Menu


1879-1929


Lata 20-40 XX wieku


Lata 50–80 XX wieku


Historia linii

* * *

Linia 95 (TNŻ) 904 PODJUCHY PĘTLA < -- > PODJUCHY PĘTLA < -- > PODJUCHY DWORZEC

Trasa:
PODJUCHY PĘTLA < - > PODJUCHY PĘTLA
Granitowa - Marmurowa - Radosna - Morwowa - Chojnicka - Mielecka - Drawska - Sąsiedzka - Sieradzka - Chromowa - Ruda - Olkuska - Wschodnia - Marii Grzegorzewskiej - Korczaka - Karola Pruszyńskiego - Wschodnia - Chełmińska - Krzemienna

Jest to najmłodsza linia autobusowa uruchomiona przez ZDiTM 11 kwietnia 2016 roku w ramach Centralnego Systemu Zarządzania Komunikacją Miejską.

Linia uruchomiona jako „Transport na żądanie” jest formą wsparcia regularnej komunikacji miejskiej. Ma ona ułatwić mieszkańcom górzystych terenów dzielnicy dostęp do linii komunikacji miejskiej kursujących przez pętlę Podjuchy.

Pasażerowie po skontaktowaniu się z dyspozytorem na Centrali Ruchu, a później po zalogowaniu się na specjalnie przygotowanej stronie, będą mogli zamówić na konkretną godzinę mikrobus, który dowiezie ich z/na pętle lub na wybrany przystanek.

Mikrobusy zabierają jednorazowo 20 osób. O godzinie planowanej podróży decyduje pierwsze zgłoszenie. Czas i trasa przejazdu jest różna, ponieważ godzina i start pierwszego kursu może być każdego dnia inny. Celem jest dowiezienie zainteresowanych pasażerów w miejsce dogodnej przesiadki do autobusów komunikacji miejskiej na pętli Podjuchy lub do domów z pętli w ciągu 15 minut.

W uzgodnieniu z Radą Osiedla wytypowano kilkanaście punktów, z których będą odjeżdżały mikrobusy na telefon, są to następujące przystanki:
• Pętla Podjuchy
• Granitowa (dla wysiadających)
• Chojnicka
• Mielecka
• Sąsiedzka
• Chromowa
• Ruda
• Grzegorzewskiej
• Wschodnia
• Chełmińska
• Miechowska (dla wysiadających)

Umowa na przewozy została podpisana z firmą PKS Szczecin na razie do końca roku. Na potrzeby tej formy transportu, PKS przygotował 3 mikrobusy - klimatyzowane Mercedesy Sprintery, kursować będą 2 a 1 będzie w rezerwie. Wyposażone są w platformę ułatwiającą wjazd osobom na wózkach inwalidzkich. Są pomalowane w obowiązującej w Szczecinie kolorystyce „Floating Garden”. Mają tez zainstalowane kasowniki. Opłata za przejazd wszystkimi biletami obowiązującym na terenie miasta.

Realizacja usługi będzie wykonywana przez 10 godzin w dni powszednie. ZDiTM obiecuje, że jeśli mieszkańcy Podjuch będą mieli taką potrzebę, to komunikacja mikrobusowa zostanie też uruchomiona w weekendy, ale w ramach ustalonego w umowie limitu godzin.

Założenia systemu transportu „na żądanie”

Celem wprowadzenia Systemu Transportu „na żądanie”, jest stworzenie możliwości dowozu z/do krańcowych przystanków komunikacji miejskiej pasażerom z obszarów peryferyjnych, słabiej zaludnionych, których nie obejmuje sieć tras komunikacji miejskiej, oddalonych od centrum aglomeracji. Mikrobusy obsługujące transport na żądanie nie wjeżdżają do centrum miasta – są podpięte pod linie regularne.

System działać ma w określonej strefie – obszarze, na którym zdefiniowane są konkretne przystanki. Trasy przejazdów są zbiorem odcinków łączących przystanek początkowy z przystankiem końcowym w dowolnym kierunku. Przyjęto, że usługa będzie realizowana w wariancie pół dynamicznym, która ma określony przystanek początkowy i końcowy oraz przystanki, na które pasażer ma możliwość dokonać rezerwacji.

