Menu


1879-1929


Lata 20-40 XX wieku


Lata 50–80 XX wieku


Komunikacja miejska w 1980 roku

* * *

Koniec kłopotów mieszkańców Słonecznego?

Od piątku 12 bm, WPKM w Szczecinie uruchamia nowe połączenie autobusowe na trasie Basen Górniczy — osiedle Słoneczne. Autobusy linii 74 obsługujące tę linię będą jeździły następującymi ulicami: Gdańską, Eskadrową, Hangarową, Andrzeja Struga i Łubinową do pętli autobusowej zlokalizowanej na terenie osiedla Słonecznego, nie opodal przystanku kolejowego Szczecin Słoneczne.

Przystanki usytuowane zostały w następujących miejscach: przy ul. Gdańskiej w pobliżu ul. ks. Anny, przy Moście Cłowym, przy ul. Hangarowej, przy ul. Bagiennej, obok bazy WPKM oraz przy ul. Łubinowej. Częstotliwość kursów: w dni powszednie 8—10 minut w godz. szczytu oraz 11—12 min. w pozostałych godzinach - w dni świąteczne — 22 min, w godz. porannych i wieczornych, 14 min. w godz. pozostałych.

Trasę linii 74 obsługiwać będzie 5 autobusów WPKM. Jej długość wynosi 7,1 km, a czas przejazdu trwać będzie 18 minut.

Linia autobusowa 74 zostanie uruchomiona przede wszystkim dla potrzeb mieszkańców osiedla Słonecznego. Dlatego też aby maksymalnie skrócić czas przejazdu i chociaż w części uniknąć spodziewanego tłoku w autobusach tej linii, zdecydowano się na ustalenie najkrótszej trasy.

Ominięto Zdroje, a mieszkańcom tej dzielnicy Szczecina proponuje się korzystanie z linii autobusowej 74, na której od 12 bm, wprowadzona zostaje częściowa zmiana trasy. Polega ona na tym, że autobusy jadące z Basenu Górniczego oraz z Kijewa ul. Dąbską będą wjeżdżały w ul. Handlową i Łubinową, zatrzymując się na przystanku autobusowym tej linii zlokalizowanym przy pętli ul. Łubinowej.

Częstotliwość kursów linii 74 - w dni powszednie 10 mim. w godz. szczytu oraz 15 min. poza szczytem, a w dni świąteczne — 20 mim, ramo i wieczorem oraz 15 mim. w godz. pozostałych.

W związku z powyższymi innowacjami zmieniona zostaje (także z dniem 12 bm.) częstotliwość kursowania autobusów linii 73. Obsługujące tę linię autobusy będą jeździć w dni powszednie co 8—9 minut w godz. szczytu, co 11-12 min. w godz. pozostałych, a w dni świąteczne co 22 min. rano i wieczorem oraz co 14 min. w pozostałym czasie.

Trudno w tej chwili przewidzieć, czy wprowadzone zmiany zadowolą mieszkańców osiedla Słonecznego. Przypomnijmy — domagają się oni jeszcze 2 innowacji, nie uwzględnionych w powyższej decyzji uruchomienia bezpośredniego połączenia od osiedla Słonecznego do Bramy Portowej (z zasadnością takiego życzenia i jego realnością można jednak polemizować) oraz rzeczy bezwzględnie słusznej — zapewnienia komunikacji nocnej pomiędzy lewobrzeżnym Szczecinom a Słonecznym.

Opracowanie: "Jr", Kurier Szczeciński (268), 10 grudnia 1980

* * *

Tramwajem do Słonecznego?

Kompleksowa budowa osiedli mieszkaniowych, wyposażonych od pierwszych dni po wprowadzeniu się lokatorów w sieć handlowo-usługową, szkoły, przedszkola, obiekty kulturalno-rozrywkowe, a co najważniejsze - w dogodną komunikację wewnątrz osiedla jak również łączącą je z centrum Szczecina, ma u nas złe tradycje.

O całej tej infrastrukturze, niezbędnej do normalnego funkcjonowania osiedla, niezbędnej dla mieszkańców nowych, odległych rejonów miasta myśli się wprawdzie na etapie projektowania ale zapomina w toku czynności budowlanych. Rezultaty są znane tysiącom szczecinian, którzy mieli to szczęście i po latach wyczekiwania otrzymali mieszkanie w kolejno przekazywanych osiedlach na peryferiach miasta. Czytaj więcej: Głos Szczeciński

Opracowanie: "Tadeusz Żywczak", Głos Szczeciński (155), 17 października 1980

* * *

Nowa linia autobusowa

Z dniem 25 września uruchomiana zostaje linia autobusowa nr 51 bis. Autobusy będą kursowały od pętli przy ul. Wiosny Ludów do pętli przy Stoczni Szczecińskiej im. A. Warskiego ulicami: Chopina, Krasińskiego, Wyzwolenia, Staszica, Emilii Plater i Hutniczą, a w kierunku odwrotnym — ulicami: Emilii Plater, Staszica, Kołłątaja, Orzeszkowej, Krasińskiego i Chopina.

