Menu


1879-1929


Lata 20-40 XX wieku


Lata 50–80 XX wieku


Historia linii

* * *

Linia 7: Krzekowo < -- > Basen Górmiczy < -- > Turkusowa

Przy opracowaniu materiału o historii linii 7 posiłkowałem się materiałami z archiwów MZK, WPKM, ZKM i kronik WPKM z lat 1979 – 1989 oraz informacji zawartych w książce pn "50 Jahre Stettiner Strassenbahn 1879 - 1929", opracowania „Tramwaje w Szczecinie 1879 – 2008 Kajetana Szmucińskiego i informacji własnych

Trasa:
Krzekowo < – > Turkusowa
Żołnierska – Mickiewicza – Most Akademicki – Mickiewicza – Aleja Bohaterów Warszawy – Krzywoustego – Plac Kościuszki – Krzywoustego – Plac Zwycięstwa – Plac Brama Portowa – Wyszyńskiego – Most Długi – Energetyków – Most Portowy – Gdańska – Estakada Pomorska – Gdańska – Basen Górniczy — most Pionierów Miasta Szczecina — Eskadrowa — Hangarowa — Jaśminowa

Historia dawna

26 października 1897 roku wyruszyły na trasy tramwaje elektryczne między innymi linia kursująca z Golęcina – przez Dębogórską – Ludową – Nocznickiego – Dubois – Parkowa – Malczewskiego – Matejki – plac Hołdu Pruskiego – Staromłyńska – plac Orła Białego – Grodzka – Tkacka –Wyszyńskiego – Brama Portowa – 3 Maja – Narutowicza – Potulicka.

Okazało się, że w 1905 roku po nadaniu liniom tramwajowym numeracji, że jest to linia 7 jeżdżąca na trasie jak w roku 1897.

W 1906 roku dobudowano drugi tor na odcinku od ulicy Firlika do zwodzonego mostu na Drzetowie.

Od 1911 roku linia 7 jeździ na trasie od Golęcina do placu Hołdu Pruskiego po starej trasie a od placu Hołdu Pruskiego przez plac Żołnierz Polskiego – Niepodległości – 3 Maja – Narutowicza do Potulickiej. W 1912 roku nadano linii 7 kolor „czerwony”.

W latach 1911 – 23 pomimo wojny i trudności ekonomicznych musiano ograniczyć komunikację tramwajową. Jednak linia 7 wyszła obronną ręką przy cięciach. Pozostawiono ją na dotychczasowej trasie.

W latach 1923 - 1932 linia 7 kursuje na niezmienionej trasie.

W roku 1932 uruchamiano dodatkowe linie wspomagające w czasie szczytów przewozowych. Linie te oznaczano literą „E” – jeździły na trasie do 1934 roku. Później bo w latach 1940 – 44 linia wspomagająca „E” jeździła z Golęcina do Obr. Stalingradu (Bismarkstrasse).

Od 1934 roku „siódemka” jeździ w relacji Krzekowo – Mickiewicza – Boh. Warszawy – Jagiellońska – Wojska Polskiego – plac Zgody – Obr. Stalingradu – plac Żołnierza Polskiego – plac Hołdu Pruskiego.

W latach 1935 – 38 na linii zaczynają się pojawiać składy trójwagonowe, a w okresie letnim wagony letnie. W tym okresie z powodu małych potoków pasażerskich (poza szczytem) tramwaje linii 7 - wozy doczepne pozostawiały przy zajezdni Golęcin, a kiedy tramwaj jechał w kierunku Potulickiej pozostawiał wagony doczepne na placu Orła Białego.

W latach II Wojny Światowej do 1944 roku linia 7 jeździła po swojej trasie beż większych problemów, jednak 30 sierpnia tego roku nastąpił potężny nalot samolotów alianckich na przemysłowe dzielnice Szczecina. W trakcie nalotu został zniszczony wiadukt na ulicy Druckiego-Lubeckiego, co spowodowało zerwanie więzi z tramwajowymi trasami w kierunku do i ze śródmieścia. W związku z nalotami z konieczności linia 7 jeździła na trasie Krzekowo – Obr. Stalingradu (Bismarkstrasse) w okolicach dzisiejszego placu Żołnierza Polskiego, a dalej pasażerowie byli dowożeni autobusami.

Od 10 października 1944 roku po naprawie uszkodzeń, linia 7 jeździła z Krzekowa do wiaduktu na ulicy Druckiego – Lubeckiego. Wiadukt został wyłączony z ruchu. Z drugiej strony wiaduktu tramwaj kursował z zajezdni Golęcin.

25 kwietnia 1945 roku nastąpiła ewakuacja pracowników tramwajów szczeciński na zachód przed nadciągającą Armią Sowiecką i w ten sposób zakończył się okres w komunikacji w niemieckim Szczecinie.

