metropolii.

Opracowanie: "szczecin.eu,", 2 grudnia 2013 roku

* * *

Tramwaje Szczecińskie odnawiają tabor

Dzięki polityce taborowej Tramwajów Szczecińskich na ulicach Szczecina trudno już spotkać skład złożony z tramwajów Konstal 105N.

Swingi i Tatry Tramwajów Szczecińskich

Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. są jednym z przedsiębiorstw systematycznie odnawiających swój tabor. Dzieje się to w różny sposób, od zakupu nowych składów, poprzez zakupy składów używanych, a na modernizacjach posiadanego taboru kończąc. Dzięki temu udało się firmie prawie w całości wycofać z torowisk składy typu Konstal 105N i 105Na. W ruchu pozostały tylko zmodernizowane wozy tego typu.

Kierunek niemiecki

W procesie odnowy taboru Tramwaje Szczecińskie skupiły się na kierunku niemieckim. Dzięki kontaktom z BVG Berlin, przewoźnikowi udało się zakupić używane, ale po modernizacji, pojazdy typu Tatra Kt4Dt oraz Tatra T6A2D. Tych pierwszych kupiono łącznie 73 sztuki, a do Szczecina trafiały w transzach od 2006 roku poprzez rok 2010 aż na latach 2012-2013 kończąc (z tego ostatniego okresu jeszcze nie wszystkie wagony trafiły do eksploatacji).

Tatr T6 zakupiono 52 egzemplarze, w tym 2 na części, które już skasowano. Tramwaje te docierały do Szczecina w roku 2007 i 2010. Zdaniem przedstawiciela organizatora transportu publicznego w Szczecinie, a zarazem właściciela Tramwajów Szczecińskich –Miasta Szczecin, zakup Tatr okazał się przysłowiowym strzałem w dziesiątkę. Tramwaje są nowocześniejsze, wygodniejsze dla pasażerów i sprawiające mniej problemów eksploatacyjnych, niż Konstale 105. Przy czym dobrze sobie radzą na zniszczonych szczecińskich torowiskach, zwłaszcza przy ulicy Potulickiej.

Dziś Tatry obsługują większość linii tramwajowych w Szczecinie. Przegubowe Kt4Dt jeżdżą pojedynczo lub są łączone w dwuwagonowe składy. Takich składów jest w Szczecinie już 12. Tatry T6 jeżdżą w dwuwagonowych składach. Tramwaje Szczecińskie dokonują modernizacji swoich Tatr.

Ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego spółka dokonała modernizacji 18 wagonów Kt4Dt oraz zmodernizowała 2 wagony w ramach własnych środków. Zakres modernizacji obejmował m.in. wymianę aparatury elektrycznej rozruchu i hamowania, współpracującej z istniejącymi silnikami prądu stałego, zastosowanie połączeń instalacji elektrycznej do nowego układu rozruchowego, dostosowanie pulpitu motorniczego i pulpitu zakłóceń do współpracy z panelem dotykowym LCD, zamontowanie gniazd między wagonowych do łączenia wagonów w jazdę ukrotnioną, zamontowanie monitoringu, wymianę lamp zewnętrznych, wymianę podłogi i wykładziny podłogowej w obrębie koryta kablowego, przystosowanie mocowań w skrzyniach aparatowych i konstrukcji wagonu do montażu nowego układu rozruchowego wiązek kablowych, malowanie wagonu w barwy obecnie obowiązujące, naprawy i wymiany siedzeń pasażerskich (według potrzeb, nowe siedziska w obowiązujących barwach FLOATING GARDEN). Jak się dowiedzieliśmy, póki co, Tramwaje Szczecińskie nie planują zakupów kolejnych Tatr.

Swingujący Floating Garden

Oprócz używanych wozów do Tramwajów Szczecińskich trafiają nowe tramwaje. Do Szczecina trafi 28 tramwajów typu PESA Swing 120Na. Pierwsze Swingi trafiły do Szczecina w latach 2010 - 2011 (6 sztuk). Realizowany obecnie kontrakt zakłada dostawę 22 pojazdów typu Swing. Kontrakt został podzielony na dwie części. W pierwszej PESA miała za zadanie dostarczenie 6 pojazdów w terminie do 180 dni od chwili podpisania umowy. Tramwaje dotarły do Szczecina pomiędzy 26 stycznia a 23 marca tego roku.

Kolejnych 16 dojedzie do końca marca przyszłego roku (sześć w tym roku, 10 w przyszłym). Cały projekt „Zakup niskopodłogowego taboru tramwajowego w Szczecinie”warty jest 241 354 735, 49 zł. Zakup wszystkich 28 niskopodłogowych tramwajów (z obu kontraktów) współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko kwotą ok. 116 milionów złotych. Dofinansowanie stanowi 59 % środków kwalifikowanych. Obecnie w ruchu jest 14 składów, a w jazdach próbnych uczestniczy kolejny skład.

Moderusy Alfa, czyli nowe życie tramwajów typu 105Na

Tramwaje Szczecińskie dokonały gruntownej modernizacji 14 wagonów typu 105N i Na do standardu Moderus Alfa. 10 wagonów wykonano w ramach dofinansowania ze środków UE, 4 wagony zmodernizowano z własnych środków. Zakres prac obejmował wymianę pudła, montaż drzwi otwieranych na zewnątrz, wymianę wózków napędowych, montaż klimatyzacji w kabinie motorniczego oraz nagrzewnic przedziału pasażerskiego, wymianę układu głównego i sterowania wraz z przetwornicą, montaż instalacji elektrycznej, zainstalowanie monitoringu wagonów, zainstalowanie informacji pasażerskiej, wyposażenie przedziału pasażerskiego. Pudła dostarczyła firma Modertrans z Poznania.

Oprócz tramwajów typu Tatra, Pesa i Moderus w eksploatacji pozostają tramwaje typu Konstal 105Na2K/2000 oraz 105Na po modernizacji. Ale liczba tych ostatnich będzie się zmniejszać wraz z dostawą nowych Swingów.

Opracowanie: "Piotr Bochenko", "infotram.pl", 13 listopada 2013 roku

* * *

Zmiany już się dzieją

Na łamach "Gazety Wyborczej" w dniu 8 listopada ukazała się wypowiedź dyrektora Radosława Tumielewicza na temat kampanii gazety w sprawie zmian w komunikacji miejskiej rozrastającego się miasta. Więcej w artykule

* * *

Stan taboru na Klonowica

Stan taboru na 8 listopada 2013 roku w zajezdnii Klonowica. Dane techniczne i zdjęcia ze strony SPA "Klonowica". Więcej tutaj

* * *

Autobusy pracownicze

Zajezdnia w Dąbiu o kilku lat obsługuje linie pracownicze - dowożące pracowników do firmy znajdującej się na Mierzynie. Najpierw była to firma "Sonion" później zmieniono nazwę na "Oticon", a teraz nazywa się "DGS Poland".

Firma DGS jest firmą, która produkuje aparaty słuchowe i inne urządzenia elektroniczne. W załączeniu rozkład jazdy linii DGS stan na dzień 31 pażdziernika.

* * *

Stan taboru w SPPK

Pojazdy znajdujące się w zajezdni Police. Stan na dzień 23 października. Więcej w zestawieniu

* * *

Nowy pojazd specjalistyczny

Tramwaje Szczecińskie wzbogaciły się o nowoczesny pojazd wielofunkcyjny, który ułatwi poruszanie się po torowiskach tramwajów niskopodłogowych. Większość tras tramwajowych w Szczecinie przebiega w rejonach, gdzie rosną drzewa. Powoduje to zanieczyszczanie torowisk, rozjazdów i zwrotnic.

foto: Dariusz Wołoszczuk,  22 październoka 2013 roku, na placu przed WNT
foto: Dariusz Wołoszczuk
Na placu przed WNT

Pojazd przeznaczony do utrzymywania w czystości zwrotnic, rozjazdów, kanałów i studzienek torowisk tramwajowych. Pojazd niezbędny jest do zapewnienia ciągłości przejazdu dla wagonów niskopodłogowych, zwłaszcza na trasach tramwajowych położonych na wzniesieniach.

