Menu


1879-1929


Lata 20-40 XX wieku


Lata 50–80 XX wieku


Historia linii

* * *

Linia 70: Dworzec Główny (Owocowa) < – > Dworzec Główny (Owocowa)

Trasa:
Dworzec Główny - Kolumba - Nabrzeże Weleckie - Jana z Kolna - Admiralska - Wawelska - Wały Chrobrego - Szczerbcowa - Starzyńskiego - Małopolska - Matejki - Piłsudskiego - Jedności Narodowej - Urząd Miejski - Urząd Miejski - Jedności Narodowej - Piłsudskiego - Matejki - Małopolska - Starzyńskiego - Szczerbcowa - Wały Chrobrego - Zygmunta Starego - Henryka Pobożnego - Małopolska - Komandorska - Jana z Kolna - Nabrzeże Weleckie - Dworzec Główny

O linii 70 wspomina się już w końcu 1957 roku, kiedy to uruchomiono ją jako linię pośpieszną na trasie „Plac Żołnierza Polskiego – Stocznia – Gocław – Huta – Stołczyn - Police”. Linia cieszyła się w tym okresie sporym zainteresowaniem pasażerów w związku z budową nowych osiedli mieszkaniowych. Istniała do połowy lat 60 XX wieku. Kursowała od godziny 7.00 do godziny 21.05. Opłata za przejazd każdego odcinka trasy - za całość trasy 8,00 zł.

Ponownie o linii 70 wspomina się 26 października 1972 roku, kiedy to uruchomiono ją na trasie „ HeykiCukrownia” (Gumieńce) o długości trasy 7,8 km i częstotliwości kursowania co 21 – 23 minuty w szczycie i co 21 minutową częstotliwością po szczycie. Linię obsługiwało 5 brygad w szczycie i 2 brygady po szczycie.

Od 6 lipca 1973 roku kursuje na trasie Heyki – Cukrownia (Gumieńce) – Dziewoklicz. Do Dziewoklicza kursuje w godzinach 08.00 – 20.00 tylko w dni słoneczne. Trasa wynosiła 12,3 km kursowała co 30 minut w obydwu kierunkach. W pozostałe dni zgodnie z obowiązującym rozkładem jazdy. Na tej trasie kursowała do grudnia 1977 roku.

W latach 1977 do 18 listopada 1985 kursowała na zmienionej trasie o długości 8,3 km z Heyki w kierunku Cukrowni przez Bulwar Gdański, Bulwar Śląski. Częstotliwość kursowania w szczycie wynosiła co 24 – 26 minut 5 brygadami i po szczycie z częstotliwością co 21 – 23 minuty 2 brygadami. W lutym 1985 roku wydłużono trasę o 0,6 km przez „Nowokrakowską” (Hotel „Zręb”) z co 25 – 26 minutową częstotliwością kursowania.

W 1981 roku zmniejszono obsługę linii 70 o 3 brygady i do grudnia 1982 obsługiwana była przez 2 brygady w szczycie i po szczycie z co 25 – 26 minutową częstotliwością kursowania. W grudniu tego roku znowu zwiększono obsługę linii o 1 brygadę. 70 kursowała z 3 brygadami w szczycie i 2 po szczycie do 31 lipca 1985 roku.
Od lipca 1985 roku znowu zwiększono o 1 brygadę obsługę linii w szczycie. Kursowała na trasie o długości 8 km z częstotliwością co 25 – 26 minut z 4 brygadami w szczycie i 2 brygadami po szczycie. Linia 70 w tej konfiguracji jeździła do 1 października 1986 roku.

Od października 1986 roku 70 jeździ na trasie Heyki – Zakłady Mleczarskie o długości 8,6 km z częstotliwością co 25 – 26 minut 4 brygadami w szczycie i 2 po szczycie.

Od 1 lipca 1993 roku kursuje na wydłużonej trasie przez Autostradę Poznańską o długości trasy 10,9 km z częstotliwością co 29 – 33 minuty 3 brygadami w szczycie i 1 po szczycie.

W maju 1994 nastąpiła korekta odległości pomiędzy przystankami i długości linii do 10,5 km, a od 8 sierpnia w związku z remontem Mostu Długiego skierowano linie 70 do Dworca Głównego, co spowodowało skrócenie trasy do 9.720 metrów. Trasę obsługiwała 1 brygada. 1 września po skończonym remoncie Mostu Długiego „siedemdziesiątka” wraca na swoją stałą trasę.

W między czasie od 7 lipca 1997 roku nastąpiło wstrzymanie kursowania linii przez ulicę Wyszyńskiego z powodu jej remontu. Autobusy tej linii jeździły przez ulicę Dworcową – 4 brygadami w szczycie i 1 brygadą po szczycie co 32 – 36 minut w obydwie strony. Remont został zakończony 29 października 1997 roku i linia powróciła na swoją stałą trasę. Ściągnięto 1 brygadę przydzieloną na czas remontu Wyszyńskiego.
Na trasie do Zakładów Mleczarskich linia 70 jeździ do 1 czerwca 1998 roku.

Od 1 czerwca 1998 roku linia 70 kursuje na trasie Heyki – Cukrowa o długości 9,15 km w szczycie co 24 minuty 3 brygadami i 32 minuty po szczycie – 1 brygadą. Również nastąpiła zmiana trasy w jej końcowym odcinku od przystanku Płocka, Radomska, Południowa do Cukrowej. W między czasie od 1 grudnia 1998 roku zdjęto z linii 1 brygadę, co spowodowało zmniejszenie częstotliwości kursowania do co 22 minut w szczycie i co 29 minut po szczycie.

W styczniu 1999 roku zlikwidowano dzień rozkładowy „wolne soboty”. Autobusy na linii 70 nie jeździły w sobotę. Kursowały tylko od poniedziałku do piątku.

3 lipca 2001 roku linia 70 zostaję zlikwidowana. Jej reaktywacja nastąpiła 8 listopada 2004 roku i do końca lutego 2005 roku testowano ją na trasie:

Dworzec Główny - Kolumba - Nabrzeże Weleckie - Jana z Kolna - Admiralska - Wawelska - Wały Chrobrego - Szczerbcowa - Starzyńskiego - Małopolska - Matejki - Piłsudskiego - Jedności Narodowej - Urząd Miejski - Urząd Miejski - Jedności Narodowej - Piłsudskiego - Matejki - Małopolska - Starzyńskiego - Szczerbcowa - Wały Chrobrego - Zygmunta Starego - Henryka Pobożnego - Małopolska - Komandorska - Jana z Kolna - Nabrzeże Wieleckie - Dworzec Główny

Testowaną linię obsługiwały 2 solowe autobusy wystawione przez zajezdnię Klonowica. Po testach linię 70 uruchomiono już na stałe, na trasie podanej wyżej od 7 marca 2005 roku. Jeździ na niej do chwili obecnej.

Obsługiwana była przez zajezdnię Klonowica autobusami Autosan H6, dwoma brygadami:
70/1–(06:42–16:00)
70/2-(07:02–16:16)

Rok 2006

Z powodu prac przy budowie rurociągów tłocznych dla pompowni Grabów i Dolny Brzeg w ulicy Jana z Kolna od dnia 07 lipca - 31 grudnia 2006 roku zmianie uległa organizacja ruchu w ciągu ulicy Jana z Kolna. W związku z tym od dnia 10 lipca 2006 roku uległa trasa linii 70.

• linia 70 w kierunku Urzędu Miejskiego jeździła, od Dworca Głównego ulicami Kolumba – Wyszyńskiego – Sołtysią – Farną – przejazd pod Trasą Zamkową (przy Zamku) do podjazdu w kierunku placu Św. Piotra i Pawła – Małopolską – Jarowita do Szczerbcowej i dalej stałą trasą wg normalnego rozkładu jazdy. Uległy czasowej likwidacji przystanki „Wyszyńskiego”, „Admiralska”, „Urząd Wojewódzki”. Uruchomiono tymczasowe przystanki na ulicy Wyszyńskiego (przystanek wspólny z L 75), na placu Św. Piotra i Pawła i na ulicy Jarowita przed skrzyżowaniem z ulicą Szczerbcową.

• linia 70 w kierunku Dworca Głównego od przystanku „Teatr Współczesny” jeździła ulicami Małopolską – placem Hołdu Pruskiego – Farną – Sołtysią do przystanku „Wyszyńskiego” i dalej stałą trasą wg normalnego rozkładu jazdy.

Nie zakończenie prac w podanym wyżej terminie przy budowie rurociągów tłocznych dla pompowni Grabów i Dolny Brzeg w ulicy Jana z Kolna skutkowało, że z konieczności wydłużono termin jej jazdy na powyższej trasie do dnia 30 czerwca 2007, 15 sierpnia 2007 roku.

Rok 2007

Prace przygotowawcze związane z organizacją finału i imprezą regat The Tall Ships' Races, od 27 lipca - 16 sierpnia 2007 roku wymusiły zmianę trasy linii 70 i 526.

• autobusy linii 70 od Dworca Głównego jeżdżą ulicami Kolumba, Nabrzeże Wieleckie, Wyszyńskiego, Niepodległości, Matejki, Zygmunta Starego, Starzyńskiego, Małopolską do Matejki i dalej po dotychczasowej trasie.

