Menu


1879-1929


Lata 20-40 XX wieku


Lata 50–80 XX wieku


Komunikacja miejska w 2017 roku

* * *

85 milionów dofinansowania


21 grudnia prezydent P. Krzystek podpisał umowę z Przemysławem Gorgolem, dyrektorem Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację trzech inwestycji tramwajowych niezbędnych dla rozwoju miasta:

• Budowa torowiska wraz z nową pętlą tramwajowo na Mierzynie przy CH Ster. Inwestycja obejmuje przebudowę trasy tramwajowej na odcinku od Ronda Gierosa do ulicy Kwiatowej z dobudową drugiego toru oraz budowę nowego odcinka torowiska dwutorowego od ulicy Kwiatowej do nowoprojektowanej pętli Mierzyn. Inwestycja ma być realizowana w latach 2019-2021.

• Przebudowa ulicy Arkońskiej wraz z budową torowiska od pętli Las Arkoński do alei Wojska Polskiego. W ramach inwestycji, przebudowane ma zostać skrzyżowanie Alei Wojska Polskiego – Arkońskiej – Szafera, w miejscu obecnego układu drogowego wybudowane zostanie rondo. Przebudowana zostanie też ulica Arkońska – od pętli tramwajowej Las Arkoński (w ramach prac przebudowany zostanie również istniejący wiadukt) do skrzyżowania z Wojska Polskiego. Powstanie jezdnia o szerokości 13,0 m i czterech pasach ruchu (po dwa w każdą stronę). Środkowe pasy ruchu będą wspólne z torowiskiem tramwajowym wbudowanym w jezdnię. Na naprzeciwko stadionu zlokalizowany będzie parking Park & Ride na ponad 170 miejsc dla samochodów i 4 dla autobusów.

Ponadto pętla tramwajowa „Las Arkoński” zostanie przebudowana na pętlę tramwajowo – autobusową. W rejonie pętli zlokalizowany będzie parking Park & Ride na 12 miejsc postojowych. Prace prowadzone będą przez EUROVIA POLSKA S.A., która została wybrana w ogłoszonym przetargu i z którą podpisano umowę. Rozpoczną się na początku przyszłego roku i potrwają ok 18 miesięcy.

• Trzecią inwestycją dofinansowaną w tym pakiecie jest przebudowa ulicy Szafera na odcinku od Wojska Polskiego do Hali Widowiskowo - Sportowej wraz z budową torowiska i nowej pętli tramwajowej. Przy hali powstanie pętla tramwajowo-autobusowa oraz trzy parkingi Park & Ride i jeden Bike & Ride. Inwestycja ma być realizowana w latach 2018-2020.

Ale to nie koniec tej inwestycji, bo miasto planuje pociągnięcie trasy tramwajowej do pętli na Krzekowie znajdującej się przy ulicy Żołnierskiej. Wykonanie tego połączenia drogowo - tramwajowego zmieniłoby siatkę połączeń tramwajowych w mieście, a szczególnie po zachodniej części miasta. Budowa tej trasy stworzyłaby nowe możliwości komunikacyjne mieszkańcom miasta i gminy Dobra.

Inwestycja ta wymusiłaby budowę nowej ulicy i miasto chce już bez funduszy europejskich od razu wybudować ciąg dalszy ulicy aż do ulicy Sosabowskiego. W ten sposób powstanie dwujezdniowa ulica tzw. Nowoszeroka przez Sosabowskiego, Taczaka i 26 kwietnia do centrum.

Tabor w zajezdni Klonowica na dzień 20 grudnia 2017 roku


Stan taboru w SPA "Klonowica" na dzień 20 grudnia 2017 roku według danych ze strony zajezdni autobusowej wynosi 103 autobusy różnych marek. Ich średni wiek to 9,41 lat. Były to autobusy takie jak:

MAN NL 223 - 5, MAN NL 283 - 2, MAN NL 262 - 1, MAN NG 313 - 11, MAN NG 363 - 1, MAN A21 - 1, MAN A23 - 7, MAN A35 - 3, MAN A47 - 1, VOLVO B10M - 5, SOLARIS URBINO 10 - 4, SOLARIS URBINO 12 - 28, SOLARIS URBINO 18 - 34

wykaz autobusów, dane techniczne, zdjęcia

Przetarg w SPAK


20 grudnia na stronie SPAK pojawiło się ogłoszenie o przetargu na zakup 3 fabrycznie nowych autobusów przegubowych z silnikiem Euro 6. Otwarcie ofert 30 stycznia 2018 roku. Wykonawca będzie miał na dostarczenie pojazdów 300 dni.

* * * * * *

31 stycznia 2018 roku unieważniono wspomniany wyżej przetarg ze względu na brak chętnych. Spółka będzie organizować nowy przetarg.

Tabor w zajezdni Klonowica na dzień 19 grudnia 2017 roku


Stan taboru w SPA "Klonowica" na dzień 19 grudnia 2017 roku według danych ze strony zajezdni autobusowej wynosi 104 autobusy różnych marek. Ich średni wiek to 9,46 lat. Były to autobusy takie jak:

MAN NL 223 - 6, MAN NL 283 - 2, MAN NL 262 - 1, MAN NG 313 - 11, MAN NG 363 - 1, MAN A21 - 1, MAN A23 - 7, MAN A35 - 3, MAN A47 - 1, VOLVO B10M - 5, SOLARIS URBINO 10 - 4, SOLARIS URBINO 12 - 28, SOLARIS URBINO 18 - 34

wykaz autobusów, dane techniczne, zdjęcia

Węzeł przesiadkowy w gminie Dobra


Gmina Dobra podpisała 12 grudnia, z Marszałkiem Olgierdem Geblewiczem umowę na dofinansowanie zadania - budowy centrum przesiadkowego.

Centrum przesiadkowe ma powstać w Łęgach w okolicach skrzyżowania ulic Na Świdwie i Wschodniej. Wybudowane będą tam - przystanek wraz z zatoką autobusową oraz parking typu Bike&Ride z wiatą dla 12 rowerów. Wybudowane mają też być nowe chodniki i elementy małej architektury.

Koszt inwestycji to prawie 850 tysięcy złotych. Wsparcie z RPO to 670 tysięcy złotych. Inwestycja ma być gotowa do kwietnia 2018 roku. Projekt Gminy Dobra wpisuje się w założenia w ramach "Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego”.

Wagony tramwajowe na sprzedaż


Tramwaje Szczecińskie 12 grudnia ogłosiły przetarg na sprzedaż pięciu wagonów tramwajowych: 105N 720, 701, 105Na 011, 012 oraz 4N 027. Patrz załącznik

* * * * * *

Jak podaje szczecińska "Gazeta Wyborcza" na swojej stronie w dniu 14 grudnia, niewykluczone jest przekazanie składu 105N 720+701 do Muzeum Techniki i Komunikacji.

Likwidacja buspasa na ulicy Gdańskiej


11 grudnia Prezydent Miasta Szczecin Piotr Krzystek na swojej stronie na Facebooku zapowiedział czasową likwidację z dniem 13 grudnia buspasa w ciągu ulicy Gdańskiej i Estakadzie Pomorskiej.

Nie wiem czy to jest dobry pomysł Pana Prezydenta. Widać tu niekonsekwencję w działaniu władz miasta odnośnie ułatwień przejazdu komunikacji autobusowej z prawobrzeża na lewy brzeg miasta.

Czy to jest kolejna próba miasta zmuszenia pasażerów do przesiadki na tzw."szybki tramwaj" po oddaniu części autobusowej pętli Turkusowa?

Przetarg na dzienną i nocną komunikację


29 listopada ZDiTM ogłosił przetarg na obsługę linii w roku 2018 (patrz niżej). Chętni do wykonania usługi zobowiązani są do złożenia ofert do 27 grudnia.

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług przewozowych w zakresie przewozu osób na liniach autobusowych w dziennej i nocnej komunikacji miejskiej oraz na linii 95 (TnŻ) na obszarze działania ZDiTM od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku.

Zamówienie dotyczy wykonywania usług zgodnie z rozkładami jazdy na liniach dziennych zwykłych - 52, 70, 81, 83, 88, 105, 108, 121, 122, 123, 124 i nocnych – 522, 523, 530, 531, 532, 535, 536.

Według zapisów w siwz autobusy linii 81 mają zostać skrócone do placu Kościuszki, a autobusy linii 95 (TnŻ) mają kursować w dni powszednie w godzinach 6-23 i obsługiwać dodatkowych 6 przystanków (Skalista, Krzemienna, Przewiewna, Smocza-Falskiego, Sąsiedzka II oraz Sieradzka).

* * * * * *

29 grudnia otwarto oferty na świadczenie usług przewozowych. Zgłosiły się dwa podmioty chcące zająć się przewozami, są to:
• PKS Szczecin, który chce świadczyć usługi za kwotę złotych 14.829.079,70 brutto,
• Arriva Bus Transport z Torunia, która nie podała żadnej kwoty (dziwne?)

* * * * * *

9 stycznia 2018 roku ogłoszono wyniki przetargu na świadczenie podanych wyżej usług w roku 2018. Zwyciężył PKS Szczecin. Ofertę firmy ARRIVA z Torunia odrzucono ze względu na nie podanie cen na wykonanie usługi.

Budżet na 2018 rok - projekt - wydatki na komunikację


Projekt budżetu na rok 2018 przewiduje dochody miasta na kwotę 2,22 miliarda złotych i mają być wyższe o 69 milionów złotych niż w poprzednim roku.

W dużym dziale transport i komunikacja zapisano między innymi 395,5 miliona złotych na komunikację miejską:

• 450 tysięcy złotych zarezerwowanych zostało na rzecz budowy komputerowego modelu ruchu dla komunikacji zbiorowej i samochodowej niezbędnej dla miasta. Elementem kluczowym modelu, to wykonanie badań potoków pasażerskich na liniach tramwajowych i autobusowych oraz opracowanie analizy wyników przeprowadzonych badań z uwzględnieniem liczby pasażerów wsiadających i wysiadających na każdym przystanku.

Pytam jak to się ma do już istniejącego CSZKM, który jest w posiadaniu ZDiTM i miał być istotnym elementem tego systemu?
• 307 tysięcy złotych zaplanowano na 107 dwustronnych paneli LCD, które zamontowane będą na przystankach komunikacji miejskiej. Będą na nich wyświetlane informacje o odjazdach poszczególnych linii autobusowych i tramwajowych.
• 39,2 miliona złotych zarezerwowano na zakup 16 autobusów hybrydowych, a 36 milionów na 20 autobusów z tradycyjnym napędem spalinowym.
• 650 tysięcy złotych zarezerwowano na monitoring na przystankach Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju. Kamery będą na peronach, w przejściu podziemnym na pętli Turkusowa oraz w windach.
• 2,5 miliona złotych wydane zostanie na przedłużenie linii tramwajowej na ulicy Ku Słońcu (do granic miasta), w 2019 - 16 milionów, a w 2020 - 31 milionów.
• 6,2 miliona złotych zarezerwowano na wynagrodzenie za projekty modernizacji torowisk tramwajowych. Chodzi między innymi o ciąg torów na odcinku od alei Niepodległości przez aleje Wyzwolenia do Dworca Niebuszewo. W 2019 dorzucona zostanie kwota 16 milionów, w 2020 nastąpi kumulacja wydatków w kwocie 130,4 milionów.
• na początku 2018 roku rozpocznie się modernizacja ulicy Arkońskiej (Spacerowej) wraz z budową linii tramwajowej zapewniającej alternatywny dostęp do zajezdni tramwajowej Pogodno. Na przebudowę ulicy w 2018 przeznaczono 51,8 milionów, a w 2019 - 39,7 miliona złotych.

Nowy nabytek Polic


 Foto: Facebook

20 listopada spółka w Policach podała, że wzbogaci się o nowy holownik. Stary Ikarus o numerze 743, służący przez wiele ostatnich lat jako pogotowie techniczne, zastąpi specjalistyczny pojazd pomocy drogowej marki IVECO. Holownik pozyskano od duńskiej armii i niebawem dotrze do Polic. Zdjęcie: Facebook

Schematy sieci


Schematy tras linii na dzień 6 listopada 2017 roku. Schematy komunikacja tramwajowa, komunikacja nocne, komunikacja dzienna

Tabor w zajezdni Klonowica na dzień 31 października 2017 roku


Stan taboru w SPA "Klonowica" na dzień 31 października 2017 roku według danych ze strony zajezdni autobusowej wynosi 104 autobusy różnych marek. Ich średni wiek to 9,46 lat. Były to autobusy takie jak:

MAN NL 223 - 6, MAN NL 283 - 2, MAN NL 262 - 1, MAN NG 313 - 11, MAN NG 363 - 1, MAN A21 - 1, MAN A23 - 7, MAN A35 - 3, MAN A47 - 1, VOLVO B10M - 5, SOLARIS URBINO 10 - 4, SOLARIS URBINO 12 - 28, SOLARIS URBINO 18 - 34

wykaz autobusów, dane techniczne, zdjęcia

Bezpłatna linia autobusowa w Policach


25 października, Burmistrz Polic podjął decyzje o uruchomieniu bezpłatnej linii autobusowej w dniach 28, 29, 30, 31 października oraz 1 listopada 2017 roku, dowożącej pasażerów chcących się dostać na cmentarz z okazji obchodzonych dni Wszystkich Świętych.

Godziny odjazdów z przystanku autobusowego przy ulicy Tanowskiej (cmentarz): 8.00; 8.30; 9.00; 9.30; 10.00; 10.30; 11.00; 11.30; 12.00; 12.30; 13.00; 13.30; 14.00; 14.30; 15.00; 15.30; 16.00; 16.30; 17.00; 17.30; 18.00; 19.00; 20.00.

Linia

Trasy


LC
Police Tanowska <—> Police Tanowska
Józefa Piłsudskiego - Kardynała Wyszyńskiego - Piaskową - Grzybową - Józefa Piłsudskiego - Dębową - Cisową - Asfaltową - Wojska Polskiego - Grunwaldzka

Komunikacja na Wszystkich Świętych


W dniach 28 października - 2 listopada 2017 roku ZDiTM uruchamia linie specjalne 14, 15, 853, 860, 862, 867, 877, 880 i specjalne rozkłady jazdy na liniach 3, 8, 10, 53, 61, 64, 67, 102 na czas wzmożonych przewozów w rejonie Cmentarza Centralnego. Czytaj więcej w komunikacie

Przetarg na 16 autobusów hybrydowych


19 października Urząd Miejski ogłosił przetarg na zakup 16 autobusów hybrydowych. W ramach przetargu planowany jest zakup 8 sztuk autobusów solowych i 8 sztuk autobusów przegubowych, niskopodłogowych, fabrycznie nowych, niskoemisyjnych, hybrydowych z silnikiem zasilanym olejem napędowym (spełniającym normę emisji spalin EURO VI).Termin nadsyłania ofert do 28 listopada.

Zakup 16 autobusów hybrydowych dla spółek autobusowych Szczecina - współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Autobusy mają być wyposażone w infrastrukturę GMV między innymi - w automat do sprzedaży biletów, kasowniki, antena GPS/GSM, WI-FI, interfejs kierowcy, informacja pasażerska, tablice elektroniczne, radiofonizacja itp.

* * * * * *

Termin nadsyłania ofert przesunięto na (4 grudnia) 7 grudnia, a później na 12 grudnia 2017 roku ze względu na wiele dodatkowych pytań od potencjalnych dostawców. Wtedy dowiemy się, którzy producenci chcą dostarczyć autobusy hybrydowe.

* * * * * *

12 grudnia minął termin wpływu ofert na zakup 16 autobusów hybrydowych dla Szczecina. Jedyna oferta, która wpłynęła, złożyła firma Solaris Bus&Coach SA.

* * * * * *

5 stycznia 2018 roku Biuro ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta poinformowało o wyborze oferty Solarisa, która okazała się najkorzystniejszą w przetargu na dostawę 16 autobusów hybrydowych. Była to jedyna oferta złożona na część I i II zamówienia.