Zakup pojazdu dofinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu „Zakup niskopodłogowego taboru tramwajowego w Szczecinie” współfinansowanego z Funduszu Spójności w Ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

Opracowanie tekstu i zdjęcie Dariusz Wołoszczuk, 22 października 2013 roku

* * *

Nowa linia na trasie

foto: Janusz Światowy, 1 listopada 2013 ulica Ku Słońcu

W dniach 1 i 2 listopada Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego uruchamia nową linie tramwajową 14, jako wspomagająca linie 8 i 10 na czas wzmożonych przewozów pasażerskich na trasie Plac Rodła - Gumieńce.

Linie obsługiwać będzie zajezdnia Pogodno pięcioma brygadami 2xKT4Dt:
14/1 + 10/10 - (09:02 - 18:43), (18:53 - 20:05),
14/2 - (09:14 - 18:40),
14/3 + 10/9 - (09:26 - 18:08), (18:15 - 20:20),
14/4 - (09:38 - 20:00),
14/5 - (09:50 - 18:19)


Linia

Trasa

14 GUMIEŃCE – Kwiatowa – Okulickiego – Ku Słońcu – Sikorskiego – Plac Kościuszki – Krzywoustego – Brama Portowa – Niepodległości – Wyzwolenia – PLAC RODŁA

* * *

Zmiana organizacji komunikacji miejskiej na Niebuszewie

Zmiany w organizacji ruchu były wprowadzane sukcesywnie pomiędzy 4 października a 4 listopada. Są one spowodowane wprowadzanymi zmianami w organizacji komunikacji miejskiej na Niebuszewie a głównie uruchomieniem węzłów przesiadkowych na ulicy Asnyka.Najważniejszą zmianą jest stworzenie węzła przesiadkowego na ulicy Asnyka pomiędzy Rondem Sybiraków a ulicą Kadłubka dla linii tramwajowych 2, 12 oraz autobusowych 51, 57, 63, 69, 78, 82, 87 i B (linie 69 i B będą korzystały z tego węzła wyłącznie w kierunku Osiedla Arkońskiego i ulicy Rugiańskiej).

Po uruchomieniu węzła zlikwidowane będą przystanki:
• "Niemcewicza" (linie 2, 12, 51, 69, 78, 87 i B) zlokalizowane obecnie na ulicy Kołłątaja pomiędzy ulicami Barbary i Rondem Sybiraków,
• "Orzeszkowej" (linie 51, 69, 78, 87) na ulicy Kołłątaja w kierunku Osowa, Rugiańskiej, Warszewa,
• "Boguchwały" (linie 2 i 12) na ulicy Asnyka w kierunku Dworca Niebuszewo,
• "Kołłątaja" (linia B) w alei Wyzwolenia w kierunku Osiedla Słonecznego.

ZDiTM tłumaczy, że uruchomienie zintegrowanego węzła przesiadkowego skróci czas podróży do centrum i z centrum, ułatwi przesiadkę oraz ograniczy do minimum przemieszczanie się pasażerów z jednego środka transportu na drugi (rano z autobusu do tramwaju, popołudniu / wieczorem z tramwaju do autobusu) a także poprawi płynność ruchu.

Zmiana tras autobusów:

• linia 51, 78 i 87 w obu kierunkach będą kursować przez ul. Orzeszkowej, Asnyka (z pominięciem dotychczasowego odcinka ulicy Kołłątaja pomiędzy ulicami Orzeszkowej i Rondem Sybiraków). W kierunku Osowa, Warszewa, Podbórza i Osiedla Arkońskiego autobusy zatrzymają się dodatkowo na przystanku Dworzec Niebuszewo, który zlokalizowany będzie na ulicy Orzeszkowej na wysokości pętli tramwajowej.

• linia 69 w kierunku pętli Kołłątaja autobusy pojadą dotychczasową trasą. Obecny przystanek "Orzeszkowej" będzie przystankiem na żądanie. Dodatkowo na ulicy Kołłątaja przed Rondem Sybiraków będzie uruchomiony przystanek "Niemcewicza", który umożliwi dotarcie do węzła przesiadkowego. W kierunku ulicy Rugiańskiej autobusy pojadą ulicami Asnyka - Kadłubka i dalej starą trasą.

• linia B pojedzie zmienioną trasą pomiędzy przystankami Rayskiego a Krasińskiego Wiadukt.

W kierunku Osiedla Słonecznego trasa przebiegać będzie ulicami Orzeszkowej i Kołłątaja (tak jak obecne trasy autobusy linii 51, 78 i 87). Uruchomiony zostanie nowy przystanek o nazwie "Kołłątaja" zlokalizowany pomiędzy ul. Barbary a Rondem Giedroycia - w tym samym miejscu jak podczas przebudowy ulicy Krasińskiego.

W kierunku Osiedla Arkońskiego autobusy pojadą ul. Lubomirskiego, Staszica, Kołłątaja, Asnyka, Kadłubka i dalej starą trasą. Na ulicy Staszica autobus zatrzyma się na przystanku "Kołłątaja" wspólnym z liniami 53, 60 i 67. Ma to ułatwić na przesiadkę. Autobusy linii B będą mogły opcjonalnie poruszać się ulicą Rapackiego.

* * *

Nowe nabytki w SPAK

foto: SPAK, na płycie zajezdni

We wrześniu do Szczecińskiego Przedsiębiorstwa Autobusowego na Klonowica dotarły zakupione przez spółkę autobusy: MAN NG 313, który dostał numer boczny 1650 - ZS650AJ (rok produkcji 2006, moc: 228 kW, poj.silnika: 11967 cm3).

foto: SPAK, na płycie zajezdni

W połowie miesiąca dotarły kolejne 3 autobusy MAN - 2 krótkie NL-263 - 1206 - ZS206AM (rok produkcji 2002) i 1300 - ZS300AM (rok produkcji 2003) i długi NG-313 numer taborowy 1651 - ZS651AM.

Po przygotowaniu - wyposażeniu w autokomputer, kasowniki, i inny osprzęt wyjechały na trasy we wrześniu (17.09) i październiku (2 i 9.10).

* * *

10 do Lasu Arkońskiego

Od dnia 14 października Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w uzgodnieniu z Tramwajami Szczecińskimi na okres do końca roku skierował linie 10 z Gumieniec do Lasu Arkońskiego (z możliwością przedłużenia kursowania linii na tej trasie na stałe).Linia w dni powszednie kursować będzie w godzinach 6-20, z częstotliwością co 12 minut w szczycie i co 24 minut poza szczytem, obsługiwana przez 7 pociągów z zajezdni Pogodno (brygada 3 – tramwaj niskopodłogowy, pozostałe brygady przez pojazdy kategorii A.W soboty w dni świąteczne oraz Nowy Rok, Wielkanoc i Boże Narodzenie kursować będzie w godzinach 9-17, z częstotliwością co 24 lub 20 minut. Obsługa przez 4 pociągi z zajezdni Pogodno (brygada 1 tramwaj niskopodłogowy, pozostałe kategorii A).

Dojazdy i zjazdy w kierunku: Lasu Arkońskiego przez Bramę Portową, Gumieniec przez plac Rodła.

Ustalono przypisanie torów na pętli Las Arkoński poszczególnym liniom:
– tor zewnętrzny – linia 3,
– tor środkowy – linia 10,
– tor wewnętrzny – rezerwowy.


Linia

Trasa

10 GUMIEŃCE – Kwiatowa – Okulickiego – Ku Słońcu – Sikorskiego – Plac Kościuszki – Krzywoustego – Brama Portowa – Niepodległości – Wyzwolenia – PLAC RODŁA – Wyzwolenia – Krasińskiego – Niemierzyńska – Arkońska – LAS ARKOŃSKI

* * *

Zmiana trasy niektórych linii na prawobrzeżu

Z powodu budowy węzła drogowego "Tczewska" (wyburzenie starego wiaduktu drogowego) na przecięciu autostrady A6 i ulicy Tczewskiej z dniem 1 października wprowadzono zmiany trasy linii 73. Trasa podzielona została na dwie części.

Linia 73 kursować będzie na trasie Basen Górniczy - Wielgowo Autostrada, a tymczasowa linia 873 na trasie Basen Górniczy - Elbląska. Linia 73 i 873 zaplanowano jako zadania łączone - jazda naprzemiennie.

Linie obsługiwać będzie zajezdnia Dąbie pojazdami niskopodłogowymi Mega i Maxi.