• w kierunku Dworca Głównego od placu Rodła autobusy jeżdżą ulicami Matejki, Małopolską, Starzyńskiego, Zygmunta Starego, Matejki, plac Rodła, Wyzwolenia, Niepodległości, Wyszyńskiego i dalej do Dworca Głównego.

Zawieszone zostały przystanki:
* w kierunku Urzędu Miejskiego: "Piotra i Pawła" i "Jarowita",
* w kierunku Dworca Głównego: "Teatr Współczesny".

Koncert „Zakończenie Lata – Przystań na Bosmana” na terenie Wałów Chrobrego i Jana z Kolna w dniach w dniach 6 - 9 września 2007 roku wymusił zmiane trasy linii tramwajowej 6, 6bis oraz linii autobusowych 70, 526.

• linia 70 kursowała po częściowo zmienionej trasie w kierunku Urzędu Miejskiego od Dworca Głównego ulicami Kolumba – Nabrzeże Wieleckie – Trasa Zamkowa – Małopolska – Jarowita do Szczerbcowej i dalej po stałej trasie według normalnego rozkładu jazdy. Uległy czasowej likwidacji przystanki "Admiralska" "Urząd Wojewódzki". Uruchomiono przystanek zastępczy na ulicy Jarowita przed skrzyżowaniem z ulicą. Szczerbcową.

• w kierunku Dworca Głównego od ulicy Starzyńskiego jedzie ulicą Szczerbcową – Henryka Pobożnego – Małopolską – plac Hołdu Pruskiego – Farna – Sołtysia – Wyszyńskiego i dalej po stałej trasie według normalnego rozkładu jazdy. Przystanek „Teatr Współczesny” czasowo został przeniesiony na ulice Henryka Pobożnego pomiędzy ulicą Szczerbcową a Zygmunta Starego.

Rok 2008

Z dniem 2 stycznia 2008 roku. z powodu trudności kadrowych w grupie kierowców wprowadzono zmiany w funkcjonowaniu linii autobusowych 57, 70.

• na linii 70 ograniczony został czas kursowania linii do godziny 16, kursy pomiędzy godziną 7 i 8 pozostały bez zmian, natomiast w pozostałych godzinach linia jeździ z co 25 minutową częstotliwością.

Pożegnanie żołnierzy X Zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Republice Iraku, która odbyła się na Jana z Kolna w dniu 9 stycznia 2008 roku w godzinach 10:00 - 13:30, nastąpiła zmiana trasy linii tramwajowej 6 oraz linii autobusowej 70. Linia jeździła po zmienionej trasie obowiązującej w przypadkach różnych uroczystości (patrz wyżej).

Organizacją Szczecińskiego Etapu Rajdu Niemieckich Historycznych Pojazdów Użytkowych Szlakiem Miast Hanzeatyckich Hanse – Tour 2008 w dniu 3 września 2008 roku na czas postoju pojazdów na Wałach Chrobrego w godzinach 12:00 – 22:00 wyłączone z ruchu zostaną ulice Komandorska i Admiralska. Wobec powyższego nastąpiła zmiana trasy linii 70.

• w kierunku Urzędu Miejskiego, od Dworca Głównego jeździ ulicami Kolumba – Nabrzeże Wieleckie – Trasa Zamkowa – Małopolska – Jarowita do Szczerbcowej i dalej po stałej trasie wg normalnego rozkładu jazdy. Uległy czasowej likwidacji przystanki „Admiralska”, i „Urząd Wojewódzki”. Uruchomiono tymczasowy przystanek zastępczy na ulicy Jarowita przed skrzyżowaniem z ulicą Szczerbcową.

• w kierunku Dworca Głównego od ulicy Starzyńskiego kursuje ulicami Szczerbcowa – Henryka Pobożnego - Małopolską – plac Hołdu Pruskiego – Farną - Sołtysią do przystanku „Wyszyńskiego” i dalej po stałej trasie wg normalnego rozkładu jazdy. Przystanek ,,Teatr Współczesny” czasowo został przeniesiony na ulice Henryka Pobożnego pomiędzy ulicą Szczerbcową a Zygmunta Starego.

Rok 2009

W dniach 12 – 14 czerwca 2009 roku odbywały się Dni Morza – Szczecin 2009, których organizatorem był Urząd Miejski w Szczecinie. Miejscem imprez był rejon Wałów Chrobrego. Na czas trwania imprez zmieniono trasę linii 70. Linia jeździła po zmienionej trasie obowiązującej w przypadkach różnych uroczystości (patrz wyżej).

Zamknięciem ulicy Szczerbcowej na odcinku Wały Chrobrego - Jarowita w dniu 7 września 2009 roku w godzinach 8:00 - 17:00 wymusiło zmianę trasy linii autobusowej 70. Linia 70 kursuje w obu kierunkach po częściowo zmienionej trasie.

• w kierunku Urzędu Miejskiego, od przystanku „Urząd Wojewódzki” jedzie ulicami Wały Chrobrego – Zygmunta Starego do przystanku na ulicy Starzyńskiego i dalej po stałej trasie,

• w kierunku Dworca Głównego PKP, od przystanku „Starzyńskiego” jedzie ulicami. Starzyńskiego – Zygmunta Starego do Wały Chrobrego i dalej po stałej trasie.

• na czas zamknięcia ulicy Szczerbcowej przystanek „Teatr Współczesny” został przeniesiony z Wałów Chrobrego na ulicę Zygmunta Starego przed skrzyżowaniem z Wały Chrobrego.

Organizacja Miejskiego Sylwestra, na ulicy Jana z Kolna w dniach 31 grudnia 2009 - 1 stycznia 2010 wymusiła zmianę trasy linii tramwajowej 6 oraz linii autobusowych 70 i 526. Linia jeździła po zmienionej trasie obowiązującej w przypadkach różnych uroczystości (patrz wyżej).

Rok 2010

W dniach 10 - 14 czerwca 2010 roku wstrzymany został ruch pojazdów komunikacji miejskiej na ulicy Jana z Kolna. W tym czasie tramwaje linii 6 oraz autobusy linii 70 i 526 kursowały standardowymi objazdami jak w poprzednich imprezach.

Prezentacją nowo zakupionych autobusów Solaris w dniu 15 września 2010 roku wymusiła na czas postoju pojazdów na Wałach Chrobrego w godz. 09:00 – 17:00 wyłączenie z ruchu ulicy Admiralskiej. Wobec powyższego nastąpiła zmiana trasy linii autobusowej 70 według standardowego wzoru.

Rok 2011

W dniach 9 – 13 czerwca 2011 roku odbywały się uroczystości Dni Morza – Sail Szczecin 2011, których organizatorem był Urząd Miejski w Szczecinie. Miejscem imprez był rejon Wałów Chrobrego. Na czas trwania imprez została zmieniona trasa linii 70, która jeździła według standardowego wzoru.

W dniach 30 czerwca – 3 lipca 2011 roku odbywały się uroczystości Objęcia przez Polskę prezydencji w Radzie Unii Europejskiej i Dni Odry 2011, których organizatorem był Urząd Miejski w Szczecinie. Miejscem imprez jak zwykle był rejon Wałów Chrobrego. Na czas trwania imprez została zmieniona trasa linii 70, która jeździła według standardowego wzoru.

Rok 2012

W dniach 8 – 10 czerwca 2012 odbywała się jak co roku impreza Dni Morza – Szczecin 2012. Na czas trwania imprez została zmieniona trasa linii 70, która jeździła według standardowego wzoru.

Organizacją zgromadzenia pod siedzibą Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Agencji Nieruchomości Rolnej organizowanego przez Radę Wojewódzką NSZZ ,,Solidarność” w dniu 14 czerwca 2012 roku nastąpiło wyłączenie z ruchu kołowego z ulic okalających te instytucje. Na czas trwania protestu została zmieniona trasa linii 70.

• Linia 70 kursowała w obu kierunkach przez ulice Zygmunta Starego z pominięciem ulicy Szczerbcowej. Na czas wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu nastąpiła zmiana lokalizacji nw. przystanków:
• przystanek „Urząd Wojewódzki” w kierunku Urzędu Miejskiego, zostaje przeniesiony z ulicy Szczerbcowej na Wały Chrobrego za skrzyżowanie z ulicą Szczerbcową,
• przystanek „Teatr Współczesny” w kierunku Dworca Głównego zostaje przeniesiony z Wałów Chrobrego na ulicę Zygmunta Starego przed skrzyżowaniem z Wałami Chrobrego.

Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego 3 września 2012 roku skierował linie 70 do miejscowości Moczyły. Do tej pory linia jeździła na trasie Urząd Miasta - Dworzec Główny. Linia kursuje w dni powszednie w godzinach 5-17.

