Menu


1879-1929


Lata 20-40 XX wieku


Lata 50–80 XX wieku

Wydarzenia w komunikacji w 1998 roku


* * *

Opracowanie Henryka Szwal, Krzysztof Putiatycki. Kwiecień /Nr 63/ 1998 rok.


* * *

Kontrakt rangi europejskiej

Kontrakt rangi europejskiej na dostawę 40 autobusów przegubowych dla komunikacji miejskiej Szczecina, pomimo wielu trudności podpisany.
W uzgodnieniu z Urzędem Miasta postępowanie w sprawie zamówienia publicznego na dostawę 40 szt autobusów komunikacji miejskiej prowadzone było przez Miejski Zakład Komunikacyjny. Przeprowadzenie przetargu od samego początku budziło wiele kontrowersji i nastręczało wiele trudności. Media, jak również niektórzy radni doszukiwali się nieprawidłowości tam, gdzie ich nie było.

Przez podane poniżej fakty przybliżę Państwu procedurę przetargową, która w ocenie Zespołu Arbitrów /z listy Prezesa Zamówień Publicznych / została przeprowadzona prawidłowo, przy zachowaniu obowiązujących w tym zakresie przepisów. W dniu 18.11.1997 r. zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę autobusów przegubowych dla komunikacji miejskiej w Szczecinie, w ilości 40 szt. dł. 14,50 - 18,00 m i pojemności 140 - 180 pasażerów. Komisja przetargowa została powołana w dniu 20.11.1997 r. zarządzeniom Prezydenta Miasta Szczecina. Uczestniczyli w niej przedstawiciele urzędu miasta, radni oraz pracownicy MZK. Przewodniczącym komisji był Dyrektor mgr Zbigniew Wicik.

Otwarcie oferty nastąpiło w dniu 16 grudnia 1997 r. Oferty złożyły cztery niżej wymienione firmy:
- MAN Pojazdy użytkowe Polska Sp.z o.o. Góra Kalwaria - na kwotę netto ogółem 40.960.000 zł /1 szt. netto 1.024.000 zł/,
- VOLVO BUS POLAND Sp. z o.o. Wrocław - na kwotę netto ogółem 34.600.000 zł /1 szt. netto 866.000 zł/,
- NEOPLAN POLSKA Sp.z o.o Bolechowo - Owińska - na kwotę netto ogółem 41.600.000 zł /1 szt. netto 1.040.000 zł/,
- Zakłady Samochodowe JELCZ Spółka Akcyjna Jelcz Laskowice - na kwotę netto ogółem 35.962.000 zł /1 szt. netto 899.000 zł/.
W wyniku przeprowadzonego postępowania, po szczegółowej analizie ofert 29 grudnia 1997 r. komisja przetargowa dokonała wyboru oferty firmy V0LV0 BUS POLAHD we Wrocławiu, uzasadniając wybór:
- najniższą ceną,
- porównywalnymi warunkami technicznymi,
- najkorzystniejszym zakresem wsparcia technicznego.
Oferta ta uzyskała największą ilość punktów. W dniu 3.02.1998 r. wiceprezydent Miasta Leszek Duklanowski zatwierdził protokół postępowania o udzielenie zamówienia. Wybór oferty firmy VOLVO BUS POLAND we Wrocławiu zakwestionowała firma Zakłady Samochodowe "Jelcz" SA, składając 15 lutego 1998 r. protest. W proteście firma "Jelcz" zarzucała, że: "dokonano wyboru oferty innej niż najkorzystniejsza". Zdaniem składającego protest oferta złożona przez "Jelcz" SA powinna uzyskać najkorzystniejszy łączny bilans punktów. Pismem z 20 lutego 1998 r. zamawiający - MZK oddalił protest z uwagi na brak podstaw do uwzględnienia go, gdyż wyboru oferty dokonano zgodnie z kryteriami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Zakłady Samochodowe "Jelcz" SA pismem z dnia 24 lutego 1998 r. wniosły odwołanie do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w Warszawie od rozstrzygnięcia protestu. W dniu 9.03.1990 r. w Biurze Zamówień Publicznych w Warszawie po rozpatrzeniu odwołania, Zespół Arbitrów oddalił odwołanie Zakładów Samochodowych "Jelcz" SA jako niezasadne. 13 marca 1998 r, została podpisana umowa z firmą VOLVO BUS POLAND, na dostawę 40 autobusów komunikacji miejskiej, wielkopojemnych typu B1O MA, w terminie od 15.04.98 do 26.11.99 r.

Myślę, że pomimo przedłużającej się procedury przetargowej /nie z przyczyn MZK/, kontrakt ten będzie realizowany sprawnie, ku zadowoleniu naszej firmy, a przede wszystkim mieszkańców Szczecina.


* * *

Dlaczego VOLVO?

