Menu


1879-1929


Lata 20-40 XX wieku


Lata 50–80 XX wieku


Komunikacja miejska w 2019 roku

* * *

Przebudowa podstacji Kaszubska


Inwestycja wykonywana była w latach 2018 - 2019. Przebudowa polegała na dostosowaniu pomieszczeń budynków podstacji do potrzeb wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku. Nastąpiła wymiana urządzeń elektroenergetycznych na nowe o lepszej sprawności elektrycznej i mniejszych gabarytach, m.in. nowe zespoły prostownikowe – transformator (suchy) + prostownik, transformator potrzeb własnych (w zależności od potrzeb), nowe rozdzielnie średniego napięcia SN – 15 k V, niskiego napięcia nN – trakcyjne 660 V i na potrzeby własne 400 V.

Zainstalowano nową automatykę sterująca urządzeniami SN i nN. Wyremontowano budynek, uległy przebudowie pomieszczenia w przypadku zmiany rozmieszczenia urządzeń w budynku podstacji. Wymieniono wyeksploatowane i zużyte kable zasilające SN i trakcyjne nN na nowe. Ułożono nowe instalacje wewnętrzne m.in.: oświetleniowej, telefonicznej, komputerowej, kontroli dostępu, monitoringu wizyjnego, ogrzewania, klimatyzacji i/lub wentylacji itp.. Podłączono podstację do systemu zdalnego sterowania podstacjami z pulpitu sterowniczego.

Źródło: Tramwaje Szczecińskie

Tramwaje dwukierunkowe w mieście


12 grudnia Tramwaje Szczecińskie poinformowały, że spółka otrzymała od miasta sześć milionów złotych na zakup dwóch tramwajów dwukierunkowych częściowo niskopodłogowych i w pełni klimatyzowanych w ramach podwyższone kapitału. Szacunkowy koszt jednego wagonu to 4,5 mln złotych. Brakującą kwotę TS dołoży z własnych funduszy.

Aktualnie spółka prowadzi analizy rynku dostawców, a z początkiem nowego roku rozpocznie przygotowywanie dokumentacji przetargowej. Jeśli uda się to przeprowadzić będzie to pierwszy tego typu tabor w spółce tramwajowej. Jak widać po kilku latach dyskusji magistrat – zdecydował się zmienić politykę taborową.

Świąteczny tramwaj


Jak co roku, Tramwaje Szczecińskie uruchamiają świąteczny tramwaj, który będzie jeździł po mieście w dniach 6, 13 i 20 grudnia. Jazdę będzie rozpoczynał z pętli na Potulickiej o godzinach 15:00; 16:00; 17:00; 18:00 i 19:00. Na trasę został wysłany wagon historyczny typu N. Podróż tramwajem bezpłatna.

Linia

Trasa


Potulicka <—> Potulicka
Potulicka – Brama Portowa – pl. Kościuszki – Boh. Warszawy - pl. Gałczyńskiego – al. Wojska Polskiego – pl. Szarych Szeregów – pl. Grunwaldzki – pl. Rodła – Matejki Filharmonia – pl. Żołnierza Polskiego – Brama Portowa – Potulicka

Schematy sieci


Schematy tras linii na dzień 1 grudnia 2019 roku. Schematy komunikacja tramwajowa, komunikacja nocne, komunikacja dzienna

Rusza przebudowa ulicy Szafera


25 listopada 2019 roku, rozpoczęły się prace I etapu przebudowy ulicy Szafera, wymusiły one wprowadzenie czasowej organizacji ruchu w jej okolicach. Spowodowało, to utrudnienia w ruchu samochodów, jak też zmiany w kursowaniu komunikacji miejskiej na liniach 75, 80, 53, 521, 529 i 531.

Linia

Trasa75
Krzekowo <—> Dworzec Główny
Żołnierska — rondo Prymy — Szeroka — Szafera — Romera — Marlicza — Zawadzkiego — Klonowica — Wernyhory — rondo Karskiego — Reduty Ordona — Witkiewicza (z powrotem: Witkiewicza — Żwirki i Wigury — Czorsztyńska — Mickiewicza — rondo Karskiego) — Santocka — 26 Kwietnia — Krzywoustego — plac Kościuszki — Krzywoustego — plac Zwycięstwa — plac Brama Portowa — Wyszyńskiego — Nabrzeże Wieleckie — Kolumba

Linia

Trasa80
Zakłady Piekarnicze <—> Ludowa
Łukasińskiego — Czorsztyńska — Mickiewicza — rondo Karskiego (z powrotem: rondo Karskiego — Reduty Ordona — Łukasińskiego) — Wernyhory — Klonowica — Zawadzkiego — Szafera — Jarzyńskiego — Wojska Polskiego — rondo Olszewskiego — Arkońska — Wszystkich Świętych — Przyjaciół Żołnierza — Komuny Paryskiej — Rugiańska — Druckiego-Lubeckiego — Ludowa (z powrotem: Ludowa — Blizińskiego — Druckiego-Lubeckiego)

Powrót polickich linii na pętlę „Police Rynek”


12 listopada, po zakończeniu przebudowy pętli „Police Rynek” linie 101, 102, 103, 106, 109, 110, 111, 524, 526 i Linia Samorządowa powróciły na swoje stałe trasy i rozkłady jazdy z przed przebudowy. Przydział peronów dla poszczególnych linii jest taki sam jak przed modernizacją. Przebudowa pętli autobusowej „Police Rynek” rozpoczęła się 22 lipca 2019.

Nowe pojazdy we flocie


Flotę spółki Tramwaje Szczecińskie zasilił nowy, piąty już, samochód spawalniczy. Będzie on wykorzystywany przez brygady pogotowia torowego.

Koszt dostarczonego przez „VOLVO POLSKA” Sp. z o.o., w zeszłym tygodniu pojazdu to 439.900,00 netto. Brygady torowe, które będą miały do dyspozycji nowe auto, zajmują się utrzymaniem bieżącym zwrotnic, wszelkimi pracami spawalniczymi wykonywanymi na infrastrukturze torowej oraz pracami interwencyjnymi polegającymi na usuwaniu awarii zgłaszanych przez Centralę Ruchu, obchodowych i motorniczych. Pracują 24/h na dobę, każdego dnia czuwając nad stanem technicznym szczecińskich torowisk i natychmiastowo reagują na każdą usterkę. Przypominamy, że w naszym mieście jest około 120 km torowisk.

Spółka dysponuje w tej chwili ponad 30 pojazdami, które wykorzystywane są przez pracowników wydziału Infrastruktury torowo-sieciowej. Są to pojazdy wieżowe (utrzymanie sieci), spawalnicze, brygad torowych, pojazdy dźwigowe, a także do zadań związanych z utrzymaniem czystości, transportu materiału i dozoru prac.

Źródło: Tramwaje Szczecińskie, 5 listopada 2019

Umowa na przebudowę węzłów Wyszyńskiego i Placu Szarych Szeregów podpisana


Poprawi się infrastruktura tramwajowa na dwóch ważnych dla miasta węzłach komunikacyjnych. Wpłynie to nie tylko na komfort pasażerów, ale także kierowców poruszających się w rejonie ulicy Wyszyńskiego i Placu Szarych Szeregów. Umowa na przebudowę została podpisana.

Zadanie ma na celu dostosowanie istniejącego układu komunikacyjnego do aktualnie obowiązujących standardów. Po przebudowie przejazd tramwajami będzie bardziej komfortowy, przyjazny i proekologiczny, a przez to konkurencyjny do transportu indywidualnego.

To kolejne ważne zadanie, które niebawem się rozpocznie w naszym mieście. Duży projekt poprawiający infrastrukturę tramwajową. Istotny w kontekście poprawy jakości komunikacji miejskiej i przewozów tramwajowych, ale także, komfortu i bezpieczeństwa pasażerów oraz kierowców – mówił Piotr Krzystek prezydent Miasta Szczecin.

Na wykonanie całości zadania, czyli przebudowę dwóch węzłów, wykonawca będzie miał 450 dni. W tym terminie przewidziano czas na opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu oraz okres oczekiwania na wyprodukowanie i dostarczenie elementów rozjazdów. Same prace budowlane to okres około 120 dni dla każdego "węzła". Planuje się, aby w pierwszej kolejności rozpocząć prace na Placu Szarych Szeregów. Prace wykona firma ZUE S.A. za kwotę 44.894.559,07.

W Szczecinie z powodzeniem zrealizowaliśmy już kilka inwestycji i cieszymy się, że możemy podjąć się także tego, ważnego zadania. Myślę, że nasze doświadczenie pozwoli na sprawne przeprowadzenie robót z jak najmniejszą uciążliwością dla mieszkańców – tłumaczył Marcin Wiśniewski, wiceprezes ZUE S.A.

Zakres przebudowy węzła "Wyszyńskiego" obejmuje między innymi: przebudowę infrastruktury tramwajowej, drogowej oraz częściowo uzbrojenie podziemne. Zmiany będą odczuwalne także dla pasażerów komunikacji miejskiej dzięki nowym przystankom i przebudowie peronów.

Roboty prowadzone będą również na jezdni, chodnikach i ścieżce rowerowej - mówi Hanna Pieczyńska, rzecznik prasowy spółki Tramwaje Szczecińskie. Przebudowane będą sieci podziemne, a w infrastrukturze tramwajowej pojawią się nowe elementy takie jak sterowanie i ogrzewanie zwrotnic oraz system smarownic. Wzdłuż Nabrzeża Wieleckiego tory przebiegać będą po istniejącym śladzie. W ciągu ul. Wyszyńskiego zaprojektowany został dwukierunkowy pas autobusowo tramwajowy, natomiast na torowisku pojawi się dodatkowa dwukierunkowa relacja tramwajowa na kierunku Wyszyńskiego - Stocznia Szczecińska. Długość projektowanych torów to blisko 1150 metrów toru pojedynczego.

Zakres zmian na węźle "Szarych Szeregów" obejmuje między innymi całkowitą zmianę konstrukcji torów na trójwlotowej siatce rozjazdów oraz torów w al. Marszałka Józefa Piłsudskiego (do jezdni placu Odrodzenia), remont jezdni ronda Szarych Szeregów oraz zagospodarowanie samej wyspy ronda i peronu przystankowego. Prace obejmą także sieć trakcyjną, system ogrzewania i sterowania zwrotnic, smarownice, oraz częściowo uzbrojenie terenu. Układ relacji torowych na węźle trójwlotowym trójkątnym na Placu Szarych Szeregów pozostanie nie zmieniony. Długość przebudowywanych torów to prawie 900 metrów toru pojedynczego.

Przedmiotowe zadanie realizowane jest w ramach projektu pn.: „Przebudowa torowisk tramwajowych w Szczecinie – etap II” (umowa o dofinansowanie nr POIS.06.01.00-00-016/16-00) w ramach działania 6.1 Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach oś Priorytetowa VI Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Źródło: Urząd Miasta, 4 listopada 2019

Bezpłatna komunikacja miejska w związku z Dniem Wszystkich Świętych


24 października burmistrz Polic poinformował, że w dniach 30, 31 października oraz 1, 2 i 3 listopada 2019 roku uruchomiona będzie dodatkowa bezpłatna komunikacja miejska w związku z Dniem Wszystkich Świętych. Autobusy będą kursować na trasie:

Police Tanowska < - > Police Tanowska
Tanowską, Józefa Piłsudskiego, Kardynała Wyszyńskiego, Piaskową, Grzybową, Józefa Piłsudskiego, Dębową, Cisową, Asfaltową, Mazurska Kościół, Kołłątaja, Grunwaldzką.

Godziny odjazdów z przystanku autobusowego przy ulicy Tanowskiej: 8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 19.00, 20.00.

Police Tanowska < - > Cmentarz Jasienica - godziny odjazdów z przystanku autobusowego przy ulicy Tanowskiej: 9.50, 12.20, 14.35, 16.50, godziny odjazdów z Cmentarza w Jasienicy: 10.15, 12.45, 15.00, 17.15.

Zmiana tras linii - węzeł Łękno


19 października nastąpiła zmiana tras i rozkładów jazdy linii 1 i 9. Przewidziano też specjalne rozkłady jazdy na liniach 2, 3, 5, 7, 8, 10. Nastąpiło, to ze względu na konieczność budowy tzw. bypassu dla tramwajów i na czas tych prac wyłączono kursowanie tramwajów w ciągu alei Wojska Polskiego na odcinku od Głębokiego do placu Gałczyńskiego. Prace będą trwały w godzinach 5:40–22:40. W zamian uruchomiono zastępczą linie autobusową 809.

Linia

Trasa1
Plac Gałczyńskiego <—> Potulicka
Wawrzyniaka — Mickiewicza — aleja Bohaterów Warszawy — Krzywoustego — plac Kościuszki — Krzywoustego — plac Zwycięstwa — plac Brama Portowa (z powrotem: plac Brama Portowa — aleja Niepodległości — plac Żołnierza Polskiego — plac Hołdu Pruskiego — Matejki — Piłsudskiego — plac Rodła — Piłsudskiego — plac Grunwaldzki — Piłsudskiego — plac Odrodzenia — Piłsudskiego — plac Szarych Szeregów — aleja Wojska Polskiego — Wawrzyniaka) — aleja Niepodległości — 3 Maja — Narutowicza — Potulicka

Linia

Trasa9
Plac Gałczyńskiego <—> Potulicka
Wawrzyniaka — aleja Wojska Polskiego — plac Szarych Szeregów — Piłsudskiego — plac Odrodzenia — Piłsudskiego — plac Grunwaldzki — Piłsudskiego — plac Rodła — Piłsudskiego — Matejki — plac Hołdu Pruskiego — plac Żołnierza Polskiego — aleja Niepodległości — plac Brama Portowa (z powrotem: plac Brama Portowa — plac Zwycięstwa — Krzywoustego — plac Kościuszki — Krzywoustego — aleja Bohaterów Warszawy — Mickiewicza — Wawrzyniaka) — aleja Niepodległości — 3 Maja — Narutowicza — Potulicka

Naprawa pękniętych spawów


Rozpoczęły się kolejne prace związane z naprawą pękniętych spawów w torowisku na ulicy Gdańskiej. Roboty prowadzone będą w nocy tak, aby zachować ciągłość kursowania tramwajów.

Zadanie polega na wykonaniu około 6 m wstawek szynowych w 22 miejscach (20 w konstrukcji bezpodsypkowej i 2 w konstrukcji podsypkowej). Prace mają na celu naprawę pękniętych złączy szynowych, które ujawnione zostały na całej długości torowiska od Mostu Długiego do Basenu Górniczego w okresie od jesieni 2018 do lata tego roku.