Linia

Trasa

73 Basen Górniczy – Zdroje – Płonia – Zdunowo – Wielgowo Autostrada

Linia

Trasa


873
Basen Górniczy – Most Cłowy – Przestrzenna – Gierczak – Goleniowska – Tczewska – przystanek „Elbląska” – Nowogardzka – Warmińska – Goleniowska – Gierczak – Przestrzenna – Most Cłowy – Gdańska – Basen Górniczy

* * *

Dostawa kolejnych Swingów

Rozpoczęła się dostawa kolejnych niskopodłogowych tramwajów Swing, które dostarcza bydgoska "PESA" dla Tramwajów Szczecińskich. W tym roku zostanie dostarczonych 6 tramwajów. Pierwszy z tej dostawy dotarł na Pogodno w nocy z czwartku na piątek tj. z 25/26 września.

Dostawy tramwajów

• Swing 120NaS2 813 - dostawa 26 września
• Swing 120NaS2 814 - dostawa 17 października
• Swing 120NaS2 815 - dostawa 31 października
• Swing 120NaS2 816 - dostawa 20 listopada
• Swing 120NaS2 817 - dostawa 5 grudnia
• Swing 120NaS2 818 - dostawa 18 grudnia

* * *

Uhonorowanie pracowników

foto: Janusz Światowy

Kierownictwo Szczecińsko - Polickiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego oraz pracownicy spółki wyszli z inicjatywą uczczenia zasłużonych pracowników, którzy odchodzą na emeryturę. Jeśli byli pracownicy wyrażą taką wolę, na specjalnie wydzielonym placu zwanym "Aleją Emerytów" mogą zasadzić drzewo, a firma wykona tabliczkę z nazwiskiem pracownika.

foto: Janusz Świtowy

Pierwszym, który zasadził drzewko jest pan Jan Broniszewski, kierowca, który w polickiej zajezdni przepracował 22 lata.

foto: Janusz Światowy

Drugim, który posadził swoje drzewo jest pan Adam Garstka, który pracę w komunikacji miejskiej zaczynał w WPKM w 1964 roku. W komunikacji miejskiej przepracował niemal 39 lat, a w styczniu 2010 roku przeszedł na emeryturę.

* * *

Kolejne wagony do sprzedaży

Tramwaje Szczecińskie wystawiły na swojej stronie internetowej w dniu 9 września ogłoszenie o sprzedaży 10 wagonów 105Na: 732, 733, 734, 735, 739, 750, 753, 756, 1015II i 1016II. Cena wywoławcza jednego wagonu - 15280 zł. Więcej w ogłoszeniu

* * *

Skreślenia i przekazania

Zajezdnia Pogodno zdjęła ze stanu i skasowała następujące wagony:

• 16.04.2013 - kasacja 632, 637, 643, 652, 658,767, 768, 678,
• 28.06.2013 - kasacja 760, 761, 777, 778,
• 01.08.2013 wagony 720 i 701 - zdjęte ze stanu liniowego i przekazana na warsztaty celem remontu. Wagony te, przeznaczone są na wagony historyczne. Prawdopodobnie zostaną przywrócone do stanu pierwotnego.

Wagony przekazane do zajezdni Golęcin:

501+502 - 11.01.2013,
745+746 - 16.02.2013,
780+779 - 05.03.2013,
757+755 - 11.04.2013,
759+758 - 23.05.2013,
738+751 - 07.06.2013,
736+737 - 26.06.2013,
784+785 - 29.06.2013,
788+786 - 04.07.2013
783+791 - 09.08.2013
790+792 - 12.08.2013

Wagony skreślone z ewidencji zajezdni Golęcin

1051-1052 - 31.03.2013
1013-1010, 1035-1036 - 31.05.2013
1017-1018, 1029-1030, 1031-1032, 1045-1046, 1047-1048, 1065-1066 - 30.06.2013
1067-1068 - 31.07.2013

* * *

Komunikacja w czasie regatW związku z organizacją imprez „The Tall Ships’ Races” (zlot wielkich żaglowców) oraz „Pyromagic” (festiwal sztucznych ogni), w dniach 02 – 11.08.2013 zostały wprowadzone następujące zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej. Jednocześnie zostały uruchomione dodatkowe linie specjalne 821 i 822 dowożące uczestników imprez z parkingów. Będzie jeździło po 5 brygad z każdej zajezdni obsługującej daną linie tj. Dąbie (822) i Klonowica (821).

Więcej w komunikacie, mapka poglądowa dla mieszkańców, organizacja ruchu na czas trwania regat, komunikacja miejska i parkingi, dodatkowa komunikacja miejska


Linia

Trasa


821
Ustowo Auchan (parking) – Południowa – Mieszka I – Piastów – Łokietka – Brama Portowa – Wyszyńskiego – Nabrzeże Wieleckie – Wyszyńskiego – Brama Portowa – Krzywoustego – Plac Kościuszki – Piastów – Mieszka I – Południowa – Ustowo Auchan (parking)

Linia

Trasa


822
Outlet Park (parking) – Struga (Kaufland) – Hangarowa (Top Shopping) – Gdańska – Energetyków (ul. Bytomska/Św. Floriana/Władysława IV) – Bytomska – Bulwar Gdanski – Św. Floriana – Gdańska – Hangarowa (Top Shopping) –MTS – Struga – Outlet Park (parking)

* * *

SPAK - dofinansowanie z NFOŚiGW

5 lipca Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe „Klonowica” Sp. z o.o. poinformowała na swojej stronie, że wstępny wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia pn: „Zakup autobusów hybrydowych zasilanych sprężonym gazem CNG wraz z działaniami towarzyszącymi na potrzeby SPA „Klonowica” Sp. z o.o. w Szczecinie” został przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oceniony pozytywnie.

Aktualnie Spółka przygotowuje wniosek o dofinansowanie zakupu 15 autobusów hybrydowych.

* * *

Modernizacja i przebudowa zajezdni "Golęcin"

Tramwaje Szczecińskie w dniu 12 lipca ogłosiły przetarg na wykonanie dokumentacji modernizacji i przebudowy zajezdni "Golęcin".

Zakres zamawianej dokumentacji obejmuje między innymi:

• wzmocnienie konstrukcji hal
• zmianę układu torowego przed i na zajezdni (przebudowa "trójkąta", wybudowanie toru objazdowego)
• dobudowanie czwartej hali
• wybudowanie nowych pomieszczeń socjalnych

Oferty należy składać do 26 lipca do godziny 9.00. Jedynym kryterium oceny oferty będzie cena. Więcej w siwz

Zajezdnia Golęcin jest najstarszą szczecińską zajezdnią tramwajową powstawała wieloetapowo bo w roku 1898 powstała hala 1 (jest to data powstania obiektu), w 1907 roku powstała hala 2 a 1992 powstała hala 3. Obiekt jest wpisany do ewidencji zabytków, w rejestrze zabytków nie figuruje. Jest zajezdnią czołową.

* * * * * *

W dniu 29 sierpnia Tramwaje Szczecińskie wybrały wykonawcę "Zaprojektowania przebudowy tramwajowej Zajezdni „Golęcin”. Do przetargu przystąpiło 5 firm. Wybrano firmę SYSTRA S.A. z siedzibą w Paryżu, 72-76 rue Henry Farman; 7505 Paryż. Więcej w wybór

* * *

Hybryda w mieście

foto: Janusz Światowy, 5 lipca na ulicy Hangarowej

SPA "Dąbie" zakupiło pierwszy w Szczecinie hybrydowy autobus. Solaris, to dwunastometrowy autobus z 2010 roku, który już wcześniej był testowany w naszym mieście. Ma 28 miejsc siedzących i 56 miejsc stojących, jedno miejsce przygotowane jest dla wózka. Kosztował około 850 tysięcy złotych netto.

Autobus został zaprezentowany radnym w dniu 5 lipca w czasie uroczystej sesji Rady Miasta z okazji 68 rocznicy przyłączenia miasta do Polski po II wojnie światowej.

Jednocześnie z hybrydą "Dąbie" zakupiło drugi autobus z konwencjonalnym napędem. Jest najdłuższym autobusem przegubowym eksploatowany w Polsce. Wyprodukowany został w 2012 roku ma długość 18,75 metra, kosztował ponad 1 mln złotych netto.