Modernizacji pętli na Rynku w Policach?


Na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Policach w dniu 16 października radny Grzegorz Ufniarz zgłosił wniosek o wykonanie modernizacji pętli autobusowej na przystanku Police Rynek. Zawnioskował, by włączyć to zadanie do Programu Rewitalizacji Starego Miasta. A jeżeli nie będzie to możliwe z powodów formalnych, o znalezienie innego źródła i pilną realizację tego zadania.

W złożonym wniosku zaproponował wykonanie następujących prac:
• kompleksową modernizację peronów autobusowych i placu manewrowego na przystanku w tym:
• aby nawierzchnia placu manewrowego była wykonana innym kolorem, niż pozostała część dróg, by wyraźnie było widoczne, ze to teren przystanku autobusowego
• aby na każdym peronie ustawić tablicę elektroniczną z informacją pasażerską
• aby kraniec placu manewrowego od strony Łarpi, był oddzielony od ul. Wojska Polskiego separatorem drogowym
• aby wiata przystankowa rozciągała się na całej długości peronu
• aby uporządkowano i skanalizowano ruch pieszych(pasażerów) w celu poprawy ich bezpieczeństwa

Ponadto we wniosku zostały zapisane sugestie o utworzeniu węzła przesiadkowego Police Rynek i rozbudowa przystanku dla wysiadających vis a vis Regulusa i USC poprzez:

• utworzenie postoju Taxi
• utworzenie parkingu dla rowerów przy sklepie Regulus
• przystanek dla wysiadających na całej długości ul. Chrobrego
• ustawienie kontenera lub budyneczku socjalnego na potrzeby pracowników komunikacji miejskiej wraz z kasą biletową
• rozbudowa parkingu na całej długości ul. Chrobrego od Regulusa do ul. Woj. Polskiego

W ocenie radnego, zaproponowane zadanie miałoby uporządkować ogólny układ Rynku i sprawić, że będzie bardziej przyjazny dla pasażerów komunikacji i korzystających z usług handlowych i Urzędu Stanu Cywilnego.

Radnego Dorżynkiewicza walka o komunikację na prawobrzeżu


Radny Dorżynkiewicz w swoim mailu do mieszkańców Prawobrzeża napisał, że nie zgadza się na taki kształt siatki połączeń po oddaniu pętli autobusowej "Turkusowa" i na dniach zacznie zbierać podpisy pod uchwałą, aby nowa siatka połączeń poprawiała dostęp do komunikacji miejskiej, a nie ją pogarszała.

Dlatego na swojej stronie zamieścił kolejny apel do prezydenta (jest dostępny tutaj: tutaj) i zachęca do podpisania się pod nim. Jak twierdzi, w poprzedniej petycji udało się w ten sposób zatrzymać likwidację linii pośpiesznych i wierzy, że teraz też uda się zmusić miasto do kolejnych korzystnych zmian dla Prawobrzeża.

Prezydent Krzystek przedstawił nową siatkę połączeń autobusowych na Prawobrzeżu. Diametralnie zostaną zmienione połączenia i częstotliwości kursowania różnych linii. Moim zdaniem (twierdzi radny), to zmiany na gorsze. Zaplanowane zmiany w nowej siatce połączeń:

• Pokrzywdzone będą Dąbie i Załom - w szczycie autobusy linii 56 i 96 będą jeździły co 30 minut (teraz kursują co 24 minuty)
• Pokrzywdzone będą Bukowe, Majowe, Słoneczne - linia 65 i 71 będą kursowały w szczycie co 20 minut (teraz kursują co 12 minut)
• Trochę pokrzywdzone są Podjuchy - Mieszkańcy Podjuch stracą linię 55. Zostanie ona zastąpiona całodniową linią 66, ale obecnie w rozrachunku (w czasie szczytu) będzie łącznie mniej o 11 połączeń z innymi osiedlami.
• Został uwzględniony mój postulat, aby linia 66 kursowała cały dzień. Minusem jest to, że miałaby kursować przez Botaniczną. Moim zdaniem to zły pomysł, nieskonsultowany z mieszkańcami.
• Zostanie zwiększona częstotliwość kursowania (poza szczytem) linii 64. Jednak w szczycie autobusy będą jeździć tak samo. Ponadto przez likwidację linii 55 będą jeszcze bardziej zatłoczone.

Ponadto jak twierdzi nie zostały uwzględnione postulaty dotyczące:

• wydłużenia kursowania linii B do pętli na osiedlu Bukowym,
• zwiększenia częstotliwości kursowania linii C o jeden kurs na godzinę więcej,
• przeanalizowania możliwości wydłużenia linii A do ul. Cukrowej lub z powrotem na ul. Studzienną,
• utworzenia linii 66 jako linii całodziennej kursującej na trasie: Klucz - Podjuchy - Zdroje Krzyżówka - Walecznych - Turkusowa - Jasna - Pętla Słoneczne - Rondo Reagana - Pętla Kijewo,
• zmienienia początku trasy linii 533 z przystanku Dworzec Dąbie na przystanek Dąbie Osiedle,
• zwiększenia częstotliwości kursowania linii 73, przeanalizowanie możliwości zmiany trasy linii 73 na trasę Wielgowo - Kijewo - Rondo Reagana - Jasna - Turkusowa,
• zwiększenia częstotliwości kursowania linii 64 i 77,
• utworzenia linii nocnej łączącej osiedla na Prawobrzeżu kursującej np. na trasie Kasztanowe - Załom - Dąbie - Zdroje - Walecznych - Jasna - Pętla Słoneczne - Rondo Reagana - Osiedle Kijewo - Wielgowo.

Źródło: Radny Miejski Wojciech Dorżynkiewicz 12 października 2017

Czy to dyskusja nad siatką połączeń komunikacyjnych na Prawobrzeżu?


 Foto: ZDiTM
Foto: ZDiTM
5 października w na konferencji zorganizowanej przez US I SIiTK RP pn: "Szanse rozwoju transportu publicznego w aglomeracji szczecińskiej" i 11 października na swojej stronie, ZDiTM przedstawił siatkę połączeń (wstępną?) komunikacyjnych na Prawobrzeżu po oddaniu do eksploatacji budowanej części autobusowej "Turkusowa".

• Linie pospieszne będą jeździły po swoich stałych trasach,
• Linia 54 ma kursować na trasie pętla "Turkusowa" - Kijewo - Zakłady Mięsne,
• Linia 55 jeździć będzie nową trasą - łączyć będzie pętlę Turkusowa z Osiedlem Bukowym. Ma kursować tylko w szczycie komunikacyjnym jako wspomagająca linię 65. Stara trasa ulegnie likwidacji,
• Linie 56 i 96 kursujące z Basenu Górniczego pojadą bez zmian,
• Linia 64 kursować będzie po wydłużonej do pętli "Klucz",
• Linia 65 ma kursować na trasie Turkusowa - Rondo Ułanów Podolskich przez ulice Kolorowych Domów i Mączną,
• Linia 66 ma jeździć z osiedla Bukowego przez Podjuchy do Żydowiec, jako linia całodzienna,
• Linia 71 ma kursować na trasie Turkusowa - Rondo Ułanów Podolskich po skróconej trasie, przez Łubinową i Struga,
• Linia 72 z Basenu Górniczego do "Śmierdnica pętla" przez ulice Balińskiego,
• Linia 79 pojedzie z osiedla Słonecznego do Jezierzyc przez ulicę Jasną,
• Linia 84 będzie dowozić pasażerów z Kijewa do Turkusowej,
• Linia 85 zostanie zlikwidowana, obsługę jej trasy ma przejąć "transport na żądanie", czyli linia 95, uzupełniona o przystanki: „Skalista”, „Smocza — Falskiego”, „Przewiewna”.
• Linie 73 i 93 - Basen Górniczy - Płonia - Wielgowo - Basen Górniczy pozostaną bez zmian,
• linia 91 jako nowy twór pojedzie z Turkusowej przez Łubinową i pomocniczą jezdnię ulicy Struga, Pomorska do Zakładów Mięsnych. Jeździć ma tylko w godzinach szczytu i ma wspomagać linię 71.

Są różnice w siatce połączeń zaprezentowanych obecnie, a proponowanych zmian z 4 lipca 2014 roku. Linie tramwajowe 2, 7, 8 jeżdżą do pętli Turkusowa z Niebuszewa, Krzekowa i Gumieniec.

Nie zaproponowano linii 4 jeżdżącej z Pomorzan, która z Pomorzan miała pojechać swoją trasą przez aleje Piastów, Piłsudskiego, Matejki, plac Żołnierza i dalej przez Bramę Portową i Wyszyńskiego do pętli "Turkusowa".

Linie pospieszne na razie jeździć będą na swoich trasach poprzednio linie A, C i G zaczynałyby lub kończyłyby trasę na placu Rodła. Linie A skrócono 2 marca 2015 roku do placu Rodła, a linie C i G chciano skierować do placu Rodła ale przez Trasę Zamkową.

Nie zaproponowano w tej wersji siatki połączeń zmienionej numeracji linii autobusowych prawobrzeża od 90 - 99, aby uniknąć zamieszania i dać sygnał pasażerom, że autobusy jeżdżą inaczej.

Zaproponowana linia 91 jeździć będzie (ma) z Turkusowej przez Łubinową i pomocniczą jezdnię ulicy Struga, Pomorska do Zakładów Mięsnych. Jeździć ma tylko w godzinach szczytu przewozowego.

Nie zaproponowano również linii 96 na trasie Osiedle Bukowe, Zdroje, Autostrada Poznańska, Europejska, Taczaka, Klonowica, Zawadzkiego, Arkońska i obwodnicą śródmiejską na ulicę Ludową.

W poprzedniej wersji proponowano 3 warianty przebiegu linii tramwajowych czy autobusowych.

Prezentacja ze szczegółowym przebiegiem danych linii oraz częstotliwością ich kursowania w załączniku dostępnym tutaj.

Mam nadzieje, że to nie jest ostateczny kształt siatki połączeń komunikacyjnych Prawobrzeża i zmian z tym związanych, a przyczynkiem do dyskusji o jej kształcie. Bo znowu wyjdzie na to, że urzędnicy wiedzą lepiej, tak jak było przy zmniejszeniu częstotliwości kursowania linii pospiesznych i nie liczą się ze zdaniem mieszkańców jeżdżących komunikacją miejską.

Przedstawione propozycje nie wzbudziły też entuzjazmu, wśród pasażerów i niektórych radnych, którzy dostrzegają wiele mankamentów w zaproponowanej siatce. Jak twierdzą zupełnie pominięto w planach skomunikowanie Strefy Ekonomicznej Trzebusz – Dunikowo, gdzie powstają kolejne zakłady, czy w Załomiu, gdzie na terenie po byłej Fabryce Kabli powstaje kolejny duży zakład, gdzie trzeba będzie dowieźć zatrudnionych tam pracowników.

Nie obyło się też bez uwag, co do skomunikowania Szpitala w Zdrojach, gdzie pracuje też sporo osób i w związku z tym trzeba będzie ich dowieźć nie mówiąc już o pacjentach i osobach odwiedzających je. Jak by nie patrzeć jest to olbrzymi szpital na prawobrzeżu. Radni złożyli wniosek, by wszystkie te pozycje skonsultować z radami osiedli i mieszkańcami. Jest na to czas co najmniej do końca listopada.

Schematy sieci


Schematy tras linii na dzień 1 października 2017 roku. Schematy komunikacja tramwajowa, komunikacja nocne, komunikacja dzienna

Przetarg na następne autobusy


28 września SPPK ogłosił przetarg nieograniczony na następne 5 nowych autobusów niskopodłogowych z partii 15 dofinansowywanych przez UE. Oferty należy składać do 10 listopada. Przetarg dotyczy zakupu 3 autobusów niskopodłogowych solowych i 2 niskopodłogowych przegubowych.

W pierwszym przetargu najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Solaris Bus & Coach, która je dostarczyła. Nowe pojazdy włączono już do codziennej eksploatacji na liniach szczecińsko - polickiej komunikacji.

* * * * * *

10 listopada otwarto oferty, które wpłynęły do firmy. W ustalonym terminie wpłynęła tylko jedna oferta firmy MAN z Wolicy/Nadarzyn, która zaoferowała wykonanie dostawy za 5 013 000 złotych. Spółka miała przeznaczone na ten cel 5 155 000 złotych.

* * * * * *

5 grudnia SPPK dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty, byłą nią jedyna oferta, która wpłynęła do firmy, a była to oferta firmy MAN Truck & Bus. Oferta uzyskała 97,25 punktów, i MAN został wykonawcą zadania. Od dnia podpisania umowy, producent będzie miał pół roku na dostarczenie pojazdów do Polic.

Tabor w SPPK na dzień 26 września 2017


Stan taboru na 26 września 2017 roku w zajezdni autobusowej w Policach wynosił 58 autobusów różnych marek. Są to autobusy - MAN NL 223 - 4, MAN NL 262 - 2, MAN NL 283 - 3, MAN NL 283 LIONS CITY - 6, MAN NL 313 - 6, MAN NG 313 - 5, MAN SG 313 - 4, MAN NG 323 LIONS CITY - 10, SOLARIS URBINO 12 - 11, SOLARIS URBINO 18 - 7. Zestawienie taboru

Dzień bez samochodu


Z okazji Europejskiego Dnia bez Samochodu, 22 września (piątek) komunikacja miejska na obszarze Szczecina i Polic będzie za darmo. W autobusach Linii Samorządowej i Działkowej jazda w tym dniu też za darmo - decyzja Burmistrza Polic.

Sieć Tramwajowa Prawobrzeże - konsultacje


Ruszają kompleksowe konsultacje społeczne dotyczące planów stworzenia Sieci Tramwajowej Prawobrzeże. W październiku odbędą się spotkania z mieszkańcami, a w miasto wyruszą ankieterzy. Konsultacje mają ułatwić podjęcie decyzji o kolejności realizacji trzech proponowanych wariantów.

Plan stworzenia Sieci Tramwajowej Prawobrzeże jest kontynuacją prac nad koncepcją drugiego etapu Szybkiego Szczecińskiego Tramwaju. Przypomnijmy, że w przyszłości SST ma pełnić swoją rolę na odcinku od ul. Handlowej do ul. Derdowskiego.

Jednocześnie planuje się rozpoczęcie nowego projektu pod nazwą Sieć Tramwajowa Prawobrzeże, który przewiduje trzy przebiegi nowych tras tramwajowych od ul. Handlowej. To właśnie na temat tych rozwiązań rozmawiać będą z mieszkańcami przedstawiciele magistratu oraz eksperci. Celem spotkań będzie poinformowanie mieszkańców o harmonogramie planowanych działań oraz ustalenie kolejności realizacji poszczególnych wariantów sieci tramwajowej na prawobrzeżu.

Spotkania konsultacje są zaplanowano na dni: 5 października, g. 17 (CKS Rydla, ul. Rydla 49), 10 października, g. 17 (Klub Delta, ul. Racławicka 10) oraz 23 października, g. 17.30 (SP 59, ul. Dąbska 105. Na spotkania zapraszamy także rodziców z dziećmi, dla najmłodszych przygotowana zostanie specjalna przestrzeń oraz zapewniona opieka animatora.

Narzędziem pomocniczym przy konsultowaniu będą ankiety, które przez dwa tygodnie w październiku zostaną przeprowadzane w Szczecińskim Szybkim Tramwaju, pod wybranymi szkołami (CSK Rydla, II LO i XIII LO) oraz podczas spotkań.

Dodatkowo informujemy, że badanie opinii mieszkańców Miasta Szczecin będzie prowadzone poprzez umieszczenie proponowanych wariantów "Koncepcji Przebiegu Drugiego Etapu Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju" na stronie internetowej Urzędu Miasta Szczecin: http://konsultuj.szczecin.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin i przyjmowanie uwag na piśmie za pomocą poczty elektronicznej na adres: bop@um.szczecin.pl. Proces konsultacyjny potrwa do końca roku.