W związku z uruchomieniem tej linii, dotychczasowy przystanek linii nr 51 przy ul. Chopina (przed ul. Wiosny Ludów) w kierunku ul. Kołłątaja, zostaje przeniesiony na pętlę autobusową przy ul. Wiosny Ludów i będzie wspólny dla linii nr 51 i 51 bis. Autobusy linii nr 51 jadąc w kierunku ul Kołłątaja będą wjeżdżały na teren pętli linii nr 51 bis.

* * *

Szczecińskie trzydziestopięciolecie
na początku była "trójka"

Było to dokładnie 35 lat temu, 12 1945 r, na ulicach Szczecina pojawił się, pierwszy po wojnie, tramwaj elektryczny linii nr 3, Wydarzenie to stało się kolejną oznaką faktu, że miasto konsekwentnie leczy rany i powraca do normalnego życia

Kremowy wagon przystrojony został odświętnie biało-czerwonymi chorągiewkami i kwiatami, miał on numer boczny 200 i służył miastu przez 29 kolejnych lat. Wycofano go z linii dopiero w 1974 r. Rolę motorniczego w tym pierwszym kursie pełnił honorowo ówczesny prezydent miasta Piotr Zaremba. Czytaj więcej: Głos Szczeciński

Opracowanie: "ten", Kurier Szczeciński (176), 18 sierpnia 1980

* * *

Komunikacja miejska w szczecińskiej aglomeracji

Zalecony do realizacji przez Biuro Polityczne KC PZPR program rozwoju województwa szczecińskiego i miasta Szczecina w latach 1981—1985 — co podkreślaliśmy już wielokrotnie — uwypukla potrzebę przyspieszenia realizacji wielu przedsięwzięć w gospodarce komunalnej.

Jednym z najważniejszych, w odczuciu społecznym, działów usług komunalnych jest komunikacja miejska w aglomeracji szczecińskiej. Dawano temu wielokrotnie wyraz w rozmowach i dyskusjach publicznych. Ostatnio np. w toku kampanii sprawozdawczo-wyborczej przed VIII Zjazdom PZPR. Czytaj więcej: Głos Szczeciński

Opracowanie: "Tadeusz Żywczak", Głos Szczeciński (155), 16 lipca 1980

* * *

Od dziś jeździmy inną trasą

Jak już donosiliśmy pracownicy „Energopolu” przystąpią dzisiaj do wykonywania podziemnego przejścia dla pieszych starą jezdnią al. Wyzwolenia (vis a vis „Cezasu”). W związku z tym istnieje konieczność ograniczenia ruchu tramwajów i samochodów w tym rejonie

Komisja złożona z przedstawicieli Wydziału Komunikacji UM, WPKM, Zakładu Inżynierii Ruchu PEDiM i kierownictwa budowy, po dokładnym sprawdzeniu stanu oraz oznakowania tras objazdu rejonu robót, ustaliła, by zmiany w układzie ruchu wprowadzić od dzisiaj (tj. w piątek). Dokonano ich już o godz. 8.30.

I tak w kursowaniu tramwajów linii 2 i 3 nastąpią przerwy w godz. 8.30 do 13 i 17.39 do 21.30 — czyli przed i po tzw. szczycie komunikacyjnym. Jak informowaliśmy wczoraj, w godzinach tych „dwójka” i „trójka” zmienią swe trasy, a ich funkcje przejmą autobusy.

Dla samochodów wyznaczone są odpowiednio oznakowane (dużymi tablicami informacyjnymi i strzałkami) objazdy. Kierowcy zdążający ze Śródmieścia na Nlebuszewo pojadą więc od pl. Rodła nowym odcinkiem jezdni al. Wyzwolenia, następnie ul. Malczewskiego, Matejki, Salomei, i Staszica i Wyzwolenia.

Ci, którzy chcą dostać się z Niebuszewa do centrum mają do dyspozycji dwie drogi: w godzinach szczytu (gdy tramwaje kursują normalnie) mogą jechać po staremu, bowiem w tym czasie jeden kierunek al. Wyzwolenia zostanie otwarty, zaś gdy na jezdnię wyjdą ponownie ekipy „Energopolu” , zalecana trasa objazdu przebiegnie ulicami: Wyzwolenia, Felczaka, Jedności Narodowej, pl. Grunwaldzki, Świerczewskiego, Wyzwolenia.