Wykonawca zobowiązał się wykonać prace przy zachowaniu odpowiedniego reżimu technologicznego:
• zdemontowanie zabudowy szyn z rozróżnieniem na rodzaj konstrukcji torowiska,
• wykonanie wstawki szynowej długości ~6,00 m (5,50 m - 6,50 m) kotwionej zgodnie z przyjętymi pierwotnie rozwiązaniami konstrukcyjnymi,
• odtworzenie systemu otulin oraz konstrukcji okołoszynowej z rozróżnieniem na rodzaj konstrukcji torowiska.

Umowa została zawarta pomiędzy Gminą Miasto Szczecin reprezentowaną przez Tramwaje Szczecińskie Sp. z o. o. a firmą Stanled I Sp. z o. o. na kwotę 809.094,00 zł. Prace powinny zakończyć się do 29.11.2019.

Przebudowę torowiska na ulicy Gdańskiej w ramach projektu „Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie” wykonywała firma ENERGOPOL-SZCZECIN S. A. Od jesieni 2015 roku, kiedy oddano torowisko do użytku, do zakończenia gwarancji wykryto 218 wadliwie wykonanych spawów. Od jesieni ubiegłego roku do teraz ujawniło się kolejnych 22 i to one są obecnie usuwane.

W kwestii roszczeń wobec firmy firma ENERGOPOL-SZCZECIN S. A w pierwszej kolejności Gmina Miasto Szczecin podjęła kroki w zakresie wypłaty na rzecz GMS kwoty 1 196 634,03 zł ustanowionej jako zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie gwarancji ubezpieczeniowej wystawionej przez InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Obecnie pozew przeciwko ubezpieczycielowi jest kierowany do sądu.

Czynności w zakresie egzekucji pozostałych roszczeń wobec Energopolu będą kolejnym etapem działań ze strony Gminy Miasto Szczecin. Gmina podejmie w je w najbliższym czasie w pełni uznając winę Wykonawcy za wadliwe wykonanie zleconych prac.

źródło: Urząd Miasta, 3 października 2019

Jazda z biletem komunikacji miejskiej w pociągu


Z powodu zmian w częstotliwości kursowania niektórych linii autobusowych oraz utrudnieniami związanymi z prowadzonymi w Szczecinie remontami od 1 października będzie można jeździć z biletami komunikacji miejskiej także w niektórych pociągach.

Zgodnie z porozumieniem zawartym z przewoźnikiem kolejowym Przewozy Regionalne Sp. z o.o. w pociągach REGIO kursujących do i ze Szczecina Głównego, w granicach administracyjnych miasta Szczecin (między stacjami: Szczecin Główny, Szczecin Port Centralny, Szczecin Zdroje, Szczecin Dąbie, Szczecin Zdunowo, Szczecin Załom, Szczecin Podjuchy) do końca roku będą honorowane wszystkie bilety okresowe ZDiTM.

Przewozy Regionalne Sp. z.o.o. będą również w swoich pociągach honorować wszystkie ulgi i zwolnienia, z których korzystają pasażerowie komunikacji miejskiej w Szczecinie.

źródło: ZDiTM Szczecin

Zmiana trasy linii 67


Na czas trwania robót w związku z zamknięciem wlotu ulicy Traugutta i z kolejnym etapem przebudowy węzła Łękno od dnia 23 września aż do odwołania linia 67 będzie kursowała zmienioną trasą. Zmiany w organizacji ruchu wiążą się z koniecznością budowy infrastruktury podziemnej w obrębie połączenia ulicy Traugutta z aleją Wojska Polskiego. Wykonawca deklaruje wykonanie prac w okresie trzech tygodni.

Linia

Trasa


67
Stocznia Szczecińska <—> Karola Miarki
Firlika (z powrotem: Firlika — Antosiewicza — Nocznickiego — Firlika) — Plater — Staszica — rondo Giedroycia — Skargi — Wawrzyniaka — Mickiewicza (z powrotem: Mickiewicza — Soplicy — Gorkiego — aleja Wojska Polskiego — Skargi) — Poniatowskiego — Santocka — Świerczewska — Miarki (z powrotem: Miarki — Ku Słońcu — Santocka)
Ludowa <—> Karola Miarki
Ludowa — Blizińskiego — Druckiego-Lubeckiego (z powrotem: Druckiego-Lubeckiego — Ludowa) — Stalmacha — Nocznickiego — Firlika (z powrotem: Firlika — Antosiewicza — Nocznickiego) — Plater — Staszica — rondo Giedroycia — Skargi — Wawrzyniaka — Mickiewicza (z powrotem: Mickiewicza — Soplicy — Gorkiego — aleja Wojska Polskiego — Skargi) — Poniatowskiego — Santocka — Świerczewska — Miarki (z powrotem: Miarki — Ku Słońcu — Santocka)
W dni powszednie kursuje w godzinach szczytu. W soboty, niedziele i dni świąteczne (z wyjątkiem Nowego Roku, Wielkanocy i Bożego Narodzenia) kursuje w godzinach porannych.

Jak kupować bilety


 Foto: zditm
źródło:ZDiTM
W Szczecinie dostępnych jest kilka sposobów na zakup biletów komunikacji miejskiej. Coraz bardziej popularne są aplikacje mobilne, które są najwygodniejsze i dają największe możliwości. Gdzie i jak kupić bilet, czym jest Szczecińska Karta Aglomeracyjna, jak korzystać z kasowników? Tego wszystkiego można dowiedzieć się ze specjalnych informatorów przygotowanych przez ZDiTM.

Specjalnie przygotowane kompendium wiedzy można znaleźć nie tylko na naszej stronie, ale także w specjalnych informatorach dostępnych w kasach ZDiTM. Zestawienie elementów najbardziej interesujących pasażerów ułatwi zakup biletów szczególnie osobom, które dopiero przeprowadziły się do Szczecina lub rozpoczynają korzystanie w komunikacji miejskiej. Z informatorów można się między innymi dowidzieć o aplikacjach mobilnych dostępnych w naszym mieście — Mobilna Karta Miejska, moBilet i Skycash.

Mobilna Karta Miejska działa w Szczecinie od 2 lat i cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Rośnie nie tylko ilość użytkowników, ale także funkcjonalności. Za jej pomocą można kupić lub zwrócić wszystkie rodzaje biletów dostępnych w naszym mieście, opłacić wjazd na Cmentarz Centralny, a od tego sezonu także nabyć bilety wstępu na Arkonkę. W planach jest rozszerzenie jej o strefę płatnego parkowania — wtedy, już teraz silna pozycja na rynku miejskim, stanie się zdecydowaną konkurencją dla popularnych, innych aplikacji.

Użytkownicy MKM mają funkcję powiadomień, otrzymują od ZDiTM ważne informacje, na przykład dotyczące zmian w komunikacji miejskiej oraz powiadomienia o terminie końca ważności biletu okresowego. Tylko za pomocą tej aplikacji można kupić karnety oraz bilety „na zapas”, które aktywujemy po wejściu do pojazdu.

Nowy informator dla pasażerów dokładnie opisuje także, czym jest Szczecińska Karta Aglomeracyjna, która jest kartą zbliżeniową dającą możliwość kupna elektronicznych biletów okresowych i jednorazowych komunikacji miejskiej.

W ulotce, dostępnej w kasach ZDiTM szczegółowo opisany został również sposób korzystania z biletomatów i kasowników. Wypisane są także punkty obsługi klientów.

Źródło: ZDiTM, 17 września 2019

53 objazdem


Od 10 września do odwołania linia 53 w kierunku Pomorzan pojedzie ulicą Reduty Ordona, z pominięciem przystanków „Berlinga” i „Roweckiego”. Autobusy linii 53 zatrzymywały się na przystankach „Chłopickiego” i „Wita Stwosza” wspólnych z linią nr 75. Kursy odbywały się wg obowiązujących rozkładów jazdy.

Spowodowane to zostało przebudową drogi, miejsc postojowych, ciągów pieszych wraz z odwodnieniem, budową elementów uspokojenia ruchu, przebudową zjazdów oraz remont kładki dla pieszych zlokalizowanej nad rurociągiem ciepłowniczym wraz z dostosowaniem jej dla osób niepełnosprawnych — to zmiany, które będą widoczne na ulicy Grota-Roweckiego.

Linia

Trasa
53
Stocznia Szczecińska <—> Pomorzany Dobrzyńska
Firlika (z powrotem: Firlika — Antosiewicza — Nocznickiego — Firlika) — Plater — Staszica — rondo Giedroycia — aleja Wyzwolenia — Słowackiego — Zaleskiego — aleja Wojska Polskiego — Unii Lubelskiej — Klonowica — Wernyhory — rondo Karskiego — Reduty Ordona — Witkiewicza (z powrotem: Witkiewicza — Żwirki i Wigury — Czorsztyńska — Mickiewicza — rondo Karskiego) — Derdowskiego — rondo Gierosa — Europejska — Dworska — plac Słowińców — Wierzbowa — Mieszka I — Milczańska — aleja Powstańców Wielkopolskich — Budziszyńska — Inowrocławska — Dobrzyńska (z powrotem: Dobrzyńska — Budziszyńska)

20 – lecie spółek autobusowych
10 - lecie Tramwajów Szczecińskich


 Foto: spak
źródło:spak
W w dniach 7 - 8 września 2019 na terenie Spółek, w związku z organizacją przez Szczecińskie Towarzystwo Miłośników Komunikacji Miejskiej obchodów „140 lat komunikacji miejskiej w Szczecinie” oraz 20 – lecia Szczecińskiego Przedsiębiorstwa Autobusowego „Klonowica” Sp. z o.o. i Szczecińskiego Przedsiębiorstwa Autobusowego "Dąbie" udostępniony do zwiedzania zostanie tabor autobusowy historyczny oraz aktualnie użytkowany. Autobusy będzie można oglądać w tych dniach na terenie spółek.

W tym roku przypada (1 listopada) 20 rocznica Szczecińskiego Przedsiębiorstwa Autobusowego "Dąbie" i "Klonowica" utworzonych - wydzielonych ze struktur byłego Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Szczecinie. Spółki autobusowe działają na zasadzie prawa handlowego.

Jest też rocznicą powstania w 2009 roku Tramwajów Szczecińskich, które w dniu 8 września pokazały na terenie zajezdni Pogodno swój tabor jeżdżący po Szczecinie, jak też wagony typu N, wspomagały je samochód wieżowy i dźwig.

Zmiana numeracji linii


4 września w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta ukazało się zarządzenie nr 384/19 Prezydenta miasta zmieniające regulamin przewozu osób. Zarządzenie to wprowadza istotne zmiany w zakresie dozwolonej numeracji linii komunikacji miejskie.

Najistotniejszą zmianą jest rozszerzenie zakresu numerów dla linii zwykłych. Linie zwykłe kursujące na terenie Szczecina do tej pory umieszczane były w zakresie 51–99, który został już prawie w całości wykorzystany. Nowe zakresy umożliwiają uporządkowanie numeracji linii kursujących po terenie powiatów ościennych, i przewidują miejsce na uruchomienie nowych linii tego typu. Więcej w zarządzeniu

Trasy linii tramwajowych i autobusowych

Trasy linii tramwajowych, autobusowych, autobusowych nocnych i specjalnych na dzień 1 września 2019 toku. Dane ze strony Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego. Więcej tutaj

Nowe polickie MAN-Y na trasie


31 sierpnia 2019 na trasy wyjechały nowo zakupione autobusy marki MAN LIONS CITY (3 solowe - 3061 - ZPL 73661, 3062 - ZPL 73662, 3063 - ZPL 73663 i przegubowe MAN NG 323 LIONS CITY G 792 - ZPL 73592, 793 - ZPL 73593). Jest, to ostatnia dostawa realizowanego od 3 lat projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

W ramach projektu w ciągu trzech lat zostało zakupionych 15 autobusów. W 2017 roku były to autobusy marki Solaris (5 szt.), w latach 2018 - 2019 dostawy autobusów marki MAN po 5 szt w każdym roku. Autobusy wyposażone są w silniki Diesla spełniające normę emisji spalin Euro 6, są w pełni klimatyzowane i dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Tabor w SPPK na dzień 30 sierpnia 2019


Stan taboru na 30 sierpnia 2019 roku w zajezdni autobusowej w Policach wynosił 58 autobusów różnych marek. Są to autobusy - MAN NL 262 - 1, MAN NL 283 - 3, MAN NL 283 LIONS CITY - 12, MAN NL 313 - 3, MAN NG 313 - 3, MAN SG 313 - 4, MAN NG 323 LIONS CITY G - 14, SOLARIS URBINO 12 - 11, SOLARIS URBINO 18 - 7. Zestawienie taboru

140 - lecie szczecińskiej komunikacji


23 sierpnia tego roku przypadła 140 rocznica powstania komunikacji miejskiej w mieście (pierwszą linie tramwajową uruchomiono w 1879 roku). W związku z tym, w dniach 7 i 8 września Szczecińskie Towarzystwo Miłośników Komunikacji Miejskiej wraz z Urzędem Miasta Szczecin, Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego, ZDiTM Szczecin, SPA Dąbie, SPA Klonowica, Tramwajami Szczecińskimi oraz Muzeum Techniki i Komunikacji chcąc uczcić 140-lecie komunikacji miejskiej w naszym mieście zaprasza wspólnie na imprezy organizowane z tej okazji. Więcej o obchodach rocznicowych w programie

Ostatni akord


 Foto: Janusz Światowy
foto: Janusz Światowy
pozostałości, 27 lipca 2019
Tramwaje Szczecińskie 23 sierpnia przystąpiły do likwidacji pozostałych torowisk znajdujących się (na odcinku od połowy Toru Kolarskiego do ulicy Jarzyńskiego), po dawnej końcówce tramwajowej.

Pierwszą część torowiska rozebrały 21 marca 2018 brygady budujące trasę tramwajową na odcinku od pętli w Lesie Arkońskim do skrzyżowania Wojska Polskiego i Szafera. Znika bezpowrotnie z krajobrazu miasta relikt dawnej myśli technicznej komunikacji miejskiej. Zostanie jedynie w pamięci mieszkańców i na zrobionych zdjęciach.

Torowisko do Mierzyna – konieczna głębsza analiza kosztów


21 sierpnia 2019 ukazało się oświadczenie Urzędu Miasta w sprawie budowy trasy do Mierzyna. Stwierdzono w nim że jak to ujęto:

"Analiza dokumentacji projektowej i kosztorysów dotyczących budowy torowiska do pętli tramwajowej Mierzyn, okazała się niewystarczająca. Miasto nie rezygnuje z inwestycji, ale do czasu dokładniejszego zoptymalizowania kosztorysu oznacza to wykreślenie jej z budżetu.

Po unieważnieniu postępowania przetargowego, w którym wpłynęły oferty znacząco przekraczające zakładany budżet – w najtańszym wariancie o ponad 25 mln zł - Miasto zdecydowało się na przeanalizowanie dokumentacji projektowej i kosztorysów w celu znalezienia oszczędności.