Źródło: ZDiTM, 20 września 2017

Testy autobusów elektrycznych


W ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu, do Szczecina zawitały elektryczne autobusy - fiński Linkker-Oy i polski Solaris, które promowały przyjazne środowisku sposoby przemieszczania się, jak też inwestowania w niezbędną do tego infrastrukturę, czy też zmiany świadomości społecznej mieszkańców.

Autobus na testach kursował w dniach 20 -23 września dwa razy dziennie w godzinach 12.00 i 17.00. z placu Zgody (przystanek autobusowy „Plac Zgody”, al. Wojska Polskiego 21), przez aleję Wojska Polskiego, Piotra Skargi, al. Wyzwolenia, Jana Matejki, Jana z Kolna, Bramę Portową do placu Zgody (kurs bez przystanków pośrednich). Każdy zainteresowany mógł skorzystać z autobusu bezpłatnie.Kolejne tramwaje do samodzielnego montażu


Tramwaje Szczecińskie w dniu 19 września ogłosiły przetarg nieograniczony na dostawę dwu kompletnych nadwozi wraz niezbędnym wyposażeniem z możliwością wykorzystania prawa opcji. Pojazdy do samodzielnego złożenia mają być dostarczone w ciągu roku.

Przedmiotem przetargu jest dostawa nowych nadwozi, elementów, podzespołów, wyposażenia, części mechanicznych i elektrycznych niezbędnych do montażu przez zamawiającego pod nadzorem wykonawcy dwóch sztuk przegubowych, wieloczłonowych, częściowo niskopodłogowych tramwajów oraz dostawa niezbędnego specjalistycznego wyposażenia obsługowo-naprawczego.

Oferty należało składać do 26 października w siedzibie Tramwajów Szczecińskich.

* * * * * *

W postępowaniu wystartował jedynie Modertrans, (oferty otwarto 26 października) który zaoferował zrealizowanie zamówienia za kwotę 9,75 mln zł brutto. To nieco mniej, niż budżet zamawiającego, określony na kwotę 9,85 mln zł brutto. Producent zaoferował też termin pierwszej dostawy elementów do złożenia jednego tramwaju w terminie 90 dni. Czekamy na wynik prac komisji i ewentualną umowę na dostawę.

* * * * * *

22 grudnia została podpisana umowa z firmą Modertrans na dostawę nowych nadwozi, elementów, podzespołów, wyposażenia, części mechanicznych i elektrycznych. Zawarta umowa zawiera również opcję zwiększenia zamówienia o kolejne dwa pojazdy. Wagony mają wyjechać na torowiska w drugiej połowie 2018 roku.

Remont torowiska na Krzywoustego


Od 16 września, po 12 latach eksploatacji rozpoczyna się remont torowiska w ciągu ulicy Krzywoustego na odcinku od placu Zwycięstwa do placu Kościuszki. Remont wykonywany był przez firmę Niwa Szczecin sp. z o.o, która w ramach tego zlecenia uzupełniła ubytki podbudowy w strefie okołoszynowej i naprawiła nawierzchnie bitumiczną w obrębie torowiska.

Z powodu tych prac została zmieniona organizacja ruchu, a tramwaje i autobusy zostały skierowane objazdami do swoich punktów docelowych, jak też zawieszono niektóre linie lub skrócono trasy. Na trasie Brama Portowa - Gumieńce utworzono linie zastępczą 808.

Prace zostały wykonane na długości ok 530 metrów bieżących torowiska. Roboty zakończyły się 24 października.

Linia

Trasy


E
plac Szarych Szeregów <—> Osiedle Bukowe
aleja Wojska Polskiego — plac Zgody — Obrońców Stalingradu — aleja Niepodległości — plac Brama Portowa — most Długi — Energetyków — most Portowy — Gdańska — Estakada Pomorska — Gdańska — most Pionierów Miasta Szczecina — Eskadrowa — Hangarowa — Struga — Jasna — Przelotowa — Handlowa — rondo Reagana — Chłopska — Kolorowych Domów

Linia

Trasy87
Podbórz <—> Owocowa Dworzec
Podbórzańska — Szczecińska — Duńska — Asnyka — Bogusławy — Orzeszkowej — Asnycka — rondo Sybiraków — Kołłątaja — rondo Giedrojcia — Staszica — Lubomirskiego — aleja Wyzwolenia — Felczaka — Wąska — Wielkopolska — plac Szarych Szeregów — aleja Wojska Polskiego — plac Zgody — Obrońców Stalingradu — aleja Niepodległości — plac Brama Portowa — 3 Maja — Owocowa

Linia

Trasy


808
Brama Portowa <—> Gumieńce
aleja Niepodległości — plac Brama Portowa — plac Zwycięstwa — Krzywoustego — plac Kościuszki — Sikorskiego — rondo Siwka — Sikorskiego — rondo Pileckiego — Ku Słońcu — rondo Gierosa — Ku Słońcu

Linia

Trasy7
Krzekowo <—> Turkusowa
Żołnierska — rondo Karskiego — Mickiewicza — aleja Bohaterów Warszawy — Jagiellońska — aleja Piastów — plac Szarych Szeregów — Piłsudskiego — plac Odrodzenia — Piłsudskiego — plac Grunwaldzki — Piłsudskiego — plac Rodła — Piłsudskiego — Matejki — plac Hołdu Pruskiego — plac Żołnierza Polskiego — aleja Niepodległości — plac Brama Portowa — Wyszyńskiego — most Długi — Energetyków — most Portowy — Gdańska — Estakada Pomorska — Gdańska — most Pionierów Miasta Szczecina — Eskadrowa — Hangarowa — Jaśminowa

Linia

Trasy


8
plac Rodła <—> Turkusowa
aleja Wyzwolenia — plac Rodła — Piłsudskiego — Matejki — plac Hołdu Pruskiego — plac Żołnierza Polskiego (z powrotem: plac Żołnierza Polskiego — aleja Wyzwolenia) — aleja Niepodległości — plac Brama Portowa — Wyszyńskiego — most Długi — Energetyków — most Portowy — Gdańska — Estakada Pomorska — Gdańska — most Pionierów Miasta Szczecina — Eskadrowa — Hangarowa — Jaśminowa

Linia

Trasy


9
Głębokie <—> Pomorzany
aleja Wojska Polskiego — Wawrzyniaka — Mickiewicza — aleja Bohaterów Warszawy — Jagiellońska — Piastów — plac Kościuszki — Piastów — plac Szyrockiego — aleja Powstańców Wielkopolskich — Budziszyńska

Linia

Trasy


10
Las Arkoński <—> Potulicka
Arkońska — Niemierzyńska — Krasińskiego — aleja Wyzwolenia — rondo Giedrojcia — aleja Wyzwolenia — plac Rodła — aleja Wyzwolenia — plac Żołnierza Polskiego — aleja Niepodległości — plac Brama Portowa — aleja Niepodległości — 3 Maja — Narutowicza — Potulicka

Utrzymanie linii autobusowych


Pokłosiem awantury (z dnia 14 sierpnia) o linie pośpieszne na prawobrzeżu miasta, jest ujawnienie (przedstawienie) przez magistrat, a konkretnie przez v-ce prezydenta Marcina Pawlickiego w dniu 5 września oceny wykorzystania i kosztów prowadzenia linii. Informacje uzyskane dzięki interpelacji radnego Wojciecha Dorżynkiewicza.

Pierwsze zmiany miały zostać wprowadzone na początku września. Plany te dotyczyły korekty częstotliwości kursowania autobusów pośpiesznych. Po protestach mieszkańców prezydent Krzystek na razie wycofał się z tych zmian, ale jej kształt zmieni się na przełomie listopada i grudnia po oddaniu do użytku pętli autobusowej przy ulicy Turkusowej, bo dalej trwają dyskusje na temat siatki połączeń komunikacji miejskiej prawobrzeżnej części miasta. ZDiTM dalej nie ujawnia projektu planowanych zmian.

W statucie miasta zawarte są zapisy mówiące, że Prezydent zobowiązany jest zgodnie z:

• § 8.1 Celem Miasta jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej, tworzenie warunków racjonalnego i harmonijnego rozwoju Miasta oraz warunków pełnego uczestnictwa mieszkańców w życiu wspólnoty,

• § 9.1 Do zadań Miasta należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, nie zastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów, a w szczególności między innymi
punkt 4 - lokalnego transportu zbiorowego.

Prezydent i zależna firma budżetowa ZDiTM musi brać pod uwagę w oparciu o zapisy § 8 i 9, zdanie i potrzeby mieszkańców na temat funkcjonowania komunikacji miejskiej. Nie mogą wprowadzać arbitralnych decyzji w jej zwijaniu ze względów ekonomicznych.

Statut nie mówi, że komunikacja miejska musi być dochodowa. Nigdzie na świecie komunikacja miejska nie jest dochodowa. Jedne linie są dochodowe inne nie i w związku z tym koszty jej funkcjonowania równoważą się. To mieszkańcy decydują, jak ma kursować komunikacja w mieście, bo łożą na nią pieniądze ze swoich podatków.

Zmiany wprowadzane przez ZDiTM były głównie ekonomiczne. Po uruchomieniu szybkiego tramwaju, autobusy pośpieszne na dużej części swoich tras dublują się z tramwajami. ZDiTM-owi zależało, by pasażerowie przesiadali się do tramwajów, co przyniosłoby oszczędności.

Po prawej stronie miasta kursuje łącznie 18 zwykłych linii, w tym 6 linii pośpiesznych. Łączny koszt ich utrzymania to miesięcznie 2,9 mln zł wg wyliczeń ZDiTM-u.

Według zestawienia „najdroższe” są autobusy linii 64 - 228 tysięcy złotych miesięcznie, a najtańsze zaś, jeżdżące tylko w godzinach szczytu, to pojazdy linii 66 – 27 tysięcy złotych. Zmniejszenie częstotliwości kursowania linii A i B, to oszczędności rzędu lina A - 297 tysięcy złotych, linia B - 371 tysięcy złotych miesięcznie ich utrzymania.

Najwięcej pasażerów podróżuje dziennie linią B (11 475), linią A (5 808) oraz linią C (5 166). Mniej zaś pasażerów jeździ liniami kursującymi w godzinach szczytu: D (1 027) i E (790). Nie brano pod uwagę linii G (536). Dane ilości pasażerów na całej długości trasy. Zestawienie kosztów

Zastanawiające jest, że miasto nie podało jakie są dochody z linii pośpiesznych tylko mówi o kosztach związanych z eksploatacji tych linii. Według moich obliczeń linia A, B, C zarabia na siebie.

Żeby nie być gołosłownym, a nie chcę się wymądrzać i biorąc tylko średnią kwotę przejazdu za 4 złote - bilet 15 minutowy (nie wiadomo ilu pasażerów korzysta z sieciówek, biletów jednorazowych 15, 30 i 60 minutowych) biorąc pod uwagę ilość osób korzystający dziennie na liniach pośpiesznych wg danych podanych przez miasto i tak:

• linia A - 5 808 x 4 = 23 232 x 30 = 696 960 x 12 = 8 363 520 - 3 572 202,96 (r. koszty) = 4 790 999,04 zysk
• linia B - 11 475 x 4 = 45 900 x 30 = 1 377 000 x 12 = 16 524 000 - 4 452 238,08 (r. koszty) = 12 071 761,92 zysk
• linia C - 5 166 x 4 = 20 664 x 30 = 618 920 x 12 = 7 439 040 - 2 789 155,92 (r. koszty) = 4 649 884,08 zysk.

Jak z tych prawdopodobnych wyliczeń, w oparciu o dane przedstawione przez v-ce prezydenta wynika, że linie A, B, C zarabiają na siebie i na pozostałe linie pośpieszne obsługujące lewo i prawobrzeże miasta. Tylko z tych trzech linii pośpiesznych do kasy miasta wpływa co roku 21 512 645,04 złotych. Dziwię się więc miastu, że chce zabijać kury znoszące złote jaja.

ZDiTM również nie ma danych, nie przedstawił ich, jaka część z tych wydatków zwraca się z biletów zakupionych przez pasażerów prawobrzeża. Dochody rozliczane są ogólnie z układu komunikacyjnego.

Pomimo zainstalowania tzw. CSZKM za 54 mln. złotych między innymi podsystemu sprzedaży biletów i ich rozliczania, ZDiTM nie może wyciągnąć danych z tego systemu odnośnie sprzedaży biletów w rozbiciu na linie, doładowania kart magnetycznych, sprzedaży biletów z automatów biletowych zainstalowanych w pojazdach czy w niektórych punktach miasta.

Za czasów MPK, WPKM, ZKM można było uzyskać te dane w rozbiciu na poszczególne rodzaje biletów, jak też kosztów (wydatków) z sprzedanych biletów, pomimo liczenia ręcznego

Tabor w SPPK na dzień 5 września 2017


Stan taboru na 5 września 2017 roku w zajezdni autobusowej w Policach wynosił 56 autobusów różnych marek. Są to autobusy - MAN NL 223 - 5, MAN NL 262 - 2, MAN NL 283 - 3, MAN NL 283 LIONS CITY - 6, MAN NL 313 - 6, MAN NG 313 - 5, MAN SG 313 - 4, MAN NG 323 LIONS CITY - 10, SOLARIS URBINO 12 - 8, SOLARIS URBINO 18 - 7. Zestawienie taboru

Korekta torowiska na trasie SST


4 września UM Wydział Zamówień Publicznych ogłosił przetarg pn. "Korekta układu torowiska pod wiaduktem w ciągu ul. Hangarowej w Szczecinie w ramach budowy Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju". Oferty należy składać do 19 września.

Celem tego przetargu jest wprowadzenie niewielkich korekt geometryczno-konstrukcyjnych w torach tramwajowych w rejonie wiaduktu Hangarowa:
• regulacja sił podłużnych w obu torach w normatywnych temperaturach neutralnych,
• montaż przyrządów wyrównawczych w obu torach jako elementu dodatkowego zabezpieczenia przed ewentualną utratą stateczności,
• korekta geometrii obu torów dla poprawy komfortu podróży i mniejszego obciążenia torowiska.

Po przeprowadzeniu tych prac na łuku obowiązywać ma ograniczenie prędkości do 40 km/h. Na czas prowadzenia prac zostanie wstrzymany przejazd tramwajów na odcinku Basen Górniczy - Turkusowa. Zostanie uruchomiona komunikacja zastępcza nie dłużej niż na 7 dni. Patrz dokumentacja

Tabor w zajezdni Dąbie na dzień 1 września 2017 roku


Stan taboru w SPA "Dąbie" na dzień 1 września 2017 roku według danych ze strony zajezdni autobusowej wynosi 102 autobusy różnych marek takich jak:

VOLVO B10MA - 2, VOLVO 7700 - 1, VOLVO 7700A - 2, MAN NL 223 - 2, MAN A11 - 2, MAN NL 263 - 1, MAN NL 313 - 2, MAN A23 NG 313 - 6, MAN NG 313 - 2, NEOPLAN N4411 - 1, SOLARIS URBINO 12 - 28, SOLARIS URBINO 18 - 34, SOLARIS URBINO 12 HYBRID - 1, MERCEDES BENZ 0530G EVOBUS - 2, MERCEDES BENZ 0530 EVOBUS- 2, MERCEDES BENZ 0530G CITARO - 7, MERCEDES BENZ 0530 CITARO - 7.

wykaz autobusów

Nowe Solarisy w Policach


31 sierpnia do Polic w godzinach popołudniowych dotarły, 2 przegubowe nowe autobusy przegubowe Solaris Urbino 18 z 5 zamówionych w firmie "Solaris". To dwa z pięciu nowych autobusów, jakie Spółka zakupiła w ramach projektu „Zakup taboru autobusowego nieskoemisyjnego” współfinansowanego z unijnych środków. W ramach dofinansowania do Polic trafi 15 autobusów w ciągu trzech lat.