Aby uniknąć dodatkowych perturbacji komunikacyjnych, sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ul. Świerczewskiego z al. Wyzwolenia poza szczytem będzie nieczynna. Ponadto w nadchodzącą niedzielą ekipy „Energepolu” pracować będą cały dzień przy budowie przejścia i w tym czasie al. Wyzwolenia w obu kierunkach będzie zamknięta.

Opracowanie: "mor", Kurier Szczeciński (126)), 6-8 czerwca 1980

* * *

Objazdy i zmiany w organizacji ruchu
remont torowiska na ulicy Stalmacha

Trasa tramwajowa, prowadząca od rejonu Stoczni Warskiego do Gocławia należy do najgorszych w Szczecinie. remontu wymaga sieć trakcyjna w fatalnym stanie znajdują się od lat nie remontowane torowiska. Czytaj więcej: Głos Szczeciński

Opracowanie: "win", Głos Szczeciński (92), 26 kwietnia 1980

* * *

A jednak tramwaje!

Niedawno pisaliśmy o docelowym i przyszłościowym rozwiązaniu problemów komunikacyjnych Szczecina, rozbudowującego się coraz dalej od centrum. Ma je stanowić szybka kole miejska. Rozwiązanie to najlepsze, ma jednak jedną, ale bardzo istotną wadę: na realizację tego pomysłu potrzeba sporo czasu. Nie ma co się łudzić: do momentu, w którym po raz pierwszy przejedziemy SKM dzieli nas kilka pięciolatek. Czytaj więcej: Głos Szczeciński

Opracowanie: "zdan", Głos Szczeciński (81), 19 kwietnia 1980

* * *

Kiedy szybka kolej miejska w Szczecinie?

Miasto nasza rozrasta się coraz szybciej i coraz bardziej. Rosnę domy na osiedlu Słonecznym, na równie odległym Warszawie, w innych dzielnicach. I coraz bardziej natarczywie na suwa się pytanie: jak i czym przemieścić ludność na długich trasach między osiedlami a zakładami pracy? Czytaj więcej: Głos Szczeciński

Opracowanie: "mat", Głos Szczeciński (75), 19 kwietnia 1980

* * *

Szef sztabu

Mgr inż. Jerzy Barański został wpisany na listę kandydatów na radnych WRN. Reprezentuje środowisko pracowników gospodarki komunalnej. W chwili obecnej pełni odpowiedzialną funkcje kierownika centrali ruchu WPKM.

W nowych pomieszczeniach, które centrala otrzymała przy ul. Mariackiej, znajduje się sztab komunikacji miejskiej. Tu dyżurują dyspozytorzy, tu docierają radiowymi kanałami informacje o tym co się dzieje na wszystkich szczecińskich torowiskach tramwajowych i na trasach autobusowych. Czytaj więcej: Kurier Szczeciński

Opracowanie: "Macz", Kurier Szczeciński (63), 19 marca 1980

* * *

Komunikacyjne perspektywy

Jednym z najpilniejszych do rozwiązania problemów miasta jest kwestia komunikacji. Dlatego też, pod koniec lutego br. prezydent Szczecina, Jan Stopyra powołał specjalną komisję, złożoną z fachowców, której zadaniem jest kompleksowe rozpracowanie spraw związanych z komunikacją miejską. Odbyło się już pierwsze posiedzenie, padły pierwsze propozycje polepszenia działalności tej najczęściej krytykowanej dziedziny gospodarki komunalnej Szczecina

Przede wszystkim postanowiono w większym niż do tej pory stopniu wykorzystać do przewozów pasażerskich na terenie miasta kolej, która zresztą jest tej sprawie przychylna. W pierwszym etapie powstać ma dokumentacja na obsługę przez kolej prawobrzeżnej części miasta, w drugim etapie — lewobrzeżnej. Czytaj więcej: Głos Szczeciński

Opracowanie: "zdan", Głos Szczeciński, 21 marca 1980

* * *

Przebudowa ważnego skrzyżowania
początek drążenia podziemnego korytarza

Przebudowa węzła komunikacyjnego na skrzyżowaniu ulic Wyzwolenia i Malczewskiego posuwa się naprzód. Jeszcze w grudniu widać było w tym miejscu jedynie wykopy i koparki, teraz wykonano już część asfaltowej drogi i prowizorycznie ułożono na krótkim odcinku, tramwajowe szyny. Przechodnie zatrzymują się zaciekawieni: łatwiej teraz wyobrazić sobie, jak po przebudowie prezentować się będzie ten fragment miasta

foto: Z. Jodkowski, fragment jezdni na wyzwolenia
foto: Z. Jodkowski
fragment jezdni na Wyzwolenia
Środkiem wygodnej szerokiej arterii pojedzie tramwaj na wysokości „Cezasu” powstanie podziemne przejście, którym bezpiecznie można będzie dostać się do wysepki przystanku oraz przejść na drugą stronę ulicy. Prace tu nadal prowadzi Komunalne Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych. Większość robót przezbrojeniowych została już wykonana. Reporterowi „Kuriera informacji udziela kierownik budowy Andrzej Bocian.

