Menu


1879-1929


Lata 20-40 XX wieku


Lata 50–80 XX wieku

Wydarzenia w komunikacji w 1994 roku


* * *

Opracowanie rzecznik prasowy. NR 9 - 10 1994 roku.


* * *

49 lat komunikacji miejskiej

Z okazji jubileuszu 49 lecia komunikacji miejskiej w Szczecinie 15 października 1994 roku w klubie "Pocztylion" odbyło się uroczyste spotkanie kierownictwa zakładu i przedstawicieli Zarządu Miasta z długoletnimi pracownikami MZK. Na spotkanie przybyli:
wiceprezydent miasta Leszek Duklanowski, dyrektor Wydziału Infrastruktury Technicznej Jan Kościelniak oraz liczne grono pracowników.

Z uwagi na chorobę na spotkanie nie przybył dyrektor Jerzy Barański. Pisemnie skierowane gratulacje i podziękowania odznaczonym pracownikom odczytał z-ca dyrektora ds. ekonomiczno-finansowych Tadeusz Stec. Przesłane gratulacje i podziękowania dyrektora drukujemy w całości.

Szanowni Państwo.

8 sierpnia nasza Firma, Miejski Zakład Komunikacyjny; rozpoczęła 49 rok funkcjonowania w służbie dla społeczeństwa Szczecina. Jak co rok podsumowujemy nasze osiągnięcia. Państwo, którzy zebraliście się dzisiaj, zostaniecie za chwilę wyróżnieni za olbrzymi wkład pracy wniesiony w ciągły proces rozwoju naszej Firmy. Jest mi niezmiernie przykro, że moja choroba uniemożliwiła mi przybycie na tą uroczystość i osobiste wręczenie nadanych Wam odznaczeń i wyróżnień. Pragnę więc tą drogą złożyć wszystkim odznaczonym moje najszczersze gratulacje i podziękowania za wysiłek włożony w tworzenie nowej jakości miejskiego przewoźnika. Specyfika pracy w naszej Firmie wymaga pełnego zaangażowania. Wymaga pracy w różnych porach dnia, bez oglądania się na niedziele i święta. Dlatego chciałbym również złożyć serdeczne podziękowania dla Waszych rodzin, które znoszą niedogodności z tytułu Waszej pracy w MZK, a bez których Wasz sukces nie byłby możliwy.

Specyfiką, naszej pracy jest olbrzymie wzajemne uzależnienie wyników od wszystkich, ze sobą współpracujących. Nie ma w naszej Firmie mniej lub bardziej ważnych stanowisk. Wszyscy pracujemy na końcowy efekt jakim jest sprawnie funkcjonująca komunikacja. Jestem przeciwnikiem fałszywej skromności i uważam, że należy zawsze chwalić się swoimi osiągnięciami. Daje to poczucie swojej wartości i osobistą satysfakcję z własnych dokonań. Bez fałszywej skromności możemy wiec powiedzieć o naszym MZK, że jest jedną z najlepszych, jeżeli nie najlepsza firmą komunikacyjną w kraju. Świadczą o tym osiągana przez nas wyniki. Chcę więc na ręce tutaj zebranych złożyć serdeczne podziękowania całej naszej Załodze za trud jej codziennej pracy.

Trzy pokolenia pracowały na wizerunek dzisiejszego miasta i dzisiejszej miejskiej komunikacji. Tego wysiłku zmarnować nam nie wolno. Wierzę, że 50-lecie polskiej komunikacji miejskiej w Szczecinie będziemy mogli obchodzić jako bezsprzecznie najlepiej zorganizowana i funkcjonująca komunikacja w Polsce."

Podczas uroczystości zasłużeni pracownicy uhonorowani zostali wpisem do:
"Księgi zasłużonych dla MZK"
Baturewicz Włodzimierz, Politowski Jan, Czerwiński Tadeusz, Piórek Julian, Dąbrowski Zbigniew, Sząjewski Walerian, Hartwig Jerzy, II Szot Józef, Ignor Józef, Siwek Maria, Makowski Tadeusz.
Odznaką "Zasłużony Pracownik Komunikacji Miejskiej w Szczecinie:"
Barański Jerzy, Bemaś Henryk, Burkacka Genowefa, Ciołek Katarzyna, Chmura Teresa, Choina Wiesław, Dobrzyńska Jadwiga, Dominiak Danuta, Długosz Kazimierz, Grajewski Aleksander, Grządzielski Walerian, Głowacki Tadeusz, Głowacki Kazimierz, Gmur Henryk, Gorzędowska Maria, Górska Grażyna, Hołowacz-Zagórska Barbara, Jaworacka Irena, Kmiećkowiak Janina, Kolibowska Bogdana, Kotliński Ireneusz, Kosiło Elżbieta, Kulczycki Stanisław, Kunawicz Cecylia, Lipiec Tadeusz, Leśniewicz Wojciech, Lejawka Wiesław, Możejko-Seta Halina, Mulkowski Henryk, Mokros Franciszek, Mamzer Wanda, Mirkiewicz Wiesław, Nowak Janina, Obst Edmund, Ostasz Stanisława, Olejnik Jan, Olejarz Kazimierz, Pietyra Zdzisław, Podpora Jerzy, Piotrowski Edward, Prajzendanc Tadeusz, Piórkowska Wiesława, Przybylski Jerzy, Richert Zuzanna, Rogalewski Andrzej, Rokosa Lechosław, Rafalski Edward, Szeluch Janina, Śmiałek Stefania, Stasiński Grzegorz, Stasionis Jan, Szmekiel Jerzy, Sadowski Stanisław, Wadowski Bronisław, Zawadzka Justyna, Zdulski Włodzimierz.
Srebrną odznaką "Za Zasługi dla Transportu RP"
Bałycz Kazimierz, Trzmiel Jan, Jakimiuk Jan, Wasiński Zdzisław, Miszczuk Eugeniusz, Warszykowski Kazimierz, Szczęśniak Stanisław.
Brązową odznaką "Za Zasługi dla Transportu RP"
Burda Adam, Cydzik Marianna, Dziubak Andrzej, Fąk Sławoj, Herdzik Józef, Kopeć Marian, Majewska Irena, Prewicz Zdzisław, Plichta Józef, Piechota Tadeusz, Wójtowicz Czesław, Wojciechowski Zygmunt.
Wraz z wyróżnieniami zasłużeni pracownicy otrzymali nagrody pieniężne.


* * *Lata 90 XX wieku


Wiek XXI


LinkiCopyright © Janusz Światowy, 2002
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Optymalizacja pod Internet Explorer