Menu


1879-1929


Lata 20-40 XX wieku


Lata 50–80 XX wieku


Wspomnienie o koledze

* * *


Opracowanie artykułu Izabela Stępczyńska. Nr 5/6 z maja i czerwca 1993 roku


* * *

9 maja 1993 roku odszedł na zawsze z szeregów braci tramwajarskiej starszy dyspozytor ds kontroli Marian Jagiełko. Miał 55 lat. W sierpniu br. minęłoby 33 lata od rozpoczęcia pracy w komunikacji szczecińskiej.

23 sierpnia 196o roku rozpoczynał jako młody człowiek służbę konduktora w zajezdni tramwajowej Pogodno. Od 4 czerwca 1970 roku przeniesiony do pracy w służbie nadzoru, rozpoczynał ją Jako kontroler ruchu. Następnie przechodząc przez kolejne szczeble w tym zawodzie w roku 1978 objął stanowisko st.dyspozytora.

Całość problemów związanych z utrzymaniem ciągłości komunikacji, prawidłowym jej funkcjonowaniem i nadzorowaniem była mu doskonale znana i bliska. Czynnie uczestniczył we wszystkich związanych z tym pracach od likwidacji skutków śnieżyc czy gołoledzi poprzez kontrolę punktualności środków komunikacyjnych, obserwację napełnienia pojazdów, nadzorowanie pracy służb ruchu, informowanie pasażerów o zmianach w ruchu, zabezpieczanie zmasowanych przewozów do regulowania ruchem w wypadkach awarii lub innych zakłóceń.

Foto: archiwum MZK autor nieznany - ulica Sikorskiego/Ku słońcu - ostatnia droga kolegi
Foto: archiwum MZK
Ostatnia droga kolegi
ulica Sikorskiego/Ku Słońcu
Czuwał nad przestrzeganiem przez pasażerów przepisów porządkowych i taryfowych. W ciągu wielu lat związany z zakładem pozostawał zawsze w pełnej dyspozycji i gotowości do pracy. Przygotował do zawodu wielu młodszych kolegów przekazując im swoja fachową wiedzę i doświadczenie. Jako starszy zmiany organizował i nadzorował pracę służby kontrolerskiej.

Szanowany i lubiany przez kolegów, ceniony przez kierownictwo wydziału i zakładu odszedł przedwcześnie. Tragiczna śmierć dosięgnęła go podczas pracy. Zginął pełniąc obowiązki służbowe wskutek potrącenia przez nieustalony samochód ciężarowy. Dochodzenie w tej sprawie trwa. Pozostał wielki żal po tragicznej stracie dobrego pracownika, sympatycznego, lubianego kolegi, skromnego i uczciwego człowieka.
Część Jego pamięci.


* * *

Lata 90 XX wieku


Wiek XXI


LinkiCopyright © Janusz Światowy, 2002
Wszelkie prawa zastrzeżone.