Po dokładnym przeanalizowaniu wszystkich dokumentów okazało się, że w tak krótkim czasie nie jest możliwe znalezienie rozwiązania, które w znaczący sposób mogłoby wpłynąć na obniżenie kosztów inwestycji i dostosowanie projektu i kosztorysów do oczekiwań finansowych firm budowlanych. Obecnie zakładany zakres prac, jak i rosnące ceny na rynku budowlanym, dają podstawy sądzić, że oferty w ponownym postępowaniu przetargowym będą przekraczać możliwości finansowe Miasta.

Z uwagi na powyższe podjęta została decyzja, aby wykreślić inwestycję związaną z budową torowiska do pętli Mierzyn z budżetu miasta, do czasu pełniejszego zoptymalizowania projektu i kosztorysów. Za optymalizację projektu odpowiadać będzie spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie. Decyzja, o której mowa wyżej, nie oznacza rezygnacji Miasta z tej inwestycji. Takie działanie jest zgodne z przyjętą w ostatnim czasie metodologią, w zakresie tworzenia i zarządzania budżetem oraz finansami Miasta w zakresie wydatków majątkowych i realizacji inwestycji."


Więcej pieniędzy na realizację inwestycji tramwajowych

Inwestycje w budowę oraz modernizację infrastruktury tramwajowej wciąż należą do priorytetów Miasta. Dlatego zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, zwiększono środki finansowe i rozstrzygnięto przetargi na przebudowę ul. Szafera oraz węzłów "Plac Szarych Szeregów" i "Wyszyńskiego". Trwa przebudowa ul. Arkońskiej. Na tym nie koniec. We wrześniowych zmianach budżetu miasta - z obecnych 112 mln zł do ponad 322 mln zł - zwiększą się kwoty na projekt „Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II”. Takie działanie pozwoli w najbliższym czasie ogłosić przetarg na przebudowę ul. Kolumba i Powstańców Wielkopolskich. Jesienią tego roku, ogłoszony zostanie także przetarg na budowę Węzła Głębokie. Na to zadanie w ostatnim czasie znacząco zwiększono budżet oraz dofinansowanie.

Źródło: Urząd Miasta, 21 sierpnia 2019

Dodatkowe autobusy na Pyromagic


W dniach 9 i 10 sierpnia uruchomiono dodatkowe autobusy specjalne, które kursowały w godzinach 19 - 24.

• linia specjalna 859 kursująca z częstotliwością co 40 minut na trasie Plac Rodła — Studzienna. Zatrzymywała się na przystankach: Plac Rodła, Matejki, Sczanieckiej, Wilcza Wiadukt, Staw Brodowski, Komuny Paryskiej, Jana z Czarnolasu, Hoża, Żelazna, Studzienna

• linia specjalna 875 kursująca z częstotliwością co 20 minut na trasie Dworzec Główny — Osiedle Kaliny. Zatrzymywała się na przystankach: Dworzec Główny, Dworcowa nż, Wyszyńskiego, Plac Zwycięstwa, Krzywoustego, Bolesława Śmiałego, Turzyn Dworzec, 26 Kwietnia, Osiedle Przyjaźni, Witkiewicza Szkoła, Osiedle Kaliny.

Linia

Trasa


859
Plac Rodła < — > Studzienna
Piłsudskiego — Matejki (z powrotem: Matejki — Malczewskiego — aleja Wyzwolenia — plac Rodła — Piłsudskiego) — Gontyny — Sczanieckiej — Wilcza — Obotrycka — Bogumińska — Hoża — Studzienna — Żelazna — Grzymińska — Studzienna (z powrotem: Studzienna — Zgorzelecka — Hoża)

Linia

Trasa


875
Osiedle Kaliny <—> Dworzec Główny
Witkiewicza — Santocka — 26 Kwietnia — Krzywoustego — plac Kościuszki — Krzywoustego — plac Zwycięstwa — plac Brama Portowa — Wyszyńskiego — Nabrzeże Wieleckie — Kolumba

Schematy sieci


Schematy tras linii na dzień 5 sierpnia 2019 roku. Schematy komunikacja tramwajowa, komunikacja nocne, komunikacja dzienna

Tabor w zajezdni Klonowica na dzień 2 sierpnia 2019 roku


Stan taboru w SPA "Klonowica" na dzień 2 sierpnia 2019 roku według danych ze strony zajezdni autobusowej wynosi 110 autobusów różnych marek. Ich średni wiek to 8,68 lat. Były to autobusy takie jak:

MAN NL 223 - 2, MAN NL 283 - 1, MAN NG 313 - 11, MAN A21 - 1, MAN A23 - 7, MAN A35 - 3, SOLARIS URBINO 10 - 4, SOLARIS URBINO 12 - 28, SOLARIS URBINO 12 Hybrid - 8, SOLARIS URBINO 18 - 37, SOLARIS URBINO 18 Hybrid - 8

wykaz autobusów, dane techniczne, zdjęcia

Sprzedaż starych i przyjęcie nowych


W dniach 30 - 31 sierpnia 2019 z terenu zajezdni w Policach wyjechały sprzedane autobusy marki MAN NG 313 - 757, MAN NL 223 - 3023 i 3027 i MAN NL 313 - 3021. W tym samym okresie na teren zajezdni przyjechały nowe autobusy marku MAN (3 solówki i 2 przegubowe) z ogłoszonego przetargu z dnia 23 lipca 2018 roku, w którym 26 września tego roku wybrano jako dostawcę firmę MAN Track & Bus Polska S.A

Jak informuje SPPK dwa nowe autobusy przegubowe wróciły do dostawcy ze względu na stwierdzone usterki, jak też niezgodności z warunkami technicznymi zamówienia.

Tabor w SPPK na dzień 29 lipca 2019


Stan taboru na 29 lipca 2019 roku w zajezdni autobusowej w Policach wynosił 56 autobusów różnych marek. Są to autobusy - MAN NL 262 - 1, MAN NL 283 - 3, MAN NL 283 LIONS CITY - 12, MAN NL 313 - 3, MAN NG 313 - 3, MAN SG 313 - 4, MAN NG 323 LIONS CITY G - 12, SOLARIS URBINO 12 - 11, SOLARIS URBINO 18 - 7. Zestawienie taboru

Budowa kanalizacji


Na czas trwania prac budowy kanalizacji na ulicy Bałtyckiej w Wielgowe od 29 lipca 2019 roku aż do odwołania autobusy poniższych linii będą jeździły na skróconych trasach wg. tych samych częstotliwości, a niektóre z nich miały specjalny rozkład jazdy.

Linia

Trasa


73
Basen Górniczy < — > Zdunowo Szpital
Gdańska — most Cłowy — Eskadrowa — Leszczynowa — rondo Ułanów Podolskich — Batalionów Chłopskich — Gryfińska — Struga — rondo Szendzielarza — Struga — Zwierzyniecka — Szosa Stargardzka — Przylesie — Przytorze — Żuka — Sokołowskiego
wg. specjalnego rozkładu jazdy, z dotychczasową częstotliwością

Linia

Trasa


93
Wielgowo Borsucza < — > Basen Górniczy
Bryczkowskiego — Tczewska — Goleniowska — Newtona — Gierczak — Przestrzenna — Eskadrowa — most Cłowy — Gdańska
wg. specjalnego rozkładu jazdy, z dotychczasową częstotliwością

Linia

TrasaG
Plac Rodła < — > Zdunowo Szpital
Piłsudskiego — plac Rodła — aleja Wyzwolenia — plac Żołnierza Polskiego (z powrotem: plac Żołnierza Polskiego — plac Hołdu Pruskiego — Matejki — Piłsudskiego) — aleja Niepodległości — plac Brama Portowa — Wyszyńskiego — most Długi — Energetyków — most Portowy — Gdańska — Estakada Pomorska — Gdańska — most Pionierów Miasta Szczecina — Eskadrowa — Leszczynowa — rondo Ułanów Podolskich — Batalionów Chłopskich — Gryfińska — Struga — rondo Szendzielarza — Struga — Zwierzyniecka — Szosa Stargardzka — Żuka — Sokołowskiego
wg. specjalnego rozkładu jazdy, z dotychczasową częstotliwością

Linia

Trasa


534
Osiedle Bukowe < — > Zdunowo Szpital
Kolorowych Domów — Chłopska — rondo Reagana — Handlowa — Łubinowa — Handlowa — rondo Reagana — Dąbska — Zoologiczna — Niedźwiedzia — Zwierzyniecka — Szosa Stargardzka (z powrotem: Szosa Stargardzka — Przyszłości — Pyrzycka — Przyszłości — Szosa Stargardzka — Zwierzyniecka) — Przylesie — Przytorze — Żuka — Sokołowskiego

Linia

Trasa

893 Wielgowo < — > Wielgowo Borsucza
Bałtycka — Wiślana — Borsucza — Bryczkowskiego

Wykonawca przebudowy węzłów plac Szarych Szeregów i Wyszyńskiego wybrany


Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z torowiskiem, siecią trakcyjną i infrastrukturą drogową.

 Foto: UM
źródło:Urząd Miejski
pl. Szarych Szeregów
schemat
Na wykonanie całości zadania, czyli przebudowę dwóch węzłów, wykonawca będzie miał 450 dni. W tym terminie przewidziano czas na opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu oraz okres oczekiwania na wyprodukowanie i dostarczenie elementów rozjazdów, których wytworzenie może trwać nawet kilka miesięcy. Same prace budowlane to okres około 120 dni dla każdego "węzła". Wykonawca w pierwszej kolejności rozpocznie prace na ulicy Wyszyńskiego.

Zakres przebudowy węzła "Wyszyńskiego" obejmuje między innymi: przebudowę infrastruktury tramwajowej, drogowej oraz częściowo uzbrojenie podziemne. Zmiany będą odczuwalne także dla pasażerów komunikacji miejskiej dzięki nowym przystankom i przebudowie peronów. Roboty prowadzone będą również na jezdni, chodnikach i ścieżce rowerowej. Przebudowane będą sieci podziemne, a w infrastrukturze tramwajowej pojawią się nowe elementy takie jak sterowanie i ogrzewanie zwrotnic oraz system smarownic. Wzdłuż Nabrzeża Wieleckiego tory przebiegać będą po istniejącym śladzie. W ciągu ul. Wyszyńskiego zaprojektowany został dwukierunkowy pas autobusowo tramwajowy, natomiast na torowisku pojawi się dodatkowa dwukierunkowa relacja tramwajowa na kierunku Wyszyńskiego - Stocznia Szczecińska. Długość projektowanych torów to blisko 1150 metrów toru pojedynczego.

Zakres zmian na węźle "Szarych Szeregów" obejmuje między innymi całkowitą zmianę konstrukcji torów na trójwlotowej siatce rozjazdów oraz torów w al. Marszałka Józefa Piłsudskiego (do jezdni placu Odrodzenia), remont jezdni ronda Szarych Szeregów oraz zagospodarowanie samej wyspy ronda i peronu przystankowego. Prace obejmą także sieć trakcyjną, system ogrzewania i sterowania zwrotnic, smarownice, oraz częściowo uzbrojenie terenu. Układ relacji torowych na węźle trójwlotowym trójkątnym na Placu Szarych Szeregów pozostanie nie zmieniony. Długość przebudowywanych torów to prawie 900 metrów toru pojedynczego.

Przedmiotowe zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn.: „Przebudowa torowisk tramwajowych w Szczecinie – etap II” (umowa o dofinansowanie nr POIS.06.01.00-00-016/16-00) w ramach działania 6.1 Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach oś Priorytetowa VI Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Umowa zostanie podpisana z firmą ZUE S.A. na kwotę 44.894.559,07.

Źródło: Urząd Miasta, 22 lipca 2019

Trójka i dziesiątka wracają na starą trasę


Jeśli powiedzie się przejazd techniczny zapowiadany na 19 lipca na godzinę 11:00, to na swoje trasy wrócą tramwaje linii 3 i 10. Do czasu oddania do użytku terenu w obrębie samej pętli, przystanki znajdujące się na niej są nieczynne. Tramwaje tych linii będą zatrzymywały się na przystankach "Wojciechowskiego", jako przystankach końcowych i początkowych. Przejazdy tramwajów przez pętle bez pasażerów.

Linie 3 i 10 jeździć będą na swoich stałych trasach z tym, że linia 3 według nowego rozkładu jazdy, a linia 10 według specjalnego rozkładu jazdy.

Również wraca na swoją stałą trasę turystyczny tramwaj linii "0", który będzie zatrzymywał się na następujących przystankach: Dworzec Główny, Brama Portowa, Plac Żołnierza Polskiego, Plac Rodła, Muzeum Techniki, Wojciechowskiego, Muzeum Techniki, Plac Rodła, Plac Grunwaldzki, Plac Szarych Szeregów, Plac Kościuszki, Pomorzany, Dworzec Główny.

* * * * * *

 Foto: Janusz Światowy
foto: Janusz Światowy
przygotowanie do
przejazdu technicznego
O godzinie 11:00 rozpoczęły się przejazdy techniczne na samej pętli. Zanim to nastąpiło brygady "Eurovii" i jej podwykonawców do samego końca czyścili torowiska i rozjazdy przygotowując je na próby techniczne. W międzyczasie pojawiła się brygada pogotowia sieciowego Tramwajów Szczecińskich, która objechała pętle sprawdzając trakcje napowietrzną (jej odpowiedni naciąg).

 Foto: Janusz Światowy
foto: Janusz Światowy
przejazd techniczny
Później zaczęli się pojawiać przedstawiciele nadzoru inwestorskiego, przedstawiciele kierownictwa firmy "Eurovii" i "Stanled", służby "Tramwajów Szczecińskich", nadzoru ruchu ZDiTM czy "PKP Energetyka". Na końcu zjawiły się tramwaje biorące udział w przejeździe techniczny, którymi dyrygował szef zajezdni pan Andrzej Jańczuk. Pierwszy przejazd rozpoczęła Tatra KT4Dt 126 kierowana przez pana Romana Mirka, później Moderus Beta 604, a na samym końcu Swing 120NaS2 818.

Próby wypadły pomyślnie, nie było żadnych sensacji, tak więc tramwaje po prawie pięciu miesiącach pojawią się 20 lipca 2019 na Krasińskiego, Niemierzyńskiej i Arkońskiej zawracając do centrum przez pętlę Las Arkoński.

Pętla w Lesie Arkońskim w dalszym ciągu jest placem budowy i nie jest ogólnodostępna, bo jeszcze jest sporo prac do wykonania jak: roboty brukarskie na peronach, postawienie wiat, urządzenie przy niej miejsc parkingowych, czy zagospodarowanie otoczenia pętli, w tym nasadzenia nowych roślin.

