Menu


1879-1929


Lata 20-40 XX wieku


Lata 50–80 XX wieku


Komunikacja miejska w 1983 roku

* * *

Linie tramwajowe

Linia

Trasa


1
STOCZNIA SZCZECIŃSKA - Dubois - Parkowa - Malczewskiego - Matejki - Buczka (Piłsudskiego) - plac Lenina (plac Sprzymierzonych) - Wojska Polskiego - GŁĘBOKIE

Linia

Trasa


2
DWORZEC NIEBUSZEWO - Asnyka - Kołłątaja - Wyzwolenia - Niepodległości - Wielka (Wyszyńskiego) - Energetyków - Gdańska - BASEN GÓRNICZY

Linia

Trasa


3
LAS ARKOŃSKI - Arkońska - Rewolucji Październikowej (Niemierzyńska) - Krasińskiego - Wyzwolenia - Niepodległości - 3 Maja - Dworcowa - Nowa - Kolumba - Smolańska - POMORZANY

Linia

Trasa


4
POTULICKA - Potulicka - Narutowicza - 3 Maja - Niepodległości - plac Żołnierza Polskiego - Matejki - Buczka (Piłsudskiego) - plac Lenina (Sprzymierzonych) - Piastów - Powstańców Wielkopolskich - POMORZANY

Linia

Trasa


5
STOCZNIA REMONTOWA - Druckiego-Lubeckiego - Stalmacha - Stocznia Szczecińska - Dubois - Malczewskiego - Matejki - Buczka (Piłsudskiego) - plac Lenina (Sprzymierzonych) - Piastów - Jagiellońska - Bohaterów Warszawy - Mickiewicza - Żołnierska - KRZEKOWO

Linia

Trasa


6
GOCŁAW - Światowida - Dębogórska - Druckiego-Lubeckiego - Stalmacha - Nocznickiego - Jana z Kolna - Nabrzeże Weleckie - Kolumba - Smolańska - POMORZANY

Linia

Trasa


7
KRZEKOWO - Żołnierska - Mickiewicza - Bohaterów Warszawy - Krzywoustego - Wielka (Wyszyńdkiego) - Energetyków - Gdańska - BASEN GÓRNICZY

Linia

Trasa


8
GUMIEŃCE - Ku Słońcu - Sikorskiego - plac Kościuszki - Krzywoustego - Wielka (Wyszyńskiego) - Energetyków -Gdańska - BASEN GÓRNICZY

Linia

Trasa


9
POTULICKA - Potulicka - Narutowicza - 3 Maja - Krzywoustego - Bohaterów Warszawy - Wawrzyniaka - Wojska Polskiego - GŁĘBOKIE

Linia

Trasa


10
GOCŁAW - Światowida - Dębogórska - Druckiego-Lubeckiego - Stalmacha - Stocznia Szczecińska - Dubois - Parkowa - Malczewskiego - Matejki - plac Żołnierza Polskiego - Niepodległości - 3 Maja - Narutowicza - Potulicka - POTULICKA

Linia

Trasa


11
STOCZNIA REMONTOWA - Druckiego-Lubeckiego - Stalmacha - Firlika - Dubois - Parkowa - Malczewskiego - Matejki - Buczka (Piłsudskiego) - plac Sprzymierzonych (Lenina) - Piastów - Powstańców Wielkopolskich - POMORZANY

* * *

Likwidacja ostatniego wagonu LOWA EB 50

Ostatni wagon doczepny o numerze 310 został zlikwidowany w lutym 1983 roku. Po Szczecinie jeździło 16 takich doczepek. Przyjechały one do Szczecina z Warszawy - przekazane przez Tramwaje Warszawskie. Zostały wyprodukowane w 1951 roku w zakładach Vereinigung Volkseigener Betriebe des Lokomotiv und Waggonbau LOWA w fabryce znajdujące się w Werdau w niemczech wschodnich, były to przyczepy EB 50.

