Menu


1879-1929


Lata 20-40 XX wieku


Lata 50–80 XX wieku


Linia samorządowa

Opracowanie: na podstawie materiałów własnych jak i informacji zawartych na stronach i w publikacjach - SPPK, phototrans.eu, zdjęcia z archiwum Remigiusza Falickiego, sprawozdanie z działalności "SPPK" sp z o.o za lata 1997 - 2001, informacji pełnomocnika prezydenta miasta ds. komunikacji pana Zbigniewa Wicika z 2003 w sprawie SKM, Encyklopedia Szczecina - suplement 2 z 2007 roku

* * *

trasa 1:
Police "Kinga" - Piłsudskiego - Siedlecka - Szpital - Grunwaldzka - Police Rynek -Zakłady Chemiczne - Jasienica Pętla -Dębostrów - Niekłończyca - Uniemyśl - Trzebież Kościuszki - Wytwórnia Cukierków - Trzebież WOP - Trzebież PKP - Osadników - Trzebież Mała

trasa 2:
Police "Kinga" - Tanowo - Jasienica Pętla -Dębostrów - Niekłończyca - Uniemyśl - Trzebież Kościuszki - Wytwórnia Cukierków - Trzebież WOP - Trzebież PKP - Osadników - Trzebież Mała

Trochę historii

W relacji Szczecin — Police do 1971 roku (od 1955) kursowała tylko jedna linia autobusowa (Gocław - Police) była to linia 52, która jeździła na trasie (Gocław - Koszalińska - Lipowa - Nad Odrą - Skolwin - Mścięcino - Police Rynek -później wydłużona do Police Osiedle), kursowała z częstotliwością ok. 40 minut. Na początku lat 60-tych uruchomiono linie autobusowe na trasach: Gocław — Glinki(65), Stocznia Szczecińska (Warskiego) - Glinki, Głębokie — Tanowo(53).

W latach 1971-72, kiedy uruchomiono Zakłady Chemiczne Police i następowała rozbudowa Polic, znacznie wzrosło zapotrzebowanie na przewozy pasażerskie, również istniało duże zapotrzebowanie na przewozy pracowników do zakładów zlokalizowanych przy trasie do Polic (Huta Szczecin, „Superfosfat", Papiernia). Wówczas spodziewano się, że większość tych przewozów przejmie kolej.

Niestety stało się inaczej. Załogi tych zakładów „wymusiły" rozszerzenie komunikacji autobusowej w kierunku Polic. Ponadto Z. Ch. Police i inne zakłady pracy uruchomiły pracownicze linie autobusowe dowożące pracowników z miejsca zamieszkania pod bramy zakładu i z powrotem. Ta forma przewozu dla pracowników była bardzo wygodna. Sytuacja taka spowodowała systematyczny spadek przewozów kolejowych. PKP systematycznie zmniejszało liczbę kursujących pociągów na tej trasie.

Z powodu dowozu dużej liczby pracowników do Z.Ch. Police w I połowie lat 70-tych powstał pomysł wybudowania na terenie Polic bazy autobusowej, która miała obsługiwać przewozy do tych zakładów i miasta Police. Bazę o pojemności 130 autobusów wybudowano i oddano do użytku 1 grudnia 1985 roku.

Powstanie Zakładów Chemicznych "Police" stworzyło związki ze społecznością lokalną - działania podejmowane wspólnie z gminą i powiatem w dużej mierze pozwoliło na rozwój Polic, było też kulturotwórczym działaniem i wspieraniem inicjatyw społecznych, działalności stowarzyszeń, organizacji kulturalnych i klubów sportowych.

Teraźniejszość


foto:Janusz Światowy
O linii samorządowej wspomina się już na początku lat 90 XX wieku (ale to tylko przypuszczenie, bo prawdopodobnie linia mogła jeździć wcześniej), kiedy to Wydział Transportu Zakładów Chemicznych "Police" dowoził pracowników do pracy autobusami "Ikarus Zemun IK 160P". Linia LS powstała z potrzeby wykorzystania taboru oczekującego pomiędzy dowozem/odwozem pracowników do pracy. Tabor obsługujący linie samorządową stacjonował na terenie ZCH "Police".

