Menu


1879-1929


Lata 20-40 XX wieku


Lata 50–80 XX wieku

Wydarzenia w komunikacji w 1994 roku


* * *

Opracowanie Jadwiga Iwanow. NR 7-8 lipiec,sierpień 1994 roku.


* * *

Nowy system sprzedaży biletów

Sprzedaż biletów komunikacyjnych dotychczas odbywała się w kasach biletowych MZK oraz w około 420 punktach bezpośredniej sprzedaży biletów, a przede wszystkim w kioskach "Ruchu".

Dystrybucją biletów jednorazowych w dużym stopniu zajmują się Spółki takie, jak : "TIKET", "KAST", "AiA" i "Ruch SA". Bilety komunikacyjne można było kupić także w punktach regulatorskich oraz u motorniczych i kierowców pracujących na zmianie nocnej (na liniach nocnych). Z dniem 15.07.1994 r. wprowadzono obowiązek sprzedaży czasowych biletów jednorazowych przez motorniczych i kierowców na wszystkich liniach zwykłych i pospiesznych w dni powszednie i wolne od pracy od godziny 18.00 do 6.00.

Kierowcy NBA-I (Klonowica) i NBA-II (Dąbie) sprzedają bilety z autokomputerów. Na biletach tych zaznaczony jest rodzaj biletu, godzina wydania biletu, nr linii i nazwa przystanku, na którym bilet wydano. Bilety zakupione z autokomputerów nie podlegają kasowaniu.

Motorniczowie wszystkich linii tramwajowych i kierowcy NBA-III (Police) sprzedają bilety jednorazowe ogólnodostępne. Bilety sprzedawane są wyłącznie w czasie postoju pojazdów na przystankach a pasażer zobowiązany jest uiścić należność odliczoną gotówką. W każdym pojeździe zostały umieszczone nalepki informacyjne. Należy zaznaczyć, że bilety kupowane bezpośrednio w pojazdach komunikacji miejskiej są droższe o 500 zł za 1 bilet. Wpływy ze sprzedaży biletów osiągnięte przez motorniczych i kierowców za okres od 15.07.94 r. do 31.O7.94 r. przedstawiają się następująco:.


Treść Ilość biletów Wpływy Wartość dopłat Ogółem wpływy
TW I 887 3.479.000 443.500 3.922.500
TW II 440 1.793.000 220.000 2.013.000
TW III 1.294 4.441.800 647.000 5.088.800
NBA I 4.424 14.912.000 2.212.000 17.124.000
NBA II 3.873 14.249.000 1.936.500 16.185.500
NBA III 1.647 8.493.100 823.500 9.316.600
RAZEM: 12.565 47.367.900 6.282.500 53.650.400


Analizując powyższe zestawienie można przypuszczać, że około 70 % tych wpływów nie trafiłoby do kasy MZK z braku możliwości zakupu biletów po godzinach zamknięcia punktów sprzedaży.

Należy też podkreślić, że możliwość zakupu biletów komunikacyjnych bezpośrednio w tramwajach i autobusach jest wygodne dla pasażera. Dyrekcja MZK składa motorniczym i kierowcom wyrazy uznania i podziękowanie za właściwą postawę w trakcie realizacji powyższego zadania, które znalazło uznanie u znacznej liczby pasażerów.

Jednocześnie motorniczowie i kierowcy proszeni są o składanie uwag i propozycji, które mogłyby przyczynić się do ułatwienia im pracy, a także wpłynąć na usprawnienie organizacji sprzedaży biletów. Propozycje i uwagi należy składać kierownikom zajezdni tramwajowych i naczelnikom baz autobusowych w formie raportów. Wszystkie cenne propozycje zostaną przeanalizowane i wzięte pod uwagę.* * *Lata 90 XX wieku


Wiek XXI


LinkiCopyright © Janusz Światowy, 2002
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Optymalizacja pod Internet Explorer