Menu


1879-1929


Lata 20-40 XX wieku


Lata 50–80 XX wieku


Komunikacja miejska w 2009 roku

* * *

XLII zwyczajna sesja Rady Miasta

14 grudnia odbyła się XLII zwyczajna sesja Rady Miasta. Obrady rozpoczęły się o godzinie 12.00. W porządku obrad znalazły się m.in. następujące uchwały projektu budżetu miasta na rok 2010.

• w sferze transportowej planuje się budowę nowych i modernizację istniejących ciągów komunikacyjnych powiązanych z ciągami usprawniającymi ruch krajowy i transgraniczny.
Podstawowe obszary działań związanych z rozwojem transportu to m.in. działania w zakresie:
• kształtowania wewnętrznego układu ulicznego. Przewiduje się m.in.: wzmocnienie połączeń pomiędzy lewo - a prawobrzeżną częścią Szczecina – modernizacja miejskiego odcinka drogi nr 10, budowę obwodnicy Śródmieścia, przekształcenie układu komunikacyjnego Śródmieścia, a także modernizacje ważniejszych ciągów komunikacyjnych.
• kształtowania systemu komunikacji zbiorowej. Przewiduje się rozwój komunikacji tramwajowej, w tym budowę Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju oraz modernizację torowisk tramwajowych, a także zakup nowoczesnego taboru tramwajowego.

Zadaniami priorytetowymi wynikającymi z tych programów to m.in.:
• modernizacja dostępu drogowego do portu,
• budowa elementów obwodnicy Śródmieścia Szczecina,
• budowa Trasy Północnej,
• przebudowa ul. Niemierzyńskiej, Arkońskiej,
• modernizacja ul. Dąbskiej, Zoologicznej,
• przebudowa układu drogowego wysp Łasztowni i Kępy Parnickiej,
• budowa ul. Łącznej od ul. Hożej do ul. Rostockiej,
• przebudowa ulic realizowana przez ZDiTM,
• budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju,
• zakupy taboru tramwajowego, budowa i przebudowa torowisk,
• realizacja programu budowy ścieżek rowerowych,
• realizacja programu remontu i przebudowy chodników.
Łączna wielkość nakładów w tej sferze w latach 2010-2015 wynosi ok. 1 319,1 mln zł.

Zadania umieszczone na listach indykatywnych według informacji na dzień tworzenia projektu WPI to:

1. Budowa obwodnicy Śródmiejskiej Szczecina 37 150 000 EUR RPO,
2. Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalnego Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej 36 470 000 PLN RPO,
3. Modernizacja kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji 30 000 000 PLN RPO,
4. Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie 15 000 000 EUR RPO,
5. Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczecińskich bulwarów, (Modernizacja Bulwaru Elbląskiego, Gdyńskiego, Piastowskiego) 45 000 000 PLN RPO,
6. Budowa zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego 300 000 000 PLN POIiŚ,
7. Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju 220 420 000 PLN POIiŚ,
8. Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie 222 330 000 PLN POIiŚ,
9. Zakup niskopodłogowego taboru tramwajów w Szczecinie 242 290 000 PLN POIiŚ.

Uchwały dotyczące podwyższenia kapitału zakładowego spółek autobusowych: Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe „Klonowica” i Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe „Dąbie”.
Szczecin dekapitalizuje jedną i drugą spółkę autobusową kwotą 8.5 mln zł. Z dotychczas uzyskanego podwyższenia kapitału Spółka SPA „Klonowica” zmodernizowała w ostatnich latach posiadany tabor autobusowy:
• 2008 rok – 4 szt. nowych autobusów,
• 2009 rok – 14 szt. nowych autobusów i 2 szt. używanych (2000 r.).
Zgodnie z planami na 2010 rok Spółka planuje kolejne dostawy taboru, tj. około 18 szt. nowych autobusów.
Z dotychczas uzyskanego podwyższenia kapitału Spółka SPA „Dąbie” zmodernizowała w ostatnich latach posiadany tabor autobusowy:
• 2008 rok – 4 szt. nowych autobusów i 4 szt. używanych (1996-2000),
• 2009 rok – 8 szt. nowych autobusów i 8 szt. używanych (1996-1998).
Zgodnie z planami na 2010 rok Spółka planuje kolejne dostawy taboru, tj. około 26 szt. nowych autobusów i około 7 szt. używanych.

Informacje ze strony Urzędu Miasta

* * *

Stan taboru na dzień 04.12.2009 w zajezdni Klonowica

Zdjęcia i informacje ze strony internetowej SPA"Klonowica". Więcej tutaj

* * *

Prezentacja systemu dla zbiorowego transportu publicznego

1 grudnia w siedzibie ZDiTM, firma "Interautomation" Deutschland GmbH z Berlina Lessingstrasse 79, zaprezentowała swój system przeznaczony do kontroli i wykazania stanu faktycznego usług przewozowych, popytu, punktualności i informacji pasażerskiej w komunikacji zbiorowej.

Celem prezentacji było przedstawienie systemowego rozwiązania, tak technicznego jak i programowego w komunikacji. Zaprezentowano między innym Automatyczny System Analizy Czasu Jazdy. Do głównych zadań tego modułu należy:

• pomiar i monitorowanie punktualności,
• śledzenie i lokalizacja pojazdów w czasie jazdy łącznie z czasem,
• przekazywanie tych danych w czasie rzeczywistym do innych modułów systemu za pomocą technologii GPRS.

Moduł ten stwierdza odchylenia rozkładu jazdy w czasie rzeczywistym dla wszystkich pojazdów poprzez porównywanie danych rzeczywistych z danymi planowanymi w rozkładzie jazdy. Generowane dane mogą być udostępniane pasażerom i wizualizowane w pojazdach na monitorach lub tablicach informacyjnych na przystankach.

Następnym modułem prezentowanego systemu jest moduł zliczania pasażerów, który wg prezentujących zapewnia systematyczne dostarczanie danych liczbowych obrazujących potoki pasażerskie. Dane te mają pomagać w dopasowaniu oferty przewozowej do potrzeb na usługi przewozowe. Wg prezentujących osiąga minimum 95% dokładności pomiaru na 1 tysiąc pasażerów przewiezionych pojazdami komunikacji.

Moduł ten jak i moduł analizy czasu jazdy komunikuje się poprzez komputer pokładowy, który wysyła dane przez technologie GPS/GSM. Tak w skrócie można przedstawić prezentacje systemu wspomagania komunikacji firmy z Berlina.

* * *

XLI sesja Rady Miasta

W dniu 23 listopada 2009 roku odbyła się XLI sesja Rady Miasta. Obrady rozpoczęły się o godz. 12.00. Na sesji zostały między innymi zatwierdzone uchwały 275/09 i 276/09 mówiące o podwyższeniu kapitału zakładowego spółkom: Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe „Dąbie”, Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe „Klonowica”.

Dokapitalizowanie spółek autobusowych jeszcze w roku 2009 o kwotę 9.000.000 zł dla każdej. Środki zostaną przeznaczone w całości na wydatki inwestycyjne, głównie na zakup taboru autobusowego.

* * *

Linia zastępcza 807 i zmiana tras linii 5 i 7

W ramach remontu nastąpi wymiana torowisk, sieci, słupów trakcyjnych, oświetlenia i modernizacja przystanków i pętli na Krzekowie - to najważniejsze prace na ul Żołnierskiej. Koszt inwestycji to ok. 18,7 mln zł.
Plac budowy przekazano 24 listopada. Prace mają potrwać do wiosny 2010 roku. Modernizacja obejmie ponad 1400 metrów torowiska przy ul. Żołnierskiej, pętlę Krzekowo (dwa rozjazdy i ok. pół kilometra torów). Prace nadzorują Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. Szczecin.

foto: Janusz Światowy, przystanek końcowy.
Na czas remontu torowisk z dniem 25 listopada została uruchomiona linia zastępcza 807 kursująca z Krzekowa do Wawrzyniaka (niektóre kusy wieczorne do Piastów), a co za tym idzie został wstrzymany ruch tramwajów w ciągu ulicy Mickiewicza.
W dni robocze linie obsługiwało będzie Dąbie - 2 brygady 1 i 7, Klonowica - 5 brygad 2 - 6.
W soboty i dni świąteczne linie obsługuję Klonowica - brygady 2, 3, 4 i Dąbie - brygady 1, 5.
W Boże Narodzenie, Nowy Rok i Wielkanoc linie obsługuje Klonowica - brygady 1, 3, 4, 5 i Dąbie - brygada 2. Linia będzie kursowała z częstotliwością co 10 minut.

