Menu


1879-1929


Lata 20-40 XX wieku


Lata 50–80 XX wieku


Historia linii

* * *

Linia 809: (Linia Zastępcza)

10 kwietnia 2010 roku rozpoczął się remont torowiska w alei Bohaterów Warszawy. Z tego powodu na trasie tramwajowej od placu Kościuszki do skrzyżowania ulicy Mickiewicza z ulicą Wawrzyniaka nie kursują żadne tramwaje. W celu wypełnienia luki uruchomiono linię zastępczą oznaczoną numerem 809.

Trasa linii: Plac Gałczyńskiego – ulica Wawrzyniaka – aleja Bohaterów Warszawy – ulica Jagiellońska – aleja Piastów – Plac Kościuszki – ulica Krzywoustego – aleja Bohaterów Warszawy – ulica Wawrzyniaka – aleja Wojska Polskiego – ulica Piotra Skargi – Plac Gałczyńskiego.

Linia kursowała do godziny 6:00 w dni powszednie z częstością 7 – 8 minut, w godzinach od 6:00 do godziny 18:00 w dni powszednie z częstością 6 minut, w godzinach od 18:00 do godziny 20:00 w dni powszednie z częstością 12 minut, a po godzinie 20:00 do zakończenia okresu kursowania co 20 minut. W soboty od godziny 9:00 do godziny 18:00 co 12 minut, w pozostałe godziny co 20 minut. W niedziele co 12 minut od godziny 11:00 do godziny 18:00, w pozostałe godziny co 20 minut. Linia obsługiwana jest taborem MAXI, prócz powszedniej 809/5 i świątecznej 809/3 obsługiwanej taborem MEGA. W dni powszednie linia 809 obsługiwana jest taborem z SPA Klonowica i SPA Dąbie, zaś w pozostałe dni z SPA Klonowica.

Wraz z zakończeniem remontu torowiska w alei Bohaterów Warszawy 22 maja 2010 roku linia 809 została zlikwidowana.

Przystanki obowiązujące w kierunku Placu Kościuszki:
• Plac Gałczyńskiego
• Wawrzyniaka
• Bohaterów Warszawy
• Piastów
• Plac Kościuszki

Przystanki obowiązujące w kierunku Placu Gałczyńskiego:
• Plac Kościuszki
• Turzyn
• Bohaterów Warszawy
• Wawrzyniaka
• Plac Gałczyńskiego
• Plac Gałczyńskiego

Podział na brygady:
Dni powszednie:
• 809/1 (4:50 – 20:38; SPAK)
• 809/2 (4:48 – 18:34; SPAD)
• 809/3 (5:43 – 23:17; SPAK)
• 809/4 (5:05 – 19:13; SPAK)
• 809/5 (8:44 – 10:01; SPAK)

Soboty:
• 809/1 (4:46 – 23:17)
• 809/2 (8:21 – 18:59)

Dni świąteczne: • 809/1 (4:46 – 23:17)
• 809/2 (10:22 – 18:59)
• 809/3 (7:44 – 8:11)

Odsłona druga

15 kwietnia 2014 roku rozpoczęła się modernizacja torowiska na skrzyżowaniu alei Bohaterów Warszawy i ulicy Jagiellońskiej. Ponownie uruchomiono linię 809.

Linia kursowała na trasie Plac Gałczyńskiego – ulica Skargi – ulica Wawrzyniaka – ulica Mickiewicza – aleja Bohaterów Warszawy – ulica Krzywoustego – Plac Kościuszki. W drogę powrotną linia udawała się następującą trasą: Plac Kościuszki – ulica Krzywoustego – aleja Bohaterów Warszawy – ulica Pocztowa – ulica 5-go Lipca – aleja Bohaterów Warszawy – ulica Mickiewicza – ulica Wawrzyniaka – aleja Wojska Polskiego – ulica Skargi – Plac Gałczyńskiego.

