Menu


1879-1929


Lata 20-40 XX wieku


Lata 50–80 XX wieku


Komunikacja miejska w 1994 roku


* * *

Pętla tramwajowo - autobusowa przy zajezdni Niemierzyn

Pętla przewidziana była tylko dla jednej linii tramwajowej 3, której częstotliwość kursowania wynosiłaby od 5 - 8 składów na godzinę. Służyłaby również jako punkt przesiadkowy na linie autobusową 78 zastępującą komunikację tramwajową na wyłączonym odcinku od zajezdni Niemierzyn do pętli w Lesie Arkońskim. Przesiadki odbywałyby się na tym samym przystanku w obydwu kierunkach bez konieczności przechodzenia przez ulicę. Częstotliwość linii autobusowej byłaby taka sama jak linii tramwajowej. Więcej tutaj

* * *

Trasy linii autobusowych

rasy linii autobusowych dziennych i pospiesznych. Więcej tutaj

* * *

Trasy linii tramwajowych

rasy linii tramwajowych. Więcej tutaj

* * *

Linie autobusowe nocne

Linie autobusowe nocne - rozkłady jazdy wg stanu na styczeń 1994 roku. Więcej

* * *

Linie tramwajowe nocne

Linie tramwajowe nocne - rozkłady jazdy wg stanu na styczeń 1994 roku. Więcej

* * *

Opłaty za przejazdy środkami komunikacji miejskiej w Szczecinie od dnia 01.01.1994 r. Uchwała Nr XLI/582/93 Rady Miejskiej w Szczecinie z dnia 04.10.1993 roku.


* * *

Opłaty za bilety miesięczne na liniach normalnych w granicach administracyjnych miast

01.gif
01a.gif

Rodzaj biletu

Ogólnodostępny

Ulgowy 50%

Socjalny 60%

Imienny na 1 linie 132.000 zł 66.000 zł 53.000 zł
Imienny na 2 linie 220.000 zł 110.000 zł 88.000 zł
Imienny sieciowy 264.000 zł 131.000 zł 106.000 zł

* * *

Opłaty za bilety miesięczne na wszystkie linie MZK Szczecin
– normalne, podmiejskie, pośpieszne

01b.gif

Rodzaj biletu

Ogólnodostępny

Ulgowy 50%

Socjalny 60%

Imienny na 1 linie 260.000 zł 130.000 zł 104.000 zł
Imienny na 2 linie 330.000 zł 165.000 zł 134.000 zł
Imienny sieciowy 396.000 zł 198.000 zł 158.000 zł
Sieciowy na okaziciela 600.000 zł    

* * *

Bilety okresowe – sieciowe na okaziciela
na linie normalne w granicach miast

Okres ważności

Normalny

Ulgowy

24 godziny od skasowania 22.000 zł 11.000 zł
3 kolejne doby (72 godziny) 52.800 zł 26.400 zł
5 kolejnych dób 70.400 zł 35.200 zł
10 kolejnych dób 110.000 zł 55.000 zł

* * *

Bilety okresowe – sieciowe na okaziciela
na wszystkie linie MZK Szczecin
normalne, pośpieszne, podmiejskie

Okres ważności

Normalny

Ulgowy

24 godziny od skasowania 33.000 zł 16.500 zł
3 kolejne doby (72 godziny) 79.200 zł 39.600 zł
5 kolejnych dób 105.600 zł 52.800 zł
10 kolejnych dób 165.000 zł 82.500 zł

* * *

Bilety 3 miesięczne – opłaty za bilety
na linie normalne w granicach administracyjnych miast

Rodzaj biletu

Normalny

Ulgowy 50%

Socjalny 60%

Imienny na jedną linie 332.000 zł 166.000 zł 133.000 zł
Imienny na dwie linie 550.000 zł 275.000 zł 218.000 zł
Imienny sieciowy 660.000 zł 328.000 zł 265.000 zł

* * *

Legitymacja do biletu miesięcznego

bmu.gif

* * *

Opłaty za bilety 3 miesięczne na wszystkie linie MZK Szczecin

Rodzaj biletu

Normalny

Ulgowy 50%

Socjalny 60%

Imienny na jedną linie 650.000 zł 325.000 zł 258.000 zł
Imienny na dwie linie 825.000 zł 412.000 zł 335.000 zł
Imienny sieciowy 990.000 zł 495.000 zł 395.000 zł

Dopłata do biletu miesięcznego wystawionego na linie zwykłe w przypadku korzystania z linii pośpiesznej wynosiła:
– normalna – stosownie do czasu przejazdu: 2.200 zł, 4.400 zł, 8.800 zł
– ulgowa – stosownie do czasu przejazdu: 1.100 zł, 2.200 zł, 4.400 zł
– dopłata do biletu miesięcznego imiennego uprawniającego do przewozu bagażu – 66.000 zł niezależnie od rodzaju posiadanego biletu.
– opłata za jazdę bez ważnego biletu uiszczana u kontrolera w pojeździe wynosiła – 150.000 zł, a w kasie MZK Szczecin – 200.000 zł.
– opłata manipulacyjna pobierana w przypadku anulowania opłaty specjalne wynosiła: 20.000 zł.

bj3.gif

Zmiana opłat za przewozy środkami komunikacji miejskiej MZK Szczecin wprowadzonej 01.09.1994 r. Uchwała Nr III/17/94 Rady Miejskiej w Szczecinie z dnia 09.08.1994 r.