Linia

Trasa


3
Wojciechowskiego < — > Pomorzany
Arkońska — Niemierzyńska — Krasińskiego — aleja Wyzwolenia — rondo Giedroycia — aleja Wyzwolenia — plac Rodła — aleja Wyzwolenia — plac Żołnierza Polskiego — aleja Niepodległości — plac Brama Portowa — aleja Niepodległości — Dworcowa — Nowa — Kolumba — Chmielewskiego — Smolańska

Linia

Trasa10
Gumieńce < — > Wojciechowskiego
Kwiatowa — Okulickiego — rondo Gierosa (z powrotem: rondo Gierosa — Ku Słońcu — Kwiatowa) — Ku Słońcu — rondo Pileckiego — Sikorskiego — rondo Siwka — Sikorskiego — plac Kościuszki — Krzywoustego — plac Zwycięstwa — plac Brama Portowa — aleja Niepodległości — plac Żołnierza Polskiego — aleja Wyzwolenia — plac Rodła — aleja Wyzwolenia — rondo Giedroycia — aleja Wyzwolenia — Krasińskiego — Niemierzyńska — Arkońska

Linia

Trasa0
Dworzec Główny < — > Dworzec Główny
Kolumba — Nowa — Dworcowa — aleja Niepodległości — plac Brama Portowa — aleja Niepodległości — plac Żołnierza Polskiego — aleja Wyzwolenia — plac Rodła — aleja Wyzwolenia — rondo Giedroycia — aleja Wyzwolenia — Krasińskiego — Niemierzyńska — Arkońska — Niemierzyńska — Krasińskiego — aleja Wyzwolenia — rondo Giedroycia — aleja Wyzwolenia — plac Rodła — Piłsudskiego — plac Grunwaldzki — Piłsudskiego — plac Odrodzenia — Piłsudskiego — plac Szarych Szeregów — aleja Piastów — plac Kościuszki — aleja Piastów — plac Szyrockiego — aleja Powstańców Wielkopolskich — Budziszyńska — Smolańska — Chmielewskiego — Kolumba. Trasa okrężna.

Przebudowa pętli autobusowej Police Rynek - zmiany w komunikacji


Z powodu prowadzonych prac przy przebudowie pętli autobusowej „Police Rynek” z dniem 22 lipca 2019 wprowadzono tymczasową organizację ruchu, która ma potrwać do 31 października. Przez węzeł "Police Rynek" przejeżdża 12 linii autobusowych.

Od tego dnia nastąpią zmiany w kursowaniu linii 101, 102, 103, 106, 111, 524, 526, Linii Samorządowej, Linii Plażowej, Linii Działkowej a od 2 września 2019 również linii 109 i 110. Przystanki „Police Rynek” dla wszystkich linii zostały czasowo wyłączone z użytkowania.

Tymczasowa pętla (przystanek węzłowy) na czas trwania przebudowy została zlokalizowana na przystanku "Police Kołłątaja" przy skrzyżowaniu ulic Kołłątaja i Grunwaldzkiej, będzie też podwójny przystanek w kierunku Jasienicy i nowy przystanek w kierunku osiedla. Więcej w: "komunikacie",

Źródło: "15 lipca 2019"
 Foto: UM Police

Linia "0" na trasie


Inauguracja następnego sezonu tramwajowej linii turystycznej "0" obsługiwanej przez Tramwaje Szczecińskie, rozpoczęła się 7 lipca. "Zeróka" kontynuowała będzie swoje kursy w każdą niedzielę do 1 września i obsługiwana będzie następującym taborem:
• 7 lipca - 167H
 Foto: Janusz Światowy
foto: Janusz Światowy,
• 14 lipca - 216H
• 21 lipca - 167H
• 28 lipca - 216H
• 4 sierpnia - 167H
• 11 sierpnia - 216H
• 18 sierpnia - 167H
• 25 sierpnia - 216H
• 1 września - 167H.

Do czasu oddania do eksploatacji pętli "Las Arkoński", po jej remoncie trasa linii będzie biegła na podanej niżej trasie.

Zerówka zatrzymywała się na poniższych przystankach:

• Dworzec Główny (odj. 14:35 i 15:59),
• Brama Portowa (peron dla linii 1 i 3 w kierunku placu Rodła - odj. 14:40 i 16:04),
• Plac Żołnierza Polskiego (odj. 14:42 i 16:06),
• Plac Rodła (odj. 14:46 i 16:10),
• Plac Grunwaldzki (odj. 14:48 i 16:12),
• Plac Szarych Szeregów (odj. 14:49 i 16:13),
• Rondo Olszewskiego (odj. 15:02 i 16:26),
• Głębokie (przyj. 15:07 i 16:31, odj. 15:14 i 16:40),
• Rondo Olszewskiego (odj. 15:17 i 16:43),
• Plac Kościuszki (odj. 15:34 i 17:00),
• Pomorzany (przyj. 15:43 i 17:09, odj. 15:48 i 17:12),
• Dworzec Główny (przyj. 15:55 i 17:19).

Na linii obowiązują wyłącznie bilety turystyczne wyemitowane przez Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego, w cenie 3,50 zł (normalny) i 2,50 zł (ulgowy). Bilety będzie można nabyć w tramwaju linii turystycznej.

Do przejazdów bezpłatnych uprawnione są wyłącznie dzieci do lat 4, podróżujące pod opieką rodziców lub opiekunów, na podstawie dokumentu stwierdzającego wiek dziecka. Do korzystania z biletów ulgowych uprawnione są wyłącznie dzieci w wieku od 4 do 10 lat, na podstawie dokumentu stwierdzającego wiek dziecka.

Linia

Trasa0
Dworzec Główny < — > Dworzec Główny
Nowa - Dworcowa - Brama Portowa - plac Żołnierza Polskiego - plac Hołdu Pruskiego - Matejki - Piłsudskiego - plac Rodła - plac Grunwaldzki - plac Szarych Szeregów - aleja Wojska Polskiego - Głębokie - aleja Wojska Polskiego - Wawrzyniaka - aleja Bohaterów Warszawy - Jagiellońska - aleja Piastów - plac Kościuszki - aleja Piastów - aleja Powstańców Wlkp. - Pomorzany - Smolańska - Chmielewskiego - Kolumba

Linia

Trasa0
Dworzec Główny < — > Dworzec Główny
Kolumba — Nowa — Dworcowa — aleja Niepodległości — plac Brama Portowa — aleja Niepodległości — plac Żołnierza Polskiego — aleja Wyzwolenia — plac Rodła — aleja Wyzwolenia — rondo Giedroycia — aleja Wyzwolenia — Krasińskiego — Niemierzyńska — Arkońska — Niemierzyńska — Krasińskiego — aleja Wyzwolenia — rondo Giedroycia — aleja Wyzwolenia — plac Rodła — Piłsudskiego — plac Grunwaldzki — Piłsudskiego — plac Odrodzenia — Piłsudskiego — plac Szarych Szeregów — aleja Piastów — plac Kościuszki — aleja Piastów — plac Szyrockiego — aleja Powstańców Wielkopolskich — Budziszyńska — Smolańska — Chmielewskiego — Kolumba

Szczecin nie rezygnuje z torowisk i SKM
mówi Michał Przepiera - Zastępca Prezydenta Miasta ds. inwestycji


Miasto Szczecin nie rezygnuje z przebudowy torowisk tramwajowych oraz Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej. Ostatnie zmiany w wieloletnich dokumentach finansowych to wynik systemowego podejścia do realizacji inwestycji.

Modernizacja torowisk a także budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej to wciąż jedno z najważniejszych przedsięwzięć inwestycyjnych, które chcemy zrealizować w tej perspektywie unijnej. Ostanie zmiany w wieloletnich dokumentach finansowych miasta, są zmianami technicznymi i w żadnym wypadku nie wiążą się z rezygnacją z tych ważnych dla miasta i jego mieszkańców projektów.

W przypadku przebudowy torowisk nie ujęliśmy pełnej kwoty tego zadania z uwagi na to, że wciąż nie mamy pełnych kosztorysów do wszystkich poszczególnych zadań. Podchodząc do tego projektu rzeczowo, chcemy mieć jasno określone ramy finansowe, które następnie będziemy mogli ująć w naszych dokumentach. Do tej pory przyjętą przez nas praktyką, było wpisywanie kwot do dokumentów finansowych w oparciu o ogólne szacunki, które przy obecnym rynku wykonawczym rozmijały się z cenami oferowanymi w przetargach, a nawet przy kosztorysach otrzymywanych w wyniku zakończenia przez nas prac projektowych. Postanowiliśmy skończyć z tą praktyką i dokonać systemowej zmiany, która usprawni proces przygotowywania się do realizacji inwestycji. Z chwilą posiadania ostatecznych kosztorysów, kwoty do dokumentów wieloletnich będą wpisywane celem ogłoszenia przetargów na wykonawstwo. Wpisywanie kwot do WPF i WPRS w oderwaniu od tego i tak uniemożliwiało nie tylko rozstrzyganie przetargów, ale wręcz ich ogłaszanie.

Absolutnie nie rezygnujemy z przebudowy pl. Szarych Szeregów, Wyszyńskiego, Kolumba i Powstańców Wielkopolskich z pętlą Pomorzany czy Wyzwolenia do Dworca Niebuszewo. W tej perspektywie nie zrealizujemy natomiast przebudowy ul. Mickiewicza. Dofinansowania na inwestycje tramwajowe nie utracimy, ponieważ przy obserwowanych wzrostach cen przesuwamy je na pozostałe droższe inwestycje wymienione wyżej.

Należy równocześnie podkreślić, że w ramach zmian budżetowych i dokumentów wieloletnich zwiększyliśmy kwoty na finansowanie budowy torowiska w ulicy Szafera, przebudowę węzłów Wyszyńskiego i Szarych Szeregów czy pętli tramwajowej przy Głębokim. W dwóch pierwszych przypadkach mamy do czynienia z otwartymi przetargami i znanymi cenami, które postanowiliśmy zaakceptować, w ostatnim zaś z zamkniętym projektem wraz z kosztorysem. Wszystkie trzy zadania wiążą się ze środkami unijnymi. Mając więc konkretne informacje dokonujemy zmian w budżecie, bez tego zaś nie chcemy wpisywać abstrakcyjnych kwot.

W przypadku Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej po analizie kosztów i mając na uwadze obecne uwarunkowania rynkowe, zdecydowaliśmy się dokonać optymalizacji dokumentacji projektowych pod kątem ograniczenia zakresu rzeczowego planowanych inwestycji. Pragnę zapewnić, że powstaną wszystkie zaplanowane przez nas węzły przesiadkowe, tylko w zmienionej i dostosowanej do naszych potrzeb formie. Ograniczaliśmy zadania o niewchodzenie w obce, niemiejskie tereny, po to by nie było kosztownych wykupów i odszkodowań. Tylko na tym uda się nam zaoszczędzić około 30 mln zł. Racjonalizacja projektów dotyczy też infrastruktury, gdzie m.in. na Niebuszewie i w Dąbiu nie będziemy budować kosztownych dróg równoległych do już istniejących. Kosztorysy dla tych zadań pojawią się na przełomie roku 2019 i 2020 i wówczas na ich podstawie będziemy mogli wprowadzić stosowne i dokładne kwoty do budżetu 2020.

Pragnę również zaznaczyć, że w związku z powyższym nie grozi nam utrata ani jednego EURO dofinansowania.

Źródło: Urząd Miasta, 27 czerwca 2019

Prezydent Krzystek nie dotrzymuje umowy


W swoim wydaniu internetowym 27 czerwca 2019 roku "wyborcza.pl" informuje szczecinian w sprawie rezygnacji miasta z zapowiadanych planów odnośnie modernizacji tras tramwajowych, tnąc wydatki o 250 mln złotych.

Uchwały na te inwestycje podjęte zostały na ostatniej, wtorkowej (25.06.19) sesji rady miasta. Chodzi o uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta na rok 2019 i lata następne tudzież Wieloletni Program Rozwoju Szczecina na lata 2019–2023.

Prezentując uchwały, skarbnik miasta Stanisław Lipiński nie wspomniał o cięciach. Nie zabrał głosu też odpowiedzialny za inwestycje zastępca prezydenta Szczecina Michał Przepiera. Zmiany zostały przedstawione jako techniczne, bez większego znaczenia, co skutkowała tym, że radni nie mogli wyrazić swojej opinii w tej sprawie. Rządzący miastem zamiast stanąć z otwartą przyłbicą zachowali się jak tchórze, którzy nie mieli odwagi powiedzieć radnym i mieszkańcom wprost o cięciach w inwestycjach torowych.

Radykalne cięcia objęły inwestycje torowe. W planach była budowa od podstaw torów na odcinku od Niepodległości do Dworca Niebuszewo wzdłuż Kolumba i wzdłuż Powstańców Wielkopolskich wraz z budową pętli. Na żadną z tych inwestycji miasto nie ogłosiło nawet przetargu. Udało się to tylko w przypadku modernizacji torów wzdłuż Mickiewicza. Oferty znacząco przekroczyły budżet. Okazało się, że miasto unieważniło przetarg. Wciąż nie jest też rozstrzygnięty przetarg na modernizację torów na placu Szarych Szeregów i na skrzyżowaniu Wyszyńskiego z mostem Długim, nie jest rozstrzygnięty też przetarg na wydłużenie trasy tramwajowej do Mierzyna.

Prezydent Szczecina 25 stycznia 2018 roku na Facebooku, po przekazaniu placu budowy na Arkońskiej "Eurovii", obiecał mieszkańcom, że będzie dalszy ciąg inwestycji tramwajowych, torowisko zostanie pociągnięte dalej, aż do pętli na Krzekowie (która zostanie zlikwidowana). To samo dotyczy inwestycji na wydłużenie trasy tramwajowej do Mierzyna. Powyższe inwestycje otrzymały dofinansowanie z z Unii Europejskiej. Łączny koszt trzech inwestycji to ponad 195 mln zł, z czego dofinansowanie ich, to 85 mln zł.