Trasa linii w relacji:

• Krzekowo - Wawrzyniaka wynosi 3.720 metrów,
• Wawrzyniaka - Krzekowo wynosi 3.530 metrów,
• Krzekowo - Piastów wynosi 4.170 metrów,
• Piastów - Krzekowo wynosi 4.540 metrów,
• Klonowica Zajezdnia - Wawrzyniaka wynosi 4.440 metrów,
• Wawrzyniaka - Klonowica Zajezdnia wynosi 3.860 metrów,
• Piastów - Klonowica Zajezdnia wynosi 4.870 metrów.

Również na czas remontu zmieniają swoje trasy linie 5 i 7, które swoje kursy będą zaczynały i kończyły na zajezdni Pogodno.

W dni robocze linia 5 (brygady 1 - 7) obsługiwana jest w całości przez zajezdnie Golęcin i tylko jedną brygadę linii 7 (brygada 2), a pozostałe brygady linii 7 tj.1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 obsługiwane są przez zajezdnie Pogodno.
Natomiast w soboty i dni świąteczne linie 5 (brygady 1 - 6) i linie 7 brygady (1 - 7) ubsługuje zajezdnia Pogodno.

Od 8 grudnia zostaje zmieniona trasa linii 5 z powodu ścisku w przelotach przez zajezdnie Pogodno oraz niebezpieczeństwa wypadku. Linia 5 będzie jeździła na trasie Stocznia Szczecińska - Wawrzyniaka.

Trasa linii w relacji:

• Stocznia Szczecińska - Wawrzyniaka wynosi 4.850 metrów
• Wawrzyniaka - Stocznia Szczecińska wynosi 4.220 metrów
• Wawrzyniaka - Antosiewicza (Hutnicza)/Zajezdnia Golęcin wynosi 4.130 metrów
• Ludowa - Wawrzyniaka wynosi 6.570 metrów
• Wawrzyniaka - Ludowa wynosi 5.930 metrów
• Plac Szarych Szeregów (plac Sprzymierzonych) - Stocznia Szczecińska wynosi 3.210 metrów
• Matejki PZU - Stocznia Szczecińska wynosi 2.200 metrów.

Obsługa linii 5 przez:

• w dni robocze 5 brygad 1 - 5 zajezdnia Golęcin w tym dwie łączone z linią 11 brygada 8 i 9, a 4 brygady zajezdnia Pogodno łączone z linią 4 - brygady 2, 3, 5 i 6,
• w soboty i świąteczne 4 brygady obsługuje zajezdnia Pogodno,
• W Wielkanoc, Boże Narodzenie, Nowy Rok 3 brygady obsługuje zajezdnia Pogodno.

Linia

Trasa

807

Krzekowo – Żołnierska – Mickiewicza – [Noakowskiego – 5-go Lipca] – Bohaterów Warszawy – Wawrzyniaka[Piastów]


5

Zajezdnia Pogodno – aleja Wojska Polskiego – plac Gałczyńskiego – Wawrzyniaka – Bohaterów Warszawy – Jagiellońska – Piastów – plac Szarych Szeregów (Sprzymierzonych) – aleja Piłsudskiego – plac Rodła – Matejki – Malczewskiego – Parkowa – Dubois – Antosiewicza (Hutnicza) – Stocznia Szczecińska


7

Zajezdnia Pogodno – aleja Wojska Polskiego – plac Gałczyńskiego – Wawrzyniaka – Bohaterów Warszawy – Krzywoustego – plac Kościuszki – Krzywoustego – Brama Portowa – Wyszyńskiego – Energetyków – Gdańska – Basen Górniczy


5

Wawrzyniaka – Bohaterów Warszawy – Jagiellońska – Piastów – plac Szarych Szeregów (Sprzymierzonych) – aleja Piłsudskiego – plac Rodła – Matejki – Malczewskiego – Parkowa – Dubois – Antosiewicza (Hutnicza) – Stocznia Szczecińska

* * *

Przetarg na linie dzienne i nocne

W dniu 20 listopada na stronie ZDiTM ukazało się ogłoszenie o przetargu na linie dzienne i nocne. Zamówienie dotyczy wykonywania usług przewozowych zgodnie z rozkładami jazdy dostarczonymi przez Zamawiającego na liniach autobusowych dziennych i nocnych.

Zainteresowani niniejszym przetargiem muszą złożyć swoje propozycje do dnia 21 grudnia. Wygrywający przetargi będą świadczyli usługi od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku.

2 grudnia firma Dolnośląskie Linie Autobusowe z Wrocławia wniosła protesty do przetargów na obsługę linii dziennych i nocnych w Szczecinie w roku 2010. DSL zarzuca ZDiTM - między innymi: utrudnianie uczciwej konkurencji, naruszenie zasad równego traktowania wykonawców. Protestujący domaga się uwzględnienia protestu oraz zmiany niektórych zapisów SIWZ. Więcej tutaj

17 grudnia ZDiTM oddalił w całości protesty firmy DLA dotyczące przetargów na obsługę linii dziennych i nocnych. DLA przysługuje teraz odwołanie do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w terminie 10 dni. Uzasadnienie dzienne, nocne

23 grudnia ogłoszono wyniki przetargu na obsługę linii dziennych i nocnych na rok 2010. Wyniki dzienne, nocne

* * *

Przetarg na utrzymanie w czystości infrastruktury komunikacyjnej

Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego ogłosił w dniu 17 listopada przetarg na utrzymanie w czystości pętli autobusowych, tramwajowych i przystanków komunikacji miejskiej w Szczecinie wraz z opróżnianiem i serwisowaniem koszy przystankowych. Oferty należy składać do dnia 16 grudnia 2009 roku.
Kwota przeznaczona na utrzymanie czystości na prawo i lewobrzeżu, to 1.167.928,35. Umowa zostanie zawarta na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku. Więcej tutaj

17 grudnia ZDiTM wybrał firmę „WIR-MAR” Suchańska Mariola z ulicy Dębogórskiej 34/36, 71-717 Szczecin na świadczenie usług w postaci utrzymania w czystości pętli autobusowych, tramwajowych i przystanków komunikacji miejskiej wraz z opróżnianiem i serwisowaniem koszy przystankowych. Więcej tutaj

* * *

Smutna rzeczywistość

Po trzynastu latach od pojawienia się "Helmutów" (1996) na torach szczecińskiej komunikacji tramwajowej odchodzą w niebyt wagony 904 i 910, a pod koniec czerwca, a dokładnie (24) został dostarczony do zezłomowannia wagon 509.
Natomiast w połowie 2008 roku odesłano do kasacji wagony 510, 905, 906 i 918 (po ciężkiej kolizji). Spółka tramwajowa chce pozostawić 3 wagony "helmutów", po 1 dla zajezdni Golęcin i Pogodno oraz 1 wagon dla Muzeum przy ul. Niemierzyńskiej.

Tramwaje GT6 produkowane były w różnych wersjach przez kilka fabryk. GT6 jest pojazdem przegubowym sześcioosiowym. Siniki pojazdu zamontowane są na 1 i 3 wózku. Rozruch oporowy, bezpośredni za pomocą nastawnika. Pojazdy te miały hamowanie elektrodynamiczne, miały również hamulce szynowe, tarczowe elektryczne i ręczne. GT6 miały silniki samoprzewietrzalne. Zastosowano w nich ciche przetwornice statyczne. Wagony te pojawiły w połowie lat 50 XX wieku.


foto: Janusz Światowy, 24.06.2009
foto: Janusz Światowy, 24.06.2009
foto: Janusz Światowy, 24.06.2009
foto: Janusz Światowy, 13.11.2009
foto: Janusz Światowy, 13.11.2009
foto: Janusz Światowy, 13.11.2009
foto: Janusz Światowy, 13.11.2009
foto: Janusz Światowy, 13.11.2009

* * *

Systemu Informacji Miejskiej - czy powstanie?

13 listopada na stronie Urzędu Miasta pojawiło się ogłoszenie o przetargu na opracowanie projektu Systemu Informacji Miejskiej, w tym systemu oznakowania komunikacji miejskiej.
Projekt musi być spójny z wizją "Floating Garden". Otwarcie ofert odbędzie się 30 listopada o godzinie 10:30 w Biurze ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta. Szczegóły, w tym specyfikacja istotnych warunków zamówienia, dostępne są wraz z ogłoszeniem. Więcej tutaj

* * *

Doczepa typu "I" - 551 po liftingu

W dniu 13 listopada z warsztatów spółki tramwajowej do zajezdni Pogodno została zabrana odnowiona doczepa typu I - 551.

foto: Janusz Światowy, doczepa B4 - 551 udaje się di zajezdni Pogodno.
Typ "I", to pojedyncze wagony doczepne (bez silników), przyjechały z Frankfurtu, przystosowane do łączenia w składy z wagonami GT6. Dzięki posiadanemu pulpitowi manewrowemu można z nich kierować składem przy jeździe do tyłu. Do tramwajów GT6 i pochodnych produkowane były także wagony doczepne w różnych odmianach, pozwalające na zwiększenie pojemności niewielkim kosztem.

