Menu


1879-1929


Lata 20-40 XX wieku


Lata 50–80 XX wieku


Bilety i Legitymacje wydawane przez przdsiębiorstwa
i spółki komunikacji miejskiej Szczecina

* * *

Bilety pracownicze uprawniające do nieograniczonych przejazdów. Bilety z 1954 roku wprowadzono do obrotu w 1958 roku
– Bilet na 1 linie za 20 zł.
– Na 2 linie za 25 zł z ważnością w porze nocnej.
– Bilet na 3 linie za 30 zł


leg.gif leg1.gif leg2.gif leg3.gif

* * *

Karty abonamentowe uprawniające do przejazdu całą trasą

Karty na 1, 2, 3 linie w cenach 36, 54, 66, 75, 90 zł oraz karta sieciowa ze zdjęciem i na okaziciela w cenie 105 i 150 zł.


leg4.gif leg5.gif leg6.gif leg7.gif

leg8.gif leg9.gif leg10.gif leg11.gif

* * *

Legitymacje do biletów miesięcznych, pracowniczych,
szkolnych, inwalidzkich i rentowych

lp.gif lp1.gif
lp2.gif lp3.gif

* * *

Legitymacje do biletów miesięcznych
na 1, 2, 3 linie (62 przejazdowe)

lp4.gif lp5.gif

* * *

Legitymacja do biletu pracowniczego (miesiące nieparzyste)

lp6.gif lp7.gif

* * *

Legitymacja do biletu pracowniczego (miesiące parzyste)

lp8.gif lp9.gif

* * *

Legitymacja do biletu miesięcznego szkolnego

lp10.gif lp11.gif

* * *

Legitymacja na bilet ulgowy (inwalidzka).
Legitymacja na bilet ulgowy szkolny
oraz bilet ulgowy dla inwalidy lub rencisty

lp12.gif lp13.gif lp14.gif lp15.gif

* * *

Bilety wolnej jazdy dla pracowników MPK i członków rodzin

bwj.gif bwj1.gif bwj2.gif bwj3.gif

* * *

Legitymacja dla nowoprzyjętych pracowników MPK upoważniająca
do bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską

ls.gif ls1.gif
ls2.gif ls3.gif

* * *

Bilet wolnej jazdy dla członków rodzin
nowoprzyjętych pracowników MPK

ls4.gif ls5.gif
ls6.gif ls7.gif


Bilety wolnej jazdy dla pracowników Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego i ich rodzin. Wzór na rok 1966

* * *

Bilety wolnej jazdy. Bilety z lat 1995 - 1997

bwjmzkd.gif bwjmzke.gif

bwjmzkb.gif bwjmzkc.gif

bwjmzk.gif bwjmzka.gif

bwjzkm.gif bwjzkma.gif

* * *

Bilety wydawane w latach 1997 - 2000

bwj97-00.gif bwj97-00b.gif

bwj97-00a.gif bwj97-00c.gif

* * *

Bilety wydawane pracownikom komunikacji
i członkom rodzin na okres 2001 - 2004

bwj01.gif bwj01b.gif

bwj01a.gif bwj01c.gif

* * *

Bilety wolnej jazdy dla pracowników
SPA"Dąbie" i SPPK"Police" z lat 1999 - 2000

bwjspad.gif bwjspada.gif

bwjsppk.gif bwjsppka.gif

bwjsppkr.gif bwjsppkra.gif

* * *

Legitymacje wydawane przez Urząd Miejski dla Pionierów zasłużonych dla Szczecina

Dokument wydawany dla Pionierów miasta Szczecina. Wydrukowany w 1975 roku.

pms75.gif pms75a.gif

Legitymacja wydawana w latach 1996 - 2003. Uprawniająca do darmowych przejazdów komunikacją miejską

pms.gif pmsa.gif

Dokumenty uprawniające do bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej na terenie miasta Szczecina

rms98.gif
rms98a.gif

Upoważnienie wystawione przez Urząd Miasta i Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w celu kontroli osób i dokumentów przewozowych w środkach komunikacji miejskiej w Szczecinie

lkontr.gif
lkontra.gif
lkontrb.gif

* * *

Identyfikatory kontrolerskie

kb.gif kb1.gif

* * *

Bilety i legitymacje wolnej jazdy
pracowników i emerytów komunikacji miejskiej

bwjer.gif bwjer1.gif pbwj.gif pbwj1.gif

mzk.gif mzk1.gif mzk2.gif mzk3.gif

emeryt.jpg pracownik.jpg

police.gif police1.gif police3.gif police4.gif
klonp.gif klonp1.gif klonem.gif klonem1.gif

* * *

Legitymacja wydawana przez Urząd Miejski
dla zasłużonych dla Szczecina

legit.jpg legit_1.jpg

* * *

Bilety uprawniające do jazdy komunikacją w Szczecinie

18euro.jpg 24euro.jpg

22euro.jpg 22euro_1.jpg

32euro.jpg

Bilety uprawniające do jazdy komunikacją w Szczecinie zakupione w Niemczech. Stało się to możliwe na mocy zawartej umowy pomiędzy przewoźnikami komunikacji miejskiej landu Brandenburgii i Pomorza Przedniego a Szczecinem

* * *

Legitymacja i zaświadczenie
MZK Szczecin z roku 2006

mzk_zas.jpg mzk_zas1.jpg

legitprac.jpg legiprac_1.jpg

* * *

Blankiet do biletu sieciowego z roku 2006

zditm.jpg zditm_1.jpg

* * *

Legitymacja pracownicza i zaświadczenie
SPA"Dąbie" z roku 2006

dabie.jpg dabie_1.jpg

zasdabie.jpg zasdabie_1.jpg

* * *

Legitymacja pracownicza i zaświadczenie
SPA"Klonowica" z roku 2006

legklon.jpg legklon_1.jpg

zasklon.jpg zasklon_1.jpg

* * *

Identyfikator pracowniczy
ze szczególnymi uprawnieniami z roku 2009* * *

Identyfikator pracowników wykonujących
pracę poza terenem spółki z roku 2009* * *

Zaświadczenie z roku 2009* * *

Legitymacja pracownicza i bilet wolnej jazdy z roku 2009* * *

Bilet wolnej jazdy* * *

Legitymacja zawartej umowy
na sprzedaż biletów>


* * *


Nowe identyfikatory kontrolerskie

To efekt nowelizacji Ustawy o publicznym transporcie zbiorowym (z dn. 16 grudnia 2010 r.), która weszła w życie 1 marca 2011 roku. Zmianie uległy również przepisy ustawy Prawo przewozowe (z dn. 15 listopada 1984 r.), które precyzują i poszerzają uprawnienia kontrolerów biletów w tramwajach i autobusach.* * *Lata 90 XX wieku


Wiek XXI


Linki


Copyright © Janusz Światowy, 2002
Wszelkie prawa zastrzeżone.