Historia nowsza

Po zdobyciu Szczecina w maju 1945 roku przyjechali z Poznania nowi osadnicy w ilości około 680 osób w tym 23 poznańskich tramwajarzy, którzy mieli uruchomić od nowa komunikację tramwajową. Pracownicy „Tramwajów i Autobusów Miasta Szczecina” otrzymali w spadku zdewastowane zajezdnie tramwajowe na Pogodnie, Golęcinie i Niemierzynie, gdzie ta ostatnia nadawała się do eksploatacji. Postanowili jak najszybciej uruchomić komunikację w zniszczonym mieście, gdyż zdawali sobie sprawę, że umożliwi to zasiedlenie miasta i powstanie firm.

Pierwszą linią była linia 3 uruchomiona 12 sierpnia 1945 roku, równomiernie z nią uruchomiono linię 7 jeżdżącą na trasie Hutnicza – plac Żołnierza Polskiego, a 21 sierpnia przedłużono ją o odcinek od placu Żołnierza Polskiego do Boh. Warszawy. Na trasie linii od 12 października pojawiły się składy trójwagonowe.

W latach 1945 – 48 linia 7 jeździ na trasie Hutnicza – Dubois (Baden Powella) – Parkowa – Malczewskiego – Matejki plac Żołnierza Polskiego – Obr. Stalingradu (Ledóchowskiego) – plac Zgody – Wojska Polskiego – Jagiellońska – Boh. Warszawy.

W latach 1948 – 1951 linia 7 – po odbudowaniu torowisk w ciągu ulic Wyszaka, Nocznickiego, Stalmacha, Druckiego – Lubeckiego zmienia trasę i jeździła z Jana z Kolna – Wyszaka – plac Żołnierza Polskiego – Obr. Stalingradu – plac Zgody – Wojska Polskiego – Jagiellońska – Boh. Warszawy – Mickiewicza - Żołnierska.

Z dniem 1 stycznia 1951 roku trasa „siódemki” zostaje zmieniona w związku z oddaniem tzw. trasy nadodrzańskiej i zaczęła kursować na tej trasie w relacji Stocznia Szczecińska – Żołnierska.

W 1954 roku wydłużono trasę linii o nowo zbudowany odcinek torów do nowej pętli na Krzekowie i w związku z tym linia jeździ na trasie Stocznia Szczecińska – Krzekowo.

1 października 1957 roku zwiększono częstotliwość kursowania linii 7.

W dniach 11 – 15 stycznia 1959 roku nastąpiła awaria prostowników w związku z brakiem mocy (nie zakończono rozbudowy podstacji mieszczącej się przy ulicy Kolumba), co spowodowało zmniejszenie ilości brygad na trasie linii.

W dniach 2 lutego do 1 kwietnia 1960 roku linia siedem kursuje na trasie Stocznia Szczecińska przez Bramę Portową do Krzekowa. Kroniki nie podają jaka była przyczyna zmiany trasy.

W latach 26 kwietnia 1965 do 2 stycznia 1973 roku linia 7 jeździ po zmienionej trasie w relacji Krzekowo – Wielka (z powrotem przez nabrzeże Wieleckie, Dworcową i 3 Maja).

Od 1 kwietnia 1967 roku montowane są automaty biletowe w wozach silnikowych, a od 1 grudnia doczepnych.

15 kwietnia 1970 roku następuje częściowa zmiana trasy od placu Przyjaźni Polsko – Radzieckiej (plac Zgody) przez Obr. Stalingradu – plac Żołnierz Polskiego – Brama Portowa – Wielka – [z powrotem przez Dworcową, Bramę Portową, Niepodległości, plac Żołnierz Polskiego, plac Hołdu Pruskiego, Rossevelta, Wyzwolenia, plac Żołnierza Polskiego, Obr. Stalingradu, plac Przyjaźni Polsko-Radzieckiej, Wojska Polskiego i dalej bez zmian. Częściowa zmiana trasy nastąpiła w związku z przebudową Bramy Portowej. 21 września znowu zmieniono jej trasę – kursowała z Krzekowa do Potulickiej przez plac Zwycięstwa i Bramę Portową. 21 listopada kursuje na trasie Krzekowo – Wielka w związku z zakończeniem przebudowy Bramy Portowej.

Z dniem 1 października 1971 roku ulegają likwidacji przystanki tramwajowe usytuowane przy placu Przyjaźni Polsko-Radzieckiej (plac Zgody) i Placu Zwycięstwa. Nowe przystanki ustawiono na Wojska Polskiego i przy ulicy Śląskiej.

18 października tego roku w związku z przebudową torowisk tramwajowych na ulicy Żołnierskiej w kierunku Krzekowa zlikwidowano przystanek przy koszarach. Odcinek pomiędzy ulicą Żołnierską a Wernyhory był obsługiwany przez tramwaj jeżdżący po jednym torze.