Ikarusy Zemuny IK 160P jeździły na trasie:

trasa nr 1:
CH Kinga (Os. Chemik) - Wyszyńskiego - Piaskowa - Grzybowa - Siedlecka - Grunwaldzka - Rynek - Kościuszki - Jasienica - Dębostrów - Niekłończyca - Uniemyśl - [Drogoradz] -Trzebież: Kościuszki - WOP - PKP - Osadników - Trzebież Mała

trasa nr 2:
CH Kinga (Os. Chemik) - Wyszyńskiego - Piaskowa - Grzybowa - Siedlecka - Grunwaldzka - Rynek -Tanowska - Trzeszczyn - Tanowo - Policka - Szczecińska - Tatynia - Jasienica - Dębostrów - Niekłończyca - Uniemyśl - [Drogoradz] - Trzebież: Kościuszki - WOP - PKP - Osadników - Trzebież Mała

Pierwsze informacje o Linii Samorządowej ukazały się w wydanym w 1993 roku planie miasta Police, gdzie linia została wymieniona w spisie linii.

Na przełomie 1996/1997 radni Miasta Szczecina i Gminy Police podjęli Uchwałę o utworzeniu spółki z o.o. pn. Szczecińsko -Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne. Na przełomie stycznia i lutego 1997 Sąd Rejonowy w Szczecinie zarejestrował spółkę, której udziałowcami są Miasto Szczecin i Gmina Police. Przedsiębiorstwo powstało w oparciu o ludzi i sprzęt Bazy Autobusowej MZK w Policach.

W tamtym okresie spółka posiadała 55 autobusów /29 przegubowych i 36 solowych/ o średniej wieku ponad 9 lat. Do końca marca 1997 otrzymała 4 autobusy Jelcz 120 H. Zatrudnienie w spółce wynosiło 212 pracowników na pełnym etacie i 14 pracujących w niepełnym wymiarze czasu pracy.

1 maja 1997 SPPK przejęła od Zakładów Chemicznych linie samorządową i linie pracownicze (grudzień 1997). Zakłady Chemiczne likwidowały swoją działalność przewozu pracowników do fabryki, jak również swój tabor autobusowy. W tym samym roku spółka zakupiła 5 autobusów "Ikarus Zemun IK 160P" od ZCH i nadała im numery taborowe 744, 745, 746, 747 i 748.

Od czasu przejęcia linii samorządowej i linii pracowniczych wykonawcą i organizatorem przewozów jest Szczecińsko - Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne a zleceniodawcą Gmina Police. SPPK obsługuje od tej chwili linie pracownicze 13, 14, 19, 21, 22, 23 zsynchronizowane ze sobą. W pierwszej kolejności zlikwidowano linie 24. W styczniu 2010 roku w wykazie linii nie ma już linii pracowniczych 19, 21, 22, 23 pozostały linie 13 i 14 a pojawiły się za to linie 1, 2, 3.

Foto: Janusz Światowy,

Od tego czasu linia jeździ na trasie:

trasa nr 1:
CH Kinga (Os. Chemik) - Wyszyńskiego - Piaskowa - Grzybowa - Siedlecka - Grunwaldzka - Rynek - Kościuszki - [Kuźnicka - Zakłady Chemiczne - Kuźnicka] - Jasienica - Dębostrów - Niekłończyca - Uniemyśl - [Drogoradz] - Trzebież: Kościuszki - [Wytwórnia Cukierków] - WOP - PKP - Osadników - Trzebież Mała

trasa nr 2:

CH Kinga (Os. Chemik) - Wyszyńskiego - Piaskowa - Grzybowa - Siedlecka - Grunwaldzka - Rynek - Grunwaldzka - Tanowska - Trzeszczyn - Tanowo: Policka - Szczecińska - Tatynia - Jasienica - Dębostrów - Niekłończyca - Uniemyśl - [Drogoradz] - Trzebież: Kościuszki - [Wytwórnia Cukierków] - WOP - PKP - Osadników - Trzebież Mała

Z dniem 1 marca 2001 następuje częściowa zmiana trasy - linia podjeżdża pod Fabrykę Cukierków - na polecenie burmistrza Polic, część kursów linii 2 wykonywana jest przez Police Rynek, a część bezpośrednio przez ulicę Piłsudskiego. Autobus kursował na trasie:

Kinga – Siedlecka – Siedlecka Szpital – Police Rynek – Police Z.Chemiczne – Jasienica /Restauracja/ – Jasienica Pętla – Jasienica Cmentarz – Dębostrów I – Dębostrów II – Niekłończyca – Uniemyśl – Trzebież Kościuszki – Trzebież Przychodnia – Wytwórnia Cukierków – Trzebież WOP – Trzebież PKP – Polna – Osadników – Trzebież Mała /powrót tą samą trasą/.

Autobus linii samorządowej kursował – w dni świąteczne i od 1.07 do 31.08 – od 1.09 do 30.06 przez Tanowo /tylko w dni powszednie/ – od 1.04 do 31.10 przez działki, Drogoradz – w dni robocze podjazd do szkoły przy ulicy Licealnej.