Trasa przejazdu: URZĄD MIASTA – al. Jana Pawła II – Piłsudskiego – Matejki – Małopolska – Starzyńskiego – Szczerbcowa – Wały Chrobrego – (TAM: Zygmunta Starego – Henryka Pobożnego – Małopolska – Komandorska) – (Z POWROTEM: Wawelska - Admiralska) - Jana z Kolna – Nabrzeże Wieleckie – DWORZEC GŁÓWNY - Kolumba - Tama Pomorzańska - Szczawiowa -ELEKTROWNIA POMORZANY - Szczawiowa - Ustowska - Ustowo - Kurów - Siadło Dolne - Siadło Górne - Kołbaskowo - MOCZYŁY

Dalsze wydłużenie trasy linii 70 nastąpiło 3 grudnia 2012 roku do Kamieńca. Do tej pory linia jeździła na trasie Urząd Miasta - Moczyły. Jednocześnie dodano dodatkowy przystanek "Jarowita" w kierunku na Kamieniec. Dodano również kurs przez Rosówek. Niżej nowa trasa.

URZĄD MIASTA – al. Jana Pawła II – Piłsudskiego – Matejki – Małopolska – Starzyńskiego – Szczerbcowa – Wały Chrobrego – Jarowita – (TAM: Zygmunta Starego – Henryka Pobożnego – Małopolska – Komandorska) – (Z POWROTEM: Wawelska - Admiralska) - Jana z Kolna – Nabrzeże Wieleckie – DWORZEC GŁÓWNY - Kolumba - Tama Pomorzańska - Szczawiowa -ELEKTROWNIA POMORZANY - Szczawiowa - Ustowska - Ustowo - Kurów - Siadło Dolne - Siadło Górne - Kołbaskowo - MOCZYŁY - Rosówek Granica - KAMIENIEC.

Zakończenie remontu drogi na odcinku Moczyły – Kamieniec, pozwoliło od dnia 3 grudnia 2012 roku na wydłużenie trasy linii 70 do Kamieńca wraz z uruchomieniem dodatkowych kursów na terenie gminy Kołbaskowo.

• kursy z Kamieńca do Urzędu Miasta wykonywane są w dni robocze o godzinie: 5:24, 6:14, 6:53*, 8:14, 9:34, 14:48, 15:46, 16:49, 17:59 i 18:59.

• kursy z Urzędu Miasta do Kamieńca wykonywane są w dni robocze o godzinie: 5:17, 7:10, 8:30, 13:50, 14:50**, 15:45, 17:00 i 18:00.

• ponadto wykonywany jest kurs do Kamieńca o godzinie 6:16 z przystanku „Dworzec Główny”.

• kurs o godzinie 6:53 z Kamieńca wykonywany jest z obsługą przystanków „Kamieniec Osiedle nż ” oraz „Rosówek Granica nż” i dalej przez Kołbaskowo do Urzędu Miasta, z pominięciem Moczył.

• kurs o godzinie 14:50 z Urzędu Miasta do Kamieńca wykonywany jest z obsługą przystanków „Rosówek Granica nż” oraz „Kamieniec Osiedle nż”, z pominięciem Moczył.

• na wniosek mieszkańców, uruchomiono dodatkowy przystanek autobusowy „Jarowita” w kierunku Dworca Głównego, zlokalizowany na ulicy Wały Chrobrego, przy skrzyżowaniu z ulicami Jarowita i Małopolską.

Rok 2013

Obchody Święta 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej, które odbyły się na w dniu 27 czerwca 2013 roku w godzinach 5:00 – 18:00, wymusiły zmianę organizacji ruchu na ulicach Jana z Kolna, Admiralskiej, Komandorskiej, Nabrzeże Wieleckie oraz Trasa Zamkowa. Uległa zmianie trasa linii tramwajowej 6 oraz linii autobusowej 70, która jeździła według standardowego wzoru przewidzianego na tego rodzaju imprezy.

Organizacja imprez „The Tali Ships’ Races” (zlot wielkich żaglowców) oraz „Pyromagic” (festiwal sztucznych ogni), w dniach 24 lipca - 12 sierpnia 2013 roku wymusiło zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej.

• w okresie od 26 lipca - 12 sierpnia 2013, linia 70 jeździła objazdem:

• w kierunku Urzędu Miasta od przystanku „Wyszyńskiego” (przeniesiony do zatoki na ulicy Wyszyńskiego, przez ulice Wyszyńskiego - Bramę Portową - Niepodległości - Plac Żołnierza Polskiego - Plac Rodła i dalej swoją trasą, z pominięciem przystanków „Admiralska”, „Urząd Wojewódzki” i „Starzyńskiego”.

• w kierunku Kamieńca z Placu Rodła - Wyzwolenia - plac Żołnierza Polskiego - Farna - Sołtysia - Wyszyńskiego - Nabrzeże Wieleckie i dalej swoją trasą, z pominięciem przystanków: „Teatr Współczesny” i „Jarowita”. Przystanek „Starzyńskiego” zostaje przeniesiony do zatoki autobusowej na placu Żołnierza Polskiego przy skrzyżowaniu z ulicą Farną. Linia kursowała wg normalnego rozkładu jazdy.

• od dnia 29 lipca 2013 przystanek „Starzyńskiego” został przeniesiony na przystanek „Brama Portowa” wspólny dla linii 2 i autobusów pospiesznych.

Organizacją imprezy „Pożegnanie lata z muzyką filmową” na Jana z Kolna - jezdnia zachodnia i ulicach Komandorska, Admiralska w dniu 6 września 2013 roku w godzinach 16:00 - 24:00 nastąpiła zmiana trasy linii autobusowej 70. Linia 70 jeździła po częściowo zmienionej trasie:

• w kierunku Urzędu Miejskiego od Dworca Głównego ulicami Kolumba – Nabrzeże Wieleckie – łącznica Trasy Zamkowej – Trasa Zamkowa – Piotra i Pawła – Małopolską – Jarowita do ulicy Szczerbcowej i dalej po stałej trasie wg normalnego rozkładu jazdy. Uległy czasowej likwidacji przystanki „Admiralska”, „Urząd Wojewódzki”. Uruchomiono tymczasowe przystanki na placu Św. Piotra i Pawła i na ulicy Jarowita przed skrzyżowaniem z ulicą Szczerbcową.

• w kierunku Dworca Głównego od przystanku „Jarowita” linia jeździła ulicami Małopolską – plac Hołdu Pruskiego – Farną – Sołtysią do przystanku „Wyszyńskiego” i dalej po stałej trasie wg normalnego rozkładu jazdy. Uruchomiono tymczasowy przystanek - w zatoce autobusowej pomiędzy ulicą Mariacką a ulicą Farną.

Inauguracją roku akademickiego 2013/2014 na zlecenie Akademii Morskiej w Szczecinie, w dniu 28 września 2013 roku w godzinach 5:30 – 16:00 wymusiło zamknięcie dla ruchu ulicy Jana z Kolna, (na odcinku Dubois do Trasy Zamkowej) Admiralskiej ( przy wjeździe z ulicę Jana z Kolna ) Komandorskiej (od ulicy Jarowita do ulicy Jana z Kolna), Wały Chrobrego (od ulicy Zygmunta Starego do ulicy Małopolskiej). Uległa zmianie trasa linii 70.

• linia 70 - kurs o godzinie 6:30, z Urzędu Miejskiego - od przystanku „Teatr Współczesny” (godzina 6:40) jeździ zmienioną trasą z pominięciem przystanku „Jarowita” ulicami Zygmunta Starego – Henryka Pobożnego do ulicy Małopolskiej i dalej po stałej trasie. Pozostałe kursy linia wykonywała już po stałej trasie.

Rok 2014

Z dniem 1 kwietnia 2014 ZDiTM wprowadził zmiany na linii. Wydłużył wybrane kursy z Kamieńca do Pargowa. Jednocześnie część kursów została skierowana przez Rosówek Granica, z pominięciem Moczył. Uruchomiono dodatkowe kursy w dni powszednie w godzinach wieczornych oraz dodatkowy obieg relacji Wyszyńskiego – Kamieniec w soboty i dni świąteczne w godzinach porannych.

Wprowadził również zadanie łączone w soboty i dni świąteczne: 70/2+88/2 i 70/3+88/3.

W związku z niniejszym trasa linii przedstawia się następująco:

URZĄD MIASTA – al. Jana Pawła II – Piłsudskiego – Matejki – Małopolska – Starzyńskiego – Szczerbcowa – Wały Chrobrego – Jarowita – (TAM: Zygmunta Starego – Henryka Pobożnego – Małopolska – Komandorska) – (Z POWROTEM: Wawelska - Admiralska) - Jana z Kolna – Nabrzeże Wieleckie – DWORZEC GŁÓWNY - Kolumba - Tama Pomorzańska - Szczawiowa - ELEKTROWNIA POMORZANY - Szczawiowa - Ustowska - Ustowo - Kurów - Siadło Dolne - Siadło Górne - Kołbaskowo - MOCZYŁY - Rosówek Granica - KAMIENIEC - PARGOWO.

W powodu wyłączenia z ruchu ulicy Jana z Kolna w związku z Dniami Morza od 12 czerwca - 16 czerwca 2014 roku zmienionymi trasami jechała linia 70 (Urząd Miasta - Dworzec Główny / Pargowo / Moczyły / Elektrownia Pomorzany).