Postanowiliśmy przyspieszyć ułożenie gazociągu pod aleją Wyzwolenia. Akurat WPKM poprawiało torowisko na tym odcinku i przez kilkanaście godzin ulicę wyłączono z ruchu. Przez całą noc udało się nam przebudować węzeł gazowy, co było zaplanowane dopiero na później. Teraz podłączamy rury już poza ulicą, po obu brzegach jezdni.

Bolączką jest brak wystarczających ilości tłucznia pod tory tramwajowe, ale KPRI ma nadzieję, że i ta sprawa zostanie w ciągu najbliższych dni załatwiona pozytywnie. Później na budowie pokażą się inni wykonawcy: Szczecińskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego, Energopol 5, Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Eksploatacji Urządzeń Komunalnych, Przedsiębiorstwo Eksploatacji Dróg i Mostów.

Wykopy pod podziemny korytarz rozpoczną się w pierwszej połowie maja br. Teren budowy, ze względu na spore niebezpieczeństwo dla przypadkowych ciekawskich i dzieci zostanie odpowiednio ogrodzony.

Sporo osób dopytuje się również, kiedy rozebrany zostanie budynek — zawalidroga, przeszkadzający poszerzeniu jezdna. W SPBP poinformowano nas, iż część rodzin z tego budynku już została przekwaterowana, inni przeniosą się do końca marca br. Zaangażowany ostatnio prywatny wykonawca rozbiórki musi uporać się z tym zadaniem do 15 października. Wówczas też roboty drogowe ruszą dalej. Obecnie asfaltowa nitka nowej al. Wyzwolenia kończy się bowiem ślepo na stojącym w jej środku starym bloku mieszkalnym.

Opracowanie "wys", "Kurier Szczeciński (45)", 26 lutego 1980 roku

* * *

Zajezdnia na Pogodnie
ostatnie cegły komina

Tadeusz Marczak energicznie dyryguje pracą swojej murarskiej brygady. Jego ludzie układają ostatnie cegły 25-metrowego komina kotłowni (także jeszcze niegotowej)

Na tym obiekcie przebudowywanej zajezdni "Pogodno” skupiają się wysiłki budowlanych. O terminach tym razem nie będziemy pisać. Robiliśmy to wielokrotnie i za każdym razem okazywało się. że ustalanie dat na tej budowie nie ma większego znaczenia.

Pracujących ludzi zastaliśmy też przy wjeździe do nowej hali obsługi codzienne. Przeprowadzają oni skomplikowaną operację montażu bram. Później trzeba jeszcze będzie wylać asfaltem betonowe podłoże hali i wtedy, według opinii kierownika budowy z NPBP — Aleksandry Borochowskiej, obiekt można będzie przekazać do użytku.

Na „Pogodnie” prowadzi się także prace przy budowie pojemnika na oleje i błoto. W tym celu w bezpośrednim sąsiedztwie hali i torów tramwajowych (używanych) wykopano bardzo głęboki dół. Nawet laik dostrzega tu niebezpieczeństwo obsunięcia się ziemi. Czy obiekt ten nie powinien być wykonany znacznie wcześniej?

Jak zwykle też usłyszeliśmy od wykonawców narzekania na dokumentację. Projektanci ciągle ją uzupełniają, ale robią to dość wolno — taka jest opinia wykonawców. W sumie jednak w ostatnich dniach praca nabrała żywszego tempa. Jest więc nadzieja, że kolejne meldunki z zajezdni Pogodno będą optymistyczniejsze.

Opracowanie "mat", "Głos Szczeciński", nr 40 z 20 lutego 1980 roku

* * *

Nowe torowisko tramwajowe powstaje na al. Wojska Polskiego

W końcu lipca ub. roku rozpoczęto przebudowę torów tramwajowych na końcowym odcinku al. Wojska Polskiego. Początkowo szczecinianie sądzili, że całe przedsięwzięcie związane jest z oddaniem do użytku nowej zajezdni tramwajowej. W momencie jednak, gdy roboty rozciągnęły się na terenie od ul. Curie-Skłodowskiej do toru kolarskiego, w umysłach wielu pasażerów powstało szereg wątpliwości

foto: Z. Jodkowski, Na środku al. Wojska Polskiego powstaje nowe torowisko tramwajowe
foto: Z. Jodkowski
Na środku al. Wojska Polskiego
powstaje nowe torowisko tramwajowe
Dlaczego wydzielone dotąd torowisko, które leżąc poboczu nie kolidowało z dwoma jednokierunkowymi jezdniami, przenosi się na środek drogi? Czy nie jest to modernizacja dla modernizacji, której potrzeby nie uzasadniają żadne względy ekonomiczne? Dlaczego przy tej okazji giną drzewa?