W okresie 22 kwietnia - 4 czerwca 2002 prowadzono remont i budowę ronda i w związku z tym między innymi zmieniono trasy linii autobusowych 102, 106, 107, 109, 111, F jak również linii samorządowej.

Od lutego 2003 zmieniono rozkład jazdy i trasę autobusu linii samorządowej. Zmiany miały poprawić komunikację między Policami a Trzebieżą oraz dojazd do Zakładów Chemicznych. Od tego miesiąca w dni powszednie autobus wykonywał do Trzebieży 17 kursów, a w dni wolne od pracy 12. Wprowadzone zmiany spowodowane były przede wszystkim z dowozem pracowników do Zakładów Chemicznych, brakiem połączenia kolejowego z Trzebieżą i zmniejszeniem liczby kursów autobusów PKS w dni świąteczne. Z chwilą ograniczenia przewozów pracowniczych do kombinatu linia samorządowa wykonuje więcej kursów do fabryki.

Najważniejszą zmianą, na samorządówce, jest zmiana przystanku końcowego w Trzebieży. Zlikwidowana została pętla przy ulicy Osadników. Teraz koniec trasy jest na ulicy Portowej przy bibliotece. Część kursów autobus wykona do fabryki cukierków w Trzebieży. Częściej niż do tej pory będzie podjeżdżał przed zakłady chemiczne.

10 kwietnia 2004 następuje częściowa zmiana trasy linii 2 - część kursów realizowana jest przez Police Rynek a część bezpośrednio przez ulicę Piłsudskiego.

W związku z remontem ulic Polnej i Osadników w Trzebieży w dniach 27 luty - 31 maja 2006 zwiększono ilość kursów na trasie drugiej. Część kursów była realizowana przez Police Rynek, a część bezpośrednio przez ulicę Piłsudskiego. Linia obsługiwana była autobusami MAN i Jelcz 120MM.

3 czerwca 2007 na siedem i pół godziny zostają zamknięte dla ruchu ulice Wyszyńskiego, część ulicy Bankowej, Zamenhofa i Piaskowej w Policach, oraz droga do Siedlic w związku z organizacją imprezy „Policka Piętnastka”. Linia Samorządowa – jedzie objazdem ulicą Wyszyńskiego (przystanek końcowy w zatoce przy kościele) – Bankową – Grzybową do ronda i dalej stałą trasą.

W czasie trwania remontu ulicy Wyszyńskiego w Policach w dniach 18 kwietnia - 20 listopada 2009 zmieniono trasę linii:

trasa nr 1:

Bankowa - Grzybowa - (z powrotem: Piłsudskiego - Wyszyńskiego) - Siedlecka - Grunwaldzka - Rynek - Kościuszki - [Kuźnicka - Zakłady Chemiczne - Kuźnicka] - Jasienica - Dębostrów - Niekłończyca - Uniemyśl - [Drogoradz] - Trzebież: Kościuszki - [Portowa - Kwiatkowskiego - Wytwórnia Cukierków - Kwiatkowskiego - Portowa] - WOP - PKP - Osadników - Trzebież Mała

trasa nr 2:

Bankowa - Grzybowa - (z powrotem: Piłsudskiego - Wyszyńskiego) - Siedlecka - Grunwaldzka - Rynek - Grunwaldzka - Tanowska - Trzeszczyn - Tanowo: Policka - Szczecińska - Tatynia - Jasienica - Dębostrów - Niekłończyca - Uniemyśl - [Drogoradz] - Trzebież: Kościuszki - WOP - PKP - Osadników - Trzebież Mała

W dniach 28 kwietnia - 1 września 2010 remontowana była ulica Piaskowa i z tego powodu zmieniono trasy linii 103, 109, 110, 111, a na linii samorządowej wybrane kursy skierowano przez Drogoradz.

trasa nr 1:

CH Kinga (Os. Chemik) - Wyszyńskiego - Piaskowa - Odrzańska (z powrotem: Zamenhoffa) - Bankowa - Grzybowa - Siedlecka - Grunwaldzka - Rynek - Kościuszki - [Kuźnicka - Zakłady Chemiczne - Kuźnicka] - Jasienica - Dębostrów - Niekłończyca - Uniemyśl - [Drogoradz] - Trzebież: Kościuszki - [Wytwórnia Cukierków] - WOP - PKP - Osadników - Trzebież Mała

trasa nr 2:

