Menu


1879-1929


Lata 20-40 XX wieku


Lata 50–80 XX wieku


48 rocznica powstania komunikacji miejskiej

* * *


Opracowanie artykułu Kazimierz Trojnacki i kolegium redakcyjne.
Nr 9 - 10 z września i października 1993 roku.


* * *

Z okazji 48 rocznicy powstania komunikacji miejskiej w powojennym Szczecinie, 1 października 1993 roku w klubie "Pocztylion" odbyło się uroczyste spotkanie kierownictwa zakładu i przedstawicieli Zarządu Miasta z zasłużonymi pracownikami MZK.

Na spotkanie przybyli: wiceprezydent Miasta Andrzej Tarnowski, naczelnik Wydziału Inżynierii Miejskiej Kazimierz Trzciński, były dyrektor MZK Witold Dąbrowski oraz liczne grono pracowników. Życzenia dla kierownictwa zakładu i załogi przesłali:
przewodnicząca Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miejskiej Ewa Łatka oraz były dyrektor MZK Andrzej Anczykowski.

Dyrektor Jerzy Barański w krótkim przemówieniu zwrócił uwagę na fakt, iż pracownicy komunikacji miejskiej byli pionierami zasiedlania i odbudowy Szczecina. Podkreślił, że obecny poziom komunikacji jest wynikiem rzetelnej pracy kilku pokoleń pracowników. W ciepłych słowach podziękował załodze oraz emerytom i rencistom za włożony wysiłek i życzył pomyślności w życiu osobistym. Podobne życzenia i gratulacje wyróżnionym pracownikom przekazał wiceprezydent Miasta. Za pomyślną przyszłość załogi wzniesiono toast lampką szampana.

Za duży wkład pracy w rozwój komunikacji miejskiej uhonorowani zostali:

Wpisem do "Księgi zasłużonych dla MZK"

Ancerowicz Marianna, Litra Marianna, Kaczyńska Maria, Piechota Jan, Kapusta Irena, Pinuszewski Maksymilian, Kłos Edward, Szulim Anna, Krzeminowska Irena, Żaglewska Łucja.

Odznaką "Zasłużony Pracownik Komunikacji Miejskiej w Szczecinie "

Andrałojć Czesław, Jaworski Stanisław, Bieniek Wiesław, Junik Ryszard, Bujek Lucyna, Jura Maria, Buszczyk Eugeniusz, Kołaczyński Mirosław, Burza Irena, Konowicz Stanisław, Cielesz Elżbieta, Konopka Irena, Chodowec Włodzimierz, Kudyk Teresa, Czubek Ryszard, Lach Stanisław, Drejws Zofia, Leszczyński Mieczysław, Dubois Anna, Majorczyk Jerzy, Giera Janina, Malasińska Krystyna, Goch Władysława, Matuszek Krystyna, Groniecki Henryk, Mirek Jolanta, Haska Grażyna, Mocio Czesław, Jańczuk Andrzej, Mojek Heribert, Jasiulek Wanda, Monczak Ryszard, Mróz Stanisław, Szczygieł Anna, Murawska Krystyna, Szmelter Helena, Nowaczyk Adam, Szok Roman, Panczenko Wiktoria, Tomala Janina, Pietrzak Janina, Ujma Kazimiera, Ratke Leon, Weiss Walentyna, Romańczuk Zbigniew, Wilk Alfreda, Simińska Janina, Wochanica Janusz, Sionkowski Roman, Wożniak Andrzej, Ślimak Janina, Wołowiec Wacław, Skórka Elżbieta, Wyroślak Barbara, Spychaj Andrzej, Zygmułka Halina, Świątek Rozalia.

Brązową odznaką "Za zasługi dla Transportu RP"

Dziemianczuk Mieczysław, Poiaków Edward, Grzybowska Kazimiera, Skuratowski Paweł, Jakimiuk Aleksander, Smaderek Jerzy, Jędrzejek Stanisław, Socha Jan, Krasny Ignacy, Świtalska Alina, Piechota Jan, Wajda Józef, Pierściński Ryszard, Waszczuk Henryk.
Z uroczystością 48-lecia MZK zbiegło się przyznanie kierownikowi BHP Janowi Strzępce Honorowej Odznaki "Zasłużony dla Ochrony Pracy".


* * *Lata 90 XX wieku


Wiek XXI


LinkiCopyright © Janusz Światowy, 2002
Wszelkie prawa zastrzeżone.