• linia 70 w kierunku Urzędu Miasta od przystanku Wyszyńskiego do przystanku Plac Rodła jechała ulicami Jana z Kolna – Trasą Zamkową – Tadeusza Mazowieckiego – Starzyńskiego – Zygmunta Starego – Matejki. Nieczynne były przystanki „Admiralska” i „Urząd Wojewódzki” a przystanek „Starzyńskiego” został przeniesiony na drugą stronę ulicy.

• w kierunku Dworca Głównego od przystanku Plac Rodła do przystanku Wyszyńskiego jechała ulicą Wyzwolenia – przez plac Żołnierza Polskiego – Farną i Wyszyńskiego. Nieczynne były przystanki „Teatr Współczesny”, „Jarowita” a przystanek Starzyńskiego był zlokalizowany w zatoce przy wjeździe na Trasę Zamkową przed Farną.

VII Międzynarodowy Festiwal Sztucznych Ogni PYROMAGIC 2014 i VI Festiwal Music Live 2014 spowodował zmiany w komunikacji miejskiej w dniach 7 - 11 sierpnia 2014 roku.

• linia 70 jeździła objazdem w kierunku Urzędu Miasta od przystanku „Wyszyńskiego” przez Jana z Kolna – Trasa Zamkowa – Tadeusza Mazowieckiego – Starzyńskiego – Zygmunta Starego – Matejki – Plac Rodła i dalej swoją trasą, z pominięciem przystanków „Admiralska” i „Urząd Wojewódzki”. Przystanek „Starzyńskiego” został przeniesiony na druga stronę ulicy, autobusy zatrzymywały się na przystanku w kierunku Pargowa.

• w kierunku Kamieńca Plac Rodła – Wyzwolenia – plac Żołnierza Polskiego – Farna – Sołtysia – Wyszyńskiego – Nabrzeże Wieleckie i dalej swoją trasą, z pominięciem przystanków: „Teatr Współczesny” i „Jarowita”. Przystanek „Starzyńskiego” został przeniesiony do zatoki autobusowej na placu Żołnierza Polskiego przy skrzyżowaniu z ulicą Farną. Linia kursowała będzie wg normalnego rozkładu jazdy.

Inauguracja roku akademickiego w Akademii Morskiej w dniu 27 września 2014 roku w godzinach 6:30 – 13:00 spowodowała zamknięcie dla ruchu ulicy Jana z Kolna na odcinku od ulicy Dubois do Trasy Zamkowej w obu kierunkach.

Z powodu konieczności przeprowadzenia przez Akademię Morską wcześniejszych prób do defilady w dniach 23 – 26 września 2014 w godzinach 6:00 – 7:00 wymusiło zamknięcie dla ruchu Wałów Chrobrego na odcinku od Teatru Współczesnego do ulicy Małopolskiej. Uległa zmianie trasa linii autobusowej 70.

• autobusy linii kursem o godz. 6:30 z Urzędu Miejskiego - od przystanku „Teatr Współczesny” (godzina 6:40) jadą zmienioną trasą z pominięciem przystanku „Jarowita” ulicami Zygmunta Starego – Henryka Pobożnego do ulicy Małopolskiej i dalej po stałej trasie. Pozostałe kursy linia wykonuje po stałej trasie.

• a 26 września od godziny 17:00 autobusy jechały objazdem. W związku autobusy nie zatrzymywały się na przystankach „Admiralska” i „Urząd Wojewódzki”.

Rozpoczęcie przebudowy Dworca Głównego od soboty 22 listopada 2014 roku spowodowało wprowadzenie zmian w komunikacji miejskiej. W pobliżu dworca tymczasowego uruchomiono dodatkowe przystanki o nazwie „Dworzec Główny Kolumba” zlokalizowane przy wyjeździe z pętli autobusowej. Przystanki obowiązywały dla linii 3, 6, 70 i 528.

Rok 2015

Rozpoczęcie przebudowy torowiska tramwajowego w rejonie Mostu Długiego w dniu 18 lutego 2015 roku wymusiło zmianę organizacja komunikacji miejskiej. Na czas remontu zmieniono trasy miały tramwaje linii 3 oraz autobusy linii 70, 87 i 526.

• autobusy linii 70 i 526 w kierunku Urzędu Miasta i Polic autobusy skręcają w ulice Wyszyńskiego a następnie w Tkacką, Grodzką, Farną, Trasę Zamkową i dalej jeździły stałą trasą. Przystanek Wyszyńskiego został przeniesiony na dotychczasowy przystanek linii pośpiesznych na ulicy Wyszyńskiego. Dla linii 70 dodatkowo uruchomiono dwa dodatkowe przystanki “Tkacka” i Grodzka” jako przystanki na żądanie.

• w kierunku Dworca Głównego autobusy linii 70 i 526 jeździły objazdem z ulicy Wyszyńskiego i na wysokości ulicy Sołtysiej wykonywały nawrót i jechały dalej w kierunku ulicy Kolumba.

Organizacja imprezy Balitc Tall Ships Regatta 2015 w dniach 8 - 16 czerwca 2015 roku wymusiła zmiany komunikacji miejskiej. Część linii kursowała na zmienionych trasach, a inne miały wydłużone godziny funkcjonowania.

• w dniach 8 - 16 czerwca zmienioną trasą jechały autobusy linii 70. Zmiany obowiązywały na odcinku pomiędzy przystankami Wyszyńskiego a "Plac Rodła". W kierunku Urzędu Miasta od przystanku Wyszyńskiego autobusy jechały Trasą Zamkową, Tadeusza Mazowieckiego, Starzyńskiego, Zygmunta Starego, Matejki do Placu Rodła i dalej stałą trasą. Autobusy nie zatrzymywały się na przystankach: "Admiralska" i " Urząd Wojewódzki". Przystanek "Starzyńskiego" został przeniesiony na drugą stronę ulicy. Autobusy jadące w kierunku Urzędu Miasta zatrzymywał się na przystanku w kierunku Dworca Głównego.

• pojazdy jadące w kierunku Dworca Głównego od Placu Rodła jechały Wyzwolenia, placem Żołnierza Polskiego, Farną, Sołtysią, Wyszyńskiego. Autobusy omijały przystanki "Teatr Współczesny" i "Jarowita". Przystanek "Starzyńskiego” został przeniesiony do zatoki autobusowej zlokalizowanej na placu Żołnierza Polskiego przed ulicą Farną. Kursy były wykonywane według obowiązującego rozkładu jazdy.

Organizacja VIII Międzynarodowego Finału Ogni Sztucznych Pyromagic 2015 w dniach 7 - 8 sierpnia 2015 roku wprowadziła zmiany w komunikacji miejskiej.

• w dniach 6 – 10 sierpnia 2015 roku linia 70 kursowała objazdem w kierunku Urzędu Miasta od przystanku ,,Wyszyńskiego’’ przez Nabrzeże Wieleckie – Trasę Zamkową – Tadeusza Mazowieckiego – Starzyńskiego – Zygmunta Starego – Matejki – Plac Rodła i dalej swoją trasą, z pominięciem przystanków ,,Admiralska’’ i ,,Urząd Wojewódzki’’. Przystanek ,,Starzyńskiego’’ został przeniesiony na drugą stronę ulicy, autobusy zatrzymywały się na przystanku w kierunku Pargowa.

• w kierunku Kamieńca - od Placu Rodła autobusy jeździły Wyzwolenia – plac Żołnierza Polskiego – Farną – Sołtysią – Wyszyńskiego – Nabrzeże Wieleckie i dalej swoją trasą, z pominięciem przystanków: „Teatr Współczesny” i „Jarowita”. Przystanek „Starzyńskiego” został przeniesiony do zatoki autobusowej na placu Żołnierza Polskiego przy skrzyżowaniu z ulicą Farną. Linia kursowała wg normalnego rozkładu jazdy.

Rajd Baja Poland 2015 w piątek 28 sierpnia 2015 roku w godzinach 12.00 – 22.00 wymusiła zmianę trasy linii 70. Autobusy jeździły objazdem pomiędzy przystankami Wyszyńskiego a Placem Rodła według standardowej trasy objazdowej na kierunku Urząd Miejski i Kamieńca.

23 września 2015 roku organizacja uroczystości związana z wojewódzkimi obchodami Dnia Służby Celnej wymusiła zmianę trasy linii 70.

• linia w godzinach 06:00 - 14:00 jeździła po częściowo zmienionej trasie. W kierunku Kamieńca autobusy jeździły z Wałów Chrobrego ulicami Szczerbcową, Jarowita, Zygmunta Starego, Wały Chrobrego. Na czas objazdu przystanek "Teatr Współczesny" przeniesiono na ulice Szczerbcową wspólny z autobusami jadącymi w kierunku Urzędu Miasta o nazwie ,,Urząd Wojewódzki’’. Linia kursowała wg normalnego rozkładu jazdy.

Ze względu na organizowane ,,Wyjazdowego Posiedzenia Rady Ministrów’’ w dniu 13 października 2015 w godzinach 5:00 - 22:00 została zamknięta dla ruchu ulica Wały Chrobrego na odcinku od skrzyżowania z ulicami Jarowita - Szczerbcowej. Linia autobusowa 70 będzie kursować częściowo zmienioną trasą.