Jest to dostawa z ogłoszonego przetargu 13 stycznia tego roku na 5 autobusów (2 przegubowe i 3 solowe). Autobusy są w barwach SPPK, mają klimatyzację przestrzeni pasażerskiej. Nie mają one dodatkowego klimatyzatora kabiny kierowcy.

 Foto: Grzegorz Ufniarz
Foto: grzegorzufniarz.pl

Przybyłe autobusy SU 18 dostały numery boczne 788 - ZPL 60988 (SUU 341211 HB 017901) i 789 - ZPL 60989 (SUU 341211 HB 017902), a solówki SU 12 będą miały 3055, 3056, 3057, które trafią do Polic pod koniec września. Nowe autobusy SU18 wyjadą na trasy już 4 września.

Remont ulicy Kwiatowej


Z powodu remontu ulicy Kwiatowej z dniem 25 sierpnia aż do odwołania zmieniono między innymi trasę i rozkład jazdy linii 88, 528.

Linia 88 jeździ na trasie Kwiatowa <—> Okulickiego <-> Stobno Stacja <-> Warnik a 528 dalej jeździ na trasie Pomorzany <-> Gumieńce ale wypadają z rozkładu przystanki Kwiatowa — Okulickiego — rondo Gierosa. Utworzono też linię zastępczą 888 kursującą na trasie Maczka <–> Gumieńce.
Patrz komunikat

Linia

Trasy


88
Kwiatowa <—> Okulickiego
Kingi — Wrocławska — Okulickiego (z powrotem: Okulickiego — Kingi) — Przemyska — Kielecka — Anhellego (z powrotem: Anhellego — Okulickiego)

Kwiatowa <—> Stobno Stacja
Szczecin: Kingi — Wrocławska — Okulickiego (z powrotem: Okulickiego — Kingi) — Przylep — Stobno. Wybrane kursy.

Kingi <—> Warnik
Szczecin: Kingi — Wrocławska — Okulickiego (z powrotem: Okulickiego — Kingi) — Przylep — Stobno — Bobolin — Warnik (z powrotem: Warnik — Będargowo — Stobno). Wybrane kursy.

Linia

Trasy


528
Gumieńce <—> Pomorzany Dobrzyńska
Ku Słońcu — rondo Gierosa — Ku Słońcu — rondo Pileckiego — Sikorskiego — rondo Siwka — Sikorskiego — plac Kościuszki — Krzywoustego — plac Zwycięstwa — plac Brama Portowa — Wyszyńskiego — Nabrzeże Wieleckie — Kolumba — Chmielewskiego — Smolańska — Budziszyńska — Inowrocławska — Dobrzyńska (z powrotem: Dobrzyńska — Budziszyńska)

Linia

Trasy

888 Maczka <—> Gumieńce
Maczka — Ku Słońcu (z powrotem: Ku Słońcu — Polskich Marynarzy — Maczka)

Fani siatkówki pojadą za darmo


Uczestnicy oraz widzowie CEV Mistrzostwa Europy w Piłce Siatkowej Mężczyzn – LOTTO EUROVOLLEY POLAND 2017 będą zwolnieni z opłat za przejazdy środkami komunikacji publicznej w Szczecinie w dniach od 25 do 28 sierpnia 2017 r.

Z uprawnienia będą mogli korzystać uczestnicy posiadający identyfikator wydany przez organizatorów oraz widzowie za okazaniem biletu wstępu na mecz. Zwolnienie z opłat dla widzów będzie honorowane jedynie w dniu, w którym obowiązuje okazany bilet wstępu na mecz.

Ponadto informujemy o uruchomieniu dodatkowej komunikacji autobusowej. Autobusy będą podstawiane w dniach 25-28 sierpnia o godz. 22.00 pod halą Azoty Arena od strony ul. Jarzyńskiego. Rozwiozą kibiców na Prawobrzeże, Dworzec Główny oraz do Polic. Prosimy o zachowanie biletu wstępu na imprezę, ponieważ upoważnia on do darmowego przejazdu dodatkową komunikacją.

Aby ułatwić parkowanie dla zmotoryzowanych kibiców poza parkingami pod Azoty Arena, zostanie uruchomiony dodatkowy monitorowany darmowy parking przy Torze Kolarskim z wjazdem od ul. Jarzyńskiego. Prosimy kierowców chcących dojechać własnymi środkami transportu o umożliwienie parkowania mieszkańcom ul. Szafera na parkingach pod ich mieszkaniami.

Źródło: Urząd Miasta, 23 sierpnia 2017

Cięcia na linii A i B


14 sierpnia ZDiTM wydał ogólnikowy komunikat, że z dniem 1 września zostają zmniejszone częstotliwości kursowanie linii pośpiesznych A (os. Bukowe <-> pl. Rodła), B (os. Słoneczne <-> Dw. Niebuszewo <-> os. Arkońskie) i zawieszenie linii wspomagających E (os. Bukowe <-> pl. Szarych Szeregów) i D (os. Słoneczne <-> pl. Rodła).

Zaskoczenie pasażerów korzystających z tych linii jest zupełne. ZDiTM nawet nie wysilił się na jakiekolwiek sensowne tłumaczenie podjętej decyzji. Jedynie, co rzecznik prasowy firmy zarządzającej komunikacją miejską wykrztusił, to mityczne "obserwacje poczynione po uruchomieniu SST i utrzymującej się tendencji do przesiadania się pasażerów z autobusów pospiesznych do tramwajów linii 2, 7, 8".

Chciałbym dowiedzieć się na czym polegały owe mityczne obserwacje, gdyż o żadnych badaniach nic nie słyszałem. Decydenci próbują pasażerom robić wodę z mózgu, uważając, że oni niczego nie potrafią ogarnąć i zrozumieć. Takie postępowanie rodzi niechęć do korzystania z komunikacji miejskiej i zapełniania już i tak zakorkowanych ulic przesiadających się do własnych samochodów a rezygnujących z usług komunikacji pasażerów. A później jest zaskoczenie i ogromne zdziwienie, że spadają wpływy ze sprzedaży biletów. I tak "w kółko Macieju" trwa zabawa w ciuciubabkę, a winni we wszystkim są pasażerowie i cykliści.

Rozumiem rzecznika firmy, że jest ustami kierownictwa, które podjęło tą decyzję (nie wiem tyko czy ZDiTM czy kogoś z UM) i musiał przekazać informację skierowaną do opinii publicznej, ale tłumaczenie to, jest tłumaczeniem bzdurnym i nie popartymi żadnymi badaniami.

Z moich obserwacji wynika, że linie pospieszne A i B jeszcze długo będą miały powodzenie na swych pełnych trasach, czy to do placu Rodła czy osiedla Arkońskiego do czasu wybudowania dalszego ciągu torów od pętli Turkusowa do osiedla Bukowego i do Kijewa przez osiedle Słoneczne.

Nie od dziś wiadomo, że pomimo wielokrotnych protestów pasażerów prawobrzeża, ZDiTM i UM nic nie robi i nie słucha uwag pasażerów, brnąc dalej w utrudnianiu życia pasażerom, tnąc i tak już pocięte trasy i częstotliwości tych linii, jak również zmuszając pasażerów do niepotrzebnych przesiadek wydłużających podróż. Od kilkunastu lat zresztą, decydenci od komunikacji zwijają komunikację zamiast ją rozwijać w rozrastającym się mieście. Pomimo analiz i wydawania ogromnych pieniędzy na opracowania nic z nich nie wynika. Decydenci nie mają wizji rozwoju komunikacji i związanych z nią problemów.

Jak widać z powyższego ZDiTM i UM po prostu nie chce zrobić czegoś dobrego dla mieszkańców aby byli zadowoleni ze swojej miejskiej komunikacji, a jedynie co im dobrze wychodzi, to utrudnianie życia mieszkańcom płacącym w tym mieście podatki.

* * * * * * *

Jednak warto protestować. 23 sierpnia Urząd Miasta (prezydent Piotr Krzystek) i ZDiTM wycofali się z decyzji podjętej 14 sierpnia w sprawie zmniejszenia częstotliwości kursowania linii pospiesznych A i B i zawieszenia linii wspomagających E i D.

Linie będą dalej jeździć. Ostateczne decyzje o kształcie komunikacji miejskiej w tej części miasta zostanie podjęte po zapoznaniu się z opinią mieszkańców i oddaniu części autobusowej pętli Turkusowa. Chciałbym, aby ostateczne rozwiązanie było optymalnym połączeniem oczekiwań mieszkańców i systemu komunikacji miejskiej, stwierdził prezydent na swoim oficjalnym profilu na Facebooku. Warto upominać się o swoje, nie pozwalając na arbitralne decyzję urzędników.

Schematy sieci


Schematy tras linii na dzień 3 sierpnia 2017 roku. Schematy komunikacja tramwajowa, komunikacja nocne, komunikacja dzienna

Tabor w zajezdni Klonowica na dzień 2 sierpnia 2017 roku


Stan taboru w SPA "Klonowica" na dzień 2 sierpnia 2017 roku według danych ze strony zajezdni autobusowej wynosi 106 autobusy różnych marek. Ich średni wiek to 9,63 lat. Były to autobusy takie jak:

MAN NL 223 - 7, MAN NL 283 - 2, MAN NL 262 - 1, MAN NG 313 - 11, MAN NG 363 - 1, MAN A21 - 1, MAN A23 - 7, MAN A35 - 3, MAN A47 - 1, VOLVO B10M - 6, SOLARIS URBINO 10 - 4, SOLARIS URBINO 12 - 28, SOLARIS URBINO 18 - 34

wykaz autobusów, dane techniczne, zdjęcia

Zmiany w rozkładach jazdy


W związku z częściowym zakończenie prac na Moście Cłowym i odbywającym się finałem regat The Tall Ships Races w dniach 5 - 8 sierpnia, od dnia 3 sierpnia następuje zmiana tras i rozkładów jazdy linii 72, 73, 93, C, 522, zmiana rozkładu jazdy linii 65, wznowienie kursowania linii 56, 96, likwidacja linii 856, 872, 896. W dalszym ciągu Most Cłowy jest placem budowy.

* * *

Komunikacja na czas finału regat The Tall Ships Races


Na czas finału regat The Tall Ships Races nastąpiły zmiany funkcjonowaniu komunikacji miejskiej. Komunikacja miejska została wzmocniona. Wydłużono godziny kursowania komunikacji dziennej. Ponadto zostały uruchomione dodatkowe linie, które obsługiwały parkingi. Zabezpieczono też dodatkowy tabor w razie konieczności uruchomienia dodatkowych kursów dowożących/odwożących uczestników imprezy.

Niżej niektóre dodatkowe linie. Organizacja ruchu w dniach 5 - 8 sierpnia tutaj

Linia

Trasy


821
Dworzec Główny <—> Dworzec Główny
Wyszyńskiego – Brama Portowa – pl. Kościuszki – Mieszka I – Południowa – Radomska – Płocka Uniwersytet – Mieszka I – pl. Kościuszki – Brama Portowa – Wyszyńskiego

Linia

Trasy

822 Międzynarodowe Targi Szczecińskie <—> Jaśminowa ZUS
Bagienna — Gryfińska — Batalionów Chłopskich — rondo Ułanów Podolskich

Linia

Trasy

866 Klucz Autostrada <—> Kijewo
rondo Ułanów Podolskich – Łubinowa – Chłopska – Nad Rudzianką – Gwarna – Dąbska

Linia

Trasy


887
Plac Rodła <—> Podbórz
Wyzwolenia – Malczewskiego – Matejki – Gontyny – Sczaniecka – Wilcza – Przyjaciół Żołnierza – Krasińskiego – Duńska – Szczecińska – Podbórzańska

Tabor w SPPK na dzień 13 lipca 2017


Stan taboru na 13 lipca 2017 roku w zajezdni autobusowej w Policach wynosił 55 autobusów różnych marek. Są to autobusy - MAN NL 223 - 5, MAN NL 262 - 2, MAN NL 283 - 3, MAN NL 283 LIONS CITY - 6, MAN NL 313 - 6, MAN NG 262 - 1, MAN NG 313 - 5, MAN SG 313 - 4, MAN NG 323 LIONS CITY - 10, SOLARIS URBINO 12 - 8, SOLARIS URBINO 18 - 5. Zestawienie taboru

Zmiana trasy i rozkładów jazdy linii 58, 59, 523 i 524


Z dniem 6 lipca ZDiTM wprowadził zmianę tras i rozkładów jazdy linii 58, 59, 523 i 524 w związku z modernizacją wiaduktu znajdującego się w ciągu ulicy Hożej przy linii kolejowej 406 Szczecin - Trzebież.

Wykonawcą modernizacji obiektu jest konsorcjum firm KOWAL Sp. z o.o. i NIWA Szczecin Sp. z o.o. Koszt robót to 5 286 304,58 zł. Prace potrwają do połowy grudnia.

Linie 58 i 59 pojadą częściowo zmienioną trasą od ulicy Wilczej - ulicami Komuny Paryskiej, Rugiańską, Lubeckiego, Blizińskiego (z powrotem Konarskiego), Ludową, Dębogórską, Grzymińską, Studzienną wg specjalnego rozkładu jazdy. Powrót kursów relacji skróconej Studzienna — Plac Rodła przez ul. Robotniczą. Obowiązują wszystkie przystanki na trasie objazdu, dodatkowo zostaną uruchomione przystanki: „Ludowa” na ul. Blizińskiego, „Studzienna” na ul. Studziennej w kierunku ul. Grzymińskiej. Nieczynne dla linii będą przystanki „Komuny Paryskiej” (kier. Gocław), „Jana z Czarnolasu”, „Hoża”, „Żelazna”. Mapka przebiegu tras linii 58, linii 59, linii 59 wersja skrócona

Linia 523 pojedzie częściowo zmienioną trasą od ulicy Przyjaciół Żołnierza - ulicami Komuny Paryskiej, Rugiańską, Lubeckiego, Konarskiego, Ludową, Dębogórską wg normalnego rozkładu jazdy. Nieczynne dla linii będą przystanki: „Komuny Paryskiej” (kier. Gocław), „Jana z Czarnolasu”, „Hoża”, „Żelazna”, „Robotnicza 5”. Dodatkowo zostanie uruchomiony przystanek „Golisza” w obu kierunach.

Linia 524 - dotychczasowy kurs w relacji Police Zajezdnia/Police Jasienica — Pomorzany Dobrzyńska przez ulice Wiszesława pojedzie przez ulice Bogumińską. Godzina odjazdu z pętli „Police Zajezdnia” (3:05) pozostaje bez zmian.