Z dniem 4 października 2016 roku ZDiTM wraz z Radą Osiedla uzgodniły dwa dodatkowe przystanki, z których pasażerowie będą mogli korzystać. Są to przystanki Ostowa i Lechicka. W związku z tym linia 95 będzie zabierała i dostarczała pasażerów z 13 punktów na trasie przejazdu.

W roku 2017 linia była też obsługiwana przez PKS Szczecin 3 mikrobusami Mercedes Sprinter. Firma wygrała przetarg na jej obsługę.

Umowa na przewozy transportu na żądanie została podpisana z firmą PKS Szczecin do końca 2018 roku. Na potrzeby transportu na żądanie, PKS przygotował 3 mikrobusy - klimatyzowane Mercedesy Sprintery, jak w latach poprzednich.

Wyposażone są w platformę ułatwiającą wjazd osobom na wózkach inwalidzkich. Są pomalowane w obowiązującej w Szczecinie kolorystyce „Floating Garden”, jak wymaga tego zlecający przewozy. Mają tez zainstalowane kasowniki. Opłata za przejazd wszystkimi biletami obowiązującym na terenie miasta.

Organizator przewozów zastrzegł sobie możliwość zmiany trasy poprzez poszczególne ulice. TnŻ kursuje w dni robocze od poniedziałku do piątku (bez sobót i niedziel) w godzinach 6:00 - 23:00. Usługa przewozowa wykonywana jest przez 10 godzin w dni powszednie.

29 stycznia 2018 roku w związku z uruchomieniem części autobusowej węzła autobusowo - tramwajowego na pętli "Turkusowa" oraz zmianą siatki przebiegu linii autobusowych prawobrzeża.

Linia 95 od tej pory kursuje w godzinach od 7:00 - 17:00 w dni powszednie.

Podjuchy Pętla < - > Podjuchy Pętla
Metalową - Marmurową - Radosną - Ostowa - Morwowa - Chojnicka - Olkuska - Ruda - Krzemienna - Skalista - Kołowska - Falskiego - Przewiewna - Floriana Szarego - Sąsiedzka - Sieradzka (i z powrotem na Pętlę Podjuchy)

Obowiązują na trasie następujące przystanki: Podjuchy Pętla, Granitowa, Miechowska, Chromowa, Chełmińska, Ruda, Wschodnia, Grzegorzewskiej, Sąsiedzka I, Mielecka, Chojnicka, Ostowa, Lechicka, Skalista, Krzemienna, Przewiewna, Smocza/Falskiego, Sąsiedzka II, Sieradzka.

Z dniem 1 stycznia 2020 roku, zgodnie z zarządzeniem nr 384/19 Prezydenta miasta z 4 września 2019 roku zmieniającym regulamin przewozu osób, mówiący o zmianie dotychczasowej numeracji linii zwykłych kursujących dotychczas na terenie miasta (w zakresie 51–99), który został prawie w całości wykorzystany. Nowe zakresy (900 - 999) umożliwiają uporządkowanie numeracji linii kursujących po terenie powiatów ościennych, i przewidują miejsce na uruchomienie nowych linii tego typu. W związku z tym linia 95 zostaje zmieniona na 904. Ze zmianą numeracji zmieniono też rozkłady jazdy. Kursuje na trasie jednokierunkowej:

Podjuchy —> Podjuchy
Szlamowa — Metalowa — Granitowa — Marmurowa — Radosna — Ostowa — Lechicka — Ostowa — Radosna — Morwowa — Chojnicka — Brzeżańska — Mielecka — Drawska — Sąsiedzka — Chromowa — Ruda — Olkuska — Wschodnia — Grzegorzewskiej — Korczaka — Prószyńskiego — Wschodnia — Chełmińska — Krzemienna — Szarego — Szlamowa.

Od 1 stycznia 2021 roku, ZDiTM zawiesił linie do odwołania z powodu małego zainteresowanie pasażerów, a także oszczędności, by znaleźć środki na obsługę nowych, zwykłych linii (89, 92, 99), które mają kursować od 1 lutego 2021 w północnych dzielnicach miasta czy na Niebuszewie. Wprowadzone zmiany oznaczają, że w mieście nie będzie linii autobusowych typu nż (przynajmniej na razie).

Od 1 marca 2021 roku, ZDiTM ponownie uruchomił linie. Powodem były protesty, petycje i krytyka decyzji jej zawieszenia przez osiedlowych i miejskich radnych oraz żądaniach wycofania się z niej i ponownego uruchomienia.

