Menu


1879-1929


Lata 20-40 XX wieku


Lata 50–80 XX wieku


Zmniejszone nakłady na komunikację w 1994 roku

* * *


   Nr 11 - 12 z listopada i grudnia 1993 roku


* * *

Projekt dostosowania przedsięwzięć gospodarczych zakładu do zmniejszonych nakładów na komunikacje w przyszłym roku.

Prezydent miasta zawiadomił zakład, że dotację budżetową na rok 1994 otrzymamy na poziomie roku bieżącego. Decyzja ta spowodowała konieczność założenia przez kierownictwo zakładu takich działań gospodarczych, które pozwolą na utrzymanie się w dotychczasowych kosztach, tym bardziej, że nie mamy możliwości uzyskania odpowiednio wysokich środków finansowych ze sprzedaży własnej.
Projekt przedsięwzięć zakłada m.in.:
- zlecanie usług nierentownych wykonawcom spoza zakładu, np. sprzątanie przystanków, mycie taboru autobusowego, sprzątanie warsztatów i terenu baz autobusowych,
- utworzenie w trakcji tramwajowej uniwersalnego pogotowia technicznego, w bazach autobusowych wprowadzenie specjalizacji w zakresie wykonywania regeneracji i napraw osprzętu i podzespołów,
- zaniechanie wykonywania remontów kapitalnych i napraw głównych taboru systemem zleconym.
Przewidywane działania spowodują konieczność ograniczenia zatrudnienia w zapleczu technicznym i innych służbach pomocniczych zakładu. Ze względu jednak na występujące braki w zatrudnieniu motorniczych i kierowców autobusów kontynuowane będą przesunięcia pracowników z grup zaplecza do tych zawodów po odpowiednim ich przekwalifikowaniu, a także do centralnych warsztatów w związku z planowanym rozszerzeniem remontów taboru tramwajowego.

Przesunięcia te zrekompensują ponoszone obecnie koszty występujących godzin nadliczbowych w grupie motorniczych i kierowców. Założono również drugi wariant działań, możliwy do realizacji, w przypadku wprowadzenia nowego taboru autobusowego do bazy Klonowica. Przedsięwzięcia zastały zaproponowane przy zachowaniu dotychczasowego zakresu usług dla ludności. Projekt przedsięwzięć przekazano prezydentowi, a ostateczną decyzję w sprawie oraz o dalszym kształcie naszego zakładu podejmie w styczniu 1994 roku rada miejska.

Wiadomość z ostatniej chwili:
- w dniu 21 grudnia opracowano kolejną wersję planu finansowo-rzeczowego na rok 1994 przewidującego utrzymanie się MZK w kosztach na poziomie 536 mld zł. Wersja ta może jeszcze ulec zmianie.


* * *Lata 90 XX wieku


Wiek XXI


LinkiCopyright © Janusz Światowy, 2002
Wszelkie prawa zastrzeżone.