Przystanki obowiązujące na trasie:
• Plac Kościuszki
• Turzyn
• Bohaterów Warszawy
Wawrzyniaka
• Plac Gałczyńskiego
• Plac Gałczyńskiego

Odsłona trzecia

Dalszy etap przebudowy ulicy Arkońskiej w dniach 13 października 2018 - 15 lutego 2019 roku wymusił wstrzymanie ruchu tramwajów linii 1 i 9 do pętli "Głębokie". Uruchomiona została zastępcza linia autobusowa 809. Kursowała na trasie Głębokie Kąpieliskowa - aleja Wojska Polskiego - Unii Lubelskiej - Klonowica - Wernyhory zatrzymująca się na następujących przystankach:

• Głębokie Kąpieliskowa - przystanek końcowy,
• Głębokie,
• Kasyno nż,
• Goplana nż,
• Tor Kolarski nż,
• Spacerowa nż,
• Zajezdnia Pogodno,
• Unii Lubelskiej,
• Unii Lubelskiej Szpital,
• Zawadzkiego Kościół,
• Klonowica Zajezdnia,
• Wernyhory - przystanek dla wysiadających (końcowy),
• Wernyhory - przystanek dla wsiadających.

W dni powszednie w godzinach szczytu kursy wykonywane były co 6 minut, a w pozostałym okresie jak linia 9. Przesiadka między tramwajami a autobusami możliwa była na przystanku "Unii Lubelskiej".

Dodatkowo dla linii 103 i 106 jadących od strony Polic uruchomiony zostanie przystanek "Głębokie" (dla wysiadających) przed skrzyżowaniem z ulicą Miodową, wspólny z linią 809.

Odsłona czwarta

Na czas przebudowy węzła przesiadkowego Głębokie i wstrzymania kursowania tramwajów od 1 sierpnia 2020 aż do odwołania uruchomiono zastępczą linie autobusową 809, kursująca na trasie Rondo Olszewskiego – al. Wojska Polskiego – Zegadłowicza – Głębokie Kąpieliskowa.

Na trasie obowiązywały przystanki: Rondo Olszewskiego, Tor Kolarski nż, Goplana nż, Kasyno nż, Głębokie – przystanki po południowej stronie skrzyżowania, Głębokie Kąpieliskowa – przystanek na ulicy równoległej do Zegadłowicza, pomiędzy ulicami Majową a Kąpieliskową.

Kursy wykonywane były z częstotliwością:
• w dni powszednie: w godzinach szczytu co 6 minut, w okresie międzyszczytowym i w godz. 18–20 co 12 minut, po godz. 20 co 20 minut,
• w soboty: do godz. 9 i po godz. 18 co 20 minut, w pozostałym okresie co 12 minut,
• w niedziele i święta (tymczasowo obowiązywał rozkład na Nowy Rok, Wielkanoc i Boże Narodzenie): do godz. 11 i po godz. 18 co 24 minuty, w pozostałym okresie co 20 minut.

Głębokie Kąpieliskowa <—> Rondo Olszewskiego
Zegadłowicza — aleja Wojska Polskiego — rondo Olszewskiego

rozkład jazdy kierunek Głębokie , rozkład jazdy kierunek Rondo Olszewskiegp

Odsłona piąta

W dniach 12–13 września 2020 wstrzymany został ruch tramwajowy w relacji zajezdnia Pogodno - plac Gałczyńskiego z powodu przekładania torowiska na budowanym węźle przesiadkowym Łękno i w efekcie puszczeniu tramwaju po nowym torowisku. Prace trwały od godziny 23 w piątek 11 września do 4 rano w poniedziałek 14 września 2020 roku. Z tego powodu linia jeździła na wydłużonej trasie:

Głębokie Kąpieliskowa <—> Plac Gałczyńskiego
Zegadłowicza — aleja Wojska Polskiego — rondo Olszewskiego — Wojska Polskiego — Skargi – Wawrzyniaka (powrót: Skargi)

Obsługując dodatkowo przystanki:

– Zajezdnia Pogodno (nr 31213, 31216),
– Unii Lubelskiej (nr 31113, 31131),
– Wincentego Pola (nr 31011),
– Bogumiły (nr 30811, 30814),
– Plac Gałczyńskiego (nr 12121) – przystanek końcowy.