CH Kinga (Os. Chemik) - Wyszyńskiego - Piaskowa - Odrzańska (z powotem: Zamenhoffa) - Bankowa - Grzybowa - Siedlecka - Grunwaldzka - Rynek - Grunwaldzka - Tanowska - Trzeszczyn - Tanowo: Policka - Szczecińska - Tatynia - Jasienica - Dębostrów - Niekłończyca - Uniemyśl - [Drogoradz] - Trzebież: Kościuszki - [Wytwórnia Cukierków] - WOP - PKP - Osadników - Trzebież Mała

Od 1 maja 2011 roku nastąpiły zmiany dotyczące funkcjonowania Linii Samorządowej. Zmianie ulega cennik opłat na Linii Samorządowej, Linii Działkowej i Linii Plażowej. Nowe bilety jednorazowe i miesięczne dostępne są u konduktorów i kierowców od 28 kwietnia 2011 roku.

5 czerwca 2011 na sześć godzin zostały zamknięte dla ruchu ulice:

• Wyszyńskiego na odcinku od ul. Piaskowej do ul. Bankowej,
• ul. Bankowa na odcinku od ul. Wyszyńskiego do Zamenhofa,
• ul. Zamenhofa na całej długości,
• Piaskowa od ul. Zamenhofa do ul. Wyszyńskiego w Policach, w związku z organizacją imprezy biegowej – XXIII Ogólnopolski Bieg Uliczny „15 Policka”. LS jeździe od ulicy Wyszyńskiego (przystanek końcowy w zatoce przy kościele) ulicą Bankową – Grzybową do ronda i dalej stałą trasą.

W dniach 23 lipca - 2 września 2012 z powodu remontu zostaje zamknięta dla ruchu ulica Grzybowa w Policach. Na czas remontu została zmieniona trasa linii samorządowej, kursuje ona częściowo zmienioną trasą:

• w kierunku ulicy Wyszyńskiego autobus jeździł ulicami Grzybową – Bankową – Zamenhofa – Piaskową i dalej po stałej trasie.
• w kierunku Police Rynek autobus jeździ ulicami Piaskową – Odrzańską – Bankową – Grzybową i dalej po stałej trasie. Autobusy kursowały wg normalnego rozkładu jazdy. Czasowo uległy likwidacji przystanki "Police Piaskowa” w obu kierunkach, oraz przystanek „Police Grzybowa” w kierunku do ulicy Wyszyńskiego.
• uruchomiono przystanek zastępczy „Police Bankowa” zlokalizowany za skrzyżowaniem ulicy Grzybowej z ulicą Bankową w kierunku ulicy Wyszyńskiego.

W dniach 6 - 30 września 2012 na czas remontu ulicy Grzybowej linia samorządowa kursuje częściowo zmienioną trasą:

• w kierunku ulicy Wyszyńskiego ruch autobusów odbywał się ulicami Grzybową – Bankową – Zamenhofa – Piaskową i dalej po stałej trasie.
• w kierunku Police Rynek ruch autobusów odbywał się ulicami Piaskową – Odrzańską – Bankową – Grzybową i dalej po stałej trasie. Autobusy kursowały wg normalnego rozkładu jazdy.
• czasowo uległy likwidacji przystanki "Police Piaskowa” w obu kierunkach, oraz przystanek „Police Grzybowa” w kierunku do ulicy Wyszyńskiego.
• uruchomiono przystanek zastępczy „Police Bankowa” zlokalizowany za skrzyżowaniem ulicy Grzybowej z ulicą Bankową w kierunku ulicy Wyszyńskiego.

3 marca 2013 roku w dni powszednie Szczecińsko - Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne wprowadziło kolejne zmiany w rozkładzie jazdy Linii Samorządowej. Wprowadzony na wniosek Rady Sołeckiej w Drogoradzu, został dodatkowy podjazd do tej miejscowości kursem z przystanku Osiedle Chemik do Trzebieży o godzinie 18:05 (Police Rynek - 18:11, Jasienica Pętla - 18:21, Drogoradz - 18:34).

Tego samego dnia na wniosek mieszkańców Trzebieży przyspieszeniu ulega kurs autobusu z Trzebieży do Polic, który dotychczas zaplanowany był na godzinę 7:05. Autobus wyrusza na trasę z przystanku Trzebież Pętla o godzinie 6:50 (Trzebież WOP - 6:54, Jasienica Pętla - 7:11, Police Rynek - 7:21). Oprócz realizacji wniosku mieszkańców powstało skomunikowanie (dotychczas niemożliwe) z autobusami linii 101 w Jasienicy (7:24) oraz linii 103 na przystanku Police Rynek (kierunek Głębokie) o godzinie 7:31.