Linia

Trasy

58
Plac Rodła<—>Gocław
Piłsudskiego — Matejki (z powrotem: Matejki — Malczewskiego — aleja Wyzwolenia — plac Rodła — Piłsudskiego) — Gontyny — Sczanieckiej — Wilcza — Obotrycka — Bogumińska — Hoża — Robotnicza (z powrotem: Robotnicza — Studzienna — Zgorzelecka) — Dębogórska — Wiszesława — Strzałowska — Pokoju — Szosa Polska — Policka — Nehringa — Kościelna — Nad Odrą — Lipowa
Trasa obowiązująca do 05.07.2017

Plac Rodła<—>Gocław
Piłsudskiego — Matejki (z powrotem: Matejki — Malczewskiego — aleja Wyzwolenia — plac Rodła — Piłsudskiego) — Gontyny — Sczanieckiej — Wilcza — Komuny Paryskiej — Rugiańska — Druckiego-Lubeckiego — Blizińskiego — Ludowa (z powrotem: Ludowa — Konarskiego — Blizińskiego) — Dębogórska — Grzymińska — Studzienna — Robotnicza — Dębogórska — Wiszesława — Strzałowska — Pokoju — Szosa Polska — Policka — Nehringa — Kościelna — Nad Odrą — Lipowa
Trasa obowiązująca od 06.07.2017

Linia

Trasy


59
Plac Rodła<—>Nehringa Pomnik
Piłsudskiego — Matejki (z powrotem: Matejki — Malczewskiego — aleja Wyzwolenia — plac Rodła — Piłsudskiego) — Gontyny — Sczanieckiej — Wilcza — Obotrycka — Bogumińska — Hoża — Robotnicza (z powrotem: Robotnicza — Studzienna — Zgorzelecka) — Dębogórska — Wiszesława — Świętojańska — Pokoju — Szosa Polska
Trasa obowiązująca do 05.07.2017

Plac Rodła<—>Studzienna
Piłsudskiego — Matejki (z powrotem: Matejki — Malczewskiego — aleja Wyzwolenia — plac Rodła — Piłsudskiego) — Gontyny — Sczanieckiej — Wilcza — Obotrycka — Bogumińska — Hoża — Studzienna — Żelazna — Grzymińska — Studzienna (z powrotem: Studzienna — Zgorzelecka — Hoża)
Wybrane kursy w dni powszednie w godzinach szczytu. Trasa obowiązująca do 05.07.2017

Plac Rodła<—>Nehringa Pomnik

Piłsudskiego — Matejki (z powrotem: Matejki — Malczewskiego — aleja Wyzwolenia — plac Rodła — Piłsudskiego) — Gontyny — Sczanieckiej — Wilcza — Komuny Paryskiej — Rugiańska — Druckiego-Lubeckiego — Blizińskiego — Ludowa (z powrotem: Ludowa — Konarskiego — Blizińskiego) — Dębogórska — Grzymińska — Studzienna — Robotnicza — Dębogórska — Wiszesława — Świętojańska — Pokoju — Szosa Polska
Trasa obowiązująca od 06.07.2017

Plac Rodła<—>Studzienna
Piłsudskiego — Matejki (z powrotem: Matejki — Malczewskiego — aleja Wyzwolenia — plac Rodła — Piłsudskiego) — Gontyny — Sczanieckiej — Wilcza — Komuny Paryskiej — Rugiańska — Druckiego-Lubeckiego — Blizińskiego — Ludowa (z powrotem: Ludowa — Konarskiego — Blizińskiego) — Dębogórska — Grzymińska — Studzienna (z powrotem: Studzienna — Robotnicza — Dębogórska)
Wybrane kursy w dni powszednie w godzinach szczytu. Trasa obowiązująca do 06.07.2017

Linia

Trasy
523
Wiszesława<—>Cukrowa
Wiszesława — Dębogórska — Robotnicza — Studzienna — Zgorzelecka — Hoża (z powrotem: Hoża — Robotnicza) — Bogumińska — Obotrycka — Przyjaciół Żołnierza — Warcisława I — Kołłątaja — rondo Sybiraków (z powrotem: rondo Sybiraków — Asnyka — Kadłubka — Kołłątata) — Kołłątaja — rondo Giedroycia — aleja Wyzwolenia — plac Rodła — Piłsudskiego — plac Grunwaldzki — Piłsudskiego — plac Odrodzenia — Piłsudskiego — plac Szarych Szeregów — aleja Piastów — plac Kościuszki — aleja Piastów — plac Szyrockiego — aleja Powstańców Wielkopolskich — Milczańska — Mieszka I — Południowa — Janiszewskiego — rondo Uniwersyteckie (z powrotem: rondo Uniwersyteckie — Południowa) — Cukrowa
Trasa obowiązująca do 05.07.2017

Wiszesława<—>Przecław
Szczecin: Wiszesława — Dębogórska — Robotnicza — Studzienna — Zgorzelecka — Hoża (z powrotem: Hoża — Robotnicza) — Bogumińska — Obotrycka — Przyjaciół Żołnierza — Warcisława I — Kołłątaja — rondo Sybiraków (z powrotem: rondo Sybiraków — Asnyka — Kadłubka — Kołłątaja) — Kołłątaja — rondo Giedroycia — aleja Wyzwolenia — plac Rodła — Piłsudskiego — plac Grunwaldzki — Piłsudskiego — plac Odrodzenia — Piłsudskiego — plac Szarych Szeregów — aleja Piastów — plac Kościuszki — aleja Piastów — plac Szyrockiego — aleja Powstańców Wielkopolskich — Milczańska — Mieszka I — Południowa — Janiszewskiego — rondo Uniwersyteckie (z powrotem: rondo Uniwersyteckie — Południowa) — Cukrowa — Warzymice — Przecław
Trasa obowiązująca do 05.07.2017

Wiszesława<—>Cukrowa
Wiszesława — Dębogórska — Ludowa — Konarskiego — Blizińskiego — Druckiego-Lubeckiego — Rugiańska — Komuny Paryskiej — Przyjaciół Żołnierza — Warcisława I — Kołłątaja — rondo Sybiraków (z powrotem: rondo Sybiraków — Asnyka — Kadłubka — Kołłątata) — Kołłątaja — rondo Giedroycia — aleja Wyzwolenia — plac Rodła — Piłsudskiego — plac Grunwaldzki — Piłsudskiego — plac Odrodzenia — Piłsudskiego — plac Szarych Szeregów — aleja Piastów — plac Kościuszki — aleja Piastów — plac Szyrockiego — aleja Powstańców Wielkopolskich — Milczańska — Mieszka I — Południowa — Janiszewskiego — rondo Uniwersyteckie (z powrotem: rondo Uniwersyteckie — Południowa) — Cukrowa
Trasa obowiązująca od 06.07.2017

Wiszesława<—>Przecław
Szczecin: Wiszesława — Dębogórska — Ludowa — Konarskiego — Blizińskiego — Druckiego-Lubeckiego — Rugiańska — Komuny Paryskiej — Przyjaciół Żołnierza — Warcisława I — Kołłątaja — rondo Sybiraków (z powrotem: rondo Sybiraków — Asnyka — Kadłubka — Kołłątaja) — Kołłątaja — rondo Giedroycia — aleja Wyzwolenia — plac Rodła — Piłsudskiego — plac Grunwaldzki — Piłsudskiego — plac Odrodzenia — Piłsudskiego — plac Szarych Szeregów — aleja Piastów — plac Kościuszki — aleja Piastów — plac Szyrockiego — aleja Powstańców Wielkopolskich — Milczańska — Mieszka I — Południowa — Janiszewskiego — rondo Uniwersyteckie (z powrotem: rondo Uniwersyteckie — Południowa) — Cukrowa — Warzymice — Przecław
Trasa obowiązująca od 06.07.2017

Naprawa torowiska na Krzywoustego


Po dwunastoletniej eksploatacji torowiska na odcinku plac Kościuszki - plac Zwycięstwa, Tramwaje Szczecińskie w dniu 7 lipca ogłosiły przetarg na wykonanie kompleksowej naprawy nawierzchni bitumicznej w obrębie torowiska wraz z uzupełnieniem ubytków podbudowy w strefie okołoszynowej na wspomnianym odcinku. Oferty należy składać do 26 lipca. TS przeznaczyły na te prace 6.836.340,00 zł.

Otwarcie ofert nastąpiło w siedzibie TS 26 lipca. Wpłynęła tylko jedna oferta z firmy NIWA Szczecin Sp. z o.o., która za swoje usługi zażądała 4.669.779,65 zł i została wybrana na wykonawcę tych prac.

Linia "0"


Jak co roku w okresie wakacji wyruszyła na trasę (2 lipca - 27 sierpnia) po Szczecinie tramwajowa linia turystyczna "0" obsługiwana taborem historycznym przez Tramwaje Szczecińskie.

Trasa linii: Dworzec Główny — Nowa — Dworcowa — Brama Portowa — al. Niepodległości — al. Wyzwolenia — Niemierzyńska — Las Arkoński — Niemierzyńska — al. Wyzwolenia — Piłsudskiego — al. Piastów — Pomorzany — Chmielewskiego — Kolumba — Dworzec Główny.

Obowiązywać będą przystanki: Dworzec Główny, Brama Portowa, Plac Żołnierza Polskiego, Plac Rodła, Plac Grunwaldzki, Plac Szarych Szeregów, Plac Kościuszki, Pomorzany (peron linii 3 i 6), Dworzec Główny.

Godziny odjazdu z przystanku Dworzec Główny: 14:35, 15:59. Linia będzie kursować wyłącznie w niedziele. Cena biletu normalnego 3,50 zł, ulgowego 2,50 zł. Sprzedaż biletów u konduktorów w pojazdach.

Linia

Trasy
0
Dworzec Główny—>Dworzec Główny
Kolumba — Nowa — Dworcowa — aleja Niepodległości — plac Brama Portowa — aleja Niepodległości — plac Żołnierza Polskiego — aleja Wyzwolenia — plac Rodła — aleja Wyzwolenia — rondo Giedroycia — aleja Wyzwolenia — Krasińskiego — Niemierzyńska — Arkońska — Niemierzyńska — Krasińskiego — aleja Wyzwolenia — rondo Giedroycia — aleja Wyzwolenia — plac Rodła — Piłsudskiego — plac Grunwaldzki — Piłsudskiego — plac Odrodzenia — Piłsudskiego — plac Szarych Szeregów — aleja Piastów — plac Kościuszki — aleja Piastów — plac Szyrockiego — aleja Powstańców Wielkopolskich — Budziszyńska — Smolańska — Chmielewskiego — Kolumba
Trasa okrężna

Do Trzebieży również Linią Plażową


Jak co roku, w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia na trasie między Policami a Trzebieżą kursują autobusy Linii Plażowej obsługiwanej przez SPPK. Autobusy jeżdżą trasą Linii Samorządowej. Bilety do nabycia u konduktora lub kierowcy. Obowiązują bilety jak na Linii Samorządowej. Poza wymienionymi niżej w rozkładzie, pozostałe przystanki są przystankami na żądanie.

Zmiana trasy i rozkładu jazdy linii 68


1 lipca nastąpiła zmiana trasy i rozkładu jazdy linii 68. Na odcinku Plac Rodła — Axentowicza/Kresowa trasa linii przebiega jak dotychczas, a później ulicami Królewskiego, Łączną, Świergotki i Przepiórki do przystanku końcowego „Przepiórki” (powrót ul. Przepiórki, Łączną, Królewskiego).

Na nowej trasie uruchomione przystanki:

• Kormoranów — tylko w kierunku Przepiórki, wspólny z linią 57,
• Królewskiego nż — w kierunku Przepiórki i w kierunku pl. Rodła, przystanki zlokalizowane na ul. Królewskiego przy skrzyżowaniu z łącznikiem do ul. Kruczej,
• Świergotki — tylko w kierunku pl. Rodła, zlokalizowany na ul. Łącznej przed skrzyżowaniem z ul. Świergotki,
• Przepiórki — przystanek końcowy zlokalizowany na ul. Przepiórki przed skrzyżowaniem z ul. Łączną.
• Nie będzie obsługiwany przez linię 68 dotychczasowy przystanek końcowy „Kormoranów” zlokalizowany przy ul. Warcisława.

Linia

Trasy
68
Plac Rodła<—>Kormoranów
Piłsudskiego — plac Rodła — aleja Wyzwolenia — Malczewskiego — Matejki (z powrotem: Matejki — Piłsudskiego) — Gontyny — Sczanieckiej — Wilcza — Przyjaciół Żołnierza — Przyjaciół Ronda — Bandurskiego — Kresowa — Warcisława I (z powrotem: Warcisława I — Rostocka — Bandurskiego)
Trasa obowiązująca do 30.06.2017

Plac Rodła<—>Przepiórki
Piłsudskiego — plac Rodła — aleja Wyzwolenia — Malczewskiego — Matejki (z powrotem: Matejki — Piłsudskiego) — Gontyny — Sczanieckiej — Wilcza — Przyjaciół Żołnierza — Przyjaciół Ronda — Bandurskiego — Rostocka — Królewskiego — Łączna — Świergotki — Przepiórki (z powrotem: Przepiórki — Łączna)
Trasa obowiązująca od 01.07.2017

Na biletach kolejowych komunikacją miejską


Jak podaje firma "POLREGIO" z powodu awarii urządzeń sterowania na stacji Szczecin Główny w dniu 30 czerwca i opóźnieniami pociągów na terenie Szczecina, podróżni posiadający bilet na przejazd pociągami tej firmy mogą korzystać z komunikacji miejskiej na terenie Szczecina. Na czas awarii bilety kolejowe będą honorowane w autobusach i tramwajach.

Awaria urządzeń sterowania została usunięta w godzinach popołudniowych, więc jazda na biletach kolejowych komunikacją miejską jest już niehonorowana.

Kolej metropolitalna coraz bliżej. Będzie umowa z PKP


To konkretny krok w kierunku realizacji wielkiej inwestycji komunikacyjnej

4 lipca planowane jest zawarcie umowy partnerstwa w sprawie realizacji projektu Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej. W tym gronie obok gmin znajdą się Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, Województwo Zachodniopomorskie i PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Partnerzy wskażą lidera projektu - Stowarzyszenie SOM. Czytaj więcej Głos Szczeciński

Opracowanie: "Marek Jaszczyński" "Głos Szczeciński (148)"28 czerwca 2017

System monitoringu wizyjnego CCTV Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju


22 czerwca UM ogłosił przetarg na wykonanie systemu monitoringu wizyjnego CCTV Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju. Etap II- przystanek Hangarowa nż i Jaśminowa ZUS. Oferty należy składać do 7 lipca.

Celem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie pozwolenia/zgłoszenia umożliwiającego prowadzenie robót budowlanych jak również sprawowanie nadzoru autorskiego w odniesieniu do zaprojektowanych robót. Jest to kontynuacja projektu - budowy systemu monitoringu wizyjnego pętli "Turkusowa" opisanego w dokumentacji I etapu inwestycji.

Tabor w zajezdni Klonowica na dzień 13 czerwca 2017 roku


Stan taboru w SPA "Klonowica" na dzień 13 czerwca 2017 roku według danych ze strony zajezdni autobusowej wynosi 104 autobusy różnych marek. Ich średni wiek to 9,72 lat. Były to autobusy takie jak:

MAN NL 223 - 7, MAN NL 283 - 2, MAN NL 262 - 1, MAN NG 313 - 11, MAN NG 363 - 1, MAN A21 - 1, MAN A23 - 4, MAN A35 - 3, MAN A47 - 1, VOLVO B10M - 7, SOLARIS URBINO 10 - 4, SOLARIS URBINO 12 - 28, SOLARIS URBINO 18 - 34

wykaz autobusów, dane techniczne, zdjęcia

Czy tory odstawcze się ostaną?


Wielkimi krokami zbliża się moment przebudowy pętli w Lesie Arkońskim, ulicy Arkońskiej (Spacerowej) do Wojska Polskiego wraz z budową ronda z rozetą rozjazdów tramwajowych i kawałkiem torów w ulicy Szafera. Otwarcie ofert na wykonawcę inwestycji miało nastąpić 20 czerwca, ale z powodu licznych zapytań odnośnie zapisów siwz, UM przedłużył składanie ofert do 3, 18, 25 lipca a ostatnio na 1 sierpnia. Po wyborze rozpoczną się prace przy tym zadaniu.

 Foto: Janusz Światowy
Czy tory odstawcze przy Torze Kolarskim znajdujące się po zachodniej stronie alei Wojska Polskiego na odcinku od ulicy Szafera - Jarzyńskiego, końcówka w już okrojonym stanie ostanie się dla potomnych? Końcówka stanowi doskonale zachowany fragment byłej trzytorowej końcówki „Tor Kolarski” (niem. Rennbahn), wybudowanej w 1927 roku.

 Foto: Janusz Światowy

Wszystkim umknął fakt - miłośnikom komunikacji także, że coś takiego będzie miało miejsce przy tym zadaniu. W dokumentacji opisowej jest punkt 6.5.3, podpunkt kozioł oporowy w którym napisano:

"Przyjęto, że tor odstawczy znajdujący się w ulicy Wojska Polskiego (strona południowozachodnia) zostanie w części wskazanej załączonym planem rozebrany a pozostałą część pozostawi się zgodnie ze stanem istniejącym. Na końcu toru należy zamocować kozioł oporowy".