Od 2 stycznia 1973 roku skierowano siódemkę do Basenu Górniczego z Krzekowa przez Wojska Polskiego – Bramę Portową – Energetyków – Gdańską.

1 grudnia 1973 roku trasa linii 7 zmienia się z powodu likwidacji tras tramwajowych na odcinku plac Sprzymierzonych plac Zwycięstwa w ciągu Wojska Polskiego oraz w ciągu ulicy Jagiellońskiej na odcinku Piastów do Wojska Polskiego i Obrońców Stalingradu na odcinku od placu Zgody do placu Żołnierza Polskiego i w związku z tym jeździ z Krzekowa przez Boh. Warszawy i Krzywoustego (po nowo zbudowanych torowiskach na Boh. Warszawy na odcinku od ulicy Jagiellońskiej do Turzyna i w ciągu ulicy Krzywoustego na odcinku od Turzyna do placu Kościuszki) do Basenu Górniczego.

W dniach od 8 sierpnia do 4 września 1994 roku przy okazji remontu Mostu Długiego przeprowadzono remont torowiska na odcinku od przystanku Energetyków do przystanku Baltona i w związku z tym linia 7 została skrócona do do ulicy Dworcowej. Po tym okresie linia wraca na swoją stałą trasę.

Z powodu remontu ulicy Wyszyńskiego od 1 czerwca do 29 października 1997 roku brygady linii 7 jeździły do pętli na ulicy Potulickiej. Po remoncie wraca na swoją dawną trasę.

I znowu, bo od 15 sierpnia do 6 sierpnia 1998 roku linia 7 skierowana została do pętli ulicznej przy ulicy Dworcowej z powodu remontu torowisk w ciągu ulicy Energetyków. W następnym roku tj. 28 czerwca 1999 roku rozpoczął się remont Estakady Pomorskiej i w związku z tym trasa linii 7 została skrócona do ulicy Dworcowej. Po wakacjach tego roku linia powraca na swoją stałą trasę do Basenu Górniczego.

Na czas remontu Mostu Długiego w dniach od 26 czerwca do 23 października 2000 roku kursowanie linii 7 zostaje zawieszone. Po skończonym remoncie linia wraca do służby, ale trasa co nie co się zmienia i od ulicy Wawrzyniaka jeździ przez Wojska Polskiego, plac Sprzymierzonych, Piłsudskiego, Matejki, Niepodległości i dalej po starej trasie.

31 października 2000 roku po zakończonym remoncie wiaduktu Akademickiego [ wiadukt Akademicki zaprojektowano i wybudowano w latach 1928 – 30. Po nalotach dywanowych w 1944 roku został poważnie uszkodzony. Na przełomie roku 30 listopada 1946 do 23 sierpnia 1947 wiadukt został odbudowany i przekazany do ruchu drogowo - tramwajowego. Zapewniło to komunikację tramwajową z Pogodna ze Śródmieściem. Od tego czasu był użytkowany i prawdopodobnie nie był poddawany większym remontom aż właśnie do roku 2000.] w ciągu ulicy Mickiewicza linia wraca na starą trasę.

21 marca 2001 roku przyjechał na testy wagon 116 ND, który w dniach 23 marca 20 kwietnia kursował również na linii 7. Od 18 kwietnia do 2 lipca tego roku z powodu budowy wiaduktu do portu linia 7 jeździ na skróconej trasie do ulicy Dworcowej.

W roku 2002 roku ZDiTM ograniczył kursowanie wszystkich linii z powodu cięć rozkładów jazdy. Tłumaczono to brakiem środków na komunikację.

W związku z remontem ulicy Krzywoustego z dniem 25 czerwca 2005 roku linie 7 skierowano objazdem z Krzekowa od Boh. Warszawy przez Jagiellońską – Piastów - plac Sprzymierzonych – Piłsudskiego – Matejki – Niepodległości i dalej po starej trasie. Na swoją stałą trasę wraca 31 stycznia 2006 roku po zakończeniu budowy ulicy Krzywoustego i uroczystym otwarciu jej przez Prezydenta Miasta Mariana Jurczyka.

2 lipca 2007 rozpoczęto remont torowiska w ciągu ulicy Bohaterów Warszawy na odcinku od ulicy Jagiellońskiej do Turzyna. Z tego powodu linia 7 jeździ objazdem od Boh. Warszawy przez Jagiellońską – Piłsudskiego – Matejki – Niepodległości i dalej do Basenu Górniczego. Z dniem 1 grudnia 2007 roku linia wraca na swoją stałą trasę po skończonym remoncie torowiska na Boh. Warszawy i Krzywoustego.

Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego z dniem 1 października tego roku wprowadza zmiany na liniach tramwajowych w związku z powstającym nowym układem sieci tramwajowej między innymi - linia 7 kursuje na dotychczasowej trasie, tylko w dni powszednie w godzinach szczytu. Obsługiwana przez 8 pociągów 2x105N.