* * *

"Zerówka" na trasie

Jak co roku, od 7 lipca po ulicach miasta zaczyna kursować tramwaj linii turystycznej 0.

Będzie jeździł na trasie:

Dworzec Główny - Nowa - Dworcowa - Brama Portowa - plac Żołnierza Polskiego - aleja Wyzwolenia - plac Rodła - aleja Wyzwolenia - rondo Giedroycia - Krasińskiego - Niemierzyńska - Arkońska - Las Arkoński - Arkońska - Niemierzyńska - Krasińskiego - rondo Giedroycia - aleja Wyzwolenia - plac Rodła - plac Grunwaldzki - plac Szarych Szeregów - aleja Piastów - plac Kościuszki - aleja Piastów - aleja Powstańców Wlkp. - Pomorzany - Smolańska - Chmielewskiego - Kolumba - Dworzec Główny.

Zeróka zatrzymywała będzie się na następujących przystankach:

• Dworzec Główny (odj. 14:33 i 16:03),
• Brama Portowa (peron dla linii 1 i 3 w kierunku placu Rodła - odj. 14:38 i 16:08),
• Plac Żołnierza Polskiego (odj. 14:40 i 16:10),
• Plac Rodła (odj. 14:42 i 16:12),
• Kołłątaja (odj. 14:47 i 16:17),
• Muzeum Techniki (odj. 14:50 i 16:20),
• Las Arkoński (przyj. 14:57 i 16:27, odj. 15:02 i 16:32),
• Muzeum Techniki (odj. 15:06 i 16:36),
• Kołłątaja (odj. 15:10 i 16:40),
• Plac Rodła (odj. 15:15 i 16:45),
• Plac Grunwaldzki (odj. 15:17 i 16:47),
• Plac Szarych Szeregów (odj. 15:18 i 16:48),
• Plac Kościuszki (odj. 15:22 i 16:52),
• Pomorzany (przyj. 15:33 i 17:03, odj. 15:37 i 17:07),
• Dworzec Główny (przyj. 15:44 i 17:14).

Linia obsługiwana będzie taborem historycznym według harmonogramu:

• 7 lipca - 293II+343H,
• 14 lipca - 167H,
• 21 lipca - 216H,
• 28 lipca - 167H,
• 4 sierpnia - 293II+343H,
• 11 sierpnia - 216H,
• 18 sierpnia - 293II+343H,
• 25 sierpnia - 167H.

Na linii 0 obowiązują wyłącznie bilety turystyczne wyemitowane przez Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego, w cenie 3,50 zł (normalny) i 2,50 zł (ulgowy). Bilety będzie można nabyć w tramwaju linii turystycznej.

Do przejazdów bezpłatnych uprawnione są wyłącznie dzieci do lat 4, podróżujące pod opieką rodziców lub opiekunów, na podstawie dokumentu stwierdzającego wiek dziecka. Do korzystania z biletów ulgowych uprawnione są wyłącznie dzieci w wieku od 4 do 10 lat, na podstawie dokumentu stwierdzającego wiek dziecka. Kursy wykonywane będą w każdą niedzielę do 25 sierpnia włącznie.

za ZDiTM, 26 czerwca 2013 roku

* * *

Nowe autobusy dla Polic

Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. w Policach ogłosiło na swojej stronie w dniu 1 lipca przetarg na dostawę 2 fabrycznie nowych autobusów niskopodłogowych. Otwarcie ofert ma nastąpić 19 sierpnia.

* * * * * *

Spółka w Policach na stronie internetowej w dniu 21 sierpnia powiadomiła o wyborze kontrahenta na dostawę 2 nowych autobusów niskopodłogowych. Została wybrana firma MAN, która jako jedyna złożyła ofertę.

* * *

Pożegnanie ostatniego Jelcza

W dniu 21 czerwca 2013 roku zajezdnię Klonowica opuścił ostatni JELCZ 120MM/1. Numer taborowy 1410.

* * *

Nową szata graficzna biletów komunikacji miejskiej

ZDiTM wprowadza nową szatę graficzną biletów komunikacji miejskiej. W sprzedaży powinny pojawić się na przełomie czerwca i lipca.

To bilety, które niewątpliwie przejdą do historii szczecińskiej komunikacji miejskiej – będą ostatnimi biletami papierowymi dystrybuowanymi przez Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego. Obecnie wdrażany jest drugi etap centralnego systemu zarządzania komunikacją miejska. Jednym z elementów jest wdrożenie jednorazowego biletu elektronicznego.

Nowe bilety różnią się od swoich poprzedników przede wszystkim kolorystyką. Przy produkcji każdego z nominałów użyty został tylko jeden kolor. Ma to przyczynić się do obniżenia kosztów produkcji biletów. Kolorystyka biletów jest zgodna z wdrażaną marką Szczecina.

Bilety będą dostępne w trzech kolorach: zielonym, niebieskim i szarym. I tak np. bilet za 1 zł, 2 zł i 3 zł są w różnych odcieniach koloru niebieskiego, m.in. za 1,5 zł i 4 zł są zielone, bilety m.in. za 8 zł szare.

Nową szatę graficzną mają także bilety okresowe (dobowe i wielodobowe). Te zostaną wprowadzone do sprzedaży nieco później. Obecnie trwa ich druk.

Nowością jest to, że po za wersją normalną bilety będą dystrybuowane także w wersji limitowanej. W związku ze zbliżającym się finałem zlotu żaglowców na części biletów umieszczone zostały wizerunki żaglowców.

Na awersie biletu poza nominałem znajduje się informacja na temat rodzaju biletu zarówno w języku polskim jak i angielskim (np. bilet jednorazowy czasowy linie zwykłe dzienne i nocne), symbol autobusu i tramwaju oraz wizerunek żaglowca. Na rewersie natomiast znajdziemy graficzną, jak i słowną informację na taryfy, dla jakiej obowiązuje dany nominał. Informacja słowna jest przedstawiona w dwóch językach: polskim i angielskim.

Na biletach znalazło się także nowe logo ZDiTM, które jest tożsame z logiem innych jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin.

Wzór biletów był przygotowany w ramach bieżącej pracy Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego i Biura Komunikacji Społecznej i Marketingowej UM.

Do wyczerpania zapasów obowiązywać będą oba wzory biletów: stary i nowy. Zmiana szaty graficznej nie wpływa na cenę opłat za przejazd komunikacja miejską i pozostaje bez zmian.

za ZDiTM, 26 czerwca 2013 roku

* * *

Wersja limitowana

 - bilet jednorazowy czasowy z możliwością przesiadki
- bilet jednorazowy czasowy z możliwością przesiadki
 - bilet jednorazowy czasowy z możliwością przesiadki
- bilet jednorazowy czasowy z możliwością przesiadki
 - bilet jednorazowy czasowy z możliwością przesiadki
- bilet jednorazowy czasowy z możliwością przesiadki
 - bilet jednorazowy czasowy z możliwością przesiadki
- bilet jednorazowy czasowy z możliwością przesiadki
 - bilet jednorazowy czasowy z możliwością przesiadki
- bilet jednorazowy czasowy z możliwością przesiadki
 - bilet jednorazowy czasowy z możliwością przesiadki
- bilet jednorazowy czasowy z możliwością przesiadki
 - bilet jednorazowy czasowy z możliwością przesiadki
- bilet jednorazowy czasowy z możliwością przesiadki
 - bilet jednorazowy czasowy z możliwością przesiadki
- bilet jednorazowy czasowy z możliwością przesiadki
 - bilet jednorazowy czasowy z możliwością przesiadki
- bilet jednorazowy czasowy z możliwością przesiadki
 - bilet ulgowy 24h na wszystkie linie
- bilet ulgowy 24h na wszystkie linie
 - bilet sieciowy mormalny 24h na wszystkie linie
- bilet sieciowy mormalny 24h na wszystkie linie
 - bilet rodzinny, weekendowy,wielodniowy
- bilet rodzinny, weekendowy,wielodniowy
 - bilet sieciowy 120h, ulgowy 5-dobowy na wszystkie linie
- bilet sieciowy 120h, ulgowy 5-dobowy na wszystkie linie
 - bilet grupowy na wszystkie linie
- bilet grupowy na wszystkie linie
 - bilet grupowy na wszystkie linie
- bilet grupowy na wszystkie linie
 - bilet 240h na wszystkie linie
- bilet 240h na wszystkie linie
 - bilet sieciowy 120h na wszystkie linie
- bilet sieciowy 120h na wszystkie linie
 - bilet sieciowy 240h na wszystkie linie
- bilet sieciowy 240h na wszystkie linie