* * *

Bilety okresowe sieciowe – na okaziciela na linie
normalne w granicach administracyjnych miast

bs.gif bs1.gif

bs2.gif

Rodzaj biletu

Normalny

Ulgowy

– 24 godziny od skasowania 25.000 zł 12.000 zł
– 3 kolejne doby ( 72 godz.) 60.000 zł 30.000 zł
– 5 kolejnych dób 80.000 zł 40.000 zł
– 10 kolejnych dób 125.000 zł 62.000 zł

* * *

Opłata za bilety okresowe – sieciowe na wszystkie
linie MZK Szczecin
pośpieszne, podmiejskie i normalne

Rodzaj biletu

Normalny

Ulgowy

– 24 godziny od skasowania 38.000 zł 19.000 zł
– 3 kolejne doby ( 72 godz.) 90.000 zł 45.000 zł
– 5 kolejnych dób 120.000 zł 60.000 zł
– 10 kolejnych dób 180.000 zł 90.000 zł

bs13510d.gif

* * *

Opłaty za bilety miesięczne na liniach
normalnych w granicach administracyjnych miast

Rodzaj biletu

Ogólnodostępny

Ulgowy 50%

Socjalny 60%

Imienny na 1 linie 151.000 zł 75.000 zł 60.000 zł
Imienny na 2 linie 250.000 zł 125.000 zł 100.000 zł
Imienny sieciowy 300.000 zł 150.000 zł 120.000 zł

* * *

Opłaty za bilety miesięczne na wszystkie linie MZK Szczecin
normalne, podmiejskie i pośpieszne

Rodzaj biletu

Ogólnodostępny

Ulgowy 50%

Socjalny 60%

Imienny na 1 linie 290.000 zł 145.000 zł 115.000 zł
Imienny na 2 linie 370.000 zł 185.000 zł 148.000 zł
Imienny sieciowy 450.000 zł 225.000 zł 180.000 zł
Sieciowy na okaziciela 600.000 zł    

* * *

Opłaty za bilety 3 miesięczne na linie normalne
w granicach administracyjnych miast

Rodzaj biletu

Ogólnodostępny

Ulgowy 50%

Socjalny 60%

Imienny na 1 linie 376.000 zł 188.000 zł 150.000 zł
Imienny na 2 linie 625.000 zł 312.000 zł 250.000 zł
Imienny sieciowy 750.000 zł 375.000 zł 300.000 zł

* * *

Opłaty za bilety 3 miesięczne
na wszystkie linie MZK Szczecin

Rodzaj biletu

Ogólnodostępny

Ulgowy 50%

Socjalny 60%

Imienny na 1 linie 725.000 zł 362.000 zł 287.000 zł
Imienny na 2 linie 925.000 zł 462.000 zł 370.000 zł
Imienny sieciowy 1.125.000 zł 562.000 zł 450.000 zł

– opłata specjalna za jazdę bez ważnego biletu uiszczona u kontrolera w pojeździe wynosiła – 200.000 zł.
– opłata specjalna uiszczona w terminie późniejszym w kasie MZK Szczecin wynosiła – 300.000 zł.
– opłata manipulacyjna pobierana w przypadku anulowania opłaty specjalnej wynosiła – 20.000 zł.
– dopłata do biletu miesięcznego wystawionego na linie zwykłe w przypadku korzystania z linii pośpiesznych wynosiła :
– normalna stosownie do czasu przejazdu : 3.000 zł, 5.000 zł, 10.000 zł
– ulgowa – stosownie do czasu przejazdu : 1.500 zł, 2.500 zł, 5.000 zł.

* * *

Bilety jednorazowe – czasowe

Rodzaj biletu

10 minut

40 minut

120 minut

Na linie zwykłe tramwajowe lub autobusowe w granicach miast      

Normalny

3.000 zł 5.000 zł 10.000 zł

Ulgowy

1.500 zł 2.500 zł 5.000 zł

Na linie pośpieszne ważne od momentu skasowania

     

Normalne

6.000 zł 10.000 zł 20.000 zł

Ulgowe

3.000 zł 5.000 zł 10.000 zł
Dopłata do biletu czasowego na liniach zwykłych i pośpiesznych      

Normalne

5.000 zł 5.000 zł 5.000 zł

Ulgowe

2.500 zł 2.500 zł 2.500 zł
Na linie nocne bilety jednorazowe niezależnie od czasu przejazdu      

Normalne

15.000 zł 15.000 zł 15.000 zł

Ulgowe

7.500 zł 7.500 zł 7.500 zł

Dopłata do biletu nabywanego u kierującego pojazdem

     

do 31.12.1994 r.