Uruchomiona została linia 7 Bis kursująca we wszystkie dni tygodnia w relacji Krzekowo - Dworcowa. Obsługiwana była przez 6 brygad: w dni powszednie i soboty składy 2x105N z zajezdni Pogodno; w niedziele i dni świąteczne pojedyncze wagony KT4Dt z zajezdni Pogodno.
Na czas przewozów 1 listopada skierowano ją z Krzekowa do Potulickiej. Zostaje zlikwidowana 1 grudnia 2007 roku. Był to krótki epizod tej linii w historii linii siedem.

W związku z remontem torowisk wciągu ulicy Sikorskiego, Ku Słońcu oraz pętli na ulicy Kwiatowej i wyłączeniu na ten czas kursowania linii 8 - linia 7 w okresie od 4 listopada do 23 grudnia 2008 roku - brygady 1, 5 i 9 w dni powszednie były obsługiwane składami trójwagonowymi - wystawianymi przez zajezdnie Pogodno.

16 października 2009 roku linię 7 skierowano objazdem przez: aleja Niepodległości - plac Żołnierza Polskiego - ulica Matejki - aleja Piłsudskiego - aleja Piastów - ulica Jegiellońska. Taki stan rzeczy trwał do 19 października 2009 roku, gdyż dzień później tramwaje linii 7 wróciły na swoją trasę. Związane to było z remontem torowiska na placu Kościuszki. Podobnie linia 7 kursowała w dniach od 6 do 9 listopada 2009 roku. Wiązało się to również z remontem torowiska na placu Kościuszki. Już po zmianie trasy w dniach od 4 do 6 grudnia 2009 roku ponownie z powodu remontu na placu Kościuszki linia 7 dostała skierowana objazdem.

25 listopada 2009 roku z powodu remontu torowiska na ulicy Żołnierskiej i pętli "Krzekowo" linię 7 skierowano ulicą Wawrzyniaka i aleją Wojska Polskiego do zajezdni Pogodno. 2 kwietnia 2010 roku linia 7 wróciła na swoją normalną trasę.

Remont torowiska w alei Bohaterów Warszawy

10 kwietnia 2010 roku z powodu remontu torowiska w alei Bohaterów Warszawy zmieniono trasę tramwajów linii 7. Na czas trwania remontu linia kursowała na trasie Krzekowo – ulica Żołnierska – ulica Mickiewicza – ulica Wawrzyniaka – aleja Wojska Polskiego – aleja Piłsudskiego – ulica Matejki – plac Żołnierza Polskiego – aleja Niepodległości – ulica Wyszyńskiego – Nabrzeże Wieleckie – Dworcowa (z powrotem: ulica Dworcowa – aleja 3-go Maja). Obsługiwana jest przez zajezdnie Pogodno.

22 maja 2010 roku po zakończonym remoncie torowiska w alei Bohaterów Warszawy tramwaje linii 7 wróciły na swoją trasę.

1 września 2010 nastąpiła korekta czasu przejazdu, godziny pracy brygad nie uległy zmianie.

Od dnia 2 kwietnia 2013 roku zwiększono ilość niskopodłogowego taboru na linii 7 (brygady niskopodłogowe oznaczone podkreśleniem): w dniu powszednim minimum cztery pojazdy niskopodłogowe, w soboty minimum trzy, a w dni świąteczne dwa wagony z rodziny 120NaS.

Od 15 kwietnia 2014 roku z powodu kolejnego etapu prac związanych z wymianą torowiska na skrzyżowaniu alei Bohaterów Warszawy z ulicą Jagiellońską linia 7 pojechała zmienioną trasą z Krzekowo – Basen Górniczy objazdem przez Wawrzyniaka, Wojska Polskiego, plac Szarych Szeregów, Piłsudskiego, plac Rodła, plac Żołnierza, plac Brama Portowa i dalej po swojej trasie do Basenu Górniczego. Jednocześnie na linii 7 w dni powszednie ZDiTM wprowadził zadanie łączone 7/8+4/7. Po zakończonym remoncie (wymianie krzyżownicy) linia wraca na swoją trasę w dniu 6 maja 2014 roku.

Na czas przebudowy torów w ciągu ulic Energetyków i Gdańskiej, od 28 lipca 2014, aż do odwołania linia 7 jeździła na trasie Krzekowo – Dworcowa wg specjalnego rozkładu jazdy bez zmian częstotliwości a później bo 15 lipca 2015 ze względu na remont wschodniej części alei Niepodległości na (odcinku Brama Portowa - Plac Żołnierza) i tworzące się korki na ulicy Dworcowej, jeździła na trasie Krzekowo - Plac Rodła. Obsługa linii przez 5 tramwajów niskopodłogowych przez zajezdnie Pogodno.