• w kierunku Urzędu Miejskiego autobusy jechały od ulicy Wawelskiej ulicami Jarowita, Szczerbcową, Wały Chrobrego, Zygmunta Starego i dalej swoją trasą. Linia kursowała wg normalnego rozkładu jazdy. Przystanek ,,Urząd Wojewódzki’’ w kierunku Urzędu Miasta został przeniesiony na drugą stronę ulicy i znajdował przy Muzeum Narodowym.

Rok 2016

Na czas trwania imprezy "Dni Morza" w dniach 10 - 12 czerwca 2016 roku ZDiTM wprowadził zmiany w kursowaniu komunikacji miejskiej z powodu zamkniętych ulic, część linii zostanie zawieszonych lub poprowadzone będą zmienionymi trasami.

• linia 70 kursowała objazdem w kierunku Urzędu Miasta od przystanku „Wyszyńskiego” przez Jana z Kolna – Trasę Zamkową – Matejki – plac Rodła i dalej swoją trasą, z pominięciem przystanków „Admiralska” i „Urząd Wojewódzki”. Przystanek „Starzyńskiego” został przeniesiony na ulicę Matejki przy filharmonii w kierunku do Urząd Miasta.

• w kierunku Kamieńca plac Rodła – Wyzwolenia – plac Żołnierza Polskiego – Farna – Sołtysia – Wyszyńskiego – Nabrzeże Wieleckie i dalej swoją trasą, z pominięciem przystanków: „Teatr Współczesny” i „Jarowita”. Przystanek „Starzyńskiego” został przeniesiony do zatoki autobusowej na placu Żołnierza Polskiego przy skrzyżowaniu z ulicą Farną. Linia kursowała wg normalnego rozkładu jazdy.

W czasie trwania w dniach 12 - 13 sierpnia 2016 roku festiwalu PYROMAGIC 2016 i SZCZECIN MUSIC LIVE 2016 ZdiTM wprowadził zmiany w komunikacji miejskiej.

• inia 70 kursowała objazdem w kierunku Urzędu Miasta od przystanku „Wyszyńskiego” autobus jeździł przez Jana z Kolna – Trasę Zamkową – Tadeusza Mazowieckiego – Starzyńskiego – Zygmunta Starego – Matejki – plac Rodła i dalej swoją trasą, z pominięciem przystanków „Admiralska” i „Urząd Wojewódzki”. Przystanek „Starzyńskiego” został przeniesiony na drugą stronę ulicy. Autobusy zatrzymywały się będą na przystanku w kierunku Pargowa.

Puchar Świata FIA w rajdach terenowych "Baja Poland 2016" wymusił w dniu 26 sierpnia 2016 roku wprowadzenie zmian w komunikacji miejskiej. Linia 70 od godziny 12:00 - 22:00 kursowała objazdem.

• w kierunku Urzędu Miasta od przystanku „Wyszyńskiego” przez: Jana z Kolna – Trasę Zamkową – Tadeusza Mazowieckiego – Starzyńskiego – Zygmunta Starego – Matejki – plac Rodła i dalej swoją trasą, z pominięciem przystanków „Admiralska” i „Urząd Wojewódzki”. Przystanek „Starzyńskiego” został przeniesiony na drugą stronę ulicy. Autobusy zatrzymywał się na przystanku w kierunku Pargowa.

• w kierunku Kamieńca plac Rodła – Wyzwolenia – plac Żołnierza Polskiego – Farna – Sołtysia – Wyszyńskiego – Nabrzeże Wieleckie i dalej swoją trasą, z pominięciem przystanków: „Teatr Współczesny” i „Jarowita”. Przystanek „Starzyńskiego” został przeniesiony do zatoki autobusowej na placu Żołnierza Polskiego przy skrzyżowaniu z ulicą Farną. Linia kursowała wg normalnego rozkładu jazdy.

Inauguracja roku akademickiego Akademii Morskiej w Szczecinie wymusiła w dniach 27 -30 września 2016 roku w godzinach 5:00 - 7:30 zamknięcie dla ruchu ulicy Wały Chrobrego na odcinku od Teatru Współczesnego do ulicy Małopolskiej w związku z koniecznością przeprowadzenia przez Akademię Morską wcześniejszych prób do defilady.

• linia 70 — jadąc z Urzędu Miasta kursami 5:10, 5:50, 6:30, 7:10 od przystanku „Starzyńskiego” jeździła zmienioną trasą z pominięciem przystanków „Jarowita” i „Teatr Współczesny” ulicami Teofila Starzyńskiego — Wawelską — Wały Chrobrego — Szczerbcowa — Henryka Pobożnego do ulicy Małopolskiej i dalej po stałej trasie. Na trasie objazdu został uruchomiony dodatkowy przystanek „Urząd Wojewódzki” zlokalizowany na ulicy Szczerbcowej.

• linia 70 jadąc w kierunku Urzędu Miasta dniu 30 września 2016 od godziny 17:00 od przystanku „Wyszyńskiego” jeździła zmienioną trasą z pominięciem przystanku „Admiralska” ulicami Nabrzeże Wieleckie — Trasą Zamkową — Mazowieckiego — Małopolską — Teofila Starzyńskiego — Wawelską — Wały Chrobrego.

W poniedziałek 14 listopada 2016 roku zamknięto dla ruchu skrzyżowanie ulic Małopolskiej – Jarowita - Wały Chrobrego wymusiło to zmiany w kursowaniu linii 70. Autobusy zostały wycofane z Wałów Chrobrego na odcinku od ulicy Zygmunta Starego do Małopolskiej.

• od przystanku Starzyńskiego autobusy jechały ulicami Starzyńskiego – Wawelską – Wały Chrobrego – Zygmunta Starego – Starzyńskiego – Małopolską i dalej stałą trasą. Przystanek „Jarowita nż” przeniesiony został z ulicy Wały Chrobrego na ulice Małopolską (za przejście dla pieszych przy zejściu schodami z ulicy Wały Chrobrego). Kursy w kierunku Urzędu Miasta odbywały się bez zmian.

Dworzec Główny < — > Urząd Miasta

Kolumba — Nabrzeże Wieleckie — Admiralska — Wawelska — Wały Chrobrego — Szczerbcowa (z powrotem: Szczerbcowa — Wały Chrobrego — Jarowita — Komandorska — Jana z Kolna) — Starzyńskiego — Małopolska — Matejki — Piłsudskiego — plac Rodła — Piłsudskiego — plac Grunwaldzki — aleja Jana Pawła II.

1 grudnia 2016 roku ZDiTM ogłosił przetarg na obsługę wybranych linii dziennych i nocnych oraz transportu na żądanie.

Do przetargu jako jedyny stanął PKS Szczecin, który wygrał obsługę linii 70 na rok 2017. Otwarcie ofert nastąpiło 19 grudnia 2016, a 28 grudnia 2016 roku podpisano umowę na świadeczenie usługi przewozowej.

Rok 2017

Od 1 stycznia 2017 roku obsługę linii przejęło PKS Szczecin.

Na wniosek gminy Kołbaskowo z dniem 1 marca 2017 roku wprowadzono zmiany w kursowaniu linii. W rozkładzie powszednim dotychczasowy kurs o godz. 13:00 w relacji Dworzec Główny – Urząd Miasta wykonywany jest w relacji Kamieniec – Moczyły – Urząd Miasta (odjazd 12:24). W rozkładzie świątecznym nastąpiła zmiana przypisania kursów do brygad, rozkład jazdy dla pasażerów nie uległ zmianie.

Organizacja „Pikniku nad Odrą 2017” wymusiła zmiany w komunikacji miejskiej w dniach 12 - 15 maja 2017 roku między innymi dla linii 70, która jeździła objazdem.

• linia 70 jeździła w kierunku Urzędu Miasta od przystanku „Wyszyńskiego” przez Jana z Kolna — Trasę Zamkową — Matejki — plac Rodła i dalej swoją trasą, z pominięciem przystanków „Admiralska”, „Starzyńskiego” i „Urząd Wojewódzki”. Został uruchomiony dodatkowy przystanek na ulicy Matejki, zlokalizowany na wysokości Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza.

• w kierunku Kamieńca od placu Rodła przez Wyzwolenia — plac Żołnierza Polskiego — Farną — Sołtysią — Wyszyńskiego — Nabrzeże Wieleckie i dalej swoją trasą, z pominięciem przystanków „Teatr Współczesny” i „Jarowita”. Przystanek „Starzyńskiego” został przeniesiony do zatoki autobusowej na placu Żołnierza Polskiego przy skrzyżowaniu z ulicą Farną. Linia kursowała wg normalnego rozkładu jazdy.

Organizacja imprezy ,,Triathlon Szczecin 2017’’ w dniu 9 lipca 2017 roku wprowadzała zmiany w kursowaniu środków komunikacji między innymi na linii 70.

• w dniach 6 - 7 lipca od godziny 18:00 linia jeździła w kierunku Urzędu Miasta od przystanku „Wyszyńskiego” przez Nabrzeże Wieleckie – Trasą Zamkową – Matejki – plac Rodła i dalej swoją trasą, z pominięciem przystanków „Admiralska”, „Urząd Wojewódzki” i „Starzyńskiego” został uruchomiony dodatkowy przystanek na ulicy Matejki zlokalizowany przy Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza.