28 marca 2018 roku Urząd Miejski pochwalił się, że otrzymał ponad 170 mln zł dofinansowania na przebudowę torowisk tramwajowych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Priorytet: VI Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach, Działanie: 6.1 Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach. Koszt inwestycji to 334 464 842,48 zł brutto, wysokość dofinansowania 174 691 000,00 zł. Wg projektu „Przebudowa torowisk tramwajowych w Szczecinie – etap II” było zwiększenie poprawy stanu technicznego tras tramwajowych i miano zrealizować niżej wymienione inwestycje:

• Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjna: w ciągu al. Niepodległości - Żołnierza Polskiego - al. Wyzwolenia - pl. Rodła do Ronda Giedroycia; w ciągu ul. Kołłątaja ul. Asnyka - pętla Niebuszewo; w ciągu pl. żołnierza Polskiego - pl. Hołdu Pruskiego - ul. Matejki - ul. Piłsudskiego (do pl. Rodła). Realizacja 2019-2021.
• Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną w ciągu al. Powstańców Wielkopolskich do pętli Pomorzany wraz z rozbudową pętli oraz niezbędną przebudową układu drogowego. Realizacja 2020-2021.
• Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną w ciągu ul. Mickiewicza od mostu Akademickiego do skrzyżowania z ul. Brzozowskiego (z przejazdem). Realizacja 2020. Przetarg unieważniony. Realizacja w terminie późniejszym,
• Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjna na pl. Szarych Szeregów. Realizacja 2020. Przetarg ogłoszony, nierostrzygnięty.
• Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjna w węźle Wyszyńskiego. Realizacja 2019-2020. Przetarg ogłoszony, nierostrzygnięty.
• Przebudowa zajezdni tramwajowej Golęcin. Realizacja 2020-2020.
• Przebudowa Podstacji prostownikowej Kolumba. Realizacja 2021-2023.
• Budowa podstacji prostownikowej Chmielewskiego. Realizacja 2019-2020.
• Przebudowa Podstacji prostownikowej Kaszubska. Realizacja 2018-2019. Inwestycja zrealizowana.
• Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjna w ciągu ul. Nabrzeże Wieleckie na wysokości ul.: Podwale - ul. Kolumba - Chmielewskiego - Smolańska - Budziszyńska - do rozjazdów przed pętlą Pomorzany oraz w ciągu ul. Nowa od wiaduktu kolejowego - pl. Ratuszowy - ul. Dworcowa na wysokości hotelu Novotel wraz z dodatkową relacją pod wiaduktem. Realizacja 2020-2021.

Jak z powyższego wynika śmiałe plany miasta i prezydenta rozjeżdżają się. Oprócz jednej inwestycji już zrealizowanej i dwu, na które zostały ogłoszone przetargi i nierozstrzygnięte, na pozostałych wciąż brak dokumentacji projektowych na najważniejsze odcinki.

Trzy projekty tworzące w sumie plan modernizacji i przebudowy torów od Niepodległości przez Wyzwolenia, plac Rodła, rondo Giedroycia aż do Dworca Niebuszewo oraz odcinek placu Żołnierza Polskiego - poprzez Hołdu Pruskiego – Matejki - Piłsudskiego (do placu Rodła).

Nie ma też dokumentacji na modernizację torów wzdłuż Powstańców Wielkopolskich wraz przebudową pętli Pomorzany tudzież na przebudowę torowiska wraz z siecią trakcyjną w ciągu ulic Nabrzeże Weleckie i dalej Kolumba – Chmielewskiego – Smolańska – Budziszyńska – do rozjazdów przed pętlą Pomorzany. Przebudowane mają być też tory wzdłuż ulic Nowej i Dworcowej (także z dodatkowym zakrętem przy wiadukcie kolejowym).

Co takiego stało się, czyżby przeszarżowano z inwestycjami i teraz prezydent wycofuję i tnie wydatki na modernizację torowisk w mieście? Trzeba było wytłumaczyć to mieszkańcom na pewno by to zaakceptowali, bo rzeczą ludzką jest mylenie się. A wyszło, że prezydent nie dotrzymuje obietnic złożonych mieszkańcom, a wyrażanym przez Niego w licznych wywiadach prasowych przed wyborami samorządowymi. Nie przekonują mnie tłumaczenia zastępcy prezydenta, cytat

"że zmiany w wieloletnich dokumentach finansowych miasta, są zmianami technicznymi i w żadnym wypadku nie wiążą się z rezygnacją z tych ważnych dla miasta i jego mieszkańców projektów. W przypadku przebudowy torowisk nie ujęliśmy pełnej kwoty tego zadania z uwagi na to, że wciąż nie mamy pełnych kosztorysów do wszystkich zadań. Wiceprezydent twierdzi, że miasto po prostu postanowiło skończyć z wpisywaniem do dokumentów planistycznych kwot, które później rozmijają się z realiami."

Dlaczego wcześnie tego nie robiono?

Tramwaje przez Turzyn wstrzymane


 Foto: UM
foto: UM, Przebudowa łuku
torowiska na skrzyżowaniu
Krzywoustego, Boh. W-wy
i 26 Kwietnia
Z powodu remontu torowiska na skrzyżowaniu alei Bohaterów Warszawy i ulicy Krzywoustego, z dniem 1 lipca wstrzymany został ruch tramwajów na odcinku Bohaterów Warszawy - Turzyn - Plac Kościuszki. Prace mają trwać do końca sierpnia. I tak:

• Tramwaje linii 1 jeździły na stałej trasie według specjalnego rozkładu jazdy z częstotliwością 12 minut we wszystkie dni tygodnia,
• Tramwaje linii 7 jeździły na zmienionej trasie Krzekowo - Jagiellońska - plac Rodła - Matejki - Brama Portowa - Turkusowa według specjalnego rozkładu jazdy z dotychczasową częstotliwością,
• Tramwaje linii 8 jeździły na stałej trasie według specjalnego rozkładu jazdy, bez zmiany częstotliwości kursowania,
• Tramwaje linii 9 jeździły na zmienionej trasie Głębokie - Jagiellońska - aleja Piastów - Pomorzany według specjalnego rozkładu jazdy z częstotliwością 12 minut w dni powszednie w godzinach szczytu i 20-24 minuty w pozostałym okresie. Dodatkowo przystanki tramwajowe "Spacerowa" zostały przemianowane na "Rondo Olszewskiego".
Natomiast autobusy linii 75 i 521 w kierunku Krzekowa jeździły objazdem - na odcinku od skrzyżowania ulic Krzywoustego i Bolesława Śmiałego do skrzyżowania ulicy Krzywoustego i alei Bohaterów Warszawy drugą jezdnią ulicy Krzywoustego (pod prąd),
Autobusy linii 527 w kierunku Dworca Głównego jeździły objazdem z nawrotem na skrzyżowaniu ulic 26 Kwietnia i Twardowskiego (brak możliwości bezpośredniego skrętu z alei Bohaterów Warszawy w ulicę Krzywoustego).
Przy okazji tych zmian przystanek "Bolesława Śmiałego" dla linii 75, 521 i 527 został zlokalizowany bezpośrednio za placem Kościuszki.

Linia

Trasa7
Krzekowo < — > Turkusowa
Żołnierska — rondo Karskiego — Mickiewicza — aleja Bohaterów Warszawy — Jagiellońska — aleja Piastów — plac Szarych Szeregów — Piłsudskiego — plac Odrodzenia — Piłsudskiego — plac Grunwaldzki — Piłsudskiego — plac Rodła — Piłsudskiego — Matejki — plac Hołdu Pruskiego — plac Żołnierza Polskiego — aleja Niepodległości — plac Brama Portowa — Wyszyńskiego — most Długi — Energetyków — most Portowy — Gdańska — Estakada Pomorska — Gdańska — most Pionierów Miasta Szczecina — Eskadrowa — Hangarowa — Jaśminowa

Linia

Trasa


9
Głębokie < — > Pomorzany
aleja Wojska Polskiego — Wawrzyniaka — Mickiewicza — aleja Bohaterów Warszawy — Jagiellońska — aleja Piastów — plac Kościuszki — aleja Piastów — plac Szyrockiego — aleja Powstańców Wielkopolskich — Budziszyńska

Linia plażowa


 Foto: SPPK
foto: Rozkład jazdy
linii plażowej
Od dnia 1 lipca 2019 roku uruchomiona zostaje Linia Plażowa z Polic do Trzebieży. Autobusy kursować będą codziennie w okresie wakacji. Jej celem jest ułatwienie dostępu dla mieszkańców Polic do kompleksu plażowego w Trzebieży. W dni powszednie jeden kurs rano do Trzebieży o godz. 10:00 (powrót z Trzebieży o 18:30). W soboty, niedziele i święta poranne kursy w godz. 10:00 i 11:30, a kursy powrotne 17:00 i 18:30.

Linia kursować będzie trasą jak Linia Samorządowa, ustalone są cztery przystanki stałe: Police Osiedle Chemik – Police Rynek – Jasienica Pętla – Trzebież Pętla,pozostałe przystanki są „na żądanie”.

Podobnie jak LS, Linia Plażowa jest bezpłatna. Jest to linia wakacyjna, ostatni dzień jej funkcjonowania to 31 sierpnia 2019. Linię obsługuje SPPK na zlecenie Gminy Police.

Źródło: UM Police, 24 czerwca 2019

Tabor w zajezdni Dąbie na dzień 1 czerwca 2019 roku


Stan taboru w SPA "Dąbie" na dzień 1 czerwca 2019 roku według danych ze strony zajezdni autobusowej wynosi 104 autobusy różnych marek takich jak:

VOLVO 7700 - 1, MAN NL 313 - 1, MAN A23 NG 313 - 1, SOLARIS URBINO 12 - 34, SOLARIS URBINO 18 - 46, SOLARIS URBINO 12 HYBRID - 1, MERCEDES BENZ 0530G EVOBUS - 2, MERCEDES BENZ 0530 EVOBUS- 2, MERCEDES BENZ 0530G CITARO - 7, MERCEDES BENZ 0530 CITARO - 9.

wykaz autobusów

Węzeł przesiadkowy na placu Chrobrego w Policach


7 czerwca mają zostać otwarte oferty na budowę węzła przesiadkowego na Placu Chrobrego w Policach. Przetarg został ogłoszony 16 maja. Zamówienie obejmuje - rozbiórki istniejących jezdni i chodników, przebudowę oświetlenia ulicznego, instalację tablicy dynamicznej informacji pasażerskiej (SDIP), wykonanie nowych nawierzchni utwardzonych z wyodrębnieniem części przeznaczonej dla obsługi pasażerów oraz części drogi publicznej, urządzenie terenów zielonych wraz z instalacją elementów małej architektury (wiaty, ławki).

Potencjalni wykonawcy będą musieli wykonać zadanie do 31 października. Szacunkowy koszt inwestycji wynosi 1,7 mln złotych.

* * * * * *

Otwarto oferty. Wpłynęła tylko jedna oferta z firmy "Strabag" z Pruszkowa, która zaoferowała kwotę 2 150 589, 68 zł brutto za wykonanie zadania. Police przeznaczyły na inwestycję 1 650 000 zł brutto. 19 czerwca wybrano "Strabag" jako wykonawcę zadania.

Historyczny tramwaj w skandynawskim stylu


W sobotę 18 maja mieszkańcy Szczecina i turyści będą mieli okazję darmowej przejażdżki wyjątkowym tramwajem. Historyczny skład typu N, w skandynawskim stylu będzie jeździł specjalną pętlą do ulicy Potulickiej między godziną 12:00, a 15:00.

Trasa przejazdu tramwajem historycznym jest bardzo ciekawa i nie ominie Jarmarku Skandynawskiego na placu Żołnierza Polskiego. Do pojazdu będzie można wsiąść na każdym przystanku pośrednim i wybrać się w wyjątkową podróż bez biletu! Tramwaj zrobi 3 okrążenia i będzie startował o godzinie 12:00, 13:00 i 14:00 z pętli na ulicy Potulickiej.

Linia

Trasa


JS
Potulicka < -- > Potulicka
Brama Portowa – pl. Kościuszki – Boh. Warszawy – pl. Gałczyńskiego – Al. Wojska Polskiego – pl. Szarych Szeregów - pl. Grunwaldzki – pl. Rodła – Matejki Filharmonia – (Jarmark Skandynawski) - pl. Żołnierza Polskiego – Brama Portowa

Odnowa taboru technicznego


Tramwaje Szczecińskie odnawiają swoją flotę samochodów technicznych. Do spółki dostarczono go 15 maja. Jest samochodem spawalniczym marki Renault, który kosztował 440 tysięcy złotych netto, a którego dostawcą jest firma Volvo Polska sp. z o.o. Jest czwartym samochodem, który umożliwi pracę brygadom spawalniczym dbającym o utrzymanie w należytym stanie technicznym torowisk i natychmiastowo reagują na każdą usterkę. Jest ich około 120 km toru pojedynczego.

Spółka dysponuje w tej chwili 29 pojazdami, które wykorzystywane są przez pracowników wydziału Infrastruktury torowo-sieciowej. Są to pojazdy wieżowe (utrzymanie sieci), spawalnicze, brygad torowych, pojazdy dźwigowe, a także do zadań związanych z utrzymaniem czystości, transportu materiału i dozoru prac.

Inżynier Kontraktu - węzeł przesiadkowy Podjuchy


30 kwietna na stronie ZDiTM ukazało się ogłoszenie o przetargu na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu do zadania inwestycyjnego pn. "Budowa węzła przesiadkowego stacja Podjuchy wraz z urządzeniami związanymi z integracja transportu na linii kolejowej 273 w ramach projektu „Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351 w formule zaprojektuj i zbuduj". Oferty należy składać do 9 maja.

* * * * * *

9 maja otwarto oferty, zgłosiło się 7 firm proponując za wykonanie usługi kwoty od 190 do ponad 500 tysięcy złotych. ZDiTM przeznaczył kwotę 407 485,25 zł brutto na wykonanie zadania. 29 maja 2019 roku, ZDiTM wybrał najtańszą ofertę z siedmiu przedstawionych do oceny. Została wybrana firma "VIA Projekt Łukasz Szawaryński ze Szczecina".

Tabor w SPPK na dzień 29 kwietnia 2019


Stan taboru na 29 kwietnia 2019 roku w zajezdni autobusowej w Policach wynosił 57 autobusów różnych marek. Są to autobusy - MAN NL 223 - 2, MAN NL 262 - 1, MAN NL 283 - 3, MAN NL 283 LIONS CITY - 9, MAN NL 313 - 4, MAN NG 313 - 4, MAN SG 313 - 4, MAN NG 323 LIONS CITY G - 12, SOLARIS URBINO 12 - 11, SOLARIS URBINO 18 - 7. Zestawienie taboru

Tabor w zajezdni Klonowica na dzień 24 kwietnia 2019 roku


Stan taboru w SPA "Klonowica" na dzień 24 kwietnia 2019 roku według danych ze strony zajezdni autobusowej wynosi 110 autobusów różnych marek. Ich średni wiek to 8,68 lat. Były to autobusy takie jak:

MAN NL 223 - 2, MAN NL 283 - 1, MAN NG 313 - 11, MAN A21 - 1, MAN A23 - 7, MAN A35 - 3, SOLARIS URBINO 10 - 4, SOLARIS URBINO 12 - 28, SOLARIS URBINO 12 Hybrid - 8, SOLARIS URBINO 18 - 37, SOLARIS URBINO 18 Hybrid - 8

wykaz autobusów, dane techniczne, zdjęcia

Zmiana dyrektora w ZDiTM-ie


W połowie kwietnia w ZDiTM-ie nastąpiła znana na stanowisku dyrektora naczelnego. Dotychczasowy dyrektor Radosław Tumielewicz został wybrany na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o., a nowym szefem został Krzysztof Miler dotychczasowy kierownik działu Optymalizacji Sieci Komunikacyjnej i Realizacji Projektów. Z firmą związany jest od 2010 roku.