Miłośnicy komunikacji są zaniepokojeni takim obrotem sprawy i chcą napisać pismo do Prezydenta miasta w sprawie zachowania pozostałości końcówki tramwajowej dla potomnych. Jakkolwiek, czy pismo napiszą czy nie, zgadzam się że obiekt należy zachować w dotychczasowym stanie. Inną rzeczą jest, że zlecający nie określił ram, jak projektant ma ugryźć temat odnośnie pozostawienia okrojonej już końcówki o trzeci tor.

Obiekt ten jest unikalny w skali kraju. Już nie ma takich końcówek, bo po wojnie likwidowano je. Ślepe końcówki zastępowano pętlami przystosowanymi do taboru jednokierunkowego. Ta końcówka została zachowana tylko dzięki bliskości zajezdni tramwajowej "Poogodno", gdzie w razie różnych przypadków były możliwości odstawienia większej liczby wozów tramwajowych na czas awarii w zajezdni czy też modernizacji zajezdni, co miało miejsce w poprzednich dwu latach. Tory odstawcze wykorzystywano też na imprezy okolicznościowe czy też na imprezy organizowane na Torze Kolarskim.

Trzeci tor końcówki został zlikwidowany w latach 1979 - 82 przy okazji przebudowy torowiska na odcinku od ulicy Curie-Skłodowskiej do Toru Kolarskiego. Część dawnych torów biegnących między jezdnią a budynkami zlikwidowano. Pozostawiono jednak mały odcinek dwutorowy, po którym tramwaje wyjeżdżają z zajezdni na swoje trasy. Pozostawiono również pojedynczy tor biegnący w kierunku toru kolarskiego przecinający ulicę Szafera. Dalej znajduje się rozjazd i zaczynają się dwa z trzech torów po dawnej końcówce. Trzeci tor jak już wspomniałem został zlikwidowany, a po jego śladzie biegnie jezdnia prowadząca do centrum.

I tak kawałek po kawałku znika obiekt zasłużony dla komunikacji szczecińskiej. Szkoda, że nie został wpisany do rejestru zabytków. Co na to, miejski i wojewódzki konserwator zabytków? Jest to, jakby nie patrzeć obiekt techniki komunikacji miejskiej stosowany w okresie przedwojennym i wykorzystywanym też po wojnie przez polskich tramwajarzy. Powinien pozostać jako pomnik techniki i atrakcją turystyczną. Powinno się to miejsce oznaczyć tabliczkami informacyjnym, które mówiłyby o fakcie istnienia takiej końcówki.

Będąc realistą, cieszę się, że wreszcie dochodzi do przebudowy i budowy nowej trasy oraz mając na uwadze fakt, że tory od strony ulicy Szafera zostaną odcięte od pozostałej sieci torów, proszę o wprowadzenie korekty w projekcie i nielikwidowanie torów dawnej końcówki, które nie kolidują z nowym układem drogowym.

Po odcięciu torów można by użyć nakładki na czas przetaczania wagonów, a po ich odstawieniu nakładkę ściągnąć. Można by też tory używać jako parking dla samochodów.

No, ale nie będę wchodził w kompetencje projektantów. Interesuje mnie jedynie zachowanie ciekawego fragmentu komunikacji miejskiej dawnego Szczecina. Jeszcze raz proszę kompetentne władzę o korektę tego fragmentu projektu w celu zachowania tego obiektu dla potomnych.

Szczecin wprowadza kartę miejską na smartfony


Od 6 czerwca mieszkańcy Szczecina wyposażeni w smartfony z systemem Android mogą korzystać z aplikacji Mobilna Karta Miejska. Umożliwia ona zakup biletów komunikacji zbiorowej. Nowy sposób dystrybucji ma być odpowiedzią miasta na rosnący trend sprzedaży usług za pośrednictwem telefonów komórkowych.

Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie zaprezentował dziś nowy sposób zakupu biletów komunikacji miejskiej. Podróżnym udostępniona została aplikacja na telefony komórkowe, która ma zastępować tradycyjną fizyczną kartę miejską. Użytkownicy mogą korzystać z pełnej oferty biletowej ZDiTM, mogą też liczyć na przesyłane za jej pośrednictwem powiadomienia dotyczące taryfy czy utrudnień w ruchu. Czytaj więcej Transport Publiczny

Opracowanie: "Transport Publiczny" 6 czerwca 2017

Budowa węzła przesiadkowego w Policach


Wykonawcą inwestycji, wyłonionym w przetargu w dniu 27 marca 2017 została firma Przedsiębiorstwo Budowlane BIS Sp. z o.o. z ulicy Stołczyńskiej 178 ze Szczecina. Koszt przedsięwzięcia to około 2.650 tysięcy złotych brutto.

Gmina otrzymała na inwestycję dofinansowanie z RPO w wysokości 85% kosztów. Umowa została zawarta z Marszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego w grudniu poprzedniego roku.

W ramach budowy węzła przy ulicy Wyszyńskiego w Policach powstaną perony, wiaty, miejsca postojowe dla autobusów, busów, taksówek i rowerów. Powstaną także drogi manewrowe i ciągi pieszo-rowerowe. Inwestycja ma być wykonana do końca października.

Transport publiczny na pierwszym planie


Sprawny, wygodny, szybki i ekologiczny transport publiczny to niezbędny element rozwoju Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. Jego kręgosłupem ma być Szczecińska Kolej Metropolitalna, która będzie komunikacyjnie łączyć cały obszar. Dopełnieniem całego systemu są autobusy, natomiast na terenie Szczecina ma nim być przede wszystkim sieć tramwajowa.

Każdy pojazd musi spełniać wszystkie niezbędne wymogi, w tym dostosowanie do bezproblemowego przewozu osób niepełnosprawnych oraz, co oczywiste, musi być ekologiczny. Trudno wyobrazić sobie rozwój Szczecina, stolicy Pomorza Zachodniego i jednocześnie „miasta rdzeniowego” SOM, bez komplementarnej sieci tramwajowej połączonej nie tylko z SKM, ale także wszystkimi dużymi osiedlami na terenie miasta. Czytaj więcej Kurier Szczeciński

Opracowanie: "Marek Osajda", "Kurier Szczeciński (103), Kurier Metropolitalny" 30 maja 2017

86 inaczej


Z powodu przebudowy ulicy Jagiellońskiej z dniem 26 maja aż do odwołania autobus linii 86 jeździł wg specjalnego rozkładu jazdy, objazdem w kierunku placu Rodła przez aleje Wojska Polskiego, plac Zgody, ulice Obrońców Stalingradu, ulice św. Wojciecha, ulice Jagiellońską. Na odcinku objazdu uruchomiony został przystanek „Plac Zgody”, a likwidacji uległ przystanek „Plac Zamenhofa”.

Linia

Trasy
86
Osiedle Kaliny— Witkiewicza — Jagiellońska — aleja Wojska Polskiego — plac Zgody — Obrońców Stalingradu — Świętego Wojciecha — Jagiellońska — plac Lotników — Mazurska — Piłsudskiego (z powrotem: Piłsudskiego — plac Rodła — aleja Wyzwolenia — plac Żołnierza Polskiego — Obrońców Stalingradu) — Plac Rodła

Zakłady Piekarnicze — Łukasińskiego — Taczaka — Witkiewicza — Jagiellońska — aleja Wojska Polskiego — plac Zgody — Obrońców Stalingradu — Świętego Wojciecha — Jagiellońska — plac Lotników — Mazurska — Piłsudskiego (z powrotem: Piłsudskiego — plac Rodła — aleja Wyzwolenia — plac Żołnierza Polskiego — Obrońców Stalingradu) — Plac Rodła

Schematy sieci


Schematy tras linii na dzień 26 maja 2017 roku. Schematy komunikacja tramwajowa, komunikacja nocne, komunikacja dzienna

Emką w Noc Muzeum


Jak co roku ZDiTM wraz z Muzeum Techniki z okazji Europejskiej Nocy Muzeów, uruchomił 20 maja linie specjalną M mającą ułatwić dojazd zwiedzającym do Muzeum Techniki znajdującego się przy ulicy Niemierzyńskiej i muzeów w centrum miasta.

 Foto: Janusz Światowy
Linia jeździła na trasie Potulicka - Las Arkoński obsługiwana wagonem 4N 293H z Zajezdni Golęcin. Odjazdy z Potulickiej: 19:00, 20:00, 21:00, z Lasu Arkońskiego: 19:33, 20:33, 21:33.

Wagon zatrzymywał się na przystankach Brama Portowa, plac Żołnierza Polskiego, plac Rodła, Muzeum Techniki, Las Arkoński.

* * *

III etap Arkońskiej


Po prawie pięciu latach od oddania do eksploatacji po kapitalnym remoncie ulic Niemierzyńskiej i Arkońskiej w dniu 11 maja 2017 roku na stronie Urzędu Miasta opublikowano ogłoszenie o przetargu na przebudowę dalszej części ulicy Arkońskiej (III etap inwestycji na odcinku od pętli "Las Arkoński" do alei Wojska Polskiego).

foto: UM
foto: UM
W ramach realizacji zadania m.in. nastąpi przebudowa pętli Arkońskiej na pętle autobusowo-tramwajową, budowa torowiska tramwajowego do skrzyżowania z aleją Wojska Polskiego oraz przebudowane zostanie skrzyżowanie ulic Arkońskiej i Wojska Polskiego. Powstanie tam rondo, na którym zostaną położone rozjazdy do jazdy tramwajów we wszystkich kierunkach tzn. w relacji Arkońska - Głębokie, zajezdnia Pogodno, ulica Szafera i odwrotnie.

Zainteresowani przetargiem wykonawcy mogą składać dokumenty do 20 czerwca 2017 roku. Wyłoniony zwycięzca przetargu na wykonanie prac będzie miał 18 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy.

* * *

Tabor w zajezdni Dąbie na dzień 9 maja 2017 roku


Stan taboru w SPA "Dąbie" na dzień 9 maja 2017 roku według danych ze strony zajezdni autobusowej wynosi 101 autobusów różnych marek takich jak:

VOLVO B10MA - 3, VOLVO 7700 - 1, VOLVO 7700A - 2, MAN NL 223 - 3, MAN A11 - 3, MAN NL 263 - 1, MAN NL 313 - 2, MAN A23 NG 313 - 8, NEOPLAN N4411 - 1, SOLARIS URBINO 12 - 28, SOLARIS URBINO 18 - 34, SOLARIS URBINO 12 HYBRID - 1, MERCEDES BENZ 0530G EVOBUS - 2, MERCEDES BENZ 0530 EVOBUS- 2, MERCEDES BENZ 0530G CITARO - 7, MERCEDES BENZ 0530 CITARO - 3.

wykaz autobusów

Modernizacja wózków szczecińskich Tatr


8 maja Tramwaje Szczecińskie ogłosiły przetarg na wykonanie modernizacji 40 sztuk wózków napędowych do tramwajów Tatra KT4Dt z możliwością wykorzystania prawa opcji dotyczącego wykonania modernizacji do 32 sztuk dodatkowych wózków napędowych. Termin składania ofert do 14 czerwca w siedzibie firmy. 14 czerwca otwarto jedyną ofertę która wpłynęła do spółki. Ofertę po wielu zapytaniach i zmianie zapisów siwz złożyła firma "Modertrans" z Poznania.

* * * * * *

30 sierpnia ogłoszono podpisanie umowy na modernizacje wózków do tramwajów Tatra KT4Dt. Usługę wykona "Modertrans" z Poznania za kwotę 6 873 240 zł brutto.

Zamówienie zostało podzielone na dwa etapy:
• etap I – obejmuje wykonanie modernizacji 40 sztuk wózków w latach: 2017 – 2020;
• etap II obejmuje wykonanie modernizacji opcjonalnie do 32 wózków w latach: 2020 – 2023, realizowanej w przypadku uzyskania przez zamawiającego dodatkowego dofinansowania.

16 autobusów hybrydowych


Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz 5 maja podpisał z Prezydentem miasta Piotrem Krzystkiem umowę na dofinansowanie inwestycji z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w wysokości 34 milionów złotych. W tym 27 milionów na zakup 16 autobusów hybrydowych, które zasilą park autobusowy zajezdni na Klonowica. Autobusy zostaną skierowane prawdopodobnie na linie autobusowe 58, 59, 75, 86 i 87. Tabor łącznie będzie kosztować 39,6 mln złotych. Reszta to wkład własny miasta. Pojazdy powinny dotrzeć do zajezdni na Klonowica jeszcze w tym roku.

Przestrzenna zamknięta


4 maja zamknięto ulicę Przestrzenną. Powodem był remont mostu znajdującego się w ciągu ulicy Emilii Gierczak ze względu na jego zły stan (osuwanie się przyczółka po stronie lotniska). Bryła przyczółka podpierająca most po tej stronie rzeki Płoni była odchylona od pionu i stan ten groził zawaleniem.

Celem remontu było poprawienie jego parametrów użytkowych i technicznych. W trakcie remontu zostały odnowione przęsła przeprawy (wzmocnienie ich posadowienia). Odnowione zostały też elementy wyposażenia przeprawy takie jak balustrady, krawężniki i dylatacja. Przeprawa dostała nowe chodniki i nawierzchnie. Remont obejmował też skarpy, wymiana wsporników podwieszenia infrastruktury sieci uzbrojenia terenu. Wybudowano również kanalizację deszczową.

foto: ZDiTM
foto: ZDiTM
Prace prowadzone były przy zamkniętym moście dla ruchu samochodowego, ruch pieszy zachowano, a dla komunikacji miejskiej przed mostem utworzono miejsce do zawracania. Koszt prac, które wykonywała firma "Intop" z Warszawy w ramach bieżącego utrzymania to kwota 1,9 mln złotych.

W związku z tym od od tego dnia, aż do zakończenia remontu obiektu (połowa lipca) autobusy linii pospiesznej "C" jeżdżą objazdem od Basenu Górniczego przez ulicę Eskadrową, Hangarową, Gryfińską i dalej stałą trasą, a linia "856" na trasie Rondo Ułanów Podolskich<—>Dąbie Osiedle przez Gryfińską. Utworzono też dodatkową linie specjalną 872 kursującą na trasie Bagienna<—>Przybrzeżna.

Linia

Trasy

856 Rondo Ułanów Podolskich — Batalionów Chłopskich — Gryfińska — Krzywoń — Gierczak — Newtona — Goleniowska — Goplańska — Dąbie Osiedle

Linia

Trasy

872 Bagienna — Gryfińska — Batalionów Chłopskich — rondo Ułanów Podolskich — Leszczynowa — Eskadrowa — Przestrzenna — Przybrzeżna

Linia

TrasyC
Plac Rodła — Piłsudskiego — plac Rodła — aleja Wyzwolenia — plac Żołnierza Polskiego (z powrotem: plac Żołnierza Polskiego — plac Hołdu Pruskiego — Matejki — Piłsudskiego) — aleja Niepodległości — plac Brama Portowa — Wyszyńskiego — most Długi — Energetyków — most Portowy — Gdańska — Estakada Pomorska — Gdańska — most Pionierów Miasta Szczecina — Eskadrowa — Hangarowa — Gryfińska — Krzywoń — Gierczak — Newtona — Goleniowska — rondo Gryfa — Lubczyńska — Goleniowska — Kniewska — Lubczyńska — Kablowa — Osiedle Kasztanowe

Tabor w zajezdni Klonowica na dzień 24 kwietnia 2017 roku


Stan taboru w SPA "Klonowica" na dzień 24 kwietnia 2017 roku według danych ze strony zajezdni autobusowej wynosi 103 autobusy różnych marek. Ich średni wiek to 9,85 lat. Były to autobusy takie jak:

MAN NL 223 - 7, MAN NL 283 - 2, MAN NL 262 - 2, MAN NG 313 - 11, MAN NG 363 - 1, MAN A21 - 1, MAN A23 - 4, MAN A35 - 3, MAN A47 - 1, VOLVO B10M - 8, SOLARIS URBINO 10 - 4, SOLARIS URBINO 12 - 25, SOLARIS URBINO 18 - 34

25 kwietnia odjechał z zajezdni autobus Volvo B10MA 1584 sprzedany na części.

wykaz autobusów, dane techniczne, zdjęcia

Sprzedaż autobusów używanych

SPA Dąbie ogłosiło 12 kwietnia chęć sprzedaży wycofanych z eksploatacji autobusów marki: Volvo B10MA - 2852, 2870, 2871, 2872, 2887, MAN NG262 2704, NL262 2002, NL223 2202. Oferty należało składać do 24 kwietnia. Stan wszystkich autobusów - "na holu".