* * *

Wersja normalna

 - bilet jednorazowy czasowy z możliwością przesiadki
- bilet jednorazowy czasowy z możliwością przesiadki
 - bilet jednorazowy czasowy z możliwością przesiadki
- bilet jednorazowy czasowy z możliwością przesiadki

* * *

Dziesięcioprzejazdówki

 - bilet jednorazowy czasowy z możliwością przesiadki
- bilet jednorazowy czasowy z możliwością przesiadki
 - bilet jednorazowy czasowy z możliwością przesiadki
- bilet jednorazowy czasowy z możliwością przesiadki
- bilet jednorazowy czasowy z możliwością przesiadki
- bilet jednorazowy czasowy z możliwością przesiadki
- bilet jednorazowy czasowy z możliwością przesiadki

* * *

Zmiana godzin pracy kas biletowych

ZDiTM od 1 lipca zmienił godziny pracy kas biletowych na terenie miasta, jednocześnie likwidując kasę biletową "Stocznia Remontowa". Więcej w komunikacie

* * *

Wdrażanie drugiego etapu CSZKM

Rozpoczęło się wdrażanie drugiego etapu Centralnego Systemu Zarządzania Komunikacją Miejską. W środę 12 czerwca podpisana została umowa na realizację drugiego etapu systemu. Wykona je konsorcjum GMV Innovating Solutions sp. z o.o. Warszawa i Grupo Mecanica del Vuelo Sistemas S.A.U. Madryt.

W imieniu Gminy Miasto Szczecin umowę podpisał zastępca prezydenta Szczecina Mariusz Kądziołka w imieniu konsorcjum firmy Weronika Małek i Juan March. Wykonawca prac będzie miał 14 miesięcy na realizację inwestycji. Polegać będzie na rozbudowie elementów, które wykonane były w pierwszym etapie i wykonaniu nowych.

Rozbudowany będzie system biletu elektronicznego o wdrożenie jednorazowego biletu elektronicznego. W pierwszym etapie wdrożony został elektroniczny bilet okresowy.

W autobusach i tramwajach zamontowanych zostanie 317 biletomatów – część z nich przeznaczona będzie do sprzedaży biletu elektronicznego część do papierowego. W pojazdach zamontowanych zostanie 1668 kasowników obsługujących bilet elektroniczny. Dodatkowo zamontowanych zostanie 35 biletomatów ulicznych pełniących jednocześnie funkcję infokiosków. Poza kupnem biletów (gotówką czy kartą) będzie można m.in. także naładować bilet elektroniczny czy uzyskać informację na temat funkcjonowania komunikacji.

W kolejnych 40 pojazdach zamontowany zostanie system zliczania potoków pasażerskich. Wszystkie pojazdy zostaną wyposażone w system monitoringu, informacje głosową a także system elektronicznej informacji pasażerskiej.

Na 80 przystankach Szczecina zamontowane będą tablice dynamicznej informacji pasażerskiej, które poinformują o rzeczywistym czasie odjazdu autobusu czy tramwaju z przystanku. Do tej pory takich tablic jest 15 i są one zlokalizowane w większości przystanków na pętlach.

Pojawią się także nowe elementy systemu: - system lokalizacji pojazdów technicznych obsługujących „Akcję Zima”. System rozpozna m.in. czy pojazdy uczestniczące w Akcji Zima mają opuszczone pługi. Uruchomiony będzie też autobus „na żądanie”.

W ramach projektu powstanie także system optymalizacji sieci komunikacyjnej, co pozwoli na lepsze zarządzanie komunikacją. W przypadku zmian tras system podpowie dyspozytorowi, którą trasą alternatywną powinien poruszać się pojazd.

Budowa systemu podzielona została na dwa etapy. Inwestycja dofinansowana jest ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wartość projektu: 54 261 332,88 PLN. Wartość dofinansowania z UE: 37 498 455,50 PLN.

za ZDiTM, 12 czerwca 2013 roku

* * *

105N na sprzedaż

Tramwaje Szczecińskie w dniu 10 czerwca wystawiły na stronie internetowej ogłoszenie o sprzedaży 20 wagonów 105N: są to wagony 1029, 1030, 1045, 1046, 1047, 1048, 1065, 1066; 105Np: 1035 i 1036 oraz 105Na: 760, 761, 778, 777, 1013, 1010, 1017, 1018, 1031 i 1032.

Cena jednostkowa każdego wagonu tramwajowego wynosi 15.300 złotych. Wagony przeznaczone do sprzedaży można oglądać w dniach 11 czerwca - 24 lipca na terenie zajezdni Pogodno i Golęcin w godzinach 8.00 - 13.00.

Tramwaje Szczecińskie wystawią ogłoszenie o aukcji, które ukaże się na stronie internetowej na 14 dni roboczych przed terminem aukcji.

* * *

Solaris w Hiszpani

foto: Janusz Światowy, Girona - w uliczkach starego miasta
foto: Janusz Światowy
Girona w uliczkach
starego miasta

W dniu 7 maja przy zwiedzaniu hiszpańskiego miasta Girona natknąłem się na polski autobus "Solaris" obsługujący linie komunikacyjną na wąskich uliczkach tego miasta. Girona zwana Florencją Hiszpanii ma Katerę Santa Maria z XIV w., Kolegiatę Sant Feliu XIV w, Klasztor Benedyktynów XII w., łaźnie arabskie, dzielnicę żydowską. Jest bardzo urokliwym miastem.

Charakterystyka

Solaris Alpino o długości 8,6 i szerokości 2,4 metra jest najmniejszym i zarazem najwęższym produkowanym przez firmę Solaris autobusem niskopodłogowym. Pojazd ten powstał głównie z myślą o krętych górskich drogach oraz wąskich uliczkach miejskich starówek. Równie dobrze radzi sobie także w zakorkowanych centrach dużych aglomeracji. Pomimo niewielkich rozmiarów autobus oferowanym przez siebie komfortem podróży oraz funkcjonalnością nie odbiega od dłuższych pojazdów niskopodłogowych marki Solaris.

Dane techniczne

Układ napędowy: Silnik Standard Cummins ISB6.7 250B (180.5 kW), Skrzynia biegów Standard Voith Diwa 5, Opcja ZF Ecolife, Zbiornik paliwa Standard 165 l, Zbiornik AdBlue Standard 40 l, Układ dodatkowego ogrzewania Standard Spheros (Webasto).

Podwozie: Oś przednia Standard ZF RL 75 EC (oś niezależna), Oś napędowa Standard ZF AV 132 (supersingle), Układ centralnego smarowania Standard centralny punkt smarny wyprowadzany w podwoziu - smar stały Opcja Vogel KFBS1 z autodiagnozą - na smar półpłynny, Układ kierowniczy Standard ZF Servocom 8098, Układ hamulcowy Standard EBS (dwuobwodowy), układ elektroniczny zapobiegający blokowaniu kół przy hamowaniu (ABS) i poślizgowi przy ruszaniu (ASR), hamulec ręczny (postojowy) - z możliwością mechanicznego odblokowania układu hamulcowego hamulec przystankowy, Hamulec dodatkowy Standard retarder skrzyni biegów, Układ poziomujący Standard zawieszenie ECAS II z funkcją przyklęku prawej strony, podnoszenia i opuszczania autobusu; przyklęk prawej strony o około 70 mm, podnoszenie o około 60 mm.

Nadwozie: Konstrukcja szkieletu Standard ze stali odpornej na korozję, Oblachowanie ścian bocznych Standard ze stali odpornej na korozję i paneli aluminiowych, Układ drzwi Standard 1-2, maksymalna wysokość wejścia Standard I i II drzwi - 320 [mm], Rampa inwalidy Standard rampa inwalidy przy II drzwiach, odkładana ręcznie, Liczba miejsc siedzących Standard 9 - 15 + 1 (w zależności od wyposażenia).