Wycofano je z komunikacji warszawskiej w 1952 roku. W lutym 1954 roku trafiły z Warszawy (numery 1800 – 1815) do Szczecina (numery 300 – 312) w lutym, a pozostałe (313 - 315) w lipcu. Stacjonowały w zajezdni Pogodno. Zaczęto je likwidować w 1976 roku. Wagony te jeździły po Szczecinie w latach 1954 - 1983. Więcej w opracowaniu

* * *

Zajezdnia tramwajowa Warszewo - koncepcja

Przedprojektowe opracowanie zajezdni tramwajowej Warszawo I zostało wykonane na zlecenie WPKM nr P3/38/21/77 przez Miejskie Biuro Projektów „WARNCENT” z Warszawy czerwiec 1978 rok pn: „Wytyczne programowe”.

Przedmiotem opracowania była budowa zespołu zakładów w skład których wchodziłaby przyzakładowa szkoła zawodowa, ośrodek szkolenia i doskonalenia zawodowego, internat, ośrodek rekreacyjny i zakład techniczno – eksploatacyjny /zajezdnia tramwajowa/ byłyby to jednostki samodzielne podległe inwestorowi. Więcej tutaj

* * *

Decyzja wojewody szczecińskiego

System taryfowy i opłaty za przejazdy środkami miejskiej komunikacji masowej obowiązującej na terenie województwa szczecińskiego. Zarządzenie Ministra Administracji Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dn.21.12 1982 r. Zarządzenie nr 2/83 roku Wojewody Szczecińskiego z dn.07.01.1983 r.

* * *

System taryfowy obowiązywał od dnia 01.02.1983
Opłaty za jednorazowe przewozy osób i bagażu

Rodzaj biletu

Normalne

Ulgowe

Nocne

Tramwajowy 3.00 zł 1.50 zł 6.00 zł
Autobusowy granicach miasta 3.00 zł 1.50 zł 6.00 zł
Autobusowy pośpieszny 10.00 zł 5.00 zł 20.00 zł
Autobusowy poza granicami miasta
- normalny za każdą strefę
3.00 zł 1.50 zł 6.00 zł
Autobusowy poza granicami miasta
- pośpieszny za każdą strefę
10.00 zł 5.00 zł 20.00 zł


Opłata za przewóz jednej sztuki płatnego bagażu była równa normalnej opłacie osobowej. Brak ulg. W komunikacji tramwajowej obowiązywała jednolita taryfa bezstrefowa z zastosowaniem biletów jednorazowych normalnych i ulgowych.

* * *

Opłaty za bilety miesięczne w granicach administracyjnych
miast Szczecina, Stargardu Szczecińskiego, Świnoujścia

Rodzaj biletu

Normalne

Pracowniczy

Szkolny i socjalny

Trasowany na 1 linie 240 zł 120 zł 60 zł
Trasowany na 2 linie 400 zł 200 zł 100 zł
Trasowany na 3 linie 520 zł 260 zł 130 zł
Sieciowy imienny 680 zł 340 zł 170 zł
Sieciowy na okaziciela 800 zł    

* * *

Opłaty za bilety miesięczne na liniach
podmiejskich i wiązanych (miejsko - podmiejskie)

Rodzaj biletu

Normalne

Pracowniczy

Szkolny i socjalny

Trasowany na 1 linie 400 zł 200 zł 100 zł
Trasowany na 2 linie 520 zł 260 zł 130 zł
Trasowany na 3 linie 680 zł 340 zł 170 zł
Sieciowy imienny 800 zł 400 zł 200 zł
Sieciowy na okaziciela 1000 zł    

Na liniach tramwajowych i liniach normalnych miejskich oraz podmiejskich autobusowych miały zastosowanie bilety miesięczne o niekontrolowanej ilości przejazdów. Były to bilety normalne, ulgowe /pracownicze/, szkolne i socjalne.

