Menu


1879-1929


Lata 20-40 XX wieku


Lata 50–80 XX wieku


Wymiana oznakowania przystanków

* * *


Opracowanie artykułu Janusz Sienkiewicz. Nr 4 z kwietnia 1993 roku


* * *

Zgodnie z obowiązującym Prawem o Ruchu Drogowym oraz związanym z tym nakazem Wydziału Komunikacji Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie w czerwcu 1992 roku przystąpiliśmy do zmiany oznakowania przystanków komunikacji miejskiej. Dotychczasowe znaki "A" i "T" zamieniamy na znaki wg wzoru D-15 z sylwetką autobusu i tramwaju.

Do dnia 20.04.1993 roku dokonaliśmy wymiany na 630 przystankach usytuowanych w centrum oraz na wszystkich głównych ciągach komunikacyjnych. Przy wymianie oznakowania stosujemy zasadę kompleksowej naprawy, gdyż oprócz wymiany oznakowania dokonujemy zmiany słupka przystankowego, rozkładów jazdy, numerów linii.

Wprowadziliśmy dodatkowy element jakim jest tablica z nazwą przystanku. Dla zmniejszenia kosztów utrzymania przystanków w wielu miejscach dotychczasowe przystanki typu warszawskiego (oszklone) zastąpiliśmy przystankami typu rurowego, które są bardziej trwałe i mniej narażone na dewastację.

Ten ogrom pracy, zwłaszcza w trudnych warunkach jesienno-zimowych wykonała grupa pracowników Wydziału Koordynacji Ruchu i są to:
- Starszy Mistrz - Andrzej Bąkowski,
- brygadzista - Jan Zachwieją oraz Zdzisław Pietyra, Henryk Szymański, Adam Janulewicz, Marek Czarnecki, Jan Reutt, Marcin Ocytko.

W pracach tych duży udział miały Centralne Warsztaty Tramwajowe, które wykonały większość elementów do oznakowania przystanków. Zmiana oznakowania wszystkich przystanków powinna być zakończona w pierwszym półroczu bieżącego roku, jednak wykonanie powyższego jest uzależnione od możliwości finansowych zakładu. Przyznane środki w planie na utrzymanie tras komunikacyjnych nie gwarantują możliwości zakończenia prac.


* * *

Lata 90 XX wieku


Wiek XXI


LinkiCopyright © Janusz Światowy, 2002
Wszelkie prawa zastrzeżone.