Do Szczecina w 1996 i 1997 trafiły wagony z dwóch miast (Dusseldorfu oraz Frankfurtu nad Menem). Do ruchu weszły jednak tylko dwie wersje: typ B4 z Dusseldorfu oraz typ I z Frankfurtu. Pierwsze wagony B4 skierowano do zajezdni Golęcin, stamtąd od 1997 roku wyjeżdżały na linię 6. Zostały wycofane z eksploatacji pod koniec 2002 roku.

Dane techniczne:

foto: Janusz Światowy, doczepa B4 - 551 wyjeżdża z lakierni 13 listopada o gdzinie 11:52.
producent: Duwag,
model: B4 i I
długość: 13,58 m,
szerokość: 2,35 m (B4) / 2,1 m (I),
wysokość: 3,35 m,
masa własna: 12 000 kg (B4) / 10,
300 kg (I),
ilość członów: 1,
ilość osi: 4,
ilość i układ drzwi; 3 (2-2-2),
liczba i moc silników: brak silnika,
miejsc siedzących: 34 (B4) / 31 (I),
miejsc ogółem: 124 (B4) / 121 (I),
lata produkcji: 1960,
zakupiono/w eksploatacji: 11/0

Opis i dane techniczne ze strony internetowej Tramwajów Szczecińskich

* * *

Druga brygada 52 - zimowa

9 listopada zacznie kursować druga brygada linii 52 w relacji Tkacka - Wyspa Pucka. Uruchomienie drugiej brygady nastąpiło na wniosek mieszkańców. Będzie jeździła w godzinach 7.35 - 10.27 i 13.37 - 18.30 jako brygada szczytowa.

* * *

Stan taboru na dzień 31.10.2009 w zajezdni Klonowica

Zdjęcia i informacje ze strony internetowej SPA"Klonowica". Więcej tutaj

* * *

Zmiany w zapisach w obowiązującym regulaminie przewozowym

26 października odbyła się XL sesja Rady Miasta Szczecina. Obrady zaczęły się o godzinie 12.00. W porządku obrad znalazła się m.in. uchwała:

Uchwała nr 223 w sprawie zmian w cenie i opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego oraz określenia osób uprawnionych do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów. Zgodnie z uchwałą, w obowiązującym regulaminie przewozowym proponuje się następujące zmiany m.in.:
• nadanie uprawnień do przejazdów środkami lokalnego transportu zbiorowego, posiadaczom Szczecińskiej Karty Turystycznej,
• rozszerzenie katalogu osób uprawnionych do bezpłatnych przejazdów o funkcjonariuszy Straży Granicznej.
• wykreślenie zapisu żołnierze służby zasadniczej na podstawie wpisu w książeczce wojskowej (wykreślenie obecnej treści wynika z uwagi na to, że w czerwcu tego roku żołnierze służby zasadniczej zakończyli służbę w wojsku, przez co przepis ten staje się przepisem martwym) w miejsce wykreślonej treści proponuje się wpisać uprawnienia dla posiadaczy biletów VBB, wynikający z planowanego Porozumienia pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a Związkiem Komunikacyjnym Berlin – Brandenburgia Sp. z o.o.
• przyznanie prawa do ulgi 50 % wszystkim doktorantom studiów stacjonarnych, niezależnie od miejsca lokalizacji uczelni. Obecny zapis i ograniczenie uprawnienia do ulgowych przejazdów jedynie dla doktorantów uczelni szczecińskich budzi wątpliwości co do przestrzegania zasady równego traktowania obywateli.

Po półrocznym okresie próbnym, następuje kontynuacja usługi moBILET. Dlatego też w regulaminie niezbędne jest wskazanie tego typu biletów jako obowiązujących, przy czym proponuje się zapis ogólny, który umożliwi zakup biletów przez komórkę również w przypadku wprowadzenia innych rozwiązań np. zakupu biletu za pomocą SMS-a poprzez system mPay.

* * *

Nowa reklama na biletach

W dniu 21 października weszły do obrotu bilety jednorazowe o nominałach 1,10 i 2,20 zł z nową reklamą. Reklama firmy "Egos" propagująca segregację różnorodnych odpadów.
* * *

Prawdopodobne zakupy Tatr

Tramwaje Szczecińskie umieściły na swojej stronie internetowej ogłoszenie dotyczące możliwości zakupu do 30 sztuk wagonów typu Tatra KT4Dt i T6A2D. Więcej tutaj

* * *

Zakupy autobusów w Dąbiu

2 lutego spółka autobusowa w Dąbiu ogłosiła przetarg na dostawę 8 sztuk fabrycznie nowych (18 metrowych) autobusów niskopodłogowych w formie leasingu finansowego w 2010 roku. Autobusy mają być produkcji z 2010 roku. Oferty należało złożyć do 16 października tego roku. O wyborze oferty decydować będzie najniższa cena. Autobusy muszą trafić do spółki od 15 - 30 marca 2010 roku.

W dniu 28 października Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe "Dąbie" Sp. z o.o. powiadomiło o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę 8 sztuk fabrycznie nowych autobusów niskopodłogowych. Najkorzystniejszą ofertę złożyło konsorcjum firm tzn. BRE Leasing Sp. z o.o. ul. Ks. I. Skorupki 5, 00-963 Warszawa (Oddział Szczecin, Al. Niepodległości 22, 70-412 Szczecin) oraz SOLARIS Bus & Coach S. A. ul. Obornicka 46 Bolechowo – Osiedle 62-005 Owińska za cenę 14 638 174,39 zł.

Spółka 2 października ogłosiła następny przetarg na dostawę 4 autobusów solowych niskopodłogowych (12 metrowych) z klimatyzacją w części pasażerskiej. Wyprodukowanych również w 2010 roku. Termin składania ofert do 11 listopada 2009 roku do godziny 10.30.
Nowością w tym przetargu jest modyfikacja SIWZ ogłoszona 21 października 2009 roku dotycząca zainstalowanego na pokładach autobusów "mobilnego automatu do sprzedaży biletów komunikacji miejskiej"
Podstawowe cechy funkcjonalne, oraz dane techniczne i wymagania jakie mają spełniać elementy automatu zostały określone przez ZDiTM - zostały one włączone do specyfikacji przetargowej jako jeden z elementów wyposażenia pojazdów. Więcej tutaj

* * * * *

W dniu 10 listopada spółka autobusowa z Dąbia udzieliła odpowiedzi firmom na temat danych kart bezstykowych, które miały być obsługiwane przez automaty biletowe zamontowane na pokładach nowo zakupywanych autobusów solowych. Więcej tutaj

* * *

Remont torowisk na placu Kościuszki

foto: Janusz Światowy, linia 11 na skręcie z alei Wyzwolenia w kierunku Ludowej, zmieniona organizacja ruchu w związku z remontem placu Kościuszki, tatra _1207_1204 dnia 17 października 2009.
Na placu Rodła


9 października poznańska firma "Infrastruktura" przystąpiła do I etapu remontu torowisk na placu Kościuszki. Wszystkie prace mają być prowadzone głównie w weekendy od godziny 19 do 4.30 rano, oprócz Święta Zmarłych, kiedy prace zostaną wstrzymane. Więcej tutaj

* * *

Zakupy w Policach

W dniu 28 września na stronie internetowej SPPK "Police" ukazało się ogłoszenie o przetargu na zakup 2 autobusów używanych - ze wskazaniem na markę pojazdu i typ pojazdu tj. MAN A21. Ma to być pojazd 12 metrowy o układzie drzwi 2-2-2 z lat 2001 - 2005, niskopodłogowy. Oferty pisemne należy składać w terminie do dnia 23 października (piątek) 2009 roku do godz. 12.00 w siedzibie Spółki w Policach przy ul. Fabrycznej 21, pok. 107.

* * *

Nowa linia autobusowa 83

Jest szansa, że 1 października zostanie uruchomiona nowa linia autobusowa 83 kursująca na trasie Plac Kościuszki przez Warzymice, Będargowo do Przecławia.
• trasa z Placu Kościuszki do Przecławia wynosi 11.780 metrów, przelot trasy w ciągu 26-29 minut,
• trasa z Przecławia przez Warzymice do Placu Kościuszki wynosi 8.090 metrów przelot w ciągu 20 - 22 minut,
• kurs zjazdowy z Przecławia do Placu Kościuszki wynosi 7.700 metrów przelot w ciągu 18 -20 minut. Linia obsługiwana będzie 1 brygadą prawdopodobnie przez SPA"Klonowica". Stary rozkład jazdy i trasa tutaj

Powyższe dane są już nieaktualne, gdyż zmieniono końcówkę linii. Jest to Będargowo. Zmieniono też trasy. Linia będzie kursowała na trasie Plac Kościuszki przez Warzymice do Będargowa Szkoła.
Jednak po pewnych zawirowania z terminem uruchomienia linii, już wiadomo, że zostanie ona uruchomiona z dniem 1 października na trasie go Będargowa.
• trasa z Placu Kościuszki do Będargowa Szkoła wynosi 8.800 metrów, przelot trasy w ciągu 20-23 minut,
• trasa z Będargowo Szkoła przez Warzymice - Przecław do Placu Kościuszki wynosi 11.070 metrów przelot w ciągu 26 - 28 minut,
• kurs zjazdowy z Będargowo Szkoła przez Warzymice - Przecław do Placu Kościuszki wynosi 10.680 metrów przelot w ciągu 24 -26 minut. Nowy rozkład jazdy i trasa tutaj

Linia

Trasa


83

PLAC KOŚCIUSZKI – aleja Piastów – Mieszka I – Cukrowa – Do Rajkowa – [WARZYMICE] – [BĘDARGOWO] – Warzymice – PRZECŁAW – (powrót – Warzymice – Cukrowa)
Stara trasa przejazdu linii.

