...
www.swiatowy.org – Historia komunikacji miejskiej w Szczecinie

Menu


1879-1929


Lata 20-40 XX wieku


Lata 50–80 XX wieku


Ceny biletów od dnia 01.03.2012 roku

* * *

Cennik opłat (obowiązuje od 01.03.2012 r.) za przejazdy pojazdami lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie.

Podstawa prawna: Uchwała nr XIV/331/11 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 19 grudnia 2011 r. zmieniająca uchwałę Nr XXIX/736/08 z dnia 5 grudnia 2008 r. z późniejszymi zmianami w sprawie cen i opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasto Szczecin oraz określenia osób uprawnionych do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów

Bilety jednorazowe - czasowe:

RODZAJ BILETU

NORMALNY

ULGOWY

Na linie zwykłe dzienne tramwajowe lub autobusowe, z możliwością przesiadek, ważny od momentu skasowania przez:  
15 minut 2,00 zł 1,00 zł
30 minut 3,00 zł 1,50 zł
60 minut 4,00 zł 2,00 zł
120 minut 5,00 zł 2,50 zł
Na linie pospieszne, z możliwością przesiadek, ważny od momentu skasowania przez:  
15 minut 4,00 zł 2,00 zł
30 minut 6,00 zł 3,00 zł
60 minut 8,00 zł 4,00 zł
Na linie nocne z możliwością przesiadek, ważny od momentu skasowania przez:  
15 minut 2,00 zł 1,00 zł
30 minut 3,00 zł 1,50 zł
60 minut 4,00 zł 2,00 zł
120 minut 5,00 zł 2,50 zł

Karnety 10-cio przejazdowe (9 + 1  gratis)

RODZAJ BILETU

NORMALNY

ULGOWY

Na linie zwykłe dzienne i nocne tramwajowe lub autobusowe, z możliwością przesiadek, ważny od momentu skasowania przez:  
15 minut 18,00 zł 9,00 zł
30 minut 27,00 zł 13,50 zł
60 minut 36,00 zł 18,00 zł
Na linie pospieszne, z możliwością przesiadek, ważny od momentu skasowania przez:  
15 minut 36,00 zł 18,00 zł
30 minut 54,00 zł 27,00 zł
60 minut 72,00 zł 36,00 zł

Bilety dobowe i wielodobowe - sieciowe na okaziciela

OKRES WAŻNOŚCI

NORMALNY

ULGOWY

Na wszystkie linie: zwykłe, pospieszne i nocne  
24 godzinny od skasowania (dobowy) 12,00 zł 6,00 zł
5-cio dobowy 35,00 zł 17,50 zł
10-cio dobowy 60,00 zł 30,00 zł

Bilety miesięczne:

RODZAJ BILETU

NORMALNY

ULGOWY

Imienny na jedną linię zwykłą dzienną 70,00 zł 35,00 zł
Imienny sieciowy na linie zwykłe dzienne i nocne 100,00 zł 50,00 zł
Imienny na jedną linię pospieszną 106,00 zł 53,00 zł
Imienny sieciowy na wszystkie linie 162,00 zł 81,00 zł
Sieciowy na okaziciela na wszystkie linie 170,00 zł

Bilety trzymiesięczne:

RODZAJ BILETU

NORMALNY

ULGOWY

Imienny na jedną linię zwykłą dzienną 182,00 zł 91,00 zł
Imienny sieciowy na linie zwykłe dzienne i nocne 260,00 zł 130,00 zł
Imienny na jedną linię pospieszną 276,00 zł 138,00 zł
Imienny sieciowy na wszystkie linie 422,00 zł 211,00 zł

Bilety semestralne czteromiesięczne
wyłącznie dla uprawnionych
do ulg uczniów i studentów (ulgowe)

RODZAJ BILETU

NORMALNY

Imienny na jedną linię zwykłą dzienną 119,00 zł
Imienny sieciowy na linie zwykłe dzienne i nocne 170,00 zł
Imienny na jedną linię pospieszną 180,00 zł
Imienny sieciowy na wszystkie linie 275,00 zł

Bilety semestralne - pięciomiesięczne
wyłącznie dla uprawnionych do ulg
uczniów i studentów (ulgowe)

