Menu


1879-1929


Lata 20-40 XX wieku


Lata 50–80 XX wieku


Komunikacja miejska w 1981 roku

* * *

Materiały, znajdujące się na stronie zostały zaczerpnięte z "Kroniki" WPKM Szczecin z lat 1978 - 1989 opracowanej przez p. Stefanię Wieland.

* * *

Tabor specjalny

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Szczecinie od szeregu lat borykało się z brakiem sprzętu specjalistycznego. W wyniku usilnych zabiegów nastąpiła dostawa sprzętu. Był to: samochód "Kamaz" i "Star", koparka, samojezdny podnośnik montażowy, sprężarka, ciągnik "Ursus" C-385 i samochód terenowy "Uaz". Sprzęt był niezwykle pomocny we wszelkich pracach konserwatorsko - remontowych, awaryjnych i wykopkowych. Ułatwiał pracę ludziom. Sprzęt dotarł do firmy w marcu

* * *

Autobusem na Wyspę Pucką

Komunikacja miejska na Wyspę Pucką została uruchomiona w dniu 10 lutego 1968 roku trakcją mikrobusową. pucka.gif Mikrobus kursował z ul. Wielkiej ( obecnie Wyszyńskiego ). Mikrobusiki nie zabezpieczały w pełni potrzeb przewozowych ze względu na rozwój ogrodów działkowych. Coraz więcej ludzi posiadało działki na wyspie. Trudnością również było to, że wiadukt kolejowy, pod którym jeździłyby autobusy miał bardzo mały prześwit od spodu mostu do jezdni. Poradzono sobie jednak z tym problemem obniżając jezdnię pod mostem. W dniu 30 maja wprowadzono na trasę autobus Jelcz 080 z oznaczeniem nr. linii "52". Dzięki temu posunięciu skończyły się kłopoty mieszkańców wyspy i działkowiczów dojeżdżających z terenu miasta.

* * *

Ograniczenia w komunikacji

W związku z pogłębiającymi się trudnościami wynikającymi z braku ogumienia, akumulatorów oraz części zamiennych firma podjęła decyzję o wycofaniu z eksploatacji części taboru autobusowego z dniem 21 września. W wyniku podjętych decyzji zmniejszono częstotliwość kursowania linii "73" do 17 minut w godzinach szczytu i do 23 minut w godzinach pozaszczytowych oraz linia "104" do 50 minut.

Uległa skróceniu trasa linii "67". Autobusy tej linii kursowały na trasie od ul. Karola Miarki do Stoczni Szczecińskiej z częstotliwością co 7 minut w godzinach szczytu i co 9 minut w godzinach pozaszczytowych. Autobusy linii "60" kursowały na trasie Kombinat Ogrodniczy – Stocznia Szczecińska z całodzienną częstotliwością co 11 – 12 minut. Natomiast autobusy linii "60bis" jeździły na trasie Mieszka I – Stocznia Szczecińska z częstotliwością co 11 – 12 minut.

* * *

Stan Wojenny

W związku z rozszerzającymi się strajkami na terenie kraju w nocy z 12 na 13 grudnia został wprowadzony stan wojenny. Zakazano działalności związków zawodowych, zawieszono połączenia telefoniczne, nie wydawano gazet itp.

Z wprowadzeniem stanu wojennego firmę zmilitaryzowano. Utworzono w firmie wydział polityczny, który zajmował się sprawami politycznymi i społeczno – gospodarczymi. Powołano również szesnastoosobowy komitet ocalenia narodowego, którego pracami kierował z-ca dyr. d/s technicznych p. inż Kazimierz Bogacki. Głównym zadaniem komitetu były sprawy związane z prawidłowym działaniem firmy.

* * *Lata 90 XX wieku


Wiek XXI


Linki


Copyright © Janusz Światowy, 2002
Wszelkie prawa zastrzeżone.