Menu


1879-1929


Lata 20-40 XX wieku


Lata 50–80 XX wieku

Wydarzenia w komunikacji w 1994 roku


* * *

Opracowanie artykułu Małgorzata Bulanda. Nr 4 - 5 kwiecień, maj 1994 roku.


* * *

Sposób na wandali

Wzrost ilości przypadków dewastacji mienia naszego zakładu po imprezach sportowych spowodował podjęcie przez dyrekcję MZK działań mających na celu ograniczenie tych kosztownych dla firmy incydentów, a także zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom służby nadzoru ruchu. Problem chuligańskich wybryków kibiców piłkarskich Jest tematem dość obszernym i dotyczy nie tylko MZK. Policja, Straż Miejska, MKS Pogoń", Urząd Miejski i MZK postanowiły "zjednoczyć siły" i wspólnie podjąć działania mające na celu zminimalizowanie występujących zagrożeń.

W dniu 18.02.1994 roku odbyło się w Komendzie Wojewódzkiej Policji spotkanie poświęcone sprawom bezpieczeństwa podczas imprez kulturalno-sportowych na terenie miasta Szczecina. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Policji, MKS "Pogoń", Wydziału Zdrowia U W, Wydziału Kultury Fizycznej i Turystyki U W, MZK Szczecin oraz redaktorzy "Głosu Szczecińskiego" i "Kuriera Szczecińskiego".

Na wstępie przedstawiono dane z lat ubiegłych dotyczące naruszeń prawa oraz ekscesów spowodowanych przez pseudokibiców w skali kraju. Następnie mając na uwadze początek sezonu piłkarskiego dyskutowano na temat nowych rozwiązań, które zwiększyłyby skuteczność działań Policji i organizatorów imprez. Poruszono również sprawę strat ponoszonych przez MZK w Szczecinie w trakcie przejazdu kibiców (nie kasują biletów, wyrywają kasowniki, demolują tabor i urządzenia przystankowe). W marcu br. straty z tytułu dewastacji pojazdów wyniosły około 86 mln zł. Dlatego też, z inicjatywy dyrektora MZK - Jerzego Barańskiego postanowiono przed każdym meczem piłkarskim odbywającym się w Szczecinie organizować spotkania z udziałem przedstawicieli instytucji odpowiedzialnych za utrzymanie porządku i bezpieczeństwa. Spotkania takie odbyły się w dniu 20.04.94 r. i 28.04.94 r. w siedzibie MZK przy ul. Mariackiej.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele MZK, MKS "Pogoń", Policji i Straży Miejskiej. Zgodnie z przyjętymi ustaleniami MZK podstawiło 7 dodatkowych pociągów tramwajowych. Były to składy wycofane już z ruchu, jednak sprawne technicznie. Nowością było podstawienie 5 autobusów przy ul. Twardowskiego: w kierunku Dąbia, Oś.Słonecznego, Oś. Bukowego. We wszystkich pojazdach wymontowano kasowniki elektroniczne i klosze oświetleniowe.

Pojazdy komunikacji miejskiej odwożące kibiców były konwojowane przez radiowozy policyjne na całej trasie przejazdu. Ponadto Policja oraz Straż Miejska uczestniczyły wraz z naszą służbą nadzoru ruchu w zabezpieczeniu przystanków najbardziej obleganych przez kibiców w sąsiedztwie stadionu i na trasie przejazdu. Dodatkowe autobusy w znacznym stopniu zmniejszyły napełnienie składów tramwajowych i usprawniły "akcję" przewozu kibiców ze stadionu "Pogoni". Nie stwierdzono też większych strat związanych z dewastacją pojazdów oraz zagrożenia bezpieczeństwa naszych pracowników.

Po meczu Pogoń-Legia odnotowano uszkodzenia autobusu na kwotę około 2,5 mln zł, natomiast po meczu Pogoń-Ruch Chorzów nie odnotowano uszkodzeń. Dyrekcja MZK zamierza nadal kontynuować współpracę z przedstawicielami zainteresowanych instytucji i organizatorami każdej większej imprezy kulturalno-sportowej, celem wymiany doświadczeń z imprez już odbytych, a także prawidłowej organizacji imprez nadchodzących. Dobra współpraca przyczynia się bowiem do większego poczucia bezpieczeństwa naszych pracowników, a ponadto zmniejsza straty wynikające z dewastacji mienia zakładu.


* * *Lata 90 XX wieku


Wiek XXI


LinkiCopyright © Janusz Światowy, 2002
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Optymalizacja pod Internet Explorer