RODZAJ BILETU

NORMALNY

Imienny na jedną linię zwykłą dzienną 147,00 zł
Imienny sieciowy na linie zwykłe dzienne i nocne 210,00 zł
Imienny na jedną linię pospieszną 223,00 zł
Imienny sieciowy na wszystkie linie 340,00 zł

Bilet seniora -
dla osób od ukończenia 68 do 70 roku życia:

RODZAJ BILETU

NORMALNY

6-miesięczny 50,00 zł
12-miesięczny 90,00 zł

Bilet rodzinny:

RODZAJ BILETU

NORMALNY

Bilety rodzinne weekendowe wielodniowe ważne na wszystkich liniach dziennych, z wyjątkiem linii turystycznych, w soboty, niedziele i święta dla obojga lub jednego rodzica (lub opiekuna prawnego) z co najmniej 1 dzieckiem do lat 16 (lub do lat 18 w przypadku kontynuowania nauki w gimnazjum).
Bilet należy skasować przy pierwszym przejeździe pierwszego dnia wolnego od pracy. Ważny jest do ostatniego kursu dziennego w ostatnim dniu wolnym od pracy. Jeśli bezpośrednio przed lub po weekendzie wypada dzień świąteczny ustawowo wolny od pracy, wówczas ważność tego biletu jest odpowiednio dłuższa. Bilet jest ważny z dokumentem stwierdzającym tożsamość rodzica (opiekuna prawnego) oraz z legitymacją szkolną dziecka lub dokumentem, o którym mowa w §10 pkt 4 uchwały.
14,00 zł

Bilety grupowe:

RODZAJ BILETU

dla grup do 15 osób + 1 opiekun

dla grup do 25 osób + 2 opiekunów

Ważne od mementu skasowania do 60 minut, na wszystkie linie zwykłe i pospieszne dla grup uprawnionych do ulgi i ich opiekunów 18,00 zł 25,00 zł

Bilet aktywizujący bezrobotnych:

RODZAJ BILETU

 NORMALNY
Bilet miesięczny ważny na wszystkie linie zwykłe dzienne w dni powszednie od poniedziałku do soboty 60,00 zł


Bilety turystyczne


RODZAJ BILETU

normalny

ulgowy

3,50 zł 2,50 zł

NOWOŚĆ

Szczecińska Karta Rodzinna (Szczecin Przyjazny Rodzinie)
na podstawie UCHWAŁY NR XXI/588/12 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 16 lipca 2012 w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Szczecin
programu SZCZECIN PRZYJAZNY RODZINIE oraz o zmianie innych uchwał

 
Bilety miesięczne
liczba dzieci +2 +3 +4 +5 +6 +7
i więcej
 
nazwa biletu \ zniżka 55% 65% 75% 85% 95% 99%
imienny na 1 linię zwykłą dzienną 31,50 zł 24,50 zł 17,50 zł 10,50 zł 3,50 zł 0,70 zł
imienny sieciowy na linie zwykłe dzienne i nocne 45,00 zł 35,00 zł 25,00 zł 15,00 zł 5,00 zł 1,00 zł
imienny na 1 linię pospieszną 47,70 zł 37,10 zł 26,50 zł 15,90 zł 5,30 zł 1,06 zł
imienny sieciowy na wszystkie linie: dzienne, pospieszne, nocne z wyjątkiem indywidualnych 72,90 zł 56,70 zł 40,50 zł 24,30 zł 8,10 zł 1,62 zł
Bilety trzymiesięczne
liczba dzieci +2 +3 +4 +5 +6 +7
i więcej
 
nazwa biletu \ zniżka 55% 65% 75% 85% 95% 99%
imienny na 1 linię zwykłą dzienną 81,90 63,70 45,50 27,30 9,10 1,82
imienny sieciowy na linie zwykłe dzienne i nocne 117,00 91,00 65,00 39,00 13,00 2,60
imienny na 1 linię pospieszną 124,20 96,60 69,00 41,40 13,80 2,76
imienny sieciowy na wszystkie linie: dzienne, pospieszne, nocne z wyjątkiem indywidualnych 189,90 147,70 105,50 63,30 21,10 4,22


Bilety rodzinne weekendowe
jednodniowe wielodniowe

 - normalny, bilet zastąpiony biletem wielodniowym o tym samym nominale - obok
- normalny, bilet rodzinny wielodniowy
- normalny, bilet rodzinny wielodniowy

