Menu


1879-1929


Lata 20-40 XX wieku


Lata 50–80 XX wieku


Historia linii

* * *

Linia 13: Plac Gałczyńskiego < -- > Dworzec Niebuszewo (Linia Specjalna)

Trasa linii:
DWORZEC NIEBUSZEWO – Asnyka – Orzeszkowej – Boguchwały – plac Sybiraków – Kołłątaja – Rondo Giedroycia – aleja Wyzwolenia – plac Rodła – plac Żołnierza Polskiego – Niepodległości – Brama Portowa – Krzywoustego – plac Kościuszki – Bohaterów Warszawy – Wawrzyniaka – plac Gałczyńskiego – aleja Wojska Polskiego – plac Szarych Szeregów – Piłsudskiego – plac Odrodzenia – plac Grunwaldzki – plac Rodła – aleja Wyzwolenia – Rondo Giedroycia – Kołłątaja – rondo Sybiraków – Kołłątaja – Asnyka – Orzeszkowej – DWORZEC NIEBUSZEWO

Linia uruchomiona od dnia 7 stycznia 2014 roku na czas trwania remontu torowisk i trakcji napowietrznej w ciągu alei Piastów na odcinku od placu Szarych Szeregów do ulicy Dąbrowskiego. Linia 13 będzie jeździła naprzemiennie z linią 12.

Linia 12 na trasie:
DWORZEC NIEBUSZEWO – Asnyka – Orzeszkowej – Boguchwały – plac Sybiraków – Kołłątaja – Rondo Giedroycia – aleja Wyzwolenia – plac Rodła – aleja Piłsudskiego – plac Grunwaldzki – aleja Piłsudskiego – plac Odrodzenia – aleja Piłsudskiego – plac Szarych Szeregów – aleja Wojska Polskiego – plac Gałczyńskiego – Wawrzyniaka – Bohaterów Warszawy – Krzywoustego – plac Kościuszki – Brama Portowa – – Niepodległości – Wyzwolenia – plac Rodła – Wyzwolenia – Rondo Giedroycia – Kołłątaja – rondo Sybiraków – Kołłątaja – Asnyka – Orzeszkowej – DWORZEC NIEBUSZEWO

Linia w dni powszednie - brygady 1, 4, 5, 8, 9 obsługiwana będzie przez zajezdnie Pogodno, a brygady 2, 3, 6 i 7 zajezdnia Golęcin. Linia w takim układzie będzie jeździła aż do zakończenia remontu.

Podział brygad dni robocze:
13/12/1 – (04:36 - 20:32)
13/12/2 – (05:42 – 23:02)
13/12/3 – (04:40 – 23:37)
13/12/4 – (05:43 – 23:18)
13/12/5 – (04:58 – 20:17)
13/12/6 – (04:30 – 20:43)
13/12/7 – (05:20 – 20:49)
13/12/8 – (04:56 – 23:11)
13/12/9 – (05:03 – 23:31)

Sobota i dni świąteczne - brygady 4, 5 obsługiwane przez zajezdnie Pogodno, a brygady 1, 2, 3, 6, 7, 8 i 9 zajezdnia Golęcin.

13/12/1 - (04:34 – 23:36)
13/12/2 - (04:42 – 19:00)
13/12/3 - (08:56 - 23:37)
13/12/4 - (09:05 - 18:17)
13/12/5 - (05:19 – 18:27)
13/12/6 - (08:43 – 23:49)
13/12/7 - (04:54 - 23:26)
13/12/8 - (08:40 - 23:29)
13/12/9 - (04:43 - 18:51)
Dni świąteczne

13/12/1 - (04:34 – 23:36)
13/12/2 - (04:54 – 19:00)
13/12/3 - (04:43 - 23:37)
13/12/4 - (05:19 - 18:17)
13/12/5 - (11:05 – 18:27)
13/12/6 - (04:42 – 23:49)
13/12/7 - (10:43 - 23:26)
13/12/8 - (10:51 - 23:29)
13/12/9 - (10:40 - 18:51)

Dnia 15 kwietnia 2014 roku, linia została zlikwidowana.

Odsłona druga

 Foto: Janusz Światowy
foto: Janusz Światowy
pętla Turkusowa
14 października 2021
ZDiTM uruchomił ją 9 października 2021 roku (faktycznie wyjechała na trasę 11 października) z powodu dużych zmian dla pasażerów komunikacji miejskiej w rejonie Placu Rodła, Niebuszewa, a także osób dojeżdżających z prawobrzeża. Zmiany w związku z dalej trwającymi praca torowymi w śródmieściu, jak również pracami budowlanymi na trasach linii pospiesznych w rejonie ich przejazdu z prawobrzeża na lewobrzeże, powodujące duże opóźnienia w ich kursowaniu (Estakada Pomorska, Energetyków - przebudowa ulic Międzyodrza), jak również brakami kierowców. Jeździła w dni powszednie w godzinach 6–18 z częstotliwością co 12 minut na trasie:Pomorzany <—> Turskusowa
Budziszyńska — aleja Powstańców Wielkopolskich — plac Szyrockiego — aleja Piastów — plac Kościuszki — Krzywoustego — plac Zwycięstwa — plac Brama Portowa — Wyszyńskiego — most Długi — Energetyków — most Portowy — Gdańska — Estakada Pomorska — Gdańska — most Pionierów Miasta Szczecina — Eskadrowa — Hangarowa — Jaśminowa

Z dniem 28 października 2021 roku linia została zlikwidowana w związku z oddaniem do eksploatacji przebudowanego przez ZUE z Krakowa odcinka torowisk od Bramy Portowej poprzez plac Żołnierza Polskiego, plac Hołdu Pruskiego i Matejki.


* * *Lata 90 XX wieku


Wiek XXI


Linki


Copyright © Janusz Światowy, 2002
Wszelkie prawa zastrzeżone.