Menu


1879-1929


Lata 20-40 XX wieku


Lata 50–80 XX wieku


Historia linii

* * *

Linia 105: Krzekowo - Wołczkowo
Klonowica Zajezdnia < -- > Dobra Osiedle

Trasa:
Krzekowo – Żołnierska – Szeroka – Koralowa – Bezrzecze Pętla – Wołczkowo

O linii 105 wspomina się już od kwietnia 1972 roku, ale informacje na jej temat pojawiają się od 2 stycznia 1973 roku. Jest to data, którą uważa się za jej powstanie. Jeździła na trasie podanej wyżej.

Wynosiła ona 3,3 km do Bezrzecza i 5,3 km do Wołczkowa. Przelot wynosił odpowiednio 10 i 15 minut. Obsługiwana była 1-2 autobusami z 15-25 i 30-40 minutową częstotliwością przed i po południu. 14 lutego tego roku dodano czas przejazdu do pętli na Krzekowie.

10 maja 1976 roku uruchomiono linię „D” z wykorzystaniem taboru brygady 105/2 w okresie pracy na trasie Krzekowo – Ogrody Działkowe. Długość tej linii wynosiła 4,4 km, przelot 12 minut, obsługiwana była 1 autobusem z 60 minutową częstotliwością. Linię tą zawieszano na okres zimowy, a zlikwidowano 12 listopada 1980 roku.

W międzyczasie wprowadzano dodatkowe kursy do i z Wołczkowa dla potrzeb uczniów szkoły oraz dopasowanie rozkładów jazdy w Wołczkowie do rozkładów jazdy autobusów PKS.

Od 21 grudnia 1982 roku linia 105 zaczyna jeździć na trasie Łukasińskiego (Zakłady Piekarnicze) – Bezrzecze – Wołczkowo. Długość trasy wynosiła do Bezrzecza 6 km, a do Wołczkowa 8 km, przelot trasy 17-22 w ciągu całego dnia, obsługiwana 2-3 autobusami z 15-25, 20-25 minutową częstotliwością przed i po południu.

Od 14 stycznia 1983 roku linię 105 wydłużono do Dobrej Szczecińskiej. Długość trasy wynosiła (wahała się od 12,2 – 13,6 km). Na tej trasie jeździła do chwili jej likwidacji czyli do 1 stycznia 1994 roku.

W trakcie tego czasu linia jeździła do ogrodów działkowych w okresie letnim, a na okres zimy kursy do ogrodów były zawieszane. W okresie zimowym linia kursowała na trasie z Zakładów Piekarniczych do Dobrej Szczecińskiej.

Przed jej zlikwidowaniem obsługiwana była przez 1-2 autobusy z 33-66 minutową częstotliwością kursowania. Przelot trasy wynosił 27 minut. Była dostosowywana do potrzeb przewozowych gminy Dobra. Powodem likwidacji linii było wypowiedzenie umowy przez gminę Dobra na świadczenie usług przewozowych.

Po 21 latach z dniem 1 stycznia 2015 roku reaktywowano linie 105, która poprzednio też jeździła do Dobrej Szczecińskiej. Było to możliwe dzięki podpisaniu umowy w dniu 14 listopada 2014 roku pomiędzy gminą Szczecin a gminą Dobra Szczecińska w osobach prezydenta Piotra Krzystka i wójta gminy Dobra Teresę Dera. Gminy zobowiązały się do partycypacji w kosztach utrzymania linii.

Porozumienie międzygminne zostało podpisane w ramach Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, który ma mieszkańcom Szczecina jak i Gminy Dobra, dać możliwość przemieszczania się komunikacją miejską na biletach obowiązujących wg taryfy biletowej ZDiTM.