Schematy sieci


Schematy tras linii na dzień 1 kwietnia 2017 roku. Schematy komunikacja tramwajowa, komunikacja nocne, komunikacja dzienna

Zmiany na liniach 4, 5, 7, 11, 12 i 86


Zmiany wprowadzono w dniach 25-27 marca 2017 z powodu montażu napędów rozjazdów na skrzyżowaniu Piastów i Jagiellońskiej. Wstrzymany został ruch tramwajowy na odcinku ulic Jagiellońskiej i Piastów oraz plac Kościuszki - plac Szarych Szeregów.

Na ten czas zmieniono trasy wspomnianych tramwajów, które kursowały objazdami. Uruchomiono też specjalną linie zastępczą.

Linia

Trasy4
Krzekowo -> — Żołnierska — Mickiewicza — Wawrzyniaka — plac Gałczyńskiego — Wojska Polskiego — aleja Piastów — plac Kościuszki — aleja Piastów — plac Szyrockiego — aleja Powstańców Wielkopolskich — Budziszyńska — PomorzanyPomorzany -> — Budziszyńska — aleja Powstańców Wielkopolskich — plac Szyrockiego — aleja Piastów — plac Kościuszki — Krzywoustego — Brama Portowa — Niepodległości — plac Żołnierza Polskiego — plac Hołdu Pruskiego — plac Rodła — Piłsudskiego — plac Szarych Szeregów — Piastów — Jagiellońska — Boh. Warszawy — Mickiewicza — rondo Karskiego — Żołnierska — Krzekowo

Linia

Trasy


5
Stocznia Szczecińska — Firlika (z powrotem: Firlika — Antosiewicza — Nocznickiego — Firlika) — Dubois — Parkowa — Malczewskiego — Matejki — Piłsudskiego — plac Rodła — Piłsudskiego — plac Grunwaldzki — Piłsudskiego — plac Odrodzenia — Piłsudskiego — plac Szarych Szeregów — Wojska Polskiego — plac Gałczyńskiego — Wawrzyniaka — Mickiewicza — rondo Karskiego — Żołnierska — Krzekowo

Linia

Trasy


11
Ludowa — Druckiego-Lubeckiego — Stalmacha — Nocznickiego — Firlika (z powrotem: Firlika — Antosiewicza — Nocznickiego) — Dubois — Parkowa — Malczewskiego — Matejki — Piłsudskiego — plac Rodła — Wyzwolenia — Niepodległości — Bramę Portową — Krzywoustego — aleja Piastów — plac Kościuszki — aleja Piastów — plac Szyrockiego — aleja Powstańców Wielkopolskich — Budziszyńska — <- Pomorzany

Linia

Trasy


12
Pomorzany — Budziszyńska — aleja Powstańców Wielkopolskich — plac Szyrockiego — aleja Piastów — plac Kościuszki — Krzywoustego — Brama Portowa — Niepodległości — plac Żołnierza Polskiego — Wyzwolenia — plac Rodła — aleja Wyzwolenia — rondo Giedroycia — Kołłątaja — rondo Sybiraków — Asnyka — Orzeszkowej (z powrotem: Orzeszkowej — Boguchwały — Asnyka) — Dworzec Niebuszewo

Linia

Trasy


86
Osiedle Kaliny — Witkiewicza — 5 lipca — Bolesława Śmiałego — Piastów — Jagiellońska — plac Zamenhofa — Jagiellońska — plac Lotników — Mazurska — Piłsudskiego (z powrotem: Piłsudskiego — plac Rodła — aleja Wyzwolenia — plac Żołnierza Polskiego — Obrońców Stalingradu — plac Zgody — aleja Wojska Polskiego — Jagiellońska — Piastów — Bolesława Śmiałego — 5 lipca) — Plac Rodła

Linia

Trasy

812 Plac Kościuszki — aleja Piastów — Pułaskiego — Sikorskiego — plac Kościuszki — aleja Piastów — plac Szarych Szeregów — Piłsudskiego — Plac Szarych Szeregów Kursuje tylko w jednym kierunku.

SPPK kupi 15 nowych autobusów


10 marca odbyło się uroczyste podpisanie umowy na dofinansowanie projektu „Zakup taboru autobusowego niskoemisyjnego” który przewiduje zakup przez SPPK 15 nowych autobusów w latach 2017-2019 (po 5 sztuk rocznie). Spółka uzyskała na inwestycje dofinansowanie ze środków unijnych w kwocie 10,5 mln złotych.

Umowę podpisali Prezes SPPK Kazimierz Trzciński i Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz przy udziale Władysława Diakuna – Burmistrza Polic, Michała Przepiery Zastępcy Prezydenta Szczecina, Witolda Króla – Przewodniczącego Rady Miejskiej w Policach, Romana Walaszkowskiego – Dyrektora Biura SOM oraz Joanny Żurowskiej – radnej Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego.

Dostawa 5 pierwszych autobusów na przełomie września i października. Jednak nie wiadomo jeszcze kto dostarczy te autobusy, trwa bowiem rozstrzyganie przetargu ogłoszonego w styczniu 2017.

Tabor w zajezdni Klonowica na dzień 1 marca 2017 roku


Stan taboru w SPA "Klonowica" na dzień 1 marca 2017 roku według danych ze strony zajezdni autobusowej wynosi 104 autobusy różnych marek takich jak:

MAN NL 223 - 7, MAN NL 283 - 2, MAN NL 202 - 1, MAN NL 262 - 2, MAN NG 313 - 11, MAN NG 363 - 1, MAN A23 - 4, MAN A35 - 3, MAN A47 - 1, VOLVO B10M - 9, SOLRIS URBINO 10 - 4, SOLARIS URBINO 12 - 25, SOLARIS URBINO 18 - 34

Zajezdnia obsługuje linie dzienne: B, 51, 53, 57, 58, 59, 60, 63, 67, 68, 69, 74, 75, 76, 78, 80, 82, 86, 87, oraz linie nocne: 521, 525, 527, 528, 529.

wykaz autobusów, dane techniczne, zdjęcia

Wpływy ze sprzedaży biletów spadają


W lutym ZDiTM poinformował, że kupujemy coraz mniej biletów komunikacji miejskiej. Plan zakładał w 2016 roku sprzedaż na poziomie 90 milionów złotych, wykonanie jest o 4 mln zł mniejsze. Jak twierdzi trzeba coraz więcej dokładać do komunikacji miejskiej.

W ubiegłym roku wpływy ze sprzedaży biletów były niższe o cztery miliony złotych. Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego tłumaczy, dlaczego nie udało się tego osiągnąć. Głównym powodem jest rosnąca liczba grup uprawnionych w naszym mieście do zniżek.

* * * * * *

Czy, aby na pewno, jest to główna przyczyna spadku przychodów za sprzedaż biletów? Mnie się wydaje, że to nie jest jedyna przyczyna. Czy aby przyczynami spadku sprzedaży biletów nie są podejmowane złe decyzje przez kierownictwo firmy?

Tzn. zamykanie kas biletowych w niektórych punktach miasta, ograniczanie godzin otwarcia kas biletowych, jak też psujące się lub niedziałające urządzenia na pokładach tramwajów i autobusów.

Skargi pasażerów na powtarzające się sytuacje odnośnie nie działających urządzeń nie przynoszą skutków. Swoisty "tumiwisizm" firmy zarządzającej komunikacją powoduje odpływ pasażerów z komunikacji. A wydano na system zarządzania 54 miliony złotych, który miał wspomóc firmę w zarządzaniu komunikacją Szczecina, a jest jak każdy widzi. Zwalanie winy na pasażerów nie przynosi chwały firmie zarządzającej.

Budowa węzła przesiadkowego na Wyszyńskiego w Policach


28 lutego na stronach Gminy Police ukazało się ogłoszenie burmistrza Władysława Diakuna o przetargu na budowę węzła przesiadkowego na ulicy Wyszyńskiego w Policach.

Przedmiotem zamówienia jest budowa pętli autobusowej wraz z parkingami dla samochodów osobowych, stanowiskami postojowymi dla rowerów oraz przebudowa dwóch zatok autobusowych zlokalizowanych w ciągu tej ulicy na odcinku pomiędzy ulicą Roweckiego i ulicą Okulickiego w Policach.

Oferty należało złożyć do 16 marca do godziny 10:30 w siedzibie urzędu. Termin wykonania zlecenia to 30 października 2017.

* * * * * *

16 marca zostały złożone oferty na wykonanie tego zadania. Zgłosiły się 2 firmy - Przedsiębiorstwo Budowlane BIS Sp.z o.o Szczecin zaoferowała kwotę 2 644 964,50 zł, KONSORCJUM FIRM Zakład Ogólnobudowlany Jarosław Muszyński i FDO Sp. z o.o. Police na kwotę 3 751 500,00 zł.

* * * * * *

27 marca ogłoszono wyniki przetargu. Wybrana została firma Przedsiębiorstwo Budowlane BIS Sp. z o.o. z ulicy Stołczyńskiej 178 ze Szczecina.

Zapytanie cenowe


ZDiTM 27 lutego chęć pozyskania oferty cenowej na przygotowanie, wdrożenie systemu Mobilnej Karty Miejskiej na potrzeby Gminy Miasta Szczecin na stronie internetowej i smartfonach z oprogramowaniem Android, iOS i Windows Phone oraz utrzymanie systemu (serwis).

Oferty należy złożyć do 1 marca. Termin realizacji zamówienia do 31 grudnia od dnia podpisania umowy oferty cenowej.

* * * * * *

2 marca wybrano wykonawcę. Jest nią firma GoPay Sp. z o.o. z Warszawy, która była jedyną i zaproponowała cenę za wykonanie zlecenia na kwotę brutto 67 200,00 zł.

Schematy sieci


Schematy tras linii na dzień 15 lutego 2017 roku. Schematy komunikacja tramwajowa, komunikacja nocne, komunikacja dzienna

Ponowny przetarg na 20 autobusów dla Dąbia


16 lutego UM ponowił przetarg na zakup 20 autobusów. Tym razem w podziale na części, obejmujące oddzielnie pojazdy 12-metrowe i 18-metrowe. Autobusy mają zostać dostarczone w lutym i marcu 2018 roku. Termin składania ofert do 28 marca.

To drugie podejście do przetargu na zakup tych autobusów. Zakup będzie możliwy dzięki dofinansowaniu ze środków UE. Poprzednie postępowanie trzeba było unieważnić (8 lutego), gdyż Biuro Zamówień Publicznych wprowadziło zbyt daleko idące zmiany – m.in. podzielił przetarg na części.

* * * * * *

28 marca otwarto oferty na zakup autobusów. Zgłosiła się tylko firma "Solaris" z Bolechowa, która zaproponowała cenę za 10 autobusów solowych kwotę 15.801.810,00 zł zaś miasto przeznaczyło 15.375.000,00 a za 10 autobusów przegubowych kwotę 20.525.010,00 zł miasto 19.680.000,00. Teraz komisję przetargową przed udzieleniem zamówienia, czeka podjęcie decyzji o ewentualnym zwiększeniu budżetu lub unieważnieniu przetargu.

* * * * * *

28 kwietnia 2017 Urząd Miasta Biuro Zamówień Publicznych ogłosiło informację o wyborze firmy SOLARIS Bus & Coach SA z siedzibą w Bolechowo jako dostawcy taboru autobusowego w ilości 20 sztuk - 10 autobusów solowych i 10 przegubowych.

Tabor w zajezdni Dąbie na dzień 15 lutego 2017 roku


Stan taboru w SPA "Dąbie" na dzień 15 lutego 2017 roku według danych ze strony zajezdni autobusowej wynosi 105 autobusów różnych marek takich jak:

VOLVO B10MA - 8, VOLVO 7700 - 1, VOLVO 7700A - 2, MAN NL 223 - 4, MAN A11 - 4, MAN NL 262 - 1, MAN NL 263 - 1, MAN NL 313 - 2, MAN A23 - 6, MAN NG313 - 2, NEOPLAN N4411 - 1, MERCEDES BENZ 0530G - 3, MERCEDES BENZ 0530 - 2, MERCEDES BENZ 0530G CITARO - 6, MERCEDES BENZ 0530 CITARO - 2, SOLARIS URBINO 12 - 23, SOLARIS URBINO 18 - 36, SOLARIS URBINO 12 HYBRID - 1.

• Zajezdnia obsługuje 18 linii zwykłych dziennych - 52, 54, 55, 56, 61, 62, 64, 65, 66, 71,, 72, 73, 79, 84, 85, 93, 96
• linie pośpieszne - A, B, C, D, E, G,
• linie nocne - 533, 534
• linie tymczasowe - 856, 896

wykaz autobusów

Przygotowania do torowej rewolucji


W Szczecinie planowana jest na najbliższe lata torowa rewolucja. Głównym celem i ideą projektu „Przebudowa torowisk tramwajowych w Szczecinie – etap II” jest zwiększenie wykorzystania niskoemisyjnego transportu miejskiego na terenie Szczecina poprzez poprawę stanu technicznego tras tramwajowych w mieście.

Realizacja projektu wynika z potrzeby poprawy stanu technicznego infrastruktury torowej i poprawy komfortu podróżowania tramwajami w naszym mieście. Po przebudowie przejazd będzie bardziej płynny, zmniejszy się awaryjność torowisk, a w rejonie przejazdu tramwajów zrobi się ciszej.

Wnioskodawcą i Beneficjentem projektu pn. „Przebudowa torowisk tramwajowych w Szczecinie – etap II” jest Gmina Miasto Szczecin, a podmiotem odpowiedzialnym za rzeczową realizację projektu będzie Spółka Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. występująca w roli inwestora zastępczego.

Całkowita długość zmodernizowanych linii tramwajowych wyniesie 8.7 km toru podwójnego. Całkowity planowany koszt inwestycji: 233 700 000,00 brutto.

Projekt obejmuje następujący zakres robót:

1. Zadanie 1. Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną
a. w ciągu al. Niepodległości - pl. Żołnierza Polskiego - al. Wyzwolenia - pl. Rodła (wraz z placem Rodła) do Ronda Giedroycia
b. w ciągu ul. Kołłątaja - ul. Asnyka - pętla Niebuszewo
c. w ciągu pl. Żołnierza Polskiego (wraz z pl. Żołnierza) - pl. Hołdu Pruskiego - ul. Matejki - ul. Piłsudskiego (do pl. Rodła)
2. Zadanie 2. Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną w ciągu al. Powstańców Wielkopolskich do pętli Pomorzany wraz z rozbudową pętli oraz z niezbędną rozbudową i przebudową układu drogowego
3. Zadanie 3. Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną w ciągu ul. Mickiewicza od Mostu Akademickiego do skrzyżowania z ul. Brzozowskiego (z przejazdem)
4. Zadanie 4. Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną na pl. Szarych Szeregów
5. Zadanie 5. Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną w węźle Wyszyńskiego
6. Zadanie 6. Przebudowa zajezdni tramwajowej Golęcin wraz z niezbędną rozbudową i przebudową układu drogowego ul. Wiszesława
7. Zadanie 7. Przebudowa Podstacji prostownikowej Kolumba
8. Zadanie 8. Budowa podstacji prostownikowej Chmielewskiego
9. Zadanie 9. Przebudowa Podstacji prostownikowej Kaszubska

Rok 2017 będzie czasem podpisywania umów z biurami projektowymi oraz przygotowywaniem potrzebnych dokumentacji. Realizacja robót budowlanych będzie w latach 2018 – 2023. Dodatkowo w ramach zadań tegorocznych spółka Tramwaje Szczecińskie będzie na bieżąco utrzymywać i kontrolować stan torowisk w naszym mieście.

