Menu


1879-1929


Lata 20-40 XX wieku


Lata 50–80 XX wieku


Autokomputery SRG 2000D w zajezdni Dąbie i Klonowica
Instalacja autokomputerów

* * *

W październiku 1993 roku zawarto umowę pomiędzy MZK Szczecin a Zakładem Mechaniki Pojazdowej "R&G" oraz PZI "TARAN" z Mielca na dostawę i montaż 128 autokomputerów SRG 2000D w autobusach zajezdni Dąbie oraz systemu "Municom". Autokomputer SRG 2000D musiał spełniać takie kryteria jak:
– Rejestracja przebiegu przez cały czas pracy pojazdu oraz rejestracja prędkości chwilowej za ostatnie 10 minut realnej jazdy, co 1 sekundę.
–Zliczanie kilometrów każdego kursu rozpoczynając liczenie długości kursu od "0". Po zliczeniu musiał dokonać podsumowania przejechanych kilometrów pracy autobusu włączającego się do ruchu w dowolnym miejscu na trasie linii.
– Autokomputer musiał rejestrować każde ruszenie /jazdy/ i zatrzymania /postoju/.
– Rejestracja czasu włączenia autokomputera z podaniem numeru identyfkującego kierowcę.
– Uruchomienie poprzez klucz osobisty kierowcy ID.
– Rejestracja czasu włączenia i wyłączenia oraz sumarycznego czasu pracy agregatu.r&g.jpg
– Rejestracja średniej wartości poziomu paliwa.
– Rejestracja okresowo /co 5 min/ prędkości obrotowej MAX i MIN jak i temperatury silnika.
– Rejestracja niedoboru płynu chłodzącego
– ujęta w raporcie i sygnalizowana kierowcy.
– Rejestracja napełnienia pojazdu /obciążenia pojazdu/, skasowanych biletów.
– Wszystkie zakłócenia w wykonaniu rozkładu jazdy oraz zjazdy z trasy mają być rejestrowane wg wpisanych kodów awarii. Powrót na trasę odwołanie awarii oraz pełna rejestracja i umieszczenie w raporcie zdarzenia.
– Autokomputer powinien również rejestrować pomiary ciśnienia oleju, sterować kasownikami biletów KRG, drukować bilety i rejestrować operacje związane ze sprzedażą biletów. Ponadto autokomputer powinien mieć możliwość rozbudowy do funkcji:
– łączności radiowej, tablic informacyjnych oraz zegara.
– podpięcie przycisku przeciw napadowego zadziałanie tego przycisku powinno zablokować drzwi pojazdu, wyemitować sygnał do Centrali Ruchu i zanotować w raporcie.
Pracownicy R&G z Mielca od momentu podpisania umowy, montowali codziennie po kilka autokomputerów SRG 2000D w autobusach zajezdni Dąbie kończąc całą operacje 6 listopada 1993 roku. W międzyczasie firma "TARAN" przygotowała system "Municom" do współpracy z autokumputerami. Oprogramowanie zapewniało obsługę funkcji w oparciu o dane z eksploatowanego w MZK Szczecin systemu rozkłady jazdy o zmodyfikowane systemy informatyczne dostarczającego oprogramowanie:
– Rozkład Jazdy
– Dyspozytor zajezdniowy
– Rozliczenie biletów /sprzedawanych przez kierowcę autobusu/.
– Analiza raportów.

Warunkiem odbioru całości prac było przeszkolenie pracowników zajezdni Dąbie oraz dostarczenie instrukcji techniczno – ruchowej jak również instrukcji obsługi zainstalowanych modułów. A warunkiem przyjęcia systemu "Municom" do eksploatacji było: ręczne zbudowanie rozkładu jazdy, nagranie 32 bitowej karty RAM, uruchomienie testowanej linii "55" z autokomputerem, odczytanie karty RAM z całodziennej pracy linii "55", przetworzenie tych danych, stwierdzenie poprawności działania systemu na danych rzeczywistych. Próby wypadły pomyślnie i z tą chwilą autokomputery SRG 2000D oraz system zarządzania "Municom" weszły na stałe do eksploatacji.

Po półrocznym testowaniu urządzeń i systemu komunikacyjnego, wyeliminowaniu błędów, w roku 1994 zdecydowano się na montaż takiej samej partii autokomputerów i systemu komunikacyjnego w zajezdni Klonowica. Nad całością prac i odbiorem wykonanej pracy tak w zajezdni Dąbie jak i pół roku później w zajezdni Klonowica ze strony MZK Szczecin czuwali informatycy p. Krzysztof Ptasznik i piszący te słowa Janusz Światowy. Wprowadzenie autokomputerów w obydwu zajezdniach wymusiło dokładne wymierzenie tras autobusowych oraz korektę odległości. Spowodowało zwiększenie punktualności kursowania linii autobusowych jak również wzrost sprzedaży biletów.


* * *


Lata 90 XX wieku


Wiek XXI


Linki


Copyright © Janusz Światowy, 2002
Wszelkie prawa zastrzeżone.