Przewietrzanie, wentylacja, klimatyzacja: Klimatyzacja miejsca pracy kierowcy Opcja klimatyzacja z napędem elektrycznym, Klimatyzacja przestrzeni pasażerskiej Opcja klimatyzacja z napędem mechanicznym, Wentylatory Standard dwukierunkowe (nadmuchowo-wyciągowe), Szyberdachy Standard elektryczne, Ogrzewanie przestrzeni pasażerskiej Standard grzejniki konwektorowe, dmuchawy 2-stopniowe.

Elektryka: Instalacja elektryczna Standard instalacja elektryczna oparta o magistralę CAN-Bus.

Dane techniczne ze strony Solaris Bus and Coatch S.A

* * *

Przetarg na autobusy w SPAD

27 marca spółka autobusowa "Dąbie" ogłosiła przetarg na dostawę dwóch autobusów (1 jednoczłonowy z napędem hybrydowym spalinowo - elektrycznym z 2010 roku + 1 dwuczłonowy (przegubowy) z napędem klasycznym z 2011 roku) używanych do celów testowych lub demonstracyjnych jednej marki z klimatyzacją w przestrzeni pasażerskiej.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz nie przewiduje opcji ani udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. Otwarcie ofert przewidziano na 10 maja.

* * * * * *

Ofertę złożyła tylko firma "Solaris" pomimo, że zainteresowanie pozostałych firm było duże. SPA "Dąbie" ma podjąć decyzję czy przyjąć ofertę "Solarisa"

* * *

Zmiany w obsłudze linii

W związku z wprowadzeniem do ruchu kolejnych wagonów niskopodłogowych ZDiTM na wniosek Tramwajów Szczecińskich od 2 kwietnia 2013 roku wprowadził następujące zmiany w obsłudze linii:

• linie 3 przejmie zajezdnia na Golęcinie, są to brygady 3, 4, 5, 6 w dni powszednie (rozkład zimowy), 4, 6 w dni powszednie (rozkład letni), 2, 5, 6, 7 w soboty i dni świąteczne, 1, 2, 3, 4 w Nowy Rok, Wielkanoc i Boże Narodzenie taborem kategorii B.

Dojazdy i zjazdy w relacji zajezdnia Golęcin – Las Arkoński będą wykonywane przez ulicę Dworcową, natomiast zajezdnia Golęcin – Pomorzany przez pl. Rodła.

• linia 7 obsługiwana będzie taborem niskopodłogowym - brygady 1, 5, 9, 11 w dni powszednie (rozkład zimowy), 1, 3, 5, 6 w dni powszednie (rozkład letni), 2, 4, 5, 7 w soboty, 2, 5 w dni świąteczne.

• obsługę linii 8 przejmie w całości zajezdnia Pogodno. Taborem niskopodłogowym będą obsługiwane brygady 2, 3, 5, 6 w dni powszednie i soboty, 1, 2, 3, 4, 5, 6 w dni świąteczne, 1, 2, 3 w Nowy Rok, Wielkanoc i Boże Narodzenie.

* * *

105 na sprzedaż

Tramwaje Szczecińskie wystawiły na sprzedaż 5 składów (10 wagonów) z rodziny 105N. Są to wagony 652, 632, 658, 643, 678, 637, 768, 767, 1051, 1052. Cena wywoławcza jednego wagonu 12 000 zł brutto. Wagony można oglądać na zajezdni Pogodno i Golęcin w dniach 5 marca 20 kwietnia. Jeśli na wagony nie będzie chętnych zostaną skasowane.

* * * * * *

Wagony skreślono z ewidencji 9 kwietnia 2013 oku. Zakupu dokonała firma z Torunia.

* * *

Ciąg dalszy rozbudowy
Centralnego Systemu Zarządzania Komunikacją Miejską

W poniedziałek 25 lutego minął termin składania ofert dotyczący realizacji drugiego etapu systemu. Na ofertę odpowiedziało jedynie konsorcjum firm GMV Innovating Solutions sp. z o. o. i Grupo Mecanica del Vuelo Sistemas SA. Konsorcjum chce wykonać to zadanie za kwotę 46 273 266,09 zł brutto.

W ramach drugiego etapu systemu, rozbudowany zostanie o moduł dynamicznej informacji pasażerskiej. Elektroniczne tablice informujące o czasie odjazdu autobusu czy tramwaju podawane w czasie rzeczywistym zamontowane zostaną na 80 przystankach – głównie na węzłach przesiadkowych w różnych rejonach miasta m.in. na Placu Kościuszki, Zawadzkiego, Komuny Paryskiej, Wernyhory.

Wprowadzony zostanie jednorazowy bilet elektroniczny a wszystkie pojazdy wyposażone będą w kasowniki do obsługi tych biletów. Dodatkowo w każdym autobusie i tramwaju zamontowany będzie automat do sprzedaży biletów z możliwością płatności kartą. Rozbudowany zostanie system monitoringu w pojazdach.

Dotychczas w ramach pierwszego etapu systemu poza 15 tablicami dynamicznej informacji pasażerskiej na potrzeby systemu przebudowana została Centrala Ruchu ZDiTM, gdzie została zamontowana specjalna elektroniczna mapa Szczecina. Na mapie dyspozytorzy, dzięki zamontowanym w pojazdach komunikacji miejskiej urządzeń do lokalizacji pojazdu, możliwy jest bieżący monitoring pojazdów komunikacji miejskiej. Funkcjonuje już także elektroniczny bilet miesięczny.

Wartość projektu składającego się z dwóch etapów wynosi ponad 54 miliony złotych, z czego ponad 37 milionów stanowi dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. W tej chwili komisja przetargowa ocenia złożoną ofertę.

* * *

Przetarg na Piastów

Tramwaje Szczecińskie w dniu 21 lutego ogłosiły przetarg na przebudowę torowisk tramwajowych na Piastów, Wawrzyniaka i skrzyżowania Bohaterów Warszawy z Jagiellońską w ramach projektu pn. "Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej”. Oferty należy składać d 4 kwietnia do godziny 9.00. Wykonawca będzie miał 180 dni na realizację zamówienia. Więcej siwz

Modernizacja torowisk podzielona została na 3 etapy w taki sposób, aby utrudnienia w ruchu były jak najmniejsze.

W pierwszym etapie zostanie wykonana modernizacja:

• torowiska tramwajowego na ulicy Wawrzyniaka,
• torowiska tramwajowego w alei Piastów od placu Kościuszki do posesji 30 przed ulicą Dąbrowskiego,
• dwóch przejazdów przez torowisko na placu Kościuszki.

W drugim etapie zostanie wykonany remont torowiska w alei Piastów od placu Szarych Szeregów do Placu Kościuszki wraz ze skrzyżowaniem Jagiellońska-Piastów,

W trzecim, ostatnim etapie wymienione zostaną rozjazdy na skrzyżowaniu alei Bohaterów Warszawy z ulicą Jagiellońską.

* * * * *

W Tramwajach Szczecińskich otwarto w dniu 18 kwietnia (czwartek) koperty w ogłoszonym dwa miesiące temu przetargu. Oferty złożyły dwie firmy są to: Spółka z Częstochowy, która chce wykonać prace za ponad 48,5 mln zł, a konsorcjum, któremu przewodzi ZUE z Krakowa - firma, która znana już jest w Szczecinie z przebudowy Bramy Portowej i innych remontów - zaproponowała o 4 miliony złotych mniej.

Tramwaje Szczecińskie przeznaczyły na ten cel tylko około 41 milionów złotych. Oferenci zaproponowali wykonanie prac za wyższą cenę. Prawdopodobnie miasto będzie musiało znaleźć dodatkowe środki, by zapłacić za wymianę torowisk z trakcją.

* * * * *

16 lipca Tramwaje Szczecińskie ogłosiły wybór wykonawcy przebudowy torowisk w alei Piastów, na ulicy Wawrzyniaka i na skrzyżowaniu alei Bohaterów Warszawy z ulicą Jagiellońską. Zostało nim konsorcjum firm: ZUE S.A., TOR-KAR-SSON Sp. z o.o. Sp.k. i Przedsiębiorstwa Tor-Kar-Sson Zbigniew Kargul.