29 sierpnia 2015 nastąpiło oddanie do eksploatacji torowiska tramwajowego w ciągu ulic Energetyków, Gdańskiej do pętli na Basenie Górniczym, jak też nowo wybudowanej trasy do pętli przy Turkusowej. Linia od tej pory powraca na swoją trasę:

Krzekowo – Żołnierska – Mickiewicza – Most Akademicki – Mickiewicza – Aleja Bohaterów Warszawy – Krzywoustego – Plac Kościuszki – Krzywoustego – Plac Zwycięstwa – Plac Brama Portowa – Wyszyńskiego – Most Długi – Energetyków – Most Portowy – Gdańska – Estakada Pomorska – Gdańska – Basen Górniczy

Aktualny podział na brygady i czasy pracy

Dzień powszedni:

• 7/1 (4:37 - 23:15)
• 7/2 (6:20 - 8:41, 14:28 - 17:57)
• 7/3 (4:52 - 18:04)
• 7/4 (6:32 - 8:53, 13:47 - 18:53)
• 7/5 (5:05 - 23:35)
• 7/6 (6:16 - 10:35, 13:59 - 19:05)
• 7/7 (4:35 - 20:40)
• 7/8 (6:28 - 10:39, 13:46 - 17:16)
• 7/9 (5:45 - 23:29)
• 7/10 (4:50 - 10:15, 13:58 - 18:51)
• 7/11 (5:56 - 20:23)
• 7/12 (5:43 - 9:05, 14:10 - 17:39)
• 7/13 (6:08 - 23:00)

Soboty:

• 7/1 (4:54 - 20:10)
• 7/2 (8:14 - 23:35)
• 7/3 (5:11 - 18:23)
• 7/4 (8:12 - 23:29)
• 7/5 (4:36 - 23:00)
• 7/6 (4:52 - 23:15)

Dzień świąteczny:

• 7/1 (4:52 - 20:10)
• 7/2 (9:05 - 23:35)
• 7/3 (4:54 - 18:23)
• 7/4 (5:11 - 23:29)
• 7/5 (10:53 - 23:00)
• 7/6 (4:36 - 23:15)

Z powodu grożącego zawalenia mostu Cłowego został on zamknięty dla ruchu i od 16 czerwca 2016 roku trasa linii została przedłużona do pętli Turkusowa i od tego dnia jeździ już na stałe na tej trasie.

W dniach 16 września - 24 października 2017 w związku z remontem torowiska, po 12 latach jego eksploatacji w ciągu ulicy Krzywoustego na odcinku od placu Zwycięstwa do placu Kościuszki wykonywano prace związane z uzupełnieniem ubytków podbudowy w strefie okołoszynowej i naprawiano nawierzchnie bitumiczną w obrębie torowiska.

Z powodu tych prac została zmieniona organizacja ruchu i tramwaje zostały skierowane objazdami do swoich punktów docelowych. Linia "7" z Krzekowa na Turkusową jechała przez Jagiellońską — plac Szarych Szeregów — Piłsudskiego — plac Rodła — Matejki — plac Żołnierza Polskiego do placu Brama Portowa i dalej po swojej trasie.

Krzekowo <—> Turkusowa
Żołnierska — rondo Karskiego — Mickiewicza — aleja Bohaterów Warszawy — Jagiellońska — plac Szarych Szeregów — Piłsudskiego — plac Rodła — Matejki — plac Żołnierza Polskiego — plac Brama Portowa — Wyszyńskiego — most Długi — Energetyków — most Portowy — Gdańska — Estakada Pomorska — Gdańska — most Pionierów Miasta Szczecina — Eskadrowa — Hangarowa — Jaśminowa

Przewidywano zakończenie prac na 28 października 2017 roku, ale zakończono je 24 października i w związku z tym linia 7 powróciła na swoją starą trasę.

Od 2 stycznia 1973 roku do chwili obecnej linia 7 jeździ na tej samej trasie z drobnymi odchyłkami i skróceniami na czas remontów tras tramwajowych czy zdarzeń losowych.

 Foto: Janusz Światowy
W dniach 22 - 28 kwietnia 2018 roku wstrzymany został ruch tramwajowy na odcinku Basen Górniczy — Turkusowa z powodu prowadzonych prac na torowisku pod wiaduktem w ciągu ulicy Hangarowej.

Powodem wstrzymania ruchu tramwajów była konieczność doposażenia torowiska w urządzenia wyrównawcze w rejonie łuku pod wiaduktem w ciągu ulicy Hangarowej, które mają poprawić i skorygować geometrię torów, jak też wyregulować siły podłużne w obu torach. Prace te, mają zabezpieczyć torowiska przed nadmiernym gromadzeniem się naprężeń termicznych w rejonie łuku i zabezpieczenie przed ewentualną utratą stateczności.

Linia 7, w tym okresie jeździła na trasie Krzekowo - Basen Górniczy i zatrzymywała się na pętli - tor wewnętrzny.