Linia

Trasa


83

PLAC KOŚCIUSZKI – aleja Piastów – Mieszka I – Cukrowa – Do Rajkowa – [WARZYMICE] – [BĘDARGOWO SZKOŁA] – (powrót – Przecław – Warzymice – Cukrowa)
Nowa trasa przejazdu linii.

* * *

Całkiem nowa pętla autobusowa w Dąbiu

Na stronie ZDiTM w dniu 14 września ogłoszono przetarg pn "Budowa pętli autobusowej w rejonie skrzyżowania ulic Goleniowska-Goplańska wraz z przebudową tego skrzyżowania".

Pętla autobusowa w Dąbiu przy ulicy Goleniowskiej powstała w 1983 roku. Wybudowana przez Komunalne Przedsiębiorstwo Remontowo Budowlane nr 2 ze Szczecina na zlecenie WPKM.
Wybudowana pętla autobusowa miała tylko jeden peron o szerokości 3 metrów i oddzielonej od jezdni pętli opornikiem betonowym 12x25 cm na ławie betonowej, wykonana z płyt betonowych (430 m2). Pętla była częścią skrzyżowania ulic Goplańskiej i Goleniowskiej.
Pętla posiada wjazd i wyjazd od strony ulicy Goplańskiej. W rejonie skrzyżowania usytuowana jest również zatoka autobusowa w kierunku Szczecina.

Projektu przewiduje następujący zakres prac:

• budowa pętli autobusowej z dwoma peronami;
• budowa zatoki autobusowej w ciągu ulicy Goleniowskiej;
• budowa kanalizacji deszczowej;
• przebudowa oświetlenia;
• przebudowa skrzyżowania ulic Goleniowskiej i Goplańskiej.

Termin realizacji tego przedsięwzięcia w ciągu 90 dni od podpisania umowy. Otwarcie ofert nastąpi 6 października.

W dniu 21 października 2009 roku wybrano wykonawcę prac tj: złożoną przez konsorcjum firm: FDO Spółka z o.o., Leśno Górne 11, 72-004 Tanowo – Lider i ELBUD S.C. Jarosław Sajewicz, Elżbieta Tomasiak, ul. Hangarowa 2, 70-767 Szczecin - Partner. Wyżej wymienione konsorsjum oferuje wykonanie prac za cenę brutto 1.363.796,50 zł.

* * * * *

W dniu 17 listopada pracownicy w/w konsorcjum przystąpili do prac przy budowie pętli autobusowej w Dąbiu u zbiegu ulic Goleniowskiej - Goplańskiej.

* * *

10 lat SPA Dąbie i Klonowica

W tym roku przypada (1 listopada) 10 rocznica Szczecińskiego Przedsiębiorstwa Autobusowego "Dąbie" i "Klonowica" utworzonych - wydzielonych ze struktur byłego Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Szczecinie. Spółki autobusowe działają na zasadzie prawa handlowego.
W związku z tym w dniach 24-26 września została zorganizowana impreza sportowa dla pracowników firm i urzędów związanych z komunikacją miejską ze Szczecina i Polic. Zawody sportowe możliwe dzięki siedmiu sponsorom. Więcej o imprezie tutaj i plakat
Program imprez:
• Piłka siatkowa 24.09.2009 r. godzina 16:20 ul. Tenisowa 33 - hala Uniwersytetu Technologicznego
• Szachy 24.09.2009 r. godzina 16:30 Dyspozytornia SPA "Klonowica" Sp. z o.o. ul. Kolonowica 5
• Tenis stołowy 25.09.2009 r. godzina 16:30 Klub Zakładowy Tramwajów Szczecińskich Sp. z o.o. ul. Klonowica 5
• Bilard 25.09.2009 r. godzina 16:30 Klub Bilardowy "MAXTON" Krzekowo koło pętli 75
• Zawody wędkarskie 26.09.2009 r. godzina 6:00 ul. Kolumba wyspa Jaskółcza teren podstacji Tramwaji Szczecińskich Sp. z o.o.
• Piłka nożna 26.09.2009 r. 9:30 ul. Tenisowa 33 - boisko Uniwersytetu Technologicznego
• Kręgle 26.09.2009 r. godzina 10:30 C.H. GALAXY Kręgielnia.

* * *

Wycofanie Jelcza 120M

Do końca roku lub na początku 2010 zostaną wycofane z eksploatacji 4 Jelcze 120M (1402, 1407, 1410, 1413) znajdujące się na stanie zajezdni "Klonowica". Wyprodukowane zostały w 1994 roku. Ich średnia wieku wynosi 15 lat. Więcej o ilości taboru tutaj

* * *

87 i 530 do Podbórza

Od dnia 1 września linia 87 i 530 jeździ do nowo zbudowanej pętli autobusowej w Podbórzu. W związku z powyższym zmieniono trasy i rozkłady jazdy linii. Linie 87 obsługiwać będą 4 brygady z zajezdni "Klonowica", a linii 530, 1 pojazd obsługiwany przez PKS z Heyki. Niżej trasy.

Linia

Trasa

87

Kołłątaja – Rondo Sybiraków – Kołłątaja – Orzeszkowej – Duńska – [WARSZEWO] – Szczecińska – Podbórzańska – Podbórz

530

Plac Rodła – aleja Wyzwolenia – rondo Giedroycia – aleja Wyzwolenia – Krasińskiego – Niemcewicza – rondo Sybiraków – Kołłątaja – Orzeszkowej – Duńska – Szczecińska – Podbórzańska – Podbórz

* * *

Dąbie sprzedaje

Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe "Dabie" w dniu 20 sierpnia 2009 roku zamieściło na swojej stronie informację o sprzedaży 4 autobusów MAN NL 202 za kwotę 80 tys. zł. Są to solówki o numerach bocznych 2751, 2752, 2753 i 2754. Autobusy posiadają aktualne badania techniczne.

* * *

130 lat komunikacji miejskiej Szczecina

23 sierpnia jest dniem 130 lecia komunikacji miejskiej Szczecina a w szczególności tramwajów szczecińskich.
A tak to się zaczęło - (przed podjęciem decyzji o zburzeniu murów twierdzy szczecińskiej) w dniu 21 października 1872 roku, została wydana inżynierowi Johanes'owi Büsing'owi koncesja przez Zarząd Szczecińskiej Policji Królewskiej na cztery linie kolei ulicznej. Więcej tutaj

* * * * * * *

Z okazji 130 rocznicy wyjazdu na ulice Szczecina pierwszego konnego tramwaju, Szczecińskie Towarzystwo Miłośników Komunikacji Miejskiej wspólnie z Zarządem Dróg i Transportu Miejskiego, Tramwajami Szczecińskimi i SPPK "Police" zapraszają na rocznicową imprezę, która odbędzie się 29 sierpnia.
Impreza rozpocznie się o godzinie 11:00 - przez półtorej godziny będzie można zwiedzać zajezdnię tramwajową Pogodno. Zaprezentowany zostanie następujący tabor:
Bremen 144 (będzie wykonywać kursy wokół zajezdni),
N 167,
4N 216N (będzie wykonywać kursy do pętli "Głębokie" i z powrotem),
4N1+4ND1 293II+343,
GT6 919,
105N 720+701,
105Ng/S 759II+758II,
105N2k/2000 790+792,
105N/S/HF/09 696II+712II,
KT4Dt 111,
T6A2D 221+222.
O godzinie 12:30 rozpocznie się parada autobusowa. W przejeździe z zajezdni Pogodno do zajezdni Police wezmą udział autobusy w barwach Floating Garden:
Neoplan N4011 2807,
Solaris Urbino 12 1900,
MAN NL252 2554,
Volvo B10MA 1566,
MAN NG272 1255,
Solaris Urbino 18 2908.
W godzinach 13:00-14:00 można będzie zwiedzać policką zajezdnię autobusową. Dodatkowy dojazd dla mieszkańców Polic możliwy będzie bezpłatnym autobusem, który o godzinie 12:50 odjedzie z przystanku "Police Bankowa".
O godzinie 14:00 autobusy odwiozą do Szczecina uczestników imprezy.

