Menu


1879-1929


Lata 20-40 XX wieku


Lata 50–80 XX wieku


Historia linii

* * *

Linia 862 (linia specjalna)

Trasa linii:

Kursuje w okresie wzmożonych przewozów w kierunku Cmentarza Centralnego i Cmentarza Zachodniego.

Plac Kościuszki< — >Cmentarz Zachodni
plac Kościuszki — aleja Piastów — plac Szyrockiego — Mieszka I — Południowa — Janiszewskiego — rondo Uniwersyteckie — Krakowska — Bronowicka — Smoleńskiej (z powrotem: Smoleńskiej — Husarów — Cukrowa — rondo Uniwersyteckie — Południowa)

ZDiTM już w 2015 roku starał się uporządkować numerację dodatkowych linii kursujących w rejon cmentarzy wprowdzając numeracje 8xx, zamiast linii kursujących w poprzednich latach w rodzaju "D67" "D53" czy też "67s", ale jak się okazuje zmieniła się koncepcja i powrócono do numeracji Dxx w roku 2020.

Po raz pierwszy uruchomiono ją 31 października i 1 listopada 2015 roku. Jeździła wg. specjalnego rozkładu jazdy z częstotliwością co 40 min w godz. 9 – 18.

Drugi raz uruchomiono ją 1 listopada 2016 roku. Jeździła wg specjalnego rozkładu jazdy, kursowała z częstotliwością co 20 minut w godzinach 9-18.

Po raz trzeci uruchomiono ją 1 listopada 2017 roku. Jeździła wg. specjalnego rozkładu jazdy z częstotliwością co 20 minut w godzinach 9-18, obsługiwana dwoma autobusami z zajezdni "Dąbie".

Brygady - 1 listopada 2017 roku

• 862/1 - 09:15 - 18:30
• 862/2 - 09:35 - 18:50

Po raz czwarty linie uruchomiono w dniach 27, 28 października i 1 listopada 2018 na trasie jw. Kursowała w godzinach 9:30-18 z częstotliwością o 20 minut.

Po raz piąty linie uruchomiono w dniach 26, 27 października i 1 listopada 2019 na trasie jw. Kursowała w godzinach 9:30-18 z częstotliwością o 20 minut. Obsługiwana przez Dąbie 2 autobusami MEGA przegubowe, niskopodłogowe.

Zgodnie z zarządzeniem nr 384/19 Prezydenta miasta z dnia 4 września 2019 roku, które zmieniło regulamin przewozu osób, i wprowadziło zmiany w zakresie dozwolonej numeracji linii komunikacji miejskiej. Najistotniejszą z nich jest rozszerzenie zakresu numerów dla linii zwykłych. Nowe zakresy umożliwiają uporządkowanie numeracji linii kursujących po terenie powiatów ościennych, i przewidują miejsce na uruchomienie nowych linii tego typu.

Zgodnie z tym rozporządzeniem w roku 2020 linie 862 zamieniono na D62.

* * *Lata 90 XX wieku


Wiek XXI


LinkiCopyright © Janusz Światowy, 2002
Wszelkie prawa zastrzeżone.