Menu


1879-1929


Lata 20-40 XX wieku


Lata 50–80 XX wieku

Wydarzenia w komunikacji w 1994 roku


* * *

Opracowanie artykułu Elżbieta Marciniak. Nr 2-3 z lutego i marca 1994 roku.


* * *

Posiedzenie rady miejskiej

W dniu 21 marca 1994 roku Rada Miejska w Szczecinie podjęła szereg uchwał, które mają zadecydować o przyszłym kształcie organizacyjnym również i komunikacji miejskiej w Szczecinie. Podjęto uchwałę "W sprawie zasad restrukturyzacji gospodarki komunalnej Szczecina". Główną zasadą przyjętą w tej uchwale jest rozdzielenie funkcji zarządzających usługami komunalnymi (inicjowanie, organizowanie, nadzór, kontrola i rozliczanie) od funkcji wykonawczych. Wykonawcami usług komunalnych będą dotychczasowe firmy komunalne.

Rada Miejska podjęła uchwałę o powołaniu zakładu budżetowego Miasta Szczecina pod nazwą Zarząd Infrastruktury Komunalnej, którego to zadaniem jest zarządzanie usługami komunalnymi i administrowanie mieniem komunalnym. Radni postanowili również przedłużyć do 31 marca 1995 roku funkcjonowanie Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych w Szczecinie (tj. zakładu budżetowego powstałego od dnia 22.06.1992 roku w wyniku połączenia Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego, Zakładu Usług Komunalnych, Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, Miejskiego Zakładu Usług Sanitarnych, Administracji Budynków Komunalnych i Zakładu Gospodarczego Miasta Szczecina).
W następnym wydaniu biuletynu podane zostaną bardziej szczegółowe informacje na temat przekształceń gospodarki komunalne.


* * *Lata 90 XX wieku


Wiek XXI


LinkiCopyright © Janusz Światowy, 2002
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Optymalizacja pod Internet Explorer