Informacja o imprezie za Szczecińskim Towarzystwem Miłośników Komunikacji Miejskiej

* * *

Przetargi na dalsze remonty

Na stronie Tramwajów Szczecińskich w dniu 10 sierpnia pojawiło się ogłoszenie o przetargu na modernizacja wydzielonych torowisk tramwajowych wraz z siecią trakcyjna w Szczecinie:
• w al. Bohaterów Warszawy – na odcinku od ul. Jagiellońskiej do przystanku przy ul. Mickiewicza,
• infrastruktury towarzyszącej w al. Bohaterów Warszawy - na odcinku od ul. Krzywoustego do ul. Jagiellońskiej,
• w ul. Żołnierskiej – na odcinku od ul. Somosierry do pętli tramwajowej - Krzekowo wraz pętlą tramwajową.
Otwarcie ofert ma nastąpić 1 września o godzinie 11:30.

* * * * * * * *
W dniu 23 września Tramwaje Szczecińskie ogłosiły kogo wybrały do prac przy modernizacji podanych wyżej odcinków torowisk. Modernizację wykona konsorcjum firm Zakłady Usług Energetycznych i Komunikacyjnych grupa ZUE S.A. i Firma Torowo-Spawalnicza "SPAW-TOR" z Krakowa.

* * *

Nowy przetarg w SPA "Klonowica"

W dniu 22 lipca na stronie internetowej SPA "Klonowica" opublikowano kolejne ogłoszenie dotyczące zakupu fabrycznie nowych autobusów przegubowych. Ogłoszenie przetargowe dotyczy zakupu 8 nowych niskopodłogowych autobusów, których dostawa miałaby się odbyć w ciągu 120 dni od podpisania umowy. Otwarcie ofert ma nastąpić 8 września w siedzibie zamawiającego o godzinie 10.00.

W dniu 29 września ogłoszono wyniki przetargu na dostawę 8 niskopodłogowych autobusów. Jak było do przewidzenia przetarg wygrała firma "Solaris" z Bolechowa /Poznania.

W dniu 15 października spółka podpisała umowę na dostawę 8 szt. autobusów przegubowych Solaris U-18. Dostawa autobusów zrealizowana zostanie do 12 lutego 2010 roku. Autobusy kupowane są "za gotówkę", a ich wartość wynosi 9.192,0 tys. złotych netto.

* * *

Dokapitalizowanie Tramwajów Szczecińskich

Na stronie internetowej Urzędu Miasta Szczecina podano informację, że w poniedziałek 20 lipca na sesji Rady Miasta podjęto decyzję (uchwała 149) o dokapitalizowaniu Tramwajów Szczecińskich na kwotę 11,5 mln złotych. Pieniądze przeznaczone będą na modernizację torowiska tramwajowego wraz z siecią trakcyjną oraz infrastrukturą towarzyszącą na ul. Żołnierskiej - odcink od ul. Somosierry do pętli Krzekowo wraz z pętlą.
Druga uchwała - 161, dotyczy zaciągnięcia kredytu w Banku Rozwoju Rady Europy na sumę 300 mln zł. Pieniądze te mają pozwolić na sfinansowanie zadań inwestycyjnych miasta głównie w zakresie transportu i komunikacji a także szeregu innych.

* * *

Powrót linii 61 BIS

Po miesięcznej przerwie wraca na swoją trasę od 20 lipca, linia 61 BIS z jednoczesną zmianą rozkładu jazdy i częściowo trasy.
Autobusy jeździć będą we wszystkie dni tygodnia, oprócz dni ustawowo objętych zakazem handlu, do przystanku Ustowo Auchan zlokalizowanego na terenie centrum handlowego.

Linia

Trasa

61 BIS

Pl. Zwycięstwa – Piastów – Mieszka I go – Cukrowa – Radomska – Południowa – Autostrada Poznańska – Ustowo Auchan – (powrót: Autostrada Poznańska – Cukrowa – Południowa – Mieszka I go – Piastów – Łokietka) – Pl. Zwycięstwa

* * *

Następna wyszukiwarka połączeń komunikacyjnych

Z dniem 8 lipca Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie uruchomił na swojej stronie internetowej drugą wyszukiwarkę połączeń komunikacyjnych - jakdojade.pl . Wyszukiwarka ma rozbudowane opcje takie jak np.:
• możliwość wyszukiwania tylko kursów niskopodłogowych, unikania np. linii pospiesznych.
Ponadto za pomocą opcji tej wyszukiwarki można wybrać połączenia:
• wygodne tj. jak najmniej przesiadek i przejścia pieszego,
• optymalne czyli standardowe,
• i jak najszybsze zwane "spieszy mi się" czyli jak najszybciej dotrzeć do celu.
Używając wyszukiwarki "jakdojade" nie trzeba wpisywać pełnych nazw ulic, można również wyszukać połączenia za pomocą nazw przystanków.
Początkowy okres funkcjonowania tej wyszukiwarki ZDiTM traktuje jako testowy, dlatego też firma otwarta jest na wszelkie uwagi i sugestie.
ZDiTM zawarł umowę współpracy z firmą City – Nav Sp. z o.o. na czas nieokreślony i z tego tytułu nie ponosi żadnych kosztów.
W związku z powyższym na stronie internetowej ZDiTM znajdować się będą dwie wyszukiwarki, pasażerowie będą mogli skorzystać z tej, która będzie dla nich wygodniejsza.

* * *

Modernizacja placu Kościuszki

Tramwaje Szczecińskie w dniu 26 czerwca ogłosiły przetarg nieograniczony na "zaprojektowanie i wykonanie prac budowlanych polegających na modernizacji wydzielonego torowiska tramwajowego wraz z siecią trakcyjną na placu Kościuszki".

Prace mają się odbywać tylko od piątku godzina 19.00 do poniedziałku godzina 4.00, gdyż nie można wyłączyć newralgicznego węzła komunikacji tramwajowej z eksploatacji. Oferty należy składać do dnia 22 lipca do godziny 8.30, a o godzinie 9.00 nastąpi otwarcie złożonych ofert.

* * * * * *
Spółka "Tramwaje Szczecińskie" 3 sierpnia ogłosiła wyniki przetargu. Zwycięzcą przetargu na modernizację torowiska na placu Kościuszki została firma Infrastruktura Sp. z o.o. z Poznania. Pokonała ona konsorcjum z Warszawy.

* * *

Szczecińska Karta Turystyczna

Szczecińska Karta Turystyczna została wprowadzona w połowie czerwca. Wygląda jak karta kredytowa. Grafika nawiązuje do barw marki Szczecina "Floating Garden". Na odwrocie jest miejsce na imię i nazwisko posiadacza oraz datę o godzinę wydania karty. Karta dobowa kosztuje 15 zł, a trzydobowa 25 zł.

Osoba zakupująca kartę, otrzyma listę firm i instytucji, w których może liczyć na zniżki. Na razie jest 18 pozycji, w tym placówki Muzeum Narodowego, które sprzedadzą bilet z 50-procentową zniżką. Restauracje i kawiarnie oferują 10- i 15-procentowe rabaty. Karta upoważnia również do przejazdu bez dodatkowych opłat wszystkimi liniami autobusowymi i tramwajowymi w Szczecinie i Policach. Oprócz karty trzeba mieć przy sobie dowód tożsamości z danymi identycznymi z tymi na karcie.

Karty dostępne są w trzech punktach informacji turystycznej: na rogu alei Niepodległości i Dworcowej, w Zamku Książąt Pomorskich i kiosku na nabrzeżu przy Wałach Chrobrego.


czoło karty
karta trzydobowa
karta dobowa

* * *

Linia turystyczna 0

Jak co roku od dnia 5 lipca do 30 sierpnia zostaje uruchomiona linia turystyczna "0", która obsługiwana będzie tramwajami historycznymi przez firmę Tramwaje Szczecińskie. Przewiduje się, że linia będzie jeździć tylko w niedzielę. Koszt przejazdu linią, to 3 zł - bilet normalny i 2 zł - bilet ulgowy. Bilety będzie można nabyć bezpośrednio w tramwaju, a od 1 lipca w kasie biletowej na ulicy Wyszyńskiego pod "arkadami".
Tramwaje będą odjeżdżały z Dworca Głównego o godzinie 14:33 i 15:46.
Linie obsługują wagony:

foto: Mariusz Belko (okładka), Hubert Dziak, Broszura - Tramwajowa linia turystyczna 0
foto: Mariusz Belko (okładka)
Hubert Dziak, Broszura
Tramwajowa linia turystyczna 0
5 lipca - wagony 293+343,
12 lipca - wagon 167,
19 lipca - wagon 216,
26 lipca - wagon 293+343,
2 sierpnia - wagon 167,
9 sierpnia - wagon 216,
16 sierpnia - wagony 293+343,
23 sierpnia -wagon 167,
30 sierpnia - wagon 216.