Z powodu remontu torowiska na skrzyżowaniu alei Bohaterów Warszawy i ulicy Krzywoustego, w dniach 1 lipca - 26 sierpnia 2019 roku wstrzymany został ruch tramwajów na odcinku Bohaterów Warszawy - Turzyn - Plac Kościuszki. Remontu wymagała konstrukcja torowiska, która uległa zniszczeniu, ze względu na duży ruch kołowy. Pracami objętych zostało około 150 metrów toru wraz z jego zabudową drogową oraz odwodnienie. Zostały również położone maty antywibracyjne, które wytłumią drgania i hałasy. Linia 7 jeździła objazdem na trasie Krzekowo < -- > Turkusowa.

Krzekowo < — > Turkusowa
Żołnierska — rondo Karskiego — Mickiewicza — aleja Bohaterów Warszawy — Jagiellońska — aleja Piastów — plac Szarych Szeregów — Piłsudskiego — plac Odrodzenia — Piłsudskiego — plac Grunwaldzki — Piłsudskiego — plac Rodła — Piłsudskiego — Matejki — plac Hołdu Pruskiego — plac Żołnierza Polskiego — aleja Niepodległości — plac Brama Portowa — Wyszyńskiego — most Długi — Energetyków — most Portowy — Gdańska — Estakada Pomorska — Gdańska — most Pionierów Miasta Szczecina — Eskadrowa — Hangarowa — Jaśminowa

Od 26 sierpnia 2019 linia wraca na swoją starą trasę przez Bohaterów Warszawy - Krzywoustego do pętli Turkusowa.

W dniach 27 czerwca - 30 października 2020 roku wstrzymano ruch tramwajowy na odcinku Brama Portowa – Turkusowa. Wstrzymanie nastąpiło z powodu prowadzenia prac związanych z przebudową węzła na Wyszyńskiego, które objęły między innymi przebudowę infrastruktury tramwajowej, drogowej, oświetlenia oraz uzbrojenia podziemnego. Na torowisku pojawiła się dodatkowa dwukierunkowa relacja tramwajowa na kierunku Wyszyńskiego < — > Stocznia Szczecińska. W związku z tym linia kursowała na zmienionej trasie Krzekowo - Potulicka, według specjalnego rozkładu jazdy, bez zmiany częstotliwości kursowania.

Krzekowo <—> Potulicka
Żołnierska — rondo Karskiego — Mickiewicza — aleja Bohaterów Warszawy — Krzywoustego — plac Kościuszki — Krzywoustego — plac Zwycięstwa — plac Brama Portowa — aleja Niepodległości — 3 Maja — Narutowicza — Potulicka

W dniach 5 - 6 czerwca 2021 wstrzymano kursowanie tramwajów na odcinku Wyszyńskiego < — > Turkusowa z powodu prac na wiadukcie kolejowym nad ulicą Gdańską w rejonie ulicy Pieszej. Z tego powodu linia 7 kursowała na skróconej trasie przez ulice Dworcową.

Krzekowo <—> Dworcowa
Żołnierska — rondo Karskiego — Mickiewicza — aleja Bohaterów Warszawy — Krzywoustego — plac Kościuszki — Krzywoustego — plac Zwycięstwa — plac Brama Portowa — Wyszyńskiego — Nabrzeże Wieleckie

22 lipca 2021 roku dodatkowy tramwaj linii 7 wykonał nietypowe kursy na swojej trasie z powodu zakończenia meczu Pogoń Szczecin – NK Osijek. Kurs na trasie: Krzekowo – Karłowicza – Bohaterów Warszawy – Plac Kościuszki – Brama Portowa – Wyszyńskiego – Dworcowa – Brama Portowa – Plac Kościuszki – Bohaterów Warszawy – Wawrzyniaka – Wojska Polskiego – Zajezdnia Pogodno

i kurs na trasie Krzekowo – Karłowicza – Bohaterów Warszawy – Jagiellońska – Piłsudskiego – Plac Rodła – Kołłątaja – Las Arkoński – Rondo Olszewskiego - Zajezdnia Pogodno.

W dniach 13 i 14 listopada 2021 wstrzymany został ruch tramwajowy na odcinku Wyszyńskiego – Turkusowa z powodu przekładania tramwajowych torów i trakcji pod modernizowanym wiaduktem kolejowym znajdującym się na wysokości ulicy Pieszej, po którym poprowadzona jest linia kolejowa łącząca stację Szczecin Port Centralny z zachodnią częścią portu. Ruch wahadłowy został przełożony na przeciwny tor.

Tramwaje linii 7 kursowały na zmienionej trasie Krzekowo – Brama Portowa – Wyszyńskiego – Dworcowa (nr 22731) według specjalnego rozkładu jazdy, bez zmiany częstotliwości kursowania. Przystanek „Brama Portowa” w kierunku Stoczni Szczecińskiej przeniesiono na Niepodległości – numer słupka 10832.