Linia będzie kursowała na trasie - Klonowica Zajezdnia (ul. Wernyhory) - ul. Żołnierską przez Krzekowo - Bezrzecze - Wołczkowo - Dobra Osiedle

Obsługa przystanków na trasie:
Klonowica Zajezdnia - Dobra Osiedle

Klonowica Zajezdnia, Wernyhory, Żołnierska, Krzekowo, Krzekowo Kościół, Modra, Wronia, Rozmatynowa, Zaściankowa, Bezrzecze Koralowa, Bezrzecze, Wołczkowo: Słoneczna nż, Kościół, Piaskowa nż, Łąkowa, Dobra: MZAZ nż, Lawendowa nż, Spacerowa nż, Rondo, Osiedle. Trasa o długości 11.450 metrów, a przelocie 26 minut.

Obsługa przystanków na trasie:
Dobra Osiedle - Klonowica Zajezdnia

Dobra: Osiedle, Rondo, Przytulna nż, Spacerowa nż, MZAZ nż, Wołczkowo: Łąkowa nż, Piaskowa nż, Kościół, Słoneczna nż, Bezrzecze, Koralowa, Zaściankowa, Rozmarynowa, Wronia, Modra, Krzekowo: Koścół, Krzekowo, Klonowica Zajezdnia. Trasa o długości 10.620 metrów, a przelot w ciągu 23 minut.

Kursy będą wykonywane w dni robocze w godzinach szczytu co 24 minuty, w godzinach po szczytowych co 48 minut, w pozostałym okresie oraz w dni świąteczne co 60 minut. Linie obsługuje PKS Szczecin.

30 sierpnia 2015 roku w godzinach 8:00 - 13:00 odbył się bieg XXXVI PKO Półmaraton Szczeciński, który wymusił zmiany na linii 105. • autobusy linii 105 kursowały skróconą trasą do pętli Krzekowo z pominięciem przystanków ,,Klonowica Zajezdnia’ (na ul. Wernyhory), ,,Wernyhory’’, ,,Żołnierska’’. Na trasie objazdu był uruchomiony dodatkowy przystanek ,,Klonowica Zajezdnia’’ – usytułowany przy wyjeździe z zajezdni autobusowej SPA Klonowica.

1 września 2015 roku na wniosek Gminy Dobra wprowadzone zostały zmiany w komunikacji miejskiej na trasach pomiędzy Szczecinem a Gminą Dobra a także na terenie gminy.

Linia 105 kursująca na trasie Klonowica Zajezdnia - Dobra Osiedle kursuje według zmienionego rozkładu jazdy. Autobusy jadące w kierunku przystanku Dobra Osiedle na przystanku "Dobra Rondo" zatrzymają się w zatoce na rondzie a nie jak dotąd przed rondem.

Klonowica Zajezdnia < — > Dobra Osiedle
Szczecin: Wernyhory — rondo Karskiego — Żołnierska (z powrotem: Żołnierska — Klonowica — Wernyhory) — rondo Prymy — Szeroka — Modra — Koralowa — Berzecze: Koralowa — Górna — Wołczkowo: Słoneczna — Lipowa — Dobra: Szczecińska — Graniczna — Szczecińska

Prace prowadzone przy przebudowie skrzyżowania ulic Mickiewicza, Żołnierską, Wernyhory i Reduty Ordona w dniach 21 - 30 września 2016 roku, wymusiła zamknięcie dla ruchu ulica Wernyhory.

• inia 105 jeżdżąca na trasie Klonowica Zajezdnia — Dobra Osiedle, od przystanku „Klonowica Zajezdnia” zlokalizowanego na ulicy Klonowica przy wyjeździe z zajezdni jedzie ulicą Klonowica do pętli Krzekowo i dalej stałą trasą do Dobra Osiedle. Na kierunku powrotnym końcowy przystanek (dla wysiadających) wspólny z linią 60 (na wysokości wjazdu do zajezdni). Nieczynne przystanki: Klonowica Zajezdnia, Wernyhory, Żołnierska. Dodatkowe przystanki: Klonowica Zajezdnia (przy wyjeździe z zajezdni).

