Menu


1879-1929


Lata 20-40 XX wieku


Lata 50–80 XX wieku

Wydarzenia w komunikacji w 1994 roku


* * *

Opracowanie Stefania Wieland i Zbigniew Wicik. Nr 4-5 kwiecień, maj i nr 6 czerwiec oraz Nr 11 - 12 listopad i grudzień 1994 roku.


* * *

Zakup autobusów - negocjacje

Z inicjatywy wiceprezydenta miasta A.Tarnowskiego i z Jego udziałem 5 kwietnia odbyło się w MZK spotkanie w sprawie zakupu nowych autobusów dla Bazy Autobusowej Klonowica. W spotkaniu udział wzięli także dyrektor MZUK i pełnomocnik prezydenta d/s przygotowania i wdrażania restrukturyzacji MZUK. Z naszej strony uczestniczyli dyrektor i przedstawiciele zakładowych organizacji związkowych.

Wiceprezydent poinformował o zamiarze kupna z budżetu miasta ca 100 autobusów, zapewnił, że negocjacje przedstawicieli Zarządu Miasta będą prowadzone z firmami zagranicznymi związanymi współpracą z Polską. Jest już bank, który udzieli kredytu na zakup. Ponadto wiceprezydent poinformował zebranych, że w dotychczasowej formie organizacyjnej zakład nasz pozostanie do końca bieżącego roku, gdyż prace przygotowawcze do przekształcenia naszych jednostek wykonawczych w samodzielne podmioty gospodarcze potrwają do końca roku. W tym też czasie ostatecznie dokonany zostanie wybór formy przekształceń. Równocześnie zostanie utworzony Zarząd Transportu Miejskiego, który będzie sprawował funkcje organizacyjno-kontrolne nad wykonywaniem usług przewozowych.

Wstępne negocjacje w sprawie zakupu autobusów rozpoczęto 17 maja i zakończono 20 maja. Z ramienia naszego zakładu w negocjacjach uczestniczył główny specjalista ds taboru samochodowego. Negocjacje przeprowadzono z czterema firmami samochodowymi, tj. ze Szwedzkim Koncernem SAAB-SCANIA, Węgierską Fabryką Autobusów Ikarus, Jelczańskimi Zakładami Samochodowymi i Koncernem Szwedzkim VOLVO.

Ustalono, że połowa z planowanych do kupna 40 - 60 autobusów będą to autobusy przegubowe, a połowa pojedyncze. W negocjacjach uzgodniono wstępnie warunki techniczne jakim powinny odpowiadać autobusy oraz sposób sfinansowania zakupów. Każda z firm z którymi przeprowadzono rozmowy została zobowiązana do złożenia w ciągu 7 dni swojej oferty, w której mają być uwzględnione propozycje komisji negocjacyjnej. Oferty zostaną zdeponowane w banku BIG. Po upływie 7 dni od ostatniego posiedzenia komisji negocjacyjnej, tj. po 28 maja br. komisja dokona przeglądu ofert i przedstawi wnioski Zarządowi Miasta, który zdecyduje ostatecznie o wyborze marki i typu autobusów, jakie zostaną zakupione.


* * *

Wstępne rozmowy w sprawie zakupu autobusów przeprowadzono z czterema producentami wytypowanymi przez Zarząd Miasta tj. "Jelcz" "Volvo" "Scania" i "Ikarus", spośród dziewięciu przedstawionych przez MZK. Rozmowy, których byłem uczestnikiem, dotyczyły kompletacji technicznej, warunków gwarancyjnych, pomocy technicznej, dokumentacji, szkolenia załogi, ceny oraz warunków i sposobu finansowania zakupu.
W czasie rozmów producenci zostali zobowiązani do złożenia w ciągu 7 dni szczegółowych ofert uwzględniających propozycje komisji. Obowiązek ten spełniły wszystkie firmy i oferty zostały zdeponowane w Banku inicjatyw Gospodarczych.

W dniu 3O.O5.94 r. komisja otworzyła oferty i przystąpiła do szczegółowej analizy. Zdaniem komisji, najkorzystniejsze oferty przedstawiły Jelczańskie Zakłady Samochodowe i szwedzki koncern "Volvo". Taką opinię przedstawiono Zarządowi Miasta, który podjął decyzję o zakupie 16 autobusów Jelcz 120 MM/1 produkcji Jelczańskich Zakładów Samochodowych i 40 autobusów przegubowych Volvo B10M koncernu "Volvo" karoserowanych przez fińską firmę "WIIMA".

Zarząd Miasta w dniu 16.06.94 r. podpisał kontrakty z dostawcami autobusów. Dostawy odbędą się w następujących terminach :
- Jelcz - październik, listopad 1994 r.,
- Volvo - 20 szt. do 1O.O1.95 r. i 20 szt. w lutym 1995 r. Autobusy te zasilą bazę przy ul. Klonowica.

* * *

Dostawa nowych autobusów "Jelcz" i "Volvo".

