Menu


1879-1929


Lata 20-40 XX wieku


Lata 50–80 XX wieku


Komunikacja miejska w 1998 roku

* * *

Bilety jednorazowe tramwajowo-autobusowe na linie zwykłe,
pośpieszne i nocne z możliwością przesiadek.
Bilety 10, 40 i 120 minutowe

bj05g.gif bj10g.gif bj20g.gif
bj40g.gif bj70g.gif bj80g.gif
bj140.gif bj160.gif bj2.gif
bj4.gif bj28.gif bj56.gif

* * *

Bilety jednorazowe tramwajowo – autobusowe z dopłatą.
Bilety kupowane u motorniczego i kierowcy

bjd40g.gif bjd70g.gif bj80g.gif
bj140g.gif bj160g.gif bj200g.gif
bjd280g.gif bjd400g.gif bjd560g.gif

* * *

Karnety 6-cio przejazdowe zostały wprowadzone
do sprzedaży od dnia 19.10.1998 roku

k6przej.gif

* * *

Bilety 3 miesięczne na linie zwykłe

b3mlz26.gif b3mlz33.gif b3mlz45.gif
b3mlz56.gif b3mlz67.gif b3mlz68.gif
b3mlz113.gif b3mlz136.gif

* * *

Bilety 3 miesięczne na wszystkie
linie zwykłe i pośpieszne

bmzp529.gif b3mzp660.gif b3mzp679.gif
b3mzp82.gif b3mzp850.gif b3mzp102.gif
b3mzp132.gif b3mzp169.gif b3mzp205.gif

* * *

Bilet miesięczny liniowy z fotografią imienny

bml.gif

* * *

Bilety miesięczne na linie zwykłe

bmlz107.gif bmlz135.gif bmlz180.gif
bmlz220.gif bmlz230.gif bmlz270.gif
 bmlz280.gif bmlz460.gif bmlz550.gif

* * *

Bilety miesięczne na wszystkie linie – zwykłe i pośpieszne

bmwlzp21.gif bmwlzp265.gif bmwlzp269.gif
bmwlzp329.gif bmwlzp34.gif bmwlzp41.gif
bmwlzp53.gif bmwlzp68.gif bmwlzp81.gif
bmwlzp95.gif

* * *

Bilety opłat za przejazd bez ważnego
biletu osobowego i bagażowego

bopl.gif
bopl1.gif

* * *

Bilety sieciowe na linie zwykłe dobowe na okaziciela

bsn1.gif bsn3.gif bsn5.gif
bsn10.gif bsu1.gif bsu3.gif
bsu5.gif bsu10.gif

* * *

Bilety sieciowe na wszystkie linie normalne
i pośpieszne ulgowe, normalne, dobowe.
Bilety na okaziciela

bswln1.gif bswln3.gif bswln5.gif
bswln10.gif bswlu1.gif bswlu3.gif
bswlu5.gif bswlu10.gif

* * *

Bilet jednorazowy z automatu"MERONA"

merona.gif

* * *

Szkic sieci linii nocnych

mapa.gif

Trasy lini tramwajowych i autobusowych dziennych. Również lini pośpiesznych oraz autobusowych nocnych kursujących na terenie Szczecina i Polic wg stanu na rok 1998. Więcej

* * *

Plany lini tramwajowych i autobusowych dziennych lewobrzeża i prawobrzeża Szczecina. Na mapkach nie uwzględniono linii autobusowych nocnych kursujących na terenie Szczecina i Polic. Mapki wg stanu na rok 1998 wykonane przez "ARTDECO" drukarnia ulica K.Kolumba 88/89 (dawna zajezdnia). Lewobrzeże, Prawobrzeże

* * *

Spotkanie założycielskie

W listopadzie w zajezdni Pogodno odbyło się spotkanie założycielskie "Szczecińskiego Towarzystwa Miłośników Komunikacjo Miejskiej". Towarzystwo to ma celu propagowanie historycznych dziejów komunikacji miejskiej Szczecina, ratowanie starej historycznej infrastruktury komunikacyjnej w mieście jak i starego taboru przed likwidacją oraz pochodnych związanych z komunikacją miasta Szczecina.

* * *

Dyrektor Zbigniew Wicik w Urzędzie

Po 42 latach pracy 1 kwietnia rozstał się z firmą Pan Dyrektor Zbigniew Wicik. Przeszedł do pracy w Wydziale Inżyniera Miasta Urzędu Miejskiego na stanowisko z-cy dyrektora.

* * *

Kontrakt rangi europejskiej

Kontrakt rangi europejskiej na dostawę 40 autobusów przegubowych dla komunikacji miejskiej Szczecina, pomimo wielu trudności podpisany.

W uzgodnieniu z Urzędem Miasta postępowanie w sprawie zamówienia publicznego na dostawę 40 szt autobusów komunikacji miejskiej prowadzone było przez Miejski Zakład Komunikacyjny. Przeprowadzenie przetargu od samego początku budziło wiele kontrowersji i nastręczało wiele trudności. Media, jak również niektórzy radni doszukiwali się nieprawidłowości tam, gdzie ich nie było. Więcej

* * *Lata 90 XX wieku


Wiek XXI


Linki


Copyright © Janusz Światowy, 2002
Wszelkie prawa zastrzeżone.