Menu


1879-1929


Lata 20-40 XX wieku


Lata 50–80 XX wieku


Szczecińsko–Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne.
Bilety na linie samorządowe i powiatowe.
Historia i dzień dzisiejszy


* * *

Bilety miesięczne normalne i ulgowe jednorazowe jak też miesięczne na linie samorządową i miesięczne na linie pracownicze wprowadzone przez Szczecińsko - Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Policach.

* * *

Bilety jednorazowe


Bilety miesięczne


Bilety pracownicze


* * *

Linia Samorządowa

Trochę historii

W relacji Szczecin — Police do 1971 roku (od 1955) kursowała tylko jedna linia autobusowa (Gocław - Police) była to linia 52, która jeździła na trasie (Gocław - Koszalińska - Lipowa - Nad Odrą - Skolwin - Mścięcino - Police Rynek - później wydłużona do Police Osiedle), kursowała z częstotliwością ok. 40 minut. Na początku lat 60-tych uruchomiono linie autobusowe na trasach: Gocław — Glinki(65), Stocznia Szczecińska (Warskiego) - Glinki, Głębokie — Tanowo(53).

W latach 1971-72 kiedy uruchomiono Zakłady Chemiczne Police i następowała rozbudowa Polic, znacznie wzrosło zapotrzebowanie na przewozy pasażerskie, również istniało duże zapotrzebowanie na przewozy pracowników do zakładów zlokalizowanych przy trasie do Polic (Huta Szczecin, „Superfosfat", Papiernia). Wówczas spodziewano się, że większość tych przewozów przejmie kolej.

Niestety stało się inaczej. Załogi tych zakładów „wymusiły" rozszerzenie komunikacji autobusowej w kierunku Polic. Ponadto Z.Ch. Police i inne zakłady pracy uruchomiły pracownicze linie autobusowe dowożące pracowników z miejsca zamieszkania pod bramy zakładu i z powrotem. Ta forma przewozu dla pracowników była bardzo wygodna. Sytuacja taka spowodowała systematyczny spadek przewozów kolejowych. PKP systematycznie zmniejszało liczbę kursujących pociągów na tej trasie.

Z powodu dowozu dużej liczby pracowników do Z.Ch. Police w I połowie lat 70-tych powstał pomysł wybudowania na terenie Polic bazy autobusowej, która miała obsługiwać przewozy do tych zakładów i miasta Police. Bazę o pojemności 130 autobusów wybudowano i oddano do użytku 1 grudnia 1985 roku.

Powstanie Zakładów Chemicznych "Police" stworzyło związki ze społecznością lokalną - działania podejmowane wspólnie z gminą i powiatem w dużej mierze pozwoliło na rozwój Polic, było też kulturotwórczym działaniem i wspieraniem inicjatyw społecznych, działalności stowarzyszeń, organizacji kulturalnych i klubów sportowych. Czytaj więcej tutaj

* * *

Linia turystyczna "retro""

Linia turystyczna "retro" - to przejazdy historycznym autobusem Jelcz RTO 706, popularnie nazywanym "Ogórkiem". Ten sympatyczny pojazd był niegdyś podstawą autobusowej komunikacji miejskiej każdego miasta. Ostatnie autobusy tego typu zniknęły z ulic Szczecina i Polic ponad 15 lat temu. Powrót nastąpił jesienią roku 2001 dzięki odremontowaniu w warsztatach SPPK modelu z 1978 roku. Więcej tutaj

* * *

Bilet miesięczny ulgowy

bmu.gif

Bilety miesięczne normalne i ulgowe wprowadzone przez Szczecińsko - Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Policach (1997)w związku z uruchomieniem przez tą spółkę linii samorządowych obsługujących oprócz Polic także Jasienicę, Trzebież, Nowe Warpno itp.

* * *

Bilety jednorazowe

bilet60.jpg bilet120.jpg
bilet130.jpg bilet250.jpg

Szczecińsko Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne wprowadziło do obiegu bilety jednorazowe w związku z uruchomieniem linii autobusowych samorządowych. Wzór biletów wykonany przez p. Marka Trzcińskiego.

* * *

Bilety jednorazowe ZCH "Police"

zch.gif

Zakłady Chemiczne "Police" wprowadziły do obiegu swoje bilety jednorazowe w związku z uruchomieniem przez firmę własnych linii autobusowych dowożących pracowników do pracy.

* * *

W roku 2001 uruchomiono dwie linie :
linie samorządową i powiatową obsługującą
miasto i gminę Police

Linia Powiatowa

Nowe Warpno – Podgrodzie – Warnołęka – Trzebież Mała – Jasienica – Police Rynek – Kinga – Tanowo – Głębokie(pętla) – Wołczkowo – Dobra – Buk – Łęgi – Rzędziny – Stolec – Rzędziny – Łęgi– Buk – Dołuje – Skarbimierzyce – Mierzyn – Stobno – Będargowo – Smolęcin – Kołbaskowo

Autobus linii powiatowej kursuje tylko w dni powszednie od poniedziałku do piątku. Niektóre kursy są skomunikowane z linią samorządową.