• w kierunku Kamieńca plac Rodła – Wyzwolenia – plac Żołnierza Polskiego – Farną – Sołtysią – Wyszyńskiego – Nabrzeże Wieleckie i dalej swoją trasą, z pominięciem przystanków: „Teatr Współczesny” i „Jarowita”. Przystanek „Starzyńskiego” został przeniesiony do zatoki autobusowej na placu Żołnierza Polskiego przy skrzyżowaniu z ulucą Farną. Linia kursowała wg obowiązującego rozkładu jazdy.

Organizacja imprez „The Tall Ships Races 2017” oraz „Pyromagic”, w dniach 31 lipca - 14 sierpnia 2017 roku wymusiła wprowadzenie zmian w komunikacji miejskiej między innymi na linii 70, która jeździła przewidzianym w tych sytuacjach objazdem.

• w kierunku Urzędu Miasta od przystanku „Wyszyńskiego” przez Wyszyńskiego – Bramę Portową – Niepodległości – plac Żołnierza Polskiego – plac. Hołdu Pruskiego – Matejki – plac Rodła i dalej swoją trasą, z pominięciem przystanków „Admiralska”, „Urząd Wojewódzki” i „Starzyńskiego”. Został uruchomiony przystanek „Filharmonia” zlokalizowany na ulicy Matejki na wysokości budynku Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza.

• w kierunku Pargowa plac Rodła – Wyzwolenia – plac Żołnierza Polskiego – Farna - Sołtysia – Wyszyńskiego – Nabrzeże Wieleckie i dalej swoją trasą, z pominięciem przystanków: „Starzyńskiego”, „Teatr Współczesny”, „Jarowita”. Uruchomiono przystanek „Plac Hołdu Pruskiego” przy skrzyżowaniu z ulicą Farną.

Uroczysta inauguracją roku akademickiego 2017/2018 Akademii Morskiej wymusiły zmiany w komunikacji miejskiej.

• w dniu 29 września 2017 od godziny 17:00 linia jedzie w kierunku Urzędu Miasta od przystanku "Wyszyńskiego" przez Nabrzeże Wieleckie - Trasa Zamkowa - Matejki - Plac Rodła - i dalej swoją trasą z pominięciem przystanków "Admiralska", "Urząd Wojewódzki", "Starzyńskiego". Uruchomiono dodatkowy przystanek ma ulocy Matejki zlokalizowany przy Filharmonii.

Autobusy linii 70 kursowały objazdem w dniach 11 - 14 maja 2018 roku z powodu odbywającego się "Pikniku nad Odrą":

w kierunku Urzędu Miasta: od przystanku "Wyszyńskiego" przez Jana z Kolna - Trasę Zamkową - Matejki - plac Rodła i dalej bez zmian, z pominięciem przystanków "Admiralska", "Starzyńskiego" i "Urząd Wojewódzki". Zostanie uruchomiony dodatkowy przystanek na ul. Matejki, zlokalizowany na wysokości Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza;

w kierunku Kamieńca: od placu Rodła przez al. Wyzwolenia - plac Żołnierza Polskiego - Farną - Sołtysią - Wyszyńskiego - Nabrzeże Wieleckie i dalej bez zmian, z pominięciem przystanków "Teatr Współczesny" i "Jarowita". Przystanek "Starzyńskiego" zostanie przeniesiony do zatoki autobusowej na pl. Żołnierza Polskiego przy skrzyżowaniu z ul. Farną.

Rok 2020

Od 27 lipca 2020 roku do odwołania linia jeździła po zmienionej trasie na czas modernizacji alei Jana Pawła II na odcinku plac Grunwaldzki - skrzyżowanie Felczaka. Wykonawca modernizacji — LIDER KONSORCJUM: Roverpol Sp. z o.o., PARTNER KORSORCJUM: Rover Infraestructuras S.A. na wykonanie zadania ma 16 miesięcy. Termin umowny zakończenia inwestycji wartej 23 862 000,00 zł brutto przypada na drugą połowę października 2021 roku.

W ramach modernizacji została wykonana nowa konstrukcja jezdni z kostki kamiennej oraz ciągów pieszych z dużych płyt granitowych i asfaltowej ścieżki rowerowej. Skrzyżowania też zostały wyłożone kostką kamienną, ale innego koloru w stosunku do kostki ułożonej na odcinkach pomiędzy skrzyżowaniami. Pojawiły się stojaki rowerowe, ławki, nowe kosze na śmieci oraz nowe nasadzenia krzewów. Przebudowana zastała też infrastruktura podziemna.

Dworzec Główny <—> Urząd Miasta
Kolumba — Nabrzeże Wieleckie — Admiralska — Wawelska — Wały Chrobrego — Szczerbcowa (z powrotem: Szczerbcowa — Wały Chrobrego — Jarowita — Komandorska — Jana z Kolna) — Starzyńskiego — Małopolska — Matejki — Piłsudskiego — plac Rodła — Piłsudskiego — plac Grunwaldzki — Piłsudskiego — plac Odrodzenia — Monte Cassino — Niedziałkowskiego — aleja Jana Pawła II

Rok 2021

Od 23 stycznia 2021 roku aż do odwołania wprowadzono zmiany w kursowaniu linii z powodu rozpoczynającego się kolejnego etapu przebudowy torowisk tramwajowych w ciągu ulicy Matejki na odcinku od Piłsudskiego do placu Żołnierza Polskiego. Przebudowa tzw. ciągu Wyzwolenia od placu Żołnierza poprzez Wyzwolenia, plac Rodła, rondo Giedrojcia do Dworca Niebuszewo.

Urząd Miasta <—> Dworzec Główny
aleja Jana Pawła II — plac Grunwaldzki — Piłsudskiego — plac Rodła — Wyzwolenia — plac Żołnierza Polskiego — plac Hołdu Pruskiego — Małopolska — Starzyńskiego — Komandorska — Jarowita — Wały Chrobrego — Szczerbcowa — Wawelska — Admiralska — Jana z Kolna — Nabrzeże Wieleckie — Kolumba

Z powodu czasowego zamknięciem dla ruchu ulicy Szczawiowej na odcinku od Elektrowni Pomorzany do ulicy Ustowskiej ( uszkodzenie ulicy grożące jej zapadnięciem z powodu ulewnych deszczów od popołudnia 30 czerwca do godzin popołudniowych 1 lipca 2021 ) w dniach 6 - 9 lipca 2021 roku linia 70 jeździła na podzielonej trasie na dwie niezależne części.

Linia 70 jeździła na skróconej trasie Urząd Miasta – Dworzec Główny w dni powszednie wg. specjalnego rozkładu jazdy w godzinach 07:30 - 13:20. Na drugą część trasy utworzono linie 870, która kursowała na trasie Rondo Uniwersyteckie – Południowa – rondo Hakena – Krygiera – Ustowo – Kołbaskowo – Moczyły/Rosówek – Kamieniec – Pargowo. Obsługiwane były wszystkie przystanki na trasie..

Z dniem 24 lipca 2021 roku z powodu kolejnego etapu przebudowy torowisk w rejonie placu Żołnierza Polskiego i Matejki, ZDiTM wprowadził kolejne zmiany w kursowaniu linii. Autobusy linii 70 między przystankami „Starzyńskiego” a „Plac Grunwaldzki” w kierunku Urzędu Miasta kursowały przez Małopolską, plac Hołdu Pruskiego, plac Żołnierza Polskiego, plac Lotników, plac Grunwaldzki. Uruchomiony został przystanek „Plac Lotników” (nr 17831, wspólny z linią 90). Nie był obsługiwany przystanek „Plac Rodła”.

29 sierpnia 2021 roku nastąpiły zmiany w kursowaniu linii 70 w związku z przejściem do kolejnego etapu przebudowy alei Jana Pawła II. Od placu Grunwaldzkiego autobusy kursowały aleją Jana Pawła II, ulicą Felczaka, ulicą Monte Cassino, przez plac Odrodzenia do placu Grunwaldzkiego i dalej bez zmian.

Na zmienionym odcinku trasy obowiązywały przystanki:

• „Plac Grunwaldzki” (kierunek Urząd Miasta), zlokalizowany na wschodniej jezdni alei Jana Pawła II za zjazdem z placu Grunwaldzkiego,
• „Urząd Miasta” (końcowy), zlokalizowany na wschodniej jezdni alei Jana Pawła II przed skrzyżowaniem z ulicą Wielkopolską,
„Urząd Miasta” (kierunek Dworzec Główny), zlokalizowany w ciągu ulicy Felczaka po zachodniej stronie skrzyżowania z aleją Jana Pawła II, wspólny z liniami 87 i 90,
• „Plac Grunwaldzki” (kierunek Dworzec Główny), zlokalizowany na placu Grunwaldzkim między ulicą Rayskiego i ulicą Śląską, wspólny z liniami nocnymi. Z obsługi wyłączono dotychczasowe przystanki: „Plac Grunwaldzki” (nr 11621 i 11623) oraz „Urząd Miasta” (nr 12591).