Krzekowo <—> Dworcowa
Żołnierska — rondo Karskiego — Mickiewicza — aleja Bohaterów Warszawy — Krzywoustego — plac Kościuszki — Krzywoustego — plac Zwycięstwa — plac Brama Portowa — Wyszyńskiego — Nabrzeże Wieleckie — Dworcowa

W dniach 10 kwietnia, 12 czerwca, 31 lipca, 4 września 2022 roku do godziny 12.00 linia była skierowana na pętlę Potulicka z powodu w tym czasie trwających prac przy modyfikacji torów w ciągu ulicy Energetyków, gdzie powstaną rozjazdy umożliwiające przejazd tramwajów z toru na tor, będzie odbywał się przejazd wahadłowo.

Zmiany miały związek z kolejnymi etapami przebudowy ulicy Energetyków i całego układu drogowego na Łasztowni. Powstała już część nowego ronda, na którym były układane rozjazdy w kierunku nowego odcinka torów w stronę przyszłego mostu Kłodnego.

Komunikacja tramwajowa została zawieszona na odcinku od Bramy Portowej do pętli Turkusowa. Linie skierowano na pętlę na Potulicką. W zamian uruchomiono linie autobusową zastępczą 807.

Z dniem 9 października 2022 roku na liniach 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11 wprowadzone zostały nowe rozkłady jazdy ze zmianą częstotliwości kursowania, z powodu braków kadrowych w Tramwajach Szczecińskich. Tramwaje linii 7 w godzinach szczytu w dni powszednie poza okresem wakacji letnich będą kursować co 7/8 min.

Również 9 października 2022 roku w godzinach 5 - 12, linia miała kursowa wg. specjalnego rozkładu jazdy objazdem przez ulice Jagiellońską – Piastów – Piłsudskiego – Wyzwolenia – Brama Portowa z powodu prac związanych z wykonaniem rozjazdów nakładkowych w ciągu Krzywoustego oraz na placu Zwycięstwa. Na ten czas odcinek miał zostać wyłączony dla ruchu tramwajowego, a po godzinie 12 w niedzielę tramwaje miały jeździć wahadłowo na Placu Zwycięstwa.

 Foto: Janusz Światowy
foto:Janusz Światowy,
Brama Portowa,
21 października 2022
Niestety nic z planów montażu nakładek, które zaplanowała firma MTM S.A. z Gdyni, nie wyszło ze względu na „nieprzewidziane problemy" na torowisku tj. firma napotkała na kolizję z infrastrukturą podziemną uniemożliwiającą wykonanie podbudowy pod tymczasowy rozjazd. Firma MTM musiała skorygować projekt i miejsce umieszczenia rozjazdu, jak też organizację ruchu w miejscu inwestycji. Podjęto więc decyzję o przerwaniu prac i przesunięcie wprowadzenia tramwajowego ruchu wahadłowego na następny tydzień tj. 16 października 2022 roku. W tym dniu udało się zamontować rozjazdy nakładkowe na ulicy Krzywoustego pomiędzy Bogusława i placem Zwycięstwa i na wysokości przystanku tramwajowego "Brama Portowa" na placu Zwycięstwa.

W związku z przesunięciem rozjazdu, wykonane zostały tymczasowe perony tramwajowe w kierunku Turkusowej (linie 7 i 8) na wylocie w ulicy Wyszyńskiego i dla linii 10 na wylocie w aleją Niepodległości.

1 listopada 2022 roku linia jeździła objazdem z powodu zmniejszenia przepustowości ze względu na ruch wahadłowy tramwajów na części ulicy Krzywoustego i na placu Zwycięstwa. ZDiTM wycofał tego dnia z tego odcinka linie 7. Między godziną 9 a 18 „siódemka" jeździła przez centrum objazdem przez ulicę Jagiellońską, plac Rodła, aleje Wyzwolenia i Niepodległości, a w kierunku Krzekowa przez plac Hołdu Pruskiego.

Krzekowo < — > Turkusowa
Żołnierska — rondo Karskiego — Mickiewicza — aleja Bohaterów Warszawy — Jagiellońska — Piastów — Plac Szarych Szeregów — Piłsudskiego — plac Odrodzenia — Piłsudskiego — plac Grunwaldzki — Piłsudskiego — plac Rodła — aleja Wyzwolenia — plac Żołnierza Polskiego — Niepodległości — plac Brama Portowa — Wyszyńskiego — most Długi — Energetyków — most Portowy — Gdańska — Estakada Pomorska — Gdańska — most Pionierów Miasta Szczecina — Eskadrowa — Hangarowa — Jaśminowa

6 lutego 2023 roku na liniach 2, 7, 8, 522, 531 i 532 uruchomiono nowe przystanki „Celna” (nr 60711 w kierunku centrum, nr 60712 w kierunku Turkusowej) w obu kierunkach, zlokalizowano je w ciągu ulicy Energetyków na wysokości Urzędu Celnego i Przychodni Portowej. Przystanki mają status na żądanie. Jednocześnie nastąpiła zmiana statusu przystanków „Energetyków” ze stałego na żądanie.