Na liniach pośpiesznych nie stosowano biletów okresowych.

Bilety miesięczne uprawniały do nieograniczonej ilości przejazdów na wyznaczonych na biletach trasach w dni powszednie, niedziele, święta i w nocy.
Bilety miesięczne normalne:

• trasowane na 1, 2, 3 linie tramwajowe lub autobusowe normalne,
• bilety sieciowe imienny lub na okaziciela ważne były na linie tramwajowe i autobusowe normalne.
Bilety miesięczne ulgowe:
• bilety trasowane na 1, 2, 3 linie tramwajowe i autobusowe normalne, ważne były na przejazd między miejscem zamieszkania a miejscem pracy lub nauki osoby, na którą był wystawiony. Zasada ta nie dotyczyła emerytów i rencistów odnośnie określenia miejsca pracy / - bilety sieciowe imienne ważne były na wszystkie linie tramwajowe i autobusowe normalne.

Do przejazdów na podstawie imiennych, miesięcznych biletów ulgowych o niekontrolowanej ilości przejazdów na liniach normalnych miejskich i podmiejskich są uprawnieni :
• pracownicy objęci ubezpieczeniem społecznym na podstawie adnotacji w dowodzie osobistym lub książeczce ubezpieczeniowej o zatrudnieniu - bilety pracownicze.
Studenci, uczniowie szkól podstawowych, ponadpodstawowych, policealnych na podstawie legitymacji studenckiej lub szkolnej - bilety szkolne.

Emeryci i renciści oraz dzieci uczęszczające do przedszkoli - bilety socjalne.

Ulgowy bilet trasowany przysługiwał,gdy długość trasy przekraczała 1,5 km. Nie dotyczyło to osób w stosunku, do których ze względu na ich stan zdrowia uzasadnione było odstępstwo od tej zasady. Bilety trasowane uprawniały do przejazdu po wyznaczonej trasie na wszystkich liniach normalnych.

W 1983 roku były następujące rodzaje linii komunikacji masowej:
• Tramwajowe normalne dzienne i nocne.
• Autobusowe normalne miejskie i podmiejskie.
• Autobusowe pośpieszne miejskie i podmiejskie.
• Autobusowe specjalne/rekreacyjne, imprezowe.
Bilety jednorazowe były ważne na terenie całego kraju, niezależnie od miejsca zakupu. Bilety jednorazowe ulgowe nie miały zastosowania w komunikacji nocnej / wyjątek stanowili kombatanci/.
Opłata specjalna za przejazd osób lub przewóz płatnego bagażu,wózka dziecięcego albo psa bez ważnego biletu wynosiła 600 zł.

* * *

Materiały znajdujące się na stronie zostały zaczerpnięte z "Kroniki" WPKM Szczecin opracowanej przez p. Stefanię Wieland.

* * *

Torowiska tramwajowe – remonty

Jednym z pilnych problemów do rozwiązania w firmie od szeregu lat jest stan techniczny torowisk. Nadmiernie wyeksploatowane zagrażają bezpieczeństwu pasażerów jak i innym uczestnikom w ruchu. Ograniczone środki finansowe jak i moce przerobowe uniemożliwiają wykonanie remontów jak i modernizacji torów tramwajowych.

Do najbardziej zdewastowanych torowisk należą odcinki zanajdujące się w ul. Matejki, Malczewskiego, Parkowej, Lubeckiego i Ludowej wraz z pętłą tramwajową. Potem torowiska przy ul. Kolumba, Chmielewskiego i Smolańskiej. Dalej Wojska Polskiego – od ul. Curie - Skłodowskiej, Bogumiły do pl.Lenina ( pl.Sprzymierzonych ). Później ul.Piastów, Jagiellońska, Bohaterów W-wy, Mickiewicza oraz ul.Firlika z pętlą przy stoczni.