Dyrektor Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Feliks Stasiek ma w tej sprawie określone stanowisko. Całość przedsięwzięcia podyktowana była troską o bezpieczeństwo pasażerów. W ciągu minionych dwóch lat na tym torowisku wydarzyły się dwa przypadki wykolejenia tramwaju. W dodatku poprzeczki łączące szyny były skorodowane, co powodowało rozsunięcie się torów. Dalsze remonty były już nieopłacalne, a ponadto nie przynosiły należytych efektów. Zamiast napraw, trzeba było podjąć decyzję całkowitej przebudowy linii.

Postanowiliśmy więc wykonać to zadanie w taki sposób, by w przyszłości nie wracać tu ponownie. Stąd też wzięła się koncepcja umieszczenia torowiska pośrodku drogi. Pozwoli to uniknąć dwóch niebezpiecznych miejsc kolizji tramwaju z ruchem kołowym. Do tej pory np. za skrzyżowaniem al. Wojska Polskiego z ul. Curie-Skłodowskiej samochody jadące z Głębokiego w kierunku centrum muszą przejechać przez szyny. Po zrealizowaniu całości inwestycji — to niezbyt bezpieczne miejsce zostanie całkowicie wyeliminowane.

Jest na tej trasie — wyjaśnia dyr. Stasiek — jeszcze jeden taki punkt. Myślę tu o przecięciu obu jezdni przez tory tramwajowe na wysokości tory kolarskiego. Po przeniesieniu linii na nowe miejsce, szyny przebiegać będą tylko przez jedną jezdnię, tę biegnącą w kierunku Głębokiego. Chciałbym dodać, że w przyszłości cały ten odcinek będzie przebudowany i powstać mają dodatkowe, pasma drogi dla stworzenia ruchu jednokierunkowego. Wówczas bezpieczeństwo będzie pełne.

Co tracimy? Konkretnie — 7 starych drzew, które trzeba będzie wyciąć. Trzy z nich, to egzemplarze i tak przeznaczone pod topór z uwagi na wiek i choroby. Ponadto będziemy musieli usunąć trochę gałęzi zwisających bezpośrednio nad siecią trakcyjną. W zamian zyskujemy poprawę płynności ruchu kołowego na al. Wojska Polskiego, odpowiednie przystanki i fakt, że w trakcie omawianej przebudowy możemy prowadzić starym torowiskiem normalny ruch tramwajów nie pogarszając komunikacji Szczecina.

Generalnym wykonawca jest Komunalne Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych w Szczecinie. Cykl inwestycyjny przewidziany został na 36 miesięcy. Jeśli zostanie dotrzymany — nowym torowiskiem al. Wojska Polskiego pojedziemy więc nie wcześniej jak w II połowie roku 1982. Bardzo to odległy termin...

Opracowanie "ten", "Kurier Szczeciński (36)", 15 lutego 1980 roku

* * *

Ze „Słonecznego" — pociągiem

W miniony piątek odbyła się u prezydenta Szczecina, Jana Stopyry, narada poświęcona problemom komunikacyjnym miasta Omawiano podczas niej m.in. możliwości włączenia się innych (poza WPKM) przewoźników do łagodzenia ciężkiej obecnie sytuacji komunikacyjnej miosta..
Sporą rolę odegrać ma w tym kolej. Na początek włączy się ona do przewożenia mieszkańców osiedla „Słonecznego" w Dąbiu do śródmieścia i z powrotem. Z przystanku osiedlowego PKP dowożeni mają oni być do stacji w Dąbiu, gdzie przesiadać się będą do któregoś z ponad 50 pociągów odchodzących stąd na dworzec główny.
Pierwsze pociągi na trasie „Słoneczne"—Dąbie ruszyć mają 1 czerwca. Kursować będą najprawdopodobniej w odstępach 20-minutowych. Zdaniem Pomorskiej Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych pociągi te nie będą jednak mogły kursować przez cały dzień, non stop, ze względu na konieczność dowożenia koleją towarów do przedsiębiorstw znajdujących się na tej trasie. Najprawdopodobniej więc, między godz. 9 a 13, byłaby przerwa w ruchu pasażerskim. Na piątkowej nardzie nie zapadła jeszcze decyzja, do której godziny kursować mają pociągi między „Słonecznym" a Dąbiem. Opracowaniem szczegółów koncepcji wprzęgnięcia kolei do rozwiązywania problemów komunikacyjnych miasta, m. in. i osiedla „Słonecznego", zajmie się specjalny zespół powołany przez prezydenta Szczecina.