Na trasie przejazdu linii obowiązywać będą przystanki:
foto: Mariusz Belko (okładka), Hubert Dziak, Broszura - Tramwajowa linia turystyczna 0
                                                  

"Dworzec Główny", "Brama Portowa" (peron linii 1 i 3), "Plac Żołnierza Polskiego", "Plac Rodła", "Plac Grunwaldzki", "Plac Sprzymierzonych", "Bohaterów Warszawy", "Plac Kościuszki", "Pomorzany" (peron linii 11) i "Dworzec główny".


Linia

Trasa


0

Dworzec Główny – Nowa – Dworcowa – Brama Portowa – aleja Niepodległości – Matejki – aleja Piłsudskiego – aleja Piastów – Jagiellońska – aleja Bohaterów Warszawy – Wawrzyniaka – aleja Wojska Polskiego – aleja Piastów – Pomorzany – Chmielewskiego – Kolumba –Dworzec Główny

* * *

Następne autokomputery SRG - 3000 w zajezdni Klonowica

Od 16 do końca czerwca nastąpi montaż 26 sztuk autokomputerów SRG - 3000 wraz kasami do sprzedaży biletów. Montażu i konfiguracji sprzętu na autobusach dokona brygada R&G z Mielca. W chwili obecnej na pokładach autobusów zajezdni Klonowica znajduje się 60 autokomputerów. Łącznie z nowymi będzie ich 86 sztuk. We wrześniu tego roku nastąpi dostawa 4 autobusów solowych, które będą już wyposażone w autokomputery wraz z kasami.

W autokomputery SRG - 3000 nie zostaną wyposażone autobusy Autosan H6, których jest 6 sztuk i autobusy Jelcz 120MM/1, których jest 4 sztuki. Montaż nowych autokomputerów na tych autobusach jest nieopłacalny - nie wiadomo jak długo jeszcze pojeżdżą.

* * *

Testowanie wyszukiwarki połączeń w serwisie "Google Transit"

W dniu 26 maja pojawiła się na stronie ZDiTM testowa wyszukiwarka połączeń oparta na serwisie "Google Transit". ZDiTM odpowiada za dostarczanie danych o rozkładach oraz lokalizacji przystanków. Uwagi na ten temat można zgłaszać poprzez stronę ZDiTM. Wyszukiwanie można przeprowadzić podając punkt początkowy i docelowy, adres, ulicę lub współrzędne geograficzne.

* * *

Nowy przetarg na tramwaje niskopodłogowe

Tramwaje Szczecińskie w dniu 13 maja ogłosiły nowy przetarg na zakup 6 sztuk fabrycznie nowych wieloczłonowych, przegubowych, całkowicie niskopodłogowych tramwajów wraz ze specjalistycznym wyposażeniem obsługowym oraz pakietem naprawczym.

W przetargu mogą wziąć udział firmy (lub konsorcja firm), które dostarczyły w okresie ostatnich trzech lat, a w przypadku krótszego okresu prowadzenia działalności, dostawę minimum 6 tramwajowych wagonów pasażerskich dostarczonych łącznie lub w odrębnych dostawach (bez określania wysokości ich podłogi).

Zamówienie obejmuje także dostawę specjalistycznego dźwigu na podwoziu samochodowym do podnoszenia wagonów. Całe zamówienie powinno być zrealizowane w terminie około 1,5 roku od dnia podpisania umowy. Otwarcie ofert nastąpi 22 czerwca o godzinie 9:30 w siedzibie Tramwajów Szczecińskich. Oferty będą ocenianie pod względem ceny (70%) i terminu dostawy (30%).

* * * * * *
Jak w pierwszym podejściu przetargowym tak i teraz firma Škoda Transportation a.s. w dniu 25 maja złożyła protest wobec treści ogłoszenia o zamówieniu na dostawę tramwajów niskopodłogowych oraz postanowień specyfikacji przetargowej.

Firmie nie podobają się zapisy dotyczące terminu dostawy wagonów, jak i nieprecyzyjne określenie parametrów wagonów umożliwiających bezpieczne mijanie się z innymi wagonami i przejazd obok platform przystankowych.

Protest został odrzucony przez zamawiającego. Wiecej tutaj

* * * * * *
W dniu 23 lipca komisja przetargowa, zajmująca się wyborem dostawcy 6 nowych, niskopodłogowych tramwajów dokonała wyboru oferty. Do przetargu zgłosiło się trzech wykonawców tj: Fabryka Pojazdów Szynowych "Cegielski", "Solaris" i "Pesa" z Bydgoszczy.

Po szczegółowej analizie została wybrana oferta z "Pesy" Bydgoszcz. Pozostałe oferty nie spełniały wymogów specyfikacji. Za nowe wagony miasto zapłaci 55,224 mln zł. Cena obejmuje 6 wagonów, pakiet części, szkolenia dla pracowników i specjalistyczny dźwig do podnoszenia pojazdów. Umowa zostanie podpisana po upływie 7 dni od ogłoszenia zwycięzcy przetargu. Dostawa nastąpi po 8 miesiącach od podpisania umowy. Tramwaje będą miały klimatyzację.

* * * * * *
31 lipca do siedziby Tramwajów Szczecińskich dotarł protest firmy "Solaris" na dostawę 6 sztuk niskopodłogowych tramwajów. Ofertę "Solarisa" odrzucono, gdyż nie spełniała wymogów technicznych zawartych w specyfikacji (kąt nachylenia podłogi pomiędzy poszczególnymi członami przekroczył 15 %). Wszystkie protesty muszą wpłynąć do 3 sierpnia, a do 13 sierpnia Tramwaje Szczecińskie mają czas na odpowiedź. Później firma protestująca ma 10 dni na skierowanie zażalenia do Krajowej Izby Odwoławczej. Jej opinie może zmienić jeszcze sąd. Jak widać czeka nas długa droga do rozstrzygnięcia tego przetargu.

* * *

Przetarg w SPAK

Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe "Klonowica" w dniu 11 maja ogłosiło wyniki przetargu na zakup 4 nowych autobusów solowych niskopodłogowych. Przetarg wygrała firma "Solaris" z Bolechowa koło Poznania. W przetargu brały udział następujące firmy:
- Fabryka Autobusów „SOLBUS” Sp. z o.o., ul. Powstańców 7, 86-050 Solec Kujawski,
- Solaris Bus&Coach S.A., ul. Obornicka 46, Bolechowo-Osiedle, 62-005 Owińska,
- Volvo Bus Corporation, 405 08 Goeteborg, Szwecja.

Wykonawcy 1 i 3 zostali wykluczeni z postępowania przetargowego.
foto: Janusz Światowy, 3 z 4 nowych SU12 na płycie postojowej


W dniu 28 października w godzinach wieczornych na płycie zajezdni Klonowica znalazły się nowe autobusy niskopodłogowe solowe firmy "Solaris". Dostaną numery taborowe boczne 1905, 1906, 1907, 1908.

* * *

Przetarg na remont dachów budynków

Szczecińskie Przedsiębiorstwa Autobusowe "Dąbie" ogłosiło w dniu 5 maja przetarg na remont dachów budynku myjni i warsztatów. Otwarcie ofert nastąpi 26 maja 2009 roku w siedzibie firmy. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty brana będzie tylko cena.

* * *

"Trzecia" brygada na linii 52

Od dnia 1 maja zostaje uruchomiona trzecia brygada na linii 52, która jak pozostałe będzie kursować w relacji Tkacka - Wyspa Pucka. Brygada będzie zaczynała swoją pracę od godziny 10.00 w dni świąteczne i soboty. Mieszkańcy, jak i działkowicze na pewno będą zadowoleni. Linia w tej konfiguracji będzie jeździła do początku czerwca, a po tym okresie zostaną wprowadzone nowe rozkłady jazdy.

* * *

Bilety w nowych barwach

30 kwietnia pojawiły się w kasach biletowych i punktach dyspozytorski, jak i kioskach bilety o nominałach 1,70, 2,20, 3,40, i 4,40 zł w barwach tzw."pływających ogrodów". Niżej bilety.


* * *

Nowa kasa biletowa

Zditm jakiś czas temu uruchomił nową kasę biletową w Policach. Kasa znajduje się przy ulicy Wyszyńskiego 13. Sprzedaż biletów trwa od poniedziałku do niedzieli w godzinach 6.00 - 20.00. Numer telefonu kasy 091 4328916.

Jednocześnie, aż do odwołania została zamknięta dotychczasowa kasa biletowa mieszcząca się dotychczas przy placu Batorego - Rynek.