Ograniczono prędkość pojazdów na najbardziej zagrożonych odcinkach torów, co spowodowało dyskonfort przewozów pasażerskich. budka.gifDecyzją Wojewody Szczecińskiego w miesiącu listopadzie rozpoczęto przebudowę i modernizację węzła komunikacyjnego przy ul. Łady, Firlika i Dubois łącznie z ulicą Dubois. Generalnym wykonawcą tej inwestycji było Komunalne Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych. Termin zakończenia całości prac przewidywano na koniec czerwca 1984 r. a wymianę torowisk na koniec bieżącego roku.

Przed przebudową – u zbiegu ulic Firlika i Dubois stała budka regulatorska – ostatnia z istniejących na terenie miasta. Zadaniem regulatora było przekładanie mechanicznej zwrotnicy szynowej na rozjeździe torowisk. W wyniku przebudowy torowisk zwrotnica mechaniczna została zastąpiona zwrotnicą elektryczną ( automatyczną ).

Również w przebudowie była Al. Wojska Polskiego na odcinku od ulicy Curie – Skłodowskiej do Bogumiły.

1 października rozpoczęto również przebudowę torowisk w ul. Ludowej i na pętli naprzeciwko szczecińskiej stoczni remontowej. Później zaczęto remont torowisk na odcinku w ulicy Wiszesława – Światowida. Przy okazji remontu torowisk na trasie linii "6" na odcinku Wyszyńskiego – Wały Chrobrego, firma 21 czerwca we własnym zakresie wykonała kapitalny remont torowisk na pętli tramwajowej w ulicy Firlika – Hutnicza. Remonty kapitalne torowisk zleconych innym firmom jak robionych we własmym zakresie posuwały się naprzód, pomimo trudności z uzyskaniem materiałów niezbędnych do wykonania tych prac jak i siły roboczej.

* * *

Kłopoty w komunikacji autobusowej
"IKARUSY" poprawiają sytuację

Braki części zamiennych, ogumienia i akumulatorów do taboru autobusowego uniemożliwiają utrzymanie właściwej częstotliwości kursowania linii. Kłopoty z brakiem ogumienia dają o sobie znać od kilku lat. Brak jest szczególnie opon o wymiarach 1100 x 200. Z tego powodu w zajezdniach autobusowych średnio w ciągu dnia stoi 38 autobusów.

Sytuacja stałaby się jeszcze gorsza gdyby nie dostawa autobusów marki "IKARUS" w roku 1981 – dostarczono 45 sztuk, 1982 – dostarczono 60 szt, a w 1983 roku – dostarczono 65 sztuk. 170 Ikarusów uratowało sytuację w komunikacji Szczecina.

Przywrócono dawną częstotliwość kursowania linii 104 a na linii 67 przywrócono pierwotą trasę biegnącą od Stoczni Remontowej do ulicy Mieszka I, linię 60bis zlikwidowano a w jej miejsce utworzono nową linię "53", która biegła ( zresztą kilkakrotnie zmieniana ) od Stoczni Remontowej przez osiedle Zawadzkiego na Pomorzany do pętli na ulicy Dobrzyńskiej. Jej długość w jedną stronę wynosi 18,2 km. Ponadto przewidywane jest uruchomienie nowej linii autobusowej "71" z dniem 01.02.1984 roku na trasie Osiedle Słoneczne – Osiedle Arkońskie.

* * *

Zajezdnia Pogodno po liftingu

Przebudowę i modernizację zajezdni Pogodno rozpoczęto w sierpniu 1973 roku a zakończyła się w grudniu 1983 roku. Rozbudowa zajezdnii polegała na wybudowaniu nowej hali obsługi codziennej tramwajów wzdłuż północno – zachodniej ściany istniejącej hali remontowo – postojowej z dostosowaniem do potokowego systemu obsługi wagonów typu 102N i 105N.