Bilety dobowe i wielodobowe
sieciowe na okaziciela

 - ulgowy
 - normalny
pięciodobowy - normalny
dziesięciodobowy - normalny
Imienny sieciowy na wszystkie linie dzienne, pospieszne, nocne z wyjątkiem indywidualnych, pięciodobowy, dziesięciodobowy - ulgowy
Sieciowy na okaziciela na wszystkie linie - ulgowy

Bilety miesięczne

Imienny na 1 linie zwykłą dzienną - normalny
Imienny sieciowy na kibie zwykłe dzienne i nocne - normalny
Imienny na 1 linie pospieszną - normalny
Imienny sieciowy na wszystkie linie dzienne, pospieszne, nocne z wyjątkiem indywidualnych - normalny
Sieciowy na okaziciela na wszystkie linie - normalny
Imienny na 1 linie zwykłą dzienną- ulgowy
Imienny sieciowy na kibie zwykłe dzienne i nocne - ulgowe
Imienny na 1 linie pospieszną - ulgowy
Imienny sieciowy na wszystkie linie dzienne, pospieszne, nocne z wyjątkiem indywidualnych - ulgowy

Bilety trzymiesięczne

Imienny na 1 linie zwykłą dzienną - normalny
Imienny sieciowy na kibie zwykłe dzienne i nocne - normalny
Imienny na 1 linie pospieszną - normalny
Imienny sieciowy na wszystkie linie dzienne, pospieszne, nocne z wyjątkiem indywidualnych - normalny
Imienny na 1 linie zwykłą dzienną- ulgowy
Imienny sieciowy na kibie zwykłe dzienne i nocne - ulgowe
Imienny na 1 linie pospieszną - ulgowy
Imienny sieciowy na wszystkie linie dzienne, pospieszne, nocne z wyjątkiem indywidualnych - ulgowy


Bilety czteromiesięczne

Imienny na 1 linie zwykłą dzienną - normalny
Imienny sieciowy na kibie zwykłe dzienne i nocne - normalny
Imienny na 1 linie pospieszną - normalny
Imienny sieciowy na wszystkie linie dzienne, pospieszne, nocne z wyjątkiem indywidualnych - normalny


Bilety pięciomiesięczne

Imienny na 1 linie zwykłą dzienną - normalny
Imienny sieciowy na kibie zwykłe dzienne i nocne - normalny
Imienny na 1 linie pospieszną - normalny
Imienny sieciowy na wszystkie linie dzienne, pospieszne, nocne z wyjątkiem indywidualnych - normalny


Karnety - przykładowy bilet

karnet 10-przejazdowy z upustem - normalny

* * *

OPŁATY DODATKOWE

1) za przejazd bez odpowiedniego dokumentu przewozowego (biletu): 
a) uiszczona u kontrolera biletowego lub w terminie do 7 dni - 182,00 zł
b) uiszczona w terminie późniejszym - 260,00 zł
2) za przejazd bez ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienia do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu 
a) uiszczona u kontrolera biletowego lub w terminie do 7 dni - 154,00 zł
b) uiszczona w terminie późniejszym - 220,00 zł
3) za naruszenie przepisów w zakresie przewozu rzeczy wyłączonych z przewozu:
a) uiszczona u kontrolera biletowego lub w terminie do 7 dni - 70,00 zł
b) uiszczona w terminie późniejszym - 100,00 zł
4) za spowodowanie zatrzymania lub zmianę trasy środka transportowego bez uzasadnionej przyczyny - 480,00
5) opłata manipulacyjna pobierana przy anulowaniu opłaty dodatkowej, w przypadku udowodnienia przez pasażera (w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty wystawienia opłaty) posiadania ważnego na czas kontroli biletu okresowego, względnie uprawnienia do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu - 6,00 zł


Osoby uprawnione do bezpłatnych i ulgowych przejazdów pojazdami
lokalnego transportu zbiorowego organizowanego
przez Gminę Miasto Szczecin - Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego
- zbiór w formacie pdf

WYCIĄG Z UCHWAŁY NR XXIX/736/08 RADY MIASTA SZCZECIN
Z dn. 05.12.2008 (z późn. zmianami:
Uchwały Nr XL/995/09,VIII/142/11,IX/172/11,
XII/267/11,XIV/331/11,XV/373/12)
* * *Lata 90 XX wieku


Wiek XXI


LinkiCopyright © Janusz Światowy, 2002
Wszelkie prawa zastrzeżone.