Linia Samorządowa

Kinga – Siedlecka – Siedlecka Szpital – Police Rynek – Police Z.Chemiczne – Jasienica /Restauracja/ – Jasienica Pętla – Jasienica Cmentarz – Dębostrów I – Dębostrów II – Niekłończyca – Uniemyśl – Trzebież Kościuszki – Trzbież Przchodnia – Wytwórnia Cukier. – Trzebież WOP – Trzebież PKP – Polna – Osadników – Trzebież Mała
/powrót tą samą trasą/.

Autobus linii samorządowej kursuje: – w dni świąteczne i od 1.07 do 31.08 – od 1.09 do 30.06 przez Tanowo /tylko w dni powszednie/ – od1.04 do 31.10 przez działki, Drogoradz – w dni robocze podjazd do szkoły przy ul. Licealnej.

* * *

Początki komunikacji – trochę historii

Początki komunikacji aglomeracji szczecińskiej sięgają końca XIX wieku i początku XX wieku, kiedy pan Pabst prywatny przedsiębiorca uruchomił pierwsze połączenie autobusowe z Głębokiego na ulicę Arkońską. Linia ta nie istniała długo została zlikwidowana w 1906 roku. Powrót komunikacji autobusowej na ulice aglomeracji szczecińskiej następuje w grudniu 1927 roku. Zostaje uruchomione połączenie pomiędzy Lotniskiem a Dąbiem. Linia ta cieszyła się dużym powodzeniem i w związku z tym zaczęły powstawać następne linie.

W roku 1929 uruchomiono linie na trasie Gocław – Police i oznakowano ją jako linie "P". Na otwarcie tej linii zaproszono oficjeli Szczecina i Polic. Autobus tej linii kursował z częstotliwością co 1,5 godziny. Jego trasa wynosiła około 11 kilometrów. Koniec przedwojennej komunikacji autobusowej nastąpił w związku z silnymi nalotami bombowymi w roku 1944 na Szczecin, gdzie zostały obrócone w perzynę połączenia tramwajowe. Autobusy zostały skierowane do obsługi tras tramwajowych.

Autobusy po wojnie powróciły na trasę Gocław – Police dopiero w 1947 roku. Linie oznaczono jako "B" i miała ona 12 kilometrów długości. Autobus kursował od rana do późnych godzin nocnych. Na koniec 1947 roku zmieniono nazwę linii z "B" na "52".

W końcu 1957 roku uruchomiono linie pośpieszną nr "70" na trasie Pl. Żołnierza Polskiego – Police. Linia ta cieszyła się sporym zainteresowaniem pasażerów w związku z rozbudową nowych osiedli mieszkaniowych. Linia ta istniała do połowy lat 60 XX wieku. Jednocześnie przedłużono trasę istniejącej linii "52" do Szkoły /przez Rynek/.

Na początku lat 70 XX wieku rozpoczęto budowę potężnych Zakładów Chemicznych w oparciu o technologię na licencji francuskiej. Powstała więc konieczność uruchomienia nowych połączeń autobusowych z Polic do Szczecina i z powrotem. Uruchomione w 1971 roku linie to:
* linia "71" kursująca na trasie Plac Hołdu Pruskiego – Jasienica,
* linia "65" kursująca na trasie Zakłady Chemiczne – Tanowo.

Nastąpiła konieczność rozgraniczenia linii miejskich i podmiejskich. W związku z tym zmieniono numerację linii polickich zaczynających się na 100 i tak linia "101" /dawna 71/, linia "102" /dawna 52/, linia "103" /dawna 53/. Pod koniec lat 70 XX wieku zaczęły kursować nowe linie na terenie Polic i tak: linia "102bis" na trasie Police Rynek – Szkoła /w latach 80 XX wieku zmieniono numeracje na "109" oraz linia "106" na trasie Police Rynek – Zakłady Chemiczne II. Linia "106" została zawieszona na początku lat 90 XX wieku a później przywrócono jej kursowanie na trasie Głębokie – Police Rynek.

Zastanawiano się nad uruchomieniem linii pośpiesznej ze Szczecina do Polic i w roku 1980 uruchomiono linie "P" na trasie Plac Lenina /dzisiejszy Plac Sprzymierzonych/ – Osiedle Chemik. Po jakimś czasie linia pośpieszna została przemianowana na linię zwykłą wraz ze zmiana trasy i oznaczoną ją jako linie "107".

W roku 1985 została oddana do eksploatacji zbudowana od podstaw nowa zajezdnia autobusowa w Policach. Oddanie nowo zbudowanej zajezdni autobusowej do eksploatacji umożliwiło znaczne poprawienie /usprawnienie/komunikacji autobusowej ze Szczecinem jak i na terenie samych Polic.
W zajezdni autobusowej Police garażowały autobusy: Jelcz Berliet PR-110U jak również Ikarusy 280. Po pewnym czasie autobusy Berliet zastąpiono autobusami Jelcz M-11.