Przy opracowaniu specyfikacji istotnych warunków zamówienia zastanawialiśmy się w jaki sposób wyeksponować parametry oceny autobusów aby były one jednoznaczne dla oferentów, a także powodowały, aby wybrany produkt odznaczał się wysoką jakością techniczną. Postawiliśmy nacisk na cztery grupy parametrów:
I Cena autobusu
II Jakość techniczna /materiały konstrukcyjne, pojemność pasażerska, typ i parametry silnika, wysokość podłogi/,
III Wsparcie techniczne /jedyny parametr uznaniowy odzwierciedlający bezpłatne "wsparcie" w narzędzia i urządzenia autobusów/,
IV Terminy płatności.
W związku z powyższym ustaliliśmy standard wyposażenia autobusów obejmujący:
a/ automatyczną skrzynię biegów typu Voith lub ZF z retarderem,
b/ elektroniczne tablice kierunkowe,
c/ radiofonizację - umożliwiającą przekazywani wewnątrz autobusu,
d/ rewersowanie i blokady drzwi,
e/ bezdętkowe ogumienie /dodatkowo z kołem zapasowym/,
f/ wykładzinę antypoślizgową,
g/ siedzenie kierowcy - ergonomiczne, regulowane,
h/ centralny układ smarowania,
h/ filtr paliwa - podgrzewany,
j/ 24-miesięczną gwarancja itp. itd.
Niektóre szczegóły /np. kolorystyka wnętrza, rodzaj skrzyni biegów, układ świateł przednich i tylnych/, pozostawiliśmy do uzgodnień po wyborze oferty.
Przyznać trzeba, że opracowanie specyfikacji było bardzo trudne - wiadomo, że autobus buduje się i wyposaża na zamówienie klienta, jednak liczyć się należy, że wiąże się to nierozerwalnie z ceną produktu. Przedstawiona oferentom specyfikacja istotnych warunków zamówienia próbowała zachować rozsądną cenę za solidny wyrób. W toku prac komisji wybrano autobus przegubowy VOLVO B10 MA. Jego cechy charakterystyczne to:
1/ Konstrukcja szkieletu i poszycie boczne wykonane ze stali nierdzewnej
- przednia i tylna ściana z laminatu poliestrowego zbrojonego włóknem szklanym,
- poszycie dachu aluminiowe,
- podwozie ramowe, podłużnicowe,
2/ Silnik spełniający wymagania EURO II w zakresie emisji spalin i hałasu /moc 210 kW /285 KM/, pojemność 9,6 dm3/ z turbodoładowaniem i intercoderem.
3/ Skrzynia biegów automatyczna
- ZF 5HP590NBS - w 20 autobusach,
- Voith D864.3 - w 20 autobusach,
4/ Układ hamulcowy - pneumatyczny — oddzielne obwody dla każdej osi, automatyczna kompensacja luzu szczęk hamulcowych.
5/ Układ kierowniczy hydrauliczny ze wspomaganiem,
6/ Opony bezdętkowe 295/80 R 22,5.
7/ Okna - szyby przednie z klejonego szkła wielowarstwowego,
- szyby boczne i tylne z podwójnego przyciemnionego szkła,
8/ Wnętrze - siedzenie wypraski stalowe z tapicerką,
- podłoga pokryta wykładziną antypoślizgową,
- wentylacja kanałami sufitowymi z filtrami, uchylne okna i klapy dachowe,
- ogrzewanie poprzez grzejniki konwektorowe, dwie dmuchawy, termostat .
9/ Przedział kierowcy - ogrzewanie niezależne za pomocą grzejnika konwektorowego, dmuchawy, kabina oszklona, fotel typu JSRJ.
10/ Pojemność pasażerska — 180 osób,
11/ Centralny układ smarowania — Vogel.
W ramach podpisanego kontraktu na dostawę 40 autobusów przegubowych firma VOLVO BUS POLAND Sp. z o.o. zobowiązała się do wykonania przebudowy stacji diagnostycznej w Bazie Autobusowej Dąbie, a także wyposażenia baz autobusowych w narzędzia niezbędne do wykonywania pełnych przeglądów autobusów. Dodatkowo wspólnie zorganizowane zostanie szkolenie pracowników zaplecza i kierowców, aby prawidłowo bez komplikacji eksploatować autobusy.
Uważam, że kupiliśmy solidny autobus za cenę 866.000 zł /najniższa cena z wszystkich ofert/. Na zakończenie dziękuję Wszystkim, którzy przyczynili się do pomyślnego podpisania umowy na dostawę autobusów dla naszego zakładu. Dziękuję tym, którzy występowali oficjalnie oraz tym, którzy pomagali i wspierali realizację osiągniętego celu — zakupu autobusów.

* * *Lata 90 XX wieku


Wiek XXI


LinkiCopyright © Janusz Światowy, 2002
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Optymalizacja pod Internet Explorer