Z powodu małego zainteresowanie pasażerów linie zawieszono ponownie w okresie od 22 marca - 26 kwietnia 2021 roku.

Od 1 sierpnia 2021 roku linia kursuje na wydłużonej trasie do nowo wybudowanej pętli „Podjuchy Dworzec” (przystanek nr 82721). Pętla/węzeł znajduje się kilometr dalej na południowy zachód przy drodze 31 w stronę osiedla Klucz-Żydowce, od starej pętli "Podjuchy" wg nowego rozkładu jazdy. Obowiązywać będą trasy:

Trasa 1: Podjuchy Dworzec – Metalowa – Podjuchy – Granitowa – (Zamieć – podjazd wybranych kursów) – Ostowa – Lechicka – Chojnicka – Mielecka – Sąsiedzka – Chromowa – Ruda – Wschodnia – Grzegorzewskiej – Wschodnia – Chełmińska – Miechowska – Podjuchy – Metalowa – Podjuchy Dworzec,

Trasa 2: (wykonywana tylko w dni nauki szkolnej): Podjuchy Dworzec – Skalista – Podjuchy – Granitowa – (Zamieć – podjazd wybranych kursów) – Ostowa – Lechicka – Chojnicka – Mielecka – Sąsiedzka – Chromowa – Ruda – Wschodnia – Grzegorzewskiej – Wschodnia – Chełmińska – Miechowska – Podjuchy – Metalowa – Podjuchy Dworzec,

Trasa 3: Podjuchy Dworzec – Skalista – Smocza Falskiego – Przewiewna – Miechowska – Krzemienna – Podjuchy – Metalowa – Podjuchy Dworzec.

Od 20 września 2021 roku do odwołania zostały wprowadzone zmiany w kursowaniu linii 904 na odcinku Podjuchy Dworzec – Klucz Autostrada. Zmiany mają ułatwić poruszanie się na trasie z powodu pojawiających się dużych zatorów drogowych, a co za tym idzie powodowanych opóźnień na linii. Rozwiązanie było czasowe, do momentu zakończenia utrudnień w rejonie przebudowywanego węzła "Granitowa".

• na linii 904 dotychczasowy kurs o godz. 9:45 w relacji Podjuchy Dworzec – Smocza Falskiego – Podjuchy Dworzec wykonywany był o godz. 9:33 w relacji Podjuchy Dworzec – Skalista – Sąsiedzka – Chromowa – Podjuchy Dworzec w dni nauki w szkołach oraz o godz. 9:35 w relacji Podjuchy Dworzec – Metalowa – Sąsiedzka – Chromowa – Podjuchy Dworzec w dni wolne od nauki w szkołach.

1 stycznia 2021 linia została zawieszona do odwołania. Jej kursowanie wznowiono 1 marca 2021 roku.

W dniach 22 marca - 26 kwietnia 2021 roku na linii 904 obowiązywał rozkład jazdy dla okresu wolnego od nauki w szkołach. Spowodowane było to ponownym wprowadzeniem nauki zdalnej w klasach 1-3 w związku z III falą epidemii koronawirusa.

1 sierpnia 2021 roku wydłużono linię do nowo wybudowanej pętli Podjuchy Dworzec.

W dniach od 20 grudnia 2021 do 9 stycznia 2022 w związku z IV falą pandemii koronawirusa i wprowadzeniem nauki zdalnej w szkołach, linia znów kursowała według rozkładu dla okresu wolnego od nauki w szkołach.

W międzyczasie z dniem 1 stycznia 2022 roku linia została zawieszona do odwołania. Linia obsługiwała jednorodzinną, pagórkowatą część Podjuch i zapewniała łączność z centrum tej dzielnicy i węzłami komunikacyjnymi. Przeciwko zawieszeniu linii protestowali mieszkańcy Podjuch oraz lokalni działacze osiedlowi, czy też radni osiedla.

Protesty odniosły skutek bo 30 grudnia 2021 roku, ZDiTM poinformował, że linia od 3 stycznia 2022 roku dalej będzie kursowała.


* * *Lata 90 XX wieku


Wiek XXI


LinkiCopyright © Janusz Światowy, 2002
Wszelkie prawa zastrzeżone.