* * * * * *
Kasa biletowa przy placu Batorego - Rynek ponownie została uruchomiona po przeprowadzonym remoncie - 19 czerwca. Jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7 - 16.

* * *

Powolne wycofywanie "Ikarusów 280"

foto: Janusz Światowy, stary i nowy na płycie postojowej
Prawdopodobnie dzień 1 kwietnia (to nie prima aprilis) jest ostatnim dniem kursowania na liniach 3 Ikarusów 280 w zajezdni Klonowica.
foto: Janusz Światowy, 1184, 1298
W związku z dopuszczeniem do ruchu remontowanej trasy tramwajowej w ciągu ulicy Sikorskiego, Ku Słońcu - do bramy głównej cmentarza oraz pętli tramwajowej przy ulicy Kwiatowej i przywróceniem komunikacji tramwajowej do Gumieniec - 2 kwietnia, spółka autobusowa "Klonowica" wycofuje z eksploatacji "Ikarusy" o numerach taborowych 1098, 1184, 1298.
Do czasu sprzedaży będą jeszcze uczestniczyły w ruchu liniowym w razie potrzeb. Nie będą już tak intensywnie eksploatowane.

* * *

Konkurs

Zditm wraz z redakcją "Moje Miasto" organizuje konkurs pod hasłem "Skasuj bilet - wygraj nagrody". W konkursie mogą wziąć udział wszyscy, którzy korzystają z komunikacji miejskiej.

Biorąc udział w zabawie należy skasować 5 biletów, wymyśleć hasło promujące kasowanie biletów. Hasło należy wpisać na kupon publikowany w poniedziałkowych i czwartkowych wydaniach "Mojego Miasta" i wraz z biletami przesłać na adres redakcji.

Najlepsze hasła propagujące kasowanie biletów zostaną nagrodzone. Konkurs trwa do końca kwietnia. Więcej tutaj

* * *

Autokomputery SRG 3000 na Klonowica

Spółka autobusowa "Klonowica" zakupiła w R&G Mielec 44 sztuki autokomputerów SRG 3000 wraz z kasami do sprzedaży biletów. Autokomputery i kasy były instalowane przez brygadę z Mielca w autobusach przegubowych w okresie marca.

W tej chwili łącznie spółka ma zainstalowane autokomputery na 60 autobusach. Pozostałe autobusy zostaną wyposażone w te urządzenia do końca roku. Zapłata za zamontowane urządzenia w ratach. Średnio na 1 autobus spółka przeznaczyła około dziewięciu tysiecy złotych.

* * *

Wycofanie "Helmutów"

Tramwaje Gt6 (Helmuty) zjechały ze szczecińskich torowisk 31 marca 2009 roku. Spółka Tramwaje Szczecińskie zaplanowała pozostawienie trzech wagonów - po jednym dla zajezdni Golęcin i Pogodno, a trzeci dla Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki na eksponat.

Decyzja o wycofaniu 11 pozostałych "helmutów" zapadła w pierwszej połowie 2007 roku, w chwili zakupu 32 pojazdów T6A2D z BVG Berlin. Wolne dostawy Tatr powodowały, że w ruchu na przełomie 2007 i 2008 roku było jeszcze 9 "helmutów". Dopiero w czerwcu 2008 zaczęto przymierzać się do pierwszych kasacji. Najpierw na złom odesłano wagony 905, 906 oraz 510, a po kolizji dość mocno ucierpiał wagon 918, który także został przeznaczony do natychmiastowej kasacji.

Pętla na Podbórzańskiej

Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w dniu 17 marca wybrał wykonawcę na budowę pętli autobusowej oraz przebudowę ulicy Podbórzańskiej na odcinku od ulicy Morenowej do projektowanej pętli.

Wygrała firma "MÜSING" Sp. z o.o. z ulicy Sanatoryjnej 5 ze Szczecina, która za kwotę 2. 258.579, 20 zł brutto wykona to zadanie. W przetargu uczestniczyło łącznie 6 firm i ZDiTM wybrał najkorzystniejszą przedstawioną przez nich ofertę.

* * *

Solaris - Tramino na szczecińskich torach

foto: Solaris
foto: Solaris
Tramwaje Szczecińskie w dniu 5 marca ogłosiły wyniki przetargu na zakup 6 nowych wieloczłonowych niskopodłogowych tramwajów. Została wybrana oferta firmy "Solaris Bus & COATCH S.A." z Bolechowa/Poznania, która zaproponowała cenę o 12 milionów mniejszą za wykonanie zlecenia niż firma "Pesa" z Bydgoszczy. Wykonanie tego przedsięwzięcia będzie kosztowało podatników 45,3 miliona złotych.

W ofercie wynegocjowano również specjalistyczne wyposażenie obsługowe i pakiet naprawczy.

Tramwaje konstrukcji "Solarisa" będą pięciosegmentowe o długości 32 metrów. Będą jeździły z maksymalna prędkością 70 km na godzinę. Na pokładzie będzie 61 miejsc siedzących i osiem rozkładanych i 145 miejsc stojących.
foto Solaris
foto: Solaris
Skład pięciosegmentowy będzie miał pełną klimatyzację. Tabor napędzany będzie czterema silnikami elektrycznymi firmy Voith. Firma "Hübner" dostarczy do nich przeguby, firma "Medcom" - systemy trakcyjne, a firma "Stemmann" - pantografy. Po podpisaniu umowy z firmą "Solaris", będzie ona miała prawie dwa lata na dostarczenie zamówionego taboru.

Nie doszło do popisania umowy z firmą "Solaris", gdyż protest złożyła poznańska firma "Cegielski". Sprawa oparła się o sąd, który dopatrzył się uchybień formalnych w przetargu przeprowadzanym przez „Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.", oraz nie pozostawił suchej nitki na proteście przedstawionym przez "Cegielskiego". Na podstawie decyzji Sądu przetarg został unieważniony. W związku z powyższym trzeba będzie od nowa ogłosić przetarg biorąc pod uwagę zastrzeżenia sądu.

Wynik postępowania tutaj i opis tramwaju "Tramino" ze strony firmy Solaris www.solarisbus.com.pl - tutaj

* * *

Volvo B10MA - wóz techniczny

foto Janusz Światowy, przerobione volvo B10MA na pogotowie techniczne w hali warsztatu
foto Janusz Światowy
Przerobione volvo B10MA
Po ośmiu miesiącach od podjęcia decyzji o przerobieniu autobusu volvo B10MA o numerze bocznym 1557, ujrzało światło dzienne skrócone o człon pogotowie techniczne. Decyzję o przerobieniu autobusu na pogotowie techniczne podjęto po spaleniu się instalacji elektrycznej. Brygada mechaników spółki na Klonowica własnym sumptem wykonała wszystkie prace związane z usunięciem przegubu, wymianą instalacji elektrycznej, przerobieniem (wykonaniem) blacharki, regeneracją silnika. Pogotowie zostało pomalowane w barwach "pływających ogrodów". Nadano mu numer 100. Na pokładzie pogotowia technicznego zamontowano "hds", skrzynie narzędziową z niezbędnymi narzędziami, drążek holowniczy. Są również siedzenia dla obsługi pogotowia. Pogotowie zaczęło swoją pracę już 24 lutego. Zdjęcia z prac przy przeróbce z pasażerskiego na techniczny tutaj

* * *

Sesja Rady Miasta

Podczas sesji Rady Miasta, która odbyła się 23 lutego, radni przyjęli kilkanaście uchwał. Między innymi o przeznaczeniu pieniędzy na nowe autobusy i tramwaje.

Podczas sesji radni przyjęli kilka uchwał o dokapitalizowaniu miejskich spółek komunikacyjnych w celu odnawiania przez nie taboru. Spółka „Tramwaje Szczecińskie” otrzyma w ciągu dwóch lat 48 mln zł. Pieniądze te przeznaczone zostaną na zakup 6 nowych przegubowych, wieloczłonowych, niskopodłogowych tramwajów. Szczecińsko – Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne dokapitalizowane będzie kwotą 2 mln zł. Środki te wydane zostaną na inwestycje w składniki majątkowe spółki, w szczególności na spłatę rat leasingowych.

Źródło: "aktualności", "Urząd Miasta", 23 lutego 2009 roku

* * *

Dostawy Solarisów na Klonowica

foto Janusz Światowy, autobusy Solaris (SU 18 i 12) na placu postojowym zajezdni Klonowica w zimowej scenerii
19 lutego na teren zajezdni Klonowica wjechały niskopodłogowe, nowoczesne autobusy Solaris z nowej dostawy. Są to autobusy - 5 szt przegubowe (SU 18), 5 szt - solowe (SU 12). Zakupione Solarisy mają monitoring, zewnętrzny jak i wewnętrzny. Wyposażone są w silniki spełniające najwyższą normę emisji spalin EEV, wyższą niż obecnie dopuszczalna EURO 4. Silniki mają taki sam poziom zanieczyszczeń jak silniki hybrydowe, które jeżdżą w cyklu spalinowym.

foto Janusz Światowy, autobus Solaris (SU 12) w zimowej scenerii
Solarisy przegubowe będą miały numery boczne 1950 - 1954, a solowe 1900 - 1904.