* * * * *

Tramwaje Szczecińskie w dniu 30 października wybrało wykonawce nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi na zadaniu pn. „Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie torowisk tramwajowych w Szczecinie: Piastów, Wawrzyniaka i skrzyżowania Bohaterów Warszawy z Jagiellońską.

Jest nim konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych EKO-INWEST S.A. – Lider Konsorcjum, ul. Lucjana Szenwalda 20, 71-281 Szczecin i Przedsiębiorstwo Budowy Tras Komunikacyjnych TRAKT w Szczecinie Sp. z o.o. – Partner, ul. Energetyków 9, 70-656 Szczecin.

* * *

Modernizacja zajezdni Pogodno

Jedna firma zainteresowana jest modernizacją zajezdni tramwajowej w al. Wojska Polskiego.

W siedzibie spółki Tramwaje Szczecińskie otwarte zostały oferty w przetargu na przebudowę zajezdni. Modernizacja będzie odbywać się w formule zaprojektuj i wybuduj, czyli wykonawca prac najpierw zrobi projekt przebudowy a następnie po uzyskaniu pozwoleń na realizację zadania wykona kompleksową modernizację.

Jedyną ofertę w przetargu złożyła firma ZUE S.A. z Krakowa, która chce zrealizować zadanie za kwotę 135 300 000 złotych. W tej chwili rozpoczęła się procedura oceny złożonej oferty.

Tramwaje Szczecińskie 6 maja wybrały ofertę firmy ZUE S.A. z Krakowa ulicy Kazimierza Czapińskiego 3. Oferta Wykonawcy otrzymała wg kryterium oceny ofert: „cena – 100%” – 100 pkt; łącznie 100 pkt. Wykonawca złożył ofertę niepodlegającą odrzuceniu. Ponadto jest to jedyna oferta złożona w przedmiotowym postępowaniu.

W ramach inwestycji zajezdnia zostanie gruntownie przebudowana i dostosowana do obsługi pojazdów niskopodłogowych. Układ torowy zostanie przebudowany i rozbudowany w taki sposób, aby umożliwić wyjazd zarówno w kierunku Głębokiego jak i centrum miasta. Dobudowany zostanie nowy dwudziesty pierwszy tor, który będzie pełnił funkcję toru objazdowego. Wszystkie tory na terenie zajezdni zostaną zmodernizowane - cześć z nich będzie spełniała nowe funkcje np. przeznaczone będą do mycia wózków tramwajowych, demontażu pantografów za pomocą specjalnego żurawia czy obsługi wyłącznie pojazdów niskopodłogowych. Jeden z torów będzie przeznaczony do obsługi taboru za pomocą tokarki podtorowej. Wykonawca poza wykonaniem prac budowlanych będzie musiał także wyposażyć obiekty zajezdni w specjalistyczny sprzęt do obsługi pojazdów (m.in. zakupione będą tokarka podtorowa, żuraw, suwnice, podnośniki taboru, urządzenia do napełniania piasku, urządzenia do mycia tramwajów, system identyfikacji taboru).

Zakres przebudowy obejmuje także prace rekonstrukcyjne wraz z przebudową i rozbudową istniejących budynków będących w większości pod opieką konserwatorską. Nowością będzie wybudowanie wiaty odstawczej o wymiarach ok. 62 x 96 m. Prace remontowe będą odbywać się pod ruchem, czyli przy normalnym funkcjonowaniu zajezdni.

Modernizacja zajezdni zostanie wykonana w ramach projektu "Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie" i zostanie dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. W ramach tego zadania wykonane zostaną jeszcze modernizacja torowisk w al. Piastów, ul. Wawrzyniaka, ul. Energetyków i ul. Gdańskiej wraz z pętlą Basen Górniczy oraz rozjazdy na skrzyżowaniu al. Bohaterów Warszawy i Jagiellońskiej. W ubiegłym roku wykonane zostało pierwsze zadanie w ramach tego projektu - przebudowano układ torowy przy Bramie Portowej.

Zajezdnia Tramwajowa "Pogodno" została oddana do użytku w 1938 roku. W latach 1973 - 83 dokonano częściowej przebudowy starych hal, wybudowano nową halę obsługowo-naprawczą oraz wybudowano tory objazdowe.

Za "szczecin.eu", 20 lutego 2013 roku

* * *

Przetarg na pojazd specjalny

Tramwaje Szczecińskie w dniu 13 lutego ogłosiły przetarg na zakup pojazdu specjalnego wielofunkcyjnego, który będzie miał za zadanie udrażnianie pod wysokim ciśnieniem rozjazdów, kanałów torowiska i zwrotnic, a także do odsysania osadów i zanieczyszczeń z kanałów i studzienek tramwajowych. Oferty należy składać do 25 marca do godziny 9.30. Więcej siwz

* * * * * *

Tramwaje Szczecińskie 13 maja wybrały dostawcę pojazdu specjalnego wielofunkcyjnego. Jest nim firma TRUCK CENTRUM Sp. z o.o. ze Szczecina z ulicy Południowej 15.

* * *

Nowa pętla autobusowa w Policach

Jak podaje pan Grzegorz Ufniarz radny miasta Polic powstają plany nowej pętli autobusowej w Policach. Prace projektowe prowadzi firma "Pracownia Projektowa Dróg i Mostów - Andrzej Chmielewski ze Szczecina z ulicy Papieża Jana Pawła II 15/6".

Nowo budowana pętla autobusowa wraz z obiektem socjalnym dla kierowców będzie znajdowała się przy ulicy Wyszyńskiego (działka 286/7 obr. Police 16), przy drodze do Siedlic (po lewej stronie jadąc od Polic do Siedlic), za dzisiejszym parkingiem strzeżonym przy SM Odra.

Ruch autobusów wokół Kingi zniknie i być może przybędą nowe miejsca parkingowe. Po przebudowie głównymi przystankami, które będą obsługiwały pasażerów linii 107, F, LS, 106, 103, 109, 111 będą dzisiejsze przystanki Police Osiedle Chemik. W załączeniu projekt pętli. Toczą się jeszcze prace, więc projekt może jeszcze się zmienić.

* * *

Inżynier kontraktu dla Potulickiej
oraz przetarg na przebudowę

Urząd Miasta w dniu 4 lutego ogłosił przetarg na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu przy przebudowie ulic Potulickiej i Narutowicza.

Do obowiązków inżyniera kontraktu będzie należało koordynacja, zarządzanie, kontrola, nadzór i rozliczanie przy realizacji prac budowlanych związanych z przebudową tych ulic.

Prace będą realizowane na ulicy Narutowicza od ulicy 3-go Maja do ulicy Potulickiej wraz ze skrzyżowaniami i ulicy Potulickiej na jej całej długości. Zmodernizowana zostanie również pętla tramwajowa wraz z przebudową przystanków i wybudowaniem miejsc parkingowych. Otwarcie ofert nastąpi 14 marca. Więcej w siwz

A 13 lutego opublikował ogłoszenie o przetargu na wykonanie przebudowy tych ulic. Na realizację umowy wykonawca będzie miał 24 miesiące. Otwarcie ofert zaplanowano na 21 marca.

* * *

Zmiany w ulgach kart Szczecińskiej Karty Rodzinnej

Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego poinformował, że Uchwałą Rady Miasta Szczecin nr XXV/737/12 wprowadzono zmianę w doładowaniach kart SKR+7 i więcej. Ulgę w wysokości 100% zamieniono na ulgę 99%. Zmiany te wchodzą w życie od dnia 29 stycznia 2013 roku. Więcej w cenniku

* * *

Dalsze dostawy Swingów

Jak podaje portal szczecin.eu z dnia 28 stycznia 2013 roku do Szczecina trafił w dniu 26 stycznia pierwszy z 22 niskopodłogowych Swingów (120NaS2) zakupionych przez spółkę Tramwaje Szczecińskie.

foto: Janusz Światowy, hala zajezdni Pogodno 13 lutego 2013

Do końca marca tego roku do zajezdni w al. Wojska Polskiego dotrze w sumie 6 takich pojazdów, pomiędzy październikiem 2013 a marcem 2014 kolejnych 16. W ramach umowy z bydgoską Pesą do Szczecina trafi także m.in. specjalistyczny sprzęt do obsługi tramwajów.

