Menu


1879-1929


Lata 20-40 XX wieku


Lata 50–80 XX wieku

Wydarzenia w komunikacji w 1994 roku


* * *

Opracowanie Kazimierz Trojnacki i Kazimiera Grzybowska. Nr 6 z czerwca i Nr 7-8 lipiec, sierpień 1994 roku.


* * *

Rzecznik informuje

22 czerwca odbyła się w naszym zakładzie konferencja prasowa, na którą przybyli redaktorzy: Polskiego Radia Szczecin, Radia "As", Radia "ABC", Prywatnej Telewizji "Morze", Głosu Szczecińskiego, Głosu Wieczornego i Dziennika Szczecińskiego.
Na konferencji omówiono i uzasadniono wprowadzenie w okresie wakacyjno-urlopowym ograniczeń w kursowaniu taboru na niektórych liniach tramwajowych i autobusowych. Ograniczenia te spowodowane są głównie spadkiem (o około 40 %) zapotrzebowania w okresach tzw. szczytowych na przewozy pracownicze i szkolne oraz koniecznością racjonalizacji kosztów.

W trakcji tramwajowej nastąpi zmniejszenie do 12 min. częstotliwości kursowania pociągów w szczytach przewozowych na liniach nr nr 2, 6, 7, 8, 11 i 12. Po szczytach częstotliwość kursowania nie zmieni się.

Na linii nr 9 letni rozkład jazdy (obowiązujący na dzień powszedni świąteczny i wolne soboty) przewiduje w godz.od 5,00-9,00 i od 18,00-20,00 12 min. częstotliwość, natomiast w godz. od 9,00-16,00 (z uwagi na zwiększone zapotrzebowanie na dojazd do miejsc wypoczynku) zwiększono częstotliwość kursowania co 6 min.

W trakcji autobusowej przewiduje się:
- z dniem 27.06.1994 r. zawieszenie linii nr 109 w Policach,
- z dniem 4.07.1994 r. zawieszenie linii wspomagających nr D i E,
- sukcesywnie od 28.06. do 4.07. wprowadza się ograniczenie częstotli wości kursowania autobusów na liniach: 53, 55, 57, 58, 59, 60, 64, 67, 69 i 102.

W związku z dużym zapotrzebowaniem na przejazdy linią 61 na odcinku Dworzec Gł. do ul. Cukrowej, uruchomione zostanie w szczytach przewo zowych w dni powszednie i soboty robocze, dodatkowe połączenie na tym odcinku linią 61 Bis.

Poinformowano obecnych, iż rozkłady te mogą ulec zmianie, jeżeli zapadnie decyzja o terminie rozpoczęcia remontu mostu Długiego. Podczas konferencji poinformowano również, że na przestrzeni lipca br. (najpóźniej do 1 sierpnia) zakład wprowadzi sprzedaż biletów przez prowadzących pojazdy transportu miejskiego. Bilety będą sprzedawane w godz. od 18,00- 6.00 za dodatkową opłatą 500,-zł kwotą odliczoną. Ograniczenia te i dodatkowa opłata mają być barierą przed masowym kupowaniem biletów w środkach transportu, co dawałoby znaczne wydłużenie czasu jazdy i związane z tym większe zapotrzebowanie na środki przewozowe.

Dotychczasowa ilość punktów sprzedaży biletów w ciągu dnia jest wystarczająca, liczy bowiem ponad 500. Podczas konferencji omówiono i zademonstrowano autobus wyposażony w sterownik komputerowy SRG 2000 oraz w urządzenie pozwalające na informowanie (wizualne i foniczne) o czasie jazdy, najbliższym przystanku, kontroli biletów itp. Urządzenie to jest testowane przez nasz zakład. Z uwagi na duży koszt nie można przewidzieć czy i kiedy pojawi się na stałe w naszych autobusach. Przy omawianiu sterowników komputerowych podkreślono, iż sprzedaż biletów jest tylko jedną z funkcji jakie mogą i będą spełniać. Instalowane w autobusach dają możliwość bieżącej kontroli pracy pojazdu i automatycznego rejestrowania parametrów techniczno-eksploatacyjnych jak: punktualność kursowania czy napełnienie pojazdu.

Po wyposażeniu autobusów w radiotelefony przystosowane do transmisji danych, sterowniki komputerowe będą umożliwiały wprowadzenie automatycznego systemu kontroli ruchu w całej sieci z możliwością bieżącej ingerencji w realizację rozkładów jazdy w przypadku wystąpienia zakłóceń. Odpowiadano również na pytania dziennikarzy.


* * *

Stare i nowe jubileusze

Trwają intensywne prace organizacyjne związane z przygotowaniem XXV jubileuszowego Krajowego Zjazdu Komunikacji Miejskiej, który odbędzie się w dniach 15-16 września 1994 r. w Międzyzdrojach.