31 maja 2013 na dwie godziny została zamknięta dla ruchu ulica Wyszyńskiego w Policach na odcinku od ulicy Bankowej do ulicy Okulickiego oraz ulicy Roweckiego w związku z uroczystością odsłonięcia tablic. Linia samorządowa jeździła od ulicy Wyszyńskiego (przystanek końcowy w zatoce przy kościele) – Bankową – Grzybową do ronda i dalej stałą trasą.

2 czerwca 2013 przez cztery godziny były zamknięte dla ruchu ulice Wyszyńskiego na odcinku od ulicy Piaskowej do ulicy Bankowej, ulica Bankowa na odcinku od ulicy Wyszyńskiego do Zamenhofa, ulicy Zamenhofa na całej długości, Piaskowa od ulicy Zamenhofa do ulicy Wyszyńskiego w Policach oraz drogi powiatowej na odcinku Police – Siedlice w związku z organizacją imprezy biegowej – "XXIV Ogólnopolski Bieg Uliczny „15 Policka”. Linia Samorządowa jeździła od ulicy Wyszyńskiego – Bankową – Grzybową do ronda i dalej stałą trasą.

Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Policach, informowało o imprezach zaplanowanych na początku czerwca 2014 roku i o możliwych zakłóceniach w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej z powodu uroczystości nadania imienia rondu przy ulicy Piłsudskiego w dniu 6 czerwca 2014. Z tego powodu zamknięte zostały ulice dojazdowe do ronda. W tym czasie obowiązywały zmienione trasy kursowania autobusów między innymi linii samorządowej, która w kierunku Trzebieży jeździła ulicami Bankową, Przybora, Kołłątaja z pominięciem przystanków Police Rondo, Police Szpital, Police MOK, Police Grunwaldzka, w kierunku Os. Chemik jeździła ulicą Wróblewskiego pomijając przystanki Police Szpital i Police Rondo.

Statystyka rozkładowa za 2013 rok:

• w ramach Linii Samorządowej w dzień powszedni szkolny odbywa się w sumie 18 kursów z Polic do Trzebieży, 19 kursów w kierunku przeciwnym oraz jeden szkolny kurs okrężny Police - Tanowo - Jasienica - Police i jeden kurs okrężny w przeciwnym kierunku,
• 10 kursów dziennie wykonywanych jest przez Tanowo, Witorzę, Tatynię i Wieńkowo,
• 8 kursów dziennie podjeżdża pod wytwórnię cukierków w Trzebieży (po 4 w każdym kierunku),
• 4 kursy dziennie wykonują podjazd do miejscowości Drogoradz (po 2 w każdym kierunku)
• 16 razy dziennie autobus LS wykonuje podjazd pod Zakłady Chemiczne - 9 razy w kierunku Trzebieży i 7 razy w kierunku przeciwnym,
• pierwszy kurs do Trzebieży wykonywany jest o 4:20 z Osiedla Chemik (Police Kinga), ostatni zaś o godzinie 22:30. W kierunku Polic pierwszy autobus z Trzebieży odjeżdża o 5:00, ostatni zaś o 23:10.
• w soboty, niedziele i święta obowiązuje jednakowy rozkład jazdy w którym łącznie wykonywanych jest po 15 kursów w obu kierunkach i jeden okrężny Police - Jasienica - Tanowo - Police
• w dni wolne 7 razy dziennie Linia Samorządowe przejeżdża przez miejscowości Tanowo, Witorza, Tatynia i Wieńkowo
• w rozkładzie świątecznym 7 razy dziennie autobus podjeżdża pod wytwórnię cukierków (3 razy w kierunku Polic, 4 razy w kierunku Trzebieży)
• w dni wolne od pracy tylko 2 razy Linia Samorządowa zagląda do miejscowości Drogoradz
• 6 kursów w rozkładzie świątecznym podjeżdża pod Zakłady Chemiczne (po 3 w każdym kierunku)
• pierwszy kurs z Polic wykonywany jest o 4:20, ostatni zaś o 22:30. W kierunku przeciwnym pierwszy odjazd następuje o 5:00, a ostatni o 23:20,
• w dzień powszedni szkolny na Linii Samorządowej pojawia się 6 autobusów (z czego tylko 2 kursują od rana do nocy), w dzień świąteczny LS obsługują 4 autobusy, z których tylko jeden jeździ od rana do wieczora,

Organizacja imprezy biegowej – XXVI Ogólnopolski Bieg Uliczny „15 Policka” w latach czerwiec 2014 - 2017 wymuszała objazdy i zamknięcie dla ruchu ulic:

• Wyszyńskiego na odcinku od ul. Piaskowej do ul. Bankowej,
• ul. Bankowa na odcinku od ul. Wyszyńskiego do Zamenhofa,
• ul. Zamenhofa na całej długości,
• Piaskowa od skrzyżowania ulic Zamenhofa z Piaskową do Wyszyńskiego w Policach oraz drogi powiatowej na odcinku Police – Siedlice. Linia od ulicy Wyszyńskiego jedzie ulicami Bankową – Grzybową do ronda i dalej stałą trasą.