Na czas przełożenia rozjazdów torowych na placu Zwycięstwa, umożliwiających skierowanie komunikacji tramwajowej na nowy odcinek przebudowanego torowiska tramwajowego w dniu 26 lutego 2023 roku do godziny 12.00, wstrzymano kursowanie linii przez ten odcinek trasy w kierunku Krzekowa. Po godzinie 12:00 wznowiono przejazd tramwajów, po jednym torze w obu kierunkach. Lokalizacja rozjazdów nie zmieniła się, a po przełożeniu rozjazdów, jazda tramwajów odbywała się nowym torem, a dotychczasowy został zdemontowany oraz wymieniono na nowy.

Krzekowo < — > Turkusowa
Żołnierska — rondo Karskiego — Mickiewicza — aleja Bohaterów Warszawy — Jagiellońska — Piastów — plac Szarych Szeregów — Piłsudskiego — plac Odrodzenia — plac Grunwaldzki — Piłsudskiego — plac Rodła — Wyzwolenia — plac Żołnierza Polskiego — aleja Niepodległości — plac Brama Portowa — Wyszyńskiego — most Długi — Energetyków — most Portowy — Gdańska — Estakada Pomorska — Gdańska — most Pionierów Miasta Szczecina — Eskadrowa — Hangarowa — Jaśminowa

Prowadzone prace torowe na placu Zwycięstwa wymusiły od 8 maja 2023 do odwołania wprowadzenie zmian na linii. Od tego dnia wstrzymany został ruch tramwajowy na torze w kierunku placu Kościuszki oraz w kierunku ulicy Wyszyńskiego i placu Żołnierza Polskiego. Uruchomion zaś tor w kierunku ulicy Potulickiej oraz utrzymana została możliwość zmiany toru na rozjeździe nakładkowym w ulicy Krzywoustego. W związku z tym:

Krzekowo < — > Turkusowa
Żołnierska — rondo Karskiego — Mickiewicza — aleja Bohaterów Warszawy — Jagiellońska — Piastów — plac Szarych Szeregów — Piłsudskiego — plac Odrodzenia — plac Grunwaldzki — Piłsudskiego — plac Rodła — Wyzwolenia — plac Żołnierza Polskiego — aleja Niepodległości — plac Brama Portowa — Wyszyńskiego — most Długi — Energetyków — most Portowy — Gdańska — Estakada Pomorska — Gdańska — most Pionierów Miasta Szczecina — Eskadrowa — Hangarowa — Jaśminowa

Linia kursowała według specjalnego rozkładu jazdy, z częstotliwością co 4–11 min w godzinach szczytu, w pozostałych godzinach bez zmian.

foto: Janusz Światowy
foto: J.Światowy
pętla Turkusowa
31 lipca 2023
Po prawie siedemdziesięciu latach istnienia pętli "Krzekowo" z dniem 29 lipca 2023 roku przeszła do historii komunikacji miejskiej miasta. Likwidacja pętli związana była z budową nowego odcinka ulicy Sosabowskiego na terenie po istniejącej pętli. W związku z powyższym zmieniono na pewnym odcinku trasę linii. Jeździła do petli Stocznia Szczecińska:

Stocznia Szczecińska < — > Turkusowa
Nocznickiego – Antosiewicza – Firlika – Dubois – Parkowa – Malczewskiego – Matejki – Piłsudskiego – plac Rodła – Piłsudskiego – plac Grunwaldzki – Piłsudskiego – plac Odrodzenia – Piłsudskiego – plac Szarych Szeregów – aleja Wojska Polskiego – plac Gałczyńskiego – Wawrzyniaka – Bohaterów Warszawy – Krzywoustego – plac Kościuszki – Krzywoustego – plac Zwycięstwa – plac Brama Portowa – Wyszyńskiego – most Długi – Energetyków – most Portowy – Gdańska – Estakada Pomorska – Gdańska – most Pionierów Miasta Szczecina – Eskadrowa – Hangarowa – Jaśminowa

Z dniem 16 września 2023 roku, ZDiTM wprowadził korektę rozkładu jazdy we wszystkie dni tygodnia z powodu braków kadrowych w Tramwajach Szczecińskich. Przy częstotliwości kursowania co 20 minut obowiązuje skomunikowanie z linii 7 i 12 na przystanku Plac Szarych Szeregów, umożliwiające przesiadkę w relacji Pomorzany <-> Stocznia Szczecińska.


* * *Lata 90 XX wieku


Wiek XXI


LinkiCopyright © Janusz Światowy, 2002
Wszelkie prawa zastrzeżone.