Planowany jest także remont torowiska na ulicy Krzywoustego, ramach którego zrealizowane zostaną następujące prace:
- usunięcie otulin przyszynowych,
- wyregulowanie krawędzi konstrukcji jezdni,
- oczyszczenie powstałego „tunelu szynowego”,
- uzupełnienie ubytków nawierzchni w ramach torowiska (max. 0,5 m od krawędzi skrajnej szyny),
- wypełnienie całego „tunelu” materiałami chemoutwardzalnymi lub aplikowanymi na gorąco.

Dzięki temu poprawi się szczelność konstrukcji w strefie przyszynowej i komfort jazdy.

Opracowanie: "szczecin.eu" 7 luty 2017

Dostawa dla Dąbia


Do zajezdni w Dąbiu 6 lutego trafiły pierwsze autobusy Solaris - są to 2 autobusy przegubowe 18 metrowe i 2 autobusy solowe 12 metrowe. Dostawy realizowane są w wyniku przetargu ogłoszonego przez spółkę autobusowa w dniu 14 kwietnia 2016 roku.

Siwz tego przetargu obejmował tzw. prawo opcji, co daje spółce możliwość rozszerzenia zamówienia o sześć dodatkowych autobusów. Termin dostarczenia autobusów miał nastąpić w okresie 16 stycznia – 15 lutego 2017 roku. Dalsze trzy autobusy dostarczone zostaną w marcu - prawo opcji.

* * * * * *

SU 12 - numery boczne 2721 (ZS731GK), 2722 (ZS732GK), 2723, 2724, 2725
SU 18 - numery boczne 2751 (ZS733GK), 2752 (ZS734GK)

20 - lecie SPPK


1 lutego 2017 roku minęła 20 rocznica powołania spółki autobusowej w Policach. Spółkę "Szczecińsko – Polickiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego" założono 1 lutego 1997 roku na bazie wydzielonej ze struktur MZK zajezdni autobusowej w Policach.

foto: SPPK
W spuściźnie po bazie autobusowej, spółka dostała 62 autobusy /29 przegubowych - Ikarus 280 i 33 solowe ( Jelcz M11 - 30, Jelcz PR-110 - 3)/ o średniej wieku ponad 9 lat. Do końca marca tego roku otrzymała dodatkowe 4 autobusy Jelcz 120 M. Zatrudnienie w spółce wynosiło w tamtym okresie 221 pracowników na pełnym etacie i 14 pracujących w niepełnym wymiarze czasu pracy.

W chwili obecnej Spółka eksploatuje autobusy typu:
MAN NL-223, MAN NL-283, MAN LION'S CITY, MAN LION'S CITY G, MAN NL-313, MAN NG-262, MAN NG-313, MAN SG-313, SOLARIS URBINO 12, SOLARIS URBINO 18.

Głównym przedmiotem działalności Spółki jest świadczenie usług transportowych w lokalnej komunikacji zbiorowej na terenie Polic, Szczecina i gmin sąsiednich.

Police obsługują takie linie w ramach przewozów regularnych jak:
• w Policach oraz między Policami i Szczecinem, na liniach:
58, 59, 63, 101, 102, 103, 106, 107, 109, 110, 111, pospieszny: F, nocne: 524, 526,
• Linia Samorządowa - na terenie gminy Police
• Linia Pracownicza - na terenie gminy Police
• Linia Działkowa - na terenie gminy Police

Zarząd Spółki jest jednoosobowy, pierwszym prezesem w okresie od lutego 1997 do grudnia 2002 był Pan Kazimierz Trzciński.
Od stycznia 2003 do lipca 2008 funkcję prezesa pełnił Pan Andrzej Markowski.
I ponownie od sierpnia 2008 stanowisko to objął Pan Kazimierz Trzciński.

Zmiany w ZDiTM


Z dniem 1 lutego utworzone zostało nowe stanowisko Pełnomocnika ds. współpracy z Radami Osiedli. Duży nacisk został położony na współpracę z Radami Osiedli, Szczeciński Budżet Obywatelski, działania drogowe, komunikacyjne, związane z utrzymaniem czystości oraz wsłuchiwanie się w potrzeby mieszkańców naszego miasta.

Stanowisko to, obejmie Pan Andrzej Grabiec dotychczasowy z-ca dyrektora ds. Infrastruktury Drogowej. Obowiązki nowego Zastępcy Dyrektora ds. Infrastruktury Drogowej obejmie Pan Sebastian Fritsch, a kierownika działu IG Pan Marek Błądek.

Do czasu powrotu z długotrwałego zwolnienia lekarskiego Pana Marka Jutrzenki - Trzebiatowskiego, obowiązki Zastępcy Dyrektora ds. Komunikacji, przejmie Pan Krzysztof Miler, a działem TOR pokieruje Pani Anna Ortel - Chmielewska.

SOM w 2017 roku


Rozwój Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego z każdym rokiem nabiera tempa. Etap dokumentacji, rozpoznania kluczowych problemów i warunków ich rozwiązania, a także etap planowania i przygotowania Strategii już za nami.

Nastał czas konkursów, wyłaniania wykonawców poszczególnych przygotowanych inwestycji niezbędnych uzgodnień, koordynacji prac, pozyskiwania środków, podpisywania umów itd.

Główny cel jest oczywisty i niezmienny - chodzi o podniesienie poziomu życia mieszkańców metropolii, ale żeby ten cel osiągnąć, potrzebna jest maksymalna mobilizacja w realizacji wspólnie ustalonych przez wszystkich członków SOM projektów inwestycyjnych. Czytaj więcej Kurier Szczeciński

Opracowanie: "Marek Osajda", "Kurier Szczeciński (21), Kurier Metropolitalny" 31 stycznia 2017

Stan posiadania komunikacji szczecińsko - polickiej


Na dzień 30 stycznia komunikacja miejska obsługuję:

• 12 linii tramwajowych
• 4 linie tramwajowe okresowe (0, 14, 15, 16)
• 52 linie autobusowe dzienne zwykłe
• 7 linii autobusowych dziennych pośpiesznych
• 16 linii autobusowych nocnych
• 2 linie autobusowe dzienne zastępcze

Linie obsługuje około 300 autobusów między innym marki Solaris, Man, Mercedes takich przewoźników, jak SPA "Klonowica", SPA "Dąbie", SPPK "Police" i PKS Szczecin.

Na liniach Tramwajów Szczecińskich kursuje 199 wagonów w tym 73 wagony typu Tatra KT4Dt, 28 wagonów niskopdłogowych "Swing", 14 wagonów Moderus "Alfa", 2 wagony z częściowo niską podłogą Moderus "Beta", 52 wagony Tatra T6A2D, 14 wagonów 105N2KS/2000, 12 wagonów 105Ng/2015 i 4 wagony 105Na.

Powyższe firmy świadczą usługi przewozowe na terenie miasta Szczecina, Polic, oraz gminy Dobra.

Tabor w zajezdni Klonowica na dzień 16 stycznia 2017 roku


Stan taboru w SPA "Klonowica" na dzień 16 stycznia 2017 roku według danych ze strony zajezdni autobusowej. wykaz autobusów, dane techniczne, zdjęcia

Zakupy w Policach


13 stycznia SPPK ogłosiło przetarg nieograniczony na zakup 5 autobusów niskoemisyjnych w tym 3 solówki i 2 przegubowe. Zakupione przez spółkę autobusy będą niskopodłogowe, klimatyzowane, nowe z produkcji tegorocznej. Termin składania ofert do 24 lutego.

Zamawiane autobusy winny mieć dodatkową instalację elektryczną przeznaczoną do obsługi urządzeń GMV takich jak:

• komputer pokładowy M20
• monitor pokładowy
• kasownik CTC-910
• biletomat mobilny TRB-412MT
• wyświetlacz ciekłokrystaliczny informacji pasażerskiej
• monitoring - kamery
• rejestrator video REC30S
• miniaudio 20
• głośni w kabinie kierowcy
• baterie zamontowane poza kabiną kierowcy i przedziałem pasażerskim.

* * * * * *

24 lutego w siedzibie SPPK otwarto złożone oferty w przetargu nieograniczonym na zakup pięciu autobusów. Chęć wyprodukowania pojazdów wyraziły dwie firmy: Solaris Bus & Coach, oraz MAN Truck & Bus Polska.

* * * * * *

Komisja przetargowa w dniu 15 marca dokonała wyboru dostawcy 5 zamówionych autobusów. Dostawcą została firma "Solaris" z Bolechowa.

Czwarte podejście na węzeł Podjuchy


5 stycznia 2017 ZDiTM ogłosił czwarte już z rzędu ogłoszenie na wykonanie programu funkcjonalno – użytkowego dla zadania pn.:Budowa węzła przesiadkowego stacja Podjuchy wraz z urządzeniami związanymi z integracją transportu na linii kolejowej 273 w ramach projektu „Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitarnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406,273,351. Termin składania ofert do 17 stycznia 2017.

Pierwszy przetarg ogłoszony 14 czerwca 2016 unieważniony 24 czerwca 2016, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższała kwotę którą zlecający chciał przeznaczyć na wykonanie tego zadania (59.174 zł). Jedyna startująca firma SYSTRA Societe Anonyme z Paryża oddział polski we Wrocławiu zażądała kwoty 142.552 złotych.

Drugi przetarg ogłoszony 20 września 2016 unieważniony 29 września 2016 z powodu braku chętnych.

Trzecie podejście do przetargu nastąpiło 15 grudnia 2016 unieważniono go 4 stycznia 2017, z powodu braku wpłaty wadium. Pragnę zaznaczyć, że wpłynęła tylko jedna oferta od Pracowni Projektowej Maciej Sochanowski z ulicy Św. Ducha 5B/10 ze Szczecina na kwotę 111 315 zł.

* * * * * *

17 stycznia został wybrany wykonawca programu funkcjonalno – użytkowego dla zadania pn.:Budowa węzła przesiadkowego stacja Podjuchy. Jest nim firma Pracownia Projektowa Maciej Sochanowski z ulicy Św. Ducha 5B/10 ze Szczecina, która startowała jako jedyna w tym przetargu. Wykonawca będzie miał 180 dni na wykonanie dokumentacji od chwili podpisania umowy.

Regatowe bilety - The Tall Ships Races


3 stycznia do sprzedaży w kasach ZDiTM trafiła seria biletów komunikacji miejskiej upamiętniająca zlot żaglowców, który odbędzie się w dniach 5 - 8 sierpnia 2017.

foto: UM
Miniatury żaglowców świata widnieją na każdym rodzaju biletów, poczynając od ulgowych biletów za złotówkę, po 240-godzinnych biletach na okaziciela za 60 zł.

Wśród żaglowców uwiecznionych na biletach można zobaczyć Fryderyka Chopina, Dar Młodzieży czy Cuauhtémoca z Meksyku.

Oprócz wspomnianych wyżej jednostek uwiecznione też są - szwedzki Falken, portugalski Sagresa II, holenderski Eendracht, niemiecki Thor Heyerdahl, rosyjski Kruzenstern i Mir i brazylijski Cisne Branco.

Wzory biletów

Schematy sieci


Schematy tras linii na dzień 3 stycznia 2017 roku. Schematy komunikacja tramwajowa, komunikacja nocne, komunikacja dzienna

20 autobusów dla Szczecina


Szczecin dzięki środkom unijnym kupuje 20 autobusów – dziesięć o długości 12 metrów oraz dziesięć przegubowych o długości 18 metrów. Poznaliśmy właśnie specyfikację zamówienia, które ma zostać zrealizowane w lutym i marcu przyszłego roku. Prawem opcji objęto montaż biletomatów i monitoringu.

Wejście do pojazdu ma znajdować się na wysokości maksymalnej 320 mm. Zgodnie ze specyfikacją wóz jednoczłonowy posiadać ma trzy pary drzwi dwuskrzydłowych, o szerokości min. 1200 mm, otwieranych do wewnątrz. W dłuższym pojeździe przewidziano z kolei cztery pary drzwi. Przy drugich drzwiach znajdować się będzie ręcznie rozkładana rampa. Czytaj więcej transport-publiczny.pl

Opracowanie: "transport-publiczny.pl" 2 stycznia 2017

* * * * * *

2 stycznia Biuro Zamówień Publicznych Urzędu Miasta ogłosiło przetarg nieograniczony na zakup 20 autobusów niskopodłogowych (10 solówek 12 metrowych i 10 przegubowych 18 metrowych). Złożona oferta musi opiewać na całość taboru, zamawiający nie dopuszcza ofert częściowych. Zamawiający dopuszcza natomiast odstępstwa +/- 1 metr długości pojazdu. Oferty należy składać do 8 lutego.

* * * * * *

Urząd Miasta 8 lutego unieważnił przetarg na dostawę 20 autobusów niskoemisyjnych. Powodem unieważnienia jest podzielenie zamówienia na części w trakcie trwania przetargu i brak możliwości opublikowania tej zmiany przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej. Postępowanie unieważniono ponieważ obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

* * * * * *

16 lutego UM ponownie ogłosił przetarg na zakup autobusów, ale tym razem w podzielonym na części tzn: 10 autobusów solowych za 15.375.000,00 i 10 przegubowych za 19.680.000,00 złotych brutto. 28 marca nastąpiło otwarcie ofert. Jedyną firmą, która zgłosiła się do przetargu była firma "SOLARIS" Bus & Coach S.A. z Bolechowa. 28 kwietnia została wybrana jako dostawca tych pojazdów

* * * * * *

Prezydent Piotr Krzystek 20 czerwca podpisał umowę z firmą Solaris na zakup 20 nowych autobusów niskoemisyjnych. Zostały kupione przez miasto i trafią do SPA "Dabie" i "Klonowica". Autobusy 12 metrowe trafią do spółek do 16 lutego 2018 a 18 metrowe do 30 marca 2108 roku.

Schematy sieci


Schematy tras linii na dzień 1 stycznia 2017 roku. Schematy komunikacja tramwajowa, komunikacja nocne, komunikacja dzienna

Trasy linii tramwajowych i autobusowych


Trasy linii tramwajowych, autobusowych, autobusowych nocnych i specjalnych na dzień 1 stycznia 2017 toku. Dane ze strony Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego. Więcej tutaj

Kasy biletowe


Kasy biletowe stan na 1 stycznia 2017. Dane na podstawie materiałów zawartych na stronach Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego. Więcej tutaj

Tabor tramwajowy w mieście


Tabor na dzień 1 stycznia 2017 roku w Tramwajach Szczecińskich. Dane na podstawie materiałów zawartych na stronach Tramwajów Szczecińskich oraz materiałów własnych. Więcej tutaj

Ceny biletów stan na dzień 1 stycznia 2017 roku


Cennik opłat (obowiązuje od 24 marca 2015) za przejazdy pojazdami lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie.
Podstawa prawna: Uchwała nr VI/78/15 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia z dnia 24 marca 2015 roku zmieniająca uchwałę Nr XXIX/736/08 z dnia 5 grudnia 2008 z późniejszymi zmianami w sprawie cen i opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasto Szczecin oraz określenia osób uprawnionych do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów. Więcej tutaj

Tabor w zajezdni Klonowica na dzień 1 stycznia 2017 roku


Stan taboru w SPA "Klonowica" na dzień 1 stycznia 2017 roku według danych ze strony zajezdni autobusowej. wykaz autobusów, dane techniczne, zdjęcia

Tabor w zajezdni Dąbie na dzień 1 stycznia 2017 roku


Stan taboru w SPA "Dąbie" na dzień 1 stycznia 2017 roku według danych ze strony zajezdni autobusowej. wykaz autobusów

* * *Lata 90 XX wieku


Wiek XXI


LinkiCopyright © Janusz Światowy, 2002
Wszelkie prawa zastrzeżone.