Z dniem 9 października 2021 roku nastąpiły kolejne zmiany w rejonie placu Rodła z powodu remontu torowisk - zlikwidowano wszystkie przystanki autobusowe zlokalizowane w ciągu alei Piłsudskiego na odcinku między placem Rodła a ulicą Matejki.

W związku z tym autobusy linii 70 między przystankami „Starzyńskiego” i „Plac Grunwaldzki” w obu kierunkach kursowały zmienioną trasą przez ul. Małopolską, pl. Żołnierza Polskiego, al. Wyzwolenia, pl. Rodła, ul. Piłsudskiego. Przystanki „Plac Rodła” znajdowały się w stałych lokalizacjach (w ciągu ul. Piłsudskiego). Przystanek „Plac Lotników” nie był obsługiwany.

Z dniem 18 grudnia 2021 roku nastąpiły kolejne zmiany przebudowy torowisk w centrum miasta. Z ruchu tramwajowego wyłączona została cała trasa tramwajowa od placu Szarych Szeregów do ronda Gierdroycia na Niebuszewie, co umożliwi między innymi rozpoczęcie kolejnego etapu przebudowy placu Rodła po jej zachodniej stronie w kierunku placu Szarych Szeregów, jak również startujące pierwsze prace budowlane wzdłuż ulic Smolańskiej i Dworcowej, wytyczono objazdową trasę dla linii.

Autobusy linii w kierunku Urzędu Miasta kursowały od przystanku „Dworzec Główny” przez Nową, Dworcową, Niepodległości, plac Żołnierza Polskiego, plac Hołdu Pruskiego, Małopolską, Starzyńskiego, Szczerbcową, Wały Chrobrego, Jarowita, Małopolską, plac Hołdu Pruskiego, plac Żołnierza Polskiego, plac Lotników do przystanku „Plac Grunwaldzki” i dalej bez zmian.

Na zmienionej trasie uruchomiono przystanki: „Plac Tobrucki” (nr 22612), „Brama Portowa” (przy restauracji KFC – nr 10814), „Plac Żołnierza Polskiego” (w ciągu al. Niepodległości przed pl. Żołnierza Polskiego – nr 11330), „Starzyńskiego” (w kierunku ul. Zygmunta Starego, nr 13912), „Teatr Współczesny” (nr 13811), „Jarowita” (nr 17111) i „Plac Lotników” (nr 17831).

Natomiast w kierunku Dworca Głównego/Kamieńca/Pargowa kursowały od przystanku „Plac Grunwaldzki” przez Piłsudskiego, Mazurską, Lotników, Kaszubską, Bałuki, plac Żołnierza Polskiego, plac Hołdu Pruskiego, Małopolską, Starzyńskiego, Szczerbcową, Wały Chrobrego, Jarowita, Małopolską, plac Hołdu Pruskiego, plac Żołnierza Polskiego, Niepodległości, Dworcową, Nową do przystanku „Dworzec Główny” i dalej bez zmian.

Na zmienionej trasie uruchomiono przystanki: „Mazurska” (w ciągu Piłsudskiego przed skrzyżowaniem z Mazurską – nr 18811), „Plac Lotników” (nr 17851), „Brama Portowa” (na wysokości „Posejdona” – nr 10833) i „Plac Tobrucki” (nr 22611).

Do 31 grudnia 2021 linia jeździła na trasach:

Dworzec Główny <—> Urząd Miasta
Kolumba — Nowa — Dworcowa — aleja Niepodległości — plac Brama Portowa — aleja Niepodległości — plac Żołnierza Polskiego — plac Hołdu Pruskiego — Małopolska — Starzyńskiego — Szczerbcowa — Wały Chrobrego — Jarowita — Małopolska — plac Hołdu Pruskiego — plac Żołnierza Polskiego — aleja Jana Pawła II — plac Lotników — aleja Jana Pawła II — plac Grunwaldzki (z powrotem: plac Grunwaldzki — Piłsudskiego — Mazurska — plac Lotników — Kaszubska — Bałuki — plac Żołnierza Polskiego — plac Hołdu Pruskiego — Małopolska — Starzyńskiego — Szczerbcowa — Wały Chrobrego — Jarowita — Małopolska — plac Hołdu Pruskiego — plac Żołnierza Polskiego) — plac Grunwaldzki — aleja Jana Pawła II

Elektrownia Pomorzany <—> Urząd Miasta
Szczawiowa — Tama Pomorzańska — Kolumba — Nowa — Dworcowa — aleja Niepodległości — plac Brama Portowa — aleja Niepodległości — plac Żołnierza Polskiego — plac Hołdu Pruskiego — Małopolska — Starzyńskiego — Szczerbcowa — Wały Chrobrego — Jarowita — Małopolska — plac Hołdu Pruskiego — plac Żołnierza Polskiego — aleja Jana Pawła II — plac Lotników — aleja Jana Pawła II — plac Grunwaldzki (z powrotem: plac Grunwaldzki — Piłsudskiego — Mazurska — plac Lotników — Kaszubska — Bałuki — plac Żołnierza Polskiego — plac Hołdu Pruskiego — Małopolska — Starzyńskiego — Szczerbcowa — Wały Chrobrego — Jarowita — Małopolska — plac Hołdu Pruskiego — plac Żołnierza Polskiego) — plac Grunwaldzki — aleja Jana Pawła II

Kamieniec <—> Urząd Miasta
Kamieniec — Moczyły — Kołbaskowo — Siadło Górne — Siadło Dolne — Kurów — Ustowo — Szczecin: Ustowska — Szczawiowa — Tama Pomorzańska — Kolumba — Nowa — Dworcowa — aleja Niepodległości — plac Brama Portowa — aleja Niepodległości — plac Żołnierza Polskiego — plac Hołdu Pruskiego — Małopolska — Starzyńskiego — Szczerbcowa — Wały Chrobrego — Jarowita — Małopolska — plac Hołdu Pruskiego — plac Żołnierza Polskiego — aleja Jana Pawła II — plac Lotników — aleja Jana Pawła II — plac Grunwaldzki (z powrotem: plac Grunwaldzki — Piłsudskiego — Mazurska — plac Lotników — Kaszubska — Bałuki — plac Żołnierza Polskiego — plac Hołdu Pruskiego — Małopolska — Starzyńskiego — Szczerbcowa — Wały Chrobrego — Jarowita — Małopolska — plac Hołdu Pruskiego — plac Żołnierza Polskiego) — plac Grunwaldzki — aleja Jana Pawła II

Kamieniec <—> Urząd Miasta
Kamieniec — Rosówek — Kołbaskowo — Siadło Górne — Siadło Dolne — Kurów — Ustowo — Szczecin: Ustowska — Szczawiowa — Tama Pomorzańska — Kolumba — Nowa — Dworcowa — aleja Niepodległości — plac Brama Portowa — aleja Niepodległości — plac Żołnierza Polskiego — plac Hołdu Pruskiego — Małopolska — Starzyńskiego — Szczerbcowa — Wały Chrobrego — Jarowita — Małopolska — plac Hołdu Pruskiego — plac Żołnierza Polskiego — aleja Jana Pawła II — plac Lotników — aleja Jana Pawła II — plac Grunwaldzki (z powrotem: plac Grunwaldzki — Piłsudskiego — Mazurska — plac Lotników — Kaszubska — Bałuki — plac Żołnierza Polskiego — plac Hołdu Pruskiego — Małopolska — Starzyńskiego — Szczerbcowa — Wały Chrobrego — Jarowita — Małopolska — plac Hołdu Pruskiego — plac Żołnierza Polskiego) — plac Grunwaldzki — aleja Jana Pawła II

Pargowo <—> Urząd Miasta
Pargowo — Kamieniec — Moczyły — Kołbaskowo — Siadło Górne — Siadło Dolne — Kurów — Ustowo — Szczecin: Ustowska — Szczawiowa — Tama Pomorzańska — Kolumba — Nowa — Dworcowa — aleja Niepodległości — plac Brama Portowa — aleja Niepodległości — plac Żołnierza Polskiego — plac Hołdu Pruskiego — Małopolska — Starzyńskiego — Szczerbcowa — Wały Chrobrego — Jarowita — Małopolska — plac Hołdu Pruskiego — plac Żołnierza Polskiego — aleja Jana Pawła II — plac Lotników — aleja Jana Pawła II — plac Grunwaldzki (z powrotem: plac Grunwaldzki — Piłsudskiego — Mazurska — plac Lotników — Kaszubska — Bałuki — plac Żołnierza Polskiego — plac Hołdu Pruskiego — Małopolska — Starzyńskiego — Szczerbcowa — Wały Chrobrego — Jarowita — Małopolska — plac Hołdu Pruskiego — plac Żołnierza Polskiego) — plac Grunwaldzki — aleja Jana Pawła II