W związku z organizacją w dniu 27 sierpnia 2017 roku w godzinach 8:00 - 14:00 biegu XXXVIII PKO Półmaratonu Szczecińskiego wprowadzono zmiany na linii 105.

• autobusy linii 105 kursowały skróconą trasą do pętli Krzekowo z pominięciem przystanków ,,Klonowica Zajezdnia’’, ,,Wernyhory’’, ,,Żołnierska’’.

Na trasie objazdu uruchomiono dodatkowy przystanek ,,Klonowica Zajezdnia’’ – usytuowany przy wyjeździe z zajezdni autobusowej SPA Klonowica. Na trasach objazdu obowiązywały istniejące przystanki, a autobusy linii 53, 60, 74, 80, 105 przejeżdżały przez pętlę Krzekowo.

Prace drogowe prowadzone na ulicy Szczecińskiej w Dobrej w dniach 18 września - 7 października 2020 roku, wymusiły wprowadzenie zmian w kursowaniu linii. Linia 105 kursowała na trasie Klonowica Zajezdnia — Dobra Przytulna. W tym czasie nie obsługiwano przystanków „Dobra Rondo” (nr 96141) oraz „Dobra Osiedle” (nr 96212).

Uruchomiono dodatkowy przystanek „Dobra Przytulna” w ciągu ulicy Szczecińskiej na wysokości skrzyżowania z ulicą Przytulną dla linii 105, jako przystanek końcowy dla pasażerów wysiadających dla linii 105.

Kolejne prace drogowe w ciągu ulicy Szczecińskiej w Dobrej od 18 sierpnia 2021 roku do odwołania wymusiły zmiany w kursowaniu linii 105. Kursowała ona na trasie Klonowica Zajezdnia – Dobra Rondo, bez dojazdu do pętli „Dobra Osiedle”, według normalnie obowiązującego rozkładu jazdy.

Od 1 września 2021 roku nastąpiła zmiana rozkładów jazdy linii 105 polegająca na korekcie godzin odjazdów i czasów przejazdu. Częstotliwość kursowania nie uległa zmianie. Jednocześnie uruchomiono nowe przystanki „Modra”, zlokalizowane w ciągu ulicy Szerokiej, po południowej stronie skrzyżowania z ulicą Modrą (nr 37751 w kierunku Bezrzecza, 37752 w kierunku Krzekowa). Przystanki są przystankami na żądanie.

Na wniosek pasażerów z dniem 13 września 2021 nastąpiła korekta powszedniego rozkładu jazdy linii, polegająca na przesunięciu kursów z pętli „Dobra Osiedle” z godziny 15:50/15:56 oraz z godziny 19:48/19:58.

ZDiTM we współpracy z gminą Dobra 1 maja 2022 wprowadził zmianę tras i numeracji linii autobusowych kursujących na terenie gminy. Zmiany są efektem konsultacji społecznych przeprowadzonych przez Gminę na wnioski ich mieszkańców. Zmiany są również zgodne z polityką ZDiTM porządkowania numeracji linii komunikacji miejskiej obsługującej gminy ościenne.

Od tego dnia linia zmieniła numerację na 225, a linia 105 została zlikwidowana. Przed zlikwidowaniem linia jeździła na trasie:

KLONOWICA ZAJEZDNIA < — > DOBRA OSIEDLE
Szczecin: Wernyhory — rondo Karskiego — Żołnierska (z powrotem: Żołnierska — Klonowica — Wernyhory) — rondo Prymy — Szeroka — Modra — Koralowa — Berzecze: Koralowa — Górna — Wołczkowo: Słoneczna — Lipowa — Dobra: Szczecińska — Graniczna — Szczecińska


* * *Lata 90 XX wieku


Wiek XXI


LinkiCopyright © Janusz Światowy, 2002
Wszelkie prawa zastrzeżone.