500 zł 500 zł 500 zł

od 01.01.1995 r.

1.000 zł 1.000 zł 1.000 zł

bj.gif

bj1.gif

bj2.gif

* * *

Opłata za jazdę bez ważnego biletu bagażowego i osobowego

ob.gif ob1.gif

* * *

Testy autobusu "Scania" w MZK

W ostatnich dniach wiele zainteresowania wzbudził jeżdżący po naszych trasach komunikacyjnych autobus o odmiennej sylwetce z białymi tablicami rejestracyjnymi. Był to autobus szwedzkiego koncernu SAAB-SCANIA AB przekazany do testowania w naszej firmie. Więcej tutaj

* * *

Zakup autobusów - negocjacje

Z inicjatywy wiceprezydenta miasta A.Tarnowskiego i z Jego udziałem 5 kwietnia odbyło się w MZK spotkanie w sprawie zakupu nowych autobusów dla Bazy Autobusowej Klonowica. Więcej tutaj

* * *

Posiedzenie rady miejskiej

W dniu 21 marca 1994 roku Rada Miejska w Szczecinie podjęła szereg uchwał, które mają zadecydować o przyszłym kształcie organizacyjnym również i komunikacji miejskiej w Szczecinie. Więcej tutaj

* * *

Sposób na wandali

Wzrost ilości przypadków dewastacji mienia naszego zakładu po imprezach sportowych spowodował podjęcie przez dyrekcję MZK działań mających na celu ograniczenie tych kosztownych dla firmy incydentów, a także zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom służby nadzoru ruchu. Więcej tutaj

* * *

Kontroler a kondycja

Tak sformułowane pytanie przyprawić może w zdumienie, a następnie refleksje. Czy rzeczywiście jest jednak dziwne? Czy można traktować je jako prowokacyjne?. Więcej tutaj

* * *

Rzecznik prasowy informuje

22 czerwca odbyła się w naszym zakładzie konferencja prasowa, na którą przybyli redaktorzy: Polskiego Radia Szczecin, Radia "As", Radia "ABC", Prywatnej Telewizji "Morze", Głosu Szczecińskiego, Głosu Wieczornego i Dziennika Szczecińskiego. Więcej tutaj

* * *

Stare wagony tramwajowe - program ich wymiany

Trakcja Tramwajowa w inwentarzu posiada różne typy wagonów tramwajowych. Jako jedyni w kraju eksploatujemy wagony typu N i D w ilości 96 sztuk. Więcej tutaj

* * *

Remonty i modernizacja torów tramwajowych

W dniu 28 czerwca 1994 r. odbył się w naszej firmie przetarg na wykonanie modernizacji torów tramwajowych w ulicy Gdańskiej - odcinek dł. 1200 m.t.p. od przystanku "Baltona" przez most Portowy do przystanku "Energetyków". Przetarg został przeprowadzony wg trybu i zasad uregulowanych uchwałą Zarządu Miasta Szczecina z dnia 8 lipca 1993 r. Więcej tutaj

* * *

Nowy system sprzedaży biletów

Sprzedaż biletów komunikacyjnych dotychczas odbywała się w kasach biletowych MZK oraz w około 420 punktach bezpośredniej sprzedaży biletów, a przede wszystkim w kioskach "Ruchu". Więcej tutaj

* * *

49 lat komunikacji miejskiej

Z okazji jubileuszu 49 lecia komunikacji miejskiej w Szczecinie 15 października 1994 roku w klubie "Pocztylion" odbyło się uroczyste spotkanie kierownictwa zakładu i przedstawicieli Zarządu Miasta z długoletnimi pracownikami MZK. Więcej tutaj

* * *

XXV Krajowy Zjazd Komunikacji Miejskiej

W zjeździe wzięło udział około 300 przedstawicieli 103 przedsiębiorstw, organizacji i urzędów. Najliczniejszą grupę stanowili delegaci przedsiębiorstw i zakładów komunikacyjnych z całej Polski. Poza nimi wymienić należy przedstawicieli zarządów miast, rad gmin i miast, instytutów badawczych i wyższych uczelni. Więcej tutaj

* * *

Z odpadami trzeba coś zrobić

MZK średnio rocznie "produkuje" 700 ton tzw. odpadów wymieszanych, to znaczy tych, które gromadzi się na terenie zakładu w różnego rodzaju wydzielonych miejscach lub też w kontenerach przeznaczonych do tego celu. Więcej tutaj

* * *

Kasy biletowe

Miejski Zakład Komunikacyjny prowadził kasy biletowe stałe i okresowe, gdzie sprzedawano wszystkie rodzaje biletów. Również prowadził biuro rzeczy znalezionych. W biurze znajdowały się rzeczy pozostawione w tramwajach i autobusach komunikacji miejskiej. Więcej można wyczytać ze zdjęć - niżej.

kasy.jpg
biuro.jpg

* * *Lata 90 XX wieku


Wiek XXI


Linki


Copyright © Janusz Światowy, 2002
Wszelkie prawa zastrzeżone.