Gry i zabawy miasta z budową trasy tramwajowej do CH”Ster”


CH „Ster” oddano do użytku w październiku 1999 roku, jako „King Cross”. Wykonawca obiektu z tego co pamiętam chciał partycypować w kosztach budowy około jednego kilometra torów do obiektu. Miasto nie było zainteresowane ofertą (świadczy to o klasie polityków miejskich tamtego okresu), a szkoda.

Później, ZKM odpowiedzialny za harmonijny rozwój usług komunikacyjnych w lutym 2001 roku przekazał informację ówczesnemu wiceprezydentowi Janowi Dużyńskiemu (był taki) o zamierzeniach w latach następnych budowie między innymi: Czytaj więcej: tutaj

7 kwietnia 2019

Bezpłatny autobus na Targi Pracy


27 marca odbyły się targi pracy w hali Netto Arena w godzinach 9:00 - 15:00. Na czas trwania targów przygotowany został specjalny, darmowy autobus. Na targi można też było dotrzeć komunikacją miejską (autobusy linii 53, 60, 74, 75, 80, tramwaje linii 1, 9).

Autobus odjeżdżał z:
Plac Kościuszki - godziny odjazdu 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00
Brama Portowa - godziny odjazdu 9:06, 10:06, 11:06, 12:06, 13:06, 14:06
Plac Rodła - godziny odjazdu 9:10, 10:10, 11:10, 12:10, 13:10, 14:10
Plac Szarych Szeregów - godziny odjazdu 9:12, 10:12, 11:12, 12:12, 13:12, 14:12
Wawrzyniaka - godziny odjazdu 9:15, 10:15, 11:15, 12:15, 13:15, 14:15
Karłowicza - godziny odjazdu 9:17, 10:17, 11:17, 12:17, 13:17, 14:17
Netto Arena - Parking dla autobusów

Powrót z Netto Arena - 9:40, 10:40, 11:40, 12:40, 13:40, 14:40

Targi Pracy to przede wszystkim okazja spotkania w jednym czasie i miejscu, przedstawicieli różnych firm i instytucji oraz porozmawiania z nimi na temat możliwości zatrudnienia, odbycia stażu czy praktyki. Targi Pracy, jak co roku stanowią swoistą platformę umożliwiającą nawiązanie nieskrępowanego i bezpośredniego kontaktu obydwu stronom rynku pracy (pracodawcy - poszukujący pracy).

Linia

Trasa


Targobus
Plac Kościuszki < — > Netto Arena < - > Plac Kościuszki
Plac Kościuszki - Brama Portowa - Plac Rodła - Plac Szarych Szeregów - Mickiewicza - Wernyhory - Klonowica - Zawadzkiego - Szafera - Netto Arena - Szafera - Zawadzkiego - Klonowica - Wernyhory - Mickiewicza - Bohaterów Warszawy - Aleja Piastów - Plac Kościuszki

Zmiany na Wojska Polskiego


23 marca wprowadzono zmiany w kursowaniu linii 1 i 9 oraz uruchomiona została zastępcza linia autobusowa 809 z powodu prowadzonych prac torowych w ciągu alei Wojska Polskiego (w rejonie budowanego węzła Łękno), mające na celu budowę dodatkowych rozjazdów w okolicach skrzyżowania ulic Zalewskiego i Skłodowskiej-Curie, które umożliwią tramwajom jazdę wahadłowo po jednym torze na odcinku 610 metrów w obu kierunkach. Tramwaje pojadą jednym torem od 24 marca.

Taki stan rzeczy ma się utrzymać przez około pół roku. W tym czasie zostanie rozebrany tor w kierunku Głębokiego, jak też część starego wiaduktu drogowo-kolejowego w okolicach stacji Łękno i budowa od podstaw .

Tramwaje linii 1 i 9 jeździć będą na jednokierunkowej trasie Potulicka - Potulicka wg specjalnych rozkładów jazdy. Natomiast linia 809 uruchomiona na ten czas na trasie Głębokie Kąpieliskowa - plac Gałczyńskiego z częstotliwością jak kursowały linie tramwajowe.

Linia

Trasa


1
Potulicka < — > Potulicka
Potulicka - Brama Portowa - plac Rodła - aleja Wojska Polskiego - Plac Gałczyńskiego - aleja Bohaterów Warszawy - Krzywoustego - Brama Portowa - Potulicka

Linia

Trasa


9
Potulicka < — > Potulicka
Potulicka - Brama Portowa - Krzywoustego - aleja Bohaterów Warszawy - Plac Gałczyńskiego - aleja Wojska Polskiego - plac Rodła - Brama Portowa - Potulicka

Linia

Trasa

809 Głębokie Kąpieliskowa < — > Plac Gałczyńskiego
aleja Wojska Polskiego - Piotra Skargi (powrót przez Wawrzyniaka)

Tabor w zajezdni Klonowica na dzień 18 marca 2019 roku


Stan taboru w SPA "Klonowica" na dzień 18 marca 2019 roku według danych ze strony zajezdni autobusowej wynosi 112 autobusów różnych marek. Ich średni wiek to 8,83 lat. Były to autobusy takie jak:

MAN NL 223 - 3, MAN NL 283 - 1, MAN NG 313 - 11, MAN NG 363 - 1, MAN A21 - 1, MAN A23 - 7, MAN A35 - 3, SOLARIS URBINO 10 - 4, SOLARIS URBINO 12 - 28, SOLARIS URBINO 12 Hybrid - 8, SOLARIS URBINO 18 - 37, SOLARIS URBINO 18 Hybrid - 8

wykaz autobusów, dane techniczne, zdjęcia

Armagedon w przetargach na przebudowę torowisk w mieście


Śmiałe plany miasta na rewitalizację torowisk, jak na razie rozjeżdżają się. Czy miasto organizując przetargi nie bierze pod uwagę cen obowiązujących w danej chwili na rynku, a ceny proponowane za wykonanie danego zadania bierze (przepraszam za kolokwializm) z „sufitu”? Czy w mieście brak jest fachowców z prawdziwego zdarzenia? Czy do końca 2023 roku miasto zdąży z tymi ważnymi dla miasta inwestycjami?

Okazuje się, że znalezienie na rynku firm specjalistycznych chcących wykonać tego typu roboty nie jest najłatwiejsze. A czas nagli biorąc pod uwagę skalę przedsięwzięć. Planowane przez miasto przebudowy torowisk wraz z siecią trakcyjną między innymi:

• w ciągu al. Niepodległości przez pl. Żołnierza Polskiego, al. Wyzwolenia i pl. Rodła do Ronda Giedroycia. W ramach tego etapu zmodernizowane ma być też torowisko w ciągu ul. Kołłątaja i ul. Asnyka do pętli Niebuszewo, a także od placu Żołnierza Polskiego przez . Hołdu Pruskiego, Matejki, Piłsudskiego do placu Rodła.

• przebudowa torowiska na al. Powstańców Wielkopolskich do pętli Pomorzany wraz z jej rozbudową, a także przebudowa torowiska w ciągu Mickiewicza od mostu Akademickiego do skrzyżowania z Brzozowskiego.

• remonty mają objąć także tory wraz z siecią napowietrzną na trasie "trójki" i "szóstki" od ulicy Podwale, przez Kolumba po pętlę na Pomorzanach oraz w ciągu ulicy Nowej wraz ze skrzyżowaniem pod wiaduktem kolejowym. Przebudowane będą także torowiska i sieć przy Wyszyńskiego.

Wciąż brak jest dokumentacji projektowych na najważniejsze odcinki. Trzy projekty tworzące w sumie plan modernizacji i przebudowy torów od Niepodległości przez Wyzwolenia, plac Rodła, rondo Giedroycia aż do Dworca Niebuszewo oraz odcinek placu Żołnierza Polskiego - poprzez Hołdu Pruskiego – Matejki - Piłsudskiego (do placu Rodła) mają być gotowe w pierwszym kwartale 2019. Dopiero wówczas będzie można ogłosić przetarg. W optymistycznym wariancie prace mogłyby się zacząć jesienią 2019.

Nie ma jeszcze dokumentacji na modernizację torów wzdłuż Powstańców Wielkopolskich wraz przebudową pętli Pomorzany. Bardzo ważną jest przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną w ciągu ulic Nabrzeże Weleckie i dalej Kolumba – Chmielewskiego – Smolańska – Budziszyńska – do rozjazdów przed pętlą Pomorzany. Przebudowane mają być też tory wzdłuż ulic Nowej i Dworcowej (także z dodatkowym zakrętem przy wiadukcie kolejowym). Dokumentacja prawdopodobnie ma być gotowa dopiero w drugim kwartale 2019.

O przebudowie zajezdni Golęcin jakoś nic się nie mówi - sprawa ucichła.

Ciągnące się w nieskończoność przetargi – unieważnienia i organizowanie następnych, w już ogłoszonych zadawane pytania wykonawców powodują zmiany terminów otwarcia ofert. Dochodzą do tego proponowane ceny za wykonanie inwestycji podwójne niż zakładał zleceniodawca np.: przetarg na Mickiewicza, CH „Ster” czy Wyszyńskiego i Szarych Szeregów.

Miasto ogłosiło następny przetarg (19 lutego 2019) na przebudowę ulicy Szafera wraz z budową pętli tramwajowo - autobusowej przy hali widowiskowo - sportowej. Otwarcie ofert ma nastąpić 28 marca 2019 roku. Inwestycja obejmuje I etap przebudowy ulicy Szafera na odcinku od Wojska Polskiego do skrzyżowania z ulicami Romera i Modrą. Czy w tym przypadku też trzeba będzie przedłużać termin otwarcia ofert? Czy miasto znowu nie doszacowało kosztów wykonania inwestycji? Okaże się.

A wyeksploatowane torowiska powodują zagrożenie dla pasażerów i taboru np. ostatnio częste wykolejenia w rejonie placu Rodła, na Matejki, Wyzwolenia, Stalmacha czy na krzyżówce Kolumba i Nowej (21 i 28 stycznia a później 31 stycznia 2019 tramwaje pod wiaduktem wypadają z szyn). Doraźne łatanie już nie wystarcza. Ograniczenie prędkości do 10 km też.

Kłaniają się wieloletnie zaniedbania i odkładanie kapitalnego remontu tego odcinka jezdni i torowiska od Wyszyńskiego do Pomorzan, zdegradowane do granic eksploatacyjnych możliwości. Ostatni kapitalny remont tego szlaku komunikacyjnego rozpoczął się 30 lipca 1985 a zakończył 21 stycznia 1990 roku. Minęło prawie 30 lat i czas najwyższy przystąpić do kapitalnego remontu jezdni i torowiska wraz z siecią napowietrzną, bo infrastruktura zdekapitalizowała się poprzez nadmierną eksploatację, w związku ze znaczącym wzrostem ruchu samochodowego, w tym ciężarowego.

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju przekazało informacje, że miasto dostanie blisko 175 mln zł unijnego dofinansowania z Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 na przebudowę kilkunastu kilometrów torowisk, o które miasto aplikowało. Komisja Europejska przychyliła się do szczecińskiej aplikacji i wyraziła zgodę. Koszt wszystkich prac to 334,46 mln zł. Inwestycje mają zakończyć się w 2023 roku.

Przebudowa pętli "Las Arkoński"


W poniedziałek 4 marca 2019 roku firma "Eurovia", wykonawca przebudowy i budowy trasy tramwajowej na odcinku pętla "Las Arkoński" - Wojska Polskiego wraz z rondem i kawałkiem ulicy Szafera przystąpi do przebudowy pętli "Las Arkoński", która jest jednym z elementów inwestycji. Pętla ma zostać zbudowana od podstaw. Układ torów ulegnie zmianie, gdzie tramwaje z pętli będą mogły wjeżdżać i wyjeżdżać zarówno od strony centrum, jak i od strony stadionu.

Z tego powodu, aż do odwołania wstrzymany zostanie ruch tramwajowy na odcinku Kołłątaja — Las Arkoński na liniach tramwajowych 3, 10, uruchomiono też linie autobusową zastępczą 803.

• Linia 3 kursować będzie na zmienionej trasie Dworzec Niebuszewo — Pomorzany wg specjalnego rozkładu jazdy bez zmiany częstotliwości.
• Linia 10 kursować będzie na trasie Gumieńce — Plac Rodła (powrót przez ul. Matejki) wg specjalnego rozkładu jazdy bez zmiany częstotliwości.
• Linia 803 kursować będzie na trasie: Arkońska - Dworzec Niebuszewo.

Dodatkowo na liniach 4, 8 i 12 nastąpiła zmiana rozkładów jazdy. Na linii 4 nastąpiło zwiększenie częstotliwości kursowania do 12 minut, natomiast na pozostałych liniach pozostanie ona bez zmian.

Linia

Trasa


3
Dworzec Niebuszewo < — > Pomorzany
Orzeszkowej — Boguchwały — Asnyka (z powrotem: Asnyka — Orzeszkowej) — rondo Sybiraków — Kołłątaja — rondo Giedroycia — aleja Wyzwolenia — plac Rodła — aleja Wyzwolenia — plac Żołnierza Polskiego — aleja Niepodległości — plac Brama Portowa — aleja Niepodległości — Dworcowa — Nowa — Kolumba — Chmielewskiego — Smolańska

Linia

Trasa10
Gumieńce <—> Plac Rodła
Kwiatowa — Okulickiego — rondo Gierosa (z powrotem: rondo Gierosa — Ku Słońcu — Kwiatowa) — Ku Słońcu — rondo Pileckiego — Sikorskiego — rondo Siwka — Sikorskiego — plac Kościuszki — Krzywoustego — plac Zwycięstwa — plac Brama Portowa — aleja Niepodległości — plac Żołnierza Polskiego — aleja Wyzwolenia (z powrotem: aleja Wyzwolenia — plac Rodła — Piłsudskiego — Matejki — plac Hołdu Pruskiego — plac Żołnierza Polskiego)

Linia

Trasa


803
Wojciechowskiego <—> Dworzec Niebuszewo
Arkońska (z powrotem: Arkońska — Tatrzańska — Zdrojowa — Wojciechowskiego — Arkońska) — Niemierzyńska — Krasińskiego — aleja Wyzwolenia — rondo Giedroycia — Kołłątaja — rondo Sybiraków — Asnyka — Orzeszkowej (z powrotem: Orzeszkowej — Boguchwały — Asnyka)

Prezentacja holownika w Policach


 Foto: Damian Sikorski
foto: Damian Sikorski
SPPK pochwaliło się 1 marca 2019 nowym/starym nabytkiem, czyli holownikiem Iveco 410 E 428x8 Eurotrakker z nadanym numerem 007. Holownik trafił do Polic przez pośrednika z duńskiej armii pod koniec 2017 roku. Ma 18 lat i 53 tysiące kilometrów przebiegu. Waży prawie 25 ton. Na dachu kabiny ma pomost manewrowy. Jego wyposażenie stanowi żuraw HDS, trzy wyciągarki hydrauliczne i specjalny dyszel do holowania pojazdów. Pojazd ma silnik diesla o pojemności 13 798 cm i moc 420 KM. Po przystosowaniu holownika dla potrzeb spółki trafi do służby.

