Menu


1879-1929


Lata 20-40 XX wieku


Lata 50–80 XX wieku


Zmiany w systemie opłat za przejazdy

* * *


Opracowanie artykułu Izabela Stępczyńska. Nr 9-10 z wrzesień i październik 1993 roku


* * *

Od dnia 1 listopada 1993 roku wprowadzony zostaje na podstawie uchwały nr XLI/582/93 Rady Miejskiej w Szczecinie z dnia 4 października 1993 roku nowy system opłat za usługi przewozowe świadczone przez MZK w Szczecinie.

Od 1 listopada br. wprowadzone zostają nowe bilety za przejazdy jednorazowe. Są to bilety CZASOWE. Cena ich zależy od czasu przejazdu, a więc pośrednio również od odległości, którą pasażer pokonuje. Bilet uprawnia do dokonywania przesiadek. Założono następujące odcinki czasowe: 10, 40 i 120 minut.

Na liniach zwykłych podstawowe ceny wynoszą stosownie: 2200, 4400, 8800 zł.
Przejazd linią pospieszną kosztuje dwukrotnie więcej.

Natomiast na liniach podmiejskich przy przekroczeniu stref taryfowych obowiązuje dopłata do biletu czasowego na linie zwykłe i wynosi ona 4400,-zł.
Z systemu czasowego wyłączono linie nocne, obowiązuje tu bilet jednorazowy, niezależnie od czasu przejazdu kosztuje on 13200,-zł. Przejazdy ulgowe na wszystkich liniach są o 50% tańsze.

W okresie od 1 listopada do 31,12.1993 roku równolegle z taryfą czasową stosowane będą na liniach zwykłych w granicach administracyjnych miast i liniach pospiesznych opłaty jednorazowe bez możliwości przesiadek na dotychczasowych zasadach i wg dotychczasowych cen /3600, 7200,-zł/. O sposobie uiszczenia opłat za przejazdy na tych liniach /bilet czasowy, czy za jeden przejazd, niezależnie od czasu jazdy/ decyduje pasażer.

Zasady stosowania biletów okresowych, miesięcznych, kwartalnych pozostają bez zmian. Wszystkie służby MZK mające kontakt z pasażerami otrzymały "Informatory", w których zawarte są informacje dotyczące cen biletów, zasad korzystania z nich, przepisów porządkowych itp. Tak istotna zmiana systemu taryfowego wymaga wysiłku wszystkich służb zakładu, aby można ją było sprawnie wprowadzić. Konieczne jest więc zapoznanie się z omówionymi tutaj skrótowo zmianami i udzielenie wyczerpujących informacji pasażerom.

Pisemne informacje o czasach przejazdów między przystankami na poszczególnych liniach, cenach, zasadach taryfowych umieszczone zostaną począwszy od 25.10.1993 roku na obiektach MZK, dyspozytorniach, kasach, wiatach, pojazdach i przystankach. Na pewno życzliwa pomoc każdego z nas będzie też potrzebna.

Podstawowe zadania, które stoją przed wszystkimi służbami to:
- rzetelna wiedza o nowych przepisach taryfowych,
- informowanie pasażerów i wyjaśnianie wątpliwości,
- dbałość o zapewnienie ciągłości informacji pisemnej w pojazdach i obiektach /uzupełnianie w przypadku zerwania/, -JAZDA ZGODNIE Z ROZKŁADEM ! ! !
Czasowy system opłat opiera się bowiem na czasach rozkładowych. Wszelkie odchylenia budzić będą konflikty, bieżąca kontrola i zapewnienie PEŁNEJ SPRAWNOŚCI KASOWNIKÓW - wydruk godziny przez kasownik jest decydującym elementem systemu czasowego taryfy, dbałość o ustawienie właściwego, zgodnego z Centralą Ruchu czasu w sterowniku. Od dobrej woli i postawy wszystkich służb ruchu i nadzoru oraz od sprawności urządzeń zależy powodzenie wprowadzonych zmian i ocena naszego zakładu na zewnątrz. PAMIĘTAJMY O TYM.


* * *Lata 90 XX wieku


Wiek XXI


LinkiCopyright © Janusz Światowy, 2002
Wszelkie prawa zastrzeżone.