Od tego czasu linia samorządowa jeździ na tej samej trasie z pewnymi modyfikacjami (niektórymi kursami) - do Jasienicy w okresie szkolnym, do Wytwórni Cukierków, przez Zakłady Chemiczne, przez Drogoradz i Tanowo, Uniemyśl, Niekłończycę, Dębostrów, Jasienica Cmentarz.

Pod koniec 2015 roku rozkład jazdy linii samorządowej wprowadzono do autokomputerów SRG 3000p (do tej pory ich nie było). Autokomputery sterują między innymi informacją pasażerską (kierunkowymi tablicami) i ułatwiają życie kierowcom.

Spółka obsługuję linie samorządową 6 brygadami w dni robocze i 5 w soboty i niedziele.

LS/1 - 06:.00 - 23:55
LS/2 - 04:40 - 23:15
LS/3 - 04:15 - 05:55
LS/4 - 05:25 - 13:42
LS/5 - 05:55 - 06:50
LS/6 - 07:20 - 08:10

Dzień świąteczny

LS/1 - 05:55 - 23:15
LS/2 - 04:45 - 13:33
LS/3 - 13:00 - 21:49
LS/4 - 05:30 - 07:10
LS/5 - 17:40 - 18:31

Na Linii Samorządowej na gapę się nie pojedzie, w autobusach oprócz kierowcy jeździ konduktor. Natomiast na liniach ZDiTM-u ich nie ma i system kontroli biletów jest mocno nieszczelny. Na LS każdy, kto jedzie musi zapłacić, a wpływy ze sprzedaży biletów wpływają bezpośrednio do kasy SPPK.

1 stycznia 2016 następuję korekta rozkładu jazdy i trasy przelotu w dni powszednie. Powstał dodatkowy kurs o godzinie 7:30 - Kinga - Trzebież 8:30 - Trzebież - Kinga (przyjazd 9:10). Przyśpieszenie odjazdu z Trzebieży w dni powszednie i w dni świąteczne z godziny 22:05 na 21:55. Autobus na "Wytwórni Cukierków" będzie o 22:05 na wniosek pracowników Zakładu Dobosz.

Zmieniona została trasa przejazdu LS przez Tanowo. Autobusy kursują przez całą ulice Szczecińską (a nie jak dotychczas ulicą Policką) oraz Drogą Krajową 114. W związku z tym utworzone zostały nowe przystanki - "Tanowo na żądanie" oraz "Tanowo Policka na żądanie" w kierunku Jasienicy / Tanowo na żądanie w kierunku Polic.

Linia jeździ na trasie:

trasa nr 1:

CH Kinga (Os. Chemik) - Wyszyńskiego - Piaskowa - Grzybowa - Siedlecka - Grunwaldzka - Rynek - Kościuszki - [Kuźnicka - Zakłady Chemiczne - Kuźnicka] - Jasienica - Dębostrów - Niekłończyca - Uniemyśl - [Drogoradz] - Trzebież: Kościuszki - [Wytwórnia Cukierków] - WOP - PKP - Osadników - Trzebież Mała

trasa nr 2:

CH Kinga (Os. Chemik) - Wyszyńskiego - Piaskowa - Grzybowa - Siedlecka - Grunwaldzka - Rynek - Grunwaldzka - Tanowska - Trzeszczyn - Tanowo: Szczecińska - Tatynia - Jasienica - Dębostrów - Niekłończyca - Uniemyśl - [Drogoradz] - Trzebież: Kościuszki - [Wytwórnia Cukierków] - WOP - PKP - Osadników - Trzebież Mała

Od 1 lutego 2016 roku w mniejszym zakresie jest używany stary system Municom (nie są zgrywane dane z wykonania rozkładu jazdy), ale dalej przekazywane są rozkłady jazdy w związku z tym, że wszystkie tablice kierunkowe są z PZI "Taran" i stary system steruje tablicami kierunkowymi znajdującymi się w pojazdach autobusowych i tramwajowych. ZDiTM korzysta z nowego systemu sterowania komunikacją kupioną od hiszpańskiej grupy GMV a ich system nie ma opcji sterowania tablicami kierunkowymi.