Organizatorami są: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji, Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej oraz Miejski Zakład Komunikacyjny w Szczecinie. Celem zjazdu jest omówienie w gronie fachowców reprezentujących władze samorządowe, zarządy transportu, przewoźników i przedsiębiorstw pracujących na rzecz komunikacji podstawowych problemów komunikacji miejskiej, a w szczególności:
- określenie roli państwa, władz samorządowych i przewoźników komuni kacji miejskiej,
- racjonalna polityka komunikacyjna w warunkach szybko rozwijającej się motoryzacji indywidualnej,
- trudna sytuacja ekonomiczna przedsiębiorstw w zakresie finansowania eksploatacji i inwestycji,
- poprawa jakości komunikacji miejskiej,
- obsługa osób niepełnosprawnych.

Jako współorganizatorzy i jednocześnie gospodarze zjazdu mamy do wykonania wiele zadań. W związku z tym od pewnego czasu pracuje zespół fachowców naszego zakładu, powołany do opracowania poszczególnych problemów. Jest to drugi zjazd, którego organizatorem jest nasz zakład. Pierwszy raz byliśmy organizatorami VI Krajowego Zjazdu Komunikacji Miejskiej, który odbył się w Szczecinie w dniach 10-15 września 1959 r.
Dla zainteresowanych, zarówno tych którzy wówczas nie pracowali, jak i tych którzy nie pamiętają, podaję kilka danych dotyczących komunikacji miasta Szczecina w 1959r.
System komunikacyjny naszego miasta składał się z ośmiu linii tramwajowych o długości 61,6 km oraz jedenastu linii autobusowych (w tym linia pospieszna w relacji pl.Żołnierza Polskiego - Police) o długości 96,1 km. Na liniach kursowało 200 wagonów tramwajowych oraz 31 autobusy.
W tym czasie na stanie było 276 wagonów tramwajowych w tym 118 typu N i ND a pozostałe to: Dessau, Niesky, Wismar, Bremen, LHB i Herbrand oraz 53 autobusy w tym 26 Starów, 16 Sanów i 11 Chaussonów. W 1959 r. przewieziono ogółem 113,7 mln pasażerów. Dyrektorem przedsiębiorstwa był mgr Zygmunt Klonek. Spośród wielu referatów wygłoszonych na VI Zjeździe do ciekawszych zaliczyć trzeba referat mgr Stanisława Frąckowiaka (kierownika Wydziału Ruchu MPK Szczecin) pt. "Badanie ruchu pasażerskiego komunikacji masowej m. Szczecina".
Ogrom pracy związanej z opracowaniem ankiet, przeprowadzeniem badań i analizą wyników, zaowocował opracowaniem założeń do perspektywicznego planu rozwoju komunikacji miejskiej, który z różnym skutkiem był realizowany w latach następnych. Do tych kilku danych o przeszłości dodam jeszcze dwa fakty. Otóż 23 sierpnia 1879r, uruchomiono w Szczecinie pierwszy konny tramwaj na trasie Łekno - ul.Staszica, natomiast 12 sierpnia 1945 r. wyruszył pierwszy tramwaj w powojennym Szczecinie. Tak więc w tym roku obchodzić będziemy 49 rocznicę komunikacji polskiego Szczecina. W roku przyszłym będzie jubileusz pięćdziesięciolecia. Szczegółowo o XXV Zjeździe poinformujemy po jego zakończeniu w specjalnym wydaniu Biuletynu Informacyjnego.

* * *

Zmiany w komunikacji na czas remontu mostu Długiego i Portowego

W dniu 8.08.1994 r. rozpoczęto remont mostu Długiego oraz wymianę torów na moście Długim i Portowym. Zamknięcie jednego kierunku ruchu tj. z prawobrzeża do lewobrzeżnej części miasta przez mosty, pociąga za sobą zmianę organizacji ruchu kołowego. Pojazdy, w kierunku śródmieścia wjeżdżają przez Trasę Zamkową. Wyjątek stanowią autobusy MZK, które jadąc w kierunku centrum przejeżdżają przez most Portowy i kończą swój bieg przy ul. Energetyków w rejonie mostu Długiego. W związku z wprowadzaną na okres remontów mostów organizacją ruchu, muszą ulec zmianie trasy linii tramwajowych 2, 7, 8, 7N i 8N, i autobusowych nr A, B, C, 52, 55, 56, 65, 70, 71, 73, 76, 201, 204.

Remont mostu Długiego i Portowego ustalono na okres wakacyjno-urlopowy, kiedy potrzeby przewozowe i liczba przewożonych pasażerów w Szczecinie maleje. Wprowadzone zmiany w komunikacji dla części pasażerów zapewnią bezpośredni (bez przesiadki) dojazd do celu podróży, ale dla pewnej liczby osób zwłaszcza, że część trasy (przejście przez most Długi) należy pokonać pieszo, utrudni podróż. W tej sytuacji korzystanie przez pasażera z jednej lub więcej linii, tym samym skrócenie bądź wydłużenie czasu podróży, nie będzie bez znaczenia nie tylko dla pasażerów ale również dla MZK.

* * *Lata 90 XX wieku


Wiek XXI


LinkiCopyright © Janusz Światowy, 2002
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Optymalizacja pod Internet Explorer