W poniedziałek, 23 lutego o godzinie 10:30, w zajezdni Klonowica odbędzie się prezentacja tych autobusów, a później przejadą one na plac przed Urzędem Miasta, gdzie zostaną zaprezentowane mieszkańcom miasta.
Po uzyskaniu wszelkich niezbędnych zezwoleń i uzbrojeniu ich, wyjadą na trasy.

foto Janusz Światowy, w zimowej scenerii przed budynkiem warsztatów, dwurzwiowy MAN z 2000 roku


Jednocześnie zajezdnia zakupiła w Norwegii 2 autobusy MAN NL 262 dwudrzwiowe z 2000 roku. Są już w barwach "pływających ogrodów". Dostały numery boczne 1000 i 1001. Również po uzbrojeniu ich w niezbędne urządzenia i uzyskaniu zezwoleń wyjadą na miasto.

* * *

Kasacje w Dąbiu

W lutym zajezdnia Dąbie wycofała z eksploatacji autobusy marki Jelcz M 11 o numerach bocznych 50 i 2008 oraz Ikarus 280 - 2093, 2099, 2252. Autobusy przeznaczono do kasacji z racji dużego zużycia technicznego.

Spółka autobusowa "Dąbie" pozostawiła jeszcze Jelcza M 11 - 359 i Ikarusa 280 - 2193, które mam nadzieję zostaną zachowane dla potomnych z przeznaczeniem dla Muzeum Techniki.

* * *

Wiaty w barwach "Floating Garden"

6 lutego 2009 roku postawiono na pętli Kołłątaja pierwszą wiatę w barwach "Floating Garden" na peronie linii 51 i 78, a drugą w następnym dniu na przystanku "Hoża" linii A w kierunku Osiedla Bukowego. W sumie zostanie postawionych 12 wiat w różnych częściach miasta. Następne wiaty będą stawiane po rozstrzygnięciu przetargu. Zakupione przez ZDiTM wiaty, stawia firma "Wirmar".

* * *

Tramwaje niskopodłogowe dla Szczecina

W dniu 29 stycznia w siedzibie firmy "Tramwaje Szczecińskie" przy ulicy Klonowica 5, nastąpiło otwarcie ofert na zakup tramwajów niskopodłogowych dla spółki.

Miasto na zakup nowych tramwajów przeznaczyło 58,560 mln zł brutto.

Oferty złożyły:

* firma "Pojazdy Szynowe Pesa Bydgoszcz", która zaproponowała wykonanie zamówienia za kwotę 57,279 mln. Tramwaje zbudowane przez "Pesę" będą miały 100 % niskiej podłogi i zostaną dostarczone do Szczecina w ciągu 13 miesięcy.
* firma "Solaris Bus&Coach SA" z Bolechowa. Firma zaproponowała dostawę taboru za 45 303 079 zł. Tramwaj ma też mieć 100 % niskiej podłogi, a dostawa ma nastąpić w ciągu 18 miesięcy od podpisania umowy.
* firma "Skoda" z Czech. Ich propozycja okazała się jedynie pismem informującym o zdziwieniu i rozczarowaniu producenta nie dostosowaniem specyfikacji przetargowej do modelu oferowanego przez firmę. Pismo, to nie wniosło nic nowego do sprawy i komisja przetargowa nie ustosunkowała się do zarzutów czeskiej strony. Po przeanalizowniu sprawy wyniki zostaną podane do wiadomości. Przewodniczący komisji wspomniał, że firma "Skoda" składała protest, który w części został uwzględniony, a informacja o tym pojawiła się 29 grudnia 2008.
Firma, którą wybierze komisja przetargowa będzie miała 18 miesięcy na dostawę tramwajów niskopodłogowych - pierwszych 6 sztuk w powojennej historii komunikacji szczecińskiej.

* * *

Zakupy w Dąbiu

Na placu postojowym zajezdni autobusowej w Dąbiu stoi 8 nowych autobusów przegubowych "Solaris Urbino 18". Przyjechały z Bolechowa 26 stycznia. Autobusy są wyposażone w klimatyzację dla pasażerów i mozaikowe wyświetlacze. Mają też silniki spełniające normę emisji spalin EEV. Silniki takie montuje się również w uznawanych za niezwykle ekologiczne autobusach hybrydowych. Dostały numery boczne 2901 - 2908.

W tej chwili na terenie zajezdni Dąbie jest instalowany serwer z systemem PWI oraz anteny do komunikacji radiowej z autokomputerami i kasami do sprzedaży biletów zainstalowanymi w nowych autobusach. Trwa synchronizacja i konfiguracja systemu "Municom" z systemem "PWI" (Podsystemu Wymiany Informacji) wgrywane są rozkłady jazdy przynależne do zajezdni Dąbie. Również wgrywana jest aplikacja z taryfami i cenami biletów.

Poza tym, spółka kupiła trzy używane autobusy o długości 10 metrów marki Neoplan do obsługi trasy linii 52. Autobusy są w dobrym stanie technicznym, mają również obniżoną podłogę i klimatyzację. Na linie zostaną skierowane na początku lutego. Autobusy Neoplan N4011 dostały w Szczecinie numery boczne 2805 (ex 800), 2806 (ex 834) i 2807.

* * *

Bilet przez komórkę

Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w dniu 14 stycznia 2009 roku podpisał półroczną umowę na sprzedaż biletów za pomocą komórek od poznańskiej firmy Projekt & Parking. Po tym okresie jeśli pasażerowie zaakceptują ten typ sprzedaży biletów komunikacji miejskiej - umowa zostanie przedłużona.
Aby móc korzystać z tej formy sprzedaży pasażer musi mieć komórkę z dostępem do internetu i aplikacją Java. Następnym krokiem jest konieczność wejścia na stronę www.mobilet.pl i wypełnienie formularza rejestracyjnego. Po zarejestrowaniu się na komórkę zostanie wysłana aplikacja mobilet, za pomocą której będzie można kupować bilety komunikacji miejskiej.
Więcej informacji na stronie ZDiTM.

* * *

Tramwaje Szczecińskie

Tramwaje Szczecińskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Szczecinie powstała zgodnie z uchwałą RM z listopada 2008 roku nr 274/08, która zastąpi były Miejski Zakład Komunikacyjny.

Miejski Zakład Komunikacyjny powstał w maju 1995 roku i do tej pory był zakładem budżetowym. Powołanie spółki w miejsce zakładu budżetowego otwiera przed firmą nowe możliwości. Kapitał zakładowy spółki Tramwaje Szczecińskie to 40 milionów złotych. Do zadań spółki będzie należeć m.in.:

- przewożenie pasażerów
- prowadzenie remontów, konserwacji i modernizacji eksploatowanych obiektów, taboru i urządzeń liniowych oraz inwestycje.

Spółka "Tramwaje Szczecińskie" przejęła cały majątek byłego już Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego. Obecnie po mieście jeżdżą 204 tramwaje.

* * *

Stan taboru tramwajowego w MZK Szczecin

Stan taboru tramwajowego na 1 stycznia 2009 roku w MZK Szczecin. Dane na podstawie materiałów zawartych na stronach MZK Szczecin i serwisu hobbystycznego "KOMIS" oraz materiałów własnych. Więcej tutaj

* * *

Stan taboru na Klonowica

Stan taboru na 1 stycznia 2009 roku w zajezdni Klonowica. Dane techniczne i zdjęcia ze strony SPA "Klonowica". Więcej tutaj

* * *

Linie autobusowe, tramwajowe (zwykłe, pośpieszne i nocne)

Stan na dzień 01.01.2009 roku, tras linii tramwajowych, autobusowych zwykłych i pośpiesznych. Więcej tutaj

* * *

Linie autobusowe bezpłatne
(sponsorowane przez hipermarkety i targowiska)

Trasy linii bezpłatnych jeżdżących do największych hipermarketów i targowisk. Stan na dzień 01.01.2009 roku. Więcej tutaj

* * *

Kasy biletowe. Stan na dzień 01.01.2009 roku

Punkty sprzedaży biletów komunikacji miejskiej na terenie działania ZDiTM Szczecin. Więcej tutaj

* * *

Ceny biletów stan na dzień 01.01.2009 roku

Cennik opłat za przejazdy pojazdami lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie, obowiązujący od dnia 1 maja 2007 roku. Więcej tutaj

* * *Lata 90 XX wieku


Wiek XXI


LinkiCopyright © Janusz Światowy, 2002
Wszelkie prawa zastrzeżone.