Przy okazji warto też wspomnieć o uruchomieniu przez Gminę Police (9 lipca 2006) samorządowej linii plażowej jeżdżącej w ciepłe i słoneczne dni na plażę do Trzebieży (miejscowość zlokalizowana jest na północ od Polic, na skraju Puszczy Wkrzańskiej nad Zalewem Szczecińskim). Linia plażowa odjeżdża z przystanku Police Osiedle Chemik przez Police Rynek, Jasienica Pętla do przystanku Trzebież Pętla i z powrotem o określonych godzinach.

Warto również nadmienić o linii działkowej, która kursuje w okresie kwiecień - październik na trasie Police Osiedle Chemik - Jasienica Działki w określonych godzinach.

Linię Powiatową (LP) uruchomiono (czerwiec 1999) a (zlikwidowaną 1 września 2003), która łączyła Nowe Warpno z Trzebieżą przez Jasienicę, Osiedle Chemik, Tanowo, Dobra Szczecińska do Kołbaskowa.

Od 1 maja 2018 roku decyzją Burmistrza Polic w dni powszednie, popołudniowymi kursami, autobusy LS do godziny 18:00 będą podjeżdżać na przystanek przy Zakładach Chemicznych. Jest to reakcja na wnioski pasażerów korzystających z usług przychodni przy ZCH aby zapewnić im możliwość dojazdu lub powrotu z przychodni.

Niewybuch bomby lotniczej o wadze 250 kg z okresu II wojny w Policach w dniu 9 grudnia 2018 wymusił (od godziny 9:00 do zakończenia akcji) zmianę trasy autobusów Linii Samorządowej na odcinku Jasienica - Police Osiedle Chemik w obu kierunkach:
• Jasienica
• Piotra i Pawła
• Kuźnicka
• Rurowa
• Tanowska
• Piłsudskiego
• Wyszyńskiego

Na odcinku Trzebież - Jasienica autobusy kursowały bez zmian. Na czas usunięcia niewybuchu ewakuowano mieszkańców zamieszkałych w promieniu półtora km od znaleziska. Bomba znaleziona została w czasie robót u zbiegu ulic Tanowskiej i Siedleckiej.

Z dniem 1 stycznia 2019 przejazdy linią samorządową są bezpłatne dla wszystkich pasażerów, 20 listopada 2018 roku, Burmistrz Polic poinformował mieszkańców.

Autobusy linii zatrzymują się między innymi na przystankach na żądanie, są to: Piaskowa Szkoła, Siedlecka Dworzec, Grunwaldzka(w obu kierunkach), Kanał(w obu kierunkach), Taśmociąg (w obu kierunkach), Messer (w obu kierunkach), Jasienica Krzyżówka (w obu kierunkach), Jasienica Cmentarz(w obu kierunkach), Dębostrów III (w obu kierunkach), Trzebież Leśniczówka(w obu kierunkach), Osadników nż(w obu kierunkach), MOK, Tanowo II, Wieńkowo II, Trzeszczyn, Police Starostwo. Pozostałe przystanki są przystankami stałymi.

Mam świadomość, że opowiedziana historia linii samorządowej jest niepełna i należy jeszcze przekopać wiele materiałów z których można by ją uzupełnić. Jeśli ktokolwiek ma jakieś materiały, to zachęcam do uzupełnienia tej opowieści.

Rozkłady jazdy

2005 - rozkład + cennik
wrzesień 2005 - rozkład powszedni Kinga - Trzebież Mała
maj 2013 - rozkład świąteczny Kinga - Trzebież Mała
marzec 2014 - rozkład powszedni i świąteczny Kinga - Trzebież Mała
styczeń 2016 - rozkład powszedni i świąteczny Kinga - Trzebież Mała
cennik biletów dla linii samorządowej
rozkłady linii pracowniczych

Na wniosek mieszkańców Tatyni, Burmistrz Polic podjął decyzję, że z dniem 5 grudnia 2019 roku autobusy Linii Samorządowej będą zatrzymywać się na przystankach Trzeszczyn Las w obu kierunkach. Będą to przystanki na żądanie.

Od 1 lutego 2020 roku zmieniono rozkład jazdy Linii Samorządowej w dni powszednie, soboty i w dni świąteczne. ważny do 31 stycznia 2020, ważny od 1 lutego 2020.

27 lutego 2020 roku burmistrz Polic poinformował, że zmiany dokonane w rozkładzie jazdy Linii Samorządowej wynikały z sytuacji finansowej i możliwości budżetowych Gminy Police na rok 2020. Temat jest ponownie analizowany i dyskutowany w celu znalezienia najlepszego rozwiązania dla mieszkańców.