Istniejącą hale remontowo – postojową zmodernizowano i przebudowano z czołowej na potokową. Część hali przeznaczono na remonty wagonów tramwajowych. Dostosowano 5 kanałów do napraw nowoczesnego taboru tramwajowego. Wyposażono je w podnośniki hydrauliczne do pudeł wagonów i zapadnię do zestawów kołowych.

Zwiększono również powierzchnię warsztatów naprawczych i pomocniczych. W pozostałej części hali remontowo – postojowej usunięto bramy, co dało więcej miejsca na postoje wagonów. W trakcie przebudowy i modernizacji zajezdni z powodu dostaw nowego taboru tramwajowego 105N, zaszła konieczność zmian projektowych nie uwzględnionych pierwotnie, co zwiększyło nieznacznie koszty inwestycji. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 100.106 tys. zł. Modernizacja i przebudowa zajezdni Pogodno stworzyła zaplecze techniczne dla 150 jednostek taborowych.

* * *

Działalność gospodarcza firmy

Pod koniec tego roku w firmie było :
w Szczecinie :
– 11 linii tramwajowych o długości 103 km
– 34 linie autobusowe o długości 404 km
Stargard Szczeciński :
– 18 linii autobusowych o długości 149 km
Świnoujście :
– 7 linii autobusowych o długości 57 km.
W lipcu 4 wprowadzono korekty w układzie komunikacyjnym miasta. Linie 2 wydłużono do Basenu Górniczego, a linia 3 kursowała w obu kierunkach ul. Dworcową. Również 14 stycznia wydłużono linię 105 o 4,2 km z Wołczkowa do Dobrej Szczecińskiej, 15 lutego uruchomiono linie 108 o długości 9,7 km relacji Mierzyn – Przecław przez ulicę Cukrową i Wierzbową, 11 kwietnia uruchomiono linie 69 o długości 8,7 km na trasie Basen Górniczy – Zakłady Mięsne w Dąbiu. 1 kwietnia zlikwidowano linię pośpieszną relacji Szczecin ( pl.Lenina obecnie Sprzymierzonych ) – Police ( ul.Grzybowa ) z powodu małej frekwencji. 28 listopada wydłużono linie "53" o 3,5 km do ul. Dobrzyńskiej umożlwiając mieszkańcom Krzekowa, Niebuszewa i rejonów przystoczniowych bezpośredni dojazd do Pomorzan. Zmieniono częściowo linie "61" kierująć jej przejazd w obydwu kierunkach ul. Narutowicza.

W Świnoujściu zawieszono linie autobusową "6" relacji Kapitanat Portu – Przejście Graniczne z powodu małej frekwencji. Stan taboru tramwajowego na koniec roku wynosił 368 wagonów. Współczynnik gotowości technicznej wynosił 91,8%. Osiągnięcie tak wysokiego współczynnika było możliwe dzieki regeneracji części zamiennych ( znane od kilku lat braki materiałowe i części zamiennych ).

Natomiast stan taboru autobusowego na koniec roku wynosł 395 autobusów. Na liniach codziennie jeździło 272 autobusy co daje 20 autobusów więcej niż w roku 1982. Przewieziono 294.023 tys. pasażerów w tym tramwaje : 159.105 tys. osób, a autobusy 134.118 tys. osób. Przewieziono o 43.268 tys. osób więcej niż w poprzednim roku.

W lutym ujednolicono ceny biletów w Szczecinie, Świnoujściu, i Stargardzie Szczecińskim. Zlikwidowano bilety miesięczne o kontrolowanej liczbie przejazdów. Zatrudnienie w firmie wynosiło 3.995 osób z czego na stanowiskach robotniczych 3.430 osób, a pozostała reszta na stanowiskach umysłowych tj. 565 osób.

* * *Lata 90 XX wieku


Wiek XXI


Linki


Copyright © Janusz Światowy, 2002
Wszelkie prawa zastrzeżone.