Na początku 1997 roku w związku z przekształceniami w MZK Szczecin wyodrębniono ze struktur MZK zajezdnie autobusową Police i na jej bazie powołano spółkę autobusową pod nazwą "Szczecińsko – Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne" z siedzibą w Policach przy ul.Fabrycznej. Zmieniono również barwy firmy z kremowo – czerwonej na zielono – żółte.

Na przełomie XX i XXI wieku zaistniała konieczność wymiany /częściowej/ w ramach posiadanych środków finansowych parku autobusowego. Zakupiono dla potrzeb spółki autobusowej Police – autobusy przegubowe 7 szt. – autobusy trzyosiowe 5 szt., – autobusy solówki 9 szt. Wszystkie autobusy są autobusami jednej marki tj."MAN". Są to autobusy przegubowe niskopodłogowe. Kursują one na różnych liniach.

Wraz z wymianą taboru autobusowego wymieniono również autokomputery SRG – 2000D na autokomputery SRG – 3000. srg3000.gifAutokomputer panelowy SRG – 3000P jest panelem sterującym, wyposażonym w klawiaturę i wyświetlacz, procesor sterujący, pamięć danych oraza interfejsy transmisji danych. Moduł podstwowy steruje systemami informacji pasażerskiej, oraz kasownikami. Rozbudowany o kolejne moduły może również dokonywać pomiarów obciążenia pojazdu, prędkości (np.: czarna skrzynka), parametrów technicznych silnika, rejestracji zdarzeń (otwarcia drzwi, użycia hamulców itp.) w postaci raportu przekazywanego na bieżąco drogą radiową lub inną metodą na koniec dnia (szybka transmisja podczerwieni). Autokomputer wyposażony jest w duży podświetlany wyświetlacz ciekłokrystaliczny oraz membranową hermetyczną klawiaturę.

* * *

Trochę zdjęć

Autobus firmy Daimler-Benz. Zabierał 40 pasażerów, w tym 22 miejsca siedzące i 18 stojących. Był koloru jasnożółtego tak jak szczecińskie tramwaje. W latach 30 XX w. zakupiono dalsze autobusy tej samej firmy i pod koniec lat 30 XX w. było ich 20 szt. W latach 50 XX w. linie obsługiwały głównie autobusy San H25 i H27.

Od 1963 pojawiły się również autobusy Jelcz 272. Jeden z takich autobusów został w 2001 roku zrekonstruowany i oznaczono go numerem 601. Autobusy Jelcz kursowały jako solówki ale w godzinach dużego napełnienia pasażerów dołączane były przyczepy P-01. Autobus został odbudowany z trzech przywiezionych do Polic wozów tego typu. Przeznaczone na złom mocno zużyte "ogórki" odnaleziono w różnych miastach Polski. Przetransportowany z Opalenicy k/ Poznania pojazd z 1978 był egzemplarzem, na którego konstrukcji dokonano odbudowy, natomiast pozostałe dwa dostarczyły części zamiennych.

W okresie wiosenno-letnim "ogórek" obsługuje trasy turystyczne okolic Polic i Szczecina organizowane przez Szczecińsko – Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne i Szczecińskie Towarzystwo Miłośników Komunikacji Miejskiej. Mieszkańcy oraz turyści mają możliwość odbycia wspaniałej podróży autobusem, jakiego nie spotyka się już na polskich drogach – w całej Polsce jest ich tylko kilka sztuk.Autobus "MAN" trzyosiowy niskopodłogowy na linii "107" w drodze do centrum Szczecina i z powrotem do zajezdni polickiej.Autobus "MAN" trzyosiowy niskopodłogowy na linii "107" w drodze na Osiedle Chemik i autobus turystyczny "Neoplan".

Autobusy "MAN" niskopodłogowe na płycie parkingowej i autobus "JELCZ".


Autobus "MAN" trzyosiowy niskopodłogowy zjeżdża do zajezdni i przegubowy na płycie pargingowej.Autobus "JELCZ" na przystanku Osiedle Chemik.


* * *

Dostawa nowych Manów

W dniu 21 grudnia 2004 roku dotarło do Polic 5 nowych, niskopodłogowych autobusów firmy "MAN". Są to 3 autobusy przegubowe i 2 solowe. Nowością w tych autobusach są specjalne lampy oświetlające wejście do pojazdu i podniesione lusterka, które nie zachaczają pasażerów stojących na przystanku. Autobusy przegubowe będą jeździły na trasach linii "101", "107" i linii samorządowej, a pojazdy solowe na trasach linii "103" i "106". Nowością w tych autobusach jest również klubowy układ siedzeń z tyłu pojazdu. Nie zabrakło ułatwień dla pasażerów niepełnosprawnych, oprócz platform ułatwiających wsiadanie, autobus może się przechylić na prawą stronę. Więcej tutaj.


* * *Lata 90 XX wieku


Wiek XXI


Linki


Copyright © Janusz Światowy, 2002
Wszelkie prawa zastrzeżone.