Menu


1879-1929


Lata 20-40 XX wieku


Lata 50–80 XX wieku


Nowa organizacja ruchu w okresie lata

* * *


Opracowanie artykułu Marek Tątarski. Nr 7-8 z lipca i sierpnia 1993 roku


* * *

Sezon wakacyjno-urlopowy stał się tego roku przyczynkiem do wprowadzenia zmian w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej w naszym mieście. Pozwoliły na to m.in. doświadczenia ubiegłoroczne, które wykazały, że we wspomnianym na wstępie okresie zmniejszają się przewozy środkami komunikacji miejskiej w czasie tzw. szczytów. Wypoczywająca młodzież jak też osoby przebywające na urlopach sprawiają, że pustoszeją autobusy i tramwaje.

Sytuacja taka stworzyła możliwość ograniczeń na niektórych liniach tramwajowych i autobusowych, których głównym zadaniem w okresach szczytów przewozowych jest dowiezienie do miejsc pracy i nauki. Zmniejszone zapotrzebowanie na tego typu przewozy pozwoliło na wprowadzenie 12 minutowej częstotliwości /tj. dotychczasowej poszczytowej/ na liniach tramwajowych nr 2, 3, 7 i 11. Ze zmniejszoną częstotliwością kursują aktualnie również autobusy linii 55 oraz 64, na których ograniczono częstotliwość z 10 do 20 minut. Zawieszono kursowanie szczytowych linii pospiesznych D i E oraz szkolnej linii 109 w Policach. Letnie zmiany w funkcjonowaniu linii komunikacyjnych to jednak nie tylko ograniczenia w kursowaniu pojazdów ale także poprawa częstotliwości czy wydłużenie niektórych relacji.

I tak wraz z rozpoczęciem sezonu działkowego na początku kwietnia wprowadzono wiosenno letnie rozkłady jazdy na liniach:
- 52 zwiększając częstotliwość z 40 do 20 minut,
- 105 wydłużając jej trasę do ogrodów przy ulicy Łukasińskiego.
Liczne kolonie organizowane na terenie Szczecina, jak też zwiększone zainteresowanie szczecinian najbliższym i najpopularniejszym terenem rekreacyjnym jakim jest Jezioro Głębokie, tereny Lasu Arkońskiego oraz Kąpieliska Arkonka sprawiły, że wprowadzono zmiany w funkcjonowaniu linii tramwajowej nr 9. Obecnie we wszystkie dni tygodnia w godzinach rannych tj. od 5 - 9 tramwaje na tej linii kursują co 12 minut, natomiast od 9 - 18 co 6 minut, co powinno w pełni zaspokoić potrzeby przewozowe związane z przejazdami o charakterze rekreacyjnym.
Wprowadzone zmiany pozwolą na swobodniejszą realizację planu urlopów w grupie zawodowej kierowców i motorniczych, którzy podobnie jak wszyscy chcieliby choć część należnego wolnego wykorzystać w okresie lata. Niewątpliwym efektem powyższych zmian będą, co prawda niewielkie, ale jednak niezbędne oszczędności finansowe.


* * *Lata 90 XX wieku


Wiek XXI


LinkiCopyright © Janusz Światowy, 2002
Wszelkie prawa zastrzeżone.