Linia 809 jeździła z częstotliwością:

12 września 2020 - w godzinach 9–18:30 co 12 minut, a w godzinach 5–9 oraz 18:30–23 co 20 minut
13 września 2020 - w godzinach 11–18 co 20 minut, a w godzinach 5–11 oraz 18–23 co 24 minuty.

Przejazd techniczny tramwaju po przebudowanej od podstaw pętli w dniu 27 listopada 2020 umożliwił dopuszczenie jej do eksploatacji z dniem 1 grudnia 2020 roku. Od tego dnia linia 809 została zlikwidowana.

Odsłona szusta

Prace torowe w ciągu Wojska Polskiego w rejonie przebudowywanego węzła Łękno w dniach 14–15 sierpnia 2021 roku wymusiły wstrzymanie ruchu tramwajowego od zajezdni Pogodno do placu Gałczyńskiego. Z tego powodu uruchomiono zastępczą linie 809 na trasie Głębokie – al. Wojska Polskiego – Piotra Skargi (powrót Wawrzyniaka) – Plac Gałczyńskiego. Kursy wykonywane były z częstotliwością - w sobotę do godz. 9 i po godz. 18 co 20 minut, w pozostałym okresie co 12 minut, - w niedziele do godz. 11 i po godz. 18 co 24 minuty, w pozostałym okresie co 20 minut. Na trasie zostały uruchomione przystanki:

Głębokie (nr 31743) przystanek końcowy, Kasyno „nż” (nr 31611, 31612), Goplana „nż” (nr 31511, 31512), Tor Kolarski „nż” (nr 31411, 31412), Spacerowa „nż” (nr 31311, 31312), Rondo Olszewskiego (nr 31311, 31331), Zajezdnia Pogodno (nr 31213, 31216), Unii Lubelskiej (nr 31121, 31113), Wincentego Pola (nr 31011), Bogumiły (nr 30811, 30814), Plac Gałczyńskiego (nr 12121) przystanek końcowy.

Odsłona siódma

W dniach 2 - 3 października 2021 roku wstrzymany został ruch tramwajowy na odcinku zajezdnia Pogodno - plac Gałczyńskiego z powodu prac torowych w ciągu Wojska Polskiego, w rejonie przebudowywanego węzła Łękno. Na czas prac uruchomiono linie 809.

Głębokie <—> plac Gałczyńskiego
aleja Wojska Polskiego – rondo Olszewskiego – aleja Wojska Polskiego – Piotra Skargi (powrót ul. Wawrzyniaka) – Plac Gałczyńskiego.

Na trasie zostały uruchomione przystanki:

Głębokie (nr 31743) przystanek końcowy, Kasyno „nż” (nr 31611, 31612), Goplana „nż” (nr 31511, 31512), Tor Kolarski „nż” (nr 31411, 31412), Spacerowa „nż” (nr 31311, 31312), Rondo Olszewskiego (nr 31311, 31331), Zajezdnia Pogodno (nr 31213, 31216), Unii Lubelskiej (nr 31121, 31113), Wincentego Pola (nr 31011), Bogumiły (nr 30811, 30814), Plac Gałczyńskiego (nr 12121) przystanek końcowy.

Kursy wykonywane były z częstotliwością:
• w soboty do godziny 9 i po godzinie 18 co 20 minut, w pozostałym okresie co 12 minut,
• w niedziele do godziny 11 i po godzinie 18 co 24 minuty, w pozostałym okresie co 20 minut.


* * *Lata 90 XX wieku


Wiek XXI


Linki


Copyright © Janusz Światowy, 2002
Wszelkie prawa zastrzeżone.