Pargowo <—> Urząd Miasta
Pargowo — Kamieniec — Rosówek — Kołbaskowo — Siadło Górne — Siadło Dolne — Kurów — Ustowo — Szczecin: Ustowska — Szczawiowa — Tama Pomorzańska — Kolumba — Nowa — Dworcowa — aleja Niepodległości — plac Brama Portowa — aleja Niepodległości — plac Żołnierza Polskiego — plac Hołdu Pruskiego — Małopolska — Starzyńskiego — Szczerbcowa — Wały Chrobrego — Jarowita — Małopolska — plac Hołdu Pruskiego — plac Żołnierza Polskiego — aleja Jana Pawła II — plac Lotników — aleja Jana Pawła II — plac Grunwaldzki (z powrotem: plac Grunwaldzki — Piłsudskiego — Mazurska — plac Lotników — Kaszubska — Bałuki — plac Żołnierza Polskiego — plac Hołdu Pruskiego — Małopolska — Starzyńskiego — Szczerbcowa — Wały Chrobrego — Jarowita — Małopolska — plac Hołdu Pruskiego — plac Żołnierza Polskiego) — plac Grunwaldzki — aleja Jana Pawła II

Rok 2022

Z dniem 1 stycznia 2022 roku linia 70 została podzielona na dwie linie:

• linię 242, kursującą na trasie Pargowo – Kamieniec – Moczyły/Rosówek – Kołbaskowo – Siadło Górne – Siadło Dolne – Kurów – Ustowo – Elektrownia Pomorzany – Dąbrowskiego – Plac Kościuszki;

• linię 70, która będzie od tej pory kursowała na jednokierunkowej trasie Dworzec Główny (Owocowa) – Narutowicza – plac Kościuszki – Urząd Miasta – Wały Chrobrego – Dworzec Główny (Owocowa).

Trasa linii przebiega ulicami:
Dworzec Główny (Owocowa) < – > Dworzec Główny (Owocowa)
3 Maja — Narutowicza — aleja Piastów — plac Kościuszki — aleja Piastów — plac Szarych Szeregów — aleja Wojska Polskiego — Felczaka — Wąska — Wielkopolska — Śląska — rondo Ofiar Katastrofy Smoleńskiej — Śląska — plac Grunwaldzki — Piłsudskiego — Mazurska — plac Lotników — Kaszubska — Bałuki — plac Żołnierza Polskiego — plac Hołdu Pruskiego — Małopolska — Starzyńskiego — Szczerbcowa — Wały Chrobrego — Jarowita — Małopolska — plac Hołdu Pruskiego — plac Żołnierza Polskiego — aleja Niepodległości — plac Brama Portowa — aleja Niepodległości — 3 Maja
Trasa okrężna — kursy wykonywane w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. W przeciwnym kierunku kursuje linia 90.

z następującymi przystankami:

• Dworzec Główny (Owocowa) (nr 22912) – istniejący przystanek w ciągu ul. 3 Maja pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Korzeniowskiego a pl. Zawiszy (wspólny z linią 90);
• Plac Dziecka (nr 18531) – istniejący przystanek w ciągu ul. Narutowicza zlokalizowany przed skrzyżowaniem z ul. Kopernika;
• Narutowicza (nr 21014) – istniejący przystanek dla linii 61, 62, 81, 83, 523 i 524;
• Plac Kościuszki (nr 10433) – istniejący przystanek dla linii 81, 83, 523 i 524;
• Plac Kościuszki (nr 10413) – nowy przystanek zlokalizowany za skrzyżowaniem z ul. Krzywoustego, wspólny z linią 812;
• Piastów (nr 11831) – istniejący przystanek dla linii 523 i 524;
• Felczaka (nr 12322) – istniejący przystanek dla linii 87;
• Urząd Miasta (nr 12521) – istniejący przystanek dla linii 87;
• Odrowąża nż (nr 18412) – istniejący przystanek dla linii 87;
• Wąska (nr 18611) – istniejący przystanek w ciągu ul. Wąskiej za skrzyżowaniem z ul. Niedziałkowskiego;
• Śląska (nr 18722) – istniejący przystanek w ciągu ul. Śląskiej za skrzyżowaniem z ul. Wielkopolską;
• Plac Grunwaldzki (nr 11631) – istniejący przystanek dla linii 523, 524 i 531;
• Mazurska (nr 18811) – nowy przystanek zlokalizowany przed skrzyżowaniem z ul. Mazurską wspólny z linią 812;
• Plac Lotników (nr 17851) – istniejący przystanek dla linii 86;
• Starzyńskiego (nr 13912) – istniejący przystanek linii 70 obsługujący kierunek Dworzec Główny (wspólny z linią 90);
• Teatr Współczesny (nr 13811) – istniejący przystanek linii 70 obsługujący kierunek Dworzec Główny (wspólny z linią 90);
• Jarowita nż (nr 17111) – istniejący przystanek linii 70 obsługujący kierunek Dworzec Główny (wspólny z linią 90);
• Brama Portowa (nr 10833) – istniejący przystanek dla linii 61 i 87 zlokalizowany w ciągu al. Niepodległości za skrzyżowaniem z ul. Wyszyńskiego;
• Plac Zawiszy (nr 22811) – istniejący przystanek dla linii 61, 87 i 529;
• Dworzec Główny (Owocowa) (nr 22912).

Kursy wykonywane były w godz. 6:24–18:29 co 20 minut w dni powszednie.

Rozpoczęcie kolejnego etapu przebudowy torowisk tramwajowych w rejonie placu Rodła wymusiło od dnia 16 czerwca 2022 roku zmiany na okres około dwóch tygodni wprowadzenie zmian w kursowaniu linii.

Autobusy linii 70 od przystanku „Plac Grunwaldzki” kursowały przez Piłsudskiego, Wyzwolenia, plac Żołnierza Polskiego, plac Hołdu Pruskiego, Małopolską do przystanku „Starzyńskiego” i dalej bez zmian. Zlikwidowany został przystanek „Mazurska” (nr 18811). W zamian uruchomiono przystanek „Plac Rodła” (nr 11541), zlokalizowany w ciągu Piłsudskiego pod siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

Z powodu przywrócenia ruchu drogowego w rejonie placu Rodła, po jego generalnym remoncie z dniem 1 lipca 2022 roku (dla linii nocnych od nocy z 1 na 2 lipca) wprowadzono zmiany w kursowaniu linii autobusowych. I tak autobusy linii kursują:

Autobusy linii 70 od przystanku „Plac Rodła” kursowały przez ulicę Piłsudskiego, Matejki, plac Hołdu Pruskiego, ulicę Małopolską do przystanku „Starzyńskiego” i dalej bez zmian. Likwidacji uległ przystanek „Plac Kościuszki” (nr 10413), zlokalizowany w ciągu alei Piastów za placem Kościuszki.

Dworzec Główny (Owocowa)< — > Dworzec Główny (Owocowa)
3 Maja — Narutowicza — aleja Piastów — plac Kościuszki — aleja Piastów — plac Szarych Szeregów — aleja Wojska Polskiego — Felczaka — aleja Jana Pawła II — plac Grunwaldzki — Piłsudskiego — Mazurska — plac Lotników — Kaszubska — Bałuki — plac Żołnierza Polskiego — plac Hołdu Pruskiego — Małopolska — Starzyńskiego — Szczerbcowa — Wały Chrobrego — Jarowita — Małopolska — plac Hołdu Pruskiego — plac Żołnierza Polskiego — aleja Niepodległości — plac Brama Portowa — aleja Niepodległości — 3 Maja

Organizacja imprezy Żagle 2022 wymusiła wprowadzenie zmian w kursowaniu komunikacji miejskiej. Zmiany obowiązywały w dniach 17 - 22 sierpnia 2022 roku. Linia w tych dniach kursowała wg normalnego rozkładu jazdy objazdem: od przystanku „Plac Rodła” przez aleję Wyzwolenia, plac Żołnierza Polskiego, plac Hołdu Pruskiego, ulicę Matejki, ulicę Zygmunta Starego, ulicę Starzyńskiego, ulicę Małopolską, plac Hołdu Pruskiego, plac Żołnierza Polskiego do alei Niepodległości i dalej bez zmian. Przystanek „Starzyńskiego” przeniesiony został na przeciwną stronę ulicy Starzyńskiego. Przystanki „Teatr Współczesny” i „Jarowita” nie były obsługiwane.

Z powodu „Uroczystego Odsłonięcia Tablicy Pamiątkowej” w ciągu ulicy Małopolskiej (na odcinku od skrzyżowania z placu Piotra i Pawła do skrzyżowania z ulicą H. Pobożnego) w dniu 22 września 2022 roku w godzinach 10 – 13 nastąpiła czasowa zmiana w organizacji ruchu oraz zmiana trasy na linii 70. Linia, od przystanku „Plac Rodła” pojedzie zmienioną trasą tj: Matejki – plac Hołdu Pruskiego – Zygmunta Starego – Starzyńskiego – Małopolska – Matejki – Plac Żołnierza Polskiego – i dalej swoją trasą. Kursowała według normalnego rozkładu jazdy.

Z dniem 1 stycznia 2023 nastąpiły zmiany w kursowaniu linii 70. Autobusy linii 70 kursować będą wyłącznie w dni powszednie w godz. 7–9 i 13–16, z niezmienioną częstotliwością (co 20 minut).


* * *Lata 90 XX wieku


Wiek XXI


LinkiCopyright © Janusz Światowy, 2002
Wszelkie prawa zastrzeżone.