Prowadzone są rozmowy z przedstawicielami SPPK Sp. z o.o., odbyło się spotkanie z Sołtysami, którzy wystosowali petycję z prośbą o pozostawienie rozkładu jazdy tej linii w kształcie sprzed 1 lutego 2020 roku. W treści petycji zawarta była propozycja powrotu do odpłatności za przejazdy Linią Samorządową (z wyłączeniem dzieci i młodzieży szkolnej), które to rozwiązanie brane jest pod uwagę.

Na spotkaniu z sołtysami Trzebieży, Tatyni, Dębostrowa, Drogoradza, Uniemyśla, Niekłończycy i Tanowa zostały przedstawione możliwości wprowadzenia dodatkowych kursów finansowanych ze sprzedaży biletów. Nowy rozkład, uwzględniający te kursy został przekazany, z prośbą o skonsultowanie go z mieszkańcami i wypracowanie kompromisowego rozwiązania. W połowie marca zaplanowano następne spotkanie w celu ustalenia najlepszego, możliwego i akceptowalnego przez mieszkańców rozkładu jazdy.

Jednocześnie Burmistrz Polic wystosował pismo do Wojewody zachodniopomorskiego z zapytaniem o możliwość dofinansowania Linii Samorządowej ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.


foto: SPPK Police
Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne poinformowało, że zgodnie z umową z Gminą Police od 1 kwietnia 2020 roku wznowione zostały przewozy na Linii Działkowej kursującej na trasie Police – Jasienica Rodzinny Ogród Działkowy CHEMIK. Linia kursowała od kwietnia do końca października przez cały tydzień.

W porozumieniu z Zarządem ROD zmieniono również rozkłady jazdy. Linia kursowała przez cały okres o tej samej godzinie (wcześniej godziny kursowania zmieniały się w zależności od miesiąca). Na LD obowiązują takie same zasady przewozów jak na Linii Samorządowej. Wykonawcą i organizatorem przewozów jest Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne. Głównymi przystankami linii są: Zajezdnia SPPK, Kinga, Grzybowa, Piłsudskiego, Siedlecka/Przychodnia, Police Rynek, Jasienica/Klub, Jasienica/Działki. Rozkłady linii działkowej

Od 1 lipca 2020 roku obowiązuje na linii nowy wakacyjny rozkład jazdy dla linii samorządowej . Tego samego dnia przywrócono odpłatność za przejazdy LS, jednocześnie wprowadzając nowe ceny biletów jednorazowych - 2 złote i miesięcznych - 60 złotych.

Od 28 września 2020 roku z powodu budowy kolektora kanalizacji deszczowej, aż do odwołania zamknięto przejazd przez ulicę Polną w Trzebieży. Autobusy Linii Samorządowej zmierzające w kierunku Małej Trzebieży po przejechaniu przejazdu kolejowego na Kościuszki skręcały w Dworcową. W rejonie skrzyżowania ulic Dworcowej/Wkrzańskiej postawiono przystanek autobusowy. Następnie autobusy skręcały w prawo, w Wkrzańską na wysokości szkoły podstawowej autobusy zatrzymywały się na kolejnym przystanku, by na skrzyżowaniu Wkrzańskiej/Kościuszki/Rybackiej odbić w lewo w Rybacką, przez którą dojeżdżały do pętli autobusowej w Małej Trzebieży. Rozkłady linii samorządowej

Od 16 lipca 2021 roku autobusy Linii Samorządowej powróciły na normalną trasę do Trzebieży przez ulice Osadników, Polną i Wkrzańską.

Lista przystanków „NA ŻĄDANIE’ obowiązujących na linii samorządowej
• Piaskowa Szkoła
• Siedlecka Dworzec
• Grunwaldzka(w obu kierunkach)
• Kanał(w obu kierunkach)
• Taśmociąg (w obu kierunkach)
• Messer (w obu kierunkach)
• Jasienica Krzyżówka (w obu kierunkach)
• Jasienica Cmentarz(w obu kierunkach)
• Dębostrów III (w obu kierunkach)
• Trzebież Leśniczówka(w obu kierunkach)
• Osadników nż(w obu kierunkach)
• MOK
• Tanowo II
• Wieńkowo II
• Trzeszczyn
• Police Starostwo

Wszystkie pozostałe przystanki LS są przystankami STAŁYMI, gdzie istnieje obowiązek zatrzymania autobusu.

Rozkład jazdy linii samorządowej od 16 lipca 2021


* * *Lata 90 XX wieku


Wiek XXI


Linki


Copyright © Janusz Światowy, 2002
Wszelkie prawa zastrzeżone.