Stary 29-cio letni pojazd pomocy technicznej o numerze 743 idzie na zasłużoną emeryturę. Pozyskano go z wycofanego z eksploatacji autobusu liniowego (Ikarus 280 z 1990). W marcu 2007 roku skrócono go o człon B i od tej chwili służył jako pogotowie techniczne polickiej spółki. Prawdopodobnie zostanie sprzedany lub zlikwidowany.

Dostawy autobusów na "Klonowica"


28 lutego 2019 roku dotarł na "Klonowica", 1 z 3 zamówionych autobusów przegubowych z firmy "Solaris" z przetargu ogłoszonego 27 lutego 2018 roku. Nowe autobusy wyposażone są w silniki Diesla spełniające normy spalania euro VI. Zamontowane mają dodatkowe pasy bezpieczeństwa na siedzeniach, przed którymi nie ma innych foteli lub ograniczników. Spółka zapłaciła za autobusy 5,96 mln zł. Solaris udzielił na nie siedem lat gwarancji. Na trasy mają wyjechać w marcu.

Schematy sieci


Schematy tras linii na dzień 15 lutego 2019 roku. Schematy komunikacja tramwajowa, komunikacja nocne, komunikacja dzienna

Tabor w zajezdni Klonowica na dzień 1 lutego 2019 roku


Stan taboru w SPA "Klonowica" na dzień 1 lutego 2019 roku według danych ze strony zajezdni autobusowej wynosi 109 autobusów różnych marek. Ich średni wiek to 9,07 lat. Były to autobusy takie jak:

MAN NL 223 - 3, MAN NL 283 - 1, MAN NG 313 - 11, MAN NG 363 - 1, MAN A21 - 1, MAN A23 - 7, MAN A35 - 3, SOLARIS URBINO 10 - 4, SOLARIS URBINO 12 - 28, SOLARIS URBINO 12 Hybrid - 8, SOLARIS URBINO 18 - 34, SOLARIS URBINO 18 Hybrid - 8

wykaz autobusów, dane techniczne, zdjęcia

Budowa węzła przesiadkowego w Podjuchach


28 stycznia ZDiTM poinformował o wybraniu najkorzystniejszej oferty na wykonanie węzła przesiadkowego w Podjuchach z ogłoszonego przetargu w dniu 10 grudnia 2018 roku. Za najkorzystniejszą uznano ofertę firmy "Müsing Bud" ze Szczecina, która zaoferowała wykonanie zadania za kwotę 11 642 435,59 zł. ZDiTM podpisze z nią umowę.

W przetargu brały udział jeszcze 2 firmy tj. "Konsorcjum Elbud Szczecin sp. z o.o. – Elbud Sajewicz sp. Jawna" i "Strabag". Na realizację umowy wykonawca będzie miał 20 miesięcy, w tym nie więcej niż 11 na wykonanie dokumentacji projektowej.

W ramach inwestycji powstanie parking park and ride, nowa pętla autobusowa z zagospodarowaniem terenu wraz z zapleczem socjalno-kasowym, nowe jezdnie, chodniki, oświetlenie, System Informacji Pasażerskiej.

Budowa węzła przesiadkowego w Podjuchach jest jednym z elementów związanych z integracją transportu na linii kolejowej 273 w ramach projektu »Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351».

Umowa na autobusy elektryczne


23 stycznia Urząd Miasta podpisał umowę z konsorcjum Ursus Bus na dostawę 11 autobusów elektrycznych niskopodłogowych, jednoczłonowych, z przetargu ogłoszonego 7 września 2018 roku. Autobusy do Szczecina mają trafić na początku 2020 roku. Pojazdy pomieszczą minimum 75 osób. Wyposażone będą w system odzyskiwania energii podczas hamowania. W kabinie pasażerskiej znajdą się m.in. w dwie dwuportowe ładowarki USB a także wydzielone i oznakowane miejsce dla psa przewodnika.

Koszt zakupu wyniesie 38 289 900,00 zł i wsparty będzie dofinansowaniem pochodzącym z dwóch źródeł:
• 5,7mln zł pochodzić będzie ze środków w ramach działania 2.2 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.
• 6 mln zł Miasto otrzymało w ramach programu GEPARD realizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Autobusy trafią do SPA "Klonowica".

Źródło: Urząd Miasta, 23 stycznia 2019 roku

Nowy wygląd strony ZDiTM


Z dniem 21 stycznia 2019 roku na stronie internetowej organizatora komunikacji pojawiły się nowe wersje językowe strony. Oprócz dotychczasowego języka polskiego pojawiły odsłony strony w języku angielskim, niemieckim czy też ukraińskim. Jest, to ukłon firmy w stosunku do coraz liczniejszej grupy władającymi tymi językami osób osiedlających się w Szczecinie.

Przetarg unieważniony


15 stycznia ZDiTM ogłosił unieważnienie przetargu ogłoszonego 29 listopada 2018 roku na świadczenie sług przewozowych wybranych linii w 2019 roku. Jedyną ofertę złożył PKS Szczecin, który do tej pory świadczył te usługi, i który zaproponował wykonanie jej za kwotę 18,5 mln zł brutto przy stawce za wozokilometr na poziomie 6,87 zł. Zamawiający planował wydać kwotę w wysokości 14,9 mln zł brutto. PKS liczył, że wygra przetarg. Jest to pierwszy raz od 2017 roku, kiedy zamawiający unieważnia przetarg na tą usługę ze względu na przekroczenie funduszy, które chciał przeznaczyć.

* * * * * *

21 stycznia ponownie ogłoszono przetarg. Oferty trzeba zgłosić do 4 lutego.

Dofinansowanie na torowiska


Komisja Europejska wyraziła pozytywną opinię w sprawie przyznania dofinansowania na jeden z największych projektów tramwajowych, który będzie realizowany w Szczecinie. Pozytywna decyzja Komisji oznacza, że Szczecin na pewno otrzyma dofinansowanie unijne.

W ramach projektu zrealizowane zostaną następujące inwestycje:
• Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjna: w ciągu al. Niepodległości - Żołnierza Polskiego - al. Wyzwolenia - pl. Rodła do Ronda Giedroycia; w ciągu ul. Kołłątaja ul. Asnyka - pętla Niebuszewo; w ciągu pl. żołnierza Polskiego - pl. Hołdu Pruskiego - ul. Matejki - ul. Piłsudskiego (do pl. Rodła).
• Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną w ciągu al. Powstańców Wielkopolskich do pętli Pomorzany wraz z rozbudową pętli oraz niezbędną przebudową układu drogowego.
• Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną w ciągu ul. Mickiewicza od mostu Akademickiego do skrzyżowania z ul. Brzozowskiego (z przejazdem).
• Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjna na pl. Szarych Szeregów.
• Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjna w węźle Wyszyńskiego.
• Przebudowa zajezdni tramwajowej Golęcin.
• Przebudowa Podstacji prostownikowej Kolumba.
• Budowa podstacji prostownikowej Chmielewskiego.
• Przebudowa Podstacji prostownikowej Kaszubska.
• Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjna w ciągu ul. Nabrzeże Wieleckie na wysokości ul. Podwale - Kolumba - Chmielewskiego - Smolańska - Budziszyńska - do rozjazdów przed pętlą Pomorzany oraz w ciągu ul. Nowa od wiaduktu kolejowego - pl. Ratuszowy - ul. Dworcowa na wysokości hotelu Novotel wraz z dodatkową relacją pod wiaduktem.

Głównym celem projektu „Przebudowa torowisk tramwajowych w Szczecinie – etap II” jest zwiększenie wykorzystania niskoemisyjnego transportu miejskiego na terenie Szczecina poprzez poprawę stanu technicznego tras tramwajowych. Dzięki realizacji inwestycji możliwe będzie skrócenie czasu podróży, zmniejszenie kosztów eksploatacji pojazdów, dojdzie do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, zmniejszy się również negatywne oddziaływanie transportu na środowisko (akustyczne i atmosferyczne).

Dofinansowanie zostało przyznane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Priorytet: VI Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach, Działanie: 6.1 Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach. Koszt inwestycji to 334 464 842,48 zł brutto, wysokość dofinansowania 174 691 000,00 zł

Źródło: Urząd Miasta, 14 stycznia 2019 roku

Linia WOŚP


13 stycznia z okazji 27 odsłony Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, ZDiTM uruchomił linie autobusową, która dowoziła chętnych do uczestnictwa w tym wydarzeniu. Linia była bezpłatna.

Orkiestrowa linia odjeżdżała z przystanku "Tkacka"
• 13.00, 13.30, 15.10, 15.40, 16.10, 16.40, 17.10, 17.40, 18.10, 18.40, 19.10, 19.40.
• z Łasztowni/Wendy: 13.20, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.25.

Linia

Trasa

W
O
Ś
P
Tkacka < — > Wendy
Grodzka - Sołtysia - Wyszyńskiego - Most Długi - Heyki/św.Floriana - Bulwar Gdański - Bytomska - Władysława IV - Zbożowa - Wendy (z powrotem Zbożowa - Władysława IV - św. Floriana - Energetyków - Most Długi - Wyszyńskiego - Tkacka)

Zasłużony staruszek Volvo idzie na emeryturę


11 stycznia jest ostatnim dniem, w którym autobus marki VOLVO B10M o numerze taborowym 1571 zakończy swoją służbę na rzecz komunikacji szczecińskiej. Przez prawie 23 lata przejechał 1 630 000 kilometrów, teraz idzie na zasłużoną emeryturę i odbędzie swój pożegnalny kurs liniowy. Chętnych na przejażdżkę ostatnim kursem liniowym, SPA"Klonowica" serdecznie zaprasza na godzinę 8:04, gdzie autobus wyruszy z Krzekowa w kierunku Dworca Głównego a o godzinie 9:12 wróci na Krzekowo.

Po wymontowaniu kasowników autobus przekazany zostanie do Muzeum Techniki. Autobus zachował oryginalne malowanie, jak również oryginalną rolkę z poszczególnymi numerami i opisami tras, nie zamontowano w nim elektronicznego wyświetlacza.

Wyprodukowane w 1994 autobusy Volvo przypłynęły do Polski z Finlandii rorowcem „Puck”. Do SPA Klonowica trafiło 40 sztuk. Data pierwszej rejestracji autobusu, to 17 sierpnia 1995, od tego dnia pojazd przewiózł tysiące pasażerów.

Wymiary zasłużonego staruszka to 18,0 m długości, 2,50 m szerokości i 3,10 m wysokości. Liczba miejsc 132, miejsc siedzące 42. Typ silnika: THD 102KB, norma Euro I, układ silnika - rzędowy, poziomy, 6 cylindrów, 9,60 dm3, moc silnika 209 kW (285 KM), skrzynia biegów ZF 4 HP 500. Więcej: historia ich pozyskania, podręcznik kierowcy

Budowa trasy tramwajowej w kierunku północnym miasta


Miasto powraca do planów i koncepcji budowy trasy tramwajowej od skrzyżowania ulic Niemierzyńskiej /Krasińskiego w górę Krasińskiego, skręcałaby w Przyjaciół Żołnierza później w Warcisława, Królewskiego, Łączną do Szosy Polskiej zakończonej pętlą na ulicy Bajecznej na Stołczynie.

Zburzone kamienice u zbiegu ulic Krasińskiego i Niemierzyńskiej były kanwą interpelacji Przemysława Słowika radnego KO o plany miasta dotyczące tych pustych działek.

W odpowiedzi na interpelację v-ce prezydent Daniel Wacinkiewicz powiedział, że "przedmiot dyskusji publicznej to jeden z istotnych elementów integracji przestrzennej i komunikacyjnej miasta. Wyburzenia kamienic przy skrzyżowaniu daje możliwość budowy trasy tramwajowej, jak też budowę skrętu w prawo w Niemierzyńską, od Krasińskiego jadąc w kierunku centrum, co ma kapitalne znaczenie w zwiększeniu obszaru obsługi i elastyczności tras tramwajowych, i co daje przy budowanej obecnie trasie tramwajowej w ciągu ulicy Arkońskiej (Spacerowej) wraz z pętlą, docelowo uzyskać strukturę o zamkniętym obiegu z możliwością redukcji liczby pętli tramwajowych oraz możliwością elastycznego kształtowania tras".

Koncepcja nowej trasy tramwajowej jest weryfikowana i analizowana, a aktualizacja tych planów ma znaleźć się w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta na podstawie sporządzonych bilansów terenów przeznaczonych pod zabudowę” i może okazać się, że zostanie wykreślona z miejskich planów.

Ale budowa tej trasy nie nastąpi szybko, bo jeszcze musi powstać niewybudowany jeszcze fragment Trasy Północnej, na który miasto chce uzyskać decyzję o zezwoleniu na budowę jej trzeciego i ostatniego etapu. Budowa nowej trasy tramwajowej jest uzależniona od uzyskania środków z następnej perspektywy unijnej (2021 rok).

Nie jest to pierwsza koncepcja budowy trasy tramwajowej w tym kierunku. Już w latach 1976 - 83 planiści miejscy przymierzali się do jej budowy. Czytaj więcej: tutaj

Sprzedaż autobusów


Na stronie SPAK 4 stycznia 2019 okazało się ogłoszenie o sprzedaży autobusów. Oferty należy składać do 21 stycznia.
1. MAN NL 262, długość 12 m, nr taborowy 1001, dwie pary drzwi, przebieg 1 115 132 km rok produkcji 2000 - sprawny technicznie,
2. MAN NG 363, długość 18 m, nr taborowy 1260, cztery pary drzwi, przebieg 636 261 km rok produkcji 2002 - sprawny technicznie,
3. MAN NL 283, długość 12 m, nr taborowy 1448, trzy pary drzwi, przebieg 735 408 km km rok produkcji 2004 - awaria silnika,
4. MAN NL 283, długość 10 m, nr taborowy 1510, dwie pary drzwi, przebieg 803 560 km rok produkcji 2005 - awaria silnika,
5. VOLVO B 10 M, długość 18 m, nr taborowy 1573, cztery pary drzwi, przebieg 1 573 718 km, rok produkcji 1995 - awaria silnika,
6. VOLVO B 10 M, długość 18 m, nr taborowy 1576, cztery pary drzwi, przebieg 1 610 148 km, rok produkcji 1995 - awaria silnika,
7. VOLVO B 10 M, długość 18 m, nr taborowy 1581, cztery pary drzwi, przebieg 1 592 112 km, rok produkcji 1995 - brak badań technicznych.