Nowe Swingi wyposażone są w dwa specjalne wydzielone miejsca do przewożenia wózków. Zmianie uległo także wnętrze pojazdów: zarówno pod względem estetycznym jak i praktycznym. Tramwaj standardowo pomalowany jest w barwy Floating Garden. Od poprzednich Swingów odróżniają go jednak przezroczyste kleksy umieszczone na szybach. Wewnątrz pojazdu znajdują się także zielone poręcze.

foto: Andrzj Jańczuk, elektroniczna tablica informacji pasżerskiej

Tradycyjnie tramwaje wyposażone są w elektroniczny system informacji pasażerskiej wizualnej i głosowej. O przebiegu trasy będą informować specjalne elektroniczne tablice (tzw. termometry - niespotykana będzie także szata graficzna wyświetlanych informacji), które także podpowiedzą gdzie znajdują się węzły przesiadkowe. Dzięki zamontowanym na zewnątrz głośnikom informacja dotrze także do osób oczekujących na tramwaj na przystanku.

Tramwaj wyposażony jest również w elektroniczną tablicę dla osób słabo widzących umieszczoną za pierwszymi drzwiami tramwaju. Nowością jest natomiast elektroniczna tablica umieszczona przy szybie w kabinie motorniczego informująca o przypisaniu tramwaju do brygady.

Nowością będzie także bezprzewodowy Internet dostępny dla pasażerów. Standardem wyposażenia jest już automat do sprzedaży biletów oraz klimatyzacja. Swingi z nowej dostawy otrzymają numery boczne od 807 do 828.

Wartość projektu „Zakup niskopodłogowego taboru tramwajowego w Szczecinie” wynosi 241 354 735,49 zł brutto, z czego wydatki kwalifikowane 196 312 596,09 zł netto. Wysokość dofinansowania wynosi 115 824 431,69 zł netto czyli 59 % wartości projektu. Z pieniędzy tych sfinansowany zostanie zakup wszystkich 28 tramwajów niskopodłogowych Swing wyprodukowanych dla Tramwajów Szczecińskich przez fabrykę PESA Bydgoszcz (22 nowo zakupionych i 6 zakupionych wcześniej). Projekt jest współfinansowany z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Dostawy pojazdów

• Swing 120NaS2   807 - dostawa 26 stycznia
• Swing 120NaS2   808 - dostawa 13 lutego
• Swing 120NaS2   809 - dostawa 23 lutego
• Swing 120NaS2   810 - dostawa 8 marca
• Swing 120NaS2   811 - dostawa 16 marca
• Swing 120NaS2   812 - dostawa 23 marca

* * *

Dalsze dostawy Tatr

Tramwaje Szczecińskie zakupiły wozy z własnych środków. W 2012 roku w okresie listopad - grudzień z Berlina sprowadzono 10 wozów tramwajowych. Dostarczane są sukcesywnie - pierwsze wozy w tym roku to:

Dostawa Tatr KT4Dt:
• nr. BVG   7072   nr. TS - 143 - dostawa 10 stycznia - rok prod. 1987
• nr. BVG   7074   nr. TS - 144 - dostawa 11 stycznia - rok prod. 1987
• nr. BVG   7077   nr. TS - 145 - dostawa 24 stycznia - rok prod. 1987
• nr. BVG   7083   nr. TS - 146 - dostawa 25 stycznia - rok prod. 1987
• nr. BVG   7086   nr. TS - 147 - dostawa 7 lutego - rok prod. 1987
• nr. BVG   7029   nr. TS - 148 - dostawa 8 lutego - rok prod. 1986
• nr. BVG   7070   nr. TS - 149 - dostawa 15 lutego - rok prod. 1987
• nr. BVG   7092   nr. TS - 150 - dostawa 15 lutego - rok prod. 1987
• nr. BVG   7061   nr. TS - 151 - dostawa 8 marca - rok prod. 1986
• nr. BVG   7062   nr. TS - 152 - dostawa 8 marca - rok prod. 1986
• nr. BVG   7056   nr. TS - 153 - dostawa 14 marca - rok prod. 1986
• nr. BVG   7049   nr. TS - 154 - dostawa 15 marca - rok prod. 1986
• nr. BVG   7088   nr. TS - 155 - dostawa 10 kwietnia - rok prod. 1987
• nr. BVG   7071   nr. TS - 156 - dostawa 9 kwietnia - rok prod. 1987
• nr. BVG   7065   nr. TS - 157 - dostawa 18 kwietnia - rok prod. 1986
• nr. BVG   7069   nr. TS - 158 - dostawa 17 kwietnia - rok prod. 1986
• nr. BVG   7059   nr. TS - 159 - dostawa 17 maja - rok prod. 1986
• nr. BVG   7054   nr. TS - 160 - dostawa 9 maja - rok prod. 1986
• nr. BVG   7064   nr. TS - 161 - dostawa 22 maja - rok prod. 1986
• nr. BVG   7051   nr. TS - 162 - dostawa 18 maja - rok prod. 1986
• nr. BVG   7098   nr. TS - 163 - dostawa 12 czerwca - rok prod. 1989
• nr. BVG   7078   nr. TS - 164 - dostawa 7 czerwca - rok prod. 1987
• nr. BVG   7089   nr. TS - 165 - dostawa 29 czerwca - rok prod. 1987
• nr. BVG   7068   nr. TS - 166 - dostawa 29 czerwca - rok prod. 1986
• nr. BVG   7066   nr. TS - 167 - dostawa 4 lipca - rok prod. 1986
• nr. BVG   7055   nr. TS - 168 - dostawa 5 lipca - rok prod. 1986
• nr. BVG   7060   nr. TS - 169 - dostawa 19 lipca - rok prod. 1986
• nr. BVG   7063   nr. TS - 170 - dostawa 20 lipca - rok prod. 1986
• nr. BVG   7053   nr. TS - 171 - dostawa 1 sierpnia - rok prod. 1986
• nr. BVG   7080   nr. TS - 172 - dostawa 22 sierpnia - rok prod. 1987
• nr. BVG   7050   nr. TS - 173 - dostawa 23 sierpnia - rok prod. 1986
• nr. BVG   7052   nr. TS - 174 - dostawa 2 sierpnia - rok prod. 1986
- wagon ten nie będzie jeździł liniowo - przeznaczony na części.

* * *

Schematy sieci

Schematy sieci tramwajowej, autobusowej i autobusowej nocnej. tramwaje, autobusy nocne, autobusy dzienne.

* * *

Ceny biletów stan na dzień 01.01.2013 roku

Cennik opłat (obowiązuje od 01.03.2012) za przejazdy pojazdami lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie.

Podstawa prawna: Uchwała nr XIV/331/11 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 19 grudnia 2011 r. zmieniająca uchwałę Nr XXIX/736/08 z dnia 5 grudnia 2008 z późniejszymi zmianami w sprawie cen i opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasto Szczecin oraz określenia osób uprawnionych do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów. Więcej tutaj

* * *

Kasy biletowe. Stan na dzień 01.01.2013 roku

Punkty sprzedaży biletów komunikacji miejskiej na terenie działania ZDiTM Szczecin. Więcej tutaj

* * *

Linie autobusowe bezpłatne
(sponsorowane przez hipermarkety i targowiska)

Trasy linii bezpłatnych jeżdżących do największych hipermarketów i targowisk. Stan na dzień 01.01.2013 roku. Więcej tutaj

* * *

Linie autobusowe, tramwajowe (zwykłe, pośpieszne i nocne)

Stan na dzień 01.01.2013 roku, tras linii tramwajowych, autobusowych zwykłych i pośpiesznych. Więcej tutaj

* * *

Stan taboru na Klonowica

Stan taboru na 1 stycznia 2013 roku w zajezdni Klonowica. Dane techniczne i zdjęcia ze strony SPA "Klonowica". Więcej tutaj

* * *

Tabor w Tramwajach Szczecińskich

Stan taboru na 1 stycznia 2013 roku w Tramwajach Szczecińskich. Dane na podstawie materiałów zawartych na stronach Tramwajów Szczecińskich i serwisu hobbystycznego "KOMIS" oraz materiałów własnych. Więcej tutaj

* * *Lata 90 XX wieku


Wiek XXI


LinkiCopyright © Janusz Światowy, 2002
Wszelkie prawa zastrzeżone.