W "Biuletynie informacyjnym" nr 6/94 informowaliśmy o podpisaniu 16.06.94 r. przez ówczesny Zarząd Miasta Szczecina dwóch kontraktów: z Jelczańskimi Zakładami Samochodowymi na dostawę 16 autobusów solowych oraz ze szwedzkim koncernem "Volvo" na dostawę 40 autobusów przegubowych. Zgodnie z warunkami kontraktów autobusy solowe miały być dostarczone w październiku (4 szt.) i w listopadzie (12 szt.), natomiast przegubowce w terminach: do 10.01.95 r. (20 szt.) i do końca lutego 95 r. (20 szt.).

Pierwsze 8 autobusów solowych dotarło do Szczecina 28.10.1994 r., druga dostawa w ilości 7 szt. - 8.12.94 r., ostatni szesnasty dotarł 13.12.94 r. Producent autobusów przegubowych, którym Jest fińska firma "Volvo" Auto OY AB przyspieszył dostawę 20 autobusów. Pierwsze 5 szt. dotarło drogą morską do portu szczecińskiego 9.12.1994 r. Ostatnie 3 autobusy z tej dwudziestki zostaną wysłane z Helsinek 27.12.1994 r.

Należy dodać, że cały koszt transportu wraz z ich ubezpieczeniem w czasie drogi pokrywa koncern "Volvo".
Autobusy Jelcz 122 MM/1 z pierwszej dostawy po wykonaniu niezbędnych czynności przygotowawczych i zamontowaniu autokomputerów od 9.11.94 r. znajdują się w eksploatacji. Autobusy te o długości 12 m, szerokości 2,5 m mogą pomieścić 110 pasażerów. Wyposażone są wsilniki MAN o poj. 6,871 dm3 z turbodoładowaniem oraz chłodnicę powietrza doładowywanego. Mogą osiągać moc 230 KM przy 2400 obr./min. Poziom emisji spalin tych autobusów odpowiada europejskim wymogom EURO-1.

Automatyczna 3-biegowa skrzynia biegów niemieckiej firmy "Voith" z wbudowanym 3-stopniowym zwalnianiem hydraulicznym umożliwia zmniejszenie prędkości autobusu nawet do 3 km/godz.

Dzięki temu rozwiązaniu żywotność hamulców można wydłużyć do 220-240 tys.km (obecnie: 80-100 tys.km). Autobusy te posiadają szereg nowych urządzeń i elementów wyposażenia:

- podłogę z materiału antypoślizgowego o bardzo dużej odporności na ścieranie,
- siedzenia pasażerskie z tworzywa PWS z wkładkami tapicerowanymi,
- siedzenie kierowcy firmy GEBER-ISRIGHAUSEN z pełnym zakresem regulacji w zależności od potrzeb i upodobań prowadzącego,
- opony bezdętkowe firmy "Semperit",
- czujniki drzwiowe uniemożliwiające przytrzaśnięcie pasażera drzwiami oraz uruchomienie autobusu przy otwartych drzwiach,
- oblachowanie zewnętrzne z blachy galwanicznie ocynkowanej,
- pełne zabezpieczenie antykorozyjne wraz z konserwacją przestrzeni zamkniętych.

Odmienna kolorystyka nowych autobusów jest zgodna z projektem plastycznym zatwierdzonym przez Zarząd Miasta.
W czasie przygotowania i eksploatacji tych autobusów stwierdzono kilka usterek fabrycznych, które zostały usunięte przez ekipę serwisową JZS, zaś drobne usterki crzez pracowników zaplecza.

Pierwsze oceny z krótkiego jeszcze okresu eksploatacji są zadowalające. Autobus jest łatwy w prowadzeniu (nadmiar mocy silnika, automatyczna skrzynia biegów) po zatłoczonych ulicach Szczecina, posiada estetyczne wnętrze, a bardzo istotnym elementem jest niski poziom emitowanych do atmosfery spalin.

Autobusy Volvo B 10 M długości 18 m, szerokości 2,5 m i pojemności 132 (42 siedzące) miejsc wyposażone są w silniki o pojemności 9,6 dm3 i mocy 286 KM z turbodoładowaniem i chłodnicą powietrza doładowywanego. Poziom emisji spalin również odpowiada wymogom EURO-1. Volvo B 10 M wyposażone są ponadto w automatyczne 4-biegowe skrzynie biegów niemieckiej firmy ZF wraz ze zwalniaczem i NBS-em.

Ogumienie bezdętkowe, szereg elementów wyposażenia i kolorystyka są podobne do opisanych autobusów Jelcz 120 MM/1.
Całość karoserii autobusu jest wykonana z blach nierdzewnwej co bardzo wydłuża ich żywotność - nawet do 25 lat.
Wrażenia z eksploatacji tych pojazdów podzielimy się w późniejszym czasie. Wszystkie nowe autobusy są kierowane do bazy autobusowej przy ulicy Klonowica 5.

* * *Lata 90 XX wieku


Wiek XXI


LinkiCopyright © Janusz Światowy, 2002
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Optymalizacja pod Internet Explorer