Przetarg na przebudowy torowisk


3 stycznia 2019 na stronie internetowej Tramwajów Szczecińskich ukazało się ogłoszenie o przetargu na wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie torowisk wraz z siecią trakcyjną na węźle "Wyszyńskiego" oraz na placu Szarych Szeregów. Termin składania ofert wyznaczono na 28 lutego, a później przesunięto termin na 15 marca 2019 roku ze względu na wielość zadawanych pytań.

• modernizacja torów zostanie wykonana na placu Szarych Szeregów wraz z odcinkiem Piłsudskiego do placu Odrodzenia. Torowisko będzie wybudowane od podstaw, ale w takim samym układzie jak obecnie. Zbudowane będą od podstaw przystanki na Piłsudskiego. Nowością natomiast będzie nawierzchnia asfaltowa między torami na placu Szarych Szeregów oraz na odcinku do placu Odrodzenia.

• na węźle Wyszyńskiego pojawią się dwa nowe skręty z Wyszyńskiego w stronę Stoczni i z powrotem.

15 marca 2019 otwarto oferty. Na sfinansowanie zamówienia Tramwaje Szczecińskie przeznaczyły kwotę w wysokości 31 294 957,20 zł brutto. Zgłosiły się 4 firmy chcące wykonać zadanie. Są to:

• TOR-MEL Sp. z o.o. – Lider Konsorcjum ul. Poznańska 105 Komorniki, TERLAN Sp. z o.o. – Partner Konsorcjum ul. Przemyska 5 Poznań. Konsorcjum chce wykonać zadanie za 46.867.667,17 zł brutto,

• TOR-KAR-SSON Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa ul. Marymoncka 42 WARSZAWA. Spółka wyliczyła zadanie na 52.883.502,97 zł brutto,

• Balzola Polska Sp. z o.o. Aleja Jana Pawła II 12 WARSZAWA(Lider konsorcjum) Construcciones y Promociones Balzola S.A. Avenida Sabino Arana 20 3°, 48013 BILBAO HISZPANIA, która chce wykonać zadanie za 45.721.916,17 zł brutto,

• ZUE S.A. ul. Kazimierza Czapińskiego 3 KRAKÓW za 44.894.559,07 zł brutto.

Wszystkie firmy zgodziły się na 96 miesięczny okres gwarancji. Ceny zaproponowane przez oferentów są dużo wyższe niż kwota, którą TS chcą przeznaczyć.

Arkońska z poważnym opóźnieniem


Błędne założenia przy przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej budowy III etapu trasy tramwajowej na odcinku Las Arkoński - Wojska Polskiego, a w szczególności dokumentacji dotyczącej wiaduktu przy zespole kąpielisk "Arkonka" spowodowały niepotrzebne opóźnienia w pracach na inwestycji.

Aktualizację wykonało konsorcjum firm:
• Pracownia Projektowa Dróg i Mostów DIM Ryszard S. Kowalski ul. Sosnowa 6a 71-468 Szczecin,
• Biuro Inżynierskie DAMART Kraśniański i Wspólnicy sp. jawna ul. Czorsztyńska 39A/5, 71-201 Szczecin.

Aktualizacje dokumentacji projektowej dokonano w oparciu o wcześniej wykonane ekspertyzy stanu technicznego obiektu (w posiadaniu Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie), oceniono w niej stan techniczny obiektu oraz zaproponowano sposób jego wzmocnienia w celu umożliwienia przeniesienia przez obiekt obciążeń wynikających z budowy linii tramwajowej. Wymagana klasa nośności – klasa C (300 kN).

Istniejący ustrój nośny wiaduktu to żelbetowa rama trójprzęsłowa z pomostem płytowo – belkowym opartym przegubowo na przyczółkach i zamocowanym na sztywno na dwóch podporach pośrednich. Oczekiwaną klasę nośności przewidywano uzyskać poprzez wzmocnienie istniejącej konstrukcji nośnej, dodatkową płytą betonową zespoloną od góry z istniejącym betonem płyty pomostu. Na wiadukcie nie było odwodnienia. Konstrukcja wiaduktu przez lata chłonęła wilgoć, co doprowadziło do korozji zbrojenia, posiadającego mniejszą otulinę betonu. Taki stan rzeczy prowadził do degradacji obiektu.

Wiadukt wybudowano w 1928 lub 1938 roku, w archiwach miejskich nie znaleziono poprzedniej dokumentacji z czasów jego budowy. Rozebrano stare i wybudowano nowe przyczółki wiaduktu. Zdemontowano stare skorodowane i zmurszałe skrajne dźwigary betonowe, na których posadowiona była płyta chodnikowa. Położono też dodatkowo dla wzmocnienia konstrukcji nośnej obiektu, wzmacniającego betonu na górze płyty jako elementu zespolonego z betonem istniejącym, ale po jakimś czasie okazało się, i co potwierdził przedstawiciel UM, że wiadukt jest w gorszym stanie niż przewidywano i projektant musiał przeprowadzić korektę planów i zwiększyć zakres robót związanych z obiektem.

Po miesiącach przerwy, w listopadzie 2018 ponownie, rozpoczęto prace przy wiadukcie, ale okazało się znowu, że jest on w jeszcze gorszym stanie niż przewidywano i uaktualnienie dokumentacji projektowej nie przyniosło pożądanych efektów. Błędne założenie w dokumentacji z 2009 i jej aktualizacja z 2015 roku, że wystarczy go tylko wzmocnić, spowodowały półroczne opóźnienia na inwestycji jako całości.

Podjęto decyzję o wyburzeniu remontowane konstrukcji, co powoduje konieczność zaprojektowania wiaduktu na nowo i wybudowania go od podstaw. Przed świętami Bożego Narodzenia 2018 wyburzone zostały dwa z trzech przęseł wiaduktu w ciągu Arkońskiej. Z wyburzonej części pozostały tylko wzmocnione przyczółki. (Kto poniesie koszty już użytych materiałów i pracy robotników? Jak zwykle mieszkańcy. Czy tym razem będzie inaczej?)

Przewiduje się, że nowy wiadukt powstanie do lipca 2019 roku i będzie miał nośność 50 ton. Wszystkie prace na tym odcinku zostały wstrzymane. Termin ukończenia całej inwestycji znowu się przesłużył, pierwotnie przypadał na 22 lipca 2019. Nowy to 30 października 2019.

I tutaj rodzi się pytanie, czy przy opracowaniu dokumentacji projektowo-technicznej w roku 2009 i aktualizacji jej w 2015 roku, Zlecający wykonanie projektu nie przewidział dodatkowych środków na dokładne sprawdzenie stanu technicznego wiaduktu poprzez przeprowadzenie odkrywek stanu filarów jak również całego ustroju nośnego wiaduktu. Jak każdy wie jest to stary osiemdziesięcio/dziewięćdziesięcioletni obiekt, którego przydatność już się skończyła. Lepiej było od razu zaplanować i wykonać dokumentację na nowy wiadukt i wybudować go od podstaw bez kopania studni w czasie kiedy się pali.

Na przykładzie tej inwestycji widać, że mszczą się przetargi na wykonywanie dokumentacji projektowej obiektów inżynierskich (wiadukt) za najniższą cenę, gdzie wykonawca dokumentacji nie ma możliwości przeprowadzenia badań i ekspertyz na własną rękę i stwierdzenia faktycznego stanu istniejącego obiektu, tylko opiera się na dokumentach przeprowadzanych wcześniejszych ekspertyz, które mają się nijak do rzeczywistości. Są to:
• Projekt Architektoniczno Budowlany przebudowy wiaduktu w ciągu ul. Spacerowej w Szczecinie z sierpnia 2009,
• Orzeczenie o możliwości poprowadzenia linii tramwajowej przez wiadukt na ul. Spacerowej w Szczecinie. Autor: pod kier. W. Paczkowskiego, z 1982,
• Orzeczenie techniczne dotyczące stanu technicznego i nośności wiaduktu drogowego w ul. Spacerowej w Szczecinie. KBP „Żółtowski”, z 1995.

To samo jest z przetargami na wykonanie robót i użytych materiałów do budowy danej inwestycji. Czy mieszkańców stać na to, nie. Jesteśmy biednym społeczeństwem i oczekujemy od wybranych władz i urzędników nadzorujący przetargi na wyważone decyzję niekoniecznie te najtańsze, to się zawsze zemści.

Zmiany na linii 98


ZDiTM, na wniosek pasażerów od 2 stycznia wprowadził zmiany na linii 98. Polegają one na dostosowaniu kursów do zajęć w SP 16 znajdującej się przy ulicy Chobolańskiej. Dodatkowo w godzinach wieczornych na kursach z przystanku „Maczka” linia skomunikowana została z liniami tramwajowymi na pętli „Gumieńce”.

Siedemnastka ZDiTM


Mija właśnie siedemnaście lat, kiedy 1 stycznia 2002 roku organizatorem transportu zbiorowego w mieście jest zakład budżetowy pod nazwą Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego, powołany uchwałą Rady Miasta nr XLV/941/01 z dnia 22 października 2001.

Jego zadaniem jest ustalanie szczegółowego rozkładu jazdy na wszystkich liniach, dystrybucja i kontrola biletów oraz zamawianie usług przewozowych. Na jego zlecenie, linie tramwajowe obsługuje przedsiębiorstwo Tramwaje Szczecińskie, a autobusowe Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe „Klonowica”, Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe „Dąbie”, Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne oraz PKS Szczecin.

Sieć tramwajowa stanowi podstawowy środek transportu publicznego w centrum miasta. Promieniście rozchodzące się z centrum linie tramwajowe zapewniają duże zdolności przewozowe z oraz do dzielnic lewobrzeżnego Szczecina. Szczeciński Szybki Tramwaj połączył prawobrzeżną część miasta z centrum.

Po mieście jeździ 209 wagonów tramwajowych i 277 autobusów. Miasto utrzymuje 118 kilometrów torów tramwajowych, a autobusy poruszają się po 798 kilometrach ulic w ramach rozkładów jazdy. Rocznie z przejazdów komunikacją miejską korzysta około 150 mln osób. Największą liczbę pasażerów przewożą linie tramwajowe: 7, 11 i 12, a autobusowe 75 i 107.

Samorządówka bezpłatna


Od 1 stycznia 2019 przejazdy linią samorządową są bezpłatne dla wszystkich pasażerów. O powyższym poinformował Burmistrz Polic wydając odpowiedni komunikat 20 listopada 2018 roku.

Autobusy linii zatrzymują się między innymi na przystankach na żądanie, są to: Piaskowa Szkoła, Siedlecka Dworzec, Grunwaldzka(w obu kierunkach), Kanał(w obu kierunkach), Taśmociąg (w obu kierunkach), Messer (w obu kierunkach), Jasienica Krzyżówka (w obu kierunkach), Jasienica Cmentarz(w obu kierunkach), Dębostrów III (w obu kierunkach), Trzebież Leśniczówka(w obu kierunkach), Osadników nż(w obu kierunkach), MOK, Tanowo II, Wieńkowo II, Trzeszczyn, Police Starostwo. Pozostałe przystanki są przystankami stałymi.

Niżej bilety miesięczne i jednorazowe normalne i ulgowe, już nieaktualne.

foto: Janusz Światowy
foto:
foto:Janusz Światowy
foto:Janusz Światowy
foto: Janusz Światowy
foto:
foto:Janusz Światowy
foto:Janusz Światowy

Tabor tramwajowy w mieście


Tabor na dzień 1 stycznia 2019 roku w Tramwajach Szczecińskich. Dane na podstawie materiałów zawartych na stronach Tramwajów Szczecińskich oraz materiałów własnych. Więcej tutaj

Trasy linii tramwajowych i autobusowych

Trasy linii tramwajowych, autobusowych, autobusowych nocnych i specjalnych na dzień 1 stycznia 2019 toku. Dane ze strony Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego. Więcej tutaj

Ceny biletów stan na dzień 1 stycznia 2019 roku

Cennik opłat (obowiązuje od 24 marca 2015) za przejazdy pojazdami lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie.
Podstawa prawna: Uchwała nr VI/78/15 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia z dnia 24 marca 2015 roku zmieniająca uchwałę Nr XXIX/736/08 z dnia 5 grudnia 2008 z późniejszymi zmianami w sprawie cen i opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasto Szczecin oraz określenia osób uprawnionych do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów. Więcej tutaj

Kasy biletowe

Kasy biletowe stan na 1 stycznia 2019. Dane na podstawie materiałów zawartych na stronach Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego. Więcej tutaj

Tabor w zajezdni Klonowica na dzień 1 stycznia 2019 roku


Stan taboru w SPA "Klonowica" na dzień 1 stycznia 2019 roku według danych ze strony zajezdni autobusowej wynosi 115 autobusów różnych marek. Ich średni wiek to 8,98 lat. Były to autobusy takie jak:

MAN NL 223 - 4, MAN NL 283 - 2, MAN NL 262 - 1, MAN NG 313 - 11, MAN NG 363 - 8, MAN A21 - 1, MAN A35 - 3, MAN A47 - 1, VOLVO B10M - 4, SOLARIS URBINO 10 - 4, SOLARIS URBINO 12 - 28, SOLARIS URBINO 12 Hybrid - 7, SOLARIS URBINO 18 - 34, SOLARIS URBINO 18 Hybrid - 7

wykaz autobusów, dane techniczne, zdjęcia

Tabor w zajezdni Dąbie na dzień 1 stycznia 2019 roku


Stan taboru w SPA "Dąbie" na dzień 1 stycznia 2019 roku według danych ze strony zajezdni autobusowej wynosi 104 autobusy różnych marek takich jak:

VOLVO 7700 - 1, MAN NL 313 - 1, MAN A23 NG 313 - 1, SOLARIS URBINO 12 - 34, SOLARIS URBINO 18 - 46, SOLARIS URBINO 12 HYBRID - 1, MERCEDES BENZ 0530G EVOBUS - 2, MERCEDES BENZ 0530 EVOBUS- 2, MERCEDES BENZ 0530G CITARO - 7, MERCEDES BENZ 0530 CITARO - 9.

wykaz autobusów

Tabor w SPPK na dzień 1 stycznia 2019


Stan taboru na 1 stycznia 2019 roku w zajezdni autobusowej w Policach wynosił 58 autobusów różnych marek. Są to autobusy - MAN NL 223 - 3, MAN NL 262 - 1, MAN NL 283 - 3, MAN NL 283 LIONS CITY - 9, MAN NL 313 - 4, MAN NG 313 - 4, MAN SG 313 - 4, MAN NG 323 LIONS CITY - 12, SOLARIS URBINO 12 - 11, SOLARIS URBINO 18 - 7. Zestawienie taboru

* * *Lata 90 XX wieku


Wiek XXI


Linki


Copyright © Janusz Światowy, 2002
Wszelkie prawa zastrzeżone.