Opracowanie "zdan", "Głos Szczeciński (21)", 28 stycznia 1980 roku

* * *

Również zakładowymi autobusami - do osiedla "Słonecznego"

Jak nas poinformowano w Wydziale Komunikacji Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, w grudniu ub r. sfinalizowano rozmowy z niektórymi zakładami pracy na temat udostępnienia autobusów zakładowych wszystkim mieszkańcom Szczecina. Chodzi przede wszystkim o tych, którzy mieszkają na osiedlu „Słoneczne" lub też pracują w zakładach położonych na obszarze dzielnicy Dąbie.

Według ustaleń pomiędzy władzami komunikacyjnymi WPKM i zakładami pracy, autobusy tych ostatnich już kursują w godzinach szczytu, oznakowane normalnymi, liniowymi tablicami WPKM. Wewnątrz autokarów, których w sumie zdołano uzyskać 13, zainstalowano kasowniki biletów typu „Krak". Wspomniane wozy zatrzymują się na wszystkich przystankach autobusowych, znajdujących się na linii określonej przez tablice informacyjne WPKM.

Tablice te są zresztą jedynym wyróżnikiem, jako ze autokary należące do przedsiębiorstw są w różny sposób pomalowane. Warto dodać, że wśród 13 wozów znajdują się również dwa autobusy PKS, wynajęte przez zakłady pracy do przewozów pracowniczych.

Opracowanie "FT", "Głos Szczeciński (14)", 18 stycznia 1980 roku

* * *

Zajezdnia Pogodno - mróz opóźnia prace

W kilkuletniej historii, przebudowy zajezdni WPKM na Pogodnie chyba żaden termin nie został dotrzymany. Inżynier Aleksandra Borochowska — kierownik budowy z ramienia Nadodrzańskiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego — przyrzekała, że podstawowe prace zostaną zakończone do końca grudnia ub. roku lub w pierwszych dniach stycznia br. Oba terminy minęły, a końca robót nie widać.

O informacje na temat tej inwestycji poprosiliśmy dyrektora Nadodrzańskiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego — Stanisława Giełarowsklego. Opóźnione są roboty instalacyjne i budowlane. Z dyrektorem „Instalu" ustaliliśmy, że Jego pracownicy w najbliższym czasie zajmą się robotami technologicznymi wewnątrz hal. Z pracami budowlanymi jest większy kłopot. Przy mrozie dochodzącym w nocy do minus 15 stopni C, nie ma mowy o betonowaniu i murowaniu komina. A to są najpilniejsze obecnie prace. W grudniu, kiedy warunki były bardzo dobre, nie mieliśmy cegły klinkierowej. Teraz materiał jest, ale przeszkadza aura. Gdy tylko temperatura się podwyższy, natychmiast przystąpimy do murowania. Do końca stycznia powinna być gotowa kotłownia, a ogrzewanie po okresie prób włączone zostanie między 10 a 13 lutego.

W okresowych naradach koordynacyjnych uczestniczy wiceprezydent Zdzisław Pacała. Ustalając z wykonawcami kolejne terminy zakończenia poszczególnych prac, wyraził on nadzieję, że będą one ostateczne. My także mamy taką nadzieję.

Opracowanie "mat", "Głos Szczeciński (12)", 16 stycznia 1980 roku

* * *

Zarządzenie nr 15/80 Dyrektora WPKM w Szczecinie z dnia 14.07.1980 roku w sprawie przepisów taryfowych i cen biletów komunikacji miejskiej.

* * *

Bilety tramwajowe – jednorazowe

bilet516.jpg bilet519.jpg bilet520.jpg
bilet521.jpg bilet530.jpg

Normalny

Ulgowy

Nocny

Bagażowy

1.00 zł

0.50 zł

2.00 zł

2.00 zł


* * *

Bilety miesięczne imienne

Ilość linii

Normalny

Ulgowy

Do kasowników

jedna

80.00 zł

40.00 zł

25.00 zł

dwie

130.00 zł

50.00 zł

40.00 zł

trzy

180.00 zł

55.00 zł

50.00 zł

sieciowy

220.00 zł

   

sieciowy nieograniczona
ilość przejazdów

350.00 zł

   

* * *

Bilety autobusowe - jednorazowe

Ilość stref

Normalny

Ulgowy

Nocny

Bagażowy

jedna

1.50 zł

1.00 zł

3.00 zł

1.50 zł

dwie

2.50 zł

1.50 zł

5.00 zł

2.50 zł

trzy

3.50 zł

2.00 zł

7.00 zł

3.50 zł

cztery

4.50 zł

2.50 zł

9.00 zł

4.50 zł

pięć

5.50 zł

3.00 zł

11.00 zł

5.50 zł

sześć

6.50 zł

3.50 zł

13.00 zł

6.50 zł

* * *

Bilety autobusowe miesięczne – imienne


Ilość linii

Normalny

Ulgowy

Do kasowników

jedna

175.00 zł

45.00 zł

30.00 zł

dwie

280.00 zł

60.00 zł

50.00 zł


* * *

Bilety miesięczne wiązane tramwajowo – autobusowe – imienne


Ilość linii

Normalny

Ulgowy

Do kasowników

Tramwaj + Autobus

205.00 zł

60.00 zł

50.00 zł

2 x tramwaj + autobus

250.00 zł

60.00 zł

50.00 zł

Tramwaj + 2 x autobus

320.00 zł

60.00 zł

50.00 zł

Sieciowy

350.00 zł

   

Sieciowy z nieograniczoną
ilością przejazdów na okaziciela

415.00 zł

   

Bilety za przejazd mikrobusami – taryfa tak jak za przejazd autobusami. Opłata specjalna za jazdę bez ważnego biletu osobowego lub bagażowego wynosiła 200.00 zł.

* * *

Opłaty za przejazdy autobusami
w Stargardzie Szczecińskim


* * *

Bilety jednorazowe


Ilość stref

Normalny

Ulgowy

Nocny

Bagażowy

jedna

1.50 zł

0.80 zł

3.00 zł

3.00 zł

dwie

3.00 zł

1.50 zł

6.00 zł

6.00 zł

trzy

4.50 zł

2.30 zł

9.00 zł

6.00 zł

cztery

6.00 zł

3.00 zł

12.00 zł

6.00 zł

pięć

7.50 zł

3.80 zł

15.00 zł

6.00 zł


* * *

Bilety miesięczne – imienne

Ilość stref

Pracowniczy

Szkolny

jedna

35.00 zł

25.00 zł

dwie

70.00 zł

50.00 zł

trzy

105.00 zł

75.00 zł

cztery

140.00 zł

100.00 zł

ogólnodostępny z nieograniczoną
ilością przejazdów na jedną linie

180.00 zł

 

* * *

Opłaty za przejazdy autobusami w Świnoujściu

* * *

Bilety jednorazowe

Ilość stref

Normalny

Ulgowy

Nocny

Bagażowy

jedna

1.50 zł

1.00 zł

3.00 zł

1.50 zł

dwie

2.50 zł

1.50 zł

5.00 zł

2.50 zł

trzy

3.50 zł

2.00 zł

7.00 zł

3.50 zł

cztery

4.50 zł

2.50 zł

9.00 zł

4.50 zł

pięć

5.50 zł

3.00 zł

11.00 zł

5.50 zł


* * *

Bilety miesięczne – imienne

Rodzaj biletu

Normalny

Ulgowy

1 linia

175.00 zł

 

2 linie

280.00 zł

 

1 strefa

 

35.00 zł

2 strefy

 

50.00 zł


Bilety komunikacji miejskiej były ważne na terenie całego kraju za wyjątkiem "Warszawy", niezależnie od miejsca zakupu. Bilety MZK Warszawa nie były honorowane przez inne przedsiębiorstwa komunikacji miejskiej.

* * *

Budynek przy ul. Mariackiej 25
oddany do użytku po odbudowie

15 stycznia 1980 roku oddano do użytku budynek przy ul. Mariackiej 25 dla potrzeb służb eksploatacyjnych firmy. Jego budowa i przeznaczenie tego obiektu służbom eksploatacyjnym w znaczny sposób wpłynęła na poprawę warunków pracy dyspozytorów Centrali Ruchu, poprawę łączności przewodowej i bezprzewodowej.


Poza tym wszystkie służby kontrolno – dyspozytorskie znalazły się w jednym miejscu. Niezaprzeczalnym faktem było również to, że obiekt ten znajdował się w samym centrum miasta, skąd było wszędzie blisko, aby dojechać do ewentualnych kolizji i zdarzeń. W przyszłości przewidywano montaż telewizji przemysłowej na najważniejszych węzłach komunikacyjnych na terenie miasta, aby obserwować ruch tramwajów i autobusów i reagować na wszelkie zakłócenia w pracy komunikacji. Niestety nic z tych planów nie wyszło. Na zdjęciu dyspozytorzy w nowej sali centrali ruchu.

* * *

Strajk okupacyjny


W dniu 19 sierpnia 1980 roku ogłoszono w firmie strajk okupacyjny. Z rana nie wyjechały na trasy autobusy a po południu stanęły tramwaje. Strajkowało wiele zakładów pracy na terenie miasta Szczecina. Fala strajków ogarnęła wybrzeże szczecińskie, gdańskie i inne regiony kraju. Przyczyną strajku była skomplikowana systuacja społeczno – polityczna w kraju. Wszystkie niedomagania gospodarcze a szczególnie w bilansie płatniczym, rolnictwie i inwestycjach kraju nawarstwiały się przez pewien okres, a wtedy ujawniły się ze zdwojoną siłą. Strajk w firmie przebiegał z poszanowaniem ładu i porządku.

Zapewniono ochronę majątku firmy oraz sprawy bytowe strajkującej załogi. Odpowiedzialność za całość wziął na siebie Zakładowy Komitet Strajkowy pod przewodnictwem p. Jana Nowaka. Załoga firmy złożyła szereg postulatów, które zostały przekazane do Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego znajdującego się w Stoczni Szczecińskiej.

W Międzyzakładowym Komitecie Strajkowym prowadzono rozmowy z Komisją Rządową pod przewodnictwem wicepremiera Kazimierza Barcikowskiego. W wyniku prowadzonych rozmów w dniu 30 sierpnia 1980 roku został podpisany Protokół ustaleń. Dzień podpisania porozumienia był ostatnim dniem strajku w Szczecinie. W niedzielę 31 sierpnia miasto wróciło do normalnego życia. Komunikacja miejska ruszyła. W oparciu o podpisane porozumienia zaczęły się rozmowy w zakładach pracy z przedstawicielami Komisji Rządowej – przedstawicielami poszczególnych resortów. Do firmy 1 września na rozmowy przybył wiceminister p. Czesław Kotela.


W rozmowach również brał udział Wojewoda Szczeciński p. Henryk Kanicki, Dyrektor ZGKiM w Szczecinie p. Włodzimierz Marszałek i jego z-ca p. Józef Bruski. Rozmowy zostały podzielone na dwa etapy: pierwszy etap rozmów trwał w dniach od 1 – 3 września, a drugi w dniach 9 – 11 września. Rozmowy zakończyły się podpisaniem protokółu w dniu 11 września 1980 roku i przyjęto do realizacji postulaty przedstawione przez załogę firmy. (Na zdjęciach wyżej oryginalne opaski używane przez pracowników strajkujących w firmie.) Więcej o protokóle porozumienia w sprawie realizacji postulatów tutaj oraz postulaty załogi WPKM tutaj

* * *

Zdjęcia strajkującej załogi zajezdni Pogodno

Zdjęcia zaprezentowane niżej zostały ściągnięte ze strony www.sedina.pl - zdjęcia umieścił na stronie autor o pseudonimie "Gryf".

* * *

05_sierpien_80.jpg
06_sierpien_80.jpg
07_sierpien_80.jpg
08_sierpien_80.jpg

* * *

Zmiana tras autobusowych

Szybki rozwój demograficzny miasta Szczecina wynikający z budowy nowych osiedli mieszkaniowych, zlokalizowanych w sporych odległościach od centrum miasta powodował wydłużenie czasu przejazdów, narastanie jednokierunkowych potoków pasażerskich, co w konsekwencji powodowało ogromne zapotrzebowanie na środki transportu.

W związku z niniejszym po przeanalizowaniu zgromadzonych danych z potoków pasażerskich postanowiono zmienić trasy niektórych linii autobusowych. W celu ułatwienia pasażerom mieszkającym na Os. Zawadzkiego dojazdu do centrum miasta zmieniono trasę linii "75" wprowadzając ją w ul. Szafera.

Ponadto 29 września, w celu ułatwienia dojazdu do pracy stoczniowcom mieszkającym na Os. Arkońskim, uruchomiono linię autobusową "51bis", która połączyła ul. Wiosny Ludów ze Stocznią Szczecińską.

Zapewniono również dojazd do pracy pracownikom Szczecińskich Zakładów Drobiarskich w Dąbiu wprowadzając z dniem 17 listopada zmianę trasy linii "64" o 3,3 km przedłużając ją od Dąbia Osiedle do pętli przy Zakładach Drobiarskich przez ul. Goleniowską i Kniewską, likwidując jednocześnie linie autobusową "64bis".

Także 12 grudnia uruchomiono nową linię autobusową "74", która połączyła Osiedle Słoneczne przez Zdroje do Basenu Górniczego.

* * *Lata 90 XX wieku


Wiek XXI


Linki


Copyright © Janusz